Tarkett parket
VODIČ ZA GARANCIJE
MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE CEO VODIČ
Tarkett parket - vodič za garanciju sadrži opis tridesetogodišnje
garancije koju dajemo za naš višeslojni parket, kao i sve informacije
vezane za postavljanje parketa, njegovo održavanje, i posebne
slučajeve kada garancija ne važi.
SADRŽAЈ
Dobrodošli u Tarkett svet ......................................... 03
Vreme trajanja i uslovi garancije ............................... 04
Tarkettova garantna obaveza ................................... 04
Izuzimanja od pokrivenosti garancijom ...................... 06
Vodič za ugradnju parketa ....................................... 08
Tarkettov vodič za negu i održavanje ......................... 14
DOBRODOŠLI U TARKETT SVET
Odabirom Tarkett parketa napravili ste pravi izbor. Naši proizvodi i ograničene garancije
omogućavaju Vam da odaberete pod koji je odgovarajući za Vas, Vaš životni stil i Vaš
budžet. Dok su kvalitetan proizvod i garancija izuzetno važni, odgovarajuća ugradnja i
održavanje Vašeg novog Tarkett parketa takođe je od ključnog značaja za obezbeđivanje
dugogodišnjeg užitka.
Znanje i umeće koje kompanija poseduje od osnivanja 1886. godine, izraženo je u podovima
koje danas proizvodimo, što nam omogućava da Vam ponudimo jednu od najboljih garancija
u industriji.
Uz naša jednostavna uputstva za održavanje moći ćete da održavate prvobitnu lepotu i
snagu svojih podnih obloga od prvog dana. Imajte poverenja u Tarkettove podove u koje se
isplati ulagati.
Najčešće postavljana pitanja ................................... 16
03
VREME TRAJANJA I USLOVI GARANCIJE
TARKETTOVA GARANTNA OBAVEZA
Garancija važi od datuma kupovine podne obloge od strane potrošača, koji je
prikazan na fakturi koju izdaje prodavac, a koja jasno napominje referencu i
izbor karakteristika podne obloge. Garantni list treba da bude popunjen,
overen i potpisan od strane kupca i zajedno s računom treba da se čuva do
isteka garantnog perioda.
Garancija na oštećenja pre ugradnje parketa
Mi Vam garantujemo (kao prvom kupcu) da obuhvaćeni proizvodi zadovoljavaju naše
standarde kvaliteta. Vi ili Vaš podopolagač treba pažljivo da pregledate proizvod pre
ugradnje u smislu bilo kakvih nedostataka prilikom završne obrade, dimenzija ili nekih
vidljivih oštećenja.
Napomena:
Predlažemo Vam da kopirate ili skenirate originalni fiskalni račun, u slučaju
reklamacije.
Proizvodna garancija je uslovljena adekvatnom ugradnjom i upotrebom parketa u
saglasnosti sa instrukcijama kompanije Tarkett. Oštećenja izazvana pogrešnim
postavljanjem nisu obuhvaćena ovom garancijom.
Ko je pokriven garancijom?
Ova garancija se odnosi na Vas samo ako ste:
(1) prvi kupac naših Tarkett drvenih podnih obloga
Napomena: Prvi kupac je osoba koja je u dokumentu/dokumentima o kupovini
navedena kao kupac.
(2) Ukoliko ste kupili Tarkett parket za svoju ličnu upotrebu u domaćinstvu, a
ne za preprodaju. Takođe, ova garancija važi samo za prvu ugradnju
proizvoda.
Ova garancija se ne može preneti niti dodeliti i NE važi za kupovine/ugradnje
van domaćinstva, za iznajmljivanje ili u komercijalne svrhe.
04
Sve neisečene daske koje izgledaju kao da imaju oštećenja treba da se vrate na
originalno mesto kupovine; ti delovi koji ne zadovoljavaju naše specifikacije biće
zamenjeni.
Pošto je drvo prirodni materijal, biće prirodnih varijacija u boji, nijansi i vlaknima
koje nisu pokrivene ovom garancijom. Pre ugradnje, Vi ili Vaš podopolagač treba
da spojite daske iz nekoliko pakovanja, da biste utvrdili optimalan izgled i otkrili
eventualne defekte. Tarkett NIJE odgovoran za bilo kakve troškove povezane sa
popravkom ili zamenom dasaka sa očiglednim nedostatkom nakon što se pod
ugradi. Preinstalacijska garancija ističe nakon ugradnje.
Garancija strukturne celovitosti
Garantujemo Vam (kao prvom kupcu) da će kupljeni parket biti bez proizvodnih
defekata sve dok posedujete svoj dom i kada se proizvod koristi pod regularnim
uslovima u domaćinstvu. Regularni kućni uslovi i upotrebe podrazumevaju one
svakodnevne aktivnosti koje se obično povezuju sa upotrebom u domaćinstvu.
Proizvodne greške su isključivo posledica neodgovarajućeg klasiranja, obrade ili
samog sklapanja.
Garancija na zaštitu od vlage
Tarkett parket je posebno dizajniran da izdrži dejstva normalne vlažnosti vazduha.
Specijalna konstrukcija parketa, čini ga izuzetno stabilnim. Ako se postave i održavaju u
strogom skladu sa našim uputstvima, garantujemo za naše podove u pogledu otpornosti
na oštećenja izazvana uobičajenim uslovima u okruženju. Smatra se da su normalni uslovi
u okruženju vlažnost vazduha između 30–50% i temperatura između 14–24 °C.
Pre postavljanja, neophodno je pregledati Vašu podlogu, kako bi ustanovili da ne prelazi
maksimalni dozvoljeni nivo vlage, koji je manji od 2% za betonske podloge, mereno CCM
metodom, i manji od 10% za drvene podloge. Da biste osigurali da Vaša garancija ostane
važeća, sačuvajte rezultate provere preinstalacijske vlažnosti podloge pre ugradnje.
Pridržavanjem nekoliko mera predostrožnosti i korišćenjem našeg preporučenog
sistema za negu poda kroz program redovnog čišćenja i održavanja, možete
očekivati dugogodišnji lep izgled Vaše Tarkett podne obloge. Promene u sjaju i
ogrebotine na laku ne smatraju se ishabanošću površine i nisu pokrivene ovom
garancijom.
Podloge koje imaju nivo vlažnosti veći od maksimalno dozvoljenog nisu pokrivene ovom
garancijom. Isto tako, prolivene supstance koje se ne pokupe već ostanu na podu ma
koliko dugo, oštetiće pod i poništiti ovu garanciju. Uobičajene supstance u domaćinstvu
koje se proliju (hrana i pića) moraju se ukloniti u najkraćem periodu. Nezgode sa
vodovodnim cevima, aparati koji cure (ledomati, mašine za pranje posuđa, veš-mašine,
itd.) ne spadaju u ovu kategoriju i nisu pokriveni našom garancijom.
Garancija za podno grejanje
Garantujemo Vam (kao prvom kupcu) da se pokriveni
proizvodi, kada se pravilno ugrade prema našem uputstvu
za ugradnju preko podloga sa grejanjem putem toplotnog
zračenja, koje su projektovane za R-klasu drvenih podnih
proizvoda, neće uvijati, sve dok temperatura lakirane
površine poda ne prelazi 25°C tokom veka trajanja poda, a
relativna vlažnost ostaje u opsegu između 30% i 50%.
Nemojte povećavati ili snižavati temperaturu podnog
grejnog sistema putem toplotnog zračenja za više od 1–2°C
dnevno kad se sistem uključuje ili isključuje. Nemojte
koristiti bukvu i javor u slučaju grejanja putem toplotnog
zračenja, jer garancija za grejanje putem toplotnog
zračenja ne važi za ove vrste drveta.
Garancija za habajući sloj i kvalitet završne obrade
Mi Vam garantujemo (kao prvom kupcu) da se za 30 godina habajući sloj Vašeg
parketa neće izlizati. Moći ćete da koristite Tarkettove drvene podne obloge uz
mogućnost brušenja i lakiranja habajućeg sloja do pet puta, u zavisnosti od
dubine brušenja. Dodatni površinski efekti poput bojenja, ispoliranosti, reljefnih
šara, itd, izgubiće se nakon brušenja proizvoda. Proteco Strong je jedan od
najotpornijih lakova na habanje na tržištu i osiguraće Vaše dugotrajno ulaganje.
Stanje Proteco laka može zavisiti od upotrebe, a kao i sve podne obloge, naši
drveni podovi pokazaće vremenom znake ishabanosti, u zavisnosti od veličine i
životnog stila Vaše porodice.
Po svojim svojstvima, orah i trešnja su mekše drvne vrste i pokazaće ogrebotine i
udubljenja lakše od hrasta. Treba da imate ove činjenice na umu kada birate svoje
podne obloge (pogledajte Brinelovu testnu tabelu – tvrdoća različitih vrsta
drveta).
30- 50% RH
> +18°C
05
IZUZIMANJA OD POKRIVENOSTI
GARANCIJOM
Prethodno utvrđena garancija na Tarkett parket poništava se u svim sledećim
slučajevima:
(a) Redovne varijacije
Drvo je prirodni proizvod i varijacije u strukturi ili boji su normalna pojava. Promene boje
drveta treba očekivati kako Vaš pod stari i one se smatraju poželjnim. Pored toga,
izlaganje celog ili delova ugrađenog poda direktnoj sunčevoj svetlosti može izazvati
varijacije u boji, a takve varijacije u boji nisu pokrivene garancijom. Karakteristike
prirodnog drveta, kao što su mineralne pruge, čvorovi, varijacije u vlaknima, itd.
predstavljaju normalne karakteristike i ne smatraju se oštećenjima. Priroda ne može da
načini dva identična komada drveta, pa se mogu pojaviti varijacije u boji ili druge
varijacije.
Ne možemo dati garanciju u pogledu prirodnih varijacija ili uobičajenih manjih razlika
između uzoraka boje i boje ugrađenih podova. Molimo Vas da pre ugradnje potvrdite boju
stvarnog proizvoda. Varijacije boje između uzoraka poda i/ili uzoraka i drugih podnih ili
drvenih proizvoda koje želite da uklopite (npr. ormari, ograde na stepeništima, ukrasne
lajsne, nameštaj, itd.) nisu pokriveni ovom garancijom.
(b) Nepravilna ugradnja ili održavanje
Nepravilno skladištenje, rukovanje ili ugradnja podnih obloga nisu pokriveni garancijom.
Karakteristike podne obloge u najvećem stepenu zavise od pravilnog postavljanja. Shodno
tome, postavljanje se mora obaviti strogo po uputstvima i preporukama datim u Tarkettovom Vodiču za ugradnju. Komercijalna ugradnja Tarkettovih drvenih podnih obloga
namenjenih za stambene objekte i drvene podne obloge ugrađene u kupatila s tušem ili
kadom nisu obuhvaćene garancijom.
Nepravilna priprema, ili nedostaci u montiranju gredica podloga ili podova koji uključuju,
ali nisu ograničeni na preveliko oštećenje poda, neravnu ili nepravilnu površinu podloge
(posebno na gredicama) ili rupu u podlozi nisu pokriveni garancijom. Korišćenje gitova za
vreme ili posle instalacije drvene podne obloge smatra se normalnim i nije razlog za
potraživanje po ovoj garanciji.
06
Takođe, održavanje mora biti strogo po uputstvima i preporukama koje se nalaze u
Tarkettovom Vodiču za negu i održavanje. Samo Tarkettovi proizvodi za čišćenje i
održavanje pogodni su za korišćenje na našim proizvodima. Korišćenje sredstava za
čišćenje ili proizvoda za održavanje koji nisu preporučeni za Tarkett parket, ili bilo kojih
sapuna na bazi ulja ili sredstava za čišćenje na bazi amonijaka poništiće sve garancije.
(c) Nepravilno korišćenje
Podovi koji su instalirani u drugim stambenim prostorima, a ne onima u kojima stanuje
vlasnik ili stanar nisu pokriveni garancijom. Kao što možete očekivati, ne prihvatamo
odgovornost za bilo koje oštećenje podne obloge izazvano nepravilnim korišćenjem, lošim
postupanjem ili slučajnim oštećenjem ili drugim događajima koji su van naše kontrole.
Garancija se ne proteže na oštećenja izazvana obućom sa štiklama, teškim nameštajem ili
opremom, ogrebotine koje su naneli oštri ili šiljati predmeti, stolice s točkićima ili
nameštaj, oštećenja nastala sečenjem oštrim predmetima, promene u sjaju, ogrebotine ili
ulubljenja izazvana peskom, šljunkom ili drugim abrazivima, kućnim ljubimcima,
insektima, usled građevinskih radova ili oštećenja prouzrokovana papučicom usisivača.
(d) Ekstremni uslovi u okruženju
Očigledno je da ne možemo biti odgovorni za ekstremne uslove kao što su izlaganje
ekstremnoj toploti, vlazi, suvoći ili brzim promenama u svim takvim uslovima. Ova
garancija ne pokriva prodiranje vlage iz bočnih zidova ili iz ma kojeg izvora osim podloge.
Dalje, preterana vlaga iz zemljišta izazvana prirodnim vremenskim uslovima, uključujući
(ali ne ograničavajući se na): pljuskove, uragane, tornada, poplave ili druge prirodne
katastrofe nije pokrivena uslovima ove garancijom regulisane strukture. Oštećenja podnih
obloga ili izbijanje lepka izazvani vlažnošću podloge ili štetom od vode usled pucanja ili
curenja vodovodnih cevi, poplave, prolivanja za vreme čišćenja mokrim briskom ili vremenskih uslova nisu obuhvaćeni ovom garancijom.
(e) Direktna sunčeva svetlost
Izbleđivanje ili gubljenje boje usled direktnog izlaganja sunčevoj svetlosti nisu pokriveni
ovom garancijom. Koristite draperije ili roletne da pospešite blokiranje najvećeg dela
štetnih sunčevih UV zraka.
(f) Menjanja/Popravke
Tarkettova garancija ne pokriva izmene (uključujući ponovno lakiranje) niti prepravke
učinjene na podnim oblogama. Završni premazi koji nisu naneti fabrički (već od strane
vlasnika ili podopolagača) uključujući, ali se ne ograničavajući na, ponovno lakiranje ili
prevlačenje, nisu obuhvaćeni garancijom.
