3. Balkanski kulinarski kup
3th Balkan Culinary Cup
3. Балканский Кулинарный Кубок
2014
16-19. oktobar 2014.
Beograd , Srbija
16-19. october 2014
Belgrade, Serbia
16-19 октября 2014г
Белград , Сербия
www.serbian-chefs.rs
1
Sadržaj
Contents
Cодержание
Propozicije takmičenja
strana 3
Competition propositions
pages 22
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
2
страница 42
Balkanski kulinarski kup
Balkanski kulinarski kup je prvi šampionat profesionalnih kuvara i
poslastičara i do sada jedini skup ovakvog karaktera u balkanskom
regionu i održava se po treći put za redom. Cilj ovog šampionata je
da okupi što više kolega iz zemalja regiona ali i iz Evrope i sveta, radi
razmene iskustva i implementacije novih trendova i avremenih
tehnika rada u ovoj oblasti.
Organizatori šampinata su:
Kulinarska federacija Srbije, jedini i zvanični punopravni član WACSa
Kulinarska asocijacija Srbije i
Asocijacija šefova kuvara Srbije
Ovaj šampionat će biti organizovan zajedno sa 2. BIG Masterom
(manifestacija edukativnog karaktera) i 2. Balkan Chill Festivalom
(tema ove godine OD SEMENA DO TANJIRA) pod kupolama Hale 5
Beogradskog sajma, Bulevar Vojvode Mišića 14, Beograd, Srbija.
Balkanski kulinarski kup (Balkan Culinary Cup) je međunarodni
gastronomski festival koji se održava svake druge godine u kome je
Srbija obavezna da ove godine bude domaćin. Glavna ideja ovakve
manifestacije je podizanje rejtinga zemlje u WACS-u (World
Association of Chefs Societies). Na takmičenju sude licencirane
sudije WACS-a. Učestvuje 10-15 zemalja sa svojim najboljim
kuvarima.
3
INFORMACIJE O TAKMIČENJU
Pravo učešća na ovom šampionatu imaju svi profesionalni kuvari i
poslastičari iz svih zemalja Balkanskog regiona, Evrope i sveta.
Svaki takmičar može učestvovati u jednoj ili u više kategorija po
ličnom izboru. Učešće u svakoj takmičarskoj kategoriji se posebno
plaća.
Takmičar koji će predstavljati Srbiju u kategoriji Golden Balkan Chef,
biće odabran od strane Kulinarske federacije Srbije.
U okviru ovog takmičenja dostupne su sledeće kategorije
Kategorija D - Art klasa – kulinarska umetnost
Kategorije A,B i C – Individualne prezentacije
Kategorija SP – Individualna praktična takmičenja (uživo u boksu)
Kategorija JP – Juniori Individualna praktična takmičenja (uživo u
boksu)
Kategorije SPT – timsko praktično takmičenje
Kategorija JPT – timsko Juniorsko praktično takmičenje
Specijalne nagrade biće dodeljene u takmičenju za izbor najboljeg
kuvara Srbije i najboljeg poslastičara Srbije
NAPOMENA ZA SVE KATEGORIJE: NIJE DOZVOLJENO
SERVIRATI HRANU NA STAKLU, DRVETU, PLASTICI I
METALU. DOZVOLJAVA SE UPOTREBA SREBRNOG POSUĐA I
TANJIRA SA POZLATOM .
Napomena za sudije
4
Svaka zemlja učesnica Balkanskog kulinarskog kupa daje po
jednog sudiju. Poželjno je da sudije budu sa A i B licencom
WACSa. U slučaju nemanja licenciranih sudija uvažava se i
sudija imenovan od matičnog nacionalnog udruženja članice
WACSa.
ART KLASA – Artistika
NAPOMENA: Radovi u kategorijama D1, D2, D3, D5, D6, D7 biće
primani u hali Beogradskog sajma danima 17. i 18. oktobra u
periodu od 5 -7h. Sudije će radove ocenjivati u periodu od 8-9h
na dan izlaganja. Radove je potrebno skloniti naj kasnije u 19h
na dan izlaganja, sem u slučaju kada se dobije potvrda od strane
organizatora da radovi budu sklonjeni poslednjeg dana
takmičenja.
Kategorija D1 – RAD OD ČOKOLADE
Skulptura ili pokazni rad moraju biti prezentovani na maksimalnom
prostoru 80x80cm. Glaziranje, kao i korišćenje veštačkih
učvršćivača, držača ili ramova – nisu dozvoljeni. Dozvoljeno je
korišćenje prehrambenih boja.
CENA KOTIZACIJE U ART KLASI IZNOSI 1.800 RSD / 15 EURA
Kategorija D2 – RAD OD MARCIPANA
Skulptura ili pokazni rad moraju biti prezentovani na maksimalnom
prostoru 40x40cm. Glaziranje, kao i korišćenje veštačkih
učvršćivača, držača ili ramova – nisu dozvoljeni. Ograničeno
korišćenje prehrambenih boja za senčenje i naznačavanje
pojedinih delova - je dozvoljeno
CENA KOTIZACIJE U ART KLASI IZNOSI 1.800 RSD / 15 EURA
Kategorija D3 – RAD OD PUTERA
5
Skulptura ili pokazni rad moraju biti prezentovani na maksimalnom
prostoru 80x80cm. Veštački učvršćivači – nisu dozvoljeni.
Korišćenje prehrambenih boja je dozvoljeno
CENA KOTIZACIJE U ART KLASI IZNOSI 1.800 RSD/ 15 EURA
Kategorija D4 – ARTISTIKA OD VOĆA I POVRĆA
NAPOMENA: Radovi u kategoriji D4, D2 biće rađeni i u hali
Beogradskog sajma danima 17. i 18. oktobra u periodu od 8-11h.
Radove je potrebno skloniti najkasnije u 19h na dan izlaganja,
sem u slučaju kada se dobije potvrda od strane organizatora da
radovi budu sklonjeni poslednjeg dana takmičenja.
Rad od rezbarenog voća i povrća je po izboru takmičara. Skulptura ili
pokazni rad moraju biti prezentovani na maksimalnom prostoru
80x80cm. Kompozicija različitih vrsta voća i povrća u okviru
istog rada je dozvoljena. Korišćenje čačkalica i manjih drvenih
učvršćivača je dozvoljeno. Korišćenje ramova, kao i različitih
elemenata dekorative rada – nije dozvoljeno.
CENA KOTIZACIJE U ART KLASI IZNOSI 1.800 RSD / 15 EURA
Kategorija D5 - RAD OD ŠEĆERA
Rad od šećera može biti prezentovan po želji takmičara (figura, mrtva
priroda, apstrakcija). Poželjno je da izložbeni rad bude
pripremljen korišćenjem najmanje dve tehnike rada (šećer iz
kalupa, vučeni ili duvani šećer). Pokazni rad mora biti
prezentovan na max. prostoru 80x80cm
CENA KOTIZACIJE U ART KLASI IZNOSI 1.800 RSD / 15 EURA
Kategorija D6 - ŠEĆERNI CVETOVI
6
Potpuno jestivi buket šećernih cvetova mora biti pripremljen kao
kompozicija od 4 različite vrste cvetova. Buket mora da sadrži
najmanje po tri primerka od svake vrste cveta. U načinu
prezentacije ovog izložbenog rada kao i u veličini prostora za
prezentaciju ne postoje ograničenja.
CENA KOTIZACIJE U ART KLASI IZNOSI 1.800 RSD / 15 EURA
Kategorija D7 – TRADICIONALNI HLEB I PECIVA
Izložbeni rad mora sadržati najmanje 4 vrste hleba ili peciva. Tema
izložbenog rada je slobodna po želji takmičara. Dozvoljeno je
korišćenje jestivih i prirodnih elemenata za dekoraciju (zrna
žitarica i klasje, osušene biljke i cvetovi, tekstil i drvo). Izložbeni
rad mora biti prezentovan na maksimalnom prostoru 80x80cm
CENA KOTIZACIJE U ART KLASI IZNOSI 1.800 RSD / 15 EURA
Individualne Prezentacije
NAPOMENA: Radovi u kategorijama A1, A2, B biće primani u
hali Beogradskog sajma danima 17. i 18. oktobra u periodu od
5-7h. Sudije će radove ocenjivati u periodu od 8-9h na dan
izlaganja. Radove je potrebno skloniti naj kasnije u 19h na dan
izlaganja.
Kategorija A1
Takmičar ima zadatak da pripremi 1 banketski plato za 8 osoba + 1
tanjir restoranski za sudije (meso, ptice, divljač, riba ili morski
plodovi) + 4 različite porcije hladnog predjela serviranih
individualno. Svi elementi moraju biti želirani. Takmičar je u
obavezi da istakne recepturu. Organizator obezbeđuje izložbeni
prostor veličine 80x160 cm.
7
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI IZNOSI 3.000 RSD / 25
EURA
Kategorija A2
Takmičar ima zadatak da pripremi “finger food” za 6 osoba koji će
sadržati 3 vrste hladnih i 3 vrste toplih zalogaja serviranih
hladno (ukupno 36 zalogaja) + 1 tanjir restoranski od svake
vrste za sudije. Svi elementi moraju biti želirani. Takmičar je u
obavezi da istakne recepturu. Organizator obezbeđuje izložbeni
prostor veličine 80x160 cm.
