Рачунарство и информатика, I разред
Komponente računarskog sistema
• Računar sa stanovišta hardvera čine:
• centralna jedinica
(kućište + delovi)
• monitor
• tastatura i miš
• Na računar mogu biti priključeni i
razni drugi uređaji poput: grafičke
table, štampača, skenera,...
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Centralna jedinica...
•
Школска 2012/2013.
Centralna jedinica se sastoji
od kućišta u kome se
nalaze:
• Osnovna ili matična
ploča (Motherboard)
• Procesor (CPU)
• RAM Memorija
• Hard Disk (HDD)
• Optičke jedinice
(CD ili DVD)
• Jedinica disketa
(Floppy Disk)
• Grafička i druge kartice
(zvučna, mrežna, ...)
• Napajanje
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Pogled na prednju stranu centralne jedinice
Optičke jedinice
Čitači kartica
Школска 2012/2013.
• Sa prednje strane kućišta mogu
se uočiti:
o Optičke jedinice
(CD ili DVD)
o Disketna jedinica
(Floppy Disk)
o Različiti čitači kartica
(opciono)
o USB port, priključna mesta
za slušalice, zvučnike,
mikrofon
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Pogled na zadnju stranu centralne jedinice
napajanje
portovi
Школска 2012/2013.
• Sa zadnje strane kućišta se
nalaze priključna mesta
(PORTOVI) za povezivanje
uređaja koji se nalaze van
centralne jedinice kao npr:
štampač, skener, džojstik,
miš, tastatura, monitor,...
• Najčešće korišćeni portovi
su:
o PS/2 port
(miš i tastatura)
o USB port
o Paralelni i serijski port
o LAN port
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Matična ploča
• Mainboard, Motherboard
• Na matičnu ili osnovnu ploču se
priključuju svi uređaji računara
uključujući one koji se nalaze
unutar ali i van kućišta
Matična ili osnovna ploča
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Bliži pogled na matičnu ploču
portovi
slotovi
Kontroleri
SATA
IDE/ATA
Школска 2012/2013.
Priključno
mesto za
RAM
memoriju
• Objašnjenje:
• Preko slotova se priključuju
kartice (modem, mrežna,
grafička,...)
• Preko portova se priključuju
uređaji van kućišta (miš,
tastatura, štampač,...)
• Preko kontrolera se povezuju
uređaji poput hard diska, CDa, DVD-a. Povezuju se pomoću
posebnih kablova
Priključno
mesto za
procesor
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Procesor (CPU)
• Na prošlom predavanju smo rekli da se u njemu
realizuju sve računske i logičke operacije i
izvršavaju instrukcije koje su zadate programom
tokom rada računara.
• Koje smo osnovne karakteristike procesora
naveli na prethodnom času?
• Dva proizvođaca procesora za personalne
računare su AMD i INTEL
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Procesor (CPU)
• Skraćenica od Central Processing Unit
• Osnovna jedinica svakog računara. Procesor je integrisano kolo i u njemu
se realizuju sve računske i logičke operacije i izvršavaju instrukcije koje su
zadate programom tokom rada računara.
• Funkcija centralne procesorske jedinice (CPU) je
o Izvršavanje programskih instrukcija;
o Osiguravanje programskim instrukcijama da budu izvršene
u pravilnom redosledu
o Izvršavanje operacija sa pokretnim zarezom
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Karakteristike procesora
• Karakteristike procesora su određene njegovom arhitekturom. To su:
• brzina procesora koja se izražava u milionima operacija koje on obavlja
u jednoj sekundi MIPS-ovima (Milion Instruction Per Second) ili
MFLOPS-ima (Milion Floating Point Operations Per Second);
• dužina procesorske reči je broj bitova koji se istovremeno prenose i
obrađuju unutar procesora. Danas se upotrebljavaju 32 i 64 bitni
procesori;
• radni takt je učestalost impulsa koji generiše sat (clock)- specijalno
elektronsko kolo kojim se iniciraju operacije procesora. Radni takt se
meri u GHz. Veći radni takt omogućava veću brzinu procesora pa se sve
češće GHz upotrebljava kao merna jedinica za brzinu procesora.
• Interni keš je memorija koja se nalazi na procesoru, Ona predstavlja
najbržu memoriju u računaru. Koristi se za za obavljanje operacija
procesora.
