AUTOR: RADEV DIMČO
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR IZ SOFIJE ROĐEN 1955. U PLOVDIVU, BUGARSKA
NAZIV DELA: SVETI VRAČEVI
TEHNIKA: AKRILIK NA LESONITU
GODINA NASTANKA: 1997
DIMENZIJE: 220X110
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: I INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB. 97’’
PROCENJENA VREDNOST: 1000
DELOVODNA ŠIFRA: 00295
NAPOMENA: DELO SE NALAZI U BOLNIČKOJ CRKVI
1
AUTOR: MILJKOVIĆ SLAVIŠA
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: BEZ NAZIVA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: II LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 250
DELOVODNA ŠIFRA: 00261
NAPOMENA: INTERNO ODELJENJE
2
AUTOR: MILOJEVIĆ ZVONKO
O AUTORU: SLIKAR I PESNIK ROĐEN 1965. U NIŠU
NAZIV DELA: PREDEO
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: II LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: ?
NAPOMENA: INTERNO ODELJENJE
3
AUTOR: ILIĆ MILORAD MIŠA
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: ULAZ U SELO
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1998.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: II INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA’’SPB.98’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00229
NAPOMENA: INTERNO ODELJENJE
4
AUTOR: ŽIVANOVIĆ SLOBODAN ŠILJA-ŽIVANŠI
O AUTORU: ROĐEN 1944. U LESKOVCU, RADI U NIŠU
NAZIV DELA: SEĆANJE NA ZAVIČAJ I
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00771
NAPOMENA: INTERNO ODELJENJE
5
AUTOR: ŽIVKOVIĆ MIROSLAV
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR ROĐEN 1972. MAGISTAR SLIKARSTVA
NAZIV DELA: SETNI SKLAD
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 1000
DELOVODNA ŠIFRA: 00776
NAPOMENA: INTERNO ODELJENJE
6
AUTOR: ŽIVANOVIĆ SLOBODAN ŠILJA-ŽIVANŠI
O AUTORU: ROĐEN 1944. U LESKOVCU, RADI U NIŠU
NAZIV DELA: SEĆANJE NA ZAVIČAJ II
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00772
NAPOMENA: INTERNO ODELJENJE
7
AUTOR: ŠAKIĆ LJUBICA
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR ROĐENA 1966. U GLINI
NAZIV DELA: PRINČEVA VILA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 65X92
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA’’SPB.99’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00174
NAPOMENA: INTERNO ODELJENJE
8
AUTOR: CRNOMARKOVIĆ VLADIMIR
O AUTORU: ROĐEN 1960. U NIŠU, SLIKAR
NAZIV DELA: TOPONIČKA REKA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 80X120
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: II LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 500
DELOVODNA ŠIFRA: 00202
NAPOMENA: INTERNO ODELJENJE
9
AUTOR: STEFANOVIĆ RADISAV RAČE
O AUTORU: ROĐEN 1940. U NIŠU
NAZIV DELA: MRTVA PRIRODA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: II LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00268
NAPOMENA: ODELJENJE ZA REZIDUALNA STANJA
10
AUTOR: LUKIĆ DUŠAN LUCI
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: TRAJANJE NA JUŽNOJ STRANI
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: NEMA
DIMENZIJE: 60X80
OPREMA: DRVENI RAM
POREKLO DELA: IZ FONDACIJE ‘’DOBROTVOR’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00248
NAPOMENA: ODELJENJE ZA REZIDUALNA STANJA
11
AUTOR: STEVANOVIĆ DRAGOSLAV GALE
O AUTORU: ROĐEN 1939. U ALEKSANDROVU SLIKAR I PESNIK
NAZIV DELA: TOPILO
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: I LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00318
NAPOMENA: ODELJENJE ZA REZIDUALNA STANJA
12
AUTOR: ANTIĆ ZVONIMIR ZVONKO
O AUTORU: ROĐEN 1951. U TRUPALU
NAZIV DELA: MOTIV IZ KRAVLJA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: NEMA
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: NEMA
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: ?
