UVOZNIK:
EXPORT - IMPORT
Subotica, Majšanski put 126
Eektrična testera
XC 120 Q
ES 2040
PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA
UVOD
Poštovani,
Želimo pre svega da Vam se zahvalimo što ste odabrali naše proizvode i nadamo se da ćete biti vrlo zadovoljni
ovim uređajem i da će ispuniti sva Vaša očekivanja. Ovaj priručnik je sastavljen u cilju da Vam omogući što bolje
poznavanje Vašeg uređaja kao i siguran i učinkovit rad sa njim; ne zaboravite da je priručnik sastavni deo samog
uređaja te ga zato uvek držite pri ruci, kako bi u bilo kom trenutku mogli potražiti potrebne informacije. Ukoliko
uređaj želite prodati ili pozajmiti drugima, priložite mu i ovaj priručnik.
Vaš novi uređaj projektovan je i izrađen prema važećim propisima te se smatra sigurnim i pouzdanim, pod
uslovom da se pridržavate svih uputstava koje sadrži ovaj priručnik (predviđena upotreba), bilo kakva druga
upotreba ili nepridržavanje navedenih sigurnosnih mera pri upotrebi, održavanju i popravci smatra se "neprimernim upotrebom" i snosi prekid garancije i odricanje svake odgovornosti proizvođača, čime svi eventualni
troškovi nastali usled oštećenja ili povrede samog korisnika ili drugih osoba prelaze na teret korisnika.
Ukoliko ovaj opis ne odgovara u potpunosti vašem uređaju, imajte na umu da su radi kontinualnog poboljšanja
proizvoda informacije sadržane u ovom priručniku podložne promenama bez predhodnih obaveštenja ili obaveze
ažuriranja, pri čemu su zadržane bitne mere sigurnosti i uputstva za upotrebu. U slučaju dileme obratite se
Vašem preprodavcu. Želimo Vam ugodan rad!
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Raspoznavanje osnovnih delova ................................................
Simboli ........................................................................................
Sigurnosna upozorenja ...............................................................
Montiranje uređaja ......................................................................
Priprema za rad ..........................................................................
Pokretanje - zaustavljanje motora ...............................................
Upotreba uređaja .........................................................................
Održavanje i čuvanje ...................................................................
Dodatna oprema ..........................................................................
2
3
4
6
7
8
9
12
14
RASPOZNAVANJE OSNOVNIH DELOVA
1. RASPOZNAVANJE OSNOVNIH DELOVA
OSNOVNI DELOVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Motor
Oslonac (jež)
Prednji štitnik ruku
Prednja ručka
Zadnja ručka
Hvatač lanca
Vodilica
Lanac
Poklopac vodilice
Pločica sa podacima
El.kabel
Produžni kabel
(nije sadržan u opremi)
UPRAVLJAČKI UREĐAJI
I PUNJENJE GORIVA
13. Ručica prekidača
14. Sigurnosni taster
15. Držač za prod.kabel
21. Čep rezervoara ulja za lanac
22. Pokazivač nivoa ulja za lanac
PLOČICA SA PODACIMA
10.1) Oznaka u skladu sa
direktivom 2006/42/EZ
10.2) Naziv i adresa proizvođača
10.3) Jačina buke LWA
u skladu sa direktivom 2000/14/EZ
10.4) Proizvođačka oznaka modela
10.5) Model
10.6) Serijski broj
10.7) Godina proizvodnje
10.8) Napon i frekvencija mrežnog napajanja
10.9) Snaga motora
10.10) Dvostruka izolacija
10.11) Šifra artikla
Ne bacajte električne aparate u kućni otpad. U skladu sa direktivom EU 2002/96/EC o električnom i elektroničnom
otpadu te o njenoj primeni u skladu sa nacionalnim propisima, otpadna električna i elektronična oprema mora se
sakupljati odvojeno, a u cilju ponovne upotrebe na ekološki prihvatljiv način. U slučaju odlaganja električnog otpada
na odlagalište otpada ili na zemlju, štetne materije mogu dospeti do sloja vode i tako ući u sistem ishrane, i ugroziti Vaše
zdravlje. Za detaljnije informacije o prikupljanju ovakvih proizvoda, obratite se nadležnom zavodu za upravljanje otpadom
iz domaćinstva ili Vašem preprodavcu.
RASPOZNAVANJE OSNOVNIH DELOVA / SIMBOLI
Maksimalni nivo buke i vibracija ~1~
Model
EA 1800 (14") EA 1800 (16") EA 2000 Q
SE 180
ES 2040
SE 180 Q
XC 120 Q
Visina zvučnog pritiska na ušima rukovaoca (EN ISO 22868)
- Merna nesigurnost (2006/42/EZ - EN 27574)
dB(A)
dB(A)
109
1.5
109
1.5
109
1.5
Izmerena visina zvučne snage (EN ISO 22868)
- Merna nesigurnost (2006/42/EZ - EN 27574)
dB(A)
dB(A)
109
1.5
109
1.5
109
1.5
Nivo vibracije (ISO 22867)
- Merna nesigurnost (2006/42/EZ - EN 12096)
m/s2
m/s2
3.64
1.5
7.65
1.5
6.94
1.5
~1~
Pažnja:
Naznačen nivo vibracija ustanovljen je standardizovanom opremom i može se koristiti kako za upoređenje sa drugim električnim aparatima, tako i za privremenu procenu opterećenja putem vibracija.
PAŽNJA:
U zavisnosti od korišćenja uređaja I njegove opreme, nivo vibracije može biti drugačiji tj. biti viši od naznačenog.
Potrebno je utvrditi sigurnosne mere radi zaštite korisnika, na osnovu procene opterećenja kojeg stvaraju vibracije u normalnim uslovima korišćenja. U vezi sa tim treba uzeti sve faze radnog ciklusa, kao na primer isključivanje ili rad u leru.
2. SIMBOLI
1) Prije upotrebe uređaja pročitejte priručnik
sa uputstvima za upotrebu
2) Tokom rada sa ovim uređajem u normalni
uslovima predviđenim za dnevnu upotrebu
korisnik može biti izložen nivou buke od 85
dB(A) ili većem. Koristite zaštitne naočari I
zaštitu za uši.
3) Maksimalno dozvoljena vodilica. Zabranjena
je upotreba vodiice čija je dužina veća od naznačene.
4) Ne izlagati kiši (ili vlazi)
5) Ako je kabel (ili produžni kabel) oštećen obavezno ga isključite iz električne utičnice.
SIMBOLI NA UREĐAJU (ako su prisutni)
11
11) Smer postavljanja lanca
SIGURNOSNA UPOZORENJA
3. SIGURNOSNA UPOZORENJA
KAKO SE SLUŽITI PRIRUČNIKOM
Pojedina poglavlja u tekstu priručnika, koja sadrže informacije
od posebne važnosti, označena su oznakama različitog stepena, a sa sledećim značenjem:
NAPOMENA
snost od električnog udara.
f) Ukoliko je neizbežna upotreba električnoga alata u vlažnom prostoru, koristite električnu utičnicu zaštićenu
diferencijalnom sklopkom (RCD-Residual Current Device). Upotrebom RCD-a smanjuje se opasnost od elektrinog udara.
3) Lična sigurnost
ili
VAŽNO
Navodi detalje ili druge elemente u
vezi sa već predhodno naznačenim, u svrhu izbegavanjaoštećenja uređaja ili uzrokovanja štete.
! PAŽNJA!
Mogućnost nanošenja povreda
sebi ili drugim osobama u slučaju nepoštovanja pravila.
! OPASNOST!
Mogućnost nanošenja teških
povreda opasnih po život sebi ili drugim osobama u slučaju nepoštovanja pravila.
OPŠTA SIGURNOSNA UPOZORENJA
ZA ELEKTRIČNE ALATE
! PAŽNJA!
Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja ili uputstva
može biti uzrok za električni udar, požar i/ili teške povrede.
Sva upozorenja i uputstva sačuvajte za buduće potrebe.
Naziv "električni alat" nveden u upozorenjima odnosi se na
Vaš uređaj sa napajanjem iz električne mreže.
1) Sigurnost radnog prostora
a) Radni prostor održavajte čistim. U neurednim ili prljavim
prostorima povećana je mogućnost povrede na radu.
b) Električni alat ne smete koristiti na prostorima u kojima
preti opasnost od eksplozije, u blizini zapaljivih materija,
gasa ili prašine. Električni alati proizvode varnice koje mogu
zapaliti prašinu ili paru.
c) Za vreme rada sa električnim alatom, ne dopuštajte pristup deci i drugim osobama. Skretanjem pažnje na druge
mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.
2) Električna sigurnost
a) Utikač električnog alata mora odgovarati električnoj
utičnici. Nemojte nikada menjati utikač. Za rad sa
električnim alatom koji ima uzemljenje, ne koristiti
adaptere. Upotrebom originalnih i prikladnih utikača
smanjuje se opasnost od električnog udara.
b) Izbegavajte dodir tela sa provodnim površinama ili
površinama sa uzemljenjem, kao što su cevi, radijatori, štednjaci, hladnjaci. U slučaju dodira tela sa provodnim površinama ili površinama sa uzemljenjem povećava
se opasnost od električnog udara.
c) Električne alate ne izlažite kiši I ne koristite u mokrim
prostorima. Prodiranje vlage u električni aparat povećava
opasnost od električnog udara.
d) Ne koristite kabel na neprimeren način. Kabel se ne
sme koristiti za prenošenje alata niti se sme povlačiti
prilikom isključivanja iz utičnice. Kabel treba držadi
daljeod izvora toplote, masnoća. Oštećen ili zapleten
kabel povećava opasnost od električnog udara.
e) Prilikom upotrebe električnog alata na otvorenom, koristite prikladan produžni kabel za spoljnu upotrebu.
Upoterebom prikladnog produžnog kabla smanjuje se opa-
a) Treba biti oprezan, kontrolisati ono što se radi I razumno koristiti električni alat. Ne koristite električni alat
kada ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili
lekova. Trenutak nepažnje za vrema rada sa električnim
alatom može prouzrokovati tečke telesne povrede.
b) Koristite zaštitnu odeću. Uvek koristite zaštitne naočari. Korišćenjem zaštitne opreme, kao što su maske protiv prašine, protivklizna odeća, zaštirne kacige ili antifoni za
uši, smanjuje se mogućnost telesne povrede.
c) Pripazite na slučajno pokretanje motora. Proverite da
li je prekidač u položaju "OFF" pre nego što povežete
uređaj na izvor el.energije ili kad želite uhvatiti ili preneti električni alat. Mogućnost nezgoda povećava se ako
alat privezujete na izvor el.energije kada je prekidač u položaju "ON".
d) Pre uključivanja električnog alata uklonite sve ključeve
i alate za podešavanje. Ključ ili drugi alat koji ostane u dodiru sa pokretnim delom, može prouzrokovati telesne povrede
e) Ne gubite ravnotežu. Uvek održavajte potrebnu ravnotežu i prikladan oslonac. Time se omogućava bolja kontrola
alata u neočekivanim situacijama.
f) Obucite prikladnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavica držite dalje od pokretnih delova. Raspuštena odeća, makit ili dugačka kosa mogli bi se
zaplesti u pokretne delove.
g) Ako postoje uređaji koje treba spojiti zbog izvlačenja i
sakupljanja prašine, prekontrolišite da li su oni montirani na prikladan način. Upotrba takvih uređaja može smanjiti
opasnost vezane uz prašinu.
4) Upotreba i čuvanje električnog aparata
a) Električni alat se ne sme preopterećivati. Upotrebite prikladan električni alat za rad. Prikladan električni alat bolje
će obaviti posao, na siguran način i brzinom za koju je projektovan.
b) Ne koristite električni aparat ako ga nije moguće uključiti ili isključiti pomoću prekidača. Električni aparat koji
se ne može uključiti ili isključiti pomoću prekidača opasan je
i treba ga popraviti.
c) Pre bilo kakvog štelovanja, zamene pribora ili pre odlaganja električnog aparata isključite utikač iz električne
utičnice. Ove preventivne mere sigurnosti smanjuju opa snost od slučajnog pokretanja električnog aparata.
d) Električne aparate koji se ne koriste držati van domašaja
dece i ne doputite upotrebu električnog aparata osobama
koje nisu upućene u njegov rad i nisu upoznate sa ovim
uputstvima. Rukovanje električnim alatima od strane neiskusnih korisnika predstavlja opasnost.
e) Vodite računa o održavanju električnih alata. Proverite
usklađenost i slobodno kretanje pokretnih delova. Proverite da na sastavnim delovima nema napuknuća kao i
ostale uslove koji bi mogli uticati na rad električnog alata.
U slučaju oštećenja, električni alat treba popraviti pre
sledeće upotrebe. Nedovoljno održavanje uzrok je mnogim
nezgodama.
f) Rezni delovi treba da budu oštri I čisti. Primernim održavanjem reznih delova uz dobro naoštrene rezne elemente
SIGURNOSNA UPOZORENJA
smanjuje se mogućnost njihovog zaglavljivanja te se pobošava kontrola nad njma.
g) Električni alat i njegov pribor koristite prema priloženim
uputstvima, imajući u vidu uslove i vrstu rada koji nameravate obavljati. Upotreba električnog aparata u svrhe za
koje nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.
5) Tehnička podrška
a) Električni alat može popravljati samo kvalifikovana
osoba i to uz upotrebu isključivo originalnih rezervnih
delova. Na taj se omogućava održavanje sigurnosti električnog alata.
LANČANE TESTERE - SIGURNOSNA UPOZORENJA
* Dok lančana testera radi, držite sve delove tela daleko
od lanca. Pre pokretanja lančane testere, proverite da
lanac ništa ne dodituje. Trenutak nepažnje za vreme rada
sa lančanom testerom dovoljan je da lanac zahvati odeći
ili telo.
* Uvek držite desnom rukom zadnju, a levom rukom prednju ručku. Prilikom držanja lančane testere ne smete nikad zameniti ruke, jer se tako povećava opasnost od nanošenja povreda ssamom sebi.
* Nosite zaštitne naočare i antifon. Preporučuju se i druga
zaštitna sredstva za glavu, ruke i stopala. Nošenjem primerne zaštitne odeće smanjuje se mogućnost povrede
iverjem.
* Nemojte koristiti lančanu testeru na stablu. Aktiviranje
lančane testere dok se stoji na stablu može prouzrokovati
telesne povrede.
* Zadržite stopala u pravilnoj tački oslonca i pokrenite lančanu testeru samo ako stojite na čvrstoj, sigurnoj I ravnoj površini. Klizave I nestabilne površine poput merdevina
mogu prouzrokovati gubitak ravnoteže ili kontrole nad lančanom testerom.
* Kad režete napetu granu, morate paziti na opasnost od
povratnog udarca. Nategnuta grana, kad napetost drvenih
vlakana popusti, može u povratku da pogodi rukovaoca i/ili
izbaciti lančanu testeru van kontrole.
* Budite izuzetno oprezni prilikom rezanja grmlja i mladih
grmolikih stabala. Tanak materijal može da se zaplete u
lanac i iti odbačen u Vašem pravcu i/ili Vas može izbaciti iz
ravnoteže.
* Lančanu testeru prenosite za prednju ručku, ugašenu i
držite je dalje od Vašeg tela. Prilikom prevoženja ili odlaganje lančane testere treba uvek staviti poklopac vodilice
Ispravnim rukovanjem lančanom testerom smanjuje se mogućnost slučajnog dodira za pokretnim zupčastim lancom.
* Pridržavajte se uputstva o podmazivanju, zatezanju lanca
i dodatnoj rezervnij opremi. Lanac zategnut i podmazivan
na pogrešan način ili pući ili povećati opasnost od povratnog
udarca.
* Pazite da su ručke uvek suve, čiste i bez tragova ulja i
masnoće. Masne, nauljene ručke su klizave, što izaziva gubitak kontrole.
* Režite jedino drvo. Lančanu testeru nemojte koristiti u
svrhe drugačije od predviđenih. Napr. nemojte koristiti
lančanu testeru za rezanje plastičnih, građevinskih materijala, odnosno materijala koji nisu od drvata. Upotreba
lančane testere drugačije od predviđenih može prouzrokovati
opasne situacije.
UZROCI POVRATNOG UDARCA I SPREČAVANJE
NJEGOVIH POSLEDICA PO RUKOVATELJA
Do povratnog udarca može doći kad vrh ili krejnji deo vodilice
dodirnu neki predmet, odnosno kad drvo stisne i zablokira zupčasti lanac pri sečenju.
U određenim slučajevima, dodir krajnjeg dela može neočekivano izazvati kontra reakciju, potiskujući vodilicu prema gore i
unazad, prema rukovaocu.
Stiskanje zupčastog lanca na gornjem delu vodilice može brzo
odbaciti lanac prema rukovaocu.
Bilo koja od gore navedenih rekcija može izazvati gubitak kontrole nad testerom, a time i teške nesreće. Ne smete računati
isključivo na sigurnosne delove testere. Korisnik lančane testere
treba primeniti razne mere radi uklanjanja opasnosti od nesreća
ili povreda tokom rada sa testerom. Povratni udarac je rezultat
loše upotrebe alata i/ili pogrešnih postupaka ili uslova rada, a
može izbeći primenjujući pogodne mere opreznosti koje se na vode u nastavku.
* Testeru držite čvrsto, sa obe ruke, palcima I prstima oko
ručki lančane testere I nametite Vaše telo I ruke u položaj
koji će Vam omogućiti pružanje otpora silama povratnog
udarca. Rukovaoc može kontrolisati sile povratnog udarca ako
primeni potrebne mere opreznosti. Neojte pustiti da Vam se lančana testera izmakne.
* Nemojte previše ispravljati ruke i nemojte rezati iznad visine ramena. To doprinosi sprečavanju neželjenog dodirivanja krajnjih delova I omagućava bolju kontrolu nad lančanom testerom u
nepredviđenim situacijama.
* Koristite jedino vodilice i lance koje preporučuje proizvođač
Neprikladni rezervni lanci i vodilice mogu prouzrokovati pucanje
lanca i/ili povratne udarce.
* Pridržavajte se uputstava proizvođača koje se odnose na
oštrenje i održavanje lančane testere. Smanjivanje nivoa dubine može dovesti do povećanja povratnih udaraca.
Način upotreba lančane testere
Uvek se pridržavajte sigurnosnih upozorenja I primenjujte one tehnike rezanje koje najbolje odgovaraju vrsti posla, a sve prema
primerima navedenim u uputstvima za upotrebu (vidi pog.7).
Postupanje sa električnom testerom
Svaki put kada je urđaj potrebno pomerati ili prevoziti potrebno je:
- ugasiti motor, pričekati da se lanac zaustavi i uređaj isključiti
iz električne mreže;
- postaviti zaštitni poklopac na vodilicu;
- uhvatiti uređaj isključivo za ručke i okrenuti vodilicu obrnuto od
smera kretanja.
Ukoliko se uređaj prevozi u vozilu, treba ga postaviti tako da ne
predstavlje opasnost ni za koga i čvrsto ga blokirati.
Preporuke za početnike
Pre nego što se prvi put suočite sa sečenjem ili obrezivanjem,
preporučljivo je:
- završiti posebnu obuku za upotrebu ove vrste alata;
- pažljivo pročitati sigurnosna upozorenja i uputstva za upotrebu
sadržane u ovom priručniku;
- vežbati na panjevima u zemlji ili pričvršćenim na držaču kako bi
se dobro upoznali sa urđajem i savladali najprikladnije tehnike
sečenja.
MONTIRANJE URĐAJA
4. MONTIRANJE UREĐAJA
SADRŽAJ AMBALAŽE
U ambalaži uređaja nalazi se:
- motor,
- vodilica,
- lanac,
- zaštitni poklopac vodilice,
- kesica sa opreom I dokumentacijom.
VAŽNO
Uređaj se isporučuje sa rastavljenom
vodilicom i lancem i sa praznim rezervoarom za ulje.
- Postavite lanac na vodilicu, imajući u vidu smer kretanja;
ako vrh lanca ima povratni zupčanik, pazite da pogonske karike budu pravilno umeštene u ležište n zupčaniku (sl.2)
- Montirajte vodilicu (2) tako da kroz otvore prođe vijak pa je
pritisnite prema telu uređaja. Lanac nabacite na pogonski
lančanik (sl.3)
- Proverite da li je štift zatezača lanca (3) pravilno postavljen u
predviđen otvor na vodilici (sl.4); u protivnom, pomoću odvijača
podesite vijak zatezača lanca (4), tako da se štift pomeri i postavi u ležište na vodilici (sl.5)
- Ponovo postavite poklopac, ali nemojte zategnuti maticu (1)
! PAŽNJA!
Raspakivanje, kao i dovršavanje
montaže treba izvršiti na ravnoj i čvrstoj površini, sa dovoljno prostora za pomeranje uređaja i ambalaže i služiti se
uvek primerenim alatima.
Ambalažu treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima.
- Izvršite potrebnu regulaciju na vijku zatezača lanca (4) tako
da postignete pravilnu zategnutost lanca (sl.5).
- Držeći vodilicu podignutu, do kraja zategnite maticu (1) poklopca pomoću dostavljenog ključa I ponovo postavite gumenu
zaštitu (1a) (sl.6).
MONTAŽA VODILICE I LANCA
! PAŽNJA!
Uvek nosite čvrste radne rukavice
prilikom rukovanja sa vodilicom i lancem. Potrebna je ma ksimalna pažnja pri montiranju vodilice i lanca kako se ne
bi ugrozila sigurnost uređaja; u slučaju dileme obratite se
Vašem proprodavcu.
Pre montaže vodilice, proverite da li je kočnica lanca uključena,
što se postiže potpunim pomakom prednjeg štitnika ruku u nazad, prema telu uređaja.
! PAŽNJA!
Proverite da uređaj nije priključen
na električnu utičnicu.
UREĐAJI SA BRZIM ZATEZANJEM LANCA ~Q-TENS~
- Odvijte ručicu (11) i skinite poklopac kako biste pristupili pogonskom lančaniku i ležištu vodilice (sl.1a).
- Montirajte vodilicu (2) tako da kroz otvore prođe vijak pa je
pritisnite prema telu uređaja. Lanac nabacite na pogonski
lančanik (sl.3).
- Proverite da li je štift zatezača lanca (3) pravilno postavljen u
predviđen otvor na vodilici (sl.4); u protivnom, pomoću odvijača
podesite vijak zatezača lanca (4), tako da se štift pomeri i postavi u ležište na vodilici (sl.5).
- Ponovo postavite poklopac, ali nemojte zategnuti ručicu (11).
* UREĐAJI SA STANDARDNIM
ZATEZANJEM LANCA
- Prstenastu maticu (12) podesite koliko treba da bi dobili pravilnu zategnutost lanca (sl.5a).
- Skinite gumenu zaštitu (1a) i odvijte maticu (1) pa skinite
poklopac kako bi pristupili pogonskom lančaniku i ležištu
vodilice (sl.1),
- Držeći vodilicu podignutu, do krja zategnite ručicu (11) (sl.6a).
PRIPREMA ZA RAD
5. PRIPREMA ZA RAD
1. PROVERA UREĐAJA
! PAŽNJA!
Proverite da li je uređaj priključen
na izvor električne energije.
Pre početka rada, potrebno je:
- proveriti da li napon i frekvencija električne mreže odgovara
vrednostima označenim na ~Pločici sa podacima~ (vidi pog.
