03 Temmuz 2014
CEV 3031 Hava Kirliliği
Prof. Dr. Y. TAŞDEMİR
Ödev # 1
1. Atmosferdeki gazların %, ppm ve ton cinsinden değerlerini yazınız.
2. Kurum, İs, Çise, Sis nedir? Kısaca açıklayınız.
3. 10 ppm CO konsantrasyonunun g/m3 cinsinden değerini hesaplayınız (T=0 oC).
4. İdeal gaz yasasındaki (PV=nRT) R’nin alacağı değerleri aşağıdaki birimler için
hesaplayınız.
(atm L) / (mol K)
(atm ft3) / (mol K)
(mmHg L) / (mol K)
5. Dış ortamda bulunması istenen klasik hava kirleticilerin seviyeleri yönetmeliğe göre nedir?
Download

03 Temmuz 2014 CEV 3031 Hava Kirliliği Prof. Dr. Y. TAŞDEMİR