(g) Ishabane podne obloge
Naša obaveza da ponovo pravilno ugradimo zamenljive podne daske ne obuhvata nikakvu
obavezu s naše strane da ponovo obradimo površinu podnih obloga, niti da snosimo
troškove koji su time nastali. Naše garancije važe samo za originalnog korisnika, odnosno
kupca, te na podne obloge u njihovoj prvobitnoj ugradnji, i nisu prenosive. Sve garancije
ističu ako se proizvod ili mesto ugradnje prenesu ili preprodaju. Prethodno navedeno
predstavlja potpunu i jedinu garanciju od strane Tarketta u vezi s njegovim podnim
oblogama i ne odnosi se ni na jedan drugi proizvod osim Tarkettovih plutajućih drvenih
podnih obloga, niti na upotrebu njegovih proizvoda u bilo kojim drugim uslovima osim
uobičajene primene u stambenim prostorima s normalnim prometnim opterećenjem i
uslovima. Ovaj program ograničen je na stambeno korišćenje i ne važi za komercijalnu ili
industrijsku upotrebu.
(h) Oštećenja ili nedostaci proizvoda drugih proizvođača pri postavljanju
podloge, uključujući, ali ne ograničavajući se na nepreduzimanje odgovarajućih mera
predostrožnosti za zaštitu nogara nameštaja podlošcima, te nekorišćenje zaštitnih
šperploča kada se pomeraju teški predmeti ili uređaji. Nedostaci vezani za sklapanje
gredica podloge/poda, pripremu materijala za podlogu, te veza, uključujući, ali ne
ograničavajući se na neravne površine podloge, izvijanje poda ili šupljina u podlozi. Zvuci
(škripanje, itd.) u vezi sa ma čime osim loše proizvodnje podne obloge, nisu pokriveni
ovom garancijom.
(i) Podovi od bukve i javora
Podovi od bukovine i javorovine ugrađeni preko ploče za grejanje putem toplotnog
zračenja nisu obuhvaćeni ovom garancijom.
Šta treba da radite ako imate problem?
Želimo da budete zadovoljni kupovinom svog parketa. Ako niste, prvo pozovite
prodavnicu. Oni mogu odgovoriti na Vaša pitanja i, po potrebi, početi sa obradom
reklamacije.
Ako se desi neka od nabrojanih situacija navedenih u ovom vodiču u toku garantnog roka
naznačenog za određenu podnu oblogu, mi ćemo premazati, lakirati, popuniti ili
isporučiti sličan pod (naše izrade i slične boje, dezena i kvaliteta), ili radi popravke
neispravnih područja ili radi zamene poda, po našem izboru. U malo verovatnom slučaju
da ne možemo da otklonimo problem nakon razumnog broja pokušaja, vratićemo novac
za deo iznosa kupovne cene, za deo poda koji je neispravan. Ako je Vaš pod profesionalno
ugrađen, takođe ćemo nadoknaditi razumne troškove radne snage za direktne popravke u
sklopu zamene u roku od prve dve godine garantnog perioda. Ove garancije ne uključuju
sklanjanje ili premeštanje ormara i drugog sitnog pokućstva, kao ni troškove privremenog
preseljenja/premeštanja.
Zadržavamo pravo da proverimo sve reklamacije ili oštećenja vršenjem inspekcije i
uzimanjem uzoraka za tehničku analizu.
Ako imate bilo kakvih drugih pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate na:
Tarkett SEE d.o.o.
Industrijska zona bb
21400 Bačka Palanka,
Republika Srbija
MOLIMO VAS DA OBRATITE PAŽNJU na to da morate da podnesete dokaz o kupovini
(račun) kompaniji Tarkett na uvid, da biste mogli da izvršite bilo kakvu reklamaciju po
osnovu ove garancije, i to:
1. Dokaz o kupovini (robni račun/fakturu)
2. Garantni list (uklj. Garantni list za ugradnju, ako je Vašu podnu oblogu postavio
profesionalni podopolagač Tarketta)
Bez takvog dokaza, NIKAKVA POKRIVENOST GARANCIJOM NE VAŽI.
07
VODIČ ZA UGRADNJU PARKETA
08
Tarkett parket nudi izvanredne različite mogućnosti – od vrsta drveta i boja, do širina
daske i površinskih slojeva. Usavršili smo poboljšan sistem spajanja, T-lock, kao i
najbolju završnu obradu u ovoj grani industrije, Proteco Strong, kako bismo omogućili
brzu ugradnju i trenutnu upotrebu podova.
VAŽNE INFORMACIJE – odgovornost ugraivača /vlasnika
Od IZUZETNE VAŽNOSTI je da u potpunosti pročitate i razumete ove informacije pre
početka ugradnje, pošto nepravilna ugradnja može poništiti garancije. Molimo Vas
da PREGLEDATE sve podne obloge PRE ugradnje ovog materijala. PAŽLJIVO
PREGLEDAJTE ovu robu da proverite porudžbinu boje, završne obrade i stila PRE
ugradnje ovog materijala. Parket ugraen sa vidljivim nedostacima nije obuhvaćen
garancijom i Tarkett ne snosi odgovornost za troškove nastale zbog ugradnje
daske/dasaka s vidljivim nedostacima. Imajte na umu – drvo je prirodni materijal
koji može varirati u boji i strukturi i ima prirodne karakteristike koje se razlikuju od
jedne do druge daske, pa je to nešto što treba očekivati. Tarkett ne pruža garanciju
koja se tiče tih prirodnih varijacija od jedne do druge daske ili varijacija od uzorka
do daske. Imajte na umu – ako niste zadovoljni podnim oblogama pre ugradnje,
jednostavno vratite kutije svom prodavcu da Vam ih u celosti zameni. Prihvatanje ili
povraćaj materijala može biti samo u celokupnoj isporučenoj količini, ne u vidu
pojedinačnih kutija ili dasaka.
Potreban alat i dodaci
•Sigurnosne naočare
•Metar
•Merač nivoa vlage
•Tarkett Tapping Block (blok za spajanje profila)
•Poluga za povlačenje poslednjeg reda (Tarktool)
•Testera (ručna ili električna testera)
•Git u boji
•Metla ili usisivač
•Tarkettov pribor za čišćenje (preporučeno sredstvo za čišćenje
drvene podne obloge)
•Tarkett podloga za parket (preporučena podloga za parket)
•Prelazne i zidne lajsne
PRIPREMA
Skladištenje i rukovanje
Rukujte i istovarajte pažljivo. Čuvajte na suvom mestu, vodeći računa da ostavite
bar deset centimetara prostora ispod kutija koje se skladište na betonskim
podovima. Podne obloge ne treba isporučivati dok se u prostoriju ne ugrade
prozori i postave vrata, a radovi sa cementiranjem, gipsani i svi ostali „vlažni“
radovi ne završe i ne osuše. Iako nije nužno aklimatizovati podnu oblogu,
najbolje je pre ugradnje skladištiti je u okruženju u kojem se očekuje da će biti
postavljena.
Uslovi na mestu ugradnje
Odgovornost je podopolagača/vlasnika da obezbedi da uslovi i podloga na mestu
ugradnje budu ekološki i strukturno prihvatljivi pre postavljanja bilo koje podne obloge
od tvrdog drveta – stalni uređaji za klimatizaciju i grejanje treba da budu postavljeni i
operativni. Mesto ugradnje treba da ima konstantnu sobnu temperaturu od 18–24°C i
vlažnost od 30–50% 14 dana pre i za vreme postavljanja, te dok se u toj prostoriji
boravi. Proizvođač odbacuje svaku odgovornost za propuste ili nedostatke na drvenim
podovima nastale zbog ili u vezi s podlogom, osnovom ili ekološkim uslovima na mestu
postavljanja.
