MXZ
Spoljašnja
jedinica
SERIJA
MXZ serija je visoko efikasna i veoma fleksibilna u mogućnosti
proširenja sistema. Najbolje rešenje kada su u pitanju potrebe za klimatizacijom multi-sistemom.
2 priključka
MXZ-2A30VA
MXZ-2A40VA
MXZ-2A52VA
3 priključka
4 priključka
4 priključka
MXZ-3A54VA
MXZ-4A71VA
5 priključaka
8 priključaka
MXZ-4A80VA
MXZ-5A100VA
PRIMER MULTI SISTEM KONFIGURACIJE
MXZ-8A140VA
Power Multi MXZ-8A140VA
Manje MXZ jedinice sa 2,3,4 i 5 prikjučaka
MSZ-FD
(primer MXZ-4A80VA konfiguracije sistema)
MSZ-FD
MSZ-FD
MSZ-GE
PAC-AK30BC
PLA-BA
MFZ-KA
MLZ-KA
PAC-AK50BC
SLZ-KA
SLZ-KA
MLZ-KA
MXZ-4A80VA
MFZ-KA
MXZ-8A140VA
SEZ-KD
MSDD-50AR-E
ili
MSDD-50BR-E
Mogućnost klimatizovanja osam soba
sa jednom spoljašnjom jedinicom
"Energetska klasa A"
za sve modele
MXZ serija nudi osam različitih unutrašnjih modela, koji se nalaze u
rasponu od 3.0 do 14.0 kW. Svi modeli su kompatibilni sa određenim
modelima M, S i P serije. Jedna spoljašnja jedinica može biti primenjena u velikom broju različito projektovanih objekata.
Mitsubishi electric oprema najnovije inverter tehnologije je ostvarila
"Energetsku klasu A" za sve MXZ jedinice.
EER
A
COP
A
Tehnička podrška
Funkcija korekcije elektro povezivanja
i povezivanja cevnog razvoda* (4A80/5A100)
Prilagođavanje
jačine struje
Jednostavnim pritiskom na dugme potvrđujemo da su elektro i cevno
povezivanje unutrašnje i spoljašnje jedinice obavljeni na ispravan način.
Greške pri elektro povezivanju se automatski detektuju. Na ovaj način se
eliminiše komplikovanost provere elektro povezivanja kod složenih i velikih
sistema. (Detaljan opis u priručniku za instalaciju spoljašnjih jedinica).
Dipswitch funkcija podešavanja omogućava definisanje maksimalne
električne struje za funkcionisanje jedinice. Ova funkcija se
preporučuje kako bi se redukovali troškovi energije. (Detaljan opis u
priručniku za instalaciju spoljašnjih jedinica).
(4A80/5A100/8A140)
* Maksimalni kapacitet se smanjuje korišćenjem ove funkcije.
* Ova funkcija se ne može koristiti kada je spoljna temparatura ispod 0°C.
Proces detektovanja traje 10-15 minuta, i za to vreme jedinica mora biti podešena
na modu hlađenja.
Potvrda
ispravnosti el.
povezivanja
štedi vreme.
Spoljašnja
jedinica ispravno
povezana.
Operacija zaključavanja
(2A/3A/4A/5A/8A)
Ova operacija služi da bi podesili uređaj za ograničenu upotrebu.
Mogu se definisati operacije hlađenja ili grejanja podešavanjem
parametara kontrolne ploče spoljne jedinice. Ovo je veoma korisna
opcija kada su potrebe sistema samo hlađanje ili samo grejanje.
(Detaljan opis u priručniku za instalaciju spoljašnjih jedinica).
