R Z S e l e c t | S r b i j a | 4 | 2 0 12
RZ Select
Rijk Zwaan sortiment salate
za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu 2012-2013
Sortiment salate i kalendar sadnje
2
Puterica
Markies RZ
Judita RZ
Fisichella RZ
Vodeća sorta salate u našoj zemlji za
Nova selekcija salate u sortimentu Rijk
Puterica za leto!
proleća. Listovi, veoma atraktivne
bolesti. Judita RZ ima sjajnosvetlo-
vicu, tako da nije osetljiva na procveta-
proizvodnju tokom jeseni, zime i ranog
zelene boje, srednje debljine, formiraju
krupnu i kompaktnu glavicu. Donji
deo glavice je dobro zatvoren, ima
veoma lep oblik i lako se bere.
Zahvaljujući visokoj otpornosti ima
odličan kvalitet i u lošijim uslovima
gajenja. Izuzetna krupnoća, masa od
700-800 g, lepa zelena boja, čine je ve-
oma atraktivnom na tržištu u zimskom
periodu.
Preporučujemo za sadnju od treće
dekade septembra do prve dekade
februara.
Preporučeni razmak sadnje: 25x30 cm
Otpornost:
Bl 1-24,27,28
LMV
Zwaan-a sa najvećom otpornošću na
zelene listove koji formiraju krupnu i
kompaktnu glavicu sa odlično zatvorenim donjim delom. Odlikuje se veoma
brzim razvojem. Izuzetna krupnoća,
atraktivna boja i odlična otpornost su
dovoljni razlozi da ona bude vaš izbor.
Preporučujemo za sadnju od septembra do kraja januara.
Preporučeni razmak sadnje: 30x30 cm,
zbog izuzetne krupnoće ne preporučujemo gušći sklop.
Otpornost:
Bl 1-28, Pb
Santoro RZ
Nova salata za prolećno - jesenju
proizvodnju. Formira lepe, krupne
glavice, svetlozelene boje. Ima visoku
otpornost na procvetavanje. Listovi se
lako odvajaju što je čini idealnom i za
preradu.
Preporučeni razmak sadnje: 35x35 cm
Otpornost:
Pb
LMV
Bl 1,4-22,24,25,28, Nr:0,
Postepeno formira krupnu i tešku glavanje i rubnu palež. Donji deo je dobro
zatvoren, ima lepe, sjajne svetlozelene
listove što je čini veoma atraktivnom.
Naše iskustvo pokazuje da odlične re-
zultate daje na svim tipovima zemljišta
uz adekvatno navodnjavanje. Fisichella
RZ se preporučuje za gajenje od maja
do sredine avgusta.
Preporučeni razmak sadnje: 35x35 cm
Otpornost:
LMV
Bl 1-28, Nr:0, Pb
R ZR S
Z eSl eecl et c| t 2| 0212
0 12
33
Zašto je bolje
pilirano seme?
Lollo
Mnogo ljudi koristi naturalno seme
zbog niže cene. Ali ako izračunate,
sama razlika u ceni između normalnog i piliranog semena i nije tako
velika.
Prednost piliranog u odnosu na normalno seme:
yy Visok procenat klijavosti
yy Jednostavnija, brža setva
yy Nema gubitaka
yy Kraće vreme u rasadu
yy Bolji korenov sistem
yy Brži porast
yy Ravnomeran porast, nema “uspore
nih” biljaka
yy Jednokratna berba
Aleppo RZ
Carmesi RZ
Tip Lollo Bionda salate. Glavice su vrlo
Krupna, “triple red” Lollo Rossa tip
listovima. Sigurna proizvodnja tokom
na procvetavanje. Krupne glavice, bo-
krupne, atraktivne, sa sjajnozelenim
cele godine, nije osetljiva na procvetavanje i rubnu palež.
Preporučeni razmak sadnje 30x30 cm
Otpornost:
Bl 1-27, Nr:0
LMV
salate, izražene vitalnosti i tolerancije
gate sjajnim tamnocrvenim listovima,
u kombinaciji sa visokom stabilnošću,
optimalno su rešenje kako za preradu,
tako i za svežu potrošnju.
Preporučeni period za gajenje je od
proleća do jeseni.
Skraćenice za bolesti
i štetočine
Bl
Fol LMV
Pb
Nr
Ss
Visoka otpornost
Srednja otpornost
Plamenjača salate
- Bremia lactucae
Truleži
- Fusarium spp.