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Postavljanje procesora
• Procesor se postavlja u
odgovarajuće podnožje za
priključenje procesora na matičnoj
ploči, a preko procesora se postavlja
hladnjak koji ga hladi.
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
RAM memorija
• Kod današnjih računara može se sresti više različitih tipova memorije što
zavisi od starosti arhitekture računara. U upotrebi su:
o DDR3
o DDR2
o DDR
o SDRAM memorija
• Današnji računari imaju od 128MB pa do
4GB RAM memorije.
(128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB)
• Moguće je i kombinovati dva modula te
računar može imati 640MB, 768MB, 3GB.
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Postavljanje RAM memorije
1
3
Школска 2012/2013.
2
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Hard disk
• Na hard disku su uskladišteni svi programi i
podaci koje “imamo u računaru”.
o Svi programi
(operativni sistem Windows, programi
poput firefox-a, Word-a, WinAmp-a)
o podaci
(filmovi, slike, muzika,...)
• Kapacitet hard diskova se kreće od:
40GB, 60GB, 80GB, 160GB, 250GB, 320GB,
500GB, 640GB, 1TB, 1,5TB, 2TB,...
• Vreme pristupa je od 8 do 10ms, brzina
rotacije 5400-7200 obrtaja u minutu
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Ispod poklopca
Koračni
motor
Upisnočitajuća
glava
Школска 2012/2013.
• Za skladištenje podataka se koriste metalne
ploče koje su presvučene magnetnim slojem
• Tri osnovne komponente diska su:
o Ploča diska
o Upisno-čitajuća glava
o Koračni motor
o Podaci se upisuju na taj način što se tačke na
magnetnoj površini namagnetišu ili
nenamagnetišu i na taj način se realizuje
zapisivanje digitalne 1 ili 0
o Prilikom čitanja se vrši detekcija
Ploča diska
namagnetisanosti pojedinih tačaka i tako se
prevode u niz 0 i 1.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Priključivanje hard diska
• Priključivanje hard diska se može
izvršiti putem:
• Serial ATA (SATA) kontrolera
(kod novijeg tipa računara i novijih
hard diskova)
• Paralel ATA (PATA) kontrolera
(kod starijeg tipa računara i hard
diska). Često se zove i IDE priključak
SATA
priključak
PATA
priključak
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Priključivanje SATA hard diska
Школска 2012/2013.
1
3
2
4
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Priključivanje PATA hard diska
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Kartice
Slotovi
Школска 2012/2013.
• U centralnoj jedinici se najčešće nalaze:
o Grafička kartica (graphic card)
o Zvučna kartica (Sound card)
o Mrežna kartica (LAN card)
o Modem
• Svaka od ovih kartica može biti
integrisana (sastavni deo matične ploče)
ili zasebna ( preko slotova se priključuje
na matičnu ploču)
• Sve navedene kartice se priključuju preko
PCI (pi-si-aj), PCI-E (PCI Express) ili AGP
(ej-dži-pi) slota u zavisnosti od arhitekture
računara
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Grafička i zvučna kartica
• Razlikuju se prema konektorima koje
poseduju na sebi, odnosno prema
uređajima na koje se povezuju
o Grafička kartica sa monitorom.
Njena osnovna funkcija je da
konveruje podatke predstavljene
nizom 0 i 1 u signal koji korisnik može
da vidi na ekranu
o Zvučna kartica sa zvučnicima
Njena osnovna funkcija je da
konveruje podatke predstavljene
nizom 0 i 1 u signal koji korisnik može
da čuje
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Modem i mrežna kartica
• Mrežna kartica i modem se razlikuju po
kablu koji se na njih povezuje:
o Mrežna (LAN kartica)
(koristi mrežni kabl)
o Modem
(koristi telefonski kabl kao ulaz)
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Рачунарство и информатика, I разред
Kako se ugrađuju kartice?
• Svaka od zasebnih kartica se postavlja
prostim utiskivanjem na matičnu ploču u
odgovarajući slot tj ležište.
• Kao mera sigurnosti kartice se
pričvršćuju šrafovima sa zadnje strane
kućišta.
Школска 2012/2013.
Економско трговинска школа “Славка Ђурђевић” Јагодина
Download

portovi