Download

Vrz osnova na ~len 32, stav 5 od Ustavot na Republika Makedonija i