LEVI SAMIT SRBIJE
Inicijativa za demokratski socijalizam i Institut za
radničke studije - Slovenija
Na parlamentarnim izborima 13. jula 2014. godine, nova
formirana koalicija Združena levica (IDS, TRS i DSD) je osvojila
6% i tako dobila 6 poslanika u novoj skupštini Slovenije. Može se
reći da je rezultat Združene levice istorijski. Po prvi put od
prelaska na višepartijski sistem u celoj istočnoj Evropi (1990/91)
postoji jedna jasna antikapitalistička i leva organizacija koja ulazi
u nacionalni parlament. Združena levica je rezultat socijalne
borbe u Sloveniji od početka krize 2008. godine. Ona predstavlja
novi model političkog organizovanja za ceo region.
Zrenjanin
27.Septembar 2014
Program:
Socijalne borbe kao odgovor na neoliberalne
politike u regionu i moguce alternative
‘
Izlaganje gostiju iz Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Bosne i
Hercegovine i Makedonije uz diskusiju.
10:00h - Upoznavanje s programom dešavanja Miroslav Samardžić, moderator i Branislav Markuš (LSS - Zrenjanin)
10:30h - 11:30h - Inicijativa za demokratski
socijalizam (IDS - Iniciativa za demokratični
socializem) i Združena levica (ZL) u Sloveniji - od
protestnog pokreta do parlamentarne stranke - Blaž
Gselman (IDS, Slovenija)
11:30h - 11:45h - Kafe pauza
Blaž Gselman (1988) je diplomirao filozofiju i komparativnu
književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani.
Član je Inicijative za demokratski socijalizam (Iniciativa za
demokratični socializem) i Instituta za radničke studije (Inštitut
za delavske študije) iz Ljubljane.
*
Institut društvenih i humanističkih nauka - Makedonija
11:45h - 13:00h - Socijalne borbe u Hrvatskoj saradnja levih inicijativa sa sindikatima i
organizacijama civilnog društva - Vedrana Bibić i Bojan
Nonković (BRID, Zagreb)
13:00h - 15:00h - Pauza, ručak
15:00h - 16:00h - Leve alternative, sindikati i
radnička prava u Mađarskoj - Tibor T. Meszman,
Budinpešta
16:00h - 17:15h - Makedonija: Socijalnom borbom
protiv neoliberalnog autoritarizma i etnonacionalističke politike - Artan Sadiku (Institute of Social
Sciences and Humanities - Skopje)
17:15h - 17:30h - Kafe pauza
17:30h - 18:30h - Bosna i Hercegovina: Socijalna
pobuna i perspektive levice - Esmir Hajdarpašić i Denis
Sadiković (Lijevi, Sarajevo)
19:00h - Zajednička večera
Artan Sadiku je aktivista iz Skoplja i jedan od osnivača
levičarskog pokreta Solidarnost. Njegov aktivizam i teoretski
interesi su radničke borbe i radikalna praksa u politici. On radi u
Institutu društvenih i humanističkih nauka u Skoplju, gde
predaje na Odeljenju socijalne filozofije i takođe je aktivan u
kulturnom Sindikalnom Klubu. Studirao je međunarodno pravo i
političke nauke, a trenutno radi na svojoj tezi o "načinima
proizvodnje subjektivnosti izvan kapitalizma". Piše i objavljuje u
makedonskim i međunarodnim časopisima. Zalaže se za
političku mobilizaciju šire etno-nacionalne formacije i otporu
neoliberalnim instrumentima u politici kao i zajedničkoj
balkanskoj alternativi. On u svojim idejama "Zagovara radikalnu
demokratiju na Balkanu:" povratak ljudima, "kao mogućnost
inauguracije nove politike".
Lijevi - Bosna i Hercegovina
"Lijevi su politički pokret, čiji je cilj temeljita promjena
društvenog, političkog i ekonomskog sistema, koji će se
zasnivati na principima jednakosti, solidarnosti i socijalne
pravde, kroz uspostavljanje društveno-ekonomskog sistema
utemeljenog na neposrednoj demokratiji u politici i ekonomiji,
te na demokratski planiranoj proizvodnji. Deluju od 2012.
godine u Sarajevu i u Tuzli."
Esmir Hajdarpašić je lijevi politički aktivista, koji se političkim
aktivizmom bavi već nekoliko godina. Član je glavnog odbora i
aktivista Lijevih BiH iz Sarajeva, član Centra za slobodarska
istraživanja, te bivši aktivista Jedinstvene organizacije za
socijalizam i demokratiju. Završio je pravni fakultet, te živi i radi
u Sarajevu."
*
Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) Hrvatska
Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) nastala je
u Martu 2012. godine, a bavi se problematikom radničkih prava
i aktivne solidarnosti, uvođenjem demokratskih procesa u
ekonomsku sferu te s time povezanim organizacijskim
pitanjima. Organizacija takođe radi na uspostavljanju širih
platformi temeljenih na solidarnosti, uključujući saradnju sa
sindikatima, nevladinim organizacijama, grass-root pokretima i
ostalim zainteresovanim za radnička pitanja.
Vedrana Bibić je apsolventica Filozofskog fakulteta u
Zagrebu. Producirala je Subversive Festival i Festival europske
kratke priče. Članica je BRID-a, Feminističkog fronta i Ženske
fronte za radna i socijalna prava. Područja interesa su joj
feminizam te zaštita radnih i socijalnih prava.
"Helyzet" iz Budimpešte - Naučne zajednice za razvoj
kritičke levičarske perspektive - Mađarska
Tibor T. Mesman, je stekao doktorat iz političkih nauka
(Budimpešta, CEU, 2012) sa komparativnom analizom
političkih i organizacijskih strateških odluka slovenačkog,
poljskog i srpskog krovnog sindikata tokom prelaza u
kapitalizam. Povremeni je saradnik istrazivačkih instituta
(Budimpesta, Eger, Berlin...) uglavnom iz oblasti sindikalnog
organizovanja i radnog zakonodavstva. Trenutno radi i u
civilnom sektoru, kao koordinator projekata za analizu javnih
politika i društvenih medija. Član je i radne grupe za javnu
sociologiju "Helyzet" (prilika/situacija) iz Budimpešte, naučne
zajednice za razvoj kritičke levičarske perspektive.
Bojan Nonković je završio studije ekonomije na Ekonomskom
fakultetu u Zagrebu. Član je BRID-a i volonter u Novom
sindikatu. Područje interesa su mu sindikalni pokret te radna i
socijalna prava.
*
Bilten štampan u realizaciji projekta
‘Socijalne borbe i Levica – Razmena iskustava iz regiona’
UG Ravnopravnost
ul. Milana Stanivukovića 35/3
23000 Zrenjanin
tel: +381(0)64.624.55.76
e-mail: [email protected]
www.ravnopravnost.org
Partneri na projektu
Levi Samit Srbije
Projekat podržan od
Rosa Luxemburg Stiftung
ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
SOUTHEAST EUROPE
Download

LEVI SAMIT SRBIJE Zrenjanin Program: