Uvod u kreiranje bloga
Škola veb novinarstva
Udruţenje novinara Srbije
Marko Nedeljković
7. decembar 2013.
Zašto pokretati blog ili sajt?
O čemu pisati (tema/teme)?
Kako postati kredibilan izvor?
Kako postići uspeh?
Kako zaraditi novac?
O čemu pisati (tema/teme)?
Blog
Mali sajt
Veliki sajt
O čemu pisati (tema/teme)?
Koliko je brojna vaša ciljna grupa?
O čemu pisati (tema/teme)?
Konkurencija uvek postoji!
O čemu pisati (tema/teme)?
Moramo biti najbolji ili među najboljima!
Zaključak: šta u startu moramo da znamo?
1. Potrebna nam je usko specifična tema
2. Poţeljna je brojnija ciljna grupa
3. Poţeljna je mala konkurencija
4. Zarada (posredna ili neposredna) je moguća
samo ako smo među najboljima
Tri bazična elementa
Novinar/bloger
kao
veb novinar
Osnove veb
novinarstva
Novinar/bloger
kao menadţer
Preduzetništvo
na internetu
Novinar/bloger
kao preduzetnik
Produkcija
veb sajtova
Karakteristike novinara u digitalnoj eri
- sve bez izuzetka vaţi i za blogere 1
Novinar bududnosti je u osnovi „multimedijalni storiteler“
2
Koristi društvene medije da sluša, ne samo da emituje poruke/sadržaje
3
Novinar bududnosti radi u saradnji sa drugima
4
Novinar bududnosti je i u digiralnoj eri pre svega pouzdan izvor
5
On se lično obrada svojoj publici i pokrede je na akciju
6
Novinar bududnosti istovremeno gradi svoju veb zajednicu
7
Gradi brend od svog imena, sajta ili medija za koji radi
8
Novinar budućnosti učestvuje u link ekonomiji
Otvorite se prema publici i konstantno
komunicirajte sa njom
 Pod uticajem participativnih medija redefinisani su i zahtevi publike, koja ima sve
izraženiju potrebu za kreativnim učešdem u stvaranju, a ne samo konzumiranju
medijskih sadržaja
 Tri osnovna načina za direktnu komunikaciju sa publikom:
1. Otvorena mogudnost za komentarisanje teksta i odgovaranje na iste kada za
tim postoji potreba
2. Ostavljanje kontakta novinara/blogera uz tekst, što može biti vrlo korisna
praksa jer se najbolje sugestije, kritike i predlozi najčešde dobijaju u što
direktnijoj komunikaciji
3. Aktivna komunikacija sa publikom putem društvenih prema, pre svega Tvitera i
Fejsbuka (na svojoj stranici, ali i na drugim relevantnim stranicama)
Cilj blogera?
 Obezbediti kredibilitet
 Izgraditi svoju zajednicu na vebu
 Poštovati etičke principe
 Izgraditi brend od svog imene ili sajta
 Obezbediti zaradu
 ....
Kako zaraditi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obezbediti prihod prodajom oglasnog prostora – banera (CTR: 0.15%)
Obezbediti prihode uvođenjem posebnih rubrika ili opcija na sajtu
namenjenih prodaji konkretnih proizvoda (olakšavate izbor korisnicima
svojim stručnim savetima/testiranjem)
Obezbediti prihode kao posrednik u prodaji određenih usluga (samo
posredujete)
Graditi brend od sajta, jer svaka “poznatost” ima svoju cenu i donosi
korist
Graditi sebe kao stručnjaka za određena pitanja, što vam takođe donosi
nove mogudnosti za zaradu
Istraţivanje koje je sprovela međunarodna istraţivačka
...
kompanija Gemius u ukupno deset zemalja centralne i
istične Evrope pokazuje da je efikasnost oglašavanja
...
posredstvom banera najmanja u Srbiji, u kojoj je
zabeleţen CTR (Click-through rate) od svega 0,15 odsto.
Istok Pavlović
Digitalna poznatost
http://www.ipyro.me/rec.srb/
Da li je moguće i bez velike poznatosti?
Tatjana Vehovec – www.mooshema.com
Wellness - targetirana ciljna
grupa
3.
2.
Građenje zajednice na vebu:
1.
Direktna komunikacija: e-mail, Twitter, Facebook,
http://www.mooshema.com/
http://www.mooshema.com/2013/10/08/nikad-nije-kasno-za-dobar-osecaj/
Kompetentnost dokazana kroz blog
Dragana Đermanović – www.draganadjermanovic.com
Iz ličnog iskustva...
Status magazin, 2012.
B92, februar 2012.
Seminar namenjen političkim patrijama, april 2012.
Maj,
2012.
Šta izbegavati?
 Neinteresantan naziv bloga ili naziv koji nema veze sa vašom
temom (naziv bi trebalo da bude isti kao vaš URL)
 Ne znate za koga zapravo pišete
 Ne znate temu bloga, vašu nišu (postajete blog svaštara)
 Pišite za Google, a ne za vaše čitaoce (SEO uradite na kraju)
 Pišete dosadne tekstove. Kako ih izbeći?
- Razgovarajte sa publikom/klijentima i pitajte ih kako možete da
rešite neki njihov problem ili da im život učinite boljim (trčanje.rs)
- Pronađite dobrog prodavca i pitajte ga kako bi on prodao vašu
ideju (trčanje.rs, wellnes-spa.rs...)
- Učite i pišite o fascinantnim detaljima (eksperti su korisni)
- Budite kreativni, pišite i sopstvena iskustva
http://www.nbaserbia.com/blog/6325/kako-nas-je-nemanja-nedovic-umalo-ucinio-bogatima
http://www.maxbet.rs/zbog-nedovica-trcao-kao-bolt-12064/
Šta izbegavati?











Nije bitan kvantitet, već kvalitet (ne morate da objavljujete svaki dan)
Loši naslovi, bez ključnih reči i “privlačenja klikova”
Ne obazirite se na poželjan broj reči/karaktera, pišite dok “pije vodu”
Automatsko učitavanje muzike
Tamnu pozadinu i beli tekst
“Imaću na sajtu sve što postoji (blog, chat, forum)”
Plagiranje, kopiranje... Poštujte autoska prava
Postavljanje linkova na “click here”. Koristite ključne reči
Ignorisanje komentara – čitaoci zaslužuju odgovor
Izolovani ste iz blog zajednice, niste u kontaktu sa drugim blogerima
Ne koristite user friendly design
HVALA NA PAŢNJI!
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

Uvod u kreiranje bloga