OVLAŠĆENI UVOZNIK I DILER
www.klima-m.rs
MXZ
SERIJA
INVERTER MULTI
2A-5A
8A
4A80/5A
8A
8A
230 / 1-fazno / 50, Napajnje spoljašnje jedinice
Nominalno
kW
3.0
4.0
5.2
5.4
7.1
8.0
10.0
Min - Max
kW
1.1 - 4.0
1.1 - 4.5
1.1 - 6.0
2.9 - 6.8
3.7 - 8.8
3.7 - 9.2
3.7 - 11.0
Nominalno
kW
0.595
1.045
1.505
1.295
1.93
2.19
2.935
4.69
3.65
3.33
3.97
3.52
3.47
3.28
A
A
A
A
A
A
A
46 - 44
47 - 44
49 - 45
46 - 44
48 - 45
46 - 44
51 - 46
33.7
34.5
32.9
42.1
42.1
42.1
56.6
4.0
4.5
6.4
6.8
8.6
9.4
12.0
EER *2
EEL energetska klasa
SPL [Spoljašnja] Nivo buke
dB(A)
Volumen vazduha [Spoljašnja] m3/min
Grejanje Kapacitet
kW
Nominalno
Potrošnja *1
A
Do 3 Unutrašnje jedinice
Do 5 Unutrašnjih jedinica
Do 2 Unutrašnje jedinice
Do 4 Unutrašnje jedinice
MXZ-2A30VA MXZ-2A40VA MXZ-2A52VA MXZ-3A54VA MXZ-4A71VA MXZ-4A80VA MXZ-5A100VA
Napajanje [V, Faza / Hz, Izvor napajanja]
Potrošnja *1
EER COP
A
Tip: inverter multi sistem
Ime modela
Hlađenje Kapacitet
3A - 5A
Min - Max
kW
1.0 - 4.5
1.0 - 5.0
1.0 - 7.2
2.6 - 9.0
3.4 - 9.0
3.4 - 11.6
3.4 - 14.0
Nominalno
kW
0.745
0.945
1.705
1.455
1.95
1.93
2.835
5.06
4.54
3.66
4.46
4.21
4.65
4.07
A
A
A
A
A
A
A
47 - 46
48 - 47
50 - 48
48 - 44
50 - 46
48 - 45
54 - 47
30.9
32.1
33.3
41.2
46.5
43.8
59.3
8.0
10.2
10.2
16.4
16.4
Videti tabelu kombinacija
17.4
18.4
900
COP *2
EEL energetska klasa
SPL [Spoljašnja] Nivo buke
dB(A)
Volumen vazduha [Spoljašnja] m3/min
Struja (max) *1
A
Ukupni kapacitet za sve unutrašnje jedinice (max)
kW
Spoljašnja Dimenzije
Visina
mm
550
550
550
710
710
900
Širina
mm
800
800
800
840 (+30)
840 (+30)
900
900
Dubina
mm
285
285
285
330
330
320 (+30)
320 (+30)
kg
34
34
40
57
Priključci Diametar
Tečnost
mm
6.35 x 2
6.35 x 2
6.35 x 2
6.35 x 3
za cevi
Gas
mm
9.52 x 2
9.52 x 2
9.52 x 2
9.52 x 3
m
20 / 15
30 / 20
30 / 20
50 / 25
60 / 25
70 / 25
80 / 25
m
10
15 (10)*3
15 (10)*3
15 (10)*3
15 (10)*3
10
15 (10)*3
ºC
-10 ~ +43
-10 ~ +43
-10 ~ +43
-10 ~ +43
-10 ~ +43
-10 ~ +43
-10 ~ +43
ºC
-15 ~ +24
-15 ~ +24
-15 ~ +24
-15 ~ +24
-15 ~ +24
-15 ~ +24
-15 ~ +24
Težina
Max. dužina
Ukupno/po jedinici
Max. visina Sp.-Un.
Grarntovani opseg rada Hlađenje
[Spoljašnja]
Grejanje
Tip: inverter multi sistem
Ime modela
Do 8 Unutrašnje jedinice
MXZ-8A140VA
Napajanje [V, Faza / Hz, Izvor napajanja]
230 / 1-fazno / 50,
Napajnje spoljašnje jedinice
Hlađenje Kapacitet
Nominalno
Potrošnja *1
Nivo buke
Volumen vazduha [Spoljašnja]
3.79
Ukupna potrošnja
3.52
Struja
Dimenzija kondenz creva*5
Dimenzije [VxŠxD]
dB(A)
50 - 47
m3/min
100
Težina
kW
16.0
Cevi
Potrošnja *1
kW
3.90
[diametar] [un.strana]
COP *2
kW
3.91
Grejanje Kapacitet
Nominalno
EEL energetska klasa
SPL [Spoljašnja]
Nominalno
Volumen vazduha [Spoljašnja]
Max. 5
Napajanje [V, Faza / Hz, Izvor napajanja]
14.0
A
Razdelna kutija-Branch Box
PAC-AK50BC
PAC-AK30BC
Ime modela
Broj povezanih unutrašnjih jedinica
kW
EEL energetska klasa
SPL [Spoljašnja]
Tip
kW
EER *2
68
58
67
6.35 x 5
6.35 x 4
6.35 x 4
9.52 x 3 + 12.7 x 1 9.52 x 3 + 12.7 x 1 9.52 x 4 , 12.7 x 1
Ogranak
Tečnost
Gas
Glavni
Tečnost
[sp.strana]
Gas
Način povezivanja
A
52
Max. 3
230 / 1-fazno / 50,
Napajnje spoljašnje jedinice
kW
0.003
0.003
A
0.05
0.05
mm
O.D. 20 (VP - 16)
mm
198 - 450 - 280
kg
9.3
8.1
mm
6.35 x 5
6.35 x 3
mm 9.52 x 4,12.7 x 1
9.52 x 3
mm
9.52
9.52
mm
15.88
15.88
Zavareni spoj
Zavareni spoj
dB(A)
100
Napojni Za spoljašnju jedinicu
3-žilni kabl+ Uzemljenje
Ukupni kapacitet za sve unutrašnje jedinice (max) m3/min
18.5
kabl
3-žilni kabl+ Uzemljenje
A
29.5
kW
40
Visina
mm
1,350
Širina
mm
950
Dubina
mm
330
kg
128
Priključci Diametar
Tečnost
mm
9.52 x 1
za cevi
Gas
mm
15.88 x 1
Struja (max) *1
Jačina Osigurača
Spoljašnja Dimenzije
Težina
Max. dužina
Max. visina
Grarntovani opseg rada
[Spoljašnja]
Ukupno/po jedinici
m
115 / 70
Sp.-Un.
