www.holidays.co.rs, e-mail: [email protected]
Brioni – Plitvice
Opatija – Rovinj – Brioni – Pula – Plitvičkajezera - Bihać Jajce – Travnik - Sarajevo
Termin: 14.05. - 18.05. 2014.
24.09. - 28.09. 2014.
1.dan KRAGUJEVAC/BEOGRA–OPATIJA(700)–ROVINJ(85)785km
Polazak iz Kragujevca u 06,00, iz Beograda u 08,00. Dolazak u Opatiju popodne. Slobodno vreme za odmor i šetnju.
Nastavak putovanja za Rovinj. Smeštaj u hotel. Večera i noćenje.
2.dan ROVINJ–FAŽANA–BRIONI(30)–PULA(10)– ROVINJ(35)75km
Doručak. U 09,00 odlazak na celodnevni izlet - fakultativno. Od Fažane brodom do Briona. Program: vožnja brodom od
Fažane do Briona, potom turističkim panorama vozom brionskim krajolikom, arheološki lokalitet, zaliv Verige, safari
park, gotička crkva sv.German, Brionski mediteranski vrt. U 14,00 brodom za Fažanu.Odlazak u Pulu. Razgledanje grada:
Vamfiteatra, Slavoluk Sergujevaca – Zlatna vrata, Avgustov hram, Herkulova vrata, Forum.... Povratak u hotel. Večera i
noćenje.
3.dan ROVINJ – PLITVICE(255)- BIHAĆ(45) - JAJCE(150) 450 km
Posle doručka nastavak putovanja. Dolazak u Nacionalni park Plitvička jezera u podnevnim satima. Panorama ''Gornjih
jezera''. Do krajnje tačke programa dolazi se panoramskim vozom, a povratak do polazne tačke uključuje šetnju i vožnju
kratkom brodskom linijom preko jezera "Kozjak". Popodne odlazak za Bihać i Jajce. Smeštaj u hotel. Večera I noćenje.
4.dan JAJCE - TRAVNIK(70) – VRELO BOSNE / ILIDŽA(90) 160 km
Doručak. Obilazak grada, vodopada i vodenica na Plivi. Odlazak za Travnik. Panorama grada i obilazak sobe ''Travnička
hronika''. Predah kod izvora Plava voda. Popodne odlazak za Sarajevo i Ilidžu. Smeštaj u hotel i kraći odmor. Šetnja ili
vožnja fijakerima do Vrela Bosne. Obilazak izvorišta reke Bosne u podnožju Igmana. Povratak u hotel. Večera i noćenje.
5.dan SARAJEVO – VIŠEGRAD(115) - KRAGUJEVAC(185) 300 km
Doručak. Odlazak u obilazak Sarajeva. Po završenom program obilaska, slobodno vreme za individualni obilazak...... U
13,30 nastavak putovanja preko Romanije.. U Višegradu obilazak uz priču o: Andrić gradu, Ćuprijii na Drini, učionici muzeju u kojoj je sticao prva znanja Ivo Andrić. Nastavak putovanja sa kraćim zadžavanjem u Dobrunu za obilazak
manastira. Pauza u Ovčar banji i mogućnost obilaska manastira Blagoveštenje. Dolazak u Kragujevac uveče.
CENA ARANŽMANA: 210 € u din. protivvrednosti + 20 € u ino.
Doplata za 1/1 sobu: 65 € u din.
Brioni Zahvaljujući svojoj razuđenoj obali (37,8 km), istoriji, raznovrsnoj flori i fauni, zbog čega Brione znaju zvati „raj
na Zemlji“, Brioni su 27. oktobra 1983. godine proglašeni nacionalnim parkom i omiljeno su turističko odredište. Deo
nacionalnog parka se koristi kao zvanična letnja rezidencija hrvatskog predsednika i zatvoren je za turiste.
Pula Pulski amfiteatar, Zlatna kapija, Avgustov hram, rimsko pozorište, tvrđava na Kaštelu, forum, rimski mozaik,
Kapela Marije Formoze iz 6 veka, pravoslavna Crkva Svetog Nikole iz 11. veka, dvojna vrata, arheoloski i istorijski
Turistička agencija „HOLIDAY S“, ul. Žitni trg 9/4, 21000 Novi Sad, Tel./Fax: 021/47-37-136, Fax:021/47-37 137,
E-mail: [email protected], PIB: 108275442, Matični broj: 63339270, Šifra delatnosti: 7911,Tekući račun: 355-320029404207 - Vojvođanska banka
www.holidays.co.rs, e-mail: [email protected]
muzej ispričaće antičku priču o gradu na kojoj i drevni Rim može pozavideti. Čuveni filmski festival podsetiće sve
nostalgičare na mesto, koje je bilo centar filma na ex Yu prostorima
Plitvička jezera Gornja jezera čini sastav od 12 jezera međusobno odeljenih sedrenim barijerama: Prošćansko jezero,
Ciginovac, Okrugljak, Batinovac, Veliko jezero, Malo jezero, Vir, Galovac, Milino jezero, Gradinsko jezero, Veliki
Burget i jezero Kozjak. Jezera su smeštena na vodonepropusnoj dolomitnoj podlozi. Razlika u nadmorskoj visini između
Prošćanskog jezera i Kozjaka iznosi 100 m.
