www.mozzartbet.com
PREDNOSTI ELEKTRONSKOG MOZZART TEXAS HOLD’EM
POKER STOLA U ODNOSU NA ŽIVU IGRU S DILEROM
Elektronski poker aparat je dosta brži u radu, pa mnogo više igrate za isto
vreme
Elektronski poker aparat je LEGALAN (za ilegalnu igru odgovaraju i
priređivač i igrač) i nalazi se na javnom i prijavljenom mestu
„Piksla” je manja i tačno se izračunava
Ispred sebe u svakom trenutku imate jasno ispisan stek (žetone) svakog
od igrača što vam je bitno zbog visine RASE-a
Nema bakšiša za dilera
Nema čekanja dilera
Možete igrati u svako doba (danju i noću)
Nema taličnog i baksuznog dilera
Elektronski poker aparat ne može da se umori
Nema grešaka u deljenju karata kad igrač ima jaku ruku
Elektronski poker aparat i vama smanjuje mogućnost da pogrešite
Možete deo žetona prebaciti na karticu i time ostati u igri s manje novca,
pa ALL-IN manje „boli”
Imate mogućnost analize starih partija
Možete zameniti igračko mesto
Sigurni smo da ćete i sami pronaći još neku prednost
www.mozzartbet.com
www.mozzartbet.com
TEXAS HOLD’EM POKER
Osnovna pravila igre:
1. Za ovu igru se koristi standardni špil od 52 karte. Špil nema džokera.
2. Cilj igre je imati najjače karte i ovojiti žetone koji su ulagani od strane svih
igrača. Da biste započeli igru, morate kupiti / dobiti određeni broj žetona.
3. Minimalan broj žetona za ulazak u igru naziva se „min buy-in”. Minimalan
broj žetona određuje organizator i može se menjati tokom vremena. Postoji
i „max buy-in”, tj. maksimalni broj žetona s kojim neko može početi igru.
4. Pre početka igre automatski je određen takozvani „Dealer Button”, koji se u
svakoj sledećoj ruci pomera od igrača do igrača u smeru kazaljke na satu, a
deljenje karata počinje uvek od prvog igrača levo od „Dealer”-a.
5. Pre nego što se podele prve karte, postavljena su dva obavezna ulaganja,
tzv. „Blind”/čip/ koji je unapred uložen. „Blind” je automatski uložen od dva
igrača koja se nalaze levo od „Dealer Button-a”.
6.
7.
„Small blind” /mali čip/ prvi je ulog levo od „Dealer-a”-a iznosi polovinu
minimalnog ulaganja, tj. „Big blind”-a /velikog čipa/. „Big blind” se uzima od
sledećeg igrača levo od „Small blind-a”. Završetkom svake ruke „Blind-ovi”
se pomeraju po principu pomeranja „Dealer Button-a” (za jedno mesto nalevo). Na primer, na stolu je „Big blind” 50 žetona a „Small blind” 25 žetona.
Pre samog deljenja, prvom igraču levo od dilera, biće automatski uloženo
25 žetona, dok će drugom igraču, levo od prvog, automatski biti uloženo 50
žetona. Može se igrati i tako da je „Big blind” jednak „Small blind”-u.
„Hand” /ruka/ - Ruka traje od trenutka kad igra počne (kada se igračima uzmu
mali i veliki čip), pa do krajnjeg proglašenja pobednika ruke.
8. Svakom igraču se dele po dve karte „Hole Cards” (a neko ih zove i „Pocket
Cards”). Touch screen (poseban ekran za svakog igrača koji je osetljiv na
dodir) omogućava igraču da pokrivanjem ruke preko ekrana smo on vidi svoje
dve karte tako da za ostale ostanu u tajnosti.
www.mozzartbet.com
9. „Pre-flop” ulaganje je nakon podele prvih karata igračima a pre izbacivanja
zajedničkih karata. Igrač koji je prvi levo od „Big blind-a” prvi se pita i
odlučuje između tri ponuđene opcije:
a. „Call “/zvati/ - igrač ulaže vrednost „Big Blind-a” (tj.velikog čipa).
b.“Raise” /podizanje/ - podizanje uloga iznad visine „Big blind-a” („Raise”
može biti ograničen - „Limited” ili neograničen - „No Limit” zavisno od
pravila konkretne igre).
c.