Virus mozaika salate
- Lettuce mosaic virus
Korenova vaš salate
- Pemphigus bursarius
Lisna vaš salate
- Nasonovia ribisnigri
Corky root
- Sphingomonas suberifaciens
Preporučeni razmak sadnje 30x30 cm
Otpornost:
Bl 1-28, Fol:1, Nr:0
Kada razmotrimo ove činjenice,
možemo videti da i nema neke velike
razlike u ceni semena, u poređenju sa
prednostima piliranog semena.
Zanimljivost: pre 20 godina, u
Mađarskoj, na tržistu je bilo skoro
samo normalno seme, a 3-5 %
piliranog semena. Situacija se potpuno
promenila i sada upotreba normalnog
semena nije veća od 3-5 %, a 95-97 %
proizvođača koristi pilirano seme,
jer je to mnogo efikasniji način
proizvodnje.
Savet za sadnju
Salata je osetljiva na duboku sadnju.
Pre sadnje neophodno je da zemljište
bude dobro pripremljeno, obrađeno do
sitne, granularne strukture.
Dubina sadnje zavisi od veličine
hranljive kocke i doba godine kada se
vrši rasađivanje.
Naš savet je ne saditi salatu duboko!
4
Iceberg
Batavija
Mohican RZ
Crvena batavija za proizvodnju tokom
cele godine, na otvorenom i u plasteniku. Formira lepu krupnu glavicu,
listovi od zelene pri osnovi prelaze u
tamnocrvenu boju. Vrlo je dekorativna.
Ima visoku otpornost na procvetavanje i rubnu palež. Pogodna za svežu
upotrebu, ali i preradu.
Preporučeni razmak sadnje: 30x30 cm
Otpornost:
Bl 1-26,28, Pb
Tourbillon RZ
Silvinas RZ
Argentinas RZ
Salata ujednačenih, krupnih i veoma
Jedna od najkrupnijih sorti u tipu
na karakteristika Silvinasa RZ je ujed-
preradu. Glavice su lepe, okrugle, sveže
čvrstih glavica lepe zelene boje. Osnovnačen porast i kompaktnost glavica.
Preporučuje se za gajenje tokom ranog
proleća i jeseni.
Preporučena gustina sadnje je
7-7,5 biljaka/m², razmak 30x30, ili
30x35 cm.
Otpornost:
Bl 1-26,28, Nr:0, Pb
iceberg salate, veoma pogodna za
zelene boje. Ima visoku otpornost na
procvetavanje. Preporučuje se gajenje
u periodu od početka maja do druge
polovine avgusta.
Preporučeni razmak sadnje: 40x40 cm
Otpornost:
LMV
Bl 1-26-28, Nr:0, Pb
Nova batavija otvorenog tipa (gentile),
za proizvodnju tokom proleća, leta i je-
seni. Ima dobru otpornost na procvetavanje i rubnu palež. Tourbillon RZ ima
izuzetno krupne glavice, atraktivne
zelene boje. Odlična za svežu potrošnju
i preradu.
Preporučeni razmak sadnje: 35x35 cm
Otpornost:
LMV:1
Bl 1-28, Nr:0, Pb
R Z S e l e c t | 2 0 12
Hrastov list
Murai RZ
Kiribati RZ
Salata u tipu hrastovog lista, crvene
(RZ 83-30)
NOVO!
boje, veoma dekorativnog i atraktivnog
Formira kompaktnu, krupnu glavicu,
dine i na otvorenom i u plastenicima.
za proizvodnju od proleća do jeseni,
izgleda. Može se gajiti tokom cele go-
Ima dobru otpornost na procvetavanje
i veoma visoku na plamenjaču i lisnu
vaš.
Preporučeni razmak sadnje: 35x35 cm
Otpornost:
Bl 1-27, Nr:0
LMV
sjajnih svetlozelenih listova. Pogodna
na otvorenom i u plastenicima, može
dugo da se bere. Ima veoma dobru
otpornost na plamenjaču i lisnu vaš.
Preporučeni razmak sadnje: 35x35 cm
Otpornost:
Bl 1-28, Nr:0
LMV
5
6
Romana
Claudius RZ
Maximus RZ
Salata u tipu romane, srednje velikih
Krupna (maksi tip) romano salata, for-
tokom cele godine. Formira glavicu
i do 30 cm, lepe, sjajnozelene boje. Ima
glavica (midi tip), za proizvodnju
cilindričnog oblika, lepe zelene boje.
