01 - 05
Kasım
2014
15. ULUSAL
UYKU TIBBI KONGRESİ
3. ULUSAL UYKU TIBBI TEKNİSYENLİĞİ KONGRESİ
Dalaman Hilton Otel
Değerli Meslektaşlarım; Uyku Tıbbının Gönüldaşları,
Değerli Teknisyenlerimiz
Bu yıl da 1-5 Kasım tarihlerinde birlikte olmayı planlamaktayız.
Bu yıl 15. si düzenlenecek olan Türk Uyku Tıbbı Kongresi ve 3. sü
düzenlenecek olan Türk Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresinin
hepimizin birlikte olacağı bir ortam olmasının ötesinde, uyku
tıbbındaki gelişmeleri tartışacağımız bir toplantı olacağını
umuyoruz. Bu bağlamda ülkemizden ve yutdışından çok önemli
bilim adamlarının bu toplantılarda bizlerle olacağının müjdesini
vermek istiyorum. Bu yıl obstruktif uyku apne sendromu,
huzursuz bacaklar sendromu, narkolepsi ve insomni özellikle
tartışılacak konular olacaktır. Bu nedenle değişik branşlardan
hekimlerin bu kongreden çok yarar göreceğini tahmin
etmekteyiz.
Bu yıl kongremizdeki bir başka yenilik de, oturumların
düzeylerinin önceden belirlenecek olmasıdır. Bu, katılımcıların
kendi düzeylerine uygun oturumları belirleyip bu oturumlara
katılmayı yeğlemelerini sağlayacaktır. Böylece katılımcıların
kongreden en üst düzeyde katkıyı sağlamaları olanaklı olacaktır.
Bu yıl ayrıca kongremizde resmi kurumlar ile çıkan sorunlar da
tartışılacaktır. Geri ödeme kurumları ile karşılaşılan sorunlar,
sağlık kurulu raporlarında karşılaşılan sorunlar bu bağlamda ele
alınacaktır.
Bu yıl 3. Türk Uyku Teknisyenliği Kongresine de özel önem
vermekteyiz.
Örgütlenmesini
tamamlamış
olan
Uyku
Teknisyenliği Çalışma Grubunun hazırlıklarını yürüttüğü
kongreye, Türk Uyku Tıbbı Dernği olarak her türlü desteği
vermekteyiz. Bu kongrede de çok değerli bilim adamları uyku
teknisyenliği uygulamaları hakkında deneyimlerini anlatacaklar;
bunun yanısıra
uyku teknisyenleri de mesleki sorunlarını
tartışacaklardır. Bu kongrenin de uyku teknisyenlerinin ortak
meslek platformu olma niteliği kazanacağını bekliyoruz.
Bu
yıl
kongremiz
Dalaman
Hilton
Resort
Oteliʼnde
gerçekleşecektir. Otelin hepinizin beğeneceği ve sosyal
aktivitelerinden yararlanacağı bir tesis olmasına özellikle önem
verdik. Sizler için oluşturulan sosyal programın hazırlıkları
devam etmektedir.
Hepimize verimli, yararlı
kongreler diliyorum. 1-5 Kasım
tarihlerinde Dalamanʼda buluşmak üzere...
Prof. Dr. Murat AKSU
Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı
L
BI KONGRESİ
U TIBBI TEKNİSYENLİĞİ KONGRESİ
Otel
TUTD Yönetim Kurulu
Uyku Tıbbının Gönüldaşları,
z
Dr. Murat AKSU – Başkan
rinde birlikte olmayı planlamaktayız.
Dr. Oya İTİL – Seçilmiş Başkan
an Türk Uyku Tıbbı KongresiDr.veDerya
3. süKARADENİZ
yku Tıbbı Teknisyenliği Kongresinin
Dr.