1 - 10.8);
- proveriti da li su stegnuti svi vijci na uređaju i na vodilici;
- proveriti da li je lanac pravilno zategnut, naoštren I bez zna kova oštećenja;
- proveriti da li su ručke i štitnici uređaja čisti i suvi, pravilno
montirani i dobro pričvršćeni za uređaj;
- proveriti ispravnost kočnice lanca;
- proveriti da li se ručica prekidača i sigurnosni taster slobodno
pomiču, bez napora, a takođeda li se pri otpuštanju automatski
i brzo vraćaju u neutralan položaj;
- proverite da li ručica prekidača ostale blokirana, ukoliko se pritisne sigurnosni taster;
- proverite da kanali kroz koje prolazi vazduh za hlađenje nisu
zatvoreni poijevinom ili trunkama;
- proveriti da nisu kabel i proužni kabel oštećeni.
* UREĐJI SA BRZIM ZATEZANJEM LANCA
~Q-TENS~
- Popustite ručicu (11) (sl.5a)
- Podesite koliko treba prstenastu maticu (12) tako da postignete pravilnu zategnutost lanca (11) (sl.6a)
Lanac je pravilno zategnut, ako karike ne iskaču iz kanala kada
ga uhvatite kod sredine vodilice (sl.7). Olabavite kočnicu, držeći
pririsnut prekidač i sigurosn taster, a zatim uz pomoć odvjača
pomičite lanac duž kanala vodilice, kako bi proverili da li se klizanje odvija bez preteranog napora.
3. ISPITIVANJE KOČNICE LANCA
Ovaj uređaj je opremljen automatskom kočnicom koja zaustavlja lanac u slučaju povratnog udarca prilikom sečenja.
Ta se kočnica može i ručno aktivirati, tako što se prednji štitnik
gurne unapred. Da bi otpustili kočnicu prednji potrebno je štitnik
povući prema ručki, sve dok ne osetite da je preskočilo.
Da bi ispitali ispravnost kočnice, potrebno je:
2. PROVERA ZATRGNUTOSTI LANCA
! PAŽNJA!
Proverite da li je uređaj priključen
na izvor električne energije.
* UREĐAJI SA STANDARDNIM
ZATEZANJEM LANCA
- Popustite maticu poklopca pomoć ključa iz opreme (sl.5).
- Izvršite potrebnu regulaciju na vijku zatezača lanca (4) tako
postignete pravilnu zategnutost lanca (sl.5)
- Držeći vodilicu podignutu, pritegnite u potpunosti maticu polopca pomoću ključeva iz opreme (sl.6).
Lanac je pravilno zategnut, ako karike ne iskaču iz kanala kada
ga uhvatite kod sredine vodilice (sl.7). Olabavite kočnicu, držeći
pririsnut prekidač i sigurosn taster, a zatim uz pomoć odvjača
pomičite lanac duž kanala vodilice, kako bi proverili da li se klizanje odvija bez preteranog napora.
- pokrenuti motor, tako da uhvatite motornu testeru za prednju
ručku te palcem pomaknete prednji štitnik za ruku unapred prema vodilici.
- kad se ukluči kočnica, otpustiti ručicu prekidača
Lanac mora da se zaustavi čim se uključi kočnica
! PAŽNJA!
Ako kočnica lanca radi nepravilno
ne koristite uređaj već se obratite Vašem preprodavcu radi
potrebnog ispitivanja.
4. MAZIVO ZA LANAC
VAŽNO
Koristite isključivo posebno ulje za motorne testere. Ne smeju se koristiti ulja koja sadrže nečistoće kako
ne bi došlo do začepljenja filtera u rezervoaru i nepopravljive štete na pumpi za ulje.
PRIPREMA ZA RAD / POKRETANJE - ZAUSTAVLJANJE MOTORA
VAŽNO
Posebno ulje za podmazivanje lanca
je biorazgradivo. Upotreba mneralnog ili motornog ulja veoma
je štetno za okolinu.
Produžni kablovi moraju po kvalitetu odgovarati najmanje tipu
H07RN-F ili H07VV-F, sa preseko nnajmanje 2.5mm2 I preporučene dužine najviše 30m.
Upotreba kvalitetnog ulja od bitnog je značaja za rezne delove
uređaja; korišćeno ili nekvalitetno ulje štetno deluje na podmazivanje i smanjuje trajnost lanca i vodilice.
Prodružni kabel tokom rada nemojte držati zamotan da ne bi
došlo do pregrevanja.
Rezervoar ulja preporučujemo uvek napuniti do vrha (pomoću
levka) pre svake upotrebe uređaja.
5. ELEKTRIČNO SPOJEVI
! OPASNOST!
Trajni priključak bilo kojeg električnog uređaja na električnu mrežu građevine mora izvesti
kvalifikovani električar, u skladu sa važećim propisima.
Nepravilan priključak možr prouzrokovati teške telesne povrede, a takođe i smrt.
! OPASNOST!
Vlaga i elektricitet nisu kompatibilni.
- Rukovanje električnim kablovima i njihovo napajanje se
mora obavljati na suvom mestu.
- Električne utičnice i kablove nemojte nikada stavljati u
dodir sa mokrim mestima (baricama ili vlažnim zemljištem)
6. POKRETANJE - ZAUSTAVLJANJE MOTORA
POKRETANJE MOTORA (sl.12)
3. Pritisnuti sigurnosni taster (6) i uključiti prekidač (7)
NAPOMENA
Pre paljenja motora:
Otpuštanjem prekidača otpušta se i
sigurnosni taster i motor se zaustavlja.
- Zakačite produžni kabel (1) na predviđeni držeč u zadnjoj ručki.
- PRVO spojite utikač napojnog kabla (2) na produžni kabel (3)
a ZATIM produžni kabel priključite na električnu utičnicu (4)
- Skinite zaštitni poklopac vodilice
- Vodilica ne sme dodirivati tlo ili druge predmete
! PAŽNJA! Lanac se može zaustaviti jednu
sekundu nakon gašenja motora.
ZAUSTAVLJANJE MOTORA
Postupak paljenja motora (sl.12)
Postupak zaustavljanja motora:
1. Isključite košnicu lanca (5) (prednji štitnik za ruku pomaknuti
prema prednjoj ručki).