Može se koristiti za prodaju celih glavica ili samo srca, veoma interesantna za
preradu. Neophodan sastojak mnogih
salata. Otporna na procvetavanje i
rubnu palež.
Preporučeni razmak sadnje: 30x30 cm
Otpornost:
LMV
Bl 1-26,28, Fol:1, Pb
Endivija
Cigal RZ

Uskolisna endivija, atraktivnog izgleda
za proizvodnju tokom cele godine.
Pogodna za svežu potrošnju, a posebno
interesantna za preradu.
Preporučeni razmak sadnje: 35x35 cm.
mira glavicu cilindričnog oblika visine
visoku otpornost na plamenjaču i pro-
cvetavanje. Dugo čuva svežinu u polju.
Pogodna za proizvodnju od proleća do
jeseni.
Preporučeni razmak sadnje: 30x35 cm
Otpornost:
Bl 1-27
Ss
R Z S e l e c t | 2 0 12
Salanova
Explore RZ
Gaugin RZ
Aquino RZ
Zelena krispi salata, atraktivnog izgle-
Salanova salata, crvene boje u tipu
Zelena salanova puterica za proizvod-
godine.
tokom cele godine. Ima dobru otpor-
sitni, sjajnozeleni listovi iste veličine.
da. Pogodna za proizvodnju tokom cele
Preporučeni razmak sadnje: 25x25 cm
Otpornost:
Bl 1-28, Nr:0
LMV
Triplex RZ
“Tripl red” krispi salanova salata,
intenzivno crvenih, sjajnih listova.
Za proizvodnju tokom cele godine.
Preporučeni razmak sadnje: 25x25 cm
Otpornost:
Bl 1-28, Nr:0
puterice. Namenjena za proizvodnju
nost na procvetavanje.
Preporučeni razmak sadnje: 25x25 cm
Otpornost:
Bl 1-15,17-22,24-28
nju tokom cele godine. Glavicu čine
Ima visoku otpornost na procveta
vanje.
Preporučeni razmak sadnje: 25x25 cm
Otpornost:
Bl 1-28, Nr:0
7
Kalendar sadnje
Jan.
Sorta
1
2
3
Feb.
4
5
6
7
8
Mart.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Avg.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
puterica
Santoro RZ
Fisichella RZ
Judita RZ
Markies RZ
Salata lollo
Aleppo RZ
Carmesi RZ
Batavija
Tourbillion RZ
Mochican RZ
hrastov list
Murai RZ
Kiribati RZ
Romana
Claudius RZ
Maximus RZ
Endívija
Cigal RZ
Iceberg
Silvinas RZ
Argentinas RZ
sadnja u zaštićenom prostoru
sadnja
Za više informacija o hibridima, tehnologijama gajenja i porudžbinama molimo vas kontaktirajte:
Uvoznik i distributer:
za Srbiju:
RZ Agro d.o.o.
Kvantaška pijaca lokal 11, Auto-put bb
11 070 Novi Beograd
Tel: +381 11 6199 436
Tel/Fax: +381 11 6309 002
e-mail: [email protected]
www.rz-agro.rs
za Bosnu i Hercegovinu:
RZ B&H d.o.o.
Laminci, 78407
dipl. ing. agr. Dubravka Spasojević
+381 63 470 620
e-mail: [email protected]
dipl. ing. agr. Dinka Gušić
+381 63 470 022
e-mail: [email protected]
dipl. ing. agr. Kristina Grujić
+381 63 470 011
e-mail: [email protected]
Opisi, ilustracije, tehnološke preporuke i ostale informacije date u ovoj brošuri, na primer: datumi setve, sadnje, berbe, zasnovani su na iskustvima i rezultatima iz ogleda i prakse. Rijk Zwaan
ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane upotrebom datih opisa, ilustracija, tehnoloških preporuka i ostalih informacija. Kupac, odnosno korisnik semena lično je odgovoran
za adekvatno čuvanje (skladištenje) semena i procenu da li su proizvodi i tehnološke preporuke prikladni za upotrebu u planiranoj proizvodnji u datim lokalnim uslovima. Fotografije u
ovoj brošuri prikazuju tipove kojima pojedini varijetet pripada. Fotografije ne predstavljaju garanciju i ne izražavaju ponašanje pojedinog varijeteta u lokalnim proizvodnim uslovima.
Rijk Zwaan Budapest Kft. | H-1016 Budapest | Aladár u. 17-19. | +36 1 489 8060 | www.rijkzwaan.hu
Download

Rijk Zwaan sortiment salate za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu 2012