www.BIPBELGRADE.COM
PONUDA ZA SARADNJU
BE INTERNATIONAL PEOPLE
WWW.BIPBELGRADE.COM
WWW.BIPBELGRADE.COM
BIP POSLUJE U
NAŠE USLUGE
PSIHOMETRIJSKO TESTIRANJE
KANADI
SRBIJI
PAKISTANU
MEKSIKU
Pruža uvid u motivaciju, veštine i samu ličnost - Asortiman naših psihometrijskih testova pouzdano
procenjuje ličnost u fazi regrutovanja. Ovakvi lični testovi omogućavaju prepoznavanje urođenih
sklonosti i identifikovanje osnovnih veština kandidata.
Predviđa performanse - Logička inteligencija, emocionalna inteligencija, socijalne veštine i poznavanja jezika su osnova za lični razvoj i uspeh u karijeri. Naši testovi omogućavaju da odredite kako će
trenutni i potencijalni zaposleni reagovati na određenom zadatku. Takođe, pomažu da se pojednostavi
proces regrutacije i interne evaluacije, odnosno znatno smanjuje posao HR odeljenja.
Devet psihometrijskih testova - Odličan dodatak uz vaš rezime i intervju. Svi imamo vrline i mane, to
je činjenica! Naučite šta ćete od toga prezentovati poslodavcu. Testirajte svoje veštine i sposobnosti,
upoznajte vaše najveće mane i vrline, ne dozvolite da poslodavac zna o vama nešto što vi ne znate!
2
3
WWW.BIPBELGRADE.COM
WWW.BIPBELGRADE.COM
Devet psihometrijskih testova - Odličan dodatak uz vaš rezime i intervju. Svi imamo vrline i mane, to
je činjenica! Naučite šta ćete od toga prezentovati poslodavcu. Testirajte svoje veštine i sposobnosti,
upoznajte vaše najveće mane i vrline, ne dozvolite da poslodavac zna o vama nešto što vi ne znate!
STANDARDNI TESTOVI - Professional profile, Business English, Big five, Emotional intelligence test,
Reasoning test, The Occupational Interest Inventory
NAPREDNI TESTOVI - CTPI-R, The Sales profile, The Management Style Inventory,
Testovi koje nudimo su:
• Business English - poslovna upotreba engleskog jezika (čitanje, gramatika i rečnik).
• Big Five Profile - pokazuje osnovne dimenzije ličnosti. Ističe dominantne osobine ličnosti svakog
LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)
kandidata.
• Emotional Intelligence Test - testira sposobnost kandidata da razumeju druge ljude i sebe.
U kompaniji su ljudi najvredniji resurs. Organizacija koja je privržena tome da zapošljava najbolje
• Reasoning Test - ovaj test će pokazati kandidatima njihovu sposobnost da rasuđuju, planiraju, reše
ljude i razvija svoje zaposlene, na svim nivoima u kompaniji, ima veće šanse da se bolje pozicionira
probleme, kao i način na koji razmišljaju.
u globalnoj ekonomskoj utakmici. Negovanje procesa učenja i usavršavanja koje je u skladu sa pos-
• Professional Profile Test - je koristan za regrutovanje, kao i za evaluaciju zaposlenih i razvoj karijere.
lovnim ciljevima dozvoljava kompaniji da zadrži svoje najtalentovanije ljude i postigne visok nivo
• Occupational Interest Inventory Test - na osnovu motivacije zaposlenih i profesionalnih sposob-
organizacionih perfomansi. BIP je fokusiran na pružanje usluga učenja koje podržavaju širok dijapazon
nosti, profil kandidata se spaja sa poslom koji najbolje odgovara ličnosti kandidata.
poslovnih ciljeva, kroz sve grane privrede, kako bi povećali ulaganja u ljudski kapital.
• Management Style Inventory Test - je koristan kada kandidat želi da proveri svoje liderske veštine
i svoj stil upravljanja. Korisno u zapošljavanju i apliciranju za menadžerske i liderske pozicije, kao i
• BIP sistem učenja upravljanja - Omogućava kompanijama da obezbede vrednu imovinu u znanju
za obuku i razvoj karijere.
svojim zaposlenima u bilo kom delu sveta u nekoliko modaliteta uključujući audio, video i druge
• Sales Profile Test - pokazuje koliko je