Za vas koji primate terapiju
Novolizer -om
®
Inhalator koji se razlikuje od drugih
Novolizer – inhalator koji
se razlikuje od drugih
®
Novolizer je inhalator koji sadrži različite lekove koji se koriste
protiv astme i KOL-a (hronične opstruktivne bolesti pluća).
®
Novopulmon Novolizer
Inhalacioni steroid
®
®
(budesonid)
200 µg, 200 doza
400 µg, 200 doza
Formatris Novolizer (formoterol)
Proširivač bronhija dugotrajnog delovanja
®
®
6 µg, 60 doza
12 µg, 60 doza
Ventilastin Novolizer (salbutamol)
Proširivač bronhija kratkotrajnog delovanja
®
100 µg, 200 doza
®
Novolizer – jednostavan za pravilno
korišćenje
®
Pritisnite dugme za doziranje da biste pripremili dozu.
Zelena boja označava da je inhalator spreman za korišćenje.
Posle ispravno izvedene inhalacije displej menja boju od zelene
ponovo u crvenu.
Ukoliko se boja ne promeni inhalacija se mora ponoviti.
Skinite poklopac
Pritisnite dugme za
doziranje
Inhalirajte
Pogledajte i video isečak (na švedskom jeziku) na
www.novolizer.se
Znate kada je pravilno izvedeno
Dupli klik
Klik
Potvrđuje da je doza
spremna
Potvrđuje pravilno
izvedenu inhalaciju
Zeleno
Crveno
Inhalator je spreman
za korišćenje
Potvrđuje pravilno
izvedenu inhalaciju
Ukus
Potvrđuje pravilno
izvedenu inhalaciju
Jasno brojilo
Novolizer® ima brojilo koje
označava svaku 10-u dozu.
Kada brojilo pokazuje nulu
vreme je da se kaseta promeni.
Moj plan terapije
Novopulmon Novolizer – inhalacioni steroid
®
®
jačina:  200 µg
 400 µg
Broj inhalacija na dan: ..................... Datum početka: ........................
Formatris Novolizer – proširivač bronhija dugotrajnog
delovanja
®
®
jačina:  6 µg
 12 µg
Broj inhalacija na dan: ..................... Datum početka: ........................
Ventilastin Novolizer – proširivač bronhija
kratkotrajnog delovanja
®
®
jačina:  100 µg
Broj inhalacija na dan: ..................... Datum početka: ........................
Dopunite inhalator
novom kasetom
1. Lagano stisnite rebraste površine
na stranama poklopca, gurnite
poklopac napred i skinite ga.
2. Skinite zaštitnu aluminijsku foliju sa
posude kasete i izvadite kasetu.
3. Stavite kasetu u inhalator sa brojilom
okrenutim prema napred.
4. Stavite poklopac odozgo u brazde
sa strane i pritisnite na dole prema
dugmetu dok se ne čuje klik.
Novolizer® traje za 2000 inhalacije ili godinu dana. To znači da sami
možete puniti vaš inhalator kasetama, što smanjuje troškove i pozitivno
utiče na životnu sredinu.
Pogledajte instrukcioni film o tome kako se menja refil kaseta na
www.novolizer.se
1
2
3
4
Mesto za sopstvene beleške
Ukoliko želite saznati više o bolestima astma i KOL,
posetite naše web-stranice
www.novolizer.se
www.astmalinjen.se
Meda AB, Box 906, 170 09 Solna
Tel: 08 630 19 00, Faks: 08 630 19 50
• www.medasverige.se • www.astmalinjen.se
• www.kolguiden.se • www.novolizer.se •
Download

Za vas koji primate terapiju Novolizer® -om - Astma