2. Uhvatiti čvrsto stroj sa oba ruke.
- Otpustiti prekidač (7)
- PRVO iskopčati produžni kabel (3) iz električne utičnice (4),
a ZATIM odvojiti napojni kabel uređaja (2) od produžnog kabla(3)
UPOTREBA URĐAJA
7. UPOTREBA UREĐAJA
! PAŽNJA!
Radi vaše sigurnosti i sigurnosti
drugih odoba:
1) Nemojte koristiti uređaj ako predhodno niste pažljivo
pročitali uputstvo. Upoznajte se sa načinom upotrebe i
primernom upotrebom uređaja. Naučite brzo zaustaviti motor.
2) Uređaj koristite svrsishodno tj. za
~obaranje, prerezivanje I obrezivanje stabala čije su dimenzije
srazmerne dužini vodilice~ ili drvenih predmeta sličnih karakteristika. Bilo kakva druga upotreba uređaja, kao i primena
pribora koji nije izričito naveden u ovom priručniku, može
biti opasna i prouzrokovati oštećenje uređaja. Neprimerna
upotreba obuhvata (npr. ali ne i samo):
- uređivanje živice,
- rezbarske radove,
- rezanje paleta, danduka i ambalaže uopšte
- rezanje nameštaja ili drugog što može sadržati eksere, vijke ili metalne delove bilo kakve vrste,
- vršenje mesarskih radova,
- upotrebu uređaja kao poluge za podizanje, premeštanje ili
komadanje predmete,
- upotrebu uređaja blkiranog na nepomičnim nosačima
3) Treba uvek imati na umu da je rukovaoc ili korisnik odgovoran za nezgode i nepredviđene slučajeve koji se mogu
dogoditi drugim osobama ili njihovoj imovini.
4) Za vreme radanosite odgovarajuću odeću. Kod Vašeg
preprodavca možete dobiti sve informacije o najprikladnijoj
zaštitnoj opremi koja pruža sigurnost pri radu. Koristite antivibracijske rukavice. Sve gore napomnute mere opreza ne
garantuju sprečavanje Raynaudovog fenomena ili sindroma
karpalnog tunela. Stoga osobama koje ovaj uređaj koriste
duže vreme preporučujemo povremenu kontrolu stanja ruku
i prstiju.
Ukoliko se pojave neki od gore navedenih simptoma, odmah
se obratite lekaru.
8) Pazite da vodilicom ne bi udarili u strana tela, a takođe
pripazite na izbacivanje materijal uzrokovano kretanjem lanca
9) Zaustavite motor i iskopčajte uređaj iz električne mreže:
- svaki put kad uređaj ostavljate bez nadzora,
- pre provere, čišćenja ili bilo kakvog zahvata na uređaju,
- nakon što je udareno strano telo. Utvrdite eventualna oštećenja i izvršite potrebne popravke pre ponovne upotrebe,
- ako uređaj počne nepravilno vibrirati (odma potražite uzrok
vibracija i pobrinite se za vršenje potrebnih provera u specijalizovanom servisnom centru).
- kad uređaj nije u upotrebi
VAŽNO
Uvek imajte na umu da nepravilna
upotreba električne testere može ometati druge osobe, a takođe može imati znatan uticaj na okolinu.
U cilju poštovanja drugih I čuvanja okoline:
- Izbegavajte koristiti uređaj u prostorima i satima kada bi to
predstavljalo smetnju.
- Strogo se pridržavajte loalnih propisa o sakupljanju otpadnih
materijal od rezanja.
- Strogo se pridržavajte lokalnih propisa o sakupljanju ulja,
istrošenih delova I svih drugih elemenata štetnih za okolinu
- Tokom rada dolazi do ispuštanja određene količine ulja, potrebnog za podmazivanje lanca, u okolinu, iz tog razloga treba
koristiti samo biorazgradiva ulja, posebno namenjena za ovu
upotrebu.
- Da bi se izbegla opasnost od požara, uređaj sa toplim motorom nemojte ostavljati u lišću ili suvoj travi.
5) Radite samo uz dnevno svetlo ili uz dobru rasvetu
6) Potrebna je maksimalna pažnja pri obavljanju radova u
blizini metalnih ograda
7) Lanac ne sme dodirivati električni kabel. Koristite držač
kabla, da bi sđeđe izbeglo slučajno otkačivanje produžnog kabla, pri čemu treba osigurati pravilno ukopčavanje u utičnicu bez napora. Nikad nemojte dodirivati električni kabel
pod naponom, ako mu je izolacija loša. Ako se produžni kabel ošteti tokom rada, ne dirajte ga i odmah ga iskopčajte
iz električne mreže.
! PAŽNJA!
Upotreba uređaja za obaranje sta bala i orezivanje grana zahteva specijalnu obuku.
UPOTREBA URĐAJA
1. PROVERITE ŠTA JE POTREBNO VRŠITI
TOKOM RADA
* Provera zategnutosti lanca
Obzirom da je lanac tokom rada podložan progresivnom produžavanju, potrebno je često proveravati njegvu zategnutost.
! PAŽNJA!
Nikad ne radite sa olabavljenim
lancem, da ne bi izazvali opasne situacije u slučaju ispadanja lanca iz kanala vodilice.
Pri podešavanju zategnutosti lanca, postupite prema uputstvima
iz pog.5.2
* Obaranje stabala
-Kad dve ili više osoba vrše seču ili obaranje, takve radnje treba
vršiti na područjima udaljenim najmanje dva puta onoliko koliko
je visina obaranog stabla. Stablo treba obarati tako da se na dovedu u opasnost osobe, ne udari u električnu liniju ili ne izazove
bilo kakva materijalna šteta. U slučaju da stablo dođe u dodir sa
linijom distributivne mreže treba odmah javiti firmi odgovornoj za
dotičnu mrežu.
-Rukovaoc lančanom testerom mora se držeti uzvodno od terena
po kojem će se stablo verovatno kotrljati ili pasti nakon obaranja.
-Pre početka sečenja dobro je pripremiti put povlačenja bez prepreka. Put povlačenja treba da se proteže dijagonalno unazad iza
predviđene linije pada, kako je prikazano na sl.15
-Zbog procene i načina na koje će stablo pasti, pre obaranja treba
uzeti u obzir prirodan nagib stabla, deo sa većim granama i smer
vetra.
