Godina VI – broj 9 – avgust 2012 - novosti, tehnička rešenja, kultura
6YHW
>MAPEI@
IZ UGLA GIORGIA SQUINZIJA
75 GODINA
KOMPANIJE MAPEI
1937. – 2012. : Mapei proslavlja 75. godišnjicu. Među svim rođendanima, godišnjicama i važnim datumima koji su obeležili
moj život ova godišnjica je, bez sumnje, među najznačajnijima. Ovo je pravi trenutak ne samo da se osvrnem na svoj lični i
profesionalni život i put koji me je dovde doveo, nego i podsticaj za smelo koračanje ka budućnosti. Ovo je važan trenutak
kako za mene tako i za Mapei koji je na periferiji Milana osnovao moj otac Rodolfo dalekog 12. februara 1937. godine. Od
malog porodičnog preduzeća, Mapei je stalnim razvojem i rastom postao multinacionalna kompanija koja posluje na svim
tržištima sveta i u kojoj već duže vreme radi i treća generacija naše porodice. Mapei je danas svetski lider u oblasti proizvodnje lepkova i hemijskih proizvoda za građevinarstvo sa čvrstim temeljima na svih pet kontinenata. To je uspeh na koji
sam posebno ponosan i koji rado delim u ovakvim svečanim prilikama sa svima koji su u tom periodu imali mogućnost da
upoznaju Mapei i rade, profesionalno se usavršavaju i rastu zajedno sa kompanijom. Mnogobrojni partneri, zaposleni u Mapei-ju, dobavljači, saradnici i prijatelji su tokom svih ovih godina postali deo sveta Mapei-ja i odabrali
mogućnost da rade i rastu zajedno sa nama. Baš zahvaljujući njihovom doprinosu, Mapei ne posustaje
uprkos krizi koja se širi u mnogim industrijskim granama i koju oseća sve veći deo svetskog stanovništva,
već stalno jača i raste. Nesporno je da je jedan od ključnih faktora uspeha širenje tržišnog udela na globalnom nivou, ali to je jedini način za uspeh jer je Mapei od samog početka pa do danas sledio jasnu poslovnu
filozofiju: specijalizacija u građevinskom sektoru, internacionalizacija sa posebnom pažnjom usmerenom na
zahteve lokalnih tržišta, istraživanja i razvoj tehnološki naprednih proizvoda, podrška kupcima, timski rad,
održivi razvoj naših delatnosti i briga o zdravlju i bezbednosti korisnika. Mapei ima kontinuiran rast
prometa, a povećava se i broj zaposlenih što je u skladu sa izvornom strategijom koja se
bazira na kreativnosti, kompetentnosti, posvećenosti i fleksibilnosti. Ipak, stvarni eliksir
dugog života kompanije Mapei je konstantan proces inovacija. Ovo potvrđuju i podaci
- sve veći broj novih i usavršenih proizvoda koji zadovoljavaju zahteve partnera, stručnjaka i zaposlenih u građevinskom sektoru na svim stranama sveta. Proces inovacija ne
teče ciklično, već se radi o neprekidnom razvoju, plodu ozbiljnog rada na kakav smo
mi u Mapei-ju navikli kao na svoju svakodnevicu. Svake godine Mapei plasira na tržište
oko dvesta novih formula koje svojom tehničkom savršenošću prevazilaze postojeće
proizvode. Još jedno područje na kojem Mapei zauzima jedno od vodećih mesta zahvaljujući višegodišnjem ulaganju u istraživanje i razvoj proizvoda je područje ekološki
održive gradnje. Još od sedamdesetih godina prošlog veka prednjačimo u razvoju
proizvoda sa maksimalnom posvećenošću zaštiti zdravlja ljudi i zaštiti životne sredine.
Naš razvoj kroz istoriju dokazuje da se isplati biti uzor u oblasti ekologije – društveno
odgovornim ponašanjem moguće je dostići veliku prednost na tržištu. Obeležavanjem
naše godišnjice nemamo za cilj da se hvalimo postignutim rezultatima, već želimo
da podstaknemo kompaniju da nastavi da se bavi razvojem nesmanjenim tempom.
Pobednička formula, ukoliko pouzdano i s poverenjem želimo u budućnost, je samo
jedna - marljiv rad na svim poljima kako bi postali još bolji i ponudili najbolje proizvode
koji su potrebni građevinskoj struci za njen razvoj. Svakako uz pomoć inovacija i istraživanja, ali i snažnog preduzetničkog duha koji je sposoban da podrži i održi razgranatu
Mapei mrežu po celom svetu. Na kraju završavam rečima čuvenog Seneke, “Onaj ko
upravlja sadašnjošću, ne plaši se budućnosti.”
Predsednik Grupe Mapei
SADRŽAJ
korice 2
2
3
4
UVOD
75 godina kompanije Mapei
TEMELJI RAZVOJA
Deset stubova našeg uspeha
Istorija – 1937. – 2012.
Nikad ne treba da prestaneš
sa okretanjem pedala
7
TEHNIČKO SAVETOVANJE
Uvek na strani kupaca i korisnika
8
PROIZVODI I REŠENJA
15 grupa proizvoda
11
22
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Izvođenje hidroizolacija sintetičkim folijama
Sistemska rešenja za podove na bazi cementa
i epoksidnih smola
18
26
29
32
17
21
31
korice 4
REFERENCE
Hidroizolacija krova tržnog centra La Rotonda
Zastava Inpro
Postrojenja za preradu vode za piće
Hotel Moskva
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
Mapeplan
Topcem
Kerapoxy CQ
Mapelastic
PROIZVODI U PRVOM PLANU
MAPEFLOOR I 300 SL str. 27,
KERABOND T + ISOLASTIC str. 29
>6YHW
MAPEI@
REVIJA SVET MAPEI
Godina VI – broj 9 – avgust 2012.
LEKTOR
Milivoje Živković
GRAFIČKA PRIPREMA
Multigraf, d. o. o.
ODGOVORNI UREDNIK
Robert Požar
KONTAKT
Mapei Beograd
Ustanička 128 a
11000 Beograd
Tel.: 011 3046 981
Faks: 011 3046 980
E-mail: [email protected]
www.mapei.rs
TIRAŽ
Revija izlazi 2 puta godišnje u tiražu
od 5.000 primeraka, besplatno.
Ako ne želite da primate časopis,
obavestite nas telefonom, faksom ili
elektronskom poštom.
Godina VI – broj 9 – avgust 2012 - novosti, tehnička rešenja, kultura
UREDNIŠTVO
Po.svet, d. o. o.
POMOĆNIK UREDNIKA ZA
STRUČNO PODRUČJE
Andraž Nedog
NASLOVNA STRANA:
Na naslovnoj strani
predstavljena je ilustracija
koju je u čast obeležavanja
75 godina od osnivanja
kompanije Mapei osmislio
poznati italijanski ilustrator
Carlo Stanga.
POMOĆNIK UREDNIKA ZA
SRPSKO IZDANJE
Nenad Cvetković
TEHNIČKO UREĐENJE
Melanija Pavlović
U pripremi broja tekstove,
fotografije i vesti pripremili su:
Nenad Cvetković, Melanija Pavlović,
Vladimir Dimitrijević, Nebojša Janić,
Tijana Todorović i Dejan Šomoši.
Snimci iz foto arhiva: Mapei S.p.A.
Milano, Mapei Novo mesto, Mapei
Beograd, Mijović Inženjering,
As Commerce stan, Rad GM i
JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija.
PREDSEDNIK I GLAVNI IZVRŠNI
DIREKTOR
Giorgio Squinzi
ODGOVORNA UREDNICA
Adriana Spazzoli
KOORDINACIJA
Metella Iaconello
Članci ili njihovi pojedini delovi, objavljeni
u ovom broju, mogu se umnožavati samo
posle dobijanja dozvole od izdavača i
navođenja izvora.
www.mapei.com
Internet strana Mapei sadrži sve
informacije o radu Grupe, njenoj
organizaciji poslovanja u Italiji i svetu,
njenom učešću na glavnim sajamskim
manifestacijama, i još mnogo toga.
DESET
STUBOVA
NAŠEG USPEHA
1
2
3
4
5
UVEK BITI
KORAK ISPRED
Predviđanje zahteva
projektanata, ispunjavanje
očekivanja partnera,
razumevanje potreba
građevinskih preduzeća i
stručnjaka na gradilištima.
NAJBOLJI
DOBAVLJAČ
Gradimo partnerske odnose
i potpuno smo usmereni
ka tome da našim kupcima
predlažemo rešenja visoke
dodatne vrednosti.
IZGRADNJA
PARTNERSKIH ODNOSA
Sarađujemo sa našim strateškim
dobavljačima. Naša obaveza je da
kada dajemo odgovore na zahteve
naših strateških dobavljača to ujedno
bude i prilika za zajedničko planiranje
novih rešenja i proizvoda koji će
odgovarati novim zahtevima tržišta.
ODRŽAVANJE ČVRSTE
FINANSIJSKE OSNOVE
To nam omogućava ulaganje
u ljudske resurse, strukturu,
nove tehnologije i rešenja za
budućnost.
KONSTANTNE
INOVACIJE
2 SM br. 9/2012
Svake godine strateški i
transparentno ulažemo više od
5% našeg globalnog prihoda u
istraživanje i razvoj.
6
7
8
9
POBOLJŠANJE
KVALITETA PROIZVODA
I USLUGA
Naši proizvodi i usluge su usklađeni
s najstrožijim međunarodnim
standardima kvaliteta i proizvode
se prema najsavremenijim načelima
sistema upravljanja kvalitetom u skladu
s ISO 9001 standardom.
STVARANJE TIMA
KOJI POBEĐUJE
Naš najdragoceniji faktor je vrednost
našeg tima: strastveno radimo
kao tim i ne prestajemo da se
usavršavamo, što nam omogućava
dalji profesionalni razvoj.
KORAK ISPRED U
EKOLOŠKOJ GRADNJI
Veliku pažnju posvećujemo ekološki
besprekornim proizvodima, ekološkoj
usklađenosti naših procedura i
bezbednosti za korisnike naših
proizvoda, naših kupaca, zaposlenih,
kao i celog društva.
TEŽNJA ZA DOSTIZANJEM
SAVRŠENSTVA
Težimo ambicioznim ciljevima kako bismo
dostigli vodeće mesto na referentnim
tržištima, radimo u skladu sa sistemima
upravljanja koji poštuju etičke i socijalne
aspekte odgovornog ponašanja kompanije
u društvu.
GOVORITI
ISTINU
10
Transparentna, otvorena
komunikacija koje se držimo
omogućava nam da naše
vrednosti podelimo s najširom
javnošću.
ISTORIJA 1937 - 2012
RODOLFO SQUINZI,
osnivač preduzeća
Mapei
Slika gore: Mapei je
počeo sa radom davne
1937. godine sa samo 7
zaposlenih, pored osnivača Rodolfa Squinzija.
(drugi sa desne strane
na gornjoj slici).
SM br. 9/2012 3
ISTORIJA MISLI I SEĆANJA GIORGIA SQUINZIJA
NIKAD
NE TREBA
DA PRESTANEŠ SA
OKRETANJEM PEDALA
1937•1946
1947•1956
1957•1966
1967•1976
ADESIVI • SIGILLANTI • PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA
1977•1986
1987•2012
Put malog italijanskog preduzeća
koje je tokom 75 godina postalo
vodeće međunarodno preduzeće u
oblasti proizvodnje lepkova i hemijskih proizvoda za građevinarstvo.
4 SM br. 9/2012
»Etapna trka sa napornim usponima, uzbudljivim završnim sprintovima, a najviše zbog
neverovatnih pobeda i poraza i izuzetnih
timova koji učestvuju u svakoj trci podseća
me na biciklizam. Metafora biciklizma – sport
koji najviše volim – više od bilo kakve druge
metafore opisuje rast Mapei-ja i moja sećanja na razvoj ovog preduzeća. 75-a godišnjica prava je prilika za slavlje, ali i za evociranje
najupečatljivijih trenutaka koji su podstakli
razvoj i širenje preduzeća. Dakle, po etapama. Ne radi se o preciznoj hronici, nego o
pominjanju prelomnih tačaka koje su obeležile Mapei-jev život do danas. Širenje, koje i
danas traje, svoje snažne korene oslanja na
prošlost i na uvek aktuelne vrednosti. Baš
zato kad pogledam iza sebe vidim Mapei i
opet Mapei. Može zvučati preterano, ali zaista je tako.
Verovatno je to, prevashodno, zbog starosti budući da sam rođen samo koju godinu
nakon osnivanja preduzeća, ali i zbog toga
što se njegova prošlost i razvoj neizbežno
prepliću s mojom prošlošću i prošlošću moje
porodice. Osim toga, ukoliko bih Mapei zamislio u vidu lica koje ga u potpunosti obuhvata, onda bi to bilo lice mog oca Rodolfa,
osnivača preduzeća. On je bio čovek sa
izuzetnim stvaralačkim darom i neizmerno
otvorenog uma; jedinstvena ličnost koja me
i dan danas nadahnjuje. Od njega sam nasledio veliku ljubav prema biciklima, lirskoj
muzici i uverenje da naprosto nema rada bez
umetnosti. S njim sam kao dete hodao od
Imbrianijeve ulice, gde smo živeli, do prvog
sedišta preduzeća u Cafierovoj ulici gde se
sada nalazi Centar za istraživanje i razvoj
odnosno centralna istraživačka laboratorija
cele Grupe.
Na tih nekoliko stotina metara, uz svog oca,
počeo sam da sanjam sopstvene snove –
kad porastem biću hemičar. Na uobičajeno
pitanje: „Šta želiš da budeš kad porasteš?“,
bez dvoumljenja bih odgovarao: „Hemičar!“.
GIORGIO SQUINZI,
predsednik Grupe
Mapei
Neki trenuci iz života Rodolfa Squinzija.
Na slici levo: na levoj strani u maloj
vodećoj grupi za vreme biciklističke trke
u borbi za pehar Bernocchi. Na slici
pored nje: utovar kamiona 1950. godine u Cafierovoj ulici. Na slici desno:
pokretanje novog pogona u Robbianu
di Mediglia 1978. godine sa novim
informacionim tehnologijama za vođenje
proizvodnih linija kojem je prisustvovao i
Rodolfo Squinzi.
U to vreme oduševljavala me je igra „Mali
hemičar“.
Za mene je ona predstavljala najprirodniju
strast i zabavu koja je iz dana u dan rasla
gledajući oca kako u laboratoriji izvodi oglede za nove ili poboljšane proizvode. Uz njega
je tada bio mali broj izuzetnih saradnika - njih
sedmoro - koji su prikazani na crno beloj
fotografiji iz 1952. godine zajedno s mojim
ocem. Dobro se sećam da su neki od njih
radili u Mapei-ju dugi niz godina. Moji prvi
ogledi potiču iz tog perioda, a njima sam nastavio da se bavim u srednjoj školi i kasnije
na fakultetu. Stalno bih zalazio u laboratoriju
za istraživanje, koja se neprekidno razvijala,
i listao očeve zapise. Moji prvi proizvodi nastali su krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina prošlog veka. U međuvremenu
Mapei je rastao i razvijao se kao i ja s njim.
Put koji je zacrtao moj otac bio je jasan i temeljio se na čvrstim načelima - pored strasti
i volje već tada je bila prisutna prirodna spoznaja da je rast preduzeća moguć samo ukoliko se neprekidno ulaže u inovacije. Mapei je
na početku bio specijalizovan za proizvodnju lepkova za polaganje elastičnih podnih
obloga. U to vreme bio je i glavni snabdevač
lepkom italijanskog udruženja za polaganje
podnih obloga od linoleuma. Nakon toga se
preorijentisao na proizvodnju lepkova za polaganje keramičkih pločica. Prvi veći poslovi
u toj oblasti obuhvatali su polaganje obloga
na ploče od prefabrikovanog betona, a to je
značilo veliki preokret koji je podstakao brz
rast i razvoj našeg preduzeća.
Drugi važan korak napred, koji je isto tako bio
posledica intuitivnog razmišljanja mog oca,
bio je početak internacionalizacije kroz izvoz
proizvoda u susedne države, Švajcarsku i
Francusku. To je bio proces koji se, između
ostalog i zahvaljujući velikom ugledu koji je
imala italijanska industrija keramike, proširio
i preko okeana u obe Amerike počevši od
Portorika.
