`
MGS-05 / MGS-07
Ekspres lonac
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
MOLIMO VAS DA PROČITATE OVO UPUTSTVO PRE UPOTREBE APARATA!!!
1 PRE UPOTREBE APARATA PRVI PUT, OBAVEZNO PROČITAJTE
UPUTSTVO
 Pročitajte pažljivo ovo uputstvo
 Obratite posebnu pažnju ukoliko koristite ekspres lonac u blizini dece,
osoba sa invaliditetom, ili ukoliko u kući imate kućne ljubimce.
 Nikada ne stavljajte ekspres lonac u pećnicu.
 Ekspres lonac pod pritiskom premeštajte isključivo sa velikim oprezom,
držeći ga za obe ručke u isto vreme, bez naginjanja već držanjem u
horizontalnoj ravni. Ne dirajte vrele površine lonca. Po mogućstvu koristite
zaštitne rukavice, otporne na vrelinu.
 Koristite ekspres lonac samo za svrhe za koje je namenjen.
 Hrana u ekspres loncu se kuva pod pritiskom. Nepravilno korišćenje može
izazvati opekotine. Pre nego što počnete kuvati, pobrinite se da je lonac
dobro zatvoren.
 Nikada ne otvarajte ekspres lonac dok niste potpuno sigurni da je unutrašnji
pritisak pao u potpunosti. Nikada ne koristite silu za otvaranje poklopca.
Pogledajte "Uputstva za upotrebu".
 Nikada nemojte koristiti ekspres lonac bez vode, jer to može uzrokovati
ozbiljnu štetu.
 Nemojte puniti lonac preko 2/3 kapaciteta. Prilikom kuvanja dolazi do
povećanja volumena kuvanih određenih namirnica, kao što su riža ili
sušeno povrće, pa nemojte puniti posudu preko 1/2 kapaciteta. Povrće, kao
što su grašak i pasulj, prvo potopite u vodu. Namirnice koje proizvode penu
za vreme kuvanja prvo treba skuvati bez poklopca, i tek onda možete ih
kuvati u ekspres loncu.
 Nakon kuvanja mesa sa kožicom, koja može da nabubri zbog pritiska,
nemojte pokušavati da probijete kožicu zbog opasnosti od opekotina.
Kožicu bocnite pre kuvanja kako biste sprečili da se to desi.
 Prilikom kuvanja brašna, nakon pada sigurnosnog ventila i pre otvaranja
poklopca, lagano protresite lonac kako bi se izbeglo prevrtanje jela.
 Pre svake upotrebe, proverite da li su ventili blokirani i prljavi. Pogledajte
"Uputstvo za upotrebu".
 Nikada nemojte koristiti ekspres lonac pod pritiskom za prženje u dubokom
ulju (kao fritezu).
 Ne dirajte sigurnosne sisteme osim na načine kako je to navedeno u ovom
uputstvu. Koristite isključive rezervne delove koje ste dobili od
proizvođača ili ovlašćenog uvoznika za ovaj konkretan model lonca.
 Nikada nemojte prati poklopac i gumu u mašini za pranje sudova.
 Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu.
2 Ekspres lonac se može koristiti za kuvanje na svim pločama, uključujući i
indukcione.
3 OPIS EKSPRES LONCA
1. Ručka poklopca
2. Sigurnosni ventil
3. Regulator pritiska
4. Poklopac
5. Ručka za otvaranje poklopca
6. Tajmer
7. Indikator nivoa pritiska
8. Sigurnosni vizir
9. Telo lonca
10. Ventilacioni odušak
11. Sigurnosni vijak
12. Guma
13. Dodatak za kuvanje na pari
14. Stalak dodatka za kuvanje na pari
15. Stakleni poklopac
4 SIGURNOST
Pročitajte i sačuvajte ovo uputstvo za ubuduće.
Korisnik preuzima svu odgovornost za bilo kakve nezgode koje mogu nastati kao
posledica nepridržavanja ovog uputstva.