NAPOMENA: ODELJENJE ZA REZIDUALNA STANJA, POTREBNA REPARACIJA
13
AUTOR: ARMUŠ MOMIR
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: BOVANSKO JEZERO
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 50X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA’’SPB.00’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00190
NAPOMENA: ODELJENJE ZA REZIDUALNA STANJA
14
AUTOR: STEVANOVIĆ DRAGOSLAV GALE
O AUTORU: ROĐEN 1939. U ALEKSANDROVU SLIKAR I PESNIK
NAZIV DELA: DVORIŠTE PRINČEVE VILE
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: I LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00319
NAPOMENA: ODELJENJE ZA REZIDUALNA STANJA
15
AUTOR: MILUTINOVIĆ NOVICA
O AUTORU: ROĐEN 1958. U ALEKSINCU
NAZIV DELA: MRTVA PRIRODA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1998.
DIMENZIJE: 60X77
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: II INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA’’SPB.98’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00269
NAPOMENA: ODELJENJE ZA REZIDUALNA STANJA
16
AUTOR: STOJKOVIĆ LIDIJA
O AUTORU: NEMA
NAZIV DELA: PEJZAŽ
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: LIKOVNA KOLONIJA ‘’TRAG 2000’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00246
NAPOMENA: ODELJENJE ZA REZIDUALNA STANJA
17
AUTOR: BLATNIK ALEKSANDAR
O AUTORU: ROĐEN 1944. U ZAJČARU, SLIKAR-KARIKATURISTA
NAZIV DELA: MIS MRAOVIĆ
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 55X65
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA’’SPB.00’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00200
NAPOMENA: ODELJENJE ZA REZIDUALNA STANJA
18
AUTOR: STEVANOVIĆ DRAGOSLAV GALE
O AUTORU: ROĐEN 1939. U ALEKSANDROVU SLIKAR I PESNIK
NAZIV DELA: STRAH OD SNA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1998.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: II INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB.98’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00331
NAPOMENA: ODELJENJE ZA REZIDUALNA STANJA
19
AUTOR: ILIĆ JANA
O AUTORU: ROĐENA 1975. U NIŠU, AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: PRINČEV MOST
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: I LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00226
NAPOMENA: ODELJENJE ZA REZIDUALNA STANJA
20
AUTOR: ERČEVIĆ JORDAN
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: STARA KUĆA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 55X60
OPREMA: DRVENI RAM
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA’’SPB.00’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00222
NAPOMENA: ODELJENJE ZA REZIDUALNA STANJA
21
AUTOR: RISTIĆ ANĐELKO
O AUTORU: ROĐEN 1960. U BEOGRADU AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: DUŠELOVKA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1997.
DIMENZIJE: 70X60
OPREMA: DRVENI RAM
POREKLO DELA: I INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 97.’’
PROCENJENA VREDNOST: 500
DELOVODNA ŠIFRA: 00303
NAPOMENA: ODELJENJE ZA BOLESTI ZAVISNOSTI
22
AUTOR: STEVANOVIĆ NEBOJŠA NEPSA
O AUTORU: ROĐEN U NIŠU 1963. SLIKAR
NAZIV DELA: CVEĆE
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2002.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: IV LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00373
NAPOMENA: MUŠKO ODELJENJE PRODUŽENOG TRETMANA
23
AUTOR: ŽIVADINOVIĆ LJUBIŠA
O AUTORU: ROĐEN 1959. U LESKOVCU
NAZIV DELA: MRTVA PRIRODA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2003.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: V LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 500
DELOVODNA ŠIFRA: 00390
NAPOMENA: MUŠKO ODELJENJE PRODUŽENOG TRETMANA
24
AUTOR: PETROV VIDOJKO
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: VILA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2003.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: V LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 250
DELOVODNA ŠIFRA: ?
NAPOMENA: ŽENSKO ODELJENJE PRODUŽENOG TRETMANA
25
AUTOR: STEVANOVIĆ NEBOJŠA NEPSA
O AUTORU: SLIKAR
NAZIV DELA: CVEĆE
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2003.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: V LIKOVNA KOLONIJA ’’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: ?
DELOVODNA ŠIFRA: 00386
NAPOMENA: ŽENSKO ODELJENJE PRODUŽENOG TRETMANA
26
AUTOR: ŽIVADINOVIĆ LJUBIŠA
O AUTORU: ROĐEN 1959. U LESKOVCU
NAZIV DELA: STARI TREM
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2003.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: V LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00389
NAPOMENA: ŽENSKO ODELJENJE PRODUŽENOG TRETMANA
27
AUTOR: ŠAROVIĆ LIDIJA MINA
O AUTORU: ROĐENA 1954. U NIŠU AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: NOVO JUTRO KROZ STARO
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2007.