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI IZNOSI 3.000 RSD / 25
EURA
Kategorija B
Takmičar ima zadatak da pripremi 1 restoranski plato za 2 osobe +
jedan set meni od 3 ganga za 1 osobu (predjelo, glavno jelo i
desert – servirani individualno). Svi elementi moraju biti želirani.
Takmičar je u obavezi da istakne recepturu. Organizator
obezbeđuje izložbeni prostor veličine 80x160 cm.
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI IZNOSI 3.000 RSD / 25
EURA
Kategorija C - POSLASTIČARSKA KATEGORIJA
Organizator obezbeđuje izložbeni prostor veličine 80x80 cm
KATEGORIJA C1 – SVADBENA TORTA
8
Izložbeni rad mora biti prezentovan u obliku svečane svadbene torte
koja je pripremljena od tri nivoa kore i krema. Poželjno je da rad bude
prezentovan u dimenzijama 80x80 cm. Visina nije limitirana. Svi
delovi torte moraju biti jestivi. Torta mora biti dekorisana isključivo
ručno pripremljenim elementima. Svi elementi dekoracije uključujući i
donji deo moraju biti pripremljeni od jestivih proizvoda. Dekoracija
može biti od kuvanog šećera, pasti, čokolade i sl. Dozvoljena je
upotreba držača za šećerne cvetove u tehnici vučenog šećera. Jedno
parče torte mora biti izdvojeno za sudije. Svi elementi pomoćnih
dekoracija su dozvoljeni sa ciljem bolje prezentacije i harmonije sa
odabranom temom.
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI IZNOSI 3.000 RSD / 25
EURA
KATEGORIJA C2 – DESERTI
Izložbeni rad mora da sadrži 4 različita restoranska deserta, servirana
individualno na tanjiru sa skulpturom koja odgovara temi. Poželjno je
da skulptura bude pripremljena od prirodnih jestivih sastojaka, bez
ograničenja veličine. Deserti se serviraju kao hladni (svaki za jednu
osobu). Neophodno je da serviranje bude praktično i moderno.
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI IZNOSI 3.000 RSD / 25
EURA
KATEGORIJA C3 – PETIT FOUR
Izložbeni rad mora biti sastavljen od 6 različitih vrsta petit foura sa po
6 primeraka od svake vrste. Kompozicija mora biti prezentovana sa
skulpturom koja odgovara temi, bez ograničenja veličine. Skulptura bi
trebala biti pripremljena od jestivih materijala. Ukupan broj zalogaja 36, od kojih je u kompoziciji servirano 6x5 komada, a 6x1 na
posebnom platou dostupno sudijama za ocenjivanje.
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI IZNOSI 3.000 RSD / 25
EURA
Individualna praktična takmičenja
9
NAPOMENA ZA SVE KATEGORIJE: NIJE DOZVOLJENO
SERVIRATI HRANU NA STAKLU, DRVETU, PLASTICI I
METALU. DOZVOLJAVA SE UPOTREBA SREBRNOG POSUĐA I
TANJIRA SA POZLATOM .
Individualna praktična takmičenja podrazumevaju pripremu
jednog jela u 2 istovetna primerka, servirana individualno.
Takmičari su dužni da obezbede sve potrebne namirnice i sitan
alat koji nije obezbeđen od strane organizatora.
Tanjire za serviranje jela obezbeđuje takmičar.
Broj takmičara u svakoj kategoriji je ograničen.
SP1 - VEGETARIJANSKO JELO
Takmičar ima zadatak da u roku od 50 minuta pripremi
vegetarijansko jelo (ovo-lacto) u dva istovetna primerka,
servirana individualno.
(10 min. priprema za takmičenje, 30 min. priprema i serviranje
jela, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI IZNOSI 3.500 RSD / 30
EURA
SP2 - JELO OD JAGNJETINE
Takmičar ima zadatak da u roku od 50 minuta pripremi jelo od
jagnjetine u dva istovetna primerka, servirana individualno
(10 min. priprema za takmičenje, 30 min. priprema i serviranje
jela, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
10
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI IZNOSI 3.500 RSD / 30
EURA
SP3 - JELO OD RIBE
Takmičar ima zadatak da u roku od 50 minuta pripremi jelo od
ribe u dva istovetna primerka, servirana individualno.
(10 min. priprema za takmičenje, 30 min. priprema i serviranje
jela, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI IZNOSI 3.500 RSD / 30
EURA
SP4 - MODERNO JELO
Takmičar ima zadatak da u roku od 60 minuta pripremi moderno
jelo po ličnom nahođenju, u dva istovetna primerka, servirana
individualno.
(10 min. priprema za takmičenje, 40 min. priprema i serviranje
jela, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI IZNOSI 3.500 RSD / 30
EURA
SP5 - JELO OD TESTENINE
Takmičar ima zadatak da u roku od 50 minuta pripremi jelo od
testenine u dva istovetna primerka, servirana individualno.
Poželjno je da testenina bude pripremljena na licu mesta (testo
može da bude umešeno unapred i uneto u boks ).
(10 min. priprema za takmičenje, 30 min. priprema i serviranje
jela, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI IZNOSI 3.500 RSD / 30
EURA
SP6 - NACIONALNO JELO
11
Takmičar ima zadatak da u roku od 50 minuta pripremi
nacionalno jelo u dva istovetna primerka, servirana individualno.
(10 min. priprema za takmičenje, 30 min. priprema i serviranje
jela, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI IZNOSI 3.500 RSD / 30
EURA
SP7 - RESTORANSKI DESERT
Takmičar ima zadatak da u roku od 50 minuta pripremi
restoranski desert u dva istovetna primerka, servirana
individualno. Dozvoljene su sve tehnike rada.
(10 min. priprema za takmičenje, 30 min. priprema i serviranje
deserta, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI IZNOSI 3.500 RSD / 30
EURA
Napomena: sve juniorske kategorije su besplatne (ne plaća se
kotizacija).
INDIVIDUALNA PRAKTIČNA TAKMIČENJA JUNIORA
podrazumevaju pripremu jednog jela u 2 istovetna primerka,
servirana individualno.
Takmičari su dužni da obezbede sve potrebne namirnice i sitan
alat koji nije obezbeđen od strane organizatora.
Tanjire za serviranje jela obezbeđuje takmičar.
Broj takmičara u svakoj kategoriji je ograničen.
NAPOMENA ZA SVE KATEGORIJE: NIJE DOZVOLJENO
SERVIRATI HRANU NA STAKLU, DRVETU, PLASTICI I
METALU. DOZVOLJAVA SE UPOTREBA SREBRNOG POSUĐA I
TANJIRA SA POZLATOM.
12
JP1 - VEGETARIJANSKO JELO
Takmičar ima zadatak da u roku od 50 minuta pripremi
vegetarijansko jelo (ovo-lacto) u dva istovetna primerka,
servirana individualno.
(10 min. priprema za takmičenje, 30 min. priprema i serviranje
jela, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
JP2 - JELO OD JAGNJETINE
Takmičar ima zadatak da u roku od 50 minuta pripremi jelo od
jagnjetine u dva istovetna primerka, servirana individualno.
(10 min. priprema za takmičenje, 30 min. priprema i serviranje
jela, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
JP3 - JELO OD RIBE
Takmičar ima zadatak da u roku od 50 minuta pripremi jelo od
ribe u dva istovetna primerka, servirana individualno.
(10 min. priprema za takmičenje, 30 min. priprema i serviranje
jela, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
JP4 - MODERNO JELO
Takmičar ima zadatak da u roku od 60 minuta pripremi moderno
jelo po ličnom nahođenju, u dva istovetna primerka, servirana
individualno.
(10 min. priprema za takmičenje, 40 min. priprema i serviranje
jela, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
JP5 - JELO OD TESTENINE
Takmičar ima zadatak da u roku od 50 minuta pripremi jelo od
testenine u dva istovetna primerka, servirana individualno.
Poželjno je da testenina bude pripremljena na licu mesta (testo
može da bude umešeno unapred i uneto u boks )..
13
(10 min. priprema za takmičenje, 30 min. priprema i serviranje
jela, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
JP6 - NACIONALNO JELO
Takmičar ima zadatak da u roku od 50 minuta pripremi
nacionalno jelo u dva istovetna primerka, servirana individualno.
(10 min. priprema za takmičenje, 30 min. priprema i serviranje
jela, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
JP7 - RESTORANSKI DESERT
Takmičar ima zadatak da u roku od 50 minuta pripremi
restoranski desert u dva istovetna primerka, servirana
individualno. Dozvoljene su sve tehnike rada.
(10 min. priprema za takmičenje, 30 min. priprema i serviranje
deserta, 10 min. čišćenje i raspremanje radnog prostora)
ZLATNI KUVAR BALKANSKOG KULINARSKOG KUPA
NAPOMENA ZA SVE KATEGORIJE: NIJE DOZVOLJENO
SERVIRATI HRANU NA STAKLU, DRVETU, PLASTICI I
METALU. DOZVOLJAVA SE UPOTREBA SREBRNOG POSUĐA I
TANJIRA SA POZLATOM .
Takmičenje u ovoj kategoriji dostupno je isključivo individualnim
takmičarima iz zemalja učesnica (jedna zemlja – jedan takmičar).
ZLATNI KUVAR BALKANSKOG KULINARSKOG KUPA – GBC
Svaki takmičar ima zadatak da u roku od 90 minuta pripremi set meni
sastavljen iz tri ganga u 2 istovetna primerka (2 x predjelo, 2 x glavno
jelo, 2 x desert ), po principu BLACK BOXa, od namirnica koje mu je
organizator dao.