1. Lonac je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i zabranjeno je korišćenje
u druge svrhe. Obratite pažnju ako su deca u blizini. U svakom slučaju,
deca ne bi trebalo da budu blizu ekspres lonca tokom kuvanja i na kraju,
kada je još vruć i u njemu ima pritiska. Posebnu pažnju obratite na osobe sa
smanjenim psiho fizičkim mogućnostima, osobe sa nedostatkom znanja i
iskustva, a takođe i na kućne ljubimce.
2. Ne dirajte direktno vrelu metalnu površinu. Ako je potrebno, koristite
zaštitne rukavice.
3. Kod lonca, tačka ključanja je oko 120 stepeni Celzijusa, a mogu da se
generišu i velike količine pare .
4. Ne koristite ekspres lonac za kuvanje sokova i džemova, granuliranih
namirnica i slično, jer to može da izazove veliku količinu mehurića i
prskanja, koja dalje može da blokira sigurnosni ventil . Zabranjeno je
kuvanje ove vrste hrane.
5. Nikada ne kuvati jela na mlečnoj bazi u ekspres loncu .
6. Ne koristite grube soli. Jela mogu biti posoljena na kraju kuvanja kada
lonac više nije pod pritiskom.
7. Održavajte regulator pritiska suvim i čistim, isto kao i sigurnosni ventil,
gumu, telo i poklopac lonca.
8. Obod lonca ,guma i poklopac moraju biti obavezno suvi pre upotrebe
9. Postavite lonac na ploču šporeta. U slučaju gasne ploče, plamen ne sme da
dodiruje zidove lonca. U slučaju električnih peći prečnik ploče mora biti
manji od dna posude, ili veličini dna.
10.
Nemojte koristiti ekspres lonac za kuvanje u dubokom ulju (kao
fritezu) i kuvanje bez vode, jer to može izazvati štetu i skraćuje životni vek
proizvoda.
5 11.
Ako para počne da izlazi iz sigurnosnog vizira ili ventila, odmah
sklonite lonac sa izvora toplote i smanjite temperaturu grejnog tela
Nemojte koristiti lonac dok taj problem nije rešen.
12.
Kada koristite ekspres lonac, ne dodirujte sigurnosni vizir.
13.
Nikada ne pokrivajte bilo koji deo poklopca kada kuvate (sigurnosni
vizir, sigurnosni ventil, regulator pritiska, indikator nivoa pritiska) .
14.
Kod kuvanje hrane i vode, nikad ne punite lonac više od 2/3
zapremine. Kada kuvate hranu koja tokom kuvanja povećava obim pod
uticajem temperature i vode (npr . pirinač , povrće i drugo) nemojte
prelaziti 1/2 kapaciteta lonca.
15.
Nikada ne otvarajte poklopac kada pritisak je lonac još pod pritiskom.
Nikad ne postavljajte na grejno telo kada poklopac nije pravilno postavljen.
16.
Ne dozvoljavajte dugo odlaganje soli, sirćeta, šećera i vode u ekspres
loncu. To može da dovede do pojavljivanja tačaka i mrlja unutar lonca.
Nakon upotrebe, očistite i osušite.
17.
Proverite svaki element ekspres lonca pre upotrebe kako biste
osigurali ličnu bezbednost i izbegli moguće nezgode.
6 FUNKCIJE
1. Lonac je namenjen samo za kućnu upotrebu. Poklopac i telo su napravljeni
od izdržljivog nerđajućeg čelika. Lonac ima dno ispunjeno sa dva sloja
aluminijuma. Lonac je dizajniran da kuva na električnim šporetima sa
fiksnom pločom, stakleno keramičkim pločama, halogenim pločama,
gasnim pločama kao i indukcionim pločama.
2. Komponente za bezbednost:
-Regulator pritiska : Postoje tri nivoa : dva nivoa radnog pritiska od 60 kPa
i 100 kPa. Različite namirnice zahtevaju različite nivoe pritiska .
