ВОДИЧ ЗА ОСНОВЦЕ
Налазиш се пред избором занимања и школе. Пред тобом је важан корак који ће утицати на твоју
будућност. Иако у данашње време први избор занимања и није више «избор за читав живот», то је ипак значајан
корак који битно утиче на будућност и може да трасира пут за будуће одлуке у вези са твојим образовањем или
каријером.
Твоји другари, чланови Ученичког парламента направили су водич који ти може помоћи у овој важној
животној одлуци.
Срећно !
Информисаност
Информисали смо се о средњим школама на подручију Аранђеловца, њиховим образовним профилима,
предметима који се уче, поенима потребним за упис, секцијама, даљој проходности на високе школе и факултете,
могућностима за запошљавање тј. кретањима на тржишту рада. Посетили смо средње школе, Националну службу за
запошљавање, разговарали са наставницима, ПП службом, проучавали литературу и интернет странице. И ево шта
смо сазнали...
Врсте школа и образовни профили у оквиру њих
I) ГИМНАЗИЈА
А) ГИМНАЗИЈА СА СМЕРОВИМА
1. друштвено-језички
2. природно-математички
Б) ГИМНАЗИЈА ОПШТЕГ ТИПА
В) ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА
1. филолошка гимназија
2. математичка гимназија
3. гимназија за спортисте
4. гимназија за ученике са посебним способностима за физику
II) СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ
А) ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
Б) ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
III)
IV)
V)
УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ
А) МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
Б) БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ (фолклор и класични балет)
В) УМЕТНИЧЕ ШКОЛЕ ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ
1. дизајн
2. уметнички занати
ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
ВОЈНЕ ШКОЛЕ
А) ВОЈНА ГИМНАЗИЈА
Б) СРЕДЊА СТРУЧНА ВОЈНА ШКОЛА (нпр. Ваздухопловна академија и друге војне школе)
VI)
СРЕДЊА ШКОЛА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
Средње школе на подручију Аранђеловца
1.
2.
3.
Гимназија „Милош Савковић“
Техничка школа „ Милета Николић“
Економско-угоститељска школа „ Слободан Минић“
Гимназија „Милош Савковић“
Смерови:
1.
Друштвено - језички смер (53 поена), 2 одељења
2.
Природно - математички смер (83.5 поена), 2 одељења
Страни језик: француски и шпански, тако су организована и одељења.
Секције:
филмска секција
рок бендови
ликовна секција
сарадња са Чешком Републиком и одлазак деце тамо
спортска секција
активан ученички парламент који се бави помагањем
другима, организацијом разних прослава, турнира итд.
фото секција
шаховска секција
музичка секција
Важно: Гимназија не оспособљава ни за једно занимање. Тешко је запослити се без додатног школовања
– факултет или висока школа струковних студија!
Техничка школа „ Милета Николић“
Смерови:
Машинство и обрада метала
1.
Машински техничар за компјутерско управљање - 30 ученика
2.
Оператер машинске обраде – оглед, 20 ученика, 3 године
3.
Машински техничар за моторна возила - 30 ученика
Електротехника
4.
Електротехничар за електронику на возилима – оглед - 30 ученика
5.
Електротехничар рачунара - 30 ученика
Хемија, неметали и графичарство
6.
Техничар за заштиту животне средине (70 поена доња граница) - 30 ученика
7.
Техничар за козметичку технологију - оглед (20 ученика)
У техничким смеровима ученици слушају 4 часа математике недељно.
Школа располаже са 5 кабинета рачунара, беле табле, камере, ел. звоно, опремљене учионице, радионице за
извођење праксе...
Када заврше ову школу (смерове у четворогодишњем трајању) ученици могу да се упишу све факултете осим
Mедицинског и Фармацеутског.
Економско - угоститељска школа „ Слободан Минић“
Смерови:
Трговина, угоститељство и туризам
1. Конобар – 3 год.
2. Кулинарски техничар
3. Туристички техничар
Економија, право и администрација
4. Економски техничар
5. Пословни администратор
6. Фининсијски администратор
Око 70-75 бодова.
Када заврше Економску школу ученици могу да се упишу на све факултете осим Медицинског и Фармацеутског.