DIMENZIJE:55X70
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: IX LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: ?
NAPOMENA: ŽENSKO ODELJENJE PRODUŽENOG TRETMANA
28
AUTOR: ŠAROVIĆ LIDIJA MINA
O AUTORU: ROĐENA 1954. U NIŠU AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: KANJON
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2007.
DIMENZIJE:55X70
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: IX LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00688
NAPOMENA: ŽENSKO ODELJENJE PRODUŽENOG TRETMANA
29
AUTOR: BARLOV DRAGAN
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: SIMFONIJA I
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2007.
DIMENZIJE:55X70
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: IX LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00678
NAPOMENA: ŽENSKO ODELJENJE PRODUŽENOG TRETMANA
30
AUTOR: BARLOV DRAGAN
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: SIMFONIJA II
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2007.
DIMENZIJE: 55X70
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: IX LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00679
NAPOMENA: ŽENSKO ODELJENJE PRODUŽENOG TRETMANA
31
AUTOR: TRANDAFILOVSKI MIKI
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR IZ MAKEDONIJE
NAZIV DELA: KLOVN
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2007.
DIMENZIJE: 55X70
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: IX LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 250
DELOVODNA ŠIFRA: 00666
NAPOMENA: ŽENSKO ODELJENJE PRODUŽENOG TRETMANA
32
AUTOR: TRANDAFILOVSKI MIKI
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR IZ MAKEDONIJE
NAZIV DELA: PRINČEVA VILA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2007.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: IX LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 250
DELOVODNA ŠIFRA: 00667
NAPOMENA: ŽENSKO ODELJENJE PRODUŽENOG TRETMANA
33
AUTOR: JANEV DEJAN
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR IZ BUGARSKE
NAZIV DELA: CIGARLEND
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2007.
DIMENZIJE: 55X70
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: IX LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 250
DELOVODNA ŠIFRA: 00668
NAPOMENA: ŽENSKO ODELJENJE PRODUŽENOG TRETMANA
34
AUTOR: JANEV DEJAN
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR IZ BUGARSKE
NAZIV DELA: PIVOLEND
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2007.
DIMENZIJE: 55X70
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: IX LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 250
DELOVODNA ŠIFRA: 00669
NAPOMENA: ŽENSKO ODELJENJE PRODUŽENOG TRETMANA
35
AUTOR: CVETKOVIĆ BUDIMIR
O AUTORU: ROĐEN 1945. SLIKAR
NAZIV DELA: STARA KUĆA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: ?
PROCENJENA VREDNOST: ?
DELOVODNA ŠIFRA: 00387
NAPOMENA: CENTRALNA PSIHOSOCIOREHABILITACIJA
36
AUTOR: MILJKOVIĆ SLAVIŠA
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: BEZ NAZIVA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 80X120
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: II LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00260
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE
37
AUTOR: STOJANOVIĆ OLIVERA
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR IZ BEOGRADA
NAZIV DELA: ČUVARI TRADICIJE I
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 40X40
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ’’SPB 99.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00335
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE
38
AUTOR: CVETKOVIĆ BRANISLAV
O AUTORU: ROĐEN 1951. U ŽITNOM POTOKU AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: TREĆI NIVO
TEHNIKA: KOMBINOVANA
GODINA NASTANKA: 1997.
DIMENZIJE: 92X70
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: I INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 97.’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00206
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE
39
AUTOR: STOJANOVIĆ MIROSLAV PIRKE
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: RASKOL
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1998.
DIMENZIJE: 100X80
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: II INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 98.’’
PROCENJENA VREDNOST: 600
DELOVODNA ŠIFRA: 00333
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE
40
AUTOR: SAVIĆ IVANA
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR IZ NIŠA
NAZIV DELA: PORTRET
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2001.
DIMENZIJE: 70X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00306
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE
41
AUTOR: MILOJEVIĆ ZVONKO
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: PRODOR U ZELENO
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: II LIKOVNA KOLONIJA ‘’ PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00264
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE
42
AUTOR: ŽIVANOVIĆ SLOBODAN ŠILJA-ŽIVANŠI
O AUTORU: ROĐEN 1944. U LESKOVCU, RADI U NIŠU
NAZIV DELA: PODNE
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: ?
POREKLO DELA: II LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00167
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE
43
AUTOR: ALEKSIĆ ZORAN KOKI
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: BEZ NAZIVA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1998.