-Sigurnosni ventil : Sigurnosni ventil automatski proverava pritisak unutar
lonca i ako je veći od pritiska za bezbedno otvaranje, otvara ventil, što će
smanjiti pritisak na nivo koji omogućava bezbedno otvaranje poklopca.
-Sigurnosni vizir: Na strani poklopca je vizir sigurnosti. Njegova svrha je
da oslobodi paru ako regulator pritiska i ventil ne rade ispravno ili ako
unutar lonca ima previše pare. Treba napomenuti da sigurnosni vizir ne
treba da bude okrenut prema korisniku ili trećim licima.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
PRE UPOTREBE LONCA PRVI PUT
1. Pročitajte uputstvo pažljivo pre prve upotrebe. Posebno pažljivo pročitajte
deo o bezbednosti.
2. Pre prve upotrebe, lonac, poklopac i gumu sa dodatnom opremom (stakleni
poklopac i dodatak za kuvanje na pari) dobro oprati deterdžentom, a zatim
dobro isperite i osušite. Napunite ekspres lonac do ½ hladnom vodom,
zatvorite poklopac, stavite na grejnu površinu i sačekajte dok para počne
da izlazi iz sigurnosnog ventila. Uklonite ekspres lonac sa šporeta i ostavite
ga zatvorenog oko 10-30 minuta, kako se oslobodili od mirisa koji nastaju
tokom proizvodnje.
3. Posle hlađenja, otvorite poklopac. Sipajte vodu, operite i osušite ponovo.
STANDARDNO KORIŠĆENJE
1. Uverite se da su ventilacioni otvori, sigurnosni ventil i regulator pritiska
slobodni tj. da nema ništa u njima što ih blokira. Ako postoji blokada,
koristite tanak predmet (npr. igla) da očistite cev i uklonite blokadu.
Uverite se da je sigurnosni ventil čist i da radi pravilno, i da je guma suva i
pravilno postavljena.
2. Lonac mora biti napunjen sa najmanje 1/4 l vode ili druge tečnosti kako bi
se omogućilo pravilno kuvanje. Hrana i voda nikada ne može preći više od
2/3 zapremine lonca. U loncu je vidno obeleženo min i max kad se kuva
7 pod pritiskom a bez pritiska tj staklenim poklopcem posuda se moze
napuniti sa 4,5 lit
3. Zatvaranje poklopca : Okrenite ručku za otvaranje poklopca u smeru
kazaljke na satu sve dok ne čujete da je kliknuo, što znači da je poklopac
potpuno i čvrsto zatvoren. Ako je potrebno, prilikom zatvaranja i otvaranja
pritisnite drugom rukom poklopac.
Vaš novi ekspres lonac je dizajniran i proizveden po visokim standardima,
obezbeđujući pouzdanost, jednostavnost upotrebe i bezbednost. Uz pravilno
korišćenje radiće besprekorno i služiće vam dugi niz godina .
* Pre upotrebe, proverite da li je ventil blokiran ili je čist.
* Kada kuvate "lepljivu hranu", pobrinite se da nije nalegla na dno lonca tako
što ćete lagano protresti lonac pre zagrevanja (Posebno kada kuvanju pasulja ,
itd)
* Dok čistite sigurnosni ventil pridržavajte se uputstava, kako bi sprečili da se
izgube sigurnosna svojstva ventila.
* Prilikom zamene delova novim delovima, obratite se ovlaščenom servisu
proizvođača ili njegovog distributera. Nepridržavanje ovom uputstvu i
kupovina delova koje nije preporučio proizvođač, može dovesti do
nepravilnog rada i nezgoda prilikom korišćenja.
GREJANJE
Grejno telo mora biti postavljeno na ravnu i stabilnu površinu. Kod korišćenja
ploče na grejnom telu, prečnik ploče ne može biti veći od prečnika lonca. Kada
koristite grejno telo na plin, uverite se da plamen ne dodiruje bočne zidove lonca.
