Bioremedijacija poplavljenog
poljoprivrednog zemljista
Prof. dr Snežana Đorđević
Poljoprivredni fakultet – Zemun
Poreklo zagađenja
RAZLIVENE REKE – U poljoprivredna zemljišta su dospele industrijske
otpadne vode koje u sebi sadrže materije različitog hemijskog porekla
KANALIZACIONE VODE , septičke jame, deponije pored kanala,
otpadne vode sa farmi, domacinstava, ulja, maziva, pesticidi itd.
1.
2.
organska materija različitog porekla – mulj
patogeni mikroorganizmi fekalnog zagadjenja – izazivači bolesti
Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella, Klebsiella, Proteus
Streptococcus, Shigella, Listeria itd.
Posledice:
Erozija
• Odnošenje površinskog sloja zemljišta
• Taloženje mulja, deponovanje šuta i peska na plodnom
zemljištu
• Gubitak hranjivih elemenata iz zemljišta
• Smanjenje potencijalne i efektivne plodnosti zemljišta
•
•
•
•
Zavisi od:
Osobina zemljišta
Intenziteta padavina
Nagiba
Površinskog oticanja
OTPADNI MULJ-Teški metali
Cd, Pb, Hg, Mn, As, Ni, F, B, Cu, Fe, Zn
MDK – maksimalno dozvoljene količine
pH zemljišta – teški metali su rastvorljivi i pokretljivi
u jako kiseloj sredini, pa nisu velika opasnost.
Mineralizacijom organske materije povećava se pH u
mikrozonama zemljišta.
Mikroorganizmi u zemljištu mogu da modifikuju,
imobilišu ili detoksifikuju teške metale.
Gde je prisustvo teških metala u količinama iznad
MDK mogu se primeniti zeoliti ili sirovi fosfati.
Patogeni mikroorganizmi - (Escherichia coli, Enterobacter,
Salmonella, Klebsiella, Proteus, Streptococcus)
Patogene bakterije iz otpadnih voda, fekalnih materija
kontaminiraju zemljiste, dospevaju do biljaka i zazivaju veoma
opasne bolesti kod čoveka.
Patogene bakterije ulaze u biljke kroz:
1. LIST – stome
2. KOREN – preko sprovodnih sudova
do listova i plodova
Veliki rizik za zdravlje ljudi i
životinja.
PREŽIVLJAVANJE NA POVRĆU I VOĆU
E. coli O157:H7 preživljava na površini ubrane zelene salate do 15 dana na 4ºC
(Beuchat, 1999) i na površini svežih i zamrznutih jagoda najmanje 1 mesec
Salmonella, Shigella, Enterobacter preživljavaju u vodi i preko 30 dana.
Streptococcus, Staphylococcus - nekoliko meseci na različitim površinama
EPIDEMIJE IZAZVANE KONTAMINIRANIM SVEŽIM PROIZVODIMA
Mikroorganizam
(uzročnik)
E. coli O157:H7
S. typhimurium
S. typhimurium
Norovirus
E. coli O157:H7
Hepatitis A
Usev
Zelena salata
Zelena salata
Zelena salata
Malina
Spanać
Mladi luk
120
96
56
500
199
400
Broj
Zemlja Izvor
inficiranih
Švedska
Bujice
UK
Uvoz iz Španije
Finska
Otpadna voda
Danska
Uvoz iz Poljske
US
Voda za navodnjavanje
US
Loša higijena
Patogeni mikroorganizmi
Posledice po zdravlje ljudi
Escherichia coli
Izazivaju teške krvave dijareje, abdominalne grčeve
Listeria sp.
Groznica, mišićni bolovi, gastrointestinalni problemi
Salmonella spp.
Shigella spp.
Campylobacter
Streptococcus
Enterobacter
Proteus
Klebsiella
Uzrokuju dijareju, abdomenalne grčeve
Dijareja, groznica, grčeve u stomaku
Groznicu, abdominalne grčeve i krvavu dajareju
Anginu, šarlah, crveni vetar, upala moždanih ovojnica
Pneumonija, meningitis, infekcije urinarnog trakta
Urinarne infekcije, meningitisi i infekcije rana
Pneumonija, apsces pluća, meningitis i septikemije
• Količina inokuluma fekalnih bakterija
• Preživljavanje u zemljištu
• Prisustvo saprofita
• Osobina zemljišta
A sta dalje kada se povuče
voda sa njiva ?