14
U ovoj kategoriji organizator obezbeđuje namirnice za pripremu, koje
će biti date učesnicima pred početak kategorije, takmičar može uneti
specifične namirnice i začine u boks.
Svaki takmičar ima rok od 20 minuta po početku kategorije da
dostavi kompletan meni na engleskom jeziku od namirnica koje su
mu date na korišćenje. Svu sitnu opremu (u vidu tanjra za serviranje,
miksera, blendera, ...) za kategoriju takmičar sam obezbeđuje.
Napomena: šerpe, tiganje i drugi sitan inventar obezbeđuje
organizator.
Takmičari će biti ocenjivani u odnosu na balans namirnica koje su
iskorišćene u meniju, veštinu pripreme kao i korišćenje pravila struke.
Takmičar može koristiti usluge Stjuarta ali on nije član tima, ne sme
dirati ni pomagati u obradi namirnica niti pomagati u bilo kom vidu
oko spremanja menija.
Jedan primerak menija se servira na sto za prezentaciju a drugi
ispred takmičarske kuhinje dostupan sudijama za ocenjivanje.
Namirnice za takmičenje u ovoj kategoriji obezbeđuje organizator.
(Takmičar koji će predstavljati Srbiju u ovoj kategoriji biće odabran od
strane Kulinarske federacije Srbije).
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI JE 7.000 RSD / 60
EURA
SAMO ZA TAKMIČARE IZ SRBIJE - Only for Serbian Competitors
15
Učesnici u kategorijama SCC i JSCC mogu da se kvalikifikuju za
članove nacionalnog tima Srbije. Ova kategorija je titula najboljeg
kuvara u 2014. godini.
NAPOMENA ZA SVE KATEGORIJE: NIJE DOZVOLJENO
SERVIRATI HRANU NA STAKLU, DRVETU, PLASTICI I
METALU. DOZVOLJAVA SE UPOTREBA SREBRNOG POSUĐA I
TANJIRA SA POZLATOM.
SCC - SERBIAN CHEFS CHALLENGER
Takmičenje u ovoj kategoriji dostupno je isključivo individualnim
takmičarima iz SRBIJE.
Svaki takmičar ima zadatak da u roku od 90 minuta pripremi set meni
sastavljen iz tri ganga u 2 istovetna primerka (2 x predjelo, 2 x glavno
jelo, 2 x desert), po principu BLACK BOXa.
U ovoj kategoriji organizator obezbeđuje namirnice za pripremu , koje
će biti date učesnicioma na pred početak kategorije, takmičar može
uneti specifične namirnice i začine u boks.
Svaki takmičar ima rok od 20 minuta po početku kategorije da
dostavi kompletan meni na engleskom jeziku od namirnica koje su
mu date na korišćenje. Svu sitnu opremu (u vidu tanjra za serviranje ,
miksera, blendera, ...) za kategoriju takmičar sam obezbeđuje.
Napomena: šerpe, tiganje i drugi sitan inventar obezbeđuje
organizator.
Takmičari će biti ocenjivani u odnosu na balans namirnica koje su
iskorišćene u meniju, veštinu pripreme kao i korišćenje pravila struke.
Takmičar može koristiti usluge Stjuarta ali on ne sme nositi kuvarsku
16
uniformu i nije član tima, ne sme dirati ni pomagati u obradi namirnica
niti pomagati u bilo kom vidu oko spremanja menija.
Jedan primerak menija se servira na sto za prezentaciju a drugi
ispred takmičarske kuhinje dostupan sudijama za ocenjivanje.
Namirnice za takmičenje u ovoj kategoriji i tanjire za serviranje
obezbeđuje organizator.
Svaki takmičar je u obavezi da dostavi sudijskom žiriju najkasnije sat
vremena pre početka naziv i opis menija sa normativima i tehnikama
rada.
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI JE 7.000 RSD / 60
EURA
JSCC - JUNIOR SERBIAN CHEFS CHALLENGER
Takmičenje u ovoj kategoriji dostupno je isključivo individualnim
takmičarima iz SRBIJE.
Svaki takmičar ima zadatak da u roku od 90 minuta pripremi set
meni sastavljen iz tri ganga u 2 istovetna primerka (2 x predjelo, 2 x
glavno jelo, 2 x desert ), po principu BLACK BOXa.
U ovoj kategoriji organizator obezbeđuje namirnice za pripremu , koje
će biti date učesnicima pred početak kategorije, takmičar može uneti
specifične namirnice i začine u boks.
Svaki takmičar ima rok od 20 minuta po početku kategorije da dostavi
kompletan meni na engleskom jeziku od namirnica koje su mu date
na korišćenje. Svu sitnu opremu (u vidu tanjra za serviranje, miksera,
blendera, ...) za kategoriju tim sam obezbeđuje.
Napomena: šerpe, tiganje i drugi sitan inventar obezbeđuje
organizator.
17
Takmičari će biti ocenjivani u odnosu na balans namirnica koje su
iskorišćene u meniju, veštinu pripreme kao i korišćenje pravila struke.
Takmičar može koristiti usluge Stjuarta ali on nije član tima, ne sme
dirati ni pomagati u obradi namirnica, niti pomagati u bilo kom vidu
oko spremanja menija.
Jedan primerak menija se servira na sto za prezentaciju a drugi
ispred takmičarske kuhinje dostupan sudijama za ocenjivanje.
Namirnice za takmičenje u ovoj kategoriji i tanjire za serviranje
obezbeđuje organizator .
Svaki takmičar je u obavezi da dostavi sudijskom žiriju, najkasnije sat
vremena pre početka naziv i opis menija sa normativima i tehnikama
rada.
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI JE 6.000 RSD / 50
EURA
TIMSKE KATEGORIJE
SPT 1 – GRAN PRIX (SAMO ZA NACIONALNE TIMOVE I
NACIONALNI TIM SRBIJE )
Tim od tri (3) takmičara priprema i kuva za 90 minuta tri kors obroka u
dva (2) indetična primerka (jedan primerak za sudije, a jedan za
izložbeni sto),
U ovoj kategoriji organizator obezbeđuje namirnice za pripremu , koje
će biti date učesnicioma pred početak kategorije, takmičar može uneti
specifične namirnice i začine u boks.
Svaki kapiten tima ima rok od 20 minuta po početku kategorije da
dostavi kompletan meni na engleskom jeziku od namirnica koje su
mu date na korišćenje. Svu sitnu opremu (u vidu tanjra za serviranje,
miksera , blendera, ...) za kategoriju tim sam obezbeđuje.
18
Napomena: šerpe, tiganje i drugi sitan inventar obezbeđuje
organizator.
Tim će biti ocenjivan u odnosu na balans namirnica koje su
iskorišćene u meniju, veštinu pripreme kao i korišćenje pravila struke.
Tim može koristiti usluge Stjuarta ali on nije član tima, ne sme dirati ni
pomagati u obradi namirnica, niti pomagati u bilo kom vidu oko
spremanja menija.
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI JE 8.000 RSD / 70
EURA
JT 1 – JUNIOR GRAN PRIX (SAMO ZA NACIONALNE TIMOVE I
NACIONALNI TIM SRBIJE)
Tim od tri (3) takmičara priprema i kuva za 90 minuta tri kors obroka u
dva (2) indetična primerka (jedan primerak za sudije, a jedan za
izložbeni sto),
U ovoj kategoriji organizator obezbeđuje namirnice za pripremu , koje
će biti date učesnicioma na pred početak kategorije, takmičar može
uneti specifične namirnice i začine u boks.
Svaki kapiten tima ima rok od 20 minuta po početku kategorije da
dostavi kompletan meni na engleskom jeziku od namirnica koje su
mu date na korišćenje .
Svu sitnu opremu (u vidu tanjra za serviranje, miksera, blendera ...)
za kategoriju tim sam obezbeđuje. Tim će biti ocenjivan u odnosu na
balans namirnica koje su iskorišćene u meniju, veštinu pripreme kao i
korišćenje pravila struke.
Napomena: šerpe, tiganje i drugi sitan inventar obezbeđuje
organizator.
19
Tim može koristiti usluge Stjuarta ali on nije član tima, ne sme dirati ni
pomagati u obradi namirnica, niti pomagati u bilo kom vidu oko
spremanja menija.
CENA KOTIZACIJE U OVOJ KATEGORIJI JE 7.000 RSD / 60
EURA
KRITERIJUM OCENJIVANJA
KRITERIJUM OCENJIVANJA ZA KATEGORIJE A, B i C
0 – 25 poena
0 – 25 poena
0 – 25 poena
0 – 25 poena
Prezentacija i inovacija
Umetnički utisak / kompozicija
Ispravna / profesionalna priprema
Aranžiranje i serviranje
KRITERIJUM OCENJIVANJA ZA KATEGORIJU D
Kompleksnost rada / težina
Majstorstvo /demonstracija / poruka
Kreativnost i umetnički utisak
Prezentacija
0 –25 poena
0 –25 poena
0 –25 poena
0 –25 poena
KRITERIJUM OCENJIVANJA ZA PRAKTIČNA
TAKMIČENJA
0 – 40 poena
0 – 30 poena
0 – 20 poena
0 – 10 poena
Ukus
Prezentacija
Profesionalna priprema
Radna higijena i tehnike rada
NAGRADE
20
Bodovna lista za nagrade :
100–90
89–80
79–70
69–60
poena – ZLATNA MEDALJA
poena – SREBRNA MEDALJA
poena – BRONZANA MEDALJA
poena – ČETVRTO MESTO - MERIT
Sve zlatne medalje se dodeljuju na svečanom zatvaranju
manifestacije 19. oktobra 2014. godine, a meriti, bronze i srebra na
kraju svakog takmičarskog dana.