NAPOMENA : Kada premeštate lonac, držite ga za ručke.
 U cilju omogućavanja brzog povećanja temperature, koristite veći plamen
ili jaču snagu, koja će uključiti regulator pritiska. Plamen ne bi trebalo da
bude preveliki, jer i ne sme da ide dalje od prečnika lonca. Tokom
8 zagrevanja sigurnosni ventil će emitovati malu količinu vodene pare (to je
normalno).
 Prilikom zagrevanja dok se ne postigne pritisak para izlazi na sigurnosnom
ventilu (II) a po postizanju pritiska crveno dugme(koje se nalazi u rupici
sigurnosnog ventila) se podiže i para prestaje da izlazi na ventilu.
 Nakon prestanka izlaska pare iz regulatora i podignutog dugmeta (od ovog
trenutka možete da regulišete vreme na tajmeru za kuvanje ) i podesite
izvor grejanja (snagu ringle ili ploče) na najniži nivo, što će omogućiti da
sačuvate energiju na najracionalniji način. Ukoliko tokom kuvanja
regulator počne da emituje paru i indikator nivoa pritiska(plavo dugme) se
podiže -smanjite ili ugasite izvor toplote, ovo se dešava ako niste na vreme
smanjili temperaturu kuvanja ili ste je nedovoljno smanjili. Ukoliko
indikator pritiska padne na početnu poziciju ( tj.ostaje u kućici spušten)
morate ponoviti postupak kuvanja tj. povećati temperaturu.
ISKLJUČIVANJE GREJANJA
Nakon kuvanja, isključite izvor toplote - sigurnosni ventil i indikator nivoa
pritiska će pasti posle izvesnog vremena.
BRZO HLAĐENJE LONCA
Da bi brzo smanjili temperaturu i pritisak kako bi što pre mogli da bezbedno
otvorite lonac možete uraditi sledeće:
1. Koristeći rukavice i npr. viljušku ili neko drugo kuhinjsko pomagalo
prebacite regulator pare na oznaku „para“ što će brzo osloboditi paru.
2. Stavite ekspres lonac pod blagi mlaz hladne vode po metalnim delovima,
pazeći da se ne preplavi sigurnosni ventil. Nakon pada sigurnosnog ventila
može otvoriti poklopac.
9 PRIRODNO HLAĐENJE LONCA
Nakon kuvanja , omogućite prirodno hlađenje lonca i ne otvarajte poklopac dok
sigurnosni ventil i indikator pritiska ne padnu dole, na ovaj način Vam se sve
hranjive materije iz pare vraćaju u hranu.
OTVARANJE LONCA
Okrenite ručku kao što je prikazano (smer suprotan od kazaljke na satu).
10 PROBLEMI I REŠENJA
Faza i problem
Zagrevanje – iz regulatora
pritiska ne izlazi para
Para izlazi iz sigurnosnog
ventila
Sigurnosni ventil se ne
podiže
Para izlazi sa različitih
mesta
Teško otvaranje / zatvaranje
lonca
Uzrok problema
Rešenje
1.Regulator pare je blokiran. 1.Uklonite blokadu
2.Uklonite hranu uz pomoć
2.Hrana se zaglavila u
ventilacionom otvoru
igle.
3.Pokušali ste da kuvate bez 3.Uklonite lonac sa grejne
vode
površine, sačekajte da se
4.Lonac se nalazi na kosoj
ohladi i otvorite i proverite
površini
da li ima vode u njemu.
4.Postavite lonac na ravnu
površinu.
1.Ventilacioni otvor je
1.Uklonite blokadu iz
blokiran
ventilacionog otvora
2.Previše hrane
2.Uklonite višak hrane
3. Prejak izvor toplote
3.Smanjite snagu izvora
toplote i podesite regulator i
izaberite odgovarajući
pritisak.
1.Poklopac nije pravilno
1.Pravilno zatvorite
zatvoren ili je mokar
poklopac.