Stanje podloge
Sve podloge moraju da budu čiste, ravne, suve i strukturno čvrste.
• ČISTE – Podloge moraju biti čiste i ne smeju sadržati nečistoće, smeše za otvrdnjavanje, prašinu od glet mase, zaptivače, farbu, vosak, masnoće, niti bilo kakve druge
materijale koji mogu uticati na integritet podnog materijala ili lepila koji se koriste
prilikom ugradnje drvenih podnih obloga.
• NIVELISANE/RAVNE – U granicama od 3 mm na
2,5 m i/ili 1,2 mm na 1 m. Izbrusite uzdignute
površine ili spojeve.
Pratite uputstva proizvođača smeše za
nivelisanje, ali pazite da pre početka ugradnje
smeše za nivelisanje budu potpuno SUVE.
Materijali za nivelisanje moraju obezbediti
strukturno čvrstu podlogu koja ne utiče na jačinu
držanja pričvršćivača.
2.5 m
-3 mm
+/- 3mm
•Isključite grejanje i pustite podlogu da se ohladi na sobnoj temperaturi 3–4 sata pre
početka posla.
+3 mm
1m
+3 mm
+/- 3mm
-3 mm
• SUVE – Proverite i zabeležite sadržaj vlage u podlozi pomoću odgovarajućeg testa
vlažnosti. Podloge moraju biti stare najmanje 30 dana pre nego što ispitivanje počne.
Sadržaj vlage podloge mora biti manji od 2%, mereno CM metodom.
• STRUKTURNO ČVRSTE – Zakucajte ili zašrafite sve oblasti koje su labave ili škripe. Po
potrebi poravnajte ispupčene ivice. Zamenite sve podloge koje su oštećene vodom,
nabubrele ili istanjene.
Izbegavajte podloge sa preteranim vertikalnim pomeranjima. Optimalne performanse
drvenih podnih obloga postižu se kada postoji malo horizontalno ili vertikalno
pomeranje podloge. Ako podloga ima preterana vertikalna pomeranja (izvijanje) pre
ugradnje podnih obloga, verovatno će se to nastaviti i nakon završene ugradnje podnih
obloga.
Podloge s grejanjem putem toplotnog zračenja
NAPOMENA: Uvek proverite da li je odreeni izabrani proizvod preporučen za tu vrstu
primene. Tarkett parket napravljen od bukve i javora nije preporučljiv za ugradnju preko
podloge s grejanjem putem toplotnog zračenja.
•Tarkettova garancija za podno grejanje neće važiti ni za kakve probleme do kojih je
došlo zbog nepravilne ugradnje.
•Sistem mora biti funkcionalan i zagrejan najmanje 14 dana pre početka ugradnje.
•PRE nego što ugradnja počne, uverite se da je sistem grejanja konstruisan i regulisan
za drvene podove, kao i da kolo ne obuhvata druge vrste podnih obloga. Ako to ne
učinite, može doći do oštećenja i skupljanja zbog prevelike toplote.
•Nakon ugradnje, odmah ponovo uključite sistem za grejanje. Obraena površina
poda ne sme preći 25°C tokom celog veka trajanja poda.
•Sistemi grejanja putem toplotnog zračenja obično proizvode suvu toplotu koja može
smanjiti nivo unutrašnje vlažnosti. Možda će biti neophodno da se doda vlažnost uz
pomoć regulatora vlažnosti da bi se zadržali preporučeni nivoi (30–50%) i sprečila
oštećenja drvenih podnih obloga.
•Ne sme da postoji nikakav vazdušni džep izmeu podnog grejanja i drvenog poda.
•Drvene podove uvek treba štititi od vlage u podlozi bilo membranom otpornom na
vlagu, bilo barijerom protiv isparenja.
•Pošto je drvo živ materijal, u toku grejne sezone može da razvije male praznine
izmeu dasaka, zbog unutrašnjih klimatskih uslova. Ove praznine ne mogu se dovesti u
vezu s kvalitetom proizvoda. Pomeranje dasaka može se smanjiti na minimum
održavanjem temperaturnog nivoa na oko 20° C i relativne vlažnosti vazduha na oko
50%.
•Nemojte povećavati ili snižavati temperaturu podnog grejnog sistema putem
toplotnog zračenja za više od 1–2°C dnevno kad se sistem uključuje ili isključuje.
Temperatura drvene površine nikad ne sme prekoračiti 25°C.
•Grejni sistem treba tako osmisliti da daje vrlo ujednačenu površinsku temperaturu
preko celog poda.
Napomena: Nemojte stavljati debele tepihe, itd... preko drvenih podova postavljenih
preko podnog grejanja, pošto to može podići temperaturu u drvenoj podnoj oblozi i
trajno je oštetiti.
09
ZAHTEVI U POGLEDU PODLOGE/PODSLOJA
UGRADNJA PODNE OBLOGE
Tarkett parket može se ugraditi na sledeće površine:
• Betonska i cementna košuljica
• Keramičke pločice, teraco, škriljac i mermer
• Drvena podloga
• Potpuno zalepljene vinil ploče, elastične pločice i linoleum
Stabilnost Tarkettove višeslojne drvene konstrukcije omogućava nekoliko načina
ugradnje u stambenim prostorima – može se pričvrstiti bez lepka ili zalepiti preko
većine podloga, uključujući beton. Sa preko sto godina iskustva u proizvodnji i
ugradnji podnih obloga, Tarkett sa ponosom preporučuje plivajuću instalaciju,
budući da pruža širok spektar prednosti pošto omogućava brzu ugradnju, momentalno korišćenje poda i eliminisanje dodatnih troškova za korišćenje lepka (Videti
ispod Plivajuću ugradnju naspram ugradnje pomoću lepka, Tabela 1). Umesto da se
pričvršćuju za podlogu, daske se jednostavno spajaju i oslone na površinu, pa se
stoga koristi izraz „plivajući“. Klinovi se postavljaju po obodu prostorije, kako bi se
obezbedio razmak za širenje. Zatim se prekriva ukrasnim lajsnama kako bi se
napravio uredan prelaz izmeu poda i zida. Tarkett kolekcije parketa imaju T-Lock
„klikni i zaključaj“ sisteme bez upotrebe lepka, pri čemu se daske bukvalno trenutno
uklapaju, automatski se nižući da stvore savršen, uzbudljiv završni izgled. Ako se
tokom ugradnje naprave bilo kakve greške, daske se mogu odvojiti i ponovo spojiti.
Plutajuće drvene podne obloge mogu se postaviti na većinu suvih, ravnih površina,
a kako se priroda svakog sistema razlikuje, često su dostupni posebni alati. Da
smanjite buku prilikom hodanja i da zaštitite pod od vlage, tanka podloga se
podstavlja izmeu drvene podne obloge i podloge na koju se postavlja parket pre
ugradnje. Sa druge strane, kod ugradnje pomoću lepka, drvene daske lepe se direktno
na podlogu. Lepak se nanosi po podlozi pomoću mistrije i daske se postavljaju u lepak.
Betonske podloge
Potrebno je da se nove betonske ploče suše najmanje 30 dana, dok ne budu imale
sadržaj vlage manji od 2%, pre nego što se prekriju drvenim podnim oblogama.