Internacionalizacija se znatno ubrzala nakon olimpijskih igara u Montrealu 1976. godine kada su se našim lepkovima polagale
olimpijske staze. To je bilo prvo iskustvo sa
velikim sportskim površinama, a od tada
se ta iskustva samo množe, pa ćemo imati
značajnu ulogu prilikom izgradnje sportskih
objekata i na sledećim olimpijskim igrama u
Londonu.
Našu internacionalizaciju nastavili smo otvaranjem proizvodnog pogona u Lavalu pored
Montreala. To je bio naš prvi korak na kanadskom tržištu. Danas u Kanadi imamo najveći
udeo na tržištu, pa nam je ta država bila i odskočna daska za pristup severnoameričkom
tržištu na kojem smo prvi proizvodni pogon
otvorili 1984. godine u Feniksu u Arizoni, a
ubrzo još jedan 1986. godine u Čikagu u državi Ilinois.
Kraj sedamdesetih godina obeležava izgradnja proizvodnog pogona u Medilji u predgrađu Milana. Bio je to period velikih zalaganja i
napornog rada budući da prostori u centrali
preduzeća u Cafierovoj ulici više nisu mogli
da prate ritam proizvodnje. Sećam se da
su u to doba zaposleni u Mapei-ju žrtvovali svoje slobodne subote i nedelje u korist
preduzeća.
1. novembra 1984. godine u 76-oj godini
iznenada umire moj otac Rodolfo koji je u
preduzeću radio do poslednjeg dana, a
samo nekoliko meseci pre toga prisustvovao je svečanom otvaranju novog pogona
u Lavalu u Kanadi. Gorko iskustvo. Nakon
njegove smrti morao sam preko noći da preuzmem odgovornost i postanem prvi čovek
rukovodstva preduzeća. U tom, za mene
veoma dramatičnom trenutku, podržali su
me članovi porodice kao i svi vodeći ljudi
preduzeća. Morao sam da smanjim svoje obaveze u Centru za istraživanja i razvoj
gde sam bio odgovorna osoba i gde je od
1969. godine bilo moje glavno područje rada
da bih nastavio put koji je zacrtao moj otac -
SM br. 9/2012 5
ISTORIJA MISLI I SEĆANJA GIORGIA SQUINZIJA
širenje Evropom i otvaranje novih pogona u
Francuskoj i Austriji. Početkom devedesetih
godina na red je došla Azija sa novim pogonom u Singapuru gde proces osvajanja
novih tržišta i dalje traje. 1994. godine nastupa odlučujuća etapa kroz preuzimanje i
spajanje sa preduzećem Vinavil čime Mapei
počinje direktno da raspolaže važnim sirovinama. Od tada trka neprestano traje, pa se
Mapei neprekidno širi i razvija putem raznih
preuzimanja, a pre svega otvaranjem novih
poslovnih jedinica.
Zahvaljujući poštovanju vrednosti preduzeća i uvažavanju porodične tradicije, što je
pobedonosno oružje cele grupe, u drugoj
polovini devedesetih godina bili smo svedoci još jednog istorijski važnog trenutka,
a to je ulazak moje dece u preduzeće. Moj
sin Marko je danas odgovoran za sektor za
istraživanje i razvoj cele grupacije, a ćerka
Veronika je odgovorna za strateško planiranje, spajanje, preuzimanje i otvaranje novih
pogona.
Pored njih, u postupak vođenja i širenja
Mapei-ja uključeni su i brojni menadžeri iz
pojedinih država u kojima je Mapei prisutan,
a uz njih još pedesetak ljudi koji vode celokupnu delatnost grupe. Tu dolazi do izražaja
predan i naporan rad pojedinaca koji su cele
godine na putu kako bi svim jedinicama približili operativnu filozofiju matičnog preduzeća na najbolji mogući način. Na ovom mestu
ne mogu da ne spomenem nekoliko članova
ekipe koji su uz mene više od trideset godina
6 SM br. 9/2012
i koji su kako stručno tako i ljudski doprineli
značaju Mapei-ja.
Najpre bih naveo svoju suprugu Adrianu
Spazzoli koja je odgovorna za operativni
marketing, zatim sestru Lauru, pravnicu,
koja nas preko svoje advokatske kancelarije
prati u pravnim pitanjima, pa onda Luciana
Trussardija koji je odgovoran za proces proizvodnje, a nedavno je svoje dužnosti predao Robertu Boselliju. Uz njih tu je još Carlo
Pecchi koji je odgovoran za administrativni i
finansijski sektor i kome je na tim poslovima
prethodio Rocco Fortunato. Na kraju, ali ne
manje važan, je Nick Di Tempora, legenda
našeg poslovanja u severnoj Americi. Pored
njih tu je dugi niz zaposlenih i saradnika koji
se svojim sposobnostima i timskim duhom
svakodnevno zalažu za pobedu Mapei-ja na
svih pet kontinenata.
Zahvaljujući radu i zalaganju tih ljudi, a ima ih
veoma mnogo, grupacija Mapei danas odlučno nastavlja svoj put u pravcu vodećeg
globalnog preduzeća na području građevinske hemije. Svima je odavno poznata moja
ljubav prema biciklizmu, a postoji još jedan
citat koji mi se veoma dopada… a nije moj:
„Život je kao vožnja biciklom - ukoliko želimo
održati ravnotežu moramo se kretati, moramo stalno ići napred“. Ovo je napisao Albert
Ajnštajn, koji je bio simbol otvorenog uma.
Njegovu misao ću dopuniti svojom verzijom
ovog citata: „Kao kapetan ekipe u ovoj fazi
trke podsetiću sve učesnike u trci da nikada
ne smemo prestati sa okretanjem pedala“.
Gore: Otvaranje novog proizvodnog
pogona u Lavalu u Kanadi 1984.
godine gde svom dedi Rodolfu pomaže
Veronica.
Druga i treća generacija porodice
Squinzi koja vodi Grupu Mapei – sleva
na desno Marco Squinzi, Adriana
Spazzoli, Veronica Squinzi i Giorgio
Squinzi.
Dole: I ja sam 2011. godine prešao
liniju cilja na svetskom prvenstvu u biciklizmu u Kopenhagenu. Uzbuđenje koje
nikad neću zaboraviti ohrabrilo me je da
još borbenije nastavim i u budućnosti.
IZ UGLA FRANCESCA STRONATIJA TEHNIČKO SAVETOVANJE
UVEK NA STRANI
KUPACA I KORISNIKA
Tehničko savetovanje je polazna osnova za rešavanje najkompleksnijih problema
FRANCESCO
STRONATI,
direktor tehničke službe
Grupe Mapei
Savetovanje kupaca pre i posle kupovine
nekog proizvoda jedan je od ključnih činilaca uspeha kompanije Mapei. Usluga podrazumeva tehničko savetovanje kupaca
telefonom, ako govorimo o najjednostavnijim
slučajevima, ili odlazak na gradilište ako se
radi o kompleksnijim zahtevima kod kojih
je neophodno da se poseti gradilište i daju
adekvatna rešenja. Stručno osposobljeni
kadrovi iz tehničke službe Mapei zaduženi za različite grupe proizvoda, pouzdan su
partner i savetnik kupcima, projektantima i
izvođačima u građevinarstvu u gotovo svim
delovima sveta.
Tehničko savetovanje kupaca i izvođača
obavljaju naša stručna lica koja na pravi način znaju kako da edukuju tržište o primeni
proizvoda i kako da se izbore sa različitim
tehničkim izazovima.
Stručnjaci zaposleni u tehničkoj službi kompanije Mapei imali su priliku da rade na najvećim
gradilištima sveta kao što su Guggenheimov
muzej u New Yorku, Ferrarijev svet u Abu
Dabiju, oblakoder Dokkae Tower u Meki u
Saudijskoj Arabiji i mnogi drugi.
Kontinuirana edukacija i
usavršavanje
Konstantno ulaganje u edukaciju ima veliki
značaj za kompaniju Mapei. Kompanija neprestano planira i realizuje veliki broj različitih
kurseva, predavanja i vorkšopova u celom
svetu na temu primene Mapei proizvoda i
sistemskih rešenja. Naša težnja i veliki izazov je da uvek budemo na izvoru pravih informacija u blizini onih koji su svakodnevno
na gradilištu i koji žele da budu informisani
o najsavremenijim sistemskim rešenjima za
građevinarstvo.
Edukacijom tržišta i stručne javnosti cilj nam
Slika desno: Na kursevima i vorkšopovima koje
je Mapei organizovao
u Italiji tokom 2011.
godine učestvovalo je
preko 45.000 polaznika
iz sektora građevinske
industrije.
je da poboljšamo kvalitet objekata, pa se
kursevi i vorkšopovi ne organizuju samo za
firme koje se bave npr. polaganjem podnih
obloga, nego su namenjeni tehničkim licima
na svim nivoima, od projektanata do rukovodilaca gradilišta.
Cilj kompanije Mapei je i neprestano podizanje nivoa stručnosti izvođača u ovoj oblasti.
Edukaciju obavlja stručna tehnička služba
i to kroz teorijske i praktične prezentacije,
informativni, štampani i audio-vizuelni materijal. Mapei povremeno organizuje i seminare za projektante i rukovodioce gradilišta.
Na svim tim događanjima koja se odvijaju
po Italiji u različitim Mapei centrima za obuku (Milano, Rim, Latina, Lecce, Sassuolo,
Caserta i Ponte di Piave blizu preduzeća
Polyglass) kao i u različitim, za to specijalizovanim ustanovama, predavači su stručnjaci
iz građevinske branše, a teme su primarno
usmerene na građevinsku struku.
Tokom 2011. godine održan je veliki broj
edukativnih skupova u celom svetu. Samo u
Italiji na preko 400 različitih događanja predavanjima je prisustvovalo više od 45.000
stručnjaka iz građevinarstva, pre svega izvođača, projektanata i rukovodilaca gradilišta.
Sve ovo organizovano je zahvaljujući programu Mapei Motor-home. Radi se o dve putujuće škole sa posebno pripremljenim programom koje su omogućile održavanje kurseva
i seminara u brojnim evropskim državama.
Mapei-jevo znanje i iskustvo je veliko i podrazumeva konkretna i u praksi veoma lako
primenljiva znanja.
Za Mapei konstantan rad na edukaciji znači
pravilan pristup i maksimalno približavanje
tržištu i to pravilo važi u svim našim preduzećima u celom svetu.
Tehničko savetovanje i osposobljavanje su
aktivnosti koje omogućavaju našim tehničkim licima da daju svoj maksimalan doprinos
rešenjima u građevinarstvu koja su pouzdana i bliska zahtevima tržišta. To je proveren
i pouzdan koncept koji obeležava Mapei-jev
način rada. Savremena rešenja proizilaze iz
neprekidnog dijaloga sa svima koji su deo
građevinskog sektora u celom svetu, kako
na gradilištima tako i u salama za predavanja.
SM br. 9/2012 7
5
1
PROIZVODI I REŠENJA
When the going gets thin
Mapei technology gets going
Proizvodi
za keramičke
pločice i kamen
58
59
KERAMIČKE PLOČICE I KAMEN
KOMPLETAN ASORTIMAN PROIZVODA ZA IZBOR
NAJADEKVATNIJEG SISTEMA ZA POLAGANJE: LEPKOVI NA BAZI
CEMENTA, LEPKOVI U OBLIKU PASTE, HIDRAULIČKA VEZIVA,
GOTOVE MEŠAVINE ZA ESTRIHE, PRAJMERI, MASE ZA NIVELACIJU,
MASE ZA FUGOVANJE, MASE ZA ZAPTIVANJE I PRATEĆI PROIZVODI.
Produkt menadžer Francesco Stronati
GRUPA
PROIZVODA
Mapei proizvodi pozitivno utiču na kvalitet života budući da menjaju
i poboljšavaju estetski izgled, udobnost i sigurnost prostora u kojem boravimo. Mapei materijali se nalaze svuda u našim domovima
– ispod podova, u betonskim stubovima, temeljima i na fasadnim
površinama istorijskih građevina. Podloge su često nevidljive, ali su
uvek neraskidivo povezane s vidljivim oblogama s kojima čine jedinstven sistem. Sve ovo ima precizno definisana pravila kako odgovoriti na zahteve tržišta kroz ponudu najsavremenijih proizvoda i
sistemskih rešenja koja mogu zadovoljiti i najkompleksnije zahteve
u svetu građevinarstva.
Više od 1400 tehnološki naprednih proizvoda ispunjavaju skoro
sve zahteve projektanata, profesionalaca i krajnjih korisnika kroz sistemska rešenja za sve pozicije od temelja do krova objekta. Mapei
je sinonim za inovacije i konstantno kreira kompletna sistemska
rešenja kao odgovor na svaki zahtev koji dobije. Ovo je pravi razlog
zašto je Mapei svetski lider u proizvodnji lepkova, silikona i hemijskih proizvoda za građevinarstvo.
Proizvodi
za elastične
i tekstilne
podne
i zidne obloge
Lepkovi
i mase
za zaptivanje
Colours that seal
Carpet’s best friend is...
an eco-compatible adhesive
68
69
ELASTIČNE MASE ZA ZAPTIVANJE I LEPKOVI
RAZLIČITE MASE ZA ZAPTIVANJE KOJE MOGU DA
ODGOVORE NA SVE ZAHTEVE IZVOĐAČA PRILIKOM
IZVOĐENJA RADOVA: JEDNOKOMPONENTNE I
DVOKOMPONENTNE MASE NA AKRILNOJ, SILIKONSKOJ,
POLIURETANSKOJ, EPOKSIDNO-POLIURETANSKOJ I
HIBRIDNOJ OSNOVI.
Produkt menadžer Fabio Guerrini
72
73
ELASTIČNE I TEKSTILNE PODNE I ZIDNE
OBLOGE
MAPEI U ASORTIMANU NUDI I ADITIVE, VEZIVA, GOTOVE
MEŠAVINE ZA ESTRIHE, PRAJMERE, PROIZVODE ZA
IZOLACIJU, UČVRŠĆIVANJE PODLOGE I PARNE BRANE,
MASE ZA NIVELACIJU, LEPKOVE I PRATEĆE PROIZVODE ZA
POLAGANJE ELASTIČNIH PODNIH I ZIDNIH OBLOGA.
Produkt menadžer Angelo Nobili
PARKETI
ŠIROK ASORTIMAN PROIZVODA NAMENJENIH
ISKLJUČIVO PARKETIMA I OSTALIM DRVENIM PODNIM
OBLOGAMA ČINE LEPKOVI, VEZIVA, ADITIVI, GOTOVE
MEŠAVINE ZA ESTRIHE, PRAJMERI, PROIZVODI ZA
UČVRŠĆIVANJE PODLOGE, ZATVARANJE VLAGE, PRIPREMU
I IZRAVNAVANJE PODLOGE I MASE ZA NIVELACIJU.
Produkt menadžer Angelo Giangiulio
Systems for laying
heated floors
and soundproofing against
the noise of footsteps
78
8 SM br. 9/2012
Proizvodi
za parkete
79
PODNE OBLOGE NA BAZI CEMENTA
I EPOKSIDNIH SMOLA
Podne obloge
na bazi cementa
i epoksidnih smola
Systems for high
performance flooring
84
85
VELIKI BROJ SISTEMSKIH REŠENJA ZA PODNE OBLOGE NA BAZI
CEMENTA, EPOKSIDA I POLIURETANA KOJA OMOGUĆAVAJU
KORISNICIMA DA BRZO IZABERU PODNU OBLOGU KOJA
ODGOVARA NJIHOVOJ POTREBI. ARHITEKTE MOGU DA IZABERU
PODNU OBLOGU KOJA ISPUNJAVA ZAHTEVE KAO ŠTO SU
OTPORNOST NA HABANJE, UDARE, UTICAJ HEMIJSKIH SREDSTAVA,
KAO I RAVNOST POVRŠINE I MOGUĆNOST LAKOG ODRŽAVANJA.
Produkt menadžer Piercarlo Rocca
ZVUČNA IZOLACIJA
The joy of silence, experience
the true meaning of wellbeing
Proizvodi
za zvučnu
izolaciju
88
MAPEI PRUŽA NAJADEKVATNIJA SISTEMSKA REŠENJA
ZVUČNE IZOLACIJE (MAPESILENT, MAPESONIC CR) ZA
PODOVE KOJI SU OBLOŽENI KERAMIČKIM PLOČICAMA I
KAMENOM, A ISTO TAKO I ZA PODOVE ČIJA JE ZAVRŠNA
OBLOGA PARKET I DRUGI MATERIJALI.