„Fold” /bacanje/ - ukoliko igrač ne želi da sa svojim kartama učestvuje u
toj ruci. S bačenim kartama, igrač gubi sve što je do tad uložio u toj ruci i
čeka sledeću ruku.
Svi naredni igrači imaju iste tri opcije, plus mogućnost „Reraise”-a
(predizanja) koje mora iznositi minimalno vrednost prethodnog dizanja.
10. Krug ulaganja (pitanja) se završava kada su svi uložili istu vrednost žetona
(ili je neko uložio manje žetona ali je uložio sve žetone koji trenutno ima na
stolu – više detalja o tome prilikom objašnjenja „All In”). Nakon završenog
kruga ulaganja, može se preći na izbacivanje zajedničkih karata na sto.
11. Nakon prvog kruga ulaganja, dele se sledeće tri karte, koje su zajedničke
za sve igrače i koje se nazivaju „Flop”.
12. Nakon „Flop-a” počinje krug u kome se prvi „pita’’ igrač koji nije odustao
a nalazi se na poziciji najbližoj „Dealer-u” gledano u smeru kazaljke na
satu. U ovoj ruci ulaganja osim mogucnosti „Call”, „Raise” i „Fold”, javlja se i
mogućnost:
a. „Bet-a” /ulaganja/ kada igrač prvi u određenom krugu uloži žetone preko
uloga koji je bio u prošlom krugu.
b. „Check” /dalje/ znači da igrač ostaje u ruci bez ulaganja. „Check” je dozvoljen igraču samo ako niko nije „Bet-ovao” ili „Raise-ovao”u tom krugu
pre njega.
www.mozzartbet.com
13. Nakon drugog kruga ulaganja otvara se četvrta od zajednikih karata i ona se
naziva „Turn”. Nakon „Turn-a” sledi krug ulaganja koji je poptuno istih pravila
kao i nakon otvaranja „Flop-a”.
14. Poslednja, peta, zajednička karta koja se otvara naziva se „River”. Nakon
„River-a” sledi poslednja runda ulaganja. Ove zajedničke karte se zovu
„Community Cards”. Sve zajedničke karte su vidljive svim igračima na velikom
centralnom ekranu u sredini stola.
15. „ Pot” ili „Main Pot” /glavni pot/ je gomila žetona koja se nalazi za stolom.
Smisao pokera je osvajanje „Pot-a”.
16. „All In” /sve u igri/ -
kada igrač u toku bilo kog kruga ulaganja uloži sve
žetone koji poseduje za stolom. Ukoliko je visina uloga koju igrač treba da
„prati” veća od broja žetona koje igrač poseduje, odlučivanjem za „All in’’
igrač ulaže sav novac i do završetka ruke nema mogućnost da napravi neki
drugi potez. Na kraju, ukoliko je izgubio, igrač gubi sve uložene žetone, dok u
slučaju da je dobio, dobio je samo deo „Pot” do iznosa koji je imao da uloži …
a drugi igrači dele „Pot” preko tog iznosa.
17. „Side pot” /sporedni pot/ - Kreira se ako igrač nema dovoljno žetona da plati
celu opkladu i odigra „All in”. U mogućnosti osvajanja „Side Pot-a” učestvuju
samo igrači koji pokriju ceo „Bet”. Igrač koji nije imao dovoljno žetona da
pokrije „Bet” može da osvoji samo „Main pot”. U jednoj ruci može biti više
„Side pot”-ova. Svi oni zajedno, plus „Main pot” čine sva ukupna ulaganja po
bilo kojoj osnovi u okviru jedne igre. Ukoliko niko nije pokrio ceo „Pot” a ima
igrača koji su igrali „All in” , „Side pot” se vraća igraču koji je „Bet”-ovao.
