HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TAHKİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
(HÜTAM)
03 Şubat 2015
Arabuluculuk Eğitim Programları


Hacettepe
Üniversitesi
tarafından
düzenlenen
"Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi" 3. dönem eğitim programı
10 Mart - 4 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Eğitimi’nden sertifika alan katılımcılarımız, 13 Eylül 2014 tarihinde
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan 3. Arabuluculuk Sınavında da
%100 başarı elde etmiştir.
Uzman Alper BULUR
2
Arabuluculuk Eğitim Programları


Hacettepe
Üniversitesi
tarafından
düzenlenen
"Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi" 4. dönem eğitim programı
10 Kasım - 3 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Eğitimi’nden sertifika alan katılımcılarımız, 20 Aralık 2014 tarihinde
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan 4. Arabuluculuk Sınavında da
%100 başarı elde etmiştir.
Uzman Alper BULUR
3
Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitim
Programları

Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programının 1.
dönem eğitim programı 05 Mayıs – 06 Haziran 2014 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir.
Uzman Alper BULUR
4
Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitim
Programları

Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programının 2.
dönem eğitim programı 21 Haziran – 13 Temmuz 2014
gerçekleştirilmiştir.
Uzman Alper BULUR
5
Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitim
Programları

Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programının 3.
dönem eğitim programı 06 Aralık – 28 Aralık 2014 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir.
Uzman Alper BULUR
6
Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitim
Programları

Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifika Programının 4.
dönem eğitim programı 05 Ocak – 29 Ocak 2015 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir.
Uzman Alper BULUR
7
HÜTAM & OSİAD İşbirliği Protokolü

Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(HÜTAM) ve OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD)
arasında 29 Nisan 2014 tarihinde özel hukuk alanına giren hukuk
uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden çözümünü öngören işbirliği
protokolü imzalandı.
Uzman Alper BULUR
8
HÜTAM & OSİAD İşbirliği Protokolü






HABERCİNİZ
HABER ANKARA
HABERLER
HAKİMİYET
BEYAZ GAZETE
YURT HABER
9
Ankara Barosu’nda Arabuluculuk
Yöntemi Tartışıldı

Ankara Barosu tarafından düzenlenen Bilgilendirme Toplantısı dizisinin
beşincisi olan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve
Uygulamaları konusu 25 Ocak 2014 günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Ankara Barosu Saymanı Avukat Sema Güleç Uçakhan’ın
oturum başkanlığını yürüttüğü panelde, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar ve Hacettepe
Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Uzman Alper Bulur Türk hukuk sistemine yeni giren uygulama hakkında
detaylı bilgi verdiler.
Uzman Alper BULUR
10
Fikri Mülkiyet Hukukunun Güncel
Sorunları Konferans


7 Kasım 2014 Cuma günü Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda
Fikri
Mülkiyet
Hukukunun
Güncel
Sorunları
Konferansı
gerçekleştirilmiştir.
Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör’ün oturum
başkanlığı yaptığı Konferansta, Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Prof. Dr.
Çetin Arslan ve Doç. Dr. Beşir Fatih doğan konuşmacı olarak
katılmışlardır.
11
Teşekkür Ederim
Uzman Alper BULUR
12
Download

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği