20
Признаница бр.
1
Данас сам примио-ла од
преко
у готову Дин.
Словима:
на име
за рачун
Исплатио,
Оверава,
Примио,
20
Признаница бр.
Данас сам примио-ла од
преко
у готову Дин.
Словима:
на име
за рачун
Исплатио,
Оверава,
Примио,
Download

PRIZNANICA - BL-12