Keramičke pločice, teraco, škriljac i mermer
Sav vosak i zaptivne smese moraju se ukloniti pomoću odgovarajućeg ureaja za
čišćenje/skidanje. Keramičke pločice i teraco treba izbrusiti da bi se omogućilo
pravilno lepljenje. Laganim kuckanjem proverite da li ima labavih pločica i ponovo
ih zalepite. Popunite fuge masom za izravnavanje ojačanom cementnim lateksom
(min. 3 mm).
Drvene podloge
Sadržaj vlage u materijalima drvenih podloga ne sme preći 10%. Upotrebite
pouzdan merač vlage, da izmerite sadržaj vlage i podloge i drvene podne obloge,
kako biste utvrdili odgovarajući sadržaj vlage. Razlika izmeu sadržaja vlage drvene
podloge i drvene podne obloge ne sme premašiti 4%. Ugradnja na trulim drvenim
podlogama nije pokrivena ovom garancijom.
Vinil ploče, elastične pločice i linoleum
Materijali se moraju potpuno raširiti i učvrstiti za podlogu. Nemojte postavljati
preko oboda zalepljenih podova.
10
PLIVAJUĆA UGRADNJA
UGRADNJA LEPLJENJEM
Brza, jednostavna ugradnja
Potrebno je malo više vremena za postavljanje –
treba naneti lepak i sav višak lepka mora da se ukloni
Maksimalna snaga spojeva postiže se odmah nakon
ugradnje
Spojevi postaju potpuno otporni tek nakon što se
lepak sasvim osuši
Pod je odmah spreman za korišćenje
Po podu može da se hoda posle 12 sati (minimum) a u
potpunosti je spojen posle 1-2 dana
Greške u postavljanju mogu odmah da se isprave
Greške prilikom postavljanja ne mogu lako da se
isprave
Nema potrebe za korišćenjem lepka
Korišćenje lepka je od suštinskog značaja
Oštećene daske mogu lako da se zamene
Jednostavna zamena oštećenih dasaka nije
moguća
Lak pristup podnoj površini (koji dopušta
moguće popravke i održavanje)
Podna površina nije lako pristupačna
Pod se lako prilagoava promenama u temperaturi
i vlažnosti u prostoriji
Moraju se poštovati odreena temperatura i nivo
vlage
Brza i laka demontaža
Brzo i lako demontiranje nije moguće
Parket se može ponovo upotrebiti u nekoj drugoj
prostoriji
Pod se ne može ponovo montirati
Postavljanje zahteva prelazne lajsne
Postavljanje ne zahteva prelazne lajsne
Maks. površina postavljanja bez prelaznih lajsni –
240 m² – maks. 12x20 m
Nema ograničenja u površini na koju se pod
postavlja
Veoma stabilna konstrukcija
Malo stabilnija konstrukcija
Tabela 1. Plivajuća ugradnja naspram ugradnje pomoću lepka
Opšti saveti za ugradnju
• Polovine dasaka u pakovanjima koriste se za započinjanje ili završavanje
različitih redova. Ne stavljajte ih u središnji deo instalacijske konstrukcije.
• Pakovanja parketa otvoriti i parket iz otvorenih pakovanja
postaviti u kontinuiranom procesu, bez zastoja u radu.
Prilikom ugradnje proizvoda sa jednom lamelom, pod treba
ugraditi koristeći nekoliko kutija istovremeno, da bi se
obezbedila dobra mešavina boja i preliva.
• Kad je to moguće, prethodno izaberite i odvojite daske koje se najbolje uklapaju
sa svim horizontalno postavljenim ukrasnim lajsnama, da biste obezbedili
ujednačen konačni izgled. Postavite ove daske dodajući ukrasne lajsne.
• Drvo je živ materijal, što znači da će se plivajuće drvene podne
obloge širiti ili skupljati, uprkos dizajnu s višeslojnom
konstrukcijom, u zavisnosti od toga kako se klima unutar
prostorije menja tokom godine. Stoga se mora ostaviti prostor
(koji se zove ekspanzioni razmak) od najmanje 1,5 mm po metru
širine poda, najmanje 8-10 mm izmeu poda i zida oko cele
prostorije. Isto važi i za prostor izmeu poda i pragova, cevi,
stepenica, stubova, kamina, kamenih podova itd.
X = 1,5 mm
X = 1,5 mm
X = 1,5 mm
X = 1,5 mm
X = 1,5 mm
1m
• Pazite na to da krajeve dasaka razmaknete najmanje 50 cm u susednim redovima
(kratki spojevi).
• Ako će poslednji red dasaka biti uži od 5 cm ili ako zid nije prav, treba iseći prvi
red dasaka.
•Nemojte koristiti nikakav lepak, samolepljive trake direktno na drvenoj podnoj
oblozi pre, tokom i nakon postavljanja, pošto to može trajno oštetiti lak.
• Ako želite da prekrijete i zaštitite drvenu podnu oblogu za vreme renoviranja
unutrašnjosti, postarajte se da koristite materijale koji obezbeuju dobru
cirkulaciju vazduha izmeu drvene podne obloge i pokrivača i sprečavaju stvaranje
preterane vlage koja može oštetiti drvenu podnu oblogu.
VI I VAŠ PODOPOLAGAČ ODGOVORNI STE ZA PROVERU PODA PRE UGRADNJE. MI NE
PRIHVATAMO NIKAKVU ODGOVORNOST ZA OBAVEZE, REKLAMACIJE I TROŠKOVE,
UKLJUČUJUĆI TROŠKOVE RADA, TAMO GDE JE POSTAVLJEN POD SA VIDLJIVIM OŠTEĆENJIMA.
11
POSTAVLJANJE PLIVAJUĆE UGRADNJE TARKETT PARKETA
12
POSTAVLJANJE TARKETT PARKETA LEPLJENJEM
Slika 1: Pre postavljanja prvog reda, deo užlebljenog profila koji štrči mora
da se odseče.
Slika 7: Završni red: Kad stignete do završnog reda, moguće je da daske neće
da se uklope po širini. U tom slučaju, postavite završnu dasku tako da jezičak
(pero) bude okrenut ka zidu, preko i ivicu uz ivicu sa poslednjom daskom.
Postavite jedan rezervni deo daske odozgo i izmerite razmak pomerajući taj
komad daske duž zida i obeležavajući olovkom gde treba odseći poslednju
dasku. Ako završni red dasaka nije isečen, jezičak mora da se istesteriše, kako
bi se zadržao razmak.
Slika 1: Pre postavljanja prvog reda, deo užlebljenog profila koji štrči mora
da se odseče.
Slika 7: Postavite pod uglom sledeću dasku na mesto, duž kraćeg kraja.
Zatim gurnite dasku dok duža strana ne ulegne u žleb. Ne pritiskajte dasku na
lepak. Nastavite na isti način sa sledećom daskom, sve dok ne postavite ceo
red.
Slika 2: Prvi red. Vodite računa o tome da je podne daske najbolje postaviti
po dužini prostorije. Počnite od levog ugla, tako da užlebljena strana bude
uza zid i slažite pod nadesno. Sledeća daska nakošena je nadole prema
kraćem kraju prethodne daske, tako da naleže na mesto. Pritisnite
odstojnike između poda i zida da napravite ekspanzioni razmak od 8–10 mm.