Produkt menadžer Antonino Munafo
89
Work of art products
PROIZVODI ZA GRAĐEVINARSTVO
REŠENJA ZA HILJADE RAZLIČITIH PROBLEMA SA KOJIMA
SE GRAĐEVINCI SUSREĆU SVAKODNEVNO. PROIZVODI
ZA OBNOVU BETONSKIH KONSTRUKCIJA, SANACIJU
ISTORIJSKIH OBJEKATA, OJAČANJE I SANACIJU ZIDANIH
I ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA. MAPEI NUDI
ODGOVARAJUĆE TEHNOLOŠKI INOVATIVNE MATERIJALE I
SISTEMSKA REŠENJA KOJA ODGOVARAJU SVIM POTREBAMA.
Produkt menadžer Pasquale Zaffaroni
Proizvodi
za građevinarstvo
92
Structural strengthening systems
for concrete and masonry
KONSTRUKTIVNA OJAČANJA
Proizvodi
za konstruktivna
ojačanja
98
93
99
MAPEI JE RAZVIO SISTEMSKA REŠENJA ZA KONSTRUKTIVNA
OJAČANJA KAO ODGOVOR NA ZAHTEVE GRAĐEVINSKIH
INŽENJERA. U PONUDI SU PROIZVODI NA BAZI
KARBONSKIH , STAKLENIH I BAZALTNIH VLAKANA. OVA
GRUPA PROIZVODA OBUHVATA I EPOKSIDNE PRAJMERE,
MASE ZA IZRAVNAVANJE, KONSTRUKTIVNE LEPKOVE
I OSTALE PROIZVODE NEOPHODNE ZA PRIPREMU I
OJAČANJE GRAĐEVINSKIH ELEMENATA, KAO I ZA ZAŠTITU
DEKORATIVNIM PREMAZIMA.
Produkt menadžer Giulio Morandini
SANACIJA ZIDANIH KONSTRUKCIJA
Mape-Antique Line
The difference between
being and wellbeing:
from historical buildings
to new construction
UPOTREBA KREČA I EKO-PUCOLANA OMOGUĆILA JE
MAPEI-JU RAZVOJ POSEBNE GRUPE PROIZVODA, MAPE
ANTIQUE NAMENJENIH UČVRŠĆIVANJU I OBNAVLJANJU
GRAĐEVINA OD ISTORIJSKOG I KULTURNOG ZNAČAJA
ZIDANIH OPEKOM, KAMENOM, TUFOM ILI KOMBINOVANJEM
RAZLIČITIH MATERIJALA.
Produkt menadžer Davide Bandera
Proizvodi
za sanaciju
zidanih konstrukcija
102
103
SM br. 9/2012 9
PROIZVODI I REŠENJA
TERMOIZOLACIJA
Harmony born from a solid bond,
resistant to the rigours of life
106
Proizvodi
za termoizolaciju
107
MAPEI JE KREIRAO MAPETHERM I MAPETHERM SISTEM
SA PLOČAMA KOJI GARANTUJE REDUKCIJU POTROŠNJE
ENERGIJE U ZIMSKOM I LETNJEM PERIODU (PROCENA ZA
OKO 30-35%), POBOLJŠAVA ŽIVOTNI KOMFOR I ELIMINIŠE
POJAVU KONDENZACIJE VODENE PARE U ZIDOVIMA
OBJEKATA.
Produkt menadžer Marco Grossi
ZIDNI ZAŠTITNI I DEKORATIVNI PREMAZI
Colours to light up the environment
we live in with passion
Zaštitni
i dekorativni
premazi za zidove
ISKUSTVO KOJE SU NAŠI STRUČNJACI STICALI GODINAMA PROUČAVANJEM
TEHNOLOGIJA I PROIZVODNJE VISOKOKVALITETNIH, TRAJNIH OSNOVNIH
MATERIJALA ZA ZAŠTITU, ZAJEDNO SA NOVIM INOVATIVNIM PROIZVODNIM
POGONIMA OMOGUĆILI SU DA MAPEI DANAS NUDI VELIKI BROJ PROIZVODA
ZA ZAŠTITU I DEKORATIVNU OBRADU POVRŠINA OBJEKATA.
Produkt menadžer Paolo Sala
A splash of fun,
without a sea of trouble
110
111
HIDROIZOLACIJA
MAPEI IMA VIŠEDECENIJSKO ISKUSTVO NA
INTERNACIONALNOM TRŽIŠTU HIDROIZOLACIJA NUDEĆI
USPEŠNO VELIKI BROJ SPECIFIČNIH, SIGURNIH I TRAJNIH
SISTEMSKIH REŠENJA ZA HIDROIZOLACIJU SVIH DELOVA
OBJEKATA OD TEMELJA DO KROVA.
Produkt menadžer Dino Vasquez
Proizvodi
za hidroizolaciju
116
117
ADITIVI ZA BETONE
Aditivi za betone
HIPERPLASTIFIKATORI, SUPERPLASTIFIKATORI, AERANTI,
UBRZIVAČI VEZIVANJA, RETARDERI, SREDSTVA ZA NEGU
BETONA I SREDSTVA ZA ODVAJANJE OPLATE RAZVIJENI SU SA
CILJEM DA SE POSTIGNU VODONEPROPUSNOST I TRAJNOST,
POVEĆA ČVRSTOĆA I ODRŽI OBRADIVOST BETONA.
Produkt menadžer Gianluca Bianchin
Concrete admixtures
for large sites
122
123
PODZEMNE KONSTRUKCIJE
MAPEI KROZ SVOJ »UNDERGROUND TECHNOLOGY
TEAM« (TIM ZA PRIMENU TEHNOLOGIJA NA PODZEMNIM
KONSTRUKCIJAMA) NUDI KOMPLETNA REŠENJA NA ZAHTEVE
KORISNIKA U OBLASTI PODZEMNIH KONSTRUKCIJA. PORED
UBRZIVAČA ZA PRSKANE BETONE IZ LINIJE MAPEQUICK, U
PONUDI SU I NOVI PROIZVODI ZA HIDROIZOLACIJU.
Produkt menadžer Enrico Dal Negro
Proizvodi
za podzemne
konstrukcije
Everything you need
for underground construction work
126
127
ADITIVI ZA PROIZVODNJU CEMENTA
Aditivi
za proizvodnju
cementa
Technology for high
performance cement
130
10 SM br. 9/2012
131
ADITIVIMA ZA PROIZVODNJU CEMENTA SPREČAVA SE
STVRDNJAVANJE CEMENTA PRILIKOM MLEVENJA KAKO SE
NE BI NARUŠIO NJEGOV KVALITET. MAPEI PROIZVODI DVE
VRSTE ADITIVA ZA PROIZVODNJU CEMENTA: MA.G.A (MAPEI
ADITIVI ZA MLEVENJE) I MA.P.E (MAPEI ADITIVI ZA POBOLJŠANJE
KARAKTERISTIKA). NJIHOVA UPOTREBA OBEZBEĐUJE
OPTIMIZACIJU PROIZVODNOG PROCESA I KVALITET GOTOVOG
CEMENTA ČIME SE POSTIŽE EKONOMSKI ISPLATIVA PROIZVODNJA.
Produkt menadžer Davide Padovani
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
IZVOĐENJE HIDROIZOLACIJA
SINTETIČKIM FOLIJAMA
Materijali koji se koriste u građevinarstvu kao što su beton, opeka,
čelik i drvo nisu otporni na dejstvo vode. Zato konstrukciju treba
zaštititi od vode
Uvod
Klimatske i temperaturne promene, tektonski poremećaji i raslojavanja tla prouzrokovali su promene u kretanju padavina i podzemnih voda. Iskustva su pokazala kako
vodi ne smemo da se suprotstavljamo, nego
da joj omogućimo nesmetan put u željenom
smeru.
Poznato je da voda oksidacijom prouzrokuje
koroziju, a smrzavanjem povećava zapreminu i uzrokuje trošnost svih građevinskih materijala. Materijali koji se koriste u građevinarstvu, kao što su beton, opeka, čelik i drvo,
nisu otporni na delovanje vode. Zbog toga
treba pristupiti rešavanju problema zaštite
konstrukcija od delovanja vode.
Još pre 26 vekova, na jednom od sedam
svetskih čuda – Semiramidinim vrtovima u
Vavilonu, urađena je hidroizolacija kombinacijom lokalnog prirodnog bitumena i peska.
Sa druge strane, mesto Pozzuoli u Italiji je
poznato po prvom evidentiranom (200 godina p.n.e.) savremenijem načinu shvatanja vodonepropusnosti. Naime, tadašnji građevinari su koristili kombinaciju kreča i pucolana
koji su bili dostupni sa obližnjeg vulkana i dobili vodonepropustan proizvod koji je štitio,
a štiti i danas, objekte na kojima je korišćen.
Na mestima u blizini laporastog tla ljudi su
koristili kombinaciju peska, gline i kreča kao
idealnu kombinaciju za izvođenje hidroizolacije podzemnih delova konstrukcije.
Iz svega navedenog zaključujemo da su se,
kroz istoriju, ljudi prilagođavali lokalnim materijalima i mogućnostima njihove primene.
Vremenom, uz razvoj civilizacije, počeo je i
razvoj prirodnih nauka, a time i hemije pojedinih materijala. Rezulat je bio upotreba
materijala kao što je rafinisani bitumen koji se
najviše koristio, i još uvek se koristi, u hidroizolacijama modernog doba.
Sintetičke hidroizolacije, kao poslednje u
nizu, pojavljuju se na tržištu 50-ih godina
prošlog veka u Americi i polako se šire prema
Evropi. Najpre su se proizvodile elastomerne
hidroizolacije na bazi kaučuka, a tek kasnije
se krenulo sa termoplastičnim folijama.
Faze u izboru odgovarajućeg sistema
hidroizolacije
Projektovanje
Već u fazi projektovanja objekta treba uzeti u
obzir parametre mikro lokacije koji će uticati
na izbor načina zaštite objekta od prodora
vode: vrsta tla, nivo podzemnih voda, klimatske karakteristike podneblja (temperatura i
vlažnost vazduha, Sunčevo zračenje, količina padavina) i sl. Na osnovu tih parametara,
kao i vrste i oblika konstrukcije, bira se optimalna hidroizolacija.
Izbor pravilne tehnologije izvođenja
Danas se pri gradnji objekta teži što bržem
izvođenju, visokoj trajnosti i niskoj ceni proizvoda. Hidroizolacija prema takvim zahtevima mora da bude jednostavna za ugradnju,
otporna na spoljašnja delovanja i konkurentna na tržištu.
Poznato je da je voda, uz hemijska i mehanička delovanja i UV zrake, najveći neprijatelj
svake konstrukcije. Voda je nepredvidiva i
može da prodre u najsitnije pore građevinskih elemenata i prouzrokuje ogromne štete.
Usmeravanje vode dalje od objekta izvodi se
kombinacijom primene bunara i drenažnih
cevi i pravilnog sistema odvoda kišnice.
Takođe, uvek treba uzeti u obzir mehanička
svojstva hidroizolacionih materijala koji će se
ugrađivati i eksploatisati na različitim mikro
lokacijama i u različitim vremenskim uslovima.
Dole: Sistemi odvodnjavanja ravnog
krova.
Pristup zaštiti konstrukcija od
delovanja vode treba da obuhvati
sledeće faktore:
1. vrsta podloge,
2. rešenje odvodnjavanja/izvođenje padova,
3. izbor adekvatnog hidroizolacionog sistema/materijala,
4. izbor edukovanog izvođača hidroizolacije.
SM br. 9/2012 11
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Dole: Edukacija izvođača.
Vrsta podloge već u fazi idejnog projekta je
bitna zato što diktira sve naredne faktore.
Slojevi definisani projektom uslovljavaju tip
i hemijsku bazu hidroizolacionog materijala. Podloge složene geometrije sa mnogo
prodora uslovljavaju primenu tečnih hidroizolacija koje ne zahtevaju spojeve. Podloge
jednostavne geometrije bez mnogo prodora
uslovljavaju primenu hidroizolacionih traka
koje se odlikuju brzinom izvođenja.
Odvodnjavanje je važno, jer odvođenjem
vode od ili sa objekta smanjuje se mogućnost njenog destruktivnog delovanja.
Odvodnjavanje ima smisla kada je nivo
podzemne vode ispod nivoa najniže kote
konstrukcije. U protivnom treba da se izvede “kada” oko objekta koja će da osigura
sprečavanje prodora podzemne vode na
konstrukciju. Rešenje sa “belom kadom” je
možda najjeftinije, ali zahteva besprekorno izvođenje pomoću “water-stop” traka
na prekidima betoniranja i na dilatacijama i
ugradnju VDP betona klase iznad C25/30.
Hidroizolacioni sistemi treba da se izvedu
u skladu sa projektnim zahtevom. Cena tih
sistema je relativno mala u poređenju sa cenom celog objekta, a neuporediva sa cenom
eventualne naknadne sanacije.
Hidroizolacioni sistemi se sastoje od raznih
materijala za zaptivanje, drenažu i zaštitu, a
mora da imaju osiguran pristup za inspekciju i sanaciju za vreme izvođenja i korišćenja.
Potpuna funkcionalnost hidroizolacionog
sistema je uslovljena ispravnom ugradnjom
od strane edukovanih izvođača i redovnim
pregledom. Zbog toga hidroizolacioni sistem
koji se odabere kao zaštita konstrukcije treba da obezbedi jednostavnost izvođenja,
hemijsku kompatibilnost i trajnost. Bitna su
ekološki povoljna rešenja sa hemijski inertnim materijalima.
Edukovani izvođači su takođe izuzetno bitni
jer i sistem sa najkvalitetnijim hidroizolacionim materijalima, ako nije ispravno ugrađen,
može da propušta vodu.
Sintetičke hidroizolacione folije
Kada se sprovedu sve navedene faze u odabiru hidroizolacionih sistema, u najvećem
broju slučajeva kao pravilan izbor nameće
se ugradnja sintetičkih hidroizolacija zbog
brzine ugradnje, zahtevane trajnosti i konačne cene. Zbog toga su sintetičke hidroizolacione folije danas u građevinarstvu jako
rasprostranjene i uspešno se primenjuju kod
hidroizolacija:
- ravnih krovova,
- podzemnih konstrukcija,
- tunela i galerija,
- bazena i rezervoara za vodu,
- brana,
- deponija komunalnog i industrijskog otpada i
- kanala.
Prednosti raznih vrsta sintetičkih folija u
poređenju sa klasičnim bitumenskim hidroizolacijama su:
- jedna sintetička folija zamenjuje dva sloja
bitumenske trake,
- sintetička hidroizolacija je 5 puta lakša od
tradicionalnog višeslojnog sistema,
- sintetičke folije se ugrađuju toplim vazduhom pa nema upotrebe otvorenog
plamena,
- samogasive su, što znači da se u slučaju
otvorenog plamena na njihovoj površini
ne može proširiti vatra,
- mogućnost reciklaže (TPO), stare sintetičke folije nakon kraja životnog veka mogu
da se recikliraju u nove sirovine kako bi se
sačuvali vredni resursi,
- sintetičke folije su paropropusne, što im
omogućava da “dišu” oko 15 puta više
od tradicionalnih višeslojnih bitumenskih
hidroizolacija,
- sa estetske strane, mogu se prilagoditi većini krovnih površina, dostupne su
u velikom izboru boja, a preklopi su im
praktično nevidljivi.
Sintetičke hidroizolacije treba da zadovolje
trenutno važeće norme i propise zavisno od
namene – za hidroizolaciju krovova, zaštitu
od vlage i vode iz tla, hidroizolaciju spoljašnjih i unutrašnjih jezera i ribnjaka, kanala i
sprinkler sistema ili za izgradnju tunela i podzemnih građevina.
12 SM br. 9/2012
Svaki tehnički list ima u svom sastavu tablicu
karakterističnih svojstava proizvoda. Treba
naglasiti reč “karakterističnih” iz razloga što
su svojstva materijala ispitana u određenim
uslovima definisanim propisanim normama.
Neka od ključnih svojstava sintetičkih folija na koje treba obratiti pažnju su: sirovina,
boja, debljina, širina, dužina i masa po jedinici površine, granična čvrstoća pri zatezanju, izduženje pri lomu, vodonepropusnost i
otpornost na difuziju vodene pare, otpornost
na paranje, pregibljivost pri niskoj temperaturi, koeficijent linearnog temperaturnog
širenja, otpornost na mikrobiološke organizme, otpornost na oksidaciju i prodiranje
korenja, reakcija na požar, otpornost na UV
zrake i drugo.