Hikmet
bir ortam olmasının ötesinde, uyku YILMAZ
Dr. Fuat ÖZGEN
tışacağımız bir toplantı olacağını
kemizden ve yutdışından çok
önemliUğur DEMİR
Dr. Ahmet
ntılarda bizlerle olacağının müjdesini
Dr. Hikmet FIRAT
obstruktif uyku apne sendromu,
mu, narkolepsi ve insomni özellikle
ır. Bu nedenle değişik branşlardan
n çok yarar göreceğini tahmin
r başka yenilik de, oturumların
enecek olmasıdır. Bu, katılımcıların
oturumları belirleyip bu oturumlara
ağlayacaktır. Böylece katılımcıların
Kongre Düzenleme
katkıyı sağlamaları olanaklı olacaktır.
Kurulu
esmi kurumlar ile çıkan sorunlar
da AKSU
Dr. Murat
kurumları ile karşılaşılan sorunlar,
Dr. Derya KARADENİZ
arşılaşılan sorunlar bu bağlamda ele
Dr. Oya İTİL
Dr. Hikmet YILMAZ
isyenliği Kongresine de özel önem
Fuat ÖZGEN
esini
tamamlamış
olan Dr.Uyku
rubunun hazırlıklarını yürüttüğü
Dr. Ahmet Uğur DEMİR
bı Dernği olarak her türlü desteği
Dr. Hikmet FIRAT
de çok değerli bilim adamları uyku
hakkında deneyimlerini anlatacaklar;
knisyenleri de mesleki sorunlarını
nin de uyku teknisyenlerinin ortak
liği kazanacağını bekliyoruz.
aman
Hilton
Resort
Oteliʼnde
hepinizin beğeneceği ve sosyal
ğı bir tesis olmasına özellikle önem
ulan sosyal programın hazırlıkları
Danışma Kurulu
Dr. Hayrünnisa
kongreler diliyorum. 1-5
Kasım DENKTAŞ
uşmak üzere...
Dr. Erbil GÖZÜKIRMIZI
anı
TUTD Yö
Dr. Murat
Dr. Oya İTİL
Dr. Dery
Dr. Hik
Dr. F
Dr. Ahme
Dr. Hi
Kongre
Ku
Dr. M
Dr. Dery
Dr.
Dr. Hik
Dr. Fu
Dr. Ahme
Dr. Hi
Danışm
Dr. Hayrü
Dr. Erbil
Dr. Hakan KAYNAK
Dr. Ha
Dr. Hamdullah AYDIN
Dr. Ham
Dr. Sadık ARDIÇ
Dr. Derya KARADENİZ
Dr. Murat AKSU
Dr. S
Dr. Dery
Dr. M
01 - 05
Kasım
2014
Panel Öneri Formu
15. ULUS
UYKU T
3. ULUSAL U
Dalaman Hi
Kayıt Ücretleri
a fakslamanızı
rica 0.224.
ederiz. 233 80 00ʼ a fakslamanızı rica ederiz.
Formu doldurup
TUTD Üyesi Uzman
sinden
ulaşabilirsiniz.
Ayrıca
forma www.tutd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
TUTD Üyesi Olmayan Uzman
TUTD Üyesi Asistan / Teknisyen
TUTD Üyesi Olmayan Asistan / Tekni
..........................................
Panel konu başlığı*
:........................................................
Refakatçı
..........................................
:........................................................
Firma Temsilcisi
..........................................
:........................................................
Amaç*
Dış katılımcı ücreti: Kayıt yap
..........................................
:........................................................
otelinde kalmayanlar için gü
..........................................
:........................................................
Kayıt
Ücretine Dahil Servisl
..........................................
:........................................................
• Ücretlere % 18 KDV ilave ed
..........................................
:........................................................
• Kayıt ücretine açılış kokteyli,
Öneri sahibi
KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN H
Ad soyad*
..........................................
:........................................................
Türk Uyku Tıbbı Derneği
Kurum*
..........................................
:........................................................
