SAVEZ RAČUNOVOðA, REVIZORA I FINANSIJSKIH RADNIKA FBIH
SAVEZ RAČUNOVOðA, REVIZORA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA FBIH
KNEZA VIŠESLAVA bb, 88 000 Mostar, tel/fax: 036/318-660, 036/334-184
e-mail:info@ srr-fbih.org
ISEVIĆA SOKAK 4, 71000 SARAJEVO
tel/fax: 033/572-650, 033/572-651, e-mail:[email protected]
web:www.srr-fbih.org
INSTRUKCIJA
U SVEZI PRIJAVLJIVANJA I UPLATE ZA IZLAZAK NA ISPITE ZA STJECANJE
ZVANJA
U RAČUNOVODSTVENOJ I REVIZIJSKOJ PROFESIJI
Svi kandidati koji su do 1.4.2013. dostavili kompletnu dokumentaciju za prijave na ispite u
računovodstvenoj i revizijskoj profesiji se mogu pronaći na tabeli koja je objavljena.
Kandidati su dužni s izvršiti uplatu do 20.4.2013. godine i to 200 KM po prijavljenom
predmetu odnosno 400 KM po prijavljenom ispitu koji se sastoji od po dva predmeta na
transakcijski račun Saveza revizora i finansijskih/financijskih radnika/djelatnika Federacije
BiH 3381002202148245 kod UniCredit Bank Mostar BH. Osobe koje ne izvrše uplatu u
predviñenom roku neće moći pristupiti polaganju predmeta/ispita. Liste kandidata se
zaključuju sa 20.4.2013. godine.
Svakoj osobi koja se prijavila na izlazak na ispit dodijeljen je odgovarajući identifikacijski
broj (ID) –pogledati u ranije navedenim tablicama koji se obvezno navodi u svrhu uplate
prilikom uplate za prijavljeni broj predmeta/ispita.
Uplate moraju odgovarati broju prijavljenih predmeta/ispita koje kandidati namjeravaju
polagati od 13.-17.5.2013. godine. Prijavljeni i uplaćeni predmeti/ispiti se mogu odgoditi iz
opravdanih razloga najkasnije do 1.5.2013. godine.
Kandidati koji su izvršili uplate na prethodnom ispitnom roku, a iz opravdanih razloga nisu
pristupili polaganju predmeta dužni su sve uplate iskoristiti na ovom ispitnom roku (13.17.5.2013.)
Ako postoji odstupanje u odnosu na ranije dostavljene prijave po pitanju vrste, broja
prijavljenih predmeta/ispita i na koji je će način biti financirano polaganje (samofinanciranje
ili putem poduzeća) kandidati su dužni dostaviti nove prijave s naznakom izmijenjenih
elemenata prijave.
Izmijenjene prijave dostavljaju se isključivo na fax: na 033/572-650 do 20.10.2012.
Napomena: Osobe koje su se prijavile u Savez, a ne nalaze se na spiskovima u ranije
navedenim tablicama neka se jave u Savez radi utvrñivanja nepravilnosti i dopune
dokumentacije.
Kontakt telefoni:036/318-660 i 033/572-651
Download

Obavijest o terminu ispita za nostrifikaciju maj-svibanj 2013.