S obzirom na način proizvodnje, sintetičke
hidroizolacione folije mogu se podeliti na dve
vrste: elastomerne i termoplastične.
Elastomerne hidroizolacije
Elastomerne hidroizolacije se dobijaju procesom vulkanizacije kada se polimeri prevode iz
plastičnog u elastično stanje. Inače, vulkanizacija je hemijska reakcija kojom se linearni makromolekuli (ugljovodonici kaučuka) poprečno
povezuju stvarajući umrežene strukture (dodavanjem sumpora ili metalnih oksida).
Hidroizolacije na bazi butil gume (proizvedene kopolimerizacijom izobutilena i izoprena i
vulkanizacijom) malo se koriste na krovovima jer im spojevi nemaju trajnost. Uglavnom
se još koriste na dilatacijama i u podzemnim
delovima konstrukcija.
EPDM traka izrađena je od 100% vulkanizirane sintetičke gume sastavljene od monomera etilena, propilena i diena. Krajnji proizvod
ima svojstva slična prirodnoj gumi.
otekstila od 200 g/m². Lakši su od PVC-a,
imaju bolju otpornost na temperature i odličnu otpornost na prodiranje korenja. Imaju
nemetalne stabilizatore i nemaju biocide iz
čega proizlazi prednost za primenu u rezervoarima za vodu. Pri varenju ne ispuštaju
štetne gasove, a u poređenju sa PVC-om
jedino su malo krući pri ugradnji.
U odnosu na bitumen, prednosti su im što se
ugrađuju u jednom sloju pa pri ugradnji dolazi do uštede i što pri ugradnji nema otvorenog plamena i oslobađanja otrovnih gasova.
Takođe, lako se boje i ekološki su prihvatljivi.
U odnosu na EPDM prednosti su što nema
migracije plastifikatora, moguće je spajanje
toplim vazduhom, lagane su za ugradnju i
imaju odličnu otpornost na korenje.
PVC (polivinil-hlorid) je danas jedna od najviše korišćenih termoplastičnih hidroizolacija.
Proizvodi se postupkom polimerizacije monomera vinil hlorida pri čemu nastaje gas iz
reakcije etilena sa kiseonikom i hlorovodoničnom kiselinom. Ta reakcija daje zasićenu i
visoko inertnu hemijsku vezu.
Proizvodnja se vrši po jednom od tri poznata
postupka (kalendiranje, ekstrudiranje i premazivanje). Postoje tri tipa sintetičkih folija:
neojačane, lagano ojačane vlaknima ili tkaninama koje deluju kao ojačanje, i folije ojačane staklenim i/ili poliesterskim vlaknima ili
tkaninama.
Neojačane folije se proizvode kalendiranjem
ili ekstrudiranjem. Ojačane folije mogu da se
proizvode laminiranjem dva sloja neojačane
folije sa slojem ojačanja između njih.
Bitno svojstvo je otpornost na industrijske
zagađivače, razvoj bakterija i ekstremne
vremenske uslove. Ako PVC folija dođe u
direktni kontakt sa novom bitumenskom hidroizolacijom ili termoizolacijom od EPS-a,
Dole: Sistem krovne hidroizolacije –
slobodno polaganje.
Termoplastične hidroizolacije
Ovakav tip hidroizolacija omekšava kada
se zagreje, pa se mogu lako ekstrudirati ili
modelirati. Razlikuju se od elastomernih jer
nema umrežavanja ili vulkanizacije. Spajanje
pomoću toplote ili rastvarača je jednostavno
i pri tome se stvaraju nove molekularne veze
tokom upotrebe.
TPO (termopoliolefini) su ekološki prihvatljive
hidroizolacije pošto mogu 100% da se recikliraju. U odnosu na polivinil hloride (PVC)
nema migracije plastifikatora i nisu potrebni razdvajajući slojevi sa termoizolacijom.
Kompatibilni su sa toplim bitumenom, ali se
preporučuje upotreba razdelnog sloja geSM br. 9/2012 13
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
plja na samoj površini hidroizolacione folije
odvoditi u sistem za odvodnjavanje (slivnik,
oluk, ...). Pri izradi padova treba voditi računa o svojstvima betona (tečenje, skupljanje)
usled čega dolazi do deformacija betonskih
površina (npr. betonske ploče mogu zbog
sopstvene težine da ulegnu u sredini), pa
umesto pada prema oluku dobijamo bazen
u kojem se voda duže zadržava i nepovoljno
deluje na sve vrste hidroizolacija.
dolazi do izlučivanja plastifikatora iz PVC hidroizolacije i povećanja krtosti. U novije vreme, poboljšanim tehnologijama proizvodnje
uz upotrebu plastifikatora velike molekularne
mase, veoma je smanjena sklonost migraciji plastifikatora iz PVC smole. To se postiže
dodacima (plastifikatorima, puniocima, stabilizatorima, pigmentima) što omogućava
zadovoljavajuću fleksibilnost, UV stabilnost i
otpornost na požar.
Gore levo: Postavljanje balasta na
slobodno položenu hidroizolaciju.
Slike u sredini: Ručno varenje
sintetičkih folija i varenje specijalnim
automatskim mašinama.
Dole desno: Nepravilno izvedeni
radovi na ravnom krovu.
Ugradnja sintetičke hidroizolacije na
ravnom krovu
S obzirom na način ugradnje, osnovna podela krovnih sintetičkih folija je na slobodno
položene sa balastom (u ove sisteme ulaze i
sistemi hidroizolacija “zelenih” krovova) i mehanički pričvršćene sisteme.
Sve sintetičke folije se međusobno spajaju
varenjem toplim vazduhom. Pre samog varenja, mesta preklopa na kojima se izvodi
varenje neophodno je očistiti sredstvom za
čišćenje. Samo varenje izvodi se specijalnim
alatima i mašinama, ručnim ili automatskim.
Širina preklopa zavisi od tipa hidroizolacije.
Za sisteme sa balastom je 5 cm, za prohodne tople krovove je 8 cm, a za neprohodne
mehanički pričvršćene krovove je 11 cm.
Temperatura vazduha za varenje zavisi od
vrste hidroizolacije. Za PVC hidroizolaciju
iznosi 400 - 450°C, a za TPO hidroizolaciju 300 - 350°C. Temperatura varenja zavisi
i od temperature vazduha u prostoru, pa
tako pri nižim temperaturama okoline temperatura vazduha za varenje treba da bude
viša kako bi se dobio kvalitetan vodonepropustan spoj.
Izvođenje padova
Da bi hidroizolacioni materijali imali svoju
funkciju u dužem vremenskom periodu neophodno je na horizontalnim površinama
izvesti padove koji će svu vodu koja se sku-
14 SM br. 9/2012
Parna brana
Kod izvođenja parne brane (topli krovovi)
neophodna je upotreba dvostrukih slivnika,
odnosno slivnika koji odvode vodu i sa parne brane i sa hidroizolacije. U ovom slučaju
parna brana (najčešće bitumenska sa aluminijumskim slojem) služi i kao pomoćna hidroizolacija. Aluminijumski sloj mora obavezno da bude obučen u bitumenski sloj kako
ne bi došlo do elektrohemijskog procesa.
Prodori kroz parnu branu su kritična mesta
i zato se preporučuje korišćenje samolepljivih parnih brana koje se lepe na konstrukciju, a kasnije se na njih lepi i termoizolacija,
tako da nema prodora kroz parnu branu.
Međutim, ona ima smisla samo kod krova
sa talasastim limom jer mora da postoji prostor za otparivače. Ako se naknadno buši
na ravnom krovu, svi prodori mora da se
zaptivaju obradom poliuretanskim trajnoelastičnim kitom.
Neprohodni krovovi i bazeni zahtevaju posebnu pažnju pri izvođenju detalja, ne samo
radi funkcionalnosti već i radi estetike.
Ugradnja sintetičke hidroizolacije u
podzemnom delu konstrukcije
Hidroizolacija podzemnih delova konstrukcija mora da zadovolji visoka fizičko-mehanička svojstva uz minimalno potrebno
održavanje. Tlo je pod uticajem padavina i
podzemnih voda direktno, usled visokog nivoa podzemne vode, ili indirektno, upijanjem
i kapilarnim širenjem.
Horizontalna hidroizolacija se izvodi ispod
temelja i podloga izloženih vlazi kako bi se
sprečilo vertikalno širenje vlage iz tih konstruktivnih delova u one iznad njih (zidove i
podove). Horizontalna hidroizolacija ispod zidova se postavlja odmah nakon betoniranja
temelja. Hidroizolacija se postavlja minimalno 20 – 30 cm iznad kote terena.
Vertikalna hidroizolacija se izvodi sa spoljašnje strane podrumskog zida do dna zida i
postavlja se samo na zgrade sa podrumom
ili suterenom. Postavlja se na prethodno
izravnanu podlogu zida. Spolja moramo da
je zaštitimo od mehaničkih oštećenja čepastom folijom, termoizolacijom, geotekstilima ili
zidom.
Tunelogradnja
Tunelogradnja je grana građevinarstva u kojoj je intenzivno počela primena sintetičkih
folija kao hidroizolacija. Pošto se podloga
izravna torkret betonom, može da se krene
sa polaganjem izravnavajućeg/kompenzirajućeg sloja geotekstila koji se pričvršćuje
mehanički. Tako dobijamo spremnu podlogu
za izvođenje hidroizolacije. Hidroizolacija se
obično polaže poprečno u odnosu na smer
tunela. Spojevi se izvode dvostrukim varom
koristeći odgovarajuće uređaje, nakon čega
se kontroliše pritisak u prostoru između varova (treba da iznosi min. 2 bara). Debljina
sintetičke folije kod tunela je prema važećim normama i propisima minimalno 2 mm.
Ponekad se primenjuje i “sigurnosni sistem”
koji se sastoji od dvostrukog sloja hidroizolacije i niza cevčica kroz koje se, u slučaju
oštećenja, injektira niskoviskozna poliuretanska masa koja zaptiva hidroizolaciju.
Postavljaju se 3-4 cevčice na svakih 100 m2
hidroizolacije. Pre izvođenja sekundarne betonske obloge hidroizolacija treba da se zaštiti slojem geotekstila.
U visokogradnji je primena sintetičkih folija
slična kao u tunelogradnji, međutim tu postoji puno više prodora. Bitno je da se poštuje tehnologija tako da se sintetička folija
odvoji od podloge i sloja betona pomoću
geotekstila i polietilenske folije. Debljina folije
koja se koristi u visokogradnji je minimalno
1,5 mm. Prodori kroz konstrukciju rešavaju
se upotrebom zateznica i poliuretanskog
kita. Jako je bitan i signalni sloj (npr. narandžaste boje) koji ukazuje na eventualna
mesta oštećenja ili nepravilno izvedene spojeve. “Sigurnosni sistem” se primenjuje i u
visokogradnji. Ako slučajno dođe do prodiranja vode kroz hidroizolaciju, voda koja se
nagomilava između betona i hidroizolacije
počinje da izlazi kroz prethodno postavljene
cevčice. Kako su cevčice postavljenje u poljima od oko 100 m2, sanacija se može izvesti
na manjim površinama, što znatno smanjuje
troškove.
Dva najvažnija načina za kontrolu spojeva
koji osiguravaju tačnu informaciju o kvalitetu
urađenih spojeva na terenu:
1. Nedestruktivno testiranje spojeva:
- Vizuelna kontrola.
- Naduvavanje: omogućava trajno proveravanje vodonepropusnosti spojeva.
- Vakuumska komora: omogućava kontrolu pojedinih tačaka na spojevima.
2. Destruktivno testiranje spojeva:
- Testovi na istezanje i ljuštenje provode
se na uzorcima spojeva najkasnije 24
sata pošto je spoj urađen.
Slika gore: Upotreba sintetičkih folija
prilikom izgradnje tunela.
U sredini: Izrada dvostrukog vara
automatskom mašinom za varenje.
Dole: Ugradnja PVC hidroizolacije na
podzemnim delovima konstrukcije.
SM br. 9/2012 15
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Mere opreza pri izvođenju
Kao i svi proizvodi, sintetičke hidroizolacije
imaju punu funkcionalnost samo ako se pravilno ugrade. Na samom početku mora da
se izvede detaljni pregled konstrukcije i podloge koja treba da se hidroizoluje. Izvođač
hidroizolacije treba da upozori rukovodioca gradilišta o eventualnim nedostacima u
podlozi pre ugradnje hidroizolacije. Posebnu
pažnju treba posvetiti podlozi kada se radi
sanacija postojeće hidroizolacije. Treba dati
procenu da li podloga u ovom slučaju zadovoljava ili je potrebno ukloniti je pre izvođenja
novih slojeva izolacije. Preporučuje se izvođenje probne prionjivosti nove hidroizolacije
sa starom podlogom.
Dole: Fizičko testiranje dvostrukog vara
vazduhom pod pritiskom tunelske PVC
hidroizolacije.
1. Podloga treba da bude kompatibilna sa
hidroizolacijom
Ako podloga nije kompatibilna sa hidroizolacijom može da dođe do hemijske
reakcije koja može da degradira hidroizolaciju. Rezultat može da bude skupljanje i ukrućivanje hidroizolacije, što može
izazvati čupanje hidroizolacije na mestu
pričvršćenja. Iz toga razloga treba postaviti razdelni sloj (geotekstil – poliesterski
ili polipropilenski, termoizolacija – EPS,
XPS, mineralna vuna).
2. Uređaji za ugradnju
Fenovi koji ispuštaju topao vazduh mora
da se zagreju na odgovarajuću temperaturu kako bi se omogućilo topljenje hidroizolacije i spajanje na molekularnom nivou.
Ta temperatura zavisi od lokalne temperature okoline i materijala koji se koristi za
hidroizolaciju.
3. Hidroizolacija na mestu spoja treba da se
očisti odgovarajućim sredstvima kako bi
se uklonile nečistoće koje mogu negativno da utiču na sam spoj.
4. Pričvršćivači koji se koriste u sistemima
mehaničkog pričvršćivanja hidroizolacija
treba da budu od ovlašćenog proizvođača tih elemenata.
5. Kontrola izvođenja, pregled varenih spojeva i detalja, može da bude vizuelna,
ručna i mehanička. Objektivnim pregledom kvaliteta ugradnje povećava se sigurnost u obavljen posao.
Dekorativne sintetičke folije
Primena sintetičkih folija u podzemnim delovima konstrukcija i na ravnim krovovima
je uveliko zaživela u poslednjih 20-ak godina, ali sintetičke folije mogu da imaju i drugačiju svrhu. Bazeni za plivanje su objekti
16 SM br. 9/2012
koji se koriste za razonodu i opuštanje i
koji moraju zadovoljiti estetske kriterijume,
a to postižemo završnom oblogom koja
je savremenog dizajna i koja zadovoljava
sledeće kriterijume: otpornost na UV zrake, atmosferilije, lako održavanje i naravno
ekonomski prihvatljiva cena. Tu su najveću
primenu našle PVC sintetičke folije koje se
proizvode u velikom broju boja i završnih
oblika. Gore navedene karakteristike upravo ih razlikuju od klasičnih završnih obloga
za bazene od keramike ili mozaika. Kao i
kod svake završne obloge, bitan je način
ugradnje. Kod keramike i mozaika treba
da se pazi na karakteristike podloge (ravnost, vlažnost), veziva koja se koriste (hidroizolacija, lepak, masa za fugovanje),
dok kod sintetičkih folija to nije slučaj. Kod
njih je najbitniji način ugradnje, odnosno
stručnost i veština izvođača koji, koristeći
uređaje sa toplim vazduhom, mora idealno (tehnički i estetski) izvesti sve spojeve
i detalje.
Iskustva sa terena
Početkom 60-ih godina prošlog veka kada
su počele da se primjenjuju sintetičke hidroizolacije u građevinarstvu, bilo je velikih
problema kod trajnosti takvih sistema zbog
hemijske nestabilnosti tadašnjih materijala i
lošeg izvođenja. Tehnologija proizvodnje je
vremenom dovedena na vrlo visok nivo, ne
samo u pogledu hemijskog sastava nego i
minimalnog zagađivanja okoline. To dokazuje i LEED sertifikat za Mapei proizvode.
U proizvodnji TPO folija štedi se do 30%
energije kroz postupak kogeneracije. U
proizvodnji se koristi isključivo reciklirana
voda, a 100% gotovog proizvoda može da
se reciklira. Za pakovanje se koristi 70%
manje materijala i tako značajno smanjuje
emisija CO2.