Slika 8: Ako nema dovoljno prostora da se postavi poslednja daska, ona
može da se namontira sa strane. Da bi se to uradilo, jezičak daske mora da
bude poravnjan. Upotrebite žilet da skinete deo jezička koji se uzdiže kao
izbočina duž vrha spoljne ivice.
Slika 2: Izmerite prvi red dasaka postavljajući ih bez lepka.
Slika 8: Vratite se duž reda dasaka pritiskajući ih na podlogu (u lepak).
Nastavite kako je opisano u tačkama 6–8.
Slika 3: Na kraju reda, okrenite poslednju dasku tako da leži jezičak ka
jezičku. Gurnite kratko i čvrsto uza zid. Označite olovkom gde ćete seći 8–10
mm od kratkog kraja prethodne daske, da biste dobili proširenje.
Slika 9: Stavite sićušnu kap lepka i razmažite je po gornjoj ivici izmenjenog
jezička. Zatim udarite dasku sa strane pomoću šipke za povlačenje. Završite
postavljanjem odstojnika u proširenje između poda i zida. Sada kada je pod
postavljen, mogu se montirati lajsne i trake za spajanje.
Slika 3: Na kraju reda, okrenite poslednju dasku tako da leži jezičak ka
jezičku. Gurnite kraći kraj sasvim do zida. Olovkom obeležite gde treba seći
8-10 mm od kraja prethodne daske, da bi bilo lakše postaviti dasku na njeno
mesto.
Slika 9: Poslednji red dasaka obično mora da se seče po dužini. Sa jezičkom do
zida, postavite poslednju dasku tačno na pretposlednju dasku. Postavite jedan
rezervni deo daske odozgo i izmerite razmak pomerajući taj komad daske duž
zida i obeležavajući olovkom gde treba odseći poslednju dasku. Čak i ako daska
ne mora da se seče po dužini, deo jezička koji štrči ipak se mora odseći (da bi
pod imao prostora da se pomera). Odsecite i pritisnite poslednji red dasaka.
Slika 4: Započnite drugi red ostatkom isečene daske. Položite dasku na
mesto u žleb, bez pritiskanja. Postavite pod uglom sledeću dasku na mesto,
duž kraćeg kraja. Zatim gurajte dasku sve dok duža strana ne nalegne na
mesto u žlebu. Daska treba da sklizne u kraći kraj spoja. Nastavite na isti
način sa sledećom daskom, dok se ne postavi ceo red.
Slika 10: Ako dugačka strana daske naiđe na cev: Izbušite rupu prečnika
približno 16 mm većeg od prečnika cevi, da biste ostavili ekspanzioni razmak
oko cevi. Označite olovkom gde ćete testerisati. Odsecite deo koji će se
uklopiti iza cevi, najbliže zidu. Secite pod uglom, kako je prikazano na slici.
Ako se cevi nalaze duž kraće strane poda, isecite dasku pod uglom od 90°
pravo kroz rupe.
Slika 4: Ručnom testerom (od vrha daske) ili kružnom testerom (sa donje
strane) isecite dasku na pravu dužinu.
Slika 10: Ako nema dovoljno prostora da se postavi poslednja daska, ona
može da se namontira sa strane. Da bi se to uradilo, jezičak daske u
prethodnom redu treba da bude u ravni sa daskom. Upotrebite alat poput
dleta da odstranite deo pera koji je izdignut kao neravnina duž gornjeg dela
spoljašnje ivice.
Slika 5: Kada postavite ceo red u žlebove, pritisnite ceo red istovremeno
nadole, da napravite ujednačen i ravan spoj.
Slika 11: Lakim udarcima postavite dasku na mesto, zalepite slobodne
komade gde treba, uklopite odbojnik uza zid i pokrijte maskom za cevi.
Slika 5: Podignite red dasaka koji je postavljen. Razmažite lepak preko
podloge gde će biti postavljen ceo red dasaka. Postavljajte daske jednu po
jednu i gurnite ih do zida.
Slika 11: Okviri vrata mogu da se sklone i podignu, ali je obično lakše
istesterisati ih. Upotrebite jednu dasku kao šablon za merenje visine i
skratite ram pomoću fino nazubljene testere. Gurnite pod ispod rama.
Pogledajte takođe i tačku 10.
Slika 6: Savet za efikasno i brzo postavljanje jeste da rasporedite novi red
dasaka odmah do prethodnog reda. Fiksirajte kraće krajeve na mesto bilo
kojim slobodnim delićima daske, a zatim podignite čitav red do prave visine i
složite ga.
Slika 12: Okviri vrata mogu da se sklone i podignu, ali je obično lakše
istesterisati ih. Koristite slobodnu dasku kao predlošku za visinu i secite ram
fino nazubljenom testerom. Gurnite pod ispod rama. Proverite da pod nije
zaglavljen između podloge i okvira.
Napomena: Plivajuća Instalacija zahteva prelazne lajsne između prostorija.
Slika 6: Ponovite korake 2–4, podignite daske i namažite lepak. Započnite
drugi red ostatkom daske koja je isečena za prvi red. Položite dasku na mesto
u žleb, bez pritiskanja nadole.
Slika 12: Razmažite lepak, postavite poslednji red dasaka i ukucajte ih na
mesto pomoću poluge za povlačenje.
Napomena: Za postavljanje pomoću lepka, Tarkett preporučuje lepak Henkel
P 625 ili Uzin MK 92 SI.
13
TARKETTOV VODIČ ZA NEGU
I ODRŽAVANJE
Tehnologija završne obrade koja se koristi za Tarkettove podove čini ih najboljim
izborom za lako održavanje. Da biste sačuvali svu lepotu Vaših Tarkett drvenih podnih
obloga, samo sledite veoma jednostavne predloge za zaštitu. Tarkettove drvene
podne obloge mogu se očistiti u tri brza i laka koraka.
1. Zaštita Vaše investicije
Mada je Vaš površinski sloj Tarkettovih podnih obloga otporniji na habanje nego
većina drugih površinskih slojeva na tržištu, on nije neuništiv. Uz redovno
zaštitno održavanje, moći ćete veoma dugo da uživate u lepoti svog drvenog
poda.
2. Preporučujemo Vam da:
•Redovno čistite ili usisavate pod da biste ga očistili od prašine i uklonili
abrazivne čestice koje mogu izgrebati površinski sloj.
•Brzo obrišete svaku prosutu tečnost sa Vašeg poda.
•Pazite na visoke štikle i neke vrste sportske obuće, naročito ako je iznošena ili
oštećena. Napomena: Samo voda i pesak su veći neprijatelji drvenih podnih
obloga od visokih potpetica. Zapravo, visoke potpetice mogu da oštete svaki
pod, čak i onaj od cementa.
•Stavite otirače sa spoljne i unutrašnje strane ulaza, da sprečite nagomilavanje
peska i prašine na podu.
14
•Stavite prostirke ispred sudopere, mašine za pranje sudova i svih radnih
mesta u kuhinji, kako biste zaštitili Vaš pod od kuhinjskih nezgoda, kao što su
ispušteni sudovi i proliveni voda, deterdžent i hrana.
•Izbegavate gumene ili druge zbijene prostirače koji sprečavaju protok
vazduha i ostavljaju abrazivnu prljavštinu i vlagu.