U kategorijama SPT1, JPT1, GBC se dodeljuje samo po jedna
zlatana, srebrna i bronzana medalja, kao i Gran Prix pehar za
najbolje u kategoriji.
ORGANIZACIONI ODBOR
Kulinarska federacija Srbije
- Kulinarska asocijacija Srbije
- Asocijacija šefova-kuvara Srbije
Mitropolita Petra 8; 11000 Beograd / Srbija
e-mail
[email protected]
[email protected]
21
Balkan Culinary Cup
Balkan Culinary Cup is the first and so far the only professional
culinary championship of this type in the Balkans and it is being held
for the third consequential time. The goal of this championship is to
gather as many colleagues as possible from regional countries, as
well as the colleagues from European and world countries, in order
for them to exchange experience and implement new trends and
modern techniques of work in this area.
The championship is being organized by the following organizations:
Culinary Federation of Serbia, the only official legitimate member of
the World Association of Chefs Societies
Culinary Association of Serbia, and
Serbian Chef Association
This Championship will be jointly organized with the 2nd BIG Master
(educational event) and the 2nd Balkan Chill Festival (this year’s
theme of the festival being FROM SEED TO PLATE), under the
domes of Hall 5 of Belgrade air, 14 Bulevar Vojvode Misica, 11000
Belgrade, Serbia.
Balkan Culinary Cup is an international festival of gastronomy which
is being held every second year in Serbia, as the obligatory host for
this year’s event. The main idea of such event is to raise the rating of
the host country in the World Association of Chefs Societies (WACS).
The competition will be judged by the judges certified by WACS, and
10-15 countries represented by their best chefs will take participation
in the competition.
INFORMATION ABOUT COMPETITION
22
All professional chefs and pastry chefs from all countries of the
Balkan region, Europe and the World have the right to participate in
this championship.
Each competitor can participate in one or more categories, pursuant
to his personal choice. Participation will be paid separately for each
competition category.
The competitor who will be representing Serbia in the category
Golden Balkan Chef, will be elected by the Culinary Federation of
Serbia.
The following categories are available within this competition
Category D - Art class – culinary art
Categories A,B and C – Individual presentations
Category SP – Individual practical competitions (live in stall)
Category JP – juniors, individual practical competitions (live in stall)
Categories SPT –team practical competition
Category JPT – Junior team practical competition
Special awards will be awarded for selection of the best Serbian chef
and the best Serbian pastry chef
NOTE FOR ALL CATEGORIES: IT IS NOT ALLOWED TO SERVE
FOOD ON GLASS, WOOD, PLASTIC AND METAL. ONLY
SILVERWARE AND GILDED PLATES ARE ALLOWED.
Note for the judges
Each competitor country in the Balkan Culinary Cup will provide
a single judge. It is desirable that the judges possess A and B
license of the World Association of Chefs Societies. In case that
there are no licensed judges, a judge appointed by the national
parent association of WACS member will be appreciated.
23
ART CLASS – Art works
NOTES: The works in categories D1, D2, D3, D5, D6, and D7 will
be received at the hall of Belgrade Fair, on October 17 and 18,
from 5h – 7h. The judges will evaluate the works from 8h-9h
during exhibition days. The works need to be removed no later
than 19h on the exhibition day, except in the case that the
organizers approve removal of works on the last day of the
competition.
Category D1 – WORKS IN CHOCOLATE
The sculpture or displayed work needs to be presented within a
maximum space of 80x80cm.Glaze, as well as utilization of
artificial thickeners, supporters or frames, is not allowed. The
use of food colors is allowed.
THE COST OF COMPETITION IN ART CLASS IS RSD 1800 / EUR
15
Category D2 – WORKS IN MARZIPAN
The sculpture or displayed work needs to be presented within a
maximum space of 40x40cm. Glaze, as well as utilization of
artificial thickeners, supporters or frames, is not allowed.
Limited utilization of food colors for shading and accentuation of
individual parts is allowed.
THE COST OF COMPETITION IN ART CLASS IS RSD 1800 / EUR
15
Category D3 – WORKS IN BUTTER
The sculpture or displayed work needs to be presented within a
maximum space of 80x80cm. Utilization of artificial thickeners is
not allowed. Utilization of food colors is not allowed.
24
THE COST OF COMPETITION IN ART CLASS IS RSD 1800 / EUR
15
Category D4 – FRUIT AND VEGETABLES ARTWORK
Competitors choose the fruit and vegetables artwork. The sculpture
or displayed work needs to be presented within a maximum
space of 80x80cm. Composition which includes different types
of fruit and vegetables within one work is allowed. Utilization of
toothpicks and small wooden fixators is allowed. Utilization of
frames, as well as different decorative elements, is not allowed.
NOTE: The works in category D4 will be created on the second
day of the competition, October 18, from 8h – 10h, in the hall
of Belgrade Fair, within the envisaged space provided by the
organizer. The judges will evaluate the works from 8h-10h on
the day the works are created. The works need to be removed
no later than 19h on the exhibition date.
THE COST OF COMPETITION IN ART CLASS IS RSD 1800 / EUR
15
Category D5 - WORKS IN SUGAR
Sugar work can be presented in the form chosen by the competitor
(figure, still life, abstraction). It is desirable that the exhibition
work is prepared with utilization of at least two work techniques
(sugar mold, pulling sugar or blown sugar). The exhibited work
needs to be presented within a maximum space of 80x80cm.
THE COST OF COMPETITION IN ART CLASS IS RSD 1800 / EUR
15
Category D6 - SUGAR FLOWERS
25
A completely edible bouquet of sugar flowers needs to be prepared
as a composition made of four different types of flowers. The
bouquet has to contain at least three units per type of flower.
The manner of presentation of this exhibition work and the size
of presentation space are not limited in any manner.
THE COST OF COMPETITION IN ART CLASS IS RSD 1800 / EUR
15
Category D7 – TRADITIONAL BREAD AND SAVOURY PASTRY
The exhibited works needs to contain at least four types of bread or
savory pastry. The theme of the exhibition work is chosen by
the competitors. Utilization of edible and natural decorative
elements is allowed (cereal grains and ears, dried plants and
flowers, textile and wood). The exhibition work needs to be
presented within a maximum space of 80x80cm
THE COST OF COMPETITION IN ART CLASS IS RSD 1800 / EUR
15
Individual presentations
NOTE: The works in categories A1, A2, B, will be received at the
hall of Belgrade Fair on October 17 and 18, from 5h-7h. The
judges will evaluate the works from 8h-9h on the date of their
exhibition. The works need to be removed no later than 19h on
the exhibition date.
Category A1
The competitor's task is to prepare 1 banquet plate for 8 persons + 1
restaurant plate for the judges (meat, birds, game, fish or
seafood) + 4 different portions of cold appetizers, served
individually. All elements have to be jellied. The competitor is
26
obliged to display the recipe. The organizer of the competition
will provide an exhibition space with dimensions 80x160 cm.
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 3000 /
EUR 25
Category A2
The competitor's task is to prepare finger food for 6 persons, which
will contain 3 types of cold and 3 types of hot bite-size snacks,
served as cold (a total number of 36 bite-size snacks) + 1
restaurant plate per each type for the judges. All elements have
to be jellied. The competitor is obliged to display the recipe. The
organizer will provide an exhibition space of 80x160 cm.
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 3000 /
EUR 25
Category B
The competitor's task is to prepare 1 restaurant plate for 2 persons +
one set menu of 3 dishes for 1 person (appetizer, main course
and dessert – served individually). All elements have to be
jellied. The competitor is obliged to display the recipe. The
organizer will provide an exhibition space of 80x160 cm.
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 3000 /
EUR 25
Category C - PASTRY CATEGORY
The organizer will provide an exhibition space of 80x80 cm
CATEGORY C1 – WEDDING CAKE
The exhibition work has to be presented in the form of a ceremonial
wedding cake which has been prepared from three levels of crust and
27
cream. It is desirable that the work is presented in the following
dimensions: 80x80 cm. Height of the cake is not limited. All parts of
the cake have to be edible. The cake has to be decorated only with
handmade elements. All decorative elements, including the bottom
part, have to be prepared from edible products. Decoration can be
made from boiled sugar, pastes, chocolate, and similar. Utilization of
supporters for sugar flowers made by utilization of pulled sugar
technique is allowed. One piece of cake has to be separated for the
judges. All elements of supplementary decoration are allowed, with
the aim of achievement of a better presentation and harmonization
with the selected theme.
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 3000 /
EUR 25
CATEGORY C2 – DESSERTS
The exhibition work has to contain at least 4 different restaurant
desserts, served individually on a plate, with a sculpture that is
appropriate for the theme. It is desirable to prepare the sculpture from
natural edible ingredients, without limitation regarding its size. The
desserts are served cold (one for each person). It is necessary to
provide a practical and modern serving.