SSK / Dışkapı Şubesi ANKARA
Eposta adresi*
..........................................
:........................................................
EURO Hesap No: 4296 0016435
Telefon*
..........................................
:........................................................
TL Hesap No: 4296 0020872 I
Önerilen oturum başkanı :........................................................
..........................................
(TL ödemelerde, TCMB döviz sa
..........................................
:........................................................
Panel konuşmacısı 1
4 Gecelik Kongre Konak
Ad soyad*
..........................................
:........................................................
Kurum
..........................................
:........................................................
01 Eyl
Eposta adresi*
..........................................
:........................................................
Tek Kişilik Oda
Telefon
..........................................
:........................................................
İki Kişilik Odada
Kişi Başı
Önerilen alt konu başlığı :........................................................
..........................................
..........................................
:........................................................
Konaklama Ücretine Dâhil Se
Panel konuşmacısı 2
• Fiyatlara KDV dahildir.
Ad soyad*
..........................................
:........................................................
• 01 Kasım 2014 giriş, 05 Kasım 2
Kurum
..........................................
:........................................................
4 gecelik her şey dâhil paket üc
Eposta adresi*
..........................................
:........................................................
• 01 - 02 Kasım 2014 geliş , 05 Kasım
Telefon
..........................................
:........................................................
KONAKLAMA VE SPONSORL
Önerilen alt konu başlığı :........................................................
..........................................
Burkon Turizm ve Seyahat A
Akbank Çekirge Şubesi, Bursa Ş
Panel konuşmacısı 3
EURO Hesap No: 54585, IBAN
Ad soyad*
..........................................
:........................................................
TL Hesap No: 53958 IBAN K
..........................................
:........................................................
(TL ödemelerde, TCMB döviz satış
Kurum
..........................................
:........................................................
..........................................
:........................................................
Eposta adresi*
Telefon
..........................................
:........................................................
Kayıt ve Konaklama için İ
Önerilen alt konu başlığı :........................................................
..........................................
..........................................
:........................................................
• 01 Eylül 2014 tarihine kadar yapı
• 15 Ekim 2014 tarihine kadar yap
*: doldurulması zorunlu alanlar
• 15 Ekim 2014 tarihinden sonra ip
Genel Bilgiler
Kongre bilimsel programında konferanslara, panellere, tedavi panellerine ve sözlü
bildiri tartışmalarına yer verilecektir.
Kongre Yeri
Kongre merkezi olarak Dalaman Hilton Otel seçilmiştir. Otelde her şey dahil
sistemi uygulanmaktadır.
Web Sayfası
Web sayfasından kongreye kayıt yapılabilir; bildiri gönderilebilir ve tüm bilgilere
ulaşılabilir. Ayrıca e-posta adresinizi web sayfasına kaydederek güncellemelerden
haberdar olabilirsiniz. www.uykukongresi.org
Kurs Bilgileri
Kurslar 01 Kasım 2014 tarihinde olacaktır. Kurslar ile ilgili detaylı bilgiler 2. Duyuruda
yer alacaktır.
Kongre Desteği
TUTD tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda kayıt ve konaklama desteği
verilecektir. Türk Uyku Tıbbı Derneği, Kongre Bilimsel Kurulu tarafından seçilmiş
ve sunulacak bildirilerin birinci isim araştırmacısına kongre kayıt desteği verecektir,
ayrıca sıralamada ilk 7ʼye giren bildirilerin birinci isim araştırmacısına konaklama
desteği de sağlanacaktır. Sözü edilen kayıt ve konaklama desteğini alabilmek için
araştırmacının 35 yaşından küçük olması ve TUTD üyesi olması gerekmektedir.