1. ANALIZA ZEMLJIŠTA
- hemijska N,P, K – sadržaj organske materije, TEŠKI METALI
-mikrobiološka – ukupna brojnost mz, PRISUSTVO FEKALNIH BAKTERIJA
2. FIZICKA OBRADA ZEMLJIŠTA - kultivatorima, razrivačima,
plugovima i lakim kultivatorima- setvospremačima – 30 cm
 organska materija (otpad) koja sadrži fekalne bakterije se prenosi u
dublje slojeve zemljista gde covek nije izlozen njihovom direktnom
uticaju i dovode se u nepovoljne uslove sredine
 vrsi se aeracija zemljista, povećava se mikrobiološka aktivnost
 pospešuje se brza razgradnja organske materije usled aktivnosti
aerobnih mikroorganizama
3. BIOREMEDIJACIJA
Bioremedijacija
Odstranjivanje
organskih
kontaminanata
se
vrši
.
mikroorganizmima
koji su sposobni da enzimskim
kompleksima metabolišu organske kontaminante do finalnih
netoksičnih proizvoda.
SUPSTANCE
ŠTETNA/E
SUPSTANCA/E
“BIOLOŠKI AGENS”
KOJE NEMAJU + BIOMASA
ŠTETNE EFEKTE
MIKROORGANIZMI
NA OKOLINU
(I ČOVEKA)
in situ
Tečno đubrivo
MOBILIZATOR
HRANLJIVIH
ELEMENATA
Uniker
sadrži konzorcijum bakterija iz roda Bacillus sp. koje
poseduju visoku aktivnost celulolitičkih, proteolitičkih i
fosfataznih enzima koji razlažu teško rastvorljiva
organska jedinjenja do mineralnih oblika.
Bacillus circulans
Bacillus megaterium
Bacillus subtilis
ZDRUŽENO DEJSTVO MIKROBNE ZAJEDNICE NA
UGLJOVODONIČNU ZAGADJUJUĆU SUPSTANCU
JEDNAČINA MIKROBIOLOŠKE MINERALIZACIJE ORGANSKE SUPSTANCE
CcHhOoNnPpSsClcl → cCO2 + h/2 H2O + nNH4+ + pHPO42- + sSO42- + clCl- + Energija
PRIMENA UNIKERA
5 l/ha Unikera
+
200 - 300 l vode
• Transformacija organska jedinjenja do
mineralnih oblika, CO2, NH3 i H20
• Eleminiše fekalne bakterije iz
zemljišta usled produkcije antibiotika,
kompeticije izmedju saprofita i
patogena
UNIKER SADRŽI BAKTERIJE KOJE IMAJU SPOSOBNOST
PRODUKCIJE ANTIBIOTIKA KOJI UNIŠTAVAJU CILJANE
PATOGENE MIKROORGANIZME.
KOMPETICIJA- Saprofitska kompeticija bakterija iz Unikera
podrazumeva da se one brzo razmnožavaju i da naseljavaju koren
biljaka pre patogenih mikroorganizama
Obnavljanje poljoprivredne
proizvodnje SETVA
1. Odabir hibrida i sorti sa kratkim vegetacionim periodom;
2. Prolazak biljaka kroz fenofaze razvoja u zakasneloj setvi
Savetuje se setva:
Ratarskih kultura: ranih hibrida kukuruza, soje, stočnog bilja
Povrća:
Rani hibridi paradajza, paprike
KOLIFORNE BAKTERIJE
?
Tečno đubrivo,
stimulator rasta
Koristi se za:
Tretman semena ratarskih
i povrtarskih biljaka
KUKURUZ
Slavol S (250 ml) + 250 ml vode + ( insekticid ) + seme za 1 ha
SOJA
Slavol za soju + 250 ml Slavol S (voda) + seme za 1 ha
SUNCOKRET
Slavol S (250 ml) + (insekticid) + seme za 1 ha
Tečno đubrivo,
stimulator rasta
SADRŽI :
AUKSIN – Stimulator rasta koji je
produkt metabolizma bakterija koje
pospešuju rast biljaka i potpuno je
prirodnog porekla.