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 3000 /
EUR 25
CATEGORY C3 – PETIT FOUR
The exhibition work has to be comprised of 6 different types of petit
fours, with 6 units for each type. The composition has to be presented
together with a sculpture that matches the theme, without limitation
regarding its size. The sculpture should be prepared from edible
materials. The total number of bites is 36, of which 6x5 units are
served within the composition, and 6x1 bites are served on a special
plate available for the judges' evaluation.
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 3000 /
EUR 25
28
Individual practical competitions
NOTE FOR ALL CATEGORIES: SERVING FOOD ON GLASS,
WOOD, PLASTIC AND METAL IS NOT ALLOWED. UTILIZATION
OF SILVERWARE AND GILDED PLATES IS ALLOWED.
Individual practical competitions include preparation of one dish
in 2 identical copies which are served individually.
The competitors are obliged to provide all necessary ingredients
and utensils which are not provided by the organizer.
The plates for serving of dishes will be provided by the
competitor.
The number of competitors who participate in each category is
limited.
Items which are allowed to be entered into the stall: vegetables –
peeled, but not thermally processed in any manner, mixed, but not
formed or shaped dough; fish can be cleaned, but it must not be in
the form of fillets. Basic stocks which are necessary for preparation of
dishes are allowed to be entered into the stalls.
SP1 - VEGETARIAN DISH
The task of the competitor is to prepare a vegetarian dish (ovolacto) in two identical copies which are served individually,
within 50 minutes.
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 3500 /
EUR 30
29
SP2 - LAMB DISH
The task of the competitor is to prepare a lamb dish in two
identical copies which are served individually, within 50
minutes.
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 3500 /
EUR 30
SP3 - FISH DISH
The task of the competitor is to prepare a fish dish in two
identical copies which are served individually, within 50
minutes.
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 3500 /
EUR 30
SP4 - MODERN DISH
The task of the competitor is to prepare a modern dish of his/her
own choice in two identical copies which are served individually,
within 50 minutes.
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 3500 /
EUR 30
SP5 - PASTA DISH
The task of the competitor is to prepare a pasta dish in two
identical copies which are served individually, within 50
30
minutes. It is desirable that the pasta is prepared on the spot
(the pasta can be pre-mixed and entered into the stall).
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 3500 /
EUR 30
SP6 - NATIONAL DISH
The task of the competitor is to prepare a national dish in two
identical copies which are served individually, within 50
minutes.
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 3500 /
EUR 30
SP7 - RESTAURANT DESSERT
The task of the competitor is to prepare a restaurant dessert in
two identical copies which are served individually, within 50
minutes. All work techniques are allowed.
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 3500 /
EUR 30
Individual practical junior competitions imply preparation of one
dish in 2 identical copies which are served individually.
The competitors are obliged to provide all necessary ingredients
and utensils which are not provided by the organizer.
The plates for serving of dishes will be provided by the
competitor.
31
The number of competitors who participate in each category is
limited.
NOTE FOR ALL CATEGORIES: SERVING FOOD ON GLASS,
WOOD, PLASTIC AND METAL IS NOT ALLOWED. UTILIZATION
OF SILVERWARE AND GILDED PLATES IS ALLOWED.
JP1 - VEGETARIAN DISH
The task of the competitor is to prepare a vegetarian dish (ovolacto) in two identical copies which are served individually,
within 50 minutes.
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
JP2 - LAMB DISH
The task of the competitor is to prepare a lamb dish in two
identical copies which are served individually, within 50
minutes.
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
JP3 - FISH DISH
The task of the competitor is to prepare a fish dish in two
identical copies which are served individually, within 50
minutes.
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
JP4 - MODERN DISH
32
The task of the competitor is to prepare a modern dish of his/her
own choice in two identical copies which are served individually,
within 50 minutes.
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
JP5 - PASTA DISH
The task of the competitor is to prepare a pasta dish in two
identical copies which are served individually, within 50
minutes. It is desirable that the pasta is prepared on the spot
(the pasta can be pre-mixed and entered into the stall).
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
JP6 - NATIONAL DISH
The task of the competitor is to prepare a national dish in two
identical copies which are served individually, within 50
minutes.
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
JP7 - RESTAURANT DESSERT
The task of the competitor is to prepare a restaurant dessert in
two identical copies which are served individually, within 50
minutes. All work techniques are allowed.
(10 minutes – preparation for the competition, 30 minutes –
preparation and serving of the dish, 10 minutes – cleaning and
dismantling the work space)
33
GOLDEN BALKAN CHEF
NOTE FOR ALL CATEGORIES: SERVING FOOD ON GLASS,
WOOD, PLASTIC AND METAL IS NOT ALLOWED. UTILIZATION
OF SILVERWARE AND GILDED PLATES IS ALLOWED.
The competition in this category is only available to individual
competitors from the countries which belong to the Balkan region
(one country – one competitor).
The countries which are participating in this category are the
following: Serbia, Montenegro, Croatia, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Slovenia, Turkey, Romania
and Cyprus and other world countries.
GOLDEN BALKAN CHEF– GBC
The task of each competitor is to prepare a set menu, which is
comprised of three dishes, in two identical copies (2 x appetizer, 2 x
main course, 2 x dessert), within 90 minutes, based on the principle
of BLACK BOX, from the ingredients which have been provided for
the competitor by the organizer.
For this category, the organizer will provide ingredients for
preparation which will be given to the participants immediately before
the start of competition in this category; the competitor can enter
specific ingredients and spices into the stall.
Each competitor is given a deadline of 20 minutes after the start of
the competition in this category for delivery of a complete menu in
English language, which will be comprised of the ingredients that
have been provided to him. All utensils (in the form of pots, pans,
plates for serving, mixers, blenders, etc.) for this category will be
provided by the competitor.
34
The competitor will be judged for balance of the ingredients the
competitor has used in his/her menu, preparation skills, as well as
use of professional rules. The competitor can utilize services of a
steward who is not considered a member of the team, must not touch
or assist in the processing of the ingredients or provide any form of
help in the preparation of the menu.
One copy of the menu is served on the presentation table, and the
other copy of the menu is served in front of the competition kitchen so
as to be available for the judges' evaluation.
The ingredients for competition in this category will be provided by
the organizer.
(The competitor who will be representing Serbia in this category will
be elected by the Culinary Federation of Serbia)
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 7000 /
EUR 60
Only for Serbian Competitors
The participants who compete in the categories of SCC and JSCC
can qualify for the members of the national team of Serbia. The
award for this category is the title of the best chef in 2014.
NOTE FOR ALL CATEGORIES: SERVING FOOD ON GLASS,
WOOD, PLASTIC AND METAL IS NOT ALLOWED. UTILIZATION
OF SILVERWARE AND GILDED PLATES IS ALLOWED.
SCC - SERBIAN CHEFS CHALLENGER
The competition in this category is only available to individual
competitors who come from SERBIA.
35
The task of each competitor is to prepare a set menu which will be
comprised of 2 dishes in two identical copies (2 x appetizer, 2 x main
course, 2 x dessert) within 90 minutes, based on the principle of
BLACK BOX.
For this category, the organizer will provide ingredients for
preparation which will be given to the participants immediately before
the start of competition in this category; the competitor can enter
specific ingredients and spices into the stall.
Each competitor is given a deadline of 20 minutes after the start of
the competition in this category for delivery of a complete menu in
English language, which will be comprised of the ingredients that
have been provided to him. All utensils (in the form of pots, pans,
plates for serving, mixers, blenders, etc.) for this category will be
provided by the competitor.
The competitor will be judged for balance of the ingredients the
competitor has used in his/her menu, preparation skills, as well as
use of professional rules. The competitor can utilize services of a
steward who is not considered a member of the team, must not touch
or assist in the processing of the ingredients or provide any form of
help in the preparation of the menu.
One copy of the menu will be served on the presentation table, and
the other copy of the menu will be served in front of the competition
kitchen, so as to be available for judges' evaluation.
The ingredients for competition in this category will be provided by
the organizer.
Each competitor is obliged to deliver the name and description of the
menu to the jury, together with normative and work techniques, no
later than one hour before the beginning of the competition.
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 7000 /
EUR 60
36
JSCC -JUNIOR SERBIAN CHEFS CHALLENGER
The competition in this category is only available to individual
competitors who come from SERBIA.
The task of each competitor is to prepare a set menu which will be
comprised of 2 dishes in two identical copies (2 x appetizer, 2 x main
course, and 2 x dessert) within 90 minutes, based on the principle of
BLACK BOX.
For this category, the organizer will provide ingredients for
preparation which will be given to the participants immediately before
the start of competition in this category; the competitor can enter
specific ingredients and spices into the stall.
Each competitor is given a deadline of 20 minutes after the start of
the competition in this category for delivery of a complete menu in
English language, which will be comprised of the ingredients that
have been provided to him. All utensils (in the form of plates for
serving, mixers, blenders, etc.) for this category will be provided by
the competitor.
The competitor will be judged for balance of the ingredients the
competitor has used in his/her menu, preparation skills, as well as
use of professional rules. The competitor can utilize services of a
steward who is not considered a member of the team, must not touch
or assist in the processing of the ingredients or provide any form of
help in the preparation of the menu.
One copy of the menu will be served on the presentation table, and
the other copy of the menu will be served in front of the competition
kitchen, so as to be available for judges' evaluation.
The ingredients for competition in this category will be provided by
the organizer.
Each competitor is obliged to deliver the name and description of the
menu to the jury, together with normative and work techniques, no
later than one hour before the beginning of the competition.
37
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 7000 /
EUR 60
TEAM CATEGORIES
SPT 1 – GRAND PRIX (ONLY FOR NATIONAL TEAMS AND THE
NATIONAL TEAM OF SERBIA)
A team of three (3) competitors will prepare a three-course meal in
two (2) identical copies (one copy for the judges, and one copy for the
exhibition table), within 90 minutes.
For this category, the organizer will provide ingredients for
preparation which will be given to participants immediately before the
beginning of competition in this category; competitors can enter
specific ingredients and spices into the stall.
Each team captain will be given a deadline of 20 minutes at the
beginning of competition in this category for delivery of a complete
menu in English language, which will be prepared from the
ingredients provided for his/her use. All utensils (in the form of
serving plates, mixers, blenders, etc.) for this category of competition
will be provided by the competing teams.
The team will be judged regarding the balance of the ingredients
which have been used in the menu, preparation skills, as well as use
of professional rules. The team can use services provided by the
steward who is not a member of the team, must not touch or assist in
processing of the ingredients, or provide any form of help in
preparation of the menu.
38
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 8000 /
EUR 70
JT 1 – JUNIOR GRAND PRIX (ONLY FOR NATIONAL TEAMS
AND THE NATIONAL TEAM OF SERBIA)
A team of three (3) competitors will prepare a three-course meal in
two (2) identical copies (one copy for the judges, and one copy for the
exhibition table), within 90 minutes.
For this category, the organizer will provide ingredients for
preparation which will be given to participants immediately before the
beginning of competition in this category; competitors can enter
specific ingredients and spices into the stall.
Each team captain will be given a deadline of 20 minutes at the
beginning of competition in this category for delivery of a complete
menu in English language, which will be prepared from the
ingredients provided for his/her use. All utensils (in the form of
serving plates, mixers, blenders, etc.) for this category of competition
will be provided by the competing teams.
The team will be judged regarding the balance of the ingredients
which have been used in the menu, preparation skills, as well as use
of professional rules. The team can use services provided by the
steward who is not a member of the team, must not touch or assist in
processing of the ingredients, or provide any form of help in
preparation of the menu.
THE COST OF COMPETITION IN THIS CATEGORY IS RSD 8000 /
EUR 70
JUDGING CRITERIA
JUDGING CRITERIA FOR CATEGORIES A,B and C
0 – 25 points
0 – 25 points
Presentation and innovation
Artistic impression / composition
39
0 – 25 points
0 – 25 points
Correct / professional preparation
Arrangement and serving
JUDGING CRITERIA FOR CATEGORY D
Complexity / severity of the work
Mastership /demonstration / message
Creativity and artistic impression
Presentation
0 –25 points
0 –25 points
0 –25 points
0 –25 points
JUDGING CRITERIA FOR PRACTICAL COMPETITIONS
Taste
0 – 40 points
Presentation
0 – 30 points
Professional preparation
0 – 20 points
Work hygiene and work techniques
0 – 10 points
AWARDS
Score list for awards:
100–90 points – GOLD MEDAL
89–80 points – SILVER MEDAL
79–70 points – BRONZE MEDAL
69–60 points – FOURTH PLACE - MERIT
All of the awards will be awarded at the end of the event, on April 15,
2014, at the central closing event of the competition.
For the categories of SPT1, JPT1, GBC, only one gold, silver and
bronze medal will be awarded, as well as Grand Prix goblet for the
best competitors in the category.
40
ORGANISATIONAL COMMITTEE
Culinary Federation of Serbia
-The Culinary Association of Serbia
-Serbian Chefs Association
8 Mitropolita Petra Street; 11000 Belgrade / Serbia
E-mail:
[email protected]
[email protected]
41
Балканский Кулинарный Кубок
Балканский
Кулинарный
Кубок
первый
чемпионат
профессиональных поваров и кондитеров, и до сих пор единственное
мероприятие такого рода в Балканском регионе, которое проводится
уже в третий раз подряд.
Целью данного чемпионата является собрать как можно больше
коллег из региона, Европы и целого мира для того, чтобы обменяться
опытом и внедрением новых тенденций и современных методов работы
в этой области.
Организаторы чемпионата:
Кулинарная Федерация Сербии только официально полноправных
членов WACSa (World Association of Chef Societes) - Всемирной
Ассоциации Кулинарных Сообществ
Кулинарная Ассоциация Сербии и
Ассоциация Шеф - Поваров Сербии
Данный чемпионат будет организован совместно с II Большим
Мастером (Белградским Международным Кулинарным Мастером) и
II Балканским Чили фестивалем (в этом году тема "От семян
до тарелки" ).
Под куполами 5 залов Белградской выставки на Бульваре князя
Михайло 14, 11000 Белград, Сербия.
Балканский Кубок Поваров (Балканский Кулинарный Кубок)
является международным гастрономическим фестивалем, который
проводится один раз в два года, фестивалем, в котором Сербия не
может не быть хозяином этого года!
Основной идеей данного мероприятия является повышение
рейтинга страны в WACS. На конкурсе, судейство будут проводить
лицензированные судьи WACS, а участие будут принимать 10-15
стран со своими лучшими поварами!
42
Право на участие в этом чемпионате имеют все профессиональные
повара и кондитера из всех стран Балканского региона и Европы.
Каждый участник может участвовать в одной или нескольких
категориях по их собственному выбору. Участие в каждой категории
оплачивается отдельно.
Участник, который будет представлять Сербию в категории Золотой
Шеф Балкана , будет отобран кулинарной Федерацией Сербии.
В данном конкурсе доступны следующие категории
Категория D – Арт- класса – кулинарное искусство
Категория A,B и C – Индивидуальная презентация
Категория SP – Индивидуальный практический конкурс (живой бокс)
Категория JP – Молодые конкурсанты представляют индивидуально
практические навыки (живой бокс)
Категория SPT –практика конкурсантов в команде
Категория JPT – конкурс команды молодых специалистов, их навыки
Специальные призы будут вручены в конкурсе выбора лучших шефповаров и лучших кондитеров Сербии.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ПОДАЧА БЛЮД НА СТЕКЛЕ, ДЕРЕВЕ, ПЛАСТИКЕ И
МЕТАЛЛЕ. ДОПУСТИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСУДУ ИЗ
СЕРЕБРА ИЛИ ПОЗАЛОТЫ.
43
АРТ КЛАСС – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАСС
Категория D1 – РАБОТА С ШОКОЛАДОМ
Скульптура и работа должны быть представлены на максимальном
пространстве 80x80cm. Глазирование и использование искусственных
отвердителей, держателей или рамок - не допускается. Допускается
использование пищевых красителей.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В АРТ КЛАССЕ 1800 RSD / 15 EURA
Категория D2 – РАБОТА С МАРЦИПАНОМ
Скульптура и работа должны быть представлены на максимальном
пространстве 40x40см.Глазирование и использование искусственных
отвердителей, держателей или рамок - не допускается. Ограничено
использовать пищевые красители, чтобы выделить определенные части
– разрешается.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В АРТ КЛАССЕ 1800 RSD / 15 EURA
Категория D3 – РАБОТА С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ
Скульптура и работа должны быть представлены на максимальном
просторе 80x80 см. Искусственные отвердители - не
допускаются. Использование пищевые красителей- разрешено.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В АРТ КЛАССЕ 1800 RSD/ 15 EURA
Категория D4 – ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗ
ФРУКТОВ И ОФОЩЕЙ
Вырезание из фруктов или овощей предоставляется на выбор
конкурсантов. Скульптура и работа должны быть представлены на
44
максимальном просторе 80х80см. Композиция из различных фруктов и
овощей допускается. Использование зубочистки и небольшой
деревянных палочек допускается. Использование рамок, а также
различные элементы декоративной косметики - не допускается.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В АРТ КЛАССЕ 1800 RSD / 15 EURA
Категория D5 - РАБОТА С САХАРОМ
Работы с сахаром могут быть представлены по желанию
конкурсантов (фигура, натюрморт, абстрактные). Желательно, чтобы
экспонат работы были получены с использованием по меньшей мере
двух методов (сахара из формы, нарисованного или воздушного
сахара). Работа должна быть представлена на максимальной площади
80х80см.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В АРТ КЛАССЕ 1800 RSD / 15 EURA
Категория D6 - ЦВЕТЫ ИЗ САХАРА
Полностью съедобный букет из сахарных цветов должны быть
подготовлены в виде композиции четырех различных типов цветов.
Букет должен иметь как минимум три копии каждого типа цветка.
Манера презентации этой работы на выставке, а также размер
презентации не имеет никаких ограничений.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В АРТ КЛАССЕ 1800 RSD / 15 EURA
Категория D7 – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХЛЕБ И ВЫПЕЧКА
Презентация должна содержать как минимум четыре сорта хлеба
или булочки. Стиль выставочных работ является четким пожеланием
конкурсантов. Разрешается использовать съедобные и природные
элементы, чтобы украсить (зерновые или зерно, сушеные растения или
45
цветы, текстиль или дерево). Презентация должна быть представлена
на максимальном пространстве 80х80см
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В АРТ КЛАССЕ 1800 RSD / 15 EURA
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Категория A1
Конкурсант должен подготовить одно праздничное блюдо на 8
человек + 1 тарелка ресторана для блюда судей (мяса, птицы, дичи,
рыбы или морепродуктов) и 4 различных закусок , сервируемых
индивидуально. Все элементы должны быть желированны.
