Pisali smo i opet ćemo – Što radi masonska piramida u srcu hrvatske? - Glas Brotnja
NASLOVNICA
NAJAVE
VIJEST I
INT ERVJU
SPORT
SERVIS
RELIGIJA
T EHNOLOGIJA
01. 02. 2015.
KULT URA
Siječanj 30, 2015
OSVRT UREDNIKA
KONT AKT
Pisali smo i opet ćemo – Što radi
masonska piramida u srcu
hrvatske?
Glas Brot nja
KOLUMNE
Search
Hrvat ska
VIDEO PRIKAZI
Pro nađ i nas na Facebo o ku
Glas Brot nja
Sviđ a mi se
Broj os oba kojima s e s viđa Glas Brotnja: 4.029.
Novi test inteligencije
Dok se ruše spomenici braniteljima, oskvrnjuju groblja, izokreću i lome
križevi, post alo je izgleda „normalno“ da „slobodni zidari“
nesmet ano zidaju! Dokle?
Koliki je tvoj stepen
inteligencije Testiraj se
i saznaj.
Jednostavno ne želimo vjerovati da u Zagrebačkoj nadbiskupiji postoji sprega
između masonstva i pojedinca u crkvenoj hijerarhiji i molimo Nadbiskupski stol da se
javno o tome očituje. Nisu samo biskupi biskupija, nego su biskupija i svi vjernici
kojima je neprihvatljiva provokacija s masonskim spomenikom.
Čudno je da se u katoličkoj zemlji uporno izbjegava riješiti taj problem. Kako je
moguće da na tom masonskom spomeniku godinama piše kako je dignut u čast
osnutka Zagrebačke biskupije, a biskupija ne reagira, iako svaki vjernik u
Hrvat skoj zna kako je Crkva mnogim svojim dokument ima osudila
masonst vo i kako je ono jedan od najvećih neprijat elja Crkve?
NAJČITANIJE
Davor Pavuna: Svi moji grijesi i
oprost i
Bio sam mason i kajem se. Isus
me spasio
Vicka Ivanković – Čekam kad će
Gospa reći da se može objavit i
Njezin život opis
http://glasbrotnja.net/vijesti/hrvatska/pisali-smo-opet-cemo-sto-radi-masonska-piramida-u-srcu-hrvatske
1/4
Pisali smo i opet ćemo – Što radi masonska piramida u srcu hrvatske? - Glas Brotnja
01. 02. 2015.
Egzorcist don Gabriele Amort h
– Živimo u st rašnom razdoblju
Vlč. Zlat ko Sudac – Blizina
jednoga čovjeka koji vjeruje
dovoljna je da se zlo makne !
AMEN
DANAS KROZ POVIJEST
I na kraju, nismo sigurni u čemu se sastoji navodna manipulacija, ali sugurni samo
kako piramida ondje st oji predugo i kako je već odavno mogla bit i
uklonjena da je t o Kapt ol ht io.
Pozivamo da se vjernici koji ne žele da ih ta piramida i dalje vrijeđa pridruže
pokrenutoj inicijativi ZA uklanjanje sotonskog simbola
Kardinal Juraj Drašković – svojedobno
najmoćniji čovjek u Hrvatskoj
Zamislimo št o bi se dogodilo da je net ko u Sarajevu podigao st at uu
Isusa Krist a u čast osnut ka islamske zajednice u Sarajevu!
Pokret krunice za obraćenje i mir, opet ovano i sa punim pravom
post avlja pit anje: Kome se mi kat olici t rebamo molit i, i nije li upravo
Ivan Pavao II. t aj čiji bismo spomenik na t om mjest u t rebali gledat i, a
ne masonska piramida?
ht t p://www.ofm.hr/pokret _krunice/
ht t p://glasbrot nja.net /vijest i/hrvat ska/ne-t reba-t ajit i-da-su-masoniprisut ni-u-st rukt uri-crkve
LOKALNE VIJESTI
ht t p://glasbrot nja.net /religija/drust vo/druzba-brace-hrvat skogzmaja-okult izam-domaca-polit icka-elit a
ht t p://glasbrot nja.net /masoni
ht t p://glasbrot nja.net /kolumne/kolumne-dr-davor-pavuna/davorpavuna-dost a-je-bilo-ust animo-prot iv-komunjara-masona
ht t p://glasbrot nja.net /svjedocanst va/bio-sam-mason-kajem-se-isusspasio
“Ako voliš Hrvatsku svoju” knjig a akademika
Josipa Pečarića predstavljena u Brotnju
IZDVOJENE TEME
glasbrotnja.net
Comments
PROCURILA VELIKA T AJNA: Pročitajte kako
podmuklo Stanimirović, Crnog orac i Pupovac
kreiraju politiku u Hrvatskoj
KOLUMNE
ist aknut o
Vezane vijesti
http://glasbrotnja.net/vijesti/hrvatska/pisali-smo-opet-cemo-sto-radi-masonska-piramida-u-srcu-hrvatske
2/4
Download

Pisali smo i opet ćemo – Što radi masonska piramida u srcu hrvatske?