•Zalepite filcane podloške ispod nogara nameštaja ili stolica, da olakšate
pomeranje i sprečite ogrebotine. Održavajte jastučiće čistim i zamenite ih ako se
oštete.
•Zaštitite pod kada pomerate nameštaj ili teške predmete. Koristite prostirku
okrenutu naopako uz malo manji komad šperploče preko nje. Postavite nameštaj
na nju i gurajte ga.
•Održavajte nivoe vlažnosti između 30% i 50%, zbog sopstvenog zdravlja, kao
i zbog zaštite Vašeg poda i nameštaja od drveta. Drvo je prirodni materijal koji
reaguje na variranja u relativnoj vlažnosti kada se vlaga apsorbuje ili otpušta.
•Izbegavajte izlaganje Vašeg poda sunčevoj
svetlosti i intenzivnom veštačkom osvetljenju,
koji mogu dovesti do promene boje drveta. To je
sasvim normalna i prirodna pojava.
•Povremeno premestite tepihe i nameštaj i koristite minimalan broj izvora
osvetljenja da bi promene u boji bile ujednačene.
Napomena: Promena u boji nije izazvana požutelošću laka; to je prirodna
promena boje drveta.
3. Uslovi koje treba izbegavati:
PRVA POMOĆ ZA PARKET
• Nemojte čistiti pod vodom ili ga kvasiti briskom natopljenim vodom. To može
trajno oštetiti drvene podne obloge.
Lako je starati se o Tarkett parketu. Međutim, u slučaju nezgoda, nekoliko korisnih
saveta pomoći će Vam da sačuvate svu lepotu Vašeg poda.
• Nikad nemojte sipati sredstvo za čišćenje ili bilo koju drugu tečnost direktno
na površinu drvenog poda.
PROBLEMI / NEZGODE
LAKA REŠENJA
• Nemojte koristiti vosak, deterdžente na bazi ulja ili druga sredstva za
čišćenje u domaćinstvu na Vaše drvene podne obloge, pošto ovi proizvodi mogu
izgubiti sjaj ili se može oštetiti lak; ostavljanje masnog tankog sloja koji
podove čini klizavim otežava održavanje.
Hrana, bezalkoholna pića, alkohol, itd.
Brzo pokupite sunđerom ili obrišite pod vlažnom, dobro
isceđenom krpom. Poprskajte Tarkettovim sredstvom za
čišćenje da rastvorite mrlju i obrišete je.
• Nemojte stavljati saksije sa biljkama na Vaše drvene podne obloge, jer
kondenzacija može izazvati oštećenje.
Lepljive, uporne ili tamne mrlje
Poprskajte Tarkettovim sredstvom za čišćenje i
obrišite. Za upornije fleke upotrebite sirće direktno
na mrlji, ostavite 2 do 3 minuta i energično
istrljajte. Još uvek imate problem? Navlažite krpu s
malo rastvarača ili benzina i uklonite fleku.
Tragovi od obuće, gumeni točkići, itd.
Poprskajte Tarkettovo sredstvo za čišćenje na krpu i
obrišite.
Masnoća, ulje, ruž za usne, bojice, itd.
Poprskajte Tarkettovo sredstvo za čišćenje na krpu i
obrišite.
Žvakaća guma, vosak od sveće,tragovi
olovke u boji, itd.
Stavite plastičnu kesu sa kockicama leda na
površinu dok zaprljana površina ne otvrdne i počne
da se mrvi. Poprskajte Tarkettovo sredstvo za
čišćenje na krpu i obrišite.
Mastilo
Navlažite krpu sa malo rastvarača ili benzina i
uklonite fleku.
Površinske ogrebotine ili izgoretine od cigarete
Upotrebite Tarkettov Touch pribor za popravku.
Duboke ogrebotine, veliki problemi
Zamenite oštećenu dasku.
15
NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA
• U kojim prostorijama mogu da postavim Tarkett parket
Tarkett parket pogodan je za unutrašnju primenu u stambenim prostorijama – od
hodnika i kuhinje, do spavaćih soba i dnevnih boravaka. U suštini, Tarkett parket
je savršeno rešenje za svaki prostor u Vašem domu, osim oko kada i tuševa.
Drvene podne obloge u celom Vašem domu mogu dati utisak topline, neprekidnog sklada i prirodne lepote u kombinaciji sa izuzetnim kvalitetom.
• Koliko je potrebno da se parket postavi
Postavljanje se obično može uraditi za jedan dan i pod je odmah spreman za
upotrebu.
NAPOMENA: Naši fabrički provereni i detaljno obučeni podopolagači obave
ugradnju za tili čas. Obratite se zaposlenima na prodajnom mestu radi zakazivanja
ugradnje koja će odgovarati Vašem vremenskom rasporedu.
• Da li treba da izmerim mesto na kom će pod biti postavljen?
Ne. Podopolagač će premeriti Vaš dom i daće Vam pismeni predlog, koji za Vas
nije obavezujući.
• Šta treba da uradim da se pripremim za ugradnju svojih drvenih podnih
obloga?
Da biste osigurali najbesprekorniju moguću ugradnju, treba da uradite sledeće:
1. Sklonite sve lomljive predmete, kao što su keramika, porculanske figurice,
kolekcije itd.
16
2. Sklonite posteljinu sa kreveta.
3. Odvojite sve žice, kao što su električni kablovi za TV, stereo uređaje i računare.
Podopolagači će obično pomeriti Vaš nameštaj, ali ne mogu preuzeti odgovornost za
bilo kakva oštećenja koja se pritom pojave.
Koja je moja odgovornost u vezi sa ugradnjom parketa (uz pomoć ili bez
pomoći podopolagača)?
Preporučujemo Vam da kao krajnji kontrolor proverite ispravnost boje, završnu
obradu, stil i kvalitet svog drvenog poda PRE ugradnje. Nemojte prihvatati delove
koji ne mogu biti prihvatljivi za ugradnju.
Treba li da znam za neke posebne uslove?
Važno je da se vlaga kontroliše u svim unutrašnjim prostorijama, a to se posebno
odnosi na Vaš dom. Preporučujemo opseg vlage od 30 do 50% i temperaturu od
najmanje 18°C za sve unutrašnje prostore pre, tokom i posle ugradnje. Na
monteru/vlasniku je odgovornost da osigura prihvatljive uslove pre ugradnje drvenih
podnih obloga. Proizvođač ne prihvata nikakve probleme sa podnim oblogama od
tvrdog drveta koji su povezani sa ili se odnose na neodgovarajuće uslove na mestu
postavljanja.
Da li treba da isplaniram pravac postavljanja?
Ako je prostorija otprilike kvadratnog oblika, daske treba da idu paralelno sa
dolaznom svetlošću.
Preko kakvih površina se može ugraditi Tarkett parket ?
Tarkett fabrički obučeni podopolagači detaljno će proveriti Vaš dom. Površine poput
betona i starih drvenih podnih obloga (osim tepiha) savršene su podloge na koje
možete postaviti proizvode visokih performansi. U svakom slučaju, podloga mora biti
čvrsta, ravna i suva i mora ispunjavati zahteve navedene u prethodnom odeljku o
uslovima.
Kako održavati različite podove?
Da li je moguće ugraditi Tarkett parket preko podova sa podnim grejanjem?