-Sa stabla uklonite nečistoću, kamenje, delove kore, eksere, metalne zakovice I žicu.
* Kontrola dotoka ulja
VAŽNO
Uređaj se nikada ne sme koristiti
bez podmazivanja! Količinu ulja u rezervoaru možete videti
kroz providni indikator. Pre svake upotrebe uređaja, potrebno je uliti ulje u rezervoar.
* Zasek pri dnu
Napravite zasek na 1/3 promera stabla, gledajući na smer pada,
kako pokazuje sl.16
Prvo napravite donji vodoravni zasek
! PAŽNJA!
Prilikom kontrole dotoka ulja, proverite da li su vodilica i lanac dobro postavljeni.
To će sprečiti blokiranje zupčastog lanca ili vodilice prilikom drugog
zaseka.
Pokrenite motor I proverite da li se ulje za lanac razliva kao
što je prikzano na slici (sl.13)
* Zadnji rez obaranja
2. NAČIN UPOTREBE I TEHNIE REZANJA
Pre nego što se prvi put suočite sa sečenjem ili orezivanjem, preporučljivo je vežbati na panjevima u zemji ili na pričvršćenim
kozlićima, kako bi se dobro upoznali sa urđajem savladali najprikladniju tehniku sečenja.
! PAŽNJA!
Za vreme rada uređaj treba uvek
držati obema rukama.
! PAŽNJA!
Ukoliko se lanac tokom rada zablokira, odma zaustavite motor. Budite uvek oprezni zbog povratnog udarca (kickback) do koje može doći ako vodilica
naiđe na prepreku.
-Napravite zadnji rez obaranja na visini od najmanje 50mm višlje
od vodoravnog zaseka, kako pokazuje sl.16. Neka zadnji rez obaranja bude paralelen sa vodoravnim zasekom. Napravit zadnji rez
obaranja tako da ostane dovoljno drveta koje će poslužiti kao šarka
Drvo za "šarku" sprečava previjanje stabla i njegov pad u pogršnom
smeru. Nemojte vršiti rezove kroz šarku.
-Kada se obaranje približi šarki, stablo počinje padati. Ako postoji
bilo kakva opasnost da stablo neće pasti u željenom smeru ili da
bi moglo izgubiti ravnotežu unazad i saviti lanac zaustvite seču pre
nego što dovršite zadnji rez obaranja i koristite drvene, plastične ili
aluminijumske klinove kako bi otvorili rez i kako bi stablo palo u
željenom pravcu.
UPOTREBA URĐAJA
-Kad stablo počne padati, potrebno je povući testeru iz reza, zaustaviti motor, odložiti testeru na zamlju i zatim krenuti predviđenim putem za povlačenje. Treba biti oprezan
zbog padanja grana i paziti kuda se korača.
* Kresanje grana sa stabla
Kresati znači skinuti grane sa palog stabla. Prilokom kresanja treba ostaviti donje, veće grane, za oslonac trupca
na tlo. Skinite manje grane samo jednim potezom, kako
pokazuje sl.17. Bolje je rezati napete grane počevši odozdo prema gore, kako bi se sprečilo savijanje testere.
- Prilikom prerezivanja debla na kosini, trebate uvek stojati uzvodno kako pokazuje sl.19. Prilikom dovršavanja te
radnje, radi održavanje kontrole, morate smanjiti pritisak
rezanja bez odpuštanja ručki testere. Ne smete dozvoliti
da testera dođe u dodir sa tlom.
Po završetku rezanja, sačekajte da se lanac na testeri zaustavi I tek onda je odložite. Uvek ugasite motor prilikom premeštanja od jednog do drugog stabla.
3. ZAVRŠETAK RADA
Nakon završetka rada:
! PAŽNJA!
Posvetite pažnju mestima osla njanja grane za tlo, njenu eventualnu napetost, smer koji
bi mogla zuzeti prilikom sečenja i mogućnost nestabilnosti stabla nakon rezanja grane.
- Zaustavite motor kao što j epredhodno opisano (pog.6)
- Sačekajte da se lanac zaustavi a potom postavite zaštitni
poklopac vodilice.
! PAŽNJA!
* Prerezivanje trupca
Prerezati znači ispilati trupac uzdužno. Uverite se da ste
čvrsto oslonjeni na stopalima I da je Vaša težina ravnomerno raspoređena na oba stopala. Ako je moguće, trupac
treba podići osloniti ga pomoću grana, trupaca ili panjeva.
Pratite jednodstavne pravce, kako bi olakšali sečenje.
- Kad se trupac oslanja po celoj dužini kako pokazuje sl.
18A, treba ga seći od gore (gornje rezanje)
- Kad se trupac oslanja samo na jednom kraju kako pokazuje sl.18B, treba zarezati 1/3 promera donje strane (donje rezanje). Zatim treba napraviti završni rez, gornjim prerezivanjem sve do susretanja prvog reza.
- Kad se trupac oslanja na oba kraja kako pokazuje sl.18C
treba zarezati 1/3 počevši od gornje strane (gornje rezanje)
Zatim se pravi završni rez, donjim prerezivanjem donjih 2/3
sve do susretanja prvog reza.
- Prerezivanje trupca olakšavamo upotrebom oslonca sl18D
* Zabije oslonac vodilice u trupac te uređajem napravite
kružni pokret kako bi vodilica prodrla u drvo.
* Postupak po potrebi ponovite više puta, manjejući tačku
oslonca.
Sačekajte da se motor ohladi, pre
odlaganja uređaja u bilo koju prostoriju. Da bi se smanjila
opasnost od požara, očistite uređaj od ostatka piljevine, grančica, lišća ili viška masnoće. Posude sa ostatkom materijal
ne ostavljajte unutar prostorija.
ODRŽAVANJE I ČUVANJE
8. ODRŽAVANJE I ČUVANJE
! PAŽNJA!
Zbog Vaše sigurnosti i sigurnosti
drugih osoba:
- Pravilno održavanje je od bitnog značaj za dugotrajno
očuvanje i sigurnost uređaja.