POVEĆAVA
•
•
•
•
Snagu nicanja
Klijavost semena
Masu 1000 zrna
Hektolitarsku masu i
prinos
• Izduživanje ćelija i organa
• Povećava lisnu masu i
aktivnost fotosinteze
• Obrazovanje bočnih i
adventivnih korenova
25
20
15
Slavol S
10
Kontrola
5
0
ZP 366
ZP 388
ZP 560
ZP 606
ZP 666
ZP 3701
25
20
15
Slavol S
10
Kontrola
5
0
PKB
Kondor
PKB Kristal
PKB
Spartak
PKB Stanisa PKB Zlatar
PKB Dukat
25
20
15
Slavol S
Kontrola
10
5
0
AS 44
AS 51
AS 63
AS 72
AS 73
AS 160
Nasatavak poljoprivredne proizvodnje
Ratarske kulture – danas
Mikrobiolško đubrivo
za folijarnu prihranu
RATARSKIH KULTURA: strna žita, kukuruz, soja,
suncokret, šećerna repa, krmno bilje, duvan.
POVRĆA (u polju i zatvorenom prostoru): paradajz,
paprika, krastavci, kupusnjače, korenasto –
krtolasto povrće, lisnato povrće, mahunarke,
,
BAKTERIJE:
Azotofiksatori – asocijativne
bakterije koje fiksiraju azot.
Fosfomineralizatore – bakterije koje razlažu
organska jedinjenja P.
AUKSINI – Potpuno prirodnog porekla.
REZULTATI OGLEDA
DOKTORSKA DISERTACIJA:
GENOTIPSKI ODGOVOR Stay Green HIDRIDA KUKURUZA NA POVEĆANU
GUSTINU USEVA
Mr Violeta Mandić
Mentor: prof.dr Slaven Prodanović
Zemljište:
Karbonatni černozerm –Srem
2006, 2007, 2008 godine
Ogledi izvedeni:
Hibridi:
ZPSC 684, NSSC 6010, Dijamant-6
Gustina setve /ha
71.429; 59.524 i 51,020
Varijante ogleda:
1.Kontrola
2.SLAVOL S + SLAVOL
3.SLAVOL
Folijarna primena Slavola (7l/ha) obavljena je u toku vegetacionog
perioda i to u:
1. Fazi
7-10 listova
2. 10 dana kasnije
Hibrid
ZP 684
NS 6010
DIJAMANT
-6
Srednja
vrednost
Varijanta ogleda
Visina
biljaka(cm)
Prečnik stabla
(cm)
Prosečna
dužina klipa
Kontrola
269,3
2,33
18,50
Slavol S + Slavol
277,5
2,45
19,57
Slavol
273,2
2,44
19,52
Kontrola
273,3
2,38
18,73
Slavol S + Slavol
279,8
2,49
19,63
Slavol
276,9
2,48
19,20
Kontrola
262,9
2,31
18,16
Slavol S + Slavol
267,0
2,38
18,78
Slavol
265,9
2,38
18,82
Kontrola
268,5
2,34
18,47
Slavol S + Slavol
274,7
272,0
2,43
2,42
19,33
19,18
Slavol
Hibrid
ZP 684
NS 6010
DIJAMAN
T-6
Srednja
vrednost
Varijante ogleda
Prosečan
broj zrna
na klipu
Prosečna
masa
zrna po
klipu (g)
Masa
1000
zrna (g)
Prosečan
prinos zrna
(t ha)
Kontrola
578,1
196,13
332,29
11,61
Slavol S + Slavol
602,1
210,83
343,50
12,65
Slavol
593,6
206,99
346,23
12,36
Kontrola
602,3
206,95
340,99
12,15
Slavol S + Slavol
633,3
228,10
358,45
13,63
Slavol
620,2
219,34
352,18
12,93
M
618,4
219,65
352,02
13,01
Kontrola
578,7
199,16
336,55
11,73
Slavol S + Slavol
599,0
209,86
341,10
12,44
Slavol
605,5
209,67
342,74
12,34
Kontrola
586,4
200,75 336,61
11,83
Slavol S +
Slavol
611,5
216,27 347,68
12,91
Slavol
606,4
212,00 347,05
12,54
POVEZUJEMO NAUKU I PRAKSU
Proizvodnja se obavlja u industrijskoj zoni Šimanovci pored Beograda
● Eminentni stručnjaci iz molekularne biologije,
mikrobiologije, semenarstva
Laboratorije za mikrobiologiju
Laboratorija za agrohemiju
AGRO-NIKA
Vukovar, Hrvatska
NOVOPROM
Modriča, BIH
VELETAX A.D
Podgorica, Crna Gora
HEMOMAK PESTICIDI
Veles, Makedonija
BUGARSKA, GRČKA
HOLANDIJA
SAD
NAGRADE I CERTIFIKATI
NAŠ TIM JE UVEK TU ZA VAS!!!
www.agrounik.com
Download

Prezentacija dr. Snežane Đorđević