2.Izvor toplote je suviše slab 2.Pojačajte izvor toplote
3.Očistite ili zamenite gumu.
da voda provri
3.Stavljena guma je
4.Proverite da li imate
prljava,vlažna ili nije
dovoljno tečnosti.
odgovarajući model
4.Sipali ste premalo tečnosti.
1.Regulator pare ili
1.Uz pomoć igle očistite
sigurnosni ventil ne rade
regulator pare i sigurnosni
ventil.
ispravno.
2.Pravilno namestite gumu
2.Loše nameštena guma
3.Guma je loša
3.Kupite novu gumu
4.Guma je prljava ili vlažna 4.Očistite gumu
5.Poklopac nije pravilno
5.Pravilno zatvorite
zatvoren
poklopac.
1.Nepravilno nameštena
1.Pravilno namestite gumu.
guma
2.Sačekajte da se lonac
2.Podignut sigurnosni ventil ohladi i da se sigurnosni
3.Deformisana guma
ventil skroz spusti
3.Kupite novu gumu
11 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
LONAC
* Da biste očistili naslage hrane koriste blage deterdžente na mestima naslaga.
* Posle svake upotrebe, operite i osušite lonac i dodatke koje ste koristili.
* Nemojte koristiti metalne četke za čišćenje, kako ne bi oštetili metalnu
površinu .
Napomena! U slučaju visokog sadržaja kalcijuma u vodi (što je slučaj na našim
prostorima), na dnu posude se može javiti beli talog od kamenca. Ovo ne utiče na
kvalitet hrane, ili svojstva ekspres lonca. Da biste uklonili mrlje, možete obrisati
lonac sa vodom i sirćetom, a zatim temeljno oprati i osušiti. Ne ostavljajte lonac
sa kiselim i slanim namirnicama, paradajz sosom itd , jer to može da dovede do
pojave tačaka i fleka na nekim mestima .
Ako ne planirate da koristite ekspres lonac, pokrije posudu i čuvajte odvojeno na
suvom mestu .
GUMA
*Uklonite prljavštinu sa gume, nežno je operite u toploj vodi.
*Dobro je osušite.
*Postavite gumu pravilno.
*Zamenite gumu jednom godišnje, posle dugog vremena upotrebe , u slučaju
deformacije ili oštećenja. Da bi se produžili život i poboljšali funkcionalnost,
gumu nakon sušenja premažite sa malo ulja. Ako ne planirate da koristite ekspres
lonac duže, gumu treba čuvati odvojeno.
REGULATOR, VENTILACIONI OTVOR I SIGURNOSNI VENTIL
*Ako regulator pritiska, ventilacioni otvor ili sigurnosni ventil budu blokirani
ostacima posle kuvanja, koristite iglu za čišćenje i proverite da li voda može da
teče kroz njih bez otpora.
*Očistite regulator pritiska i sigurnosni ventil posle svake upotrebe. Odvrnite
kapicu ventila, operite i zavrnite na svoje mesto. Pored čišćenja , proverite da li
ventil ispravno radi .
*Sigurnosni ventil mora se redovno čistiti. Pre upotrebe, okrenite poklopac i
proverite da li crvena kapica pada slobodno. Nepravilna instalacija ventila može
biti opasnost za korisnika .
12 UKLANJANJE ZAGORELE HRANE
*Za uklanjanje zagorele hrane sipajte malo vode i deterdženta i prokuvanjte da
biste se lakše oslobodili zagorele hrane.
*Ako je zagorela masa lepljiva, dodajte toplu vodu i ulje. Zatim nežno uklonite.
Ne pokušavajte da vadite oštrim predmetom .
PRAKTIČNI SAVETI
*Nikada ne koristite agresivne krpe za čišćenje, metalne četke . Koristite blagi
deterdžent .
*Nikada ne perite poklopac i gumu u mašini za sudove;
*Podmazati gumu sa jestivim uljem da joj produžite radni vek.