Bez problema. Tarkett parket namenjen je za ugradnju preko pravilno postavljenih
podova sa grejanjem putem toplotnog zračenja. Međutim, ti podovi moraju imati
ugrađenu zaštitu od vlage. Sistem grejanja ne sme imati „vrele tačke“ koje prelaze
25°C – potrebna je ravnomerna temperatura koja ne prelazi 25°C u celoj prostoriji.
Takođe, podovi od bukovine i javora nisu pogodni za ugradnju preko podnog grejanja.
Da li je moguće zameniti oštećenu dasku?
Da. Jedna od brojnih prednosti polugotovih drvenih podnih obloga je lakoća
zamene oštećene daske. Zamena oštećenih podnih dasaka je brza, čista i jeftina u
poređenju sa dubinskim brušenjem i završnom obradom. Potrebno je samo oko 15
do 20 minuta za jednu dasku, te zato predlažemo da držite nekoliko dasaka pri ruci
nakon ugradnje.
Na svetlim bojama videće se prljavština i biće potrebno češće održavanje nego na
tamnim bojama. Orah i trešnja predstavljaju prirodno mekše drvo i pre će pokazati
ogrebotine i udubljenja nego hrast. Treba da imate ove činjenice na umu kada birate
svoje podne obloge (pogledajte Brinelovu testnu tabelu – tvrdoća različitih vrsta
drveta).
Kako ugraditi ukrasne lajsne?
Lajsne za parket koje se ugrađuju posle ugradnje parketa imaju dve veoma važne
svrhe. Prvi je da vizuelno sakriju praznine od širenja (koje sigurno postoje između
poda i zida), a drugi je da predstavljaju dobru vizuelnu i estetsku vezu između poda i
zida. Nikada ne stavljajte lajsne tako što ćete ih zakucati ekserima direktno na
postavljen pod. Normalno je da ugrađeni podovi imaju prirodno kretanje, tako da se
može desiti da se lajsne pomeraju zajedno sa parketom i pod se može lako oštetiti. Da
bi se to izbeglo, lajsne se moraju prišrafiti ili zalepiti za zid, ili je najbolje koristiti
Tarkett ClipStar, koji vam omogućava da po potrebi uklonite lajsne.
Kako postaviti parket obloge u hodnicima?
U dugačkim, uskim prostorijama, kao što su hodnici, najbolje je ugraditi daske po
dužini prostorije.
17
ZAMENA OŠTEĆENE DASKE
Slika 1: U slučaju ozbiljnih oštećenja Vašeg drvenog poda
(ogrebotine ili oštećenja koja nastaju od udarca teškim ili
oštrim predmetima), najjednostavniji i najefikasniji način
za popravku jeste da zamenite oštećenu dasku.
Slika 6: Nova daska koja će se ugraditi mora se prvo pripremiti.
Nakon što proverite veličinu daske, odsecite donju stranu kraćih
krajeva i dužu stranu, ali pazite da ne oštetite gornju površinu i
ne odstranite jezičak sa daske.
Slika 2: Promena oštećene daske obavlja se na sledeći način: Prvo
odsecite dasku kružnom testerom, ali obavezno podesite maks.
dubinu testerisanja prema debljini drvene podne obloge (u ovom
slučaju 14 mm). Nakon toga isecite parče u obliku slova „V" iz
svakog ugla i zatim secite od jednog do drugog kraćeg kraja da
biste povezali „V“ rezove.
Slika 7: Priprema slojeva obavlja se nanošenjem lepka na tanku
laminiranu foliju, ili na komad furnira, nanoseći prvo lepak na
furnir ispod susednih dasaka, a zatim nanesite lepak na deo
furnira koji treba da pričvrsti novu dasku.
Slika 3: Uklonite središnji deo sa daske. Da ne biste oštetili
susedne daske, koristite dleto i ručno proširite rez sve do ivica
susednih dasaka.
Slika 8: Nakon toga, nanesite lepak na slobodni profil susednih
dasaka i na jezičak na dasci.
Da li je moguće lakirati Tarkett parket?
Mogu li da promenim boju Tarkett parketa?
Jeste. Uprkos dugotrajnoj ekskluzivnoj površinskoj obradi, Vaš pod će prirodno
pokazati znakove habanja nakon godina upotrebe. U većini slučajeva, površinski sloj
se može lako obnoviti jednostavnom primenom kvalitetnog laka na bazi vode,
kompatibilnog s originalnim Tarkettovim površinskim slojem.
Ova vrsta ponovne završne obrade je jednostavna i ekonomična u poređenju sa
dubinskim brušenjem. Imate mogućnost da ponovo obradite čitav pod ili samo jedan
njegov deo. Pobrinite se da stepen novog sjaja bude isti kao i kod originalnog
površinskog sloja.
Koraci kod ponovne završne obrade:
1. Pod mora biti čist i bez ostataka i masnoće.
2. Blago i ravnomerno izbrusite površinu poda pomoću sintetičkog jastučića za
ribanje, da biste postigli jednoličan površinski sloj bez oštećenja boje drveta i da
biste pripremili površinu za nanošenje novog laka.
3. Usisajte i obrišite vlažnim briskom da biste uklonili prašinu.
4. Nanesite zaštitni sloj (prajmer) pre primene laka u skladu sa preporukama
proizvođača.
5. Nanesite dva premaza laka.
Da. Druga velika prednost Tarkettovih gotovih podova jeste da možete promeniti
njihovu boju ili ih ponovo obraditi da budu kao novi nakon prilične istrošenosti.
Dubinsko brušenje ukloniće mikro „V“ spojeve i otkriti prirodnu boju drveta.
Jednostavno nanesite novu boju i premažite ponovo sa 3 do 4 sloja laka na bazi vode.
Da li je moguće lakirati Tarkett parket više puta?
18
Slika 4: Uklonite kraće krajeve, a zatim uklonite duže strane
koje su povezane sa susednim daskama.
Slika 9: Postavite dasku.
Slika 5: Pažljivo usisajte svu piljevinu i manje drvene parčiće
da biste oslobodili prostor i pripremili za postavljanje nove
daske.
Slika 10: Koristite tegove da biste je držali pritisnutom
najmanje tri sata, kako biste bili sigurni da je daska dobro
pričvršćena – zalepljena na susedne daske.
Jeste. Vaš pod se može ponovo obraditi više puta. Međutim, ako dugo čekate pre ponovne
obrade, lak se može potpuno pohabati i dovesti do oštećenja drveta, što onda zahteva
dubinsko glačanje. Učestalost ponovne završne obrade razlikuje se zavisno od
prometnosti i održavanja.
Pozovite Tarkett ovlašćenog podopolagača da proceni ukupno stanje Vašeg poda i obavi
posao. On Vas može posavetovati o vrsti laka koji treba da koristite, o potrebnom vremenu
za sušenje i lakoći upotrebe. Zavisno od godišnjeg doba ili stanja Vašeg poda, možda će
biti pametno da malo sačekate pre nego što nastavite sa projektom.
Napomena: Ne zaboravite da se lak koristi za zaštitu Vašeg poda, ne za učvršćivanje
njegove površine.
19
www.tarkett.rs
Industrijska zona bb, 21400 Bačka Palanka, telefon: +381 21 7557 649, fax: +381 21 7557 637
Nebojšina 20, 11000 Beograd, telefon: +381 11 3836 053, fax: +381 11 3861 769
Download

Brošura garancije (pdf, 1.18 MB)