Download

Lp. Numer indeksu Liczba punktów (na 10) Ocena 1. 296737 7 3.5