Zbog svega navedenog, sintetičke hidroizolacione folije pokazale su se kao optimalno
rešenje za hidroizolacije raznih tipova konstrukcija u pogledu jednostavnosti i brzine
ugradnje, cene i trajnosti.
Jedino ostaje još faktor ugradnje tj. “ljudski”
faktor na koji treba uticati. Vrlo je važna pravilna ugradnja sintetičke folije, jer nepravilno
pričvršćivanje može da dovede do čupanja
folije usled promene elastičnosti (npr. PVC
sintetičke folije vremenom gube plastifikatore, prvenstveno zbog delovanja UV zraka i
postaju kruće).
Dejan Šomoši, Tehnička služba Mapei
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
Mapeplan
Sintetičke folije za hidroizolaciju krovova, podzemnih
delova konstrukcija, hidrotehničkih objekata i tunela
Visoka mehanička otpornost, dobra obradivost i lako varenje, fleksibilnost
na niskim temperaturama, otpornost na UV zrake, otpornost na starenje,
paropropusnost, otpornost na mikrobiološke organizme i korenje.
Već 75 godina pomažemo realizaciju velikih i malih građevinskih projekata.
REFERENCE
2
1
HIDROIZOLACIJA
KROVA TRŽNOG
CENTRA LA ROTONDA
Efikasna integracija fotonaponskog
sistema u hidroizolaciju krova u
Furlaniji (Italija)
U leto 2010. godine izveden je zahvat na hidroizolaciji krova tržnog centra La Rotonda u mestu Cervignano del Friuli pored Udina u Italiji.
Sistem hidroizolacije je postavljen pre ugradnje
fotonaponskog sistema Sunova snage 780
kWp koji je naknadno integrisan u krov.
Radovi na hidroizolaciji bili su neophodni prvenstveno kako bi se osigurala kvalitetna hidroizolacija i zaštita objekta od atmosferskih
uticaja, čime bi se, naravno, sprečilo propadanje konstruktivnih elemenata objekta i
oštećenje tehničkih postrojenja u objektu, i
time osigurala upotrebljivost i funkcionalnost
svih prostora unutar samog objekta.
Sistem hidroizolacije morao je da omogući
jednostavnu ugradnju, kao i potpunu funkcionalnost integrisanog fotonaponskog sistema. Za ovaj zahvat korišćen je Mapeplan,
hidroizolacioni sistem Polyglass na bazi termoplastičnih poliolefina TPO/FPO, izvrsnih
tehničkih karakteristika i neznatnog uticaja
na okolinu.
18 SM br. 9/2012
Slika 1: Finalni izgled objekta sa ugrađenim fotonaponskim sistemom.
Slika 2: Polaganje hidroizolacione folije
MAPEPLAN T M.
Potrebna svojstva sistema
hidroizolacije
S obzirom na težinu i specifičnost zahtevane
intervencije (integracija fotonaponskog sistema), hidroizolacioni sistem krova morao je da
ispunjava sledeće osnovne zahteve:
- kompatibilnost i integraciju predviđenog
Sunova fotonaponskog sistema,
- funkcionalnost i trajnost (dugotrajniji od
fotonaponskog sistema),
- jednostavnost za ugradnju i sigurnost prilikom primene,
- dovoljnu mehaničku otpornost i samim
tim obezbeđivanje prohodnosti kako bi
se omogućila ugradnja i održavanje fotonaponskog sistema,
- visok indeks Sunčeve refleksije (SRI),
- bez sadržaja i emisije materija koje su
opasne za ljude i životnu sredinu,
- otpornost na dejstvo vetra (podizanje),
- prilagođavanje svim pomeranjima usled
termičke rastegljivosti (zbog različitih vrsta
materijala korišćenih u slojevima krova).
Rešenje linearnog mehaničkog
pričvršćivanja - Mapeplan
Na osnovu oblika i veličine krovne površine i
navedenih svojstava hidroizolacionog sistema predložen je sistem Mapeplan T M s line-
3
arnim mehaničkim pričvršćivanjem.
Na noseću drvenu podlogu mehanički je pričvršćena hidroizolaciona folija MAPEPLAN
T M 18 debljine 1,8 mm, sa preklopima od
oko 12 cm. Folija je na preklopima mehanički
pričvršćena, a zatim termički spojena uz primenu ručnih i automatskih alata za varenje
toplim vazduhom. Zahvaljujući termofuziji,
zavarene površine dobile su završni, gotovo
savršeno „ravan“ estetski izgled.
Pre ugradnje folije postavljen je razdvajajući
sloj za regulaciju od netkanog geotekstila težine 200 g/m2 .
Kako bi se sprečilo podizanje folije usled dejstva vetra, MAPEPLAN T M 18 folija fiksirana
je direktno na drvenu konstrukciju (grede)
primenom specifičnog sistema za mehaničko pričvršćivanje.
Uopšteno, možemo govoriti o sistemu hidroizolacije koji je kompletno vodonepropustan
jer su svi ugrađeni dodatni elementi za pričvršćivanje savršeno kompatibilni sa sintetičkom folijom MAPEPLAN T M.
Ukratko, vodonepropusni slojevi MAPEPLAN
sistema izvedeni su na sledeći način:
- postojeća podloga: prefabrikovani drveni
sendvič paneli na koje je postavljen sloj
termoizolacije od mineralne vune, u skladu sa zakonskim propisima i normativima
o protivpožarnosti
- sloj za regulaciju: netkana 100%-tna polipropilenska tkanina težine 200 g/m2 koja
ima ulogu da pripremi i razdvoji površine
na koje se postavlja vodonepropusna folija
- hidroizolaciona folija: sintetička folija
od fleksibilnih termoplastičnih poliolefina TPO/FPO, tipa MAPEPLAN T M
18 debljine 1,8 mm, položena na suvo
(bez lepljenja) uz naknadno mehaničko
pričvršćivanje.
- sistem mehaničkog pričvršćivanja: fiksiranje novog hidroizolacionog sloja za
noseću konstrukciju uz primenu specijalnog sistema za mehaničko pričvršćivanje
sintetičkih folija direktno u rebra nosivog
sendvič panela
4
- varenje preklopa toplim vazduhom upotrebom ručnog i automatskog alata
- pravilno izvođenje detalja i završnih spojeva vodonepropusne folije upotrebom
posebnih profila i limova obloženih folijom
MAPEPLAN T M.
Slika 3: Početak radova na ugradnji
fotonaponskog sistema Sunova.
Slika 4: Detalj preklopa folija
MAPEPLAN T M kod krovnog prozora.
Karakteristike i prednosti Mapeplan
sistema
Sistem hidroizolacije Mapeplan T M ima izvrsne tehničke karakteristike i jedinstvenu
funkcionalnost, kao i sistem mehaničkog
prišvršćivanja vodonepropusne folije koji
pruža prednost sigurnog fiksiranja sloja hidroizolacije direktno na nosivu konstrukciju.
Sprečavanje odizanja usled dejstva vetra garantovano je specijalnim sistemom mehaničkog pričvršćenja čije se karakteristike (broj i
raspored mesta za pričvršćivanje) izračunavaju i određuju u zavisnosti od visine i oblika
objekta, njegovog položaja (ruže vetra), vrste
podloge, hidroizolacione folije (mehaničke
karakteristike i vrste ojačanja) i na kraju od
brzine i smera vetra predviđenog projektom.
Ovaj sistem mehaničkog pričvršćivanja
omogućava polaganje slojeva hidroizolacije
na suvo (bez lepljenja). Bez obzira na podlogu, sva neočekivana pomeranja i pukotine
u podložnim slojevima ili pomeranja zbog
različitih karakteristika podloge (prvenstveno linearnog termičkog rastezanja) ne mogu
uticati na vodonepropusnost folije koja ima
mogućnost stalnog relativnog pomeranja.
Hidroizolaciona TPO/FPO folija
MAPEPLAN T M
Vodonepropusna folija MAPEPLAN T M izrađena je od fleksibilnog poliolefina TPO/FPO
i odlikuju je inovativna svojstva. Na prvom
mestu proizvedena je bez plastifikatora i ne
sadrži isparljive materije.
Visoka fleksibilnost folije ostvaruje se zahvaljujući posebnom hemijskom sastavu osnovnog polimera: fleksibilni element polimera
nalazi se u molekularnom lancu i vezan je
za njega jakom hemijskom vezom. Ta heSM br. 9/2012 19
REFERENCE
5
Slika 5: Izgled ugrađenog fotonaponskog sistema Sunova.
TEHNIČKI PODACI
Tržni centar La Rotonda, Udine
(Italija)
Godina izgradnje: 2010. – 2011.
Vreme izvođenja radova: 2010.
godina
Investitor: Sunova s.r.l.
Nadzor: Studio Tecnico Gregoris,
Cervignano del Friuli (Udine)
Izvođači radova: hidroizolacija
krova CO.PA.RI. scarl, Forlì;
ugradnja fotonaponskog sistema
Sunova s.r.l.
Polyglass koordinator: Mauro
Redemagni, Polyglass
MAPEI PROIZVODI
Hidroizolacija: Mapeplan T M
20 SM br. 9/2012
mijska veza je veoma čvrsta i skoro neraskidiva, a krajnji rezultat je veća trajnost folije
(bolja otpornost na agresivne supstance i na
delovanje atmosferilija, mikroorganizama i
bakterija).
Dimenziona stabilnost folije garantovana je
zahvaljujući tome što se u središnjem delu
folije nalazi “armaturni” sloj (ojačanje mrežicom) i što se folija proizvodi specijalnim
postupkom multi ekstruzije (“multi-extrusion
coating”).
Središnji “armaturni” sloj, tj. ojačanje folije,
izvedeno je od poliesterske mrežice velike
mehaničke čvrstoće, zbog čega folija može
podneti veoma visoka opterećenja. To je
značajna karakteristika za sisteme za mehaničko pričvršćivanje zahvaljujući kojem
se dobija adekvatna otpornost na podizanje
usled dejstva vetra.
Folija od TPO/FPO-a zadovoljava visoke
ekološke standarde jer ne sadrži plastifikatore, isparljive materije kao ni supstance
koje su štetne za čoveka i životnu sredinu.
Moderan i tehnološki napredan proizvodni
sistem je osmišljen i izrađen tako da ima neznatan uticaj na životnu sredinu, i to tokom
svih faza životnog ciklusa folije (proizvodnja,
prevoz, ugradnja, završni radovi).
Površinska boja Smart White
Upotrebljena hidroizolaciona folija MAPEPLAN SMART WHITE T M proizvedena je
postupkom prilikom kojeg se u završni sloj
ugrađuje sloj specijalne bele boje koja osigurava optimalnu solarnu refleksiju veličine
102 SRI.
MAPEPLAN SMART WHITE T M zahvaljujući
svojim karakteristikama smanjuje temperaturu površine krova za više od 50% u odnosu na završni krovni sistem u crnoj ili tamnoj
boji, čime se smanjuje i temperatura unutar
objekta i održava se njena stalnost.
To donosi pravo olakšanje u toplim letnjim
mesecima: niža temperatura površine omogućava smanjenje troškova hlađenja i opti-
mizaciju korišćenja objekta i klima uređaja,
što rezultuje uštedom energije i novca.
Važno je naglasiti da je bela boja vidljivog
površinskog sloja hidroizolacije ugrađena u
samu strukturu materijala i njegov je integrisani deo, tj. nije samo boja kao površinski
premaz koji bi se vremenom mogao izmeniti
ili istrošiti.
Različita boja površinskog sloja folije pruža
i određenu prednost jer predstavlja signalni
sloj (signal layer) koji omogućava uočavanje
eventualnih, slučajnih mehaničkih oštećenja i
površinske ogrebotine nastale u toku radova
koji se izvode nakon polaganja folije.
Postupak proizvodnje
“Multi-extrusion coating”
Folija MAPEPLAN T M proizvedena je u najsavremenijem, tehnološki razvijenom postrojenju za multi ekstruziju („multi-extrusion coating“) koje ima mali uticaj na životnu sredinu.
Postupak proizvodnje omogućava primenu
sintetičke matrice od TPO/FPO-a direktno i
istovremeno, i to jednim prolaskom sa obe
strane “armaturne” poliestarske mrežice.
Na taj način se garantuje njihovo savršeno
uklapanje u strukturu folije. Zahvaljujući tome
folija MAPEPLAN T M nije izložena pojavi
delaminacije odnosno raslojavanja, nego je
prava jednoslojna folija otporna na sva predvidljiva dejstva (mehanička, hemijska, fizička
i toplotna naročito).
Za proizvodnju folija MAPEPLAN T M ne koriste se laminirane tkanine koje moraju naknadno da se spajaju.
Prilikom ugradnje hidroizolacionih sintetičkih
folija potreban je i poseban alat i kvalifikovani izvođači koji su adekvatno obučeni za
ugradnju folija i svih pratećih elemenata.
Plasman na tržište i ugradnja hidroizolacionih sintetičkih sistema Mapeplan odvija
se kroz saradnju sa izvođačima radova koji
su specijalizovani i edukovani za ugradnju
ovakvog tipa hidroizolacije čime se krajnjim
korisnicima pružaju funkcionalni, pouzdani i
dugotrajni sistemi hidroizolacije.
Hidroizolacioni sistem Mapeplan upotpunjen
je širokim rasponom dodatnih i specijalnih
proizvoda Polyglass i Mapei. Takav pristup i
celokupna vizija najbolja je garancija uspeha
projektantima, izvođačima radova, investitorima i korisnicima za ostvarenje funkcionalnog i trajnog objekta, uz mogućnost konsultacije Tehničke službe Mapei koju čini veliki
broj stručnjaka.
Roberto Protto, Polyglass
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
TOPCEM
Specijalno vezivo za izradu brzosušećih estriha sa kontrolisanim skupljanjem, prohodnim već posle 12 sati, a posle četiri dana primerenim
za oblaganje parketom, PVC-om, tekstilnim oblogama, linoleumom
TOPCEM je normalnovezujuće i brzosušeće specijalno hidraulično vezivo
koje se upotrebljava za izradu estriha na
razdvajajućem sloju (PVC folija) u debljini
od 35 - 60 mm, plivajućih estriha (debljine 45 - 60 mm), veznih estriha (debljine
10 - 35 mm), kao i estriha sa ugrađenim
podnim grejanjem minimalne debljine
55 mm. U idealnim klimatskim uslovima – pri temperaturi +23ºC i relativnoj
vlažnosti vazduha 50% - prohodnost
se postiže posle 12 sati, a oblaganje je
moguće:
- keramičkim pločicama posle 24 sata,
- prirodnim kamenom posle 2 dana,
- paronepropusnim oblogama kao što
su linoleum i PVC, ili oblogama osetljivim na vlagu kao što je parket, posle
4 dana.
TOPCEM potpuno zamenjuje cement u
estrihu, zato ga ne treba mešati sa drugim cementom, krečom, gipsom ili vezivom MAPECEM, itd. TOPCEM znatno
smanjuje higrometrijsko skupljanje koje
obično nastaje nakon ugradnje estriha. Estrih pripremljen sa TOPCEM-om
ima visoku čvrstoću (≥30 MPa posle 28
dana). Pogodan je za spoljašnju i unutrašnju primenu, kao i za površine izložene velikom opterećenju.
Pri pripremi, ugradnji i zrenju potrebno
je:
- da se pre ugradnje estriha proveri da
li je cementna podloga suva i čvrsta,
bez nečistoća i nevezanih delova,
- da se upotrebi odgovarajući agregat
(prani, rečni) adekvatne granulome-
trijske krive, krupnoće zrna do 8 mm,
- da se količina dodatne vode prilagodi
vlazi agregata,
- da se obezbedi dovoljno dugo mašinsko mešanje (od 5 do 10 minuta),
- da se estrih ne neguje površinskim
vlaženjem,
- da se u slučaju zahtevane nege nakon
izvođenja površina prekrije folijom,
- da se obezbedi da temperatura prostora nije niža od +5ºC niti viša od
+35ºC, i da relativna vlažnost vazduha bude između 50 i 65%,
- da se sveže pripremljena smeša
ugradi u roku od jednog sata.
Postupak ugradnje i vreme finalne obrade estriha sa vezivom TOPCEM su isti
kao kod uobičajenih cementnih estriha.
Na vreme obradivosti, očvršćavanja i sušenja utiču klimatske prilike.
TOPCEM je na raspolaganju u vrećama
od po 20 kg. Proizvod može da se skladišti 12 meseci u originalno zatvorenoj
ambalaži u suvoj prostoriji.
