REZULTATI KOLOKVIJA IZ PREDMETA ZDRAVSTVENA NJEGA U
PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ODRŽANOG 10.01.2015.
GODINE,VANREDNI STUDENTI
A
1. ANTONIĆ JASMINA
2. VUJINOVIĆ DRAGICA
3. VUKOSAVLJEVIĆ MIRJANA
4. VULIN DANIJELA
5. ZRNIĆ TATJANA
6. ILIĆ DARKO
7. JANJANIN BOŽANA
8. KADIĆ ALMA
9. KECMAN GORDANA
10. KECMAN SANJA
11. KOJIĆ SNJEŽANA
12. KRASAVAC MILICA
13. MARKOVIĆ BILJANA
14. MILAKOVIĆ DRAGANA
15. MRKONJIĆ VESNA
16. PANTOŠ GORDANA
17. PROTIĆ ANA
18. RADIĆ JOVANKA
19. RADIĆ SONJA
20. RATKOVIĆ JELENA
21. HALUB SANELA
22. ŠIKANJIĆ MILIJANA
23. ŠINKARČUK DAJANA
24. ŠURBAT GORAN
I KOL
29.11.14.
B
O
12
6
8
5
12
4
6
5
14
13
5
3
10
14
7
7
5
5
6
7
5
11
8
12
10
4
12
8
15
9
5
6
5
6
6
5
6
5
8
5
II KOL
10.1.15.
B
O
8
5
15
8
7
5
13
11
7
6
13
7
13
8
8
7
5
5
13
13
7
7
Download

rezultati kolokvija iz predmeta zdravstvena njega u primarnoj