ZAPISNIK
sa šestog sastanka Udruženja poslovnih žena Subotica održanog 13.08.2013g u
Plavoj većnici Gradske kuće, Trg slobode 1, sa početkom u 19.00 časova , sa
sledećim dnevnim redom:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
2. Informacije vezane za rad Udruženja
3. Predavanje na temu:
RIZIK I OSIGURANJE- Dr Jelena Šavanja
4. Predavanje na temu:
KAKO BIRATI ČLANOVE TIMA U MALIM PREDUZEĆIMA – Mr Izabel Lanji Hnis
5.Razno
Sastanak je otvorila i pozdravila prisutne članice prof.dr Danica Drakulić,
predsednica Udruženja. Sastanku je prisustvovala 21 članica.
Sastanak je počeo u 19.00 časova.
Na predloženi dnevni red nije bilo primedbi .
Ad.1 Zapisnik sa prethodne sednice je usvojen jednoglasno, bez primedbi.
Ad.2 Prof.dr Danica Drakulić, predsednica Udruženja, saopštila je prisutnim
članicama o novom projektu , Obuka i mentorski program za žensko
preduzetništvo, koji je finansiran od strane Ministarstva finansija i privrede,i
koliko je takav projekat koristan za postojeće , a i buduće preduzetnice.Pozvala je
članice da se prijave , ukoliko to već nisu učinile.
Ad.3 Predavanje na temu RIZIK I OSIGURANJE počela je dr Jelena Šavanja , koja
je prisutnim članicama saopštila informacije o faktorima nastanka štete, funkciji
osiguranja, riziku po granama osiguranja.Dr Jelena Šavanja je ovim predavanjem,
na veoma visokom nivou, zainteresovala preduzetnice.Pitanje su postavile
Milošević Sandra i Mirjana Nimčević.
Ad.4 Mr Izabel Hnis Lanji je sa temom KAKO BIRATI ČLANOVE TIMA U MALIM
PREDUZEĆIMA, svojim bogatim znanjem i iskustvom objasnila kako i na koji
način da se izaberu saradnici, odnosno radnici , a da se ne potroši jako puno
vremena na obabir kandidata.Velika pažnja je skrenuta na to da pri upošljavanju
novih radnika mora da se obezbedi kvalitetna obuka. Predavanje je bilo vrlo
poučno. Nakon toga se razvila diskusija.
Mr Izabel Lanji Hnis, svojim ekspertskim znanjima, upravljanjem promenama,
oživljavanjem firmi I drugim naučno-stručnim znanjima i iskustvima se aktivno
uključila u rad Udruženja i imala nekoliko preduzetnica sa kojima radi I daje savete
u vođenju posla.
Ad.5 Pod tačkom Razno, članice nisu iznele nikakve primedbe , ni kritike
Sastanak je završen u 20.30 časova
Subotica, 14.08.2013.
Sekretar Uduženja
Brankica Tešanović
Download

ZAPISNIK sa 6. sastanka, 13.8.2013.