Önemli Tarihler
Bildiri son gönderme tarihi : 01 Ağustos 2014
İndirimli kayıt – konaklama için son tarih : 01 Eylül 2014
Bilimsel Sekretarya
Prof.Dr. Murat Aksu
Türk Uyku Tıbbı Derneği
Kocamustafapaşa Cd. Merih İş Merkezi
No:45 D:55 Kocamustafapaşa-Fatih /İSTANBUL
e-posta: [email protected]
Organizasyon Sekretaryası
Burkon Turizm & Kongre
Çekirge Cd. No.52 / C Bursa
T : 0 224 233 40 00
F : 0 224 233 80 00
e –posta: [email protected]
01 - 05
Kasım
2014
15. ULUSAL
UYKU TIBBI KONGRESİ
3. ULUSAL UYKU TIBBI TEKNİSYENLİĞİ KONGRESİ
Dalaman Hilton Otel
Kayıt Ücretleri
TUTD Üyesi Uzman
TUTD Üyesi Olmayan Uzman
TUTD Üyesi Asistan / Teknisyen
TUTD Üyesi Olmayan Asistan / Teknisyen
Refakatçı
Firma Temsilcisi
01 Eylül 2014 ve öncesi
150 Euro
180 Euro
120 Euro
150 Euro
80 Euro
150 Euro
Dış katılımcı ücreti: Kayıt yaptırıp kongre
otelinde kalmayanlar için günlük giriş ücreti
01 Eylül 2014 sonrası
175 Euro
205 Euro
150 Euro
180 Euro
100 Euro
150 Euro
40
Kayıt Ücretine Dahil Servisler
• Ücretlere % 18 KDV ilave edilecektir.
• Kayıt ücretine açılış kokteyli, çay kahve ikramları ve kongre kiti dahildir
KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN HESAP NUMARALARI
Türk Uyku Tıbbı Derneği İktisadi İşletmesi - Türkiye İş Bankası
SSK / Dışkapı Şubesi ANKARA Şube Kodu: 4296
EURO Hesap No: 4296 0016435 IBAN Kodu: TR71 0006 4000 0024 2960 0164 35
TL Hesap No: 4296 0020872 IBAN Kodu: TR08 0006 4000 0014 2960 0208 72
(TL ödemelerde, TCMB döviz satış kurunun baz alınması gerekmektedir.)
4 Gecelik Kongre Konaklama Ücretleri ( Dalaman Hilton Otel )
Tek Kişilik Oda
İki Kişilik Odada
Kişi Başı
01 Eylül 2014 ve öncesi
600
430
01 Eylül 2014 sonrası
650
480
Konaklama Ücretine Dâhil Servisler
• Fiyatlara KDV dahildir.
• 01 Kasım 2014 giriş, 05 Kasım 2014 çıkış olmak üzere 4 gecelik konaklama olmak üzere,
4 gecelik her şey dâhil paket ücrettir. 4 Öğle yemeği ve 4 akşam yemeği dâhildir.
• 01 - 02 Kasım 2014 geliş , 05 Kasım 2014 dönüş havaalanı transferleri konaklama ücretine dâhildir.
KONAKLAMA VE SPONSORLUKLAR İÇİN BANKA HESAP NO
Burkon Turizm ve Seyahat Acentası
Akbank Çekirge Şubesi, Bursa Şube Kodu: 605
EURO Hesap No: 54585, IBAN KODU: TR 35/0004/6006/0503/6000/0545/85
TL Hesap No: 53958 IBAN KODU: TR 61 /0004/6006/0588/8000/0539/58
(TL ödemelerde, TCMB döviz satış kurunun baz alınması gerekmektedir.)
Kayıt ve Konaklama için İptal - İade Koşulları
• 01 Eylül 2014 tarihine kadar yapılacak iptallerde ücretin tamamı iade edilir.
• 15 Ekim 2014 tarihine kadar yapılacak iptallerde ücretin %50ʼsi iade edilir.
• 15 Ekim 2014 tarihinden sonra iptal kabul edilmeyecek, isim değişikliği kabul edilecektir.
Download

Uyku tıbbı kongre Br Mailing - 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi ve 3