Upoređenje vremena sušenja brzosušećih estriha izrađenih vezivom
Topcem sa “klasičnim” estrisima
Najveća razlika i prednost je znatno kraće vreme čekanja pre oblaganja estriha izrađenog vezivom Topcem u odnosu na estrihe sa portland cementom.
U tablici su navedena vremena od izrade estriha do početka završnog oblaganja:
Vrsta hidrauličnog veziva / pripremljene suve mešavine
Obično
Karakteristike
Vreme upotrebe mešavine*
Prohodnost* nakon
Puno opterećenje* nakon
Oblaganje*
- keramičkim pločicama, nakon
- kamenom, nakon
- elastičnim oblogama i parketom, nakon
Mapei
PORTLAND CEMENT
TOPCEM
oko 2 sata
24 sata
28 dana
60 minuta
12 sati
4 dana
28 dana
28 dana
24 sata
2 dana
28 dana
4 dana
* Na temperaturi vazduha od +23°C i rel. vlažnosti vazduha 50%
Dodatne informacije o proizvodu su dostupne na www.mapei.com.
SM br. 9/2012 21
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
SISTEMSKA REŠENJA ZA PODOVE
NA BAZI CEMENTA I EPOKSIDNIH
SMOLA
Tehnološke smernice moramo da pratimo u svim područjima
upotrebe - od objekata industrijskog tipa do stambenih objekata kako bi odabrani sistemi odgovarali propisanim zahtevima u pogledu trajnosti, funkcionalnosti i postojanosti završnih podnih obloga
Monolitne podne obloge na bazi
reaktivnih smola i cementa
Brz razvoj tehnoloških sistema u području podnih obloga uslovljen je činjenicom da sistem mora da odgovara sve
strožijim zahtevima u pogledu trajnosti,
funkcionalnosti i postojanosti završnih
podnih obloga. Postojanost i otpornost
podne obloge uslovljene su namenom i
planiranim mestom ugradnje.
Podne obloge moraju da zadovolje i
zahteve kao što su estetski izgled kao i
jednostavno čišćenje i održavanje, što
je važno u svim područjima njihove primene, od industrijskih postrojenja, prehrambene industrije, bolnica, trgovačkih
centara, pa sve do poslovnih objekata i
stambenih prostora. Ovu vrstu podnih
obloga odlikuje i način ugradnje, odnosno ručno nanošenje mase, koja je zbog
brojnih kombinacija boja i završnih obrada uvek jedinstvena i predstavlja kompromis između estetskih potreba naru-
čioca i spretnosti izvođača.
U području podnih obloga na bazi reaktivnih smola i cementa, Mapei je razvio
seriju tehnološki naprednih sistema koji,
s obzirom na mesto ugradnje (javni, industrijski, poslovni ili stambeni prostor),
imaju dobra funkcionalna i dekorativna
svojstva; sistem Mapefloor obuhvata
kompletnu liniju proizvoda na bazi epoksidnih i poliuretanskih smola sa odabranim puniocima, dok je sistem Ultratop
na bazi cementa sa brzim vezivanjem i
očvršćavanjem, a zavisno od odabranih
punioca i završne površinske obrade
može da odgovori različitim željama projektanta odnosno investitora.
Glavni uzroci oštećenja
industrijskih podnih obloga
Pažljiva analiza uzroka oštećenja industrijskih podnih obloga pomaže u planiranju i zadovoljavanju kriterijuma trajnosti
i postojanosti podne obloge.
Željeni izgled podne obloge može da
bude narušen brojnim činiocima koji
mogu da budu u vezi sa niskim kvalitetom građevinskih materijala, greškama
pri ugradnji podne obloge ili nestručnim
projektovanjem. Uzroke oštećenja podnih obloga obično možemo da razvrstamo s obzirom na mesto oštećenja, pa
tako razlikujemo oštećenja nastala:
- u nosećoj konstrukciji
- u izravnavajućem sloju
- u oblozi.
Nekompatibilnost noseće konstrukcije
sa završnom podnom oblogom, kao i
time nastali naponi pri zatezanju i smicanju, mogu da dovedu do oštećenja
sistema. Nepostojanje hidroizolacije ili
neprimereno izvedena hidroizolacija
podne obloge takođe može da pospeši hemijsko delovanje na podnu oblogu
koje na površini može da prouzrokuje
velike estetske promene, ali i oštećenja
cementne matrice.
Beton je kompozitni građevinski
materijal, podložan aktivnim
uticajima okoline
Treba naglasiti da sa stanovišta dimenzione stabilnosti, beton nije stabilan građevinski materijal, već masa koja tokom
hemijskog procesa hidratacije radi. Ovo
prostorno delovanje izaziva naprezanja
Levo: Showroom IP Cleaning – Bagno; sistemsko
rešenje: Ultratop system i Mapefloor system 34.
Na sledećoj strani dole: Showroom Ingram
– Sansepolcro (AR); sistemsko rešenje: Ultratop
system.
22 SM br. 9/2012
koja mogu da nadjačaju čvrstoću betona pri smicanju i zatezanju što dovodi
do nastanka pukotina i na kraju skraćuje
trajnost betonske konstrukcije. Promene
dimenzija usled skupljanja betona mogu
da budu kontrolisane upotrebom hemijskih dodataka i/ili odgovarajuće izvedenih konstruktivnih, prividnih i ivičnih
dilatacija. Konstruktivne dilatacije se
planirano izvode na istom mestu u fazi
ugradnje betona preko svih slojeva koji
čine podnu konstrukciju. Radne dilatacije izrađuju se samo u delu podne obloge
iznad noseće konstrukcije i omogućavaju promene dimenzija usled skupljanja
betona. Ove dilatacije ne smeju da imaju
uticaj ni na funkcionalna, ni na estetska
svojstva podne obloge. Izrađujemo ih na
već dovršenoj podnoj oblozi i to mehaničkim putem kada beton dosegne takav nivo čvrstoće da postane moguće
da se izvede čisti rez, bez mrvljenja ivica.
Isto tako, betonska podna obloga mora
da bude odvojena od ostalih vertikalnih
konstruktivnih elemenata zgrade (zidova, stubova) kako bi nesmetano moglo
da se odvija skupljanje i tečenje betona,
kao i zbog temperaturnog širenja ili skupljanja betona. Izrada radnih, ivičnih, kao
i prostornih dilatacija uzrokuje stvaranje
pukotina u željenom, odnosno kontrolisanom smeru i preseku. Ukoliko nisu
izrađeni na odgovarajući način, pojaviće
se pukotine, a time i nastajanje estetskih
i funkcionalnih promena.
Različita brzina sušenja i hidratacije
cementnih podnih obloga kroz presek
uzrokuju deformacije. One su posebno
izražene kod tankoslojnih preslojavanja
i izvođenja plivajućih podnih obloga. Na
deformacije može da se utiče već pri
projektovanju pravilnim odabirom veličine dilatacionih polja (dužina/širina < 3)
kao i uzimanjem u obzir geometrije
osnove. Ugradnja betonske mešavine sa
prevelikom količinom vode takođe može
da bude uzrok savijanja podne obloge.
Neravnomerno isparavanje vode povećava skupljanje podne obloge i mogućnost nastanka pukotina. Umesto prevelike količine vode, mešavini se dodaju
plastifikatori ili superplastifikatori koji, sa
redukovanom količinom vode, zadržavaju istu obradivost.
Betonske mešavine ponekad sadrže i
reaktivne agregate na bazi opala, kristobalita, tridimita ili kalcedona. Ti minerali u
prisustvu alkala (koji su sastojci portland
cementa) i vode (vlage iz vazduha) reaguju i uzrokuju alkalno-silikatnu reakciju.
Proizvod te reakcije je ekspanzivni hidrofilni gel koji sa povećanjem volumena
dovodi do nastanka nepravilnih pukotina
iz kojih izlazi beličasta koloidna materija.
Kako bismo poboljšali otpornost podne
obloge u pogledu trošnosti, na površinu ćemo naneti tzv. habajući sloj. Radi
se o materijalu od mešavine cementa,
kvarca, korunda ili metalnih oksida (suva
tehnika posipanja) ili dodavanjem vode
(mokra tehnika). Prianjanje habajućeg
sloja na betonsku ploču zavisi od pravovremenog nanošenja. Ova pojava može
da dovede do odvajanja habajućeg sloja koji će, osim estetskih nepravilnosti,
smanjiti i funkcionalna svojstva poda.
Ultratop sistem
Cementna samoizravnavajuća dekorativna masa ULTRATOP razvijena je za
potrebe industrijskog sektora, ali se zahvaljujući svojim svojstvima koristi kako
za javne tako i za stambene prostore.
Visoka čvrstoća pri pritisku i otpornost
na habanje osnovne su karakteristike
proizvoda. Upravo zbog tih svojstava
ULTRATOP, za razliku od uobičajenih
samoizravnavajućih cementnih masa
koje naknadno moraju da se “prekriju”
podnom oblogom (parketom, keramikom, ...), ostaje nepokriven kao završni
pod. Pored visoke čvrstoće pri pritisku
i otpornosti na habanje prouzrokovano
učestalim prometom vozila sa gumenim
točkovima unutar skladišta, ostala svojstva sistema su i odlično samorazlivanje,
jednostavna primena na velikim, srednjim i malim površinama i brzo sušenje
i vezivanje.
Ne treba zanemariti ni estetski efekat jer
6 nijansi boja međusobnim mešanjem
mogu ostvariti jedinstvene podove za
razne namene.
Osnovni efekti podova izrađenih sa
ULTRATOP-om:
- prirodan, u slučaju da se izvodi podna obloga kako bi se obnovila funkcionalnost površina oštećenih upotrebom ili stalnim prometom vozila.
Takvi ambijenti su prisutni u fabričkim
halama, skladištima, trgovačkim centrima, podzemnim parkiralištima, supermarketima, itd;
- brušen i poliran, dva dana od izlivanja, posle brušenja i poliranja
ULTRATOP-a, značajno se menja
krajnji estetski izgled. Brušenje i poliranje predviđa upotrebu dijamantskih
alata, čime pod dobija novi izgled,
površina postaje glatka i sjajna, a reflektirajući efekat podseća na izgled
prirodnog kamena.
Posle brušenja i poliranja, površina
SM br. 9/2012 23
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
ULTRATOP-a treba da se zaštiti nekim od
namenskih proizvoda kako bi se dobio
impregnirani pod koji istovremeno zadržava ili povećava refleksiju. Postupak
brušenja ističe zrnca peska koja su sadržana u masi čime daje brušenoj površini
poseban estetski efekat.
- teraco (terrazzo), za izvođenje podova sličnih “venecijanskom teracu”. U
tom slučaju ULTRATOP se koristi kao
vezivo, u mešavini sa prirodnim ili veštačkim agregatom, a nakon vremena
potrebnog za vezivanje primenjuje se
suvo brušenje i poliranje. Kombinacije
boja i oblika su neograničene.
Mapei predlaže da se za izvođenje teraco podova u mešavinama koristi veštački
agregat u boji DYNASTONE COLOR. To
je agregat na bazi cementa, proizveden
je upotrebom akrilnih superplastifikatora “nanostrukturalne” linije DYNAMON
i omogućava dobijanje završnog proizvoda u potpunosti kompatibilnog sa
ULTRATOP-om, sa mehaničkim karakteristikama sličnim prirodnom kamenu,
ali sa bojama koje se teško nalaze u
prirodi i to sa zrnima zaobljenog oblika.
Zahvaljujući ovim inovativnim karakteristikama podovi izvedeni ULTRATOP-om
i DYNASTONE COLOR-om sa jedne
strane nude vekovima staru tradiciju, a
sa druge strane prevazilaze mogućnosti
tradicionalnih podnih obloga zahvaljujući
tehnološkim inovacijama korišćenih materijala i uspevaju značajno da smanje
vreme potrebno za ugradnju.
Mapefloor sistemi
Karakteristični po neprekidnim i monolitnim površinama, podovi od smola već
se smatraju nezamenljivim na tržištu u
raznim prostorima kao što su skladišta u
prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj
industriji, u bolnicama, trgovačkim centrima, stambenim prostorima, itd.
Zajednički elementi svih vrsta podova od
smole su ograničena debljina, izvođenje
na monolitnim površinama sa ograničenim brojem spojeva, mogućnost izvođenja na starim ili novim površinama,
a dekorativni efekat daje boja i ručno
izvođenje.
Kvalitet i svrha podova od smole je usko
povezana sa njihovom sposobnošću
vezivanja na podlogu koja je prethodno
mehanički pripremljena na odgovarajući
način.
Visoka mehanička otpornost i otpornost na habanje su karakteristike koje
omogućavaju široku primenu smola u
industrijskom i logističkom sektoru, od
mehaničkih skladišta do hemijske, farmaceutske i prehrambene industrije.
MAPEFLOOR SISTEMI
paronepropusni sistemi
MAPEFLOOR SYSTEM - SERIJA 30
paropropusni sistemi
MAPEFLOOR SYSTEM - SERIJA 50
sistemi za popravku jako oštećenih
podova
sistemi premaza
sistemi za dekorativne podove
MAPEFLOOR SYSTEM - SERIJA 90
MAPEFLOOR SYSTEM 61 i
MAPEFLOOR SYSTEM PU 65
DECOR SYSTEM 70
Ostale osobine koje na razne načine utiču na izbor podova od smola, zavisno
od vrste primene, jesu potreba za savršenom ravnošću, različite elastičnosti
materijala, površinski izgled, glatki ili protivklizni efekat i jednostavnost čišćenja i
održavanja. Ovaj poslednji argument je
bitan za sva područja primene: od mehanizovanih sistema velikih industrijskih
kompleksa, osiguranja visokih higijen-
Gore: Poštanski centar – Peschiera Borromeo
(MI); sistemsko rešenje: Mapefloor system 91.
Dole: Magacinski prostor; sistemsko rešenje:
Mapefloor I 320 SL Concept.
Na sledećoj strani: Prehrambena industrija
Maglio – Maglie (LE); sistemska rešenja:
Mapefloor system 33 i Mapefloor system 32.
24 SM br. 9/2012
skih uslova unutar bolničkih kompleksa
do održavanja u stambenim prostorima.
Poslednja karakteristika, koja podove od
smole čini jedinstvenim, može se povezati sa njihovim estetskim aspektom kao
i bogatim dekorativnim mogućnostima.
Efekat dobijen bojom i načinom nanošenja materijala, uz korišćenje svih
mogućih tehnika (npr. izvođenje samorazlivanjem, korišćenje gleterice, efekat
“zamagljenja“, posipanje, itd.) otvara neograničene kreativne mogućnosti.
Mapei je zauzeo vrlo važno mesto na
tržištu podova od smola zahvaljujući
razvoju sistema visoke tehnologije i u
stanju je da zadovolji zahteve krajnjih
korisnika. Mapefloor sistem nudi funkcionalna i dekorativna rešenja za svaku
specifičnu primenu.
Različita rešenja su zanimljiva za sva područja primene jer omogućavaju izvođenje podova različitih mehaničkih i hemijskih otpornosti, sa ili bez hidroizolacije,
sa raznovrsnom završnom obradom i
širokim odabirom boja (prema tablici).
Ovo su sistemi iz velikog asortimana
Mapefloor čije posebne karakteristike,
što ćemo navesti, mogu da zadovolje
svaku specifičnu potrebu.
1. Protivklizne višeslojne obloge
Serijom 30 je moguće uraditi višeslojne
protivklizne obloge za srednje-lagani do
srednje–teški saobraćaj, sa jakom hemijskom otpornošću. Višeslojni sistemi
se razlikuju po debljini nanošenja: od 0,8
do 1,2 mm za Mapefloor sistem 31 i od 3
do 3,5 mm za Mapefloor sistem 32.
Takođe, moguće je izvesti višeslojne
obloge Serijom 50, ali i za podove bez
hidroizolacija, primerene za manja hemijska opterećenja. U grupi paropropusnih sistema su: Mapefloor sistem 51 za
debljinu od približno 3 mm i Mapefloor
sistem 52 za debljinu od približno 5 mm.
2. Samorazlivajuće obloge
Tamo gde podloge imaju izvedenu hidroizolaciju moguće je izvesti samoizravnavajuće epoksidne obloge pomoću
Mapefloor sistema 33.
