ISKAZ - LOGOR MANJAČA
MANJAĆA
44°32¢50²Sjeverne zemljopisne širine
17°1¢45² Istočne zemljopisne duzine
Manjača se nalazi u BiH, na putu od Banja Luke prema Bugojnu, a lokacija je poznata kao
vojni poligon. Iza vojnog poligona, na par kilometara u planini na jednoj visoravni nalazi se
desetak objekata-štala i još nekoliko zgrada, poput velikih sjenika. To je ustvari vojnopoljoprivredno dobro Manjača.U objektima-štalama postavili su slamu na pod i podijelili po
zatočeniku deku i posudu sa žlicom za hranu. Logor je ograđen bodljikavom žicom. I s
vanjske i unutarnje strane žice kretali su se stražari, naoružani automatskim puškama. Sva
vrata na štali su zatvorena, osim jednih na koja se moglo ulaziti ili izlaziti. Kasnije su sa
vanjske strane žice nasuprot vrata u štalu iskopali mitraljesko gnijezdo sa grudobranom, gdje
je stalno bio stražar s mitraljezom, nakon toga su donjeli stražarnice i kućice za pse tako da se
može reći da je konc logor vrlo dobro čuvan.
Kroz logor je prošlo par tisuća ljudi. Logor je otvoren 12.09.91.
Dolaskom ispitivača koji su bili viši oficiri iz raznih rodova JNA koji su činili KOS, počelo je
svakodnevno ispitivanje tj. informativni razgovori uz šamare, batinanje i cipelarenje.
Ispitivanja su trajala od 9:00 do 23:00, a neke su zatočenike s tih razgovora donosili jer nisu
mogli hodati. Neke su odvodili u samice na posebne tretmane, a kada su se vraćali
izbezumljeni od straha i premlaćivanja. Za vrijeme boravka u konc. logoru vođeni su na rad
od jutra do mraka u krumpirišta i na izvlačenje porušenih stabala iz šume.
MANJAČA (potvrđen od ICRC, Vlada SAD, obavještajna služba VB )
Manjača je ime planine, locirane oko 25 km južno od Banja Luke, logor je bio pod vodstvom
Srba u bazi JNA koja je služila kao vježbalište za vojnike. Prema izvješćima, na tom području
su se nalazili tenkovi, rakete i ostala vojna oprema. Zapovjednik logora je bio Božidar
Popović.
Manjača je farma okruženu ogradom, a prostirala se na oko 260 x 240 metara prostora. Unutar
toga je bila ograda koja je farmu dijelila na dva djela. Ograde su bile oko 3 metra visoke.
Zatočenici kažu kako su jedna polovica logora nije koristila sve do kolovoza 1992. U svakom
djelu su bile po tri zgrade za zatočenike. Zgrade su ustvari služile kao spremišta , podijeljena
po sredini hodnikom, a svake strane su bile po tri prostorije, bez grijanja. U svakoj od tih
zgrada je bilo između 600 i 700 zatočenika, oko 00 zatočenika u svakoj prostoriji veličine oko
120 kvadrata. Ukupan broj zatočenika u logoru Manjača nije poznat, ali je sasvim sigurno
kako je u ljeto 1992 bilo zatočeno oko 3.700 osoba što je potvrdio Međunarodni crveni križ.
Kao i u drugim logorima, i ovdje su zatočenike selili, ali i ubijali.
Zatočeni muškarci su bili od 18 - 60 godina, žena je bio manji broj i sve su višestruko
silovane. Po nacionalnosti svi su zatočenici bili Hrvati ili Muslimani.
Bila su dva ulaza u logor, jedan sa sjeverno - zapadne strane, a drugi sa jugo - zapada. Psi
čuvari su bili vezani blizu vrata, ali i patrolirali sa čuvarima po logoru. mine su postavljene
između ograda unutar logora i oko logora. Na taj način je logor bio podijeljen u dva dijela
minskim poljem ali i potpuno okružen minama. Na ogradi su bila upozorenja o minama.
Osim zgrada za zatočenike u svakom dijelu logora ju bila mala šupa koja je služila kao
kuhinja, samica koja se nalazila 50 metara od zgrada odnosno staja sa zatočenicima.
Izvan ograđenog logora, na istočnoj strani, nalazilo se sedam i zgrada (12 x 50 ) u kojima su
bili srpski vojnici, liječnik i "ispitivači" srpske policije. Tri kuće su služile za smještaj srpskim
vojnicima, jedna je služila za smještaj tenkista, u jednoj je bilo skladište hrane i liječnik, a u
preostalima uredi srpske vojske. U tu zgradu su odvodili zatočenike na ispitivanja
U kuhinji za srpsku vojsku, kuhale su dvije logorašice, a spremala su dvojica logoraša.
Oko logora je bilo nekoliko bunkera i drvenih osmatračnica.
Prema nekim svjedočanstvima, nekolicina muslimanskih zatočenika su imenovani
"komandantima logora" i njihova je dužnost bila posredovati između zatočenika i uprave
logora, nadgledati kuhinju i prijavljivati probleme. Mnogi zatočenici kažu da su oni surađivali
sa Srbima i "cinkali" druge zatočenike. Zatočenici isto tako tvrde da je postojala "Knjiga" u
kojoj su bili upisani svi zatočenici i njihovi podaci, čak i kuda su kasnije prebačeni, odnosno u
koji logor. Oni koji su ubijeni, njihova imena su iskrižali.
Zapovjednici i stražari
Logor Manjača - Nadimci ili imena:
1. Štrkija
2. Fikret
3. Kec
4. Vlado
5. Rambo
6. Musliman Čedo
Download

Logor Manjaca