*Nikada ne zatvarajte lonac nakon upotrebe. To vam omogućava da produžite
radni vek gume.
*Zamrznutu hranu prvo odmrznite pre kuvanja.
*Otvorite poklopac i kuvajte hranu koja pravi mnogo pene i mehurića. Zatvorite
poklopac nakon formiranja mehurića i smanjene pene.
KORIŠĆENJE DODATKA ZA KUVANJE NA PARU
Vaš ekspres lonac je opremljen sa dodatkom za kuvanje na pari. Dodatna osobina
dodatka je što može da služi kao rende za voće i povrće.
Da biste kuvali na pari potrebno je da na dno lonca postavite stalak dodatka za
kuvanje na pari, zatim postaviti dodatak za kuvanje na pari, sipati pravu količinu
vode (minimalni nivo označen na unutrašnjosti lonca).
NAPOMENA : Namirnice nikada ne smeju dodirivati poklopac ekspres lonca.
13 TAJMER
Kada se kuva u ekspres loncu uklonite tajmer sa poklopca i neka bude u Vašoj
blizini kako bi Vas opomenuo da je kuvanje završeno.
Pritisnite i držite plavo dugme da biste pokrenuli tajmer – na ekranu će se
pojaviti "00".
1. Vreme podešavanja programirate pritiskom na plavo dugme (trajanje
kuvanja u opsegu od 0 - 99 min). Zvučni signal će oglasiti kraj vremena
kuvanja .
2. Ako ste pogrešili prilikom izbora vremena, pritisnite i držite plavo dugme i
na ekranu će se ponovo prikazati " 00 " – početna vrednost.
Preporučeno vrijeme kuvanja u ekspres loncu Vrijeme koje je potrebno da skuvate neku namirnicu počnite da računate od onog trenutka kada je ekspres lonac postigao najviši pritisak. Uvijek počnite sa najkraćim vremenom koje je potrebno za kuvanje, jer uvijek možete dokuvati još nekoliko minuta dok dobijete željenu mekšinu namirnica. Hrana Vrijeme kuvanja(u minutima) Jabuke, parčad 2 Artičoke, cijele 8‐10 Špargle, cijele 1‐2 Ječam, zrna 15‐20 Boranija, sviježa zelena ili žuta, cijela ili izlomljena 2‐3 Pasulj, bijeli 2‐3 Cvekla, tanka parčad 3‐4 Cvekla, cijela 12‐14 Brokoli 2‐3 Kupus, crveni ili zeleni 3‐4 Šargarepa 1‐2 Karfiol 2‐3 14 Piletina, parčad 10‐12 Piletina, cijela 15‐20 Kukuruz , klas 3‐4 Meso, goveđe, svinjsko, jagnjeće, pečenje 40‐60 Meso, 15‐20 Grašak 8‐10 Krompir, parčad ili kockice 5‐7 Krompir, cijeli 10 ‐12 Mladi krompir 5‐7 Riža, integralna 15‐20 Riža, bijela 5‐7 Spanać, sviježi 2‐3 Supa od kostiju 30 Slatki krompir 4‐5 Najlakši način da znate koliko je potrebno nekoj namirnici da se skuva je da pogledate tabelu. U svim tabelama vrijeme koje je dato počinje da se računa od onog trenutka kada je ekspres lonac postigao maksimalni pritisak. Vrijeme kuvanja potrebno za neku namirnicu je uzeto generalno i predstavlja srednju vrijednost. Tako, ako uzmemo krompir, znaćemo da se sve vrste krompira ne kuvaju jednako. Takođe ni svi tipovi ekspres lonaca ne kuvaju jednako brzo, odnosno neki kuvaju brže, a neki sporije. Brzina kuvanja još može zavisiti i od trenutnog napona struje. Važno je da vodite računa o svojim iskustvima i zabilježite ih u tabeli da sledeći put ne nagađate koliko je nekoj namirnici potrebno da se skuva. 15 
Download

MGS-05 / MGS-07 Ekspres lonac