DIMENZIJE: 80X100
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: IZ FONDACIJE ‘’DOBROTVOR’’
PROCENJENA VREDNOST: NEMA
DELOVODNA ŠIFRA: NEMA
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE
44
AUTOR: ŽIVANOVIĆ SLOBODAN ŠILJA-ŽIVANŠI
O AUTORU: ROĐEN 1944. U LESKOVCU, RADI U NIŠU
NAZIV DELA: DOLAZAK JUTRA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 70X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: II LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00168
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE
45
AUTOR: STEVANOVIĆ DRAGOSLAV GALE
O AUTORU: ROĐEN 1939. U ALEKSANDROVU SLIKAR I PESNIK
NAZIV DELA: ZVUK JESENI
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 80X120
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: II LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00321
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE
46
AUTOR: JANKOVIĆ MIRIJANA
O AUTORU: ROĐENA 1960. U JAGODINI AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: SAN II
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 55X65
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 99.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00238
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE
47
AUTOR: TOŠIĆ DRAGANA
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: KOMPOZICIJA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: II LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN’’
PROCENJENA VREDNOST: 500
DELOVODNA ŠIFRA: 00343
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE
48
AUTOR: ŠORĐAN MARIJA
O AUTORU: ROĐENA 1949.U NIŠU
NAZIV DELA: PORTRET
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 65X55
OPREMA: ?
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 99.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00175
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE,OŠTEĆENA
49
AUTOR: ANTIĆ ZVONIMIR
O AUTORU: ROĐEN 1951. U TRUPALU
NAZIV DELA: PEJZAŽ
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 55X65
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 99.’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00184
NAPOMENA: ODELJENJE PSIHOSOCIOREHABILITACIJE
50
AUTOR: ANTIĆ ZVONIMIR
O AUTORU: ROĐEN 1951. U TRUPALU
NAZIV DELA: PRIMA NAISSUS
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1998.
DIMENZIJE: 130X112
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: ?
PROCENJENA VREDNOST: NEMA
DELOVODNA ŠIFRA: NEMA
NAPOMENA: ODELJENJE PSIHOSOCIOREHABILITACIJE
51
AUTOR: JEVDIĆ DR. DRAGAN
O AUTORU: ROĐEN 1945. U BEOGRADU
NAZIV DELA: MOLITVA PRED PIRGOM
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1998.
DIMENZIJE: 65X92
OPREMA: DREVI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: II INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 98.’’
PROCENJENA VREDNOST: NEMA
DELOVODNA ŠIFRA: 00239
NAPOMENA: ODELJENJE PSIHOSOCIOREHABILITACIJE
52
AUTOR: LUKIĆ RAJKOVA ZORICA
O AUTORU: ROĐENA 1959. U LOZNICI, SLIKAR I PESNIK
NAZIV DELA: ĐAVOLJI OKOVI
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: I LIKOVNA KOLONIJA ’’ PRINČEV SAN 99.’’
PROCENJENA VREDNOST: 100
DELOVODNA ŠIFRA: 00298
NAPOMENA: ODELJENJE PSIHOSOCIOREHABILITACIJE
53
AUTOR: ŠORĐAN MARIJA
O AUTORU: ROĐENA 1949.U NIŠU
NAZIV DELA: TRI PORTRETA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 92X65
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 99.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00177
NAPOMENA: ODELJENJE PSIHOSOCIOREHABILITACIJE
54
AUTOR: PAPIĆ VIDEN
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR IZ KRAGUJEVCA
NAZIV DELA: BEZ NAZIVA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: IV INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 00.’’
PROCENJENA VREDNOST: 500
DELOVODNA ŠIFRA: 00282
NAPOMENA: ODELJENJE PSIHOSOCIOREHABILITACIJE
55
AUTOR: ŠORĐAN MARIJA
O AUTORU: ROĐENA 1949.U NIŠU
NAZIV DELA: PORTRET
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 92X65
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 99.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00178
NAPOMENA: ODELJENJE PSIHOSOCIOREHABILITACIJE
56
AUTOR: MILJKOVIĆ SLAVIŠA
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: MRTVA PRIRODA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: II LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 00.’’
PROCENJENA VREDNOST: 250
DELOVODNA ŠIFRA: 00262
NAPOMENA: ODELJENJE PSIHOSOCIOREHABILITACIJE
57
AUTOR: PETROVIĆ DR. SLOBODAN COBI
O AUTORU: LEKAR IZ ALEKSINCA
NAZIV DELA: BEZ NAZIVA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 65X55
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 99.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00290
NAPOMENA: ODELJENJE PSIHOSOCIOREHABILITACIJE
58
AUTOR: MIHAJLOVIĆ MAJA
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: U ANDAMANSKIM OSTRVIMA INDIJE JEDAN SLON TRČI,TRČI…
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1992
DIMENZIJE: 115X115
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: FONDACIJA ‘’DOBROTVOR’’
PROCENJENA VREDNOST: 600
DELOVODNA ŠIFRA: 00253
NAPOMENA: ODELJENJE PSIHOSOCIOREHABILITACIJE
59
AUTOR: PRIBIĆEVIĆ ALEKSANDAR
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: BOGINJA LOVA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1998.
DIMENZIJE: 100X120
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: FONDACIJA ‘’DOBROTVOR’’
PROCENJENA VREDNOST: 500
DELOVODNA ŠIFRA: 00292
NAPOMENA: ODELJENJE PSIHOSOCIOREHABILITACIJE
60
AUTOR: STEVANOVIĆ NEBOJŠA NEPSA
O AUTORU: SLIKAR IZ NIŠA
NAZIV DELA: CVEĆE
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2002
DIMENZIJE: 70X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: IV LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 02.’’
PROCENJENA VREDNOST: ?
DELOVODNA ŠIFRA: 00374
NAPOMENA: LABORATORIJA
61
AUTOR: ŠORĐAN MARIJA
O AUTORU: ROĐENA 1949.U NIŠU
NAZIV DELA: PEJZAŽ
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 65X92
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 99.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00176
NAPOMENA: STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
62
AUTOR: TODOROVIĆ MILOŠ
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: POČETAK KRETANJA U PLAVOM KRUGU
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: II LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 00.’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00345
NAPOMENA: STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
63
AUTOR: TOŠIĆ MILICA
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: GRAD I
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2007.
DIMENZIJE: 70X55
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: IX LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 07.’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00670
NAPOMENA: STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
64
AUTOR: TOŠIĆ MILICA
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: GRAD II
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2007.
DIMENZIJE: 70X50
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: IX LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 07.’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00671
NAPOMENA: STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
65
AUTOR: PENKOV MILOVAN MIKI
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR I VAJAR IZ NIŠA
NAZIV DELA: BORBA PETLOVA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2006.
DIMENZIJE: 55X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VIII LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 06.’’
PROCENJENA VREDNOST: 150
DELOVODNA ŠIFRA: 00630
NAPOMENA: STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
66
AUTOR: TODOROVIĆ MILOŠ
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: ČUBURA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: NEMA
POREKLO DELA: II LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 00.’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00346
NAPOMENA: STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
67
AUTOR: ŽIVKOVIĆ VOJISLAV VOJA
O AUTORU: ROĐEN 1944. U TAMJANICI
NAZIV DELA: SUTON
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2001.
DIMENZIJE: 65X92
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 01.’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: ?
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
68
AUTOR: PAVLIČIĆ ZVONKO
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: NOSTALGIJA I
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2006.
DIMENZIJE: 60X 50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VIII LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 06.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00613
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
69
AUTOR: STEVANOVIĆ DRAGOSLAV GALE
O AUTORU: ROĐEN 1939. U ALEKSANDROVU SLIKAR I PESNIK
NAZIV DELA: PUTOKAZ II
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2003.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: V LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 03.’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: ?
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
70
AUTOR: ŽIVKOVIĆ VOJISLAV VOJA
O AUTORU: ROĐEN 1944. U TAMJANICI
NAZIV DELA: JESENJI PEJZAŽ II
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2006.
DIMENZIJE: 50X602006.
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VIII LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 06.’’
PROCENJENA VREDNOST: 100
DELOVODNA ŠIFRA: 00636
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
71
AUTOR: ANTIĆ ZVONIMIR ZVONKO
O AUTORU: ROĐEN 1951. U TRUPALU
NAZIV DELA: PEJZAŽ
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 65X55
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 99.’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00183
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
72
AUTOR: CVETKOVIĆ BUDIMIR BUDA
O AUTORU: SLIKAR
NAZIV DELA: PEJZAŽ
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2006.
DIMENZIJE: 45X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VIII LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 06.’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: ?