Конкурсанту обязательно требуется предоставить рецепт. Организатор
обеспечивает витрины 80x160 см
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 3000 RSD /
25 EURA
Категория A2
Конкурсант должен подготовить «finger food» на 6 чел, которые
будут содержать три типа холодных и три вида тёплых закусок,
сервируемые вместе (36 штук) + 1 тарелка ресторана для всех судий.
Все элементы должны быть желированы. Участник обязан указать на
рецепт. Организатор обеспечивает витрины 80x160 см.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 3000 RSD / 25
EURA
Категория B
Конкурсант должен приготовить 1 ресторанное блюдо для 2
человек + комплексный обед из 3 блюд для 1 человека (закуски,
основного блюда и десерта – сервируемые индивидуально). Все
46
элементы должны быть желированы. Участник обязан указать на
рецепт. Организатор обеспечивает витрины 80x160 см.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 3000 RSD / 25
EURA
Категория C - КОНДИТОРИЯ
Организаторы предоставляют выставочную площадь 80x80 см
Категория C1 – СВАДЕБНЫЙ ТОРТ
Выставочная работа должна быть представлена в виде
праздничного свадебного торта, который получают из трех уровней и
сливок. Желательно, чтобы работа была бы представлена в размеры
80x80 см. Высота не ограничивает части торта, но все должны быть
съедобными. Торт должен быть украшен полностью подготовленными
элементами вручную . Все элементы украшений в том числе и в
нижней части, должны быть получены из пищевых продуктов.
Украшение можно приготавливать из сахара, макаронных изделий,
шоколада и т.д.. Разрешено использовать держатели для сахарных
цветов в технике сахарного ремесла. Один кусочек торта должен быть
отдельно для судей. Все элементы дополнительных украшений
допускаются с целью лучшего представления и гармонии с выбранной
теме.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 3000 RSD / 25
EURA
Категория C2 – ДЕСЕРТЫ
Выставочная работа должна содержать 4 различных ресторанных
десерта, сервируемых индивидуально на тарелку со скульптурой на
47
стороне. Предпочтительно, скульптура, будет получена из съедобных
материалов, без ограничения в размере. Десерты подаются холодные
(по одному для каждого человека). Необходимо сервировать
практично и стильно.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 3000 RSD / 25
EURA
Категория C3 – ПТИФУР (ассорти из разного маленького печенья
или пирожного)
Выставочная работа должна состоять из 6 различных типов с 6
копий Птифура каждого типа. Композиция должна быть представлена
со скульптурой на стороне, без ограничения в размере. Скульптура
должна быть сделана из съедобных материалов. Общее количество
Птифура -36, из которых состав композиции 6x5 частей и 6x1 на
отдельном плато для оценки.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 3000 RSD / 25
EURA
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ: НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
ПОДАВАТЬ БЛЮДА НА СТЕКЛЕ, ДЕРЕВЕ, ПЛАСТИКЕ И
МЕЬТАЛЛЕ. РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСУДУ ИЗ
СЕРЕБРА ИЛИ ПОЗАЛОТЫ.
Индивидуальный
практический
конкурс
подразумевает
приготовление одного
блюда на две порции , сервируемые
индивидуально.
Конкурсанты должны предоставить все необходимые материалы и
мелкие
инструменты,
не
предусмотренные
организаторами.
Тарелки
для
сервировки
обеспечивает
конкурсант.
Конкурсантов в каждой категории ограниченное число.
48
Категория SP1 - ВЕГЕТАРИАНСКОЕ МЕНЮ
Конкурсант должен в течение 50 минут приготовить
вегетарианское блюдо
(ovo-lacto) двумя порциями, сервируемые индивидуально .
(10 мин. на приготовление для конкурса, 30 мин. на приготовление
и подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 3500 RSD / 30
EURA
Категория SP2 - БЛЮДО ИЗ ЯГНЁНКА
Конкурсант должен в течение 50 минут приготовить блюдо из
ягненка, поделив его на две части, сервируемых индивидуально .
(10 мин. на приготовление для конкурса, 30 мин. на приготовление
и подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 3500 RSD /
30 EURA
Категория SP3 - БЛЮДО ИЗ РЫБЫ
Конкурсант должен в течение 50 минут приготовить блюдо из
рыбы, поделив его на две части, сервируемых индивидуально.
(10 мин. на приготовление для конкурса, 30 мин. на приготовление
и подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 3500 RSD /
30 EURA
Категория SP4 - СОВРЕМЕННОЕ БЛЮДО
Конкурсант должен в течении 60 минут приготовить современное
блюдо по своему усмотрению, поделив его на две части, сервируемых
индивидуально .
(10 мин. на подготовку к конкурсу, 40 мин. на приготовление и
подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
49
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 3500 RSD / 30
EURA
Категория SP5 - БЛЮДО ИЗ ПАСТЫ
Конкурсант должен в течение 50 минут приготовить блюдо из
пасты, поделив его на две части, сервируемых индивидуально.
Предпочтительно, чтобы паста готовилась на месте (тесто можно
замесить заранее ).
(10 мин. на подготовку к конкурсу, 30 мин. на приготовление и
подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 3500 RSD / 30
EURA
Категория SP6 - НАЦИОНАЛЬНОЕ БЛЮДО
Конкурсант должен в течение 50 минут приготовить национальное
блюдо, поделив его на две части, сервируемых индивидуально.
(10 мин. на подготовку к конкурсу, 30 мин. на приготовление и
подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 3500 RSD / 30
EURA
Категория SP7 - РЕСТОРАННЫЙ ДЕСЕРТ
Конкурсант должен в течение 50 минут приготовить ресторанный
десерт, поделив его на две части, сервируемых индивидуально.
Разрешены все методы работы.
(10 мин. на подготовку к конкурсу, 30 мин. на приготовление и
подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 3500 RSD / 30
EURA
50
Напоминание: ктегории юниоров-бесплатны
Индивидуальный практический конкурс
Молодой специалист приготовит одно блюдо , поделив его на две
части, сервируемые индивидуально.
Конкурсанты должны предоставить все необходимые материалы и
инструменты, не предусмотренных организаторами.
Посуду для сервировки обеспечивает сам конкурсант..
Конкурсантов в каждой категории ограниченное число.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ: НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
ПОДАВАТЬ БЛЮДА НА СТЕКЛЕ, ДЕРЕВЕ, ПЛАСТИКЕ И
МЕЬТАЛЛЕ. РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСУДУ ИЗ
СЕРЕБРА ИЛИ ПОЗАЛОТЫ.
Категория JP1 - ВЕГЕТАРИАНСКОЕ БЛЮДО
Конкурсант должен в течение 50 минут приготовить вегетарианское
блюдо(ovo-lacto) , поделив его на две части, сервируемых
индивидуально .
(10 мин. на подготовку к конкурсу, 30 мин. на приготовление и
подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
Категория JP2 - БЛЮДО ИЗ ЯГНЁНКА
Конкурсант должен в течение 50 минут приготовить блюдо из
ягнёнка, поделив его на две части, сервируемых индивидуально
(10 мин. на подготовку к конкурсу, 30 мин. на приготовление и
подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
Категория JP3 - БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
51
Конкурсант должен в течение 50 минут приготовить блюдо из
рыбы, поделив его на две части, сервируемых индивидуально .
(10 мин. на подготовку к конкурсу, 30 мин. на приготовление и
подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
Категория JP4 - СОВРЕМЕННОЕ БЛЮДО
Конкурсант должен в течение 60 минут приготовить современное
блюдо, поделив его на две части, сервируемых индивидуально .
(10 мин. на подготовку к конкурсу, 40 мин. на приготовление и
подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
Категория JP5 - БЛЮДО ИЗ ПАСТЫ
Конкурсант должен в течение 50 минут приготовить блюдо из
пасты, поделив его на две части, сервируемых индивидуально.
Предпочтительно, чтобы паста готовилась на месте (тесто можно
замесить заранее ).
(10 мин. на подготовку к конкурсу, 30 мин. на приготовление и
подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
Категория JP6 - НАЦИОНАЛЬНОЕ БЛЮДО
Конкурсант должен в течение 50 минут приготовить национальное
блюдо, поделив его на две части, сервируемых индивидуально.
(10 мин. на подготовку к конкурсу, 30 мин. на приготовление и
подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
Категория JP7 - РЕСТОРАННЫЙ ДЕСЕРТ
Конкурсант должен в течение 50 минут приготовить ресторанный
десерт, поделив его на две части, сервируемых индивидуально.
Разрешены все методы работы.
(10 мин. на подготовку к конкурсу, 30 мин. на приготовление и
подачу блюда, 10 мин. на чистку и освобождение рабочего места)
ЗОЛОТОЙ ПОВАР
52
БАЛКАНА
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ: НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
ПОДАВАТЬ БЛЮДА НА СТЕКЛЕ, ДЕРЕВЕ, ПЛАСТИКЕ И
МЕТАЛЛЕ. РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСУДУ ИЗ
СЕРЕБРА ИЛИ ПОЗОЛОТЫ.
Конкурс в этой категории допускается только для индивидуальных
участников одного региона (одна страна – один конкурсант)
Страны участники: Сербия, Черногория, Хорватия, Босния и
Герцеговина, Болгария, Албания, Греция, Македония, Словения,
Турция, Румыния, Кипр и другие страны мира.