Важно: Наведени минималан број бодова за поједине смерове и образовне профиле је само оријентациона
граница, а не загарантована минималан број бодова потребних за упис и говори нам каква је била ситуација
прошле године када је у питању број бодова. Сваке уписне године минималан број бодова потребних за упис
може да се мења и зависи од броја заинтересованих за поједине школе и броја поена који су остварили на
завршном тесту!
О чему водимо рачуна при избору занимања?
Основна питања која сваки будући средњошколац треба себи да постави су:
1. Шта ја знам да радим? – способности
2. Шта ја хоћу да радим? – интересовања
3. Шта ја умем да радим? - знања
Способности и особине личности
Важна ствар о којој морамо да водимо рачуна при избору занимања су способности. Способности су наше
могућности да успешно обављамо неке активности и послове. Ако се трудимо, своје способности можемо развити
до извесне границе. Свако од нас има способности које одговарају већем броју занимања. Важно је да твој избор
занимања одговара твојим способностима.
Ако изаберемо занимање чији су захтеви знатно већи од наших
способности – имаћемо мање успеха у раду и нећемо бити задовољни. Ако су захтеви посла мањи од наших
способности посао који радимо неће нам представљати изазов и опет нећемо бити задовољни.
Радна способност је сложен појам који обухвата све услове које појединац мора да испуни да би са
успехом могао да обавља рад у свом занимању и на радном месту. Ти услови могу се груписати у:
-
педагагошке (теоријска и практична знања и вештине стечене учењем и школовањем)
здравствене (добро опште здравствено стање и низ посебних услова)
психофизичке (сензорне способности, психомоторне способности, менталне способности и особине
личности)
Још једна подела способности је на:
•
сналажење са речима
•
сналажење са бројевима
•
схватање начина рада машина и уређаја
•
схватање односа у равни и простору
•
спретност руку и прстију
Особине личности важне за занимања и послове као што су медицинсики технчар, лекар, психолог,
дефактолог, социјални радник: саосећајност, спремност да се пружи помоћ, топлина, стрпљивост са људима,
поверење, сталоженост.
Продавац, фризер, педикир, конобар, туристички техничар: љубазност, друштвеност, услужност, вредност,
стрпљивост са људима.
Економски техничар, пословни администратор, оператер на рачунару, пословни секретар: тачост, уредност,
организованост, темељност, љубазност.
Хемичар, молекуларни биолог, физичар, математичар, археолог, астроном, историчар: истраживачка
радозналост, самодисциплина, амбициозност, самосталност.
За уметничке школе уписују се ученици са посебно израженим талентом.
Постоје посебни услови који се односе на карактеристичне захтеве, радне сопсобности за поједине
образовне профиле и по правилу се постављају као услов за упис у средње стручне школе. То су биофизиолошке и
здравствене карактеристике, опште и посебне менталне способности, одређене особине личности и одговарајуће
обдарености (таленти) за оне профиле за које је то услов за упис.
Најчешће гршке при избору школе и занимања
Свако може бити успешан у више занимања. Твоја интресовања се временом могу променити. Велики број школа
и занимања одговара како девојкама тако и младићима. Никада није касно да промениш одлуку. Ако си у
недоумици, потражи помоћ стручњака.
УПИСАЋУ СЕ У НАЈБЛИЖУ ШКОЛУ
Размисли: Згодно је када је школа близу куће, али то не треба да буде пресудно приликом твог избора
УПИСАЋУ СЕ У ОВУ ШКОЛУ ЗАТО ШТО МОЈИ ДРУГОВИ ИДУ ТАМО
Размисли: Биће другара и у новој школи, а и друштва ван школе. Старо друштво нас не може спасити од тога да
будемо незадовољни у погрешно одабраној школи.
УПИСАЋУ СЕ У ОВУ ШКОЛУ ЗАТО ШТО ЈЕ ПОПУЛАРНА
Размисли: Популарност је пролазна, у неком тренутку неке школе и занимања су пожељнија од других
УПИСАЋУ СЕ У ШКОЛУ КОЈУ СУ ЗА МЕНЕ ОДАБРАЛИ РОДИТЕЉИ
Размисли: Родитељи су себи одабрали занимање, сад је време да и ти направиш свој избор. То не може и не треба
да уради нико осим тебе.