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
73
AUTOR: ŽIVKOVIĆ VOJISLAV VOJA
O AUTORU: ROĐEN 1944. U TAMJANICI
NAZIV DELA: JESENJI PEJZAŽ I
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2006.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: 2006.
POREKLO DELA: VIII LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 06.’’
PROCENJENA VREDNOST: 150
DELOVODNA ŠIFRA: 00637
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
74
AUTOR: CVETKOVIĆ BUDIMIR BUDA
O AUTORU: SLIKAR
NAZIV DELA: KONDŽELJ
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2006.
DIMENZIJE:55X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VIII LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 06.’’
PROCENJENA VREDNOST: 150
DELOVODNA ŠIFRA: 00634
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
75
AUTOR: MATEJIĆ VELIMIR MATE
O AUTORU: ROĐEN 1934. U BERANIMA
NAZIV DELA: MOTIV IZ GORNJE TOPONICE
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1997.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: I INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA’’SPB 97.’’
PROCENJENA VREDNOST: 600
DELOVODNA ŠIFRA: 00249
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
76
AUTOR: ILIĆ MILORAD MIŠA
O AUTORU: ROĐEN 1943. U PAŠINCU
NAZIV DELA: PEJZAŽ
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2001.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 01.’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00235
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
77
AUTOR: JOVANOVIĆ LJUBIŠA VOLF
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: STARA PLANINA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2006.
DIMENZIJE:50X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VIII LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 06.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00616
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
78
AUTOR: JOVANOVIĆ LJUBIŠA VOLF
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: STARA PLANINA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2006.
DIMENZIJE:55X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VIII LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 06.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA:00615
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
79
AUTOR: ZUBAC MIODRAG
O AUTORU: SLIKAR IZ ARANĐELOVCA
NAZIV DELA: PREDEO
TEHNIKA: AKRILIK
GODINA NASTANKA: 2006.
DIMENZIJE: 45X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VIII LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 06.’’
PROCENJENA VREDNOST: 150
DELOVODNA ŠIFRA: 00623
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
80
AUTOR: ŽIVANOVIĆ SLOBODAN ŠILJA -ŽIVANŠI
O AUTORU: ROĐEN 1944. U LESKOVCU, RADI U NIŠU
NAZIV DELA: JESEN NA RUKAVCU
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2002.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: IV LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 02.’’
PROCENJENA VREDNOST: ?
DELOVODNA ŠIFRA: 00380
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
81
AUTOR: PETENJI SIBILA
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR IZ NOVOG SADA
NAZIV DELA: NOĆ
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2002.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: IV LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 02.’’
PROCENJENA VREDNOST: ?
DELOVODNA ŠIFRA: 00359
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
82
AUTOR: MRAOVIĆ BRANKA
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: U OKRILJU
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2000.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: IV INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 00.’’
PROCENJENA VREDNOST:300
DELOVODNA ŠIFRA: 00275
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
83
AUTOR: MAKSIMOVIĆ ZLATICA
O AUTORU: AKADEMSKO SLIKAR IZ NOVOG SADA
NAZIV DELA: HILANDAR
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2001.
DIMENZIJE: 70X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 01.’’
PROCENJENA VREDNOST: 600
DELOVODNA ŠIFRA: 00247
NAPOMENA: ODELJENJE POLUINTENZIVNIG PSIHIJATRIJSKOG TRETMANA
84
AUTOR: TODOROVIĆ SLAVOLJUB ZORKIN
O AUTORU: ROĐEN 1949. GODINE, AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: NE UNIŠTAVAJ LAKO ONO ŠTO JE TEŠKO STVORITI
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2001.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 01.’’
PROCENJENA VREDNOST: 500
DELOVODNA ŠIFRA: 00351
NAPOMENA: ODELJENJE POLUINTENZIVNIG PSIHIJATRIJSKOG TRETMANA
85
AUTOR: MLADENOVIĆ VLADIMIR
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR IZ NIŠA
NAZIV DELA: BEZ NAZIVA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2001.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 01.’’
PROCENJENA VREDNOST: 450
DELOVODNA ŠIFRA: 00274
NAPOMENA: ODELJENJE POLUINTENZIVNIG PSIHIJATRIJSKOG TRETMANA
86
AUTOR: STOJKOVIĆ STOJKO STOLE
O AUTORU: ROĐEN 1938. BROD, AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: PLANETA PAUN
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1997.