Za podove koji nisu izvedeni sa hidroizolacijom neophodno je da se upotrebi Mapefloor sistem 53 za debljine od
približno 4 mm. Samorazlivajuće podne obloge takođe mogu da se izvedu
pomoću sistema MAPEFLOOR I 320
SL CONCEPT. Ovaj sistem daje zrnasti
efekt, dostupan je u 5 različitih boja, a
pogodan je za izvođenje podova otpornih na habanje kao i za podloge sa izvedenom hidroizolacijom.
3. Obnavljanje starih dotrajalih
podova
Serija 90 namenjena je izvođenju podova
izloženih srednje–teškom saobraćaju kada
se zahteva visoka hemijska otpornost.
Upotrebom Mapefloor sistema 91 moguće je izvođenje epoksidne obloge u obliku
maltera konzistencije vlažne zemlje, bez
rastvarača, za debljine od 6 do 15 mm.
den u debljini od 1,5 do 3 mm.
Ovaj sistem omogućava izvođenje podova koji podnose srednji promet kada
je potrebna glatka ili hrapava površina,
na primer u stambenim objektima, trgovinama, izložbenim prostorima, kancelarijama i trgovačkim centrima.
Više informacija o proizvodima navedenim u ovom članku možete pogledati u
tabelama na internet strani: www.mapei.
com.
Giovanna Novella, Područje industrijskih podova
Mapei SpA
Cristiano Maltese, Laboratorijski centar za
istraživanje i razvoj Mapei SpA
4. Obloge visoke hemijske
otpornosti
Obloge na bazi smola visoke hemijske
otpornosti, kakva se zahteva u prehrambenoj, hemijskoj i tekstilnoj industriji ili u
pogonima za prečišćavanje voda, mogu
se izvesti upotrebom proizvoda na cementno-poliuretanskoj bazi. Ti proizvodi
su MAPEFLOOR CPU/MF, samorazlivajući proizvod visoke hemijske otpornosti
koji se nanosi u debljini od 3 do 4 mm,
i MAPEFLOOR CPU/HD, trokomponentna masa visoke hemijske otpornosti, visoke mehaničke čvrstoće i otpornosti na
velike temperaturne šokove, za industrijske podove debljine između 6 i 9 mm.
5. Protivprašna zaštita i zaštita od
ulja
Protivprašna zaštita i zaštita od ulja
može da se izvodi pomoću raznih sistema, u zavisnosti od zahteva i stanja
podloge: Mapefloor system 34, sistem
za industrijske podove bez sadržaja rastvarača, za podloge koje imaju izvedenu hidroizolaciju. U slučaju da podloga
nema hidroizolaciju, neophodno je da se
nanosi Mapefloor system 61, epoksidni
disperzivni sistem.
Takođe, zaštitu od prašine i ulja moguće
je izvesti pomoću Mapefloor system-a
PU 65, poliuretanskog alifatskog sistema, bez rastvarača, paropropusnog i
pogodnog za betonske podloge.
6. Dekorativni podovi
Za izvođenje dekorativnih podova sa
pregletovanim ili “zamagljenim” izgledom
na raspolaganju je Decor system 70,
epoksi-poliuretanski sistem bez rastvarača, visoke otpornosti na habanje, izveSM br. 9/2012 25
REFERENCE
ZASTAVA
INPRO
Izrada industrijskih i
estetskih podova primenom Mapei sistema
sa prethodnom sanacijom podloge
1
Slika 1: Višeslojni protivklizni epoksidni pod Mapefloor system 32.
Slika 2: Hale industrijskog kompleksa
Zastava Inpro u Kragujevcu.
Krajem 1998. godine Upravni odbor Zastava
Automobili a.d. doneo je odluku o osnivanju
preduzeća Zastava Inpro d.o.o. sa ciljem
angažovanja lica smanjene radne sposobnosti. Primarna delatnost ovog preduzeća
je proizvodnja auto-prikolica, a pored toga
i metalne galanterije i alata za održavanje
vozila. Tokom 2010. godine Zastava Inpro
d.o.o. beleži značajne rezultate u izvozu, a
ulaskom strateškog partnera Fiat u Zastava
Automobili a.d. dolazi do promene lokacije i preduzeće se useljava u stare pogone
Zastava Oružja a.d. S obzirom na dugogodišnje korišćenje ovih pogona i upravne
zgrade, javila se potreba za kompletnim renoviranjem kojim je obuhvaćena i izrada novih industrijskih i estetskih podova.
Više pozicija različitih radova među kojima
su i izrada podova povereno je preduzeću
Mijović Inženjering iz Kragujevca.
Estetski podovi u kancelarijama
U upravnoj zgradi planirani su monolitni podovi kako bi se lakše održavali, ali je isto-
2
vremeno zahtevan i odgovarajući estetski
nivo. Kao odgovor na upit izvođača Mapei
je, kao ekonomično i odgovarajuće rešenje
predložio ULTRATOP LIVING. Ova samorazlivna brzovezujuća masa na bazi specijalnih
hidrauličkih veziva otporna je na habanje, a
ugradnjom se dobija gotov pod glatke površine. Nanosi se u debljinama od 5 do 15 mm
za dekorativno podopolaganje. Kao završni
sloj predložen je alifatski protivprašni premaz
MAPEFLOOR FINISH 50 koji se odlikuje odličnom hemijskom otpornošću. Po usvajanju
predloga od strane investitora i izvođača
izvršena je priprema podloge od cementnog estriha. Na očišćenu podlogu nanet je
osnovni epoksidni premaz PRIMER SN koji
je na sveže posut kvarcnim peskom granulacije 0,5 mm QUARTZ 0,5. Po očvršćavanju premaza nevezani deo kvarca je usisan. Zatim je gletericom nanet ULTRATOP
LIVING koji zbog svog samorazlivajućeg
svojstva pokriva sve površinske neravnine,
a ne ostavlja tragove od gleterice. Kako je
MAPEFLOOR FINISH 50 transparentan, odlučeno je da se oboji tonerom MAPECOLOR
PASTE i na taj način poboljaša dekorativni
efekat. MAPECOLOR PASTE je dostupan u
većini tonova prema RAL karti. Po useljenju
stručnih službi u obnovljene prostorije počele su pripreme za renoviranje proizvodnih
pogona.
Zahtevi i izbor rešenja za podove u
proizvodnim halama
Projektnim zadatkom u svim proizvodnim
halama zahtevala se ugradnja industrijskog
poda koji ima visoku otpornost na hemikalije, nepropusnost za ulja i agresivne mate-
26 SM br. 9/2012
3
rije i otpornost na česta pranja i habanje od
viljuškara. Da bi se ispoštovali zahtevi projekta i odgovarajućeg sistemskog rešenja
za podove u proizvodnim halama izvođač
je konsultovao tehničku službu Mapei, koja
je nakon obilaska objekata sa izvođačem,
uvidom u stanje postojeće podloge i definisanim opterećenjem od viljuškara predložila višeslojni protivklizni epoksidni pod
Mapefloor system 32.
Sanacija podloge
Pošto je utvrđeno da je podloga površinski
veoma zamašćena bilo je potrebno da se
postojeća podloga isfrezuje. Posle frezovanja, na pojednim delovima je uočeno da
je beton dublje kontaminiran masnoćama.
Ukoliko bi se na tim mestima, umesto uklonjenog betona, do zdrave podloge ugradio
nov beton, on ne bi imao potrebnu zrelost
za izvođenje epoksidnog sistema, što nije
odgovaralo s obzirom na definisani rok zavr-
šetka radova. Zato je bila neophodna primena brzovezujućeg tiksotropnog sanacionog
maltera PLANITOP 400 koji ima čvrstoću pri
pritisku veću od 35 MPa što je u potpunosti odgovaralo klasi čvrstoće saniranog betona (30 MPa). Cela površina koja se sanira
je prvo armirana, a bočne strane premazane epoksidnim prianjućim lepkom EPORIP
čime je stvorena konstruktivna veza između
bočnih površina jer je prianjanje ovog lepka
čak 3 MPa.
Pukotine na podlozi sanirane su tako što su
prvo otvorene šlicovanjem, a onda poprečno zasečene umetanjem armature dužine
20-ak cm na svakih 25-30 cm. Zatim su
popunjene epoksidnim lepkom EPORIP čija
je namena i monolitno zalivanje pukotina.
Odlično prianjanje garantuje podlozi vraćanje dobrih mehaničkih karakteristika. Po završetku zalivanja, površina pukotine je posuta kvarcnim peskom granulacije 0,5 mm
QUARTZ 0,5.
Sanacija dilatacija
Dilatacije su kao što znamo jedno od najosetljivijih mesta u konstrukciji. Pored toga
što su bile oštećene, dodatni problem je
predstavljao nepravilan pravac postojećih
dilatacija. Predlog Mapei tehničke službe
je bio da se nevezani i oslabljeni delovi odstrane, a dilatacije konusno zaseku. Detaljno
4
5
6
7
U PRVOM PLANU
MAPEFLOOR I 300 SL
Dvokomponentna, višenamenska
epoksidna masa neutralne boje
za industrijske podove, za nanose
debljine do 4 mm.
Mapefloor I 300 SL je dvokomponentna epoksidna masa pogodna
za izvođenje samoizravnavajućeg
i/ili višeslojnog epoksidnog
premaza ili se može koristiti
kao glatki, protivklizni završni
sloj u hemijskoj i farmaceutskoj
industriji, laboratorijama, sterilnim prostorijama, bolnicama,
aseptičkim prostorima, automatizovanim skladištima i trgovačkim
centrima.
Mapefloor I 300 SL nije štetan za
životnu sredinu i, s obzirom da ne
sadrži rastvarače ni nonil-fenol,
naročito je pogodan za prehrambenu industriju.
Posle nanošenja površina je
jednolična, ravna i glatka.
Mapefloor I 300 SL je čvrst,
otporan na hemikalije i abraziju, a
može da se koristi i za izravnavanje i za višeslojne sisteme.
Slika 3: Nanošenje završnog
sloja alifatskog protivprašnog premaza
MAPEFLOOR FINISH 50.
Slika 4: Postavljanje armature pre sanacije poda malterom PLANITOP 400.
Slika 5: Premazivanje bočnih strana
površine koja se sanira prijanjajućim
lepkom EPORIP-om.
Slika 6: Površina poda sanirana
brzovezujućim tikostropnim malterom
PLANITOP 400.
Slika 7: Sanacija dilatacija epoksidnim
malterom spravljenim od PRIMER-a SN i
QUARTZ-a 1,2.
SM br. 9/2012 27
REFERENCE
dodavanjem tonera MAPECOLOR PASTE
koji se isporučuje po RAL karti, a dozira se
u količini od 8% na količinu smole. Posle
nanošenja trećeg sloja dobijen je višeslojni
sistem sa protivkliznim efektom i odličnim
mehaničkim osobinama. Pored odlične
otpornosti na abraziju po TABER-u od 55
mg, sistem ima i prianjanje veće od 1,5 N/
mm². Ugradnja poda je jednostavna, a dobijena završna površina je veoma laka za
održavanje.
8
očišćene i pripremljene dilatacije zapunjene
su epoksidnim malterom. Epoksidni malter
je spravljen od mešavine epoksidne mase
PRIMER SN i kvarcnog peska QUARTZ 1,2,
granulacije 1,2 mm. Predlog je usvojen i izvođač je ovom operacijom završio kompletne
radove na sanaciji podloge.
9
10
Slika 8: Izgled poda hale sa saniranim
dilatacijama pre nanošenja Mapefloor
system-a 32.
Slika 9: Nanošenje dvokomponentnog
epoksidnog premaza PRIMER-a SN.
Slika 10: Prosecanje novih dilatacija
debljine 5 mm po završetku ugradnje
poda.
Izrada industrijskog protivkliznog
poda Mapefloor system 32 d=4 mm
Na isfrezovanu, prebrušenu i usisanu podlogu kao prvi sloj višeslojnog sistema nanet je dvokomponentni epoksidni premaz
PRIMER SN. Na svež premaz posut je
kvarcni pesak QUARTZ 0,5 a posle vezivanja višak kvarca je usisan. Kao srednji
sloj gletericom je naneta dvokomponentna
epoksidna masa MAPEFLOOR I 300 SL i na
svež sloj je posut kvarcni pesak QUARTZ
0,5 čiji su nevezani delovi posle vezivanja
usisani. Kao završni sloj je takođe naneta
epoksidna masa MAPEFLOOR I 300 SL
koja je pomešana sa kvarcnim peskom
QUARTZ 0,25. Kako je eposkidna masa
nepigmentirana, željena boja se postiže
Izrada novih dilatacija
Posle završetka ugradnje poda i očvršćavanja prosečene su nove dilatacije debljine
5 mm. Na dno dilatacije postavljena je polietilenska traka MAPEFOAM Ø6 kako bi se
obezbedio kontakt samo sa 2 bočne strane
za masu za zapunjavanje. Radi obezbeđenja boljeg prianjanja i regulisanja upijanja
betonskih podloga, na bočne strane je nanet osnovni premaz PRIMER AS. Dilatacije
su zapunjene MAPEFLEX-om PU45, jednokomponentnom, brzovezujućom, poliuretanskom masom za zaptivanje visokog modula
elastičnosti.
Zaključak
Preduzeće Zastava Inpro d.o.o. dobilo je na
korišćenje potpuno obnovljene hale u kojima
će, nadamo se, nastaviti da beleži poslovne uspehe kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. Izvođači Mijović Inženjering
i IC floor su kompletnim tehničkim rešenjima Mapei u izradi podova uspešno završili
opisane radove na višestrano zadovoljstvo
i predali objekat na upotrebu. Obostrano
zadovoljstvo nas motiviše za dalju saradnju
u izradi kvalitetnih i pouzdanih sistema za
podove.
TEHNIČKI PODACI
Zastava Inpro d.o.o, Kragujevac
Investitor: Zastava Inpro d.o.o.
Izvođači opisanih radova: Mijović Inženjering
i IC floor
Direktor i rukovodilac radova: Slobodan
Mijović, dipl.ing.maš.
Rukovodilac radova: Vladimir Božović
Mapei kordinatori: Nebojša Janić i Vladimir
Dimitrijević, d.i.g.
Mapei distributer: BWC d.o.o. Beograd i UC
Partizan Beograd
Vreme izvođenja radova: 2011. godina
MAPEI PROIZVODI
Obnova betona: Planitop 400
Priprema podloge: Eporip, Primer SN, Quartz 1,2
Podovi: Ultratop Living, Mapefloor Finish 50, Mapefloor I300 SL, Quartz 0,25, Quartz 0,5,
Mapecolor Paste
Zapunjavanje i zaptivanje dilatacionih spojnica: Primer AS, Mapefoam, Mapeflex PU45
28 SM br. 9/2012
REFERENCE
POSTROJENJA ZA
PRERADU VODE
ZA PIĆE
1
Fugovanje kiselootpornom masom za fugovanje
u postrojenjima Makiš 2 i Banovo Brdo
Istorija snadbevanja vodom u Beogradu
duga je dva milenijuma. Prvi vodovod izgradili su Rimljani, drugi Bulbuderski vodovod
izgradili su Turci u XVII veku, a krajem XVIII
veka austrijska vojska je izgradila Varoški vodovod. Kasnije su sva tri vodovoda spojena
u jedinstven sistem, a savremeni vodovod
je formiran 1892. godine. Danas Javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i
kanalizacija ima razvijenu vodovodnu mrežu
dugu 3.263 km kojom se distribuira voda
prečišćena u 5 postrojenja. Na lokaciji Makiš
u toku je izgradnja savremenog postrojenja za preradu vode kapaciteta 2000 lit/s,
a njegovim završetkom stiče se mogućnost za dalje širenje mreže, prevashodno
ka Mladenovcu. Takođe, izvršena je rekonstrukcija postrojenja Banovo Brdo. Mapei je
učestvovao i na ova dva velika projekta, kao i
na većini najvažnijih infrastrukturnih objekata
u prestonici.
Lepljenje obloge od kiselootpornih
industrijskih pločica
Projektnim zadatkom za lepljenje kiselootpornih pločica u filterskim poljima u PPV
Makiš 2 predviđena je upotreba dvokomponentnog fleksibilnog lepka. Izvođač i investitor su u potrazi za odgovarajućim rešenjem
konsultovali i Mapei. Predlog naše Tehničke
službe je bio da se lepljenje keramičke obloge izvodi cementnim lepkom KERABOND T
uz dodavanje polimernog aditiva za poboljašanje fleksibilnosti ISOLASTIC. Kada se ova
dva proizvoda pomešaju tako da polimerni
dodatak ISOLASTIC u potpunosti zameni
vodu, dobija se poboljšani lepak klase C2,
a fleksibilnost prema EN 12002 je veća od
5 mm što ga svrstava u klasu S2. Čvrstoća
prianjanja posle 28 dana je 2,4 N/mm², a
površina je prohodna posle 24 sata kada je
moguće i fugovanje podne površine. U slučaju kada se lepku KERABOND T zameni
50% količine potrebne vode sa polimernim
dodatkom ISOLASTIC dobija se lepak klase
fleksibilnosti S1.
Fugovanje kiselootpornom
epoksidnom masom za fugovanje
– odlična hemijska otpornost i lako
čišćenje
U filterskim poljima u oba postrojenja postavljene su kiselootporne keramičke pločice. Kada se postavljaju ovakve pločice
potrebno je da i masa za fugovanje bude
kiselootporna. Oba izvođača zatražila su
od Mapei-ja rešenje koje će pored zahtevane hemijske otpornosti biti jednostavno za
ugradnju, a kasnije u toku eksploatacije i jednostavno za čišćenje i održavanje. Poznato
je da se ovakve mase teže nanose i čiste od
uobičajenih cementnih masa. Zato je Mapei
predložio epoksidnu masu KERAPOXY CQ
koja se koristi za fuge širine veće od 2 mm.
Masu odlikuju odlična mehanička čvrstoća
2
Slika 1: Filterska polja u postrojenjima
Banovo Brdo.
Slika 2: Naslovna strana Projekta
Beogradskog vodovoda iz 1888. godine.
U PRVOM PLANU
KERABOND T + ISOLASTIC
Lepak na cementnoj osnovi za keramičke pločice, bez klizanja na vertikalnim
površinama. Kerabond T ima CE oznaku,
što je deklarisano u ITT sertifikatu No.
25050176-1/Gi (TUM) izdatom od strane laboratorije Technische Universität
München (Nemačka).
Ako se Kerabond T umesto sa vodom
izmeša sa Isolastic-om, biće ispunjen
zahtev klase C2 (poboljšani cementni
lepak) prema normi EN 12004,
i klase S2 (visoko fleksibilni lepak)
prema normi EN 12002.
KERABOND T pomešan s ISOLASTIC-om
koristi se u sledećim slučajevima:
- na zidovima od peno-betona;
- na prefabrikovanim ili izlivenim betonskim konstrukcijama;
- kod podova sa podnim grejanjem
- za polaganje velikoformatnih pločica;
- za polaganje staklenog mozaika;
- za polaganje materijala od kamena,
pod uslovom da su čvrsti i otporni na
vlagu.
SM br. 9/2012 29
3
(49 N/mm²), izuzetna postojanost, završna obrada je glatka, a masa očvršćava bez
skupljanja i pucanja. Kremasta konzistencija
omogućava brže nanošenje. Pri temperaturi
od +20°C podovi su prohodni već posle 12
sati, a spremni su za upotrebu i izlaganje hemijskoj agresiji posle 3 dana. Grubo čišćenje
se vrši sunđerom Scoth Brite, a fino sunđerom od celuloze. Čišćenje je jednostavno
ako se izvede u roku od 60 minuta. Kako
je na pojedinim mestima došlo do prekoračenja ovog roka za čišćenje manjih mrlja i
tragova, korišćeno je namensko sredstvo za
čišćenje KERAPOXY CLEANER. U slučaju
većih ostataka mase za fugovanje na površini
pločica upotrebljen je PULICOL 2000, gel za
uklanjanje ostataka lepkova, masa za fugovanje i boja na bazi prirodnih i sintetičkih smola.
Fleksibilno zapunjavanje dilatacionih spojeva
neophodno je da se obradi trajno elastičnim
masama za zapunjavanje. Za tu svrhu primenjena je tiksotropna, brzovezujuća, poliuretanska masa za zaptivanje MAPEFLEX PU 45
sa modulom elastičnosti od 0,8 MPa i izduženjem do kidanja od čak 500% od početne
dimenzije. Na bočnim stranama dilatacija, pre
nanošenja mase, nanet je osnovni premaz
PRIMER M koji se nanosi na neupojne podloge u cilju poboljašanja prianjanja.
Trenutno zaptivanje na PPV Makiš 2
Prodiranje vode pod pritiskom kroz nastavke
betoniranja je trenutno zaustavljeno brzosušećim i brzovezujućim hidrauličkim vezivom
LAMPOSILEX. Ovo pripremljeno vezivo se
spravlja mešanjem sa vodom, ima vreme vezivanja od oko 1,5 minuta na +20°C, a čvrstoća na pritisak posle 1 sata iznosi 20 N/mm².
Sanacija betona, obrada prodora i
injektiranje na PPV Banovo Brdo
Za razne vrste sanacija betona korišćen je
MAPEGROUT 430, fini mikroarmirani sanacioni tiksotropni malter klase R3. Nanosi se
u jednom nanosu u debljini od 5 do 35 mm,
vreme sušenja je 4 sata, a pored odlične prionjivosti od više od 2 N/mm² ima i čvrstoću
pri pritisku više od 35 N/mm².
Na zahtev izvođača, Mapei tehnička služba je predložila da se prodori oko cevi u
cevnoj galeriji obrade upotrebom hidrofilne fleksibilne paste MAPEPROOF SWELL.
Ovaj materijal u tubi nanosi se pištoljem oko
cevi, a u kontaktu sa vodom povećava zapreminu za minimalno 100% čime sprečava
prodiranje vode. Pošto je neophodno da se
ograniči ekspanzija i stvori otpornost na hi30 SM br. 9/2012
4
drostatički pritisak, posle zaptivanja ovom
pastom nanet je epoksidni lepak ADESILEX
PG1 čija je čvrstoća pri pritisku 70 N/mm².
Kako je uočeno prodiranje vode iz filterskih
polja kroz zidove ka cevnoj galeriji, Mapei
tehnička služba se odlučila za injektiranje.
Predložena je i upotrebljena poliuretanska
smola RESFOAM 1KM. Priprema za injektiraje izvršena je postavljanjem samoregulirajućih injektora sa nepovratnim ventilom.
Zatim je ova smola pomešana sa ubrzivačem RESFOAM AKS. Zahvaljujući tome što
je smola tečna, penetrira i u mikropukotine.
U prisustvu vlage u zidu izaziva se reakcija
ekspanzije smole u roku od oko 20 sekundi i
zaustavlja prodiranje vode.
Zaključak
Posle završenih radova Beograđani će dobiti
na upotrebu jedno novo i jedno obnovljeno
postrojenje za preradu vode za piće čime će
se pored kvalitetne prerade vode omogućiti
i pouzdanije snabdevanje vodom kroz proširenu vodovodnu mrežu. Za kvalitetne Mapei
proizvode odlučili su se izvođači radova
čime smo potvrdili dosadašnju uspešnu saradnju, a nadamo se susretu i na budućim
značajnim projektima.
5
6
Slika 3: Kiselootporne keramičke pločice lepljene su lepkom KERABOND T
uz dodatak ISOLASTIC-a.
Slika 4: Fugovanje epoksidnom masom za fugovanje KERAPOXY CQ.
Slika 5: Obrada prodora oko cevi u
cevnoj galeriji hidrofilnom fleksibilnom
pastom MAPEPROOF SWELL.
Slika 6: Za čišćenje mrlja i ostataka fug
mase korišćen je KERAPOXY CLEANER.
TEHNIČKI PODACI
PPV Makiš 2, Beograd
Investitor: JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija
Izvođač opisanih radova: Kamenolomi d.o.o.
Odgovorni izvođač: Bojan Radojković, d.i.g.
Rukovodilac opisanih radova: Vlado Ilić
Rukovodilac nadzora: Nenad Jokić, d.i.g
Mapei kordinatori: Vladimir
Dimitrijević, d.i.g i Nebojša Janić
Mapei distributer: UC Partizan d.o.o.
Beograd
Vreme izvođenja radova: 2011.- 2012.
godina
PPV Banovo Brdo, Beograd
Investitor: JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija
Izvođač radova: Rad GM d.o.o.
Odgovorni izvođač: Božidar Bogdanoski,
d.i.g.
Mapei kordinatori: Nebojša Janić i
Vladimir Dimitrijević, d.i.g.
Mapei distributer: BWC d.o.o. Beograd
Vreme izvođenja radova: 2011.- 2012.
godina
MAPEI PROIZVODI
Polaganje i fugovanje keramičkih pločica i kamena: Adesilex PG1, Isolastic, Kerapoxy
CQ, Kerabond T, Primer M
Obnova betona: Mapegrout 430
Zapunjavanje i zaptivanje dilatacionih spojnica: Mapeflex PU45, Mapeproof Swell,
Zaptivanje: Lamposilex, Resfoam 1KM, Resfaom 1KM AKS
Prateći proizvodi: Kerapoxy Cleaner, Pulicol 2000
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
Kerapoxy CQ
Dvokomponentna, kiselootporna, epoksidna masa za
fugovanje koja se koristi za fuge širine veće od 2 mm.
Posebno primerena za prehrambenu industriju i prostorije u kojima se
zahteva visok nivo higijene. Jednostavno se nanosi i čisti.
Već 75 godina pomažemo realizaciju velikih i malih građevinskih projekata.
REFERENCE
HOTEL
MOSKVA
Savremeni trend
starog hotela
Slika 1: Hotel Moskva u Beogradu.
Slika 2: U hotelu su boravile mnoge
slavne ličnosti.
Slika 3: Brzosušeći estrih u sobama
urađen je sa hidrauličkim vezivom
TOPCEM.
Slika 4: Zbog skraćenja rokova
TOPCEM je korišćen za izradu estriha i
u hodnicima.
2
1
Na Terazijskom platou, daleke 1906. godine,
izgrađen je hotel Moskva. To je bila najveća
privatna zgrada Kraljevine Srbije, a tadašnji
naziv je bio Palata Rosija. Sagrađena je u stilu ruske secesije uz elemente grčke antike.
Palatu Rosija je 1908. godine otvorio kralj
Petar I Karađorđević, a pored hotela u palati
su bili restoran, stanovi za izdavanje i kancelarije Osiguravajućeg društva Rosija. Tokom
XX veka hotel Moskva je postao najpoznatiji
ugostiteljski objekat Beograda, a sredinom
veka proglašen je spomenikom kulture.
Od njegovog otvaranja hotel je posetilo preko 36 miliona ljudi, a u njemu prenoćilo oko
4 miliona gostiju. Među njima su naučnik
Albert Ajnštajn, čuveni režiser Alfred Hičkok,
pisac Maksim Gorki, američki predsednik Ričard Nikson, revolucionar Mahatma
Gandi, operski pevač Lučano Pavaroti, ali
i holivudski glumci Džek Nikolson, Robert
De Niro, Bred Pit, Mila Jovović, Kirk Daglas,
Majkl Daglas i mnogi drugi.
3
32 SM br. 9/2012
Brzosušeći estrih u poslastičarnici,
hodnicima i sobama
S obzirom da postiže odlična potrebna
mehanička svojstva, kontrolisano skupljanje i brzo sušenje, izvođači završnih radova su - poučeni dobrim iskustvom na
dosadašnjim radovima - odlučili da rade
estrih sa hidrauličkim vezivom TOPCEM i
to u poslastičarnici, hodnicima i sobama.
Krajnja čvrstoća pri pritisku ovog estriha
je veća od 25 MPa. Mešavina za estrih se
pravi od 200 - 250 kg TOPCEM-a na 1 m³
agregata granulacije 0/8 mm. Posle 4 dana
sušenja nivo vlage u estrihu debljine 4 cm
pri standardnim uslovima temperature i
vlage (+ 23°C i 50% rel. vlažnosti vazduha)
je ispod 2% mereno CM metodom čime se
omogućava početak polaganja parketa za
kratko vreme od momenta izrade estriha.
Kako se radi o veznom estrihu, za vezni
sloj se upotrebljavao lateks PLANICRETE
pomešan sa vodom i TOPCEM-om u od-
4
5
6
7
nosu 1:1:3 čime se dobija vezni sloj odlične
prionjivosti (više do 2 MPa).
Lepljenje završnih obloga – brzo
vezivanje i odlično prianjanje
Za lepljenje pločica od granitne keramike u
mokrim čvorovima i kiselootpornih keramičkih pločica u poslastičarnici korišćen je poboljašni cementni lepak ADESILEX P9 koji se
odlikuje produženim otvorenim vremenom i
čvrstoćom prianjanja od 1,5 N/mm². Lepak
je jednostavan za nanošenje, a fugovanje je
omogućeno posle 8 sati.
Kako je na galeriji u hotelu bilo predviđeno lepljenje velikoformatnog parketa, to je
uslovilo primenu dvokomponetnog epoksidno-poliuretanskog lepka za drvene obloge
ULTRABOND P913 2K. Time se omogućava završna obrada (hoblovanje i lakiranje) za
3 dana, a površine su prohodne posle samo
24 sata. Radi se o proizvodu koji je lak za nanošenje i ima izuzetno povoljan odnos cena:
kvalitet, tvrdoća po Shore je 80 i ima odlično
prianjanje od 3 MPa.
Kiselootporna masa za fugovanje –
ispunjenje zahteva HACCP standarda
HACCP je skraćenica od Hazard Analysis
and Critical Control Point što u prevodu
znači Analiza opasnosti i kritične kontrolne
tačke. To znači HACCP je sistem koji se
može upotrebiti kao niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane , sa krajnjim ciljem da potrošač
konzumira namirnice, u stanju i na način koji
će biti bezbedan po njegovo zdravlje. Kako
poslastičarnica hotela služi za pripremu hrane, a posebno slatkih proizvoda poznatih velikom broju Beograđana koji je posećuju, neophodno je bilo da se obloga od keramičkih
pločica fuguje kiselootpornom masom za fugovanje kako bi se ispoštovao HACCP standard. Na zahtev izvođača, Mapei je predložio
svoju epoksidnu fug masu KERAPOXY CQ
koja se koristi za fugovanje podnih i zidnih
obloga od keramičkih pločica u prehrambenoj industriji, trgovinama i sredinama gde
se zahteva visok nivo higijene. Pored toga,
postiže se glatka i kompaktna završna neupojna površina koja je laka za čišćenje, čime
se garantuje visok nivo higijene a sprečava
pojava mikroorganizama. U poređenju sa
klasičnim epoksidnim masama nanošenje je
brže, a čišćenje lakše. Masa ima čvrstoću od
49 N/mm², pri temperaturi od +20°C podovi
su prohodni već posle 12 sati, a spremni su
za upotrebu i izlaganje hemijskoj agresiji posle 3 dana.
Završna reč
Zahvaljujući poverenju stečenom kod izvođača radova, Mapei je deo svog širokog
proizvodnog asortimana ugradio i u jedan
od najčuvenijih beogradskih hotela, sa tradicijom dugom više od veka. Tako je proširen
spisak referenci na objektima ugostiteljske
namene, a sa izvođačima potvrđena dobra
dugogodišnja saradnja.
Slika 5: Granitna keramika u
mokrim čvorovima lepljena je lepkom
ADESILEX P9.
Slika 6: Epoksidna masa za fugovanje
KERAPOXY CQ primenjena je u kuhinji.
Slika 7: Na galeriji je lepljen parket
velikog formata lepkom
ULTRABOND P913 2K.
TEHNIČKI PODACI
Hotel Moskva, Beograd
Investitor: Hotel Moskva
Glavni izvođač: As Commerce
stan d.o.o.
Izvođač opisanih radova:
Domus gradnja d.o.o.
Rukovodioci opisanih radova:
Svetozar Babić, d.i.g. i Zlatko Ćevap
Mapei kordinator: Nebojša Janić
Mapei distributer: BWC d.o.o.
MAPEI PROIZVODI
Priprema podloge: Planicrete,
Topcem
Proizvodi za polaganje i fugovanje
keramičkih pločica i kamena:
Adesilex P9, Kerapoxy CQ
Polaganje parketa: Ultrabond
P913 2K
SM br. 9/2012 33
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
Vrhunski proizvodi za
bazene pobjednika
Vrhunski proizvodi
za bazene pobednika.
Mapelastic®
Najprodavaniji hidroizolacioni sistem na svetu.
Dvokomponentna, visokofleksibilna, cementna masa za hidroizolaciju
i zaštitu cementnih podloga, kao i površina balkona, terasa, kupatila i
bazena.
više na www.mapei.rs
Već 75 godina pomažemo realizaciju velikih i malih građevinskih projekata.
Download

G odina VI – broj 9 – avgust 2012 - novosti, tehnička rešenja