Opšti poremećaji i reakcije
na mestu primene
Učestalost/organ-sistem
veoma
česta
česta
povremena
retka
veoma retka
/
/
infiltrat u
obliku
čvorića
sterilni absces
/
alergijske reakcije (raš,
pruritus, urtikarija),
uključujući i anafilaksu
(anafilaktoidna ili
anafilaktička reakcija),
Arthus-ov tip reakcije
preosetljivosti
opšti
poremećaji
/
razdražljivost,
malaksalost,
opšta slabost
visoka
temperatura
o
(≥38 C),
drhtavica,
glavobolja,
bolovi u
zglobovima i
mišićima
reakcije na
mestu primene
bol, otok,
crvenilo
/
/
imunološki
poremećaji
/
/
/
/
/
/
brahijalni neuritis,
Guillain- Barre-ov sindrom
gastrointestinalni
poremećaji
/
/
gubitak apetita,
mučnina,
gañenje,
povraćanje
neurološki
poremećaji
/
/
/
Download

Tetavaksal-T uputstvo - sajt.cdr