DIMENZIJE: 70X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: I INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 97.’’
PROCENJENA VREDNOST: 600
DELOVODNA ŠIFRA: 00339
NAPOMENA: ODELJENJE POLUINTENZIVNIG PSIHIJATRIJSKOG TRETMANA
87
AUTOR: CVETKOVIĆ BUDIMIR BUDA
O AUTORU: SLIKAR
NAZIV DELA: PEJZAŽ
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1997.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: I INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 97.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00208
NAPOMENA: ODELJENJE GERONTOPSIHIJATRIJE-PRODUŽENI TRETMAN
88
AUTOR: SAVIĆ IVANA
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR IZ NIŠA
NAZIV DELA: PORTRET
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2001.
DIMENZIJE: 70X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 01.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: ?
NAPOMENA: ODELJENJE RADNE REHABILITACIJE
89
AUTOR: STEVANOVIĆ DRAGOSLAV GALE
O AUTORU: ROĐEN 1939. U ALEKSANDROVU SLIKAR I PESNIK
NAZIV DELA: PUTOKAZ I
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2003.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: V LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 03.’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00405
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
90
AUTOR: CVETKOVIĆ BUDIMIR BUDA
O AUTORU: SLIKAR
NAZIV DELA: PEJZAŽ
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 350
DELOVODNA ŠIFRA: 00796
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
91
AUTOR: MILANOVIĆ ŽIVORAD MAKI
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: DVOPOTOČJE
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: 00774
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
92
AUTOR: PETENJI SIBILA
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR IZ NOVOG SADA
NAZIV DELA: KOSMOS
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2002.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: IV LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 02.’’
PROCENJENA VREDNOST: ?
DELOVODNA ŠIFRA: 00358
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
93
AUTOR: FURUNOVIĆ ZORICA
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: FRAGMENTI DETINJSTVA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00791
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
94
AUTOR: PETROVIĆ MILIĆ
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: HILANDAR U SNOVIMA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 450
DELOVODNA ŠIFRA: 00786
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
95
AUTOR: MILANOVIĆ ŽIVORAD MAKI
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: NI NA NEBU NI NA ZEMLJI
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 600
DELOVODNA ŠIFRA: 00773
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
96
AUTOR: TODOROVIĆ SLAVOLJUB ZORKIN
O AUTORU: ROĐEN 1949. GODINE, AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: VAVILON
TEHNIKA:ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 500
DELOVODNA ŠIFRA: 00789
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
97
AUTOR: CVETKOVIĆ BUDIMIR BUDA
O AUTORU: SLIKAR
NAZIV DELA: NOSTALGIJA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00795
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
98
AUTOR: ANĐELKOVIĆ BRATISLAV BATA IZ VUČJA
O AUTORU: SLIKAR
NAZIV DELA: OPOMENA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 50X65
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 99.’’
PROCENJENA VREDNOST: 1000
DELOVODNA ŠIFRA: 00194
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
99
AUTOR: STEFANOVIĆ BRANISLAV
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: ZVON
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 350
DELOVODNA ŠIFRA: 00780
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
100
AUTOR: MLADENOVIĆ VLADIMIR
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: RED BULL
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2002.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: IV LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 02.’’
PROCENJENA VREDNOST: ?
DELOVODNA ŠIFRA: 00367
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
101
AUTOR: ANTIĆ RADOMIR
O AUTORU: ROĐEN 1929 U PIROTU, AKADEMSKI SLIKAR, UMRO 2002.
NAZIV DELA: VERTIKALA NAŠE DUHOVNOSTI
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 90X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 99.’’
PROCENJENA VREDNOST: 1000
DELOVODNA ŠIFRA: 00181
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
102
AUTOR: TOŠIĆ MIRIJANA
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: PRAVOSLAVNA ORNAMENTIKA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00766
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
103
AUTOR: VLADIMIR CRNOMARKOVIĆ
O AUTORU: SLIKAR
NAZIV DELA: KORENI
TEHNIKA: SUVI PASTEL
GODINA NASTANKA: 2003.
DIMENZIJE: 49X38
OPREMA: DRVENI RAM SA STAKLOM
POREKLO DELA: V LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 03.’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00391
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
104
AUTOR: VLADIMIR CRNOMARKOVIĆ
O AUTORU: SLIKAR
NAZIV DELA: MORAVICA
TEHNIKA: SUVI PASTEL
GODINA NASTANKA: 2002.