18. Cilj igre je da igrač svoje dve karte koje dobija na početku kombinuje sa
zajedničkim kartama koje će biti podeljenje (Flop, Turn i River). Igrač koji
ima najaču kombinaciju osvaja „Pot”. Vi imate ono što je najače za vas i to se
poredi s najačim kartama ostalih igrača koji su ostali u igri. Ono što je za vas
www.mozzartbet.com
najjače dobijate kombinovanjem na jedan od sledećih načina:
a. svoje dve karte s bilo koje tri od pet zajedničkih karata
b. svoju jednu kartu s bilo koje četiri od pet zajedničkih karata
c. svih pet zajedničkih karata
19. Ako na kraju ostane samo jedan igrač, on je automatski pobednik i nosi ulog
„Pot”. U ovom slučaju on može, a ne mora pokazati ostalima svoje karte.
U slučaju da više od jednog igrača ostane u ruci i nakon poslednjeg kruga
ulaganja (nakon „River-a”) njihove karte će biti pokazane „Showdown” na
centralnom ekranu kako bi svi igrači bili upoznati s njihovim kartama i kako
bi se odredio pobednik (pobednik je igrač koji ima najaču kombinaciju
karata). Prvi karte pokazuje igrač koji je poslednji betovao. Ostali igrači koji
imaju slabije karte ne moraju da ih pokažu.
20. „Split” – Može se desiti da neka ruka ima više od jednog pobednika. To se
dešava kada dva ili više igrača imaju karte identične jačine. Tada se dobitak
„Split-uje” tj. deli na sve igrače koji su dobili.
21. „Straddle” /raskorak/ primenjuje se u igrama koje nisu turnirske. To znači da
prvi igrač levo od „Big blind-a” može izabrati da pre prve podele karti (Hole
Cards) postavi dupli iznos „Big blind-a” (dupli čip). Prednost ovog poteza
je da se u prvom krugu ulaganja taj igrač izjašnjava poslednji, a to mu
omogućava da uzme u obzir poteze svih prethodnih igrača.
22. „Rake” /takozvana piksla/ - je procenat koji uzima kuća od svake ruke. „Rake”
se uzima sa „Pot-a” od igrača koji dobija ruku. Kuća zadržava pravo da „Rake”
povećava, smanjuje i ukida po potrebi. „Rake” se ne uzima kod turnirskih
igara. „Rake” može biti ograničen po ruci. Na primer, sa „Pot-a” se uzima 2%,
ali ta cifra ne može biti veća od 200 dinara.
www.mozzartbet.com
23. Izuzeće uloga iz „Pota” kod računanja „Rake-a” dešava se u situaciji kada je-
dan igrač „Bet-uje” u ruci, a niko ga ne prati. Tada je igrač koji je jedini uložio,
automatski i pobednik ruke, a na ovaj njegov ulog u toj ruci, kuća ne uzima
„Rake”. PRIMER: Pot posle „Flop-a” je 1000 žetona. Jedan od igrača diže za
500 žetona i svi bacaju karte. „Rake” se računa na 1.000, a ne na 1.500 žetona.
Osnovni tipovi organizovanja igre
Razlikujemo tri osnovne vrste igara za stolom. Ovde ćemo opisati samo
osnovne principe tih igara.
1. „Cash game” /Keš igra/
a. Igrač ulazi na sto sa određenim brojem žetona koje kupi.
b. Postoji minimalni i maksimalni broj poena koje igrač može kupiti prilikom
ulaska. (min i max „buy in”).
c. Igrač igra po pravilima igre koja su gore opisana
d. Igrač igra onoliko ruku koliko hoće ili dok ne ostane bez žetona u okviru
radnog vremena stola.