- Vijke i matice održavajte zategnutim, kak bi bili sigurni da
je uređaj uvek u sigurnimradnim uslovima.
- Uređaj se ne sme koristiti, ako su delovi istrošeni ili oštećeni. Oštećene delove treba zameniti, nikad ne popravljati.
- Koristite samo originalne rezervne delove. rezervni delovi
dovoljno kvalitetni mogu oštetiti uređaj i naškoditi sigurnosti
! PAŽNJA!
Održavanje:
- Isključite uređaj iz električne utičnice
- Koristite zaštitne rukavice prilikom rada na vodilici i lancu
- Ne sklanjajte štitnike za vdilicu, osim u slučaju intervencije na samoj vodilici ili lancu
- Ne bacajte ulje ili druge slične materije
1. HLAĐENJE MOTORA
Da bi se izbeglo pregrejavanje i šteta na motoru, usisne rešetke za vazduh za hlađanje treba često čistiti i odstranjivati poljevinu i prljavštinu.
2. KOČNICA LANCA
Često proveravajte ispravnost kočnice lanca
3. LANČANIK (sl.20)
Potrebno je često proveravati stanje lančanika te
ga zameniti kada je istrošen više od 0,5 mm.
Ne montirajte novi lanac, ako je lančanik istrošen
i obrnuto.
4. HVATAČ LANCA
Hvatač lanca je bitan bezbednosni element, jer
sprečava nekontrolisano kretanje lanca u slučaju
pucanja ili olabavljenja.
Često proveravajte stanje hvatača lanca i zamenite
ga u slučaju oštećenja.
5. ELEMENTI ZA PRIČVRŠĆIVANJE
Povremeno kontrolisati zategnutost svih šrafova
i matica i pričvršćenost ručki.
6. OŠTRENJE LANCA
Radi bezbednosti i efikasnosti
je veoma važno da rezni delovi budu
dobro naoštreni.
Oštrenje je potrebno u sledećim slučajevima:
¤ Piljevina liči na prašinu.
¤ Potrebna je veća snaga pri rezanju.
¤ Rez nije prav.
¤ Povećanje vibracija.
Ako oštrenje lanca poverite u specijalizovanom
centru, isto se može izvršiti pomoću posebnih uređaja
koji garantuju minimalno odstranjivanje
materijala i jedno konstantno oštrenje svih reznih
elemenata.
Ako oštrenje lanca obavljate sami, potrebne su
vam posebne okrugle turpije, čiji je prečnik određen
za pojedine vrste lanaca (vidi “Tabelu održavanja
lanca”), a takođe treba posedovati spretnost
i iskustvo, da bi se izbeglo oštećivanje reznih
elemenata.
Postupak oštrenja lanca (Sl. 21):
– Isključiti mašinu iz električne mreže, oslobodite
kočnicu lanca, a vodilicu sa lancem čvrsto
uhvatite u odgovarajući škripac, pazeći da se
lanac može slobodno kretati.
– Ako je lanac labav, zategnite ga.
– Postavite turpiju u predviđenu vodilicu, a zatim
je umetnite u uzubinu, pri čemu treba održavati
stalan nagib, u zavisnosti od profila reznog
elementa.
– Izvršite tek nekoliko pokreta turpijom, isključivo
unapred, a zatim ponovite postupak na
svim reznim elementima jednakog smera (desnim
ili levim).
– Obrnite položaj vodilice u škripcu pa ponovite
postupak i na ostalim reznim elementima.
– Proverite da granični zub nije isturen izvan merača,
a eventualan višak odstranite pomoću
pljosnate turpije te zaoblite profil.
ODRŽAVANJE I ČUVANJE
– Nakon oštrenja odstranite strugotine i prašinu
od turpijanja, a zatim lanac podmažite,
umočivši ga u ulje.
Lanac se mora zameniti kada:
Vodilica se mora zameniti kada:
– je dubina užlebljenja manja od visine karika
lanca (koje ne smeju nikada da dodiruju dno);
– je unutrašnji zid žljeba toliko istrošen da se lanac
naginje bočno.
– se dužina reznog elementa smanji na 5 mm ili
manje;
– kada karike na zakovicama imaju povećan slobodni
hod.
8. IZVANREDNI ZAHVATI
7. ODRŽAVANJE VODILICE (Sl. 22)
Vodilicu je preporučljivo povremeno okrenuti, da
bi se izbeglo asimetrično trošenje.
Da bi se održala delotvornost vodilice, potrebno
je:
– Podmazivati ležajeve povratnog zupčanika
(ako je ugrađen) pomoću posebne štrcaljke.
– Čistiti užlebljenja vodilice s posebnim strugačem.
– Čistiti otvore za podmazivanje.
– Pomoću pljosnate turpije odstranjivati troške s
bočnih strana te ujednačavati nivo između
žljebova.
Sve zahvate održavanja koji nisu opisani u ovom
priručniku mora da izvrši isključivo vaš distributer.
Zahvati izvršeni u neadekvatnim strukturama ili
od strane nekvalifikovanog osoblja donose
prekid bilo kojeg oblika garancije.
9. ČUVANJE
Nakon svakog završetka rada pažljivo očistite
prašinu i trunke sa mašine, popravite ili zamenite
oštećene delove.
Mašinu treba čuvati na suvom mestu, zaštićenom
od vremenskih nepogoda, sa pravilno montiranim
zaštitnim poklopcem vodilice.
Tabela održavanja lanca
Značajni podaci o lancu i vodilici koji su homologirani za ovu mašinu su
navedeni u “Izjavi o usklađenosti CE” koja je priložena uz samu mašinu. Iz bezbednosnih razloga
ne smeju se koristiti druge vrste lanaca ili vodilica.
U tabeli su navedeni podaci o oštrenju različitih vrsta lanaca, što ne znači da se osim lanca s
homologacijom mogu koristiti i drugi lanci.
ISPITIVANJA
XC 120 Q
ES 2040
~MD~ И 005 13
~EMC~ И 005 13
~MD~ И 005 13
~EMC~ И 001 12
Download

XC 120 Q - Intercom, Subotica