ÖRNEK 5.1
Bilinen : Düzgün yayılı yük taşıyan basit mesnetli bir kiriş,
g = 1 t/m ve q = 0,7 t/m , l= 5 m
Malzeme; C16 ve S220 ( fcd = 110 ve fyd = 1910 kgf/cm2 )
Kesit boyutları; bw = 25 cm , d = 47 cm
As = 10,18 cm2 ( 418)
C16 için k1 = 0,85
( h = 50 cm , d = 50-3 = 47 cm)
İstenen : Kiriş sözü edilen yükü güvenle taşıyabilir mi?
Çözüm :
As
10,18


 0, 0866
bw d 20 x 47
( T.G.Ç.A. Çiz.3.1) ’den, C16 ve S220 için: b =0,0316
 < b ( 0,00866 < 0,0316 ) kiriş denge altıdır.
As f yd
10,18 x1,91
k1c 

 8,32 cm
0,85 f cd bw 0,85 x0,11x 25
İlgili denklemlerden c ve j bulunur.
f yd 
 k1c



d
0
,
85
f

cd 

k1c
1910
 0,0108
 0,221
d
0,85 110
►
Taşıma gücü hesaplanır.
M r  As . f yd .( d  k1c / 2)
M r  10,18 1,910  (47  8,32 / 2)  833 tcm
Kirişe etkiyen maksimum moment :
1 2
1
M g  gl   1 (5) 2  3,12 tm
8
8
1 2
1
2
M q  ql 
 0, 7  (5)  2,19 tm
8
8
Bu momentler uygun yük katsayıları ile çarpılmalıdır.
(Düşey yük birleşimi)
M d  1, 4 M g  1, 6 M q
M d  1, 4  3,12  1, 6  2,19
M d  4,37  3,50  7,87 tm  787 tcm
Md < Mr olduğundan, sözü edilen yük
güvenle taşınabilir.
Download

Düzgün yayılı yük taşıyan basit mesnetli bir kiriş, g = 1 t/m ve q = 0,7