2. „ Tournament game” /Turnirska igra/
a. Igrač se prijavljuje na turnir u vremenu koje je definisano za svaki
pojedinačni turnir. Nekad je dovoljno samo se prijaviti, a nekad je
potrebno i ispuniti neke prethodne uslove da bi se učestvovalo na
konkretnom turniru (na primer, potrebno je pobediti neki od prethodnih
turnira)
b. Turnir ima svoju „cenu”. To je određena suma novca. Na primer, turnir
košta 1.100 RSD, deo te sume je za nagradni fond (na primer 1.000 RSD)
dok je drugi deo te sume za kuću organizatora (na primer 100 RSD) „House
fee”. Turniri mogu biti i besplatni, a tada se fond kreira od novca koji
odredi organizator.
c. Organizator može garantovati nagradni fond. U tom slučaju, ukoliko ne
bude dovoljno igrača, „Rebuy-ova” i „Add-on-ova” organizator dopunjuje
nagradni fond do garantovane cifre.
d. Svi igrači koji su se prijavili i koji igraju turnir kreću sa istim brojem žetona.
Broj žetona zavisi od konkretnog turnira.
e. Igraju se ruke jedna za drugom po opštim pravilima igre koja su opisana na
početku ovog dokumenta.
f. U turnirskim igrama se vrednost „Blind-a” povećava u određenom vrewww.mozzartbet.com
menskom intervalu, što je određeno za svaki turnir pojedinačno. Početne
vrednosti kao i njihov rast zavisi od konkretnog turnira.
g. „Ante” je minimalni ulog koji svaki igrač mora staviti u „Pot” pre nego se
počne sa odigravanjem ruke. Najčešće se koristi u kasnijim fazama turnira
(na primer posle jednog sata od početka turnira).
h. Ukoliko neki od igrača ostane bez žetona, on je automatski ispao iz
turnira. Zavisno od broja preostalih igrača, određuje se osvojena pozicija
određenog igrača. Na primer, igrač zauzima 5. mesto ukoliko posle
njegovog ispadanja na stolu ostane još četiri igrača. Igrač koji jedini
ostane za stolom, sa svim žetonima koji su bili u igri, pobednik je. Ukoliko
u jednoj ruci ispadne više od jednog igrača, njihova pozicija se utvrđuje
prema broju poena koje su imali pre te ruke. Ako je broj njihovih žetona
identičan pre te ruke, onda oni dele ta mesta.
i. P
ostoje turniri koji su određeni i vremenski. Nakon isteka vremena, ako i
dalje ima igrača koji nisu ispali, njihov redosled se utvrđuje prema broju
trenutnih žetona u trenutku prekida. Isti broj žetona u trenutku prekida
povlači da ti igrači dele te pozicije.
j. Na nekim turnirima, odmah po ispadanju i ako su ispunjeni ostali uslovi,
igraču je dozvoljeno da ponovo dokupi žetone „Re-buy” i time se ponovo
vrati u igru za ovaj turnir. „Re-buy” igrača povećava nagradni fond i
najčešće nema deo novca koji ide organizatoru.
k. Organizator može dozvoliti, u okviru vremena kad je dozvoljen „Re-buy”,
da neki od igrača koji neće da se „dokupi” bude zamenjen ranije prijavljenim igračem za turnir za koga nije bilo mesta na početku turnira.
l. Na nekim turnirima dozvoljena je opcija „Add-on”. To je opcija koja dozvoljava igraču da dokupi određeni broj žetona (najčešće isti iznos koji je bio i
kod „Buy-in-a”). Razlika u odnosu na „Re-buy” je što igrač ne mora da bude
na nuli da bi dokupio žetone. Najčešće na turnirima postoji samo jedan
„Add-on” po igraču i on je dozvoljen odmah nakon vremena predviđenog
za „Re-buy”. “Add-on” takođe povećava nagradni fond turnira i najčešće
nema trošak za organizatora.
m. Formirani nagradni fond na kraju se deli pobednicima u nekom procentu.
Primer ove podele dat je ispod:
I. Pobednik turnira 50% od fonda
II. Drugi na turniru dobija 30% od fonda
III. Teći na turniru dobija 20% od fonda
3. „League” /Liga/
a. Liga se sastoji od više turnira koji se vezano posmatraju.
b. Turnir u okviru lige organizuje se po svim pravilima kao i svaki drugi
turnir.
c. Svaki turnir u okviru lige se boduje.
www.mozzartbet.com
PRIMER: Posmatramo pet vezanih turnira od ponedeljka do petka. Prvoplasirani na svakom od tih turnira dobija tri poena, drugoplasirani dva poena a
trećeplasirani jedan poen.
d. Igrači se zatim rangiraju po broju bodova koje osvoje u svim turnirima koji
sačinjavaju ligu. Ukoliko ima više igrača sa istim brojem bodova, bolji je onaj
koji ima više pobeda, zatim više drugih mesta ukoliko imaju isti broj pobeda,
itd. Ukoliko igrači imaju isti broj istih mesta, bolji je onaj koji je ranije osvojio prvo mesto, zatim drugo mesto ako je isti broj prvih mesta, itd.
e. Najbolje rangirani igrači stiču pravo učešća na posebnom turniru koji je
dotiran ili direktno zbog pozicije dobijaju neke nagrade i beneficije.
PRAVILA KUĆE
1.
Organizator (kuća) zadržava pravo da pre početka igre menja sve parametre
za sve tipove keš i turnirske igre.
2. Organizator zadržava pravo da igru prekine u određenom trenutku i da
pokrene novu igru po novim parametrima.
3. Oranizatoru nije dozvoljeno da menja pravila na turniru koji je već
počeo, kao i da menja pravila na turniru za koji su se ljudi već prijavili po
određenim pravilima.
4. Minimalni broj igrača za turnir je pet.
5. Deo žetona možete prebaciti na karticu i time umanjiti vašu količinu žetona
na stolu u igri, ali nakon te transakcije mora vam u igri ostati minimalni
„Buy-in” definisan za trenutnu igru.
6. Smatra se da je igrač završio s igrom ukoliko sve žetone prebaci na karticu, ili
prebaci žetone na karticu tako da mu na stolu ostane manje od minimalnog
„Buy-in-a”. Tada njegovo mesto može zauzeti drugi igrač koji čeka na red.
7. Kuća zadržava pravo da bez obrazloženja odloži ili ne održi ranije zakazan
turnir. Ukoliko su igrači plaćali za prijavu na turniru koji je odložen, organizator je u obavezi da ovaj novac vrati.
8. Kuća zadržava pravo da bez obrazloženja prekine keš igru. Žetone koje u
tom trenutku imao određeni igrač, kuća je dužna da mu isplati.
9. S to i poziciju na stolu gde će igrač sedeti određuje organizator. U svakom
trenutku, bez obrazloženja, organizator može promeniti poziciju i sto za
kojim igrač sedi.
10. Kuća će organizovati različite vrste turnira i keš igre, pa je igrač dužan da se
o posebnim pravilima konkretne igre obavesti pre prijavljivanja na turnir ili
pre ulaska u keš igru.
11. K uća će organizovati automatsko „Rake-ovanje” prilikom svake keš igre.
www.mozzartbet.com
„Rake” je dozvoljeno menajti pre početka ruke, i organizator o tome mora
informisati igrače.
12. Hranu, cigarete i piće nije dozvoljeno držati na stolu.
13. Osobama koje ne igraju nije dozvoljeno da sede za stolom.
14. Organizator (kuća) može bez obrazloženja, iz prostorije sa stolom, udaljiti
osobe koje ne igraju.
15. Igrači se za stolom moraju ponašati pristojno u duhu fer i poštene igre. Pokazivanje svojih karata samo određenim igračima nije dozvoljeno.
16. N
edolično ponašanje igrača takođe može biti sankcionisano prekidom igre i
udaljavanjem iz prostorije u kojoj je sto.
17. Ukoliko nasilničkim ponašanjem igrač ošteti sto ili opremu oko stola, snosiće
sve troškove popravke kao i gubitke koje kuća trpi zbog toga što uređaj ne
radi.
18. Za sve eventualne sporove čije rešenje nije sadržano u pravilniku kuće
odluku donosi menadžment kuće.
19. Za više detalja u vezi sa svim navedenim, slobodno kontaktirajte našeg
menadžera poker stola:
INFO KONTAKT :
tel. +381 62 203 904
email: [email protected]
www.mozzartbet.com
JAČINA (VREDNOST) KARATA U RUCI
„Three of a Kind“ /Tri iste/ ili /Triling/
NAPOMENA: U ovom primeru, jačina karata u ruci složena je od najslabije do
triling sačinjen od jačih karata. U slučaju da više igrača ima identičan triling,
najače ruke.
pobednika određuje veća od ostalih karata.
Tri iste karte. U slučaju da više igrača ima triling, pobeđuje onaj igrač koji ima
„High Card“ /Visoka karta/
Ovo je kad praktično nemate ništa. Ukoliko više igrača nema ništa, uzima se u
obzir najjača karta. Ako su one podudarne, odlučuje sledeća. Najslabija karta je
dvojka, pa trojka, i tako redom do kralja (K) i keca (A) koji je najači. Znak na karti
„Straight“ /Kenta/ ili /Red/
ne utiče na njenu jačinu.
Pet karata, bilo koje boje, koje slede jedna za drugom. U slučaju da više igrača
imaju kentu, pobeđuje onaj čiji poredak počinje s jačom kartom. As ili kec (A) ne
može biti u sredini. Na primer 32AKQ nije poredak.
„Pair“ /Par/
Dve identične karte. U slučaju da više igrača ima par, pobeđuje onaj čiji je par jači
(na primer jedan igrač ima dve trojke, a drugi ima dve desetke, pobeđuje igrač sa
„Flush“ /Boja/ ili /Fleš/
dve desetke). Ako se desi da igrači imaju isti par, gleda se čija je sledeća karta veća.
Pet karata iste boje. U slučaju da više igrača ima boju, pobeđuje onaj koji ima jače
karte. Ako su najjače iste, odlučuje sledeć karta po jačini.
„Two Pairs“ /Dva para/
Dve plus dve jednake karte. U slučaju da više igrača ima dva para pobeđuje onaj
„Full House“ /Ful/
čiji je veći par jači (na primer: igrač 1 ima AA 22 a igrač 2 ima KK QQ, dobija onaj
Kombinacija para i tri iste karte. U slučaju da više igrača ima ful, pobeđuje onaj
koji ima AA 22 jer je AA veće od KK). U slučaju da je veći par identičan, odlučuje
kod koga su tri iste sačinjene od jačih karata. Ako više igrača ima identičan triling,
manji par. Ako je i manji par identičan, odlučuje peta karta.
pobednika odlučuje bolji par.
www.mozzartbet.com
www.mozzartbet.com
U`ivajte u prijatnoj atmosferi!
„Four of a Kind“ / Poker/
Četiri iste karte. U slučaju da ima više pokera, pobeđuje onaj koji je sačinjen od
jačih karata. Ukoliko više igrača ima isti poker, pobeđuje onaj čija je peta karta
veća.
„Straight Flush“ /Fleš kenta/
Red bilo kojih pet karata koje slede jedna za drugom, a istih su oznaka. Ako
imamo više fleš kenti pobeđuje onaj koji počinje jačom kartom.
„Royal Flush“ /Rojal Fleš/
Najjača kenta u boji. Najjača, ali i najređa kombinacija karata. Ako imamo više
igrača sa fleš rojalom, onda imamo više pobednika i dobitak se deli.
www.mozzartbet.com
www.mozzartbet.com
RADNO VREME: 21:00 - 02:00
GDE SE NALAZIMO?
KONTAKT:
Adresa: Dr Ivana Ribara br.61a, Novi Beograd
tel. +381 62 203 904
email: [email protected]
www.mozzartbet.com
Download

Page 1 www.mozzartbet.com Page 2 www.mozzartbet.com www