ЗОЛОТОЙ ПОВАР БАЛКАНСКОГО КУЛИНАРНОГО КУБКА –
GBC
Каждый участник должен в течение 90 минут после приготовления,
установленного меню, состоящего из трех групп в 2х идентичных
экземплярах (2 х закусок ,2х первых блюд, 2 х десертов), по принципу
Чёрного ящика.
В этой категории, организаторы предоставляют приготовление
еды, которая будет дана в начале категорий, участники могут
приобрести определенные продукты и специи в боксе.
Каждый участник имеет период в 20 минут после начала категорий,
чтобы доставить полное меню на английском языке от продуктов,
которые даны ему в использовании. Все мелкое оборудование (в виде
кастрюли, сковородки, тарелки для сервировки, миксера, блендера, ...)
для категории участников обеспечиваются..
Участник может воспользоваться услугами Стюарта, но он не
является членом команды, не имеет права помогать готовить , он
только осуществляет помощь с приготовлением меню.
53
Меню подается на стол для презентации , а копия остаётся судьям
для оценки.
Продукты в данной категории предоставляется организаторами.
(Конкурсант, который будет представлять Сербию в этой категории
будет выбран Кулинарной Федерацией Сербии)
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 7000 RSD /
60 EURA
НАПОМИНАНИЕ: кастрюли, сковороды, и другой мелкий
инвентарь предоставляется организаторами мероприятия
ТОЛЬКО ДЛЯ КОНКУРСАНТОВ ИЗ СЕРБИИ - Only for Serbian Competitors
Участники в категориях SCC и JSCC могут переквалифицироваться в
сборную Сербии. Эта категория является категорией лучшего повара
2014 года.
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ: НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
ПОДАВАТЬ БЛЮДА НА СТЕКЛЕ, ДЕРЕВЕ, ПЛАСТИКЕ И
МЕТАЛЛЕ. РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСУДУ ИЗ
СЕРЕБРА ИЛИ ПОЗАЛОТЫ.
Категория SCC - «SERBIAN CHEFS CHALLENGER»
Конкурс в данной категории доступен исключительно
индивидуальным конкурсантам из Сербии. Каждый участник должен в
течение 90 минут приготовить блюдо из установленного меню,
состоящего из групп в двух идентичных экземплярах (2 х закусок, 2х
первых блюд, 2 х десертов),по принципу Black Boxа (черного ящика).
54
В этой категории, организатор предоставляет продукты для
приготовления, участник может приобрести определенные продукты и
специи в боксе(ящике).
Каждый участник имеет период 20 минут после начала категорий,
чтобы доставить полное меню на английском языке от продуктов,
которые даны ему в использовании. Все мелкое оборудование (в виде
кастрюли, сковородки, сервирующей тарелке, миксер, блендера, ...) для
данной категории участникам обеспечивается организаторами.
Участник может воспользоваться услугами Стюарта, но он не
должен носить форму шеф-повара, он не является членом команды, не
имеет права помогать готовить , он только осуществляет помощь с
подготовкой меню.
Меню подается на стол для презентации , а копия остаётся судьям
для оценки.
Продукты в данной категории предоставляется организаторами.
Каждый участник обязан предоставить судьям не позднее, чем за
час, описание стандартов и методов приготовления в меню.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 7000 RSD /
60 EURA
НАПОМИНАНИЕ: кастрюли, сковороды, и другой мелкий
инвентарь предоставляется организаторами мероприятия
Категория JSCC - «JUNIOR SERBIAN CHEFS CHALLENGER»
Конкурс в данной категории доступен исключительно
индивидуальным конкурсантам из Сербии.
Каждый участник должен в течение 90 минут приготовить блюдо из
установленного меню, состоящего из групп в двух идентичных
экземплярах (2 х закусок, 2х первых блюд, 2 х десертов),по принципу
Black Boxа (черного ящика).
55
В этой категории, организатор предоставляет продукты для
приготовления, участник может приобрести определенные продукты и
специи в боксе(ящике).
Каждый участник имеет период 20 минут после начала категорий,
чтобы доставить полное меню на английском языке от продуктов,
которые даны ему в использовании. Все мелкое оборудование (в виде
сервирующей тарелке, миксер, блендера, ...) для данной категории
участникам обеспечивается организаторами.
Участник может воспользоваться услугами Стюарта, но он не
должен носить форму шеф-повара, он не является членом команды, не
имеет права помогать готовить , он только осуществляет помощь с
подготовкой меню.
Меню подается на стол для презентации , а копия остаётся судьям
для оценки.
Продукты в данной категории предоставляются организаторами.
Каждый участник обязан предоставить судьям не позднее, чем за
час, описание стандартов и методов приготовления в меню.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 6000 RSD /
50 EURA
НАПОМИНАНИЕ: кастрюли, сковороды, и другой мелкий
инвентарь предоставляется организаторами мероприятия
КОМАНДНЫЕ КАТЕГОРИИ
Категория SPT 1 – ГРАН-ПРИ (для национальных команд и сборной
СЕРБИИ)
Команда из трех (3) конкурсантов приготавливаются и готовят в
течение 90 минут в в двух (2) идентичных экземплярах (по одному
экземпляру для судьи и один для выставочной таблицы)
56
Каждый участник должен в течение 90 минут приготовить блюдо из
установленного меню, состоящего из групп в двух идентичных
экземплярах (2 х закусок, 2х первых блюд, 2 х десертов),по принципу
Black Boxа (черного ящика).
В этой категории, организатор предоставляет продукты для
приготовления, участник может приобрести определенные продукты и
специи в боксе(ящике).
Каждый участник имеет период 20 минут после начала категорий,
чтобы доставить полное меню на английском языке от продуктов,
которые даны ему в использовании. Все мелкое оборудование (в виде
сервирующей тарелке, миксер, блендера, ...) для данной категории
участникам обеспечивается организаторами.
Участник может воспользоваться услугами Стюарта, но он не
должен носить форму шеф-повара, он не является членом команды, не
имеет права помогать готовить , он только осуществляет помощь с
подготовкой меню.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ JE 8000 RSD
/ 70 EURA
НАПОМИНАНИЕ: кастрюли, сковороды, и другой мелкий
инвентарь предоставляется организаторами мероприятия
Категория JT 1 – ГРАН-ПРИ для JUNIORов (ТОЛЬКО ДЛЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД И СБОРНОЙ СЕРБИИ )
Команда из трех (3) конкурсантов приготавливаются и готовят в
течение 90 минут в в двух (2) идентичных экземплярах (по одному
экземпляру для судьи и один для выставочной таблицы)
Каждый участник должен в течение 90 минут приготовить блюдо из
установленного меню, состоящего из групп в двух идентичных
экземплярах (2 х закусок, 2х первых блюд, 2 х десертов), по принципу
Black Boxа (черного ящика).
57
В этой категории, организатор предоставляет продукты для
приготовления, участник может приобрести определенные продукты и
специи в боксе (ящике).
Каждый участник имеет период 20 минут после начала категорий,
чтобы доставить полное меню на английском языке от продуктов,
которые даны ему в использовании. Все мелкое оборудование (в виде
сервирующей тарелке, миксер, блендера, ...) для данной категории
участникам обеспечивается организаторами.
Участник может воспользоваться услугами Стюарта, но он не
должен носить форму шеф-повара, он не является членом команды, не
имеет права помогать готовить , он только осуществляет помощь с
подготовкой меню.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ JE 7000 RSD
/ 60 EURA
НАПОМИНАНИЕ: кастрюли, сковороды, и другой мелкий
инвентарь предоставляется организаторами мероприятия
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАТЕГОРИЙ A,B и C
Презентация и инновация
0 – 25 балла
Художественное впечатление/ композиция 0 – 25 балла
Верная/ профессиональная подготовка
0 – 25 балла
Организация и обслуживание
0 – 25 балла
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАТЕГОРИИ D
Сложность работы / тяжесть
Мастерство /Демонстрация / Сообщение
Творческое и художественное впечатление
Презентация
58
0 –25 балла
0 –25 балла
0 –25 балла
0 –25 балла
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА ПРАКТИКУ НА КОНКУРСЕ
Вкус
Презентация
Профессиональная подготовка
Методы и техника приготовления
0 – 40 балла
0 – 30 балла
0 – 20 балла
0 – 10 балла
НАГРАЖДЕНИЕ
Список наград по рейтингам :
100–90
89–80
79–70
69–60
баллов –
баллов –
баллов –
баллов –
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
СЕРЕБРЯННАЯ МЕДАЛЬ
БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО – MERIT
Все золотые медали будут вручены на торжественном закрытии
мероприятия 19 октября 2014года на главной церемонии закрытия
конкурса. Остальные награды будет присуждены в конце каждого
конкурсного дня.
В категориях SPT1, JPT1, GBC присуждается всего одна золотая, ,
серебрянная и одна бронзовая медаль , а так же Гран-при трофей за
лучших в категориях.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
-Кулинарная Федерация Сербии
-Кулинарная Ассоциация Сербии
59
-Ассоциация шеф-поваров Сербии
Митрополита Петра 8; 11000 Белград / Сербия
e-mail
[email protected]
[email protected]
60
Download

3. Balkanski kulinarski kup 3th Balkan Culinary Cup 3. Балканский