T.C.
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
Sayı : 63434571­824.00­3872
Konu : Resimli Deney Hayvanları Terimleri
Sözlüğü.
12/12/2014
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü Türkçe terimlerin kullanımının yok
denecek kadar az olduğu deney hayvanları alanındaki bu eksiği tamamlayacak bir çalışmadır.
Yaklaşık iki yıllık bir emekle ülkemizin çeşitli üniversitelerinden 31 araştırmacının hazırladığı bu
sözlükte 5500 terim bulunmaktadır. Bir ilk olan bu sözlükte, terimlerin Türkçesinin kullanılmasına özen gösterilmiş, madde
başları resim ve şekillerle desteklenmiş, sözlüğün başında, bu sözlüğün kullanımı ile ilgili bir sayfa,
sonunda ise İngilizce dizin verilmiştir. Sözlüğün deney hayvanları ile ilgilenen ve laboratuarlarda çalışan araştırmacılara katkı
sağlayacağı ve söz konusu terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılmasını teşvik edeceği
umulmaktadır.
Kurumumuzla paylaşılması hâlinde sözlüğe ilişkin öneri, katkı ve eleştirilerin tümü bir
sonraki baskıda dikkate alınacaktır.
Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu satış birimlerinden,
sanal mağazamızdan (http://alisveris.tdk.org.tr) ve anlaşmalı dağıtıcılardan temin edilebilir.
Konunun tüm birimlerinize duyurulması hususunu bilgilerinize arz ederim.
Ali KARAÇALI
Başkan V.
DAĞITIM :
­ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
­ Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne
Atatürk Bulvarı, 217 06680 Ankara Telefon: +90 (312) 457 52 00
Belgegeçer: +90 (312) 468 07 83 Genel Ağ: http://tdk.org.tr
1 / 5
e­posta: [email protected]
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://tdkebys.ayk.gov.tr/Sorgu adresinden FEHA­RZTH­DV5G kodu ile yapılabilir.
­ Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü
­ Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü
­ Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
­ Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Batman Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bezm­İ Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü
­ Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Biruni Üniversitesi Rektörlüğü
­ Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü
­ Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ege Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne
Atatürk Bulvarı, 217 06680 Ankara Telefon: +90 (312) 457 52 00
Belgegeçer: +90 (312) 468 07 83 Genel Ağ: http://tdk.org.tr
2 / 5 e­posta: [email protected]
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://tdkebys.ayk.gov.tr/Sorgu adresinden FEHA­RZTH­DV5G kodu ile yapılabilir.
­ Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü
­ Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gediz Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Harran Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gazikent Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Işık Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Altın Koza Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü
­ İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne
­ İzmir Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kanuni Üniversitesi Rektörlüğü
Atatürk Bulvarı, 217 06680 Ankara Telefon: +90 (312) 457 52 00
Belgegeçer: +90 (312) 468 07 83 Genel Ağ: http://tdk.org.tr
3 / 5 e­posta: [email protected]
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://tdkebys.ayk.gov.tr/Sorgu adresinden FEHA­RZTH­DV5G kodu ile yapılabilir.
­ Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Koç Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü
­ Kto­Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü
­ Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
­ Mef Üniversitesi Rektörlüğü
­ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü
­ Melikşah Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Mevlana Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü
­ Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörlüğü
­ Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü
­ Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Okan Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
­ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
­ Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Sanko Üniversitesi Rektörlüğü
­ Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğü
­ Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğüne
Atatürk Bulvarı, 217 06680 Ankara Telefon: +90 (312) 457 52 00
Belgegeçer: +90 (312) 468 07 83 Genel Ağ: http://tdk.org.tr
4 / 5 e­posta: [email protected]
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://tdkebys.ayk.gov.tr/Sorgu adresinden FEHA­RZTH­DV5G kodu ile yapılabilir.
­ Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Şifa Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ted Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Toros Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü
­ Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü
­ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Zirve Üniversitesi Rektörlüğüne
­ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
­ Sağlık Bakanlığına
­ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına
Atatürk Bulvarı, 217 06680 Ankara Telefon: +90 (312) 457 52 00
Belgegeçer: +90 (312) 468 07 83 Genel Ağ: http://tdk.org.tr
5 / 5 e­posta: [email protected]
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://tdkebys.ayk.gov.tr/Sorgu adresinden FEHA­RZTH­DV5G kodu ile yapılabilir.
Download

Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü. 12