DIMENZIJE: 34X47
OPREMA: DRVENI RAM SA STAKLOM
POREKLO DELA: V LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 03.’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00392
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
105
AUTOR: FURUNOVIĆ ZORICA
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: TRAJANJE
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00791
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
106
AUTOR: ANTONIJEVIĆ MILAN
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: NESAGLEDIVOST ILUZIJE
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00797
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
107
AUTOR: ILIĆ MILORAD MIŠA
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: PEJZAŽ
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 1999.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: III INTERNACIONALNA LIKOVNA KOLONIJA ‘’SPB 99.’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: ?
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
108
AUTOR: STEFANOVIĆ RADISAV RAČE
O AUTORU: ROĐEN 1940. U NIŠU
NAZIV DELA: ČUVAR PRAVOSLAVLJA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 250
DELOVODNA ŠIFRA: 00770
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
109
AUTOR: CRNOMARKOVIĆ VLADIMIR
O AUTORU: SLIKAR
NAZIV DELA: BEZIMENA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 450
DELOVODNA ŠIFRA: 00784
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
110
AUTOR: ŽIVKOVIĆ VOJISLAV VOJA
O AUTORU: ROĐEN 1944. U TAMJANICI
NAZIV DELA: ZIMSKA IDILA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00787
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
111
AUTOR: TODOROVIĆ PREDRAG PEĐA
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: ZLATNA DOLINA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 500
DELOVODNA ŠIFRA: 00778
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
112
AUTOR: TODOROVIĆ PREDRAG PEĐA
O AUTORU: AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: SANOGLED
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 600
DELOVODNA ŠIFRA: 00777
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
113
AUTOR: STEFANOVIĆ RADISAV RAČE
O AUTORU: ROĐEN 1940. U NIŠU
NAZIV DELA: MRTVA PRIRODA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2002.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: IV LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 02.’’
PROCENJENA VREDNOST: 500
DELOVODNA ŠIFRA: 00378
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
114
AUTOR: ŽIVADINOVIĆ LJUBIŠA
O AUTORU: ?
NAZIV DELA: MRTVA PRIRODA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 60X50
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00794
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
115
AUTOR: ŽIVKOVIĆ VOJISLAV VOJA
O AUTORU: ROĐEN 1944. U TAMJANICI
NAZIV DELA: SEOSKA IDILA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 200
DELOVODNA ŠIFRA: 00788
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
116
AUTOR: TODOROVIĆ SLAVOLJUB ZORKIN
O AUTORU: ROĐEN 1949. GODINE , AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: POSLEDICA ANATEME
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2004.
DIMENZIJE: 110X80
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: VI LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 04.’’
PROCENJENA VREDNOST: 1200
DELOVODNA ŠIFRA: 00790
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
117
AUTOR: STEVANOVIĆ DRAGOSLAV GALE
O AUTORU: ROĐEN 1939. U ALEKSANDROVU SLIKAR I PESNIK
NAZIV DELA: KOMPOZICIJA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2002.
DIMENZIJE: 60X70
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: IV LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 02.’’
PROCENJENA VREDNOST: 300
DELOVODNA ŠIFRA: ?
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
118
AUTOR: TODOROVIĆ SLAVOLJUB ZORKIN
O AUTORU: ROĐEN 1949. GODINE , AKADEMSKI SLIKAR
NAZIV DELA: ISKUŠAVANJE
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2002.
DIMENZIJE: 70X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: IV LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 02.’’
PROCENJENA VREDNOST: ?
DELOVODNA ŠIFRA: 00370
NAPOMENA: CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA-MEDIJANA
119
AUTOR: ŽIVANOVIĆ SLOBODAN ŠILJA -ŽIVANŠI
O AUTORU: ROĐEN 1944. U LESKOVCU, RADI U NIŠU
NAZIV DELA: TVRĐAVA
TEHNIKA: ULJE NA PLATNU
GODINA NASTANKA: 2003.
DIMENZIJE: 50X60
OPREMA: DRVENI RAM SA PASPARTUOM
POREKLO DELA: V LIKOVNA KOLONIJA ‘’PRINČEV SAN 03.’’
PROCENJENA VREDNOST: 400
DELOVODNA ŠIFRA: 00400
NAPOMENA: PRIJEMNO MUŠKO ODELJENJE
120
Download

Katalog1