Jajce - grad kamena, svetlosti i vode, kraljevski grad, gradmuzej pod otvorenim nebom, sagrađen je na obalama reka
Plive i Vrbasa. Nadomak grada nalaze se Veliko i Malo Plivsko jezero između kojih su, na sedrenoj pregradi, izgrađene
vodenice, koje se u Jajcu nazivaju Mlinčićima. Zaštitni znak, grada, je veličanstveni - 20 metara visok vodopad (mesto
gde se reka Pliva niz sedrenu stenu obrušava u reku Vrbas). Vodopad ukrašava sam centar grada, što čini ovo mjesto
jedinstvenim u svetu.Podzemna crkva Katakombe, Crkva sv. Marije (Fethija džamija) sa zvonikom sv. Luke,Tvrđava –
citadela, Bedemi i tabije u starom gradu (Papaz kula, Travnička kapija, mračna kapija, velika tabija, šamića tabija, Kula
na Džikovcu, Medvjed kula), Omerbegova i Kršlakova kuća (tradicionalne starobosanske kuće) sa česmom, Dizdareva i
Sinan-begova i Esme-Sultanije džamije, Muzej II. Zasjedanja AVNOJ-a
Travnik «…Niko nikad u Travniku nije ni pomislio da je to varoš stvorena za običan život i svagdašnje događaje…
''Njihov grad, to je u stvari jedna tijesna i duboka rasjeklina koju su naraštaji s vremenom izgradili i obradili, jedan
utvrđen prolaz u kom su se ljudi zadržali da žive stalno, prilagođavajući kroz stoljeća sebe njemu i njega sebi. Sa obje
strane ruše se brda strmo i sastaju pod oštrim uglom u dolini u kojoj jedva ima mesta za tanku rijeku i drum pored nje.
Tako sve liči na napola rasklopljenu knjigu na čijim stranicama su s jedne i s druge strane, kao naslikani, bašte, sokaci,
kuće, njive, groblja I džamije.'' ..Odlomak iz ''Travničke hronike''.
Sarajevo je smešteno na prostoru Sarajevskog polja, koje je okruženo planinama Bjelašnicom, Igmanom i Trebevićem.
Prosečna nadmorska visina je 500 m. Brojne džamije, crkve, katedrala, sinagoga, Baš Čaršija, Morića han, Bezistan,
Botanički vrt Zemaljskog muzeja BiH, Rimski most, Vrelo Bosne, Aleja na Ilidži... je mali deo koje nudi Sarajevo
ARANŽMAN OBUHVATA :
- prevoz turističkim autobusom (klima, DVD)
- polupansioni u hotelima sa 3 * u Rovinju ili okolini (2), Jajcu (1) i Ilidži u hotelu sa 4'.
- Lokalne vodiče na Brionima, Puli, Jajcu Travniku i Sarajevu i pratioca agencije
Popust 10% za decu do 10 god. Imaju zaseban ležaj u hotelu i sedište u busu
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- ulaznice za muzeje , Pula, Jajce – ostale ne pomenute usluge
USLOVI PLAĆANJA:
- 30% pri rezervaciji, ostatak najkasnije 10 dana pre polaska na putovanje.
- Na rate 30% pre polaska, ostatak u 5 jednakih rata. Deset dana pre polaska naputovanje, za ostatak duga
deponuju se čekovi gradjana sa konkretnim iznosom za odloženu naplatu
- kreditnim karticama poslovnih banaka.
- Organizator zadržava pravo promene cena u slučaju promene tarife prevoza, kao i promene kursa valuta.
- za realizaciju putovanja minimum 40 putnika
FAKULTATIVNI PROGRAM:
- Pula i Brioni: prevoz, brod, panorama voz, lokalni vodič 25 €
- Plitvička Gornja jezera, ulaz, vožnja panorama vozom, šetnja i kratka vožnja brodom preko jezera Kozjak 20 €
NAPOMENA
U slučaju nedovoljno prijavljenih putnika, otkazni rok je 5 dana pre polaska.
- putnik je dužan da se upozna sa opštim uslovima organizatora putovanja agencije Holiday Licenca OTP: 463 od
27.02.2010
Turistička agencija „HOLIDAY S“, ul. Žitni trg 9/4, 21000 Novi Sad, Tel./Fax: 021/47-37-136, Fax:021/47-37 137,
E-mail: [email protected], PIB: 108275442, Matični broj: 63339270, Šifra delatnosti: 7911,Tekući račun: 355-320029404207 - Vojvođanska banka
Download

Brioni – Plitvice Opatija – Rovinj – Brioni – Pula – Plitvičkajezera