УПИСАЋУ СЕ БИЛО ГДЕ ЈЕР ИМАМ СЛАБ УСПЕХ
Размисли: Чак и са слабијим школским успехом постоји могућност избора
ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА, НЕ РАЗМИШЉАМ О ДРУГИМ ШКОЛАМА
Осим твог опредељења, важно је да имаш и резервне изборе
Национална служба за запошљавање – стање на тржишту рада
Установа обавља послове посредовања између послодаваца и незапослених и пружа мере активне
политике запошљавања. Бави се : додељивањем субвенцијa, обуке незапослених за АТП - активно тражење посла,
организовање Job clubа - клуб за тражење посла (двонедељне обуке), организовање сајмова запошљавања.
Подаци о незапослености са евиденције НЦЗЗ на основу образовања су:
основна школа - око 1500
3 -годишња средња школа – око 1500
4 степен – око 1700
са вишом – око 270
7 степен (факултет) – око 200(пола економија)
Најтрженија занимања са средњом школом су из области:
1.
Фармације
2.
Медицине (средња, осим зуботехничара)
Најтрженија занимања са факултетом из области: технички факултети, физика и математика , рударство,
хемичари
Специјалисти – нема на евиденцији НСЗЗ
У области просвете највише је незапослених учитеља, професора енглеког језика, професора физичког
Најмање има, тј.највећа потражња је за професорима француског и шпанског и професорима хемије и физике.
Завршни испит-мала матура
На крају, пар реченица о ономе што ви већ добро знате, али није на одмет поновити...o завршном испиту.
Завршни испит - мала матура који се полаже на крају осмог разреда, предвиђен Законом о основама система
образовања и васпитања, први је завршни испит са којим се ученик сусреће током школовања а има и функцију
сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компетенција током основног образовања.
Сви који желе да упишу уметничке или школе за ученике са посебним способностима морају претходно изаћи на
пријемни испит, чији датум одржавања зависи од школе за коју се ученик определио. Пријављивање за пријемни у
уметничким школама и филолошким и математичким гимназијама ће највероватније бити крајем маја. Коначни
резултати ће бити познати, као и претходних година, до 15 јуна. Више информација о пријемним испитима за
уметничке школе и гимназије за ученике са посебним способностима можеш прочитати у Конкурсу за упис у средњу
школу у издању Просветног прегледа.
Распоређивање ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима, као и упис у првом кругу,
биће почетком јула. Други уписни круг завршава се средином јула. Тачни датуми су објављени у Конкурсу за упис у
средњу школу, где је представљен календар уписних активности Министарства просвете.
Приликом уписа у гимназије и стручне средње школе, редослед кандидата утврђује се на основу:
- успеха на завршном испиту, са кога се може понети максималних 40 бодова (20 српски, 20 математика)
- општег успеха од 6 до 8 разреда (саберу се средње оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда основне
школе,
заокружене на две децимале, и помноже бројем 4)
- резултата на међународним и републичким такмичењима из осмог разреда (прва три места)
Успех у претходном школовању износи 60 бодова, а и ове године ђаци ће испуњавати листу од 20 жеља.
Тестови завршног испита ове године имаће 25 % делимично познатих и 75 % непознатих задатака. Познатих
задатака неће бити.
Завршни испит биће прилагођен за ученике са сметњама у развоју који су радили по ИОП-у.
Занимања будућности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Биоинформатичар
Инжењер и техничар контроле квалитета
Консултант за учење на даљину
Специјалиста за интегрисане дигиталне медије
Стручњак за унапређење апликација за мобилне телефоне
Дизајнер (инжењер) интерфејса
Инжењер и техничар за енергију из обновљивих извора
Специјалиста за виртуелну безбедност (рад са поверљивим информацијама преко интернета)
Стручњак за производњу органске хране (инжењер и техничар пољопривреде – биофарминга)
За више информација о упису средње школе препоручујемо ти да погледаш следеће сајтове:
http://www.mingl.org/karijera
http://www.infostud.com/
http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/
http://www.razvojkarijere.kg.ac.yu/centar/
http://www.foncareercenter.org/
http://www.moj-posao.net/
http://www.mojakarijera.com/
Download

vodič za osnovce