m
20 (30)*4
Hlađenje
ºC
-5 ~ 46
Grejanje
ºC
-15 ~ 21
Za unutrašnju jedinicu
*1) Potrošnja energije i radna struja (max) se odnose isključivo na spoljašnje jedinice.
*2) EER i COP se koriste jedino sa dole navedenim spoljašnjim jedinicama
MXZ-2A30VA
MSZ-GE25VA x 2
MXZ-2A40VA
MSZ-GE25VA + MSZ-GE35VA
MXZ-2A52VA
MSZ-GE35VA x 2
MXZ-3A54VA
MSZ-GE22VA x 3
MXZ-4A71VA
MSZ-GE22VA x 4
MXZ-4A80VA
MSZ-GE35VA x 4
MXZ-5A100VA
MSZ-GE22VA x 5
MXZ-8A140VA
MSZ-GA60VA x 3 + PAC-AK30BC
*3) Ukoliko je spoljašnja jedinica iznad unutrašnje, max visina
je smanjena na 10 m
*4) Ukoliko je spoljašnja jedinica ispod unutrašnje, max visina
je povećana do 30 m
*5) Crevo za odvod kondenzata se posebno kupuje
www.klima-m.rs
OVLAŠĆENI UVOZNIK I DILER
ODABIR JEDINICA
Na raspolaganju je veliki izbor unutrašnjih i spoljašnjih jedinica različite funkcije, izgleda i kapaciteta . Mogućnost
povezivanja do osam unutrašnjih jedinica na jednu spoljašnju jedinicu.
Stvorite sistem koji najbolje odgovara vašim potrebama.
IZABERITE MODEL UNUTRAŠNJE JEDINICE
KORAK 1
Izaberite unutrašnju jedinicu za svaku sobu
Zidna
Parapetna
Kasetna
Kanalska
IZABERITE SPOLJAŠNJU JEDINICU
KORAK 2
Izaberite spoljašnju jedinicu na osnovu broja unutrašnjih jedinica i potrebnog kapaciteta
2 priključka
Mogućnost povezivanja 2 un. Jedinice
3 priključka
Mogućnost povezivanja 3 un. Jedinice
8 priključaka
Mogućnost povezivanja 8 un. Jedinica
Spoljašnja jedinica
MXZ-2A30VA
MXZ-2A40VA
MXZ-2A52VA
Mogućnost povezivanja 4 un. Jedinice
5 priključaka
- Branch Box
PAC-AK30BC
MXZ-3A54VA
4 priključka
Razdelna kutija
Mogućnost povezivanja 5 un. Jedinica
PAC-AK50BC
MXZ-8A140VA
MXZ-4A71VA
MXZ-4A80VA
MXZ-5A100VA
Veza unutrašnjih jedinica zahteva odgovorajući
razdelnik-branch box (distribucija cevovoda je
potrebna kada se spajaju dva razdelnika).
PROVERA ISPRAVNOSTI IZABRANOG SISTEMA
KORAK 3
Kombinacije zavise od izabranih spoljašnjih jedinica. Proverite sledeće korake.
Provera unutrašnjih jedinica
Provera kombinacije kapaciteta
Odnosi se na "Tabelu kompatibilnosti unutrašnjih jedinica" - da bi proverili da li izabrane
unutrašnje jedinice mogu da se povežu na izabrane spoljašnje jedinice.
(unutrašnje jedinice koje nisu u tabeli ne mogu se upotrebiti)-oznaka MXZ connection
Odnosi se na "Tabelu kombinacija" - da bi proverili da li kapacitet izabranih unutrašnjih jedinica odgovara
kapacitetu izabrane spoljašnje jedinice (kombinacije koje nisu u tabeli ne mogu se upotrebiti)
Ukoliko kombinacija koju želite da upotrebite nije moguća, zamenite spoljašnju ili unutrašnje jedinice,
tako da se kombinacija poklapa sa nekom od prikazanih u tabeli.
OVLA[]ENI UVOZNIK I DILER
Bulevar Despota Stefana 109/a11000
Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 208 46 50
Fax: +381 11 208 46 51
e-mall: [email protected]
web: www.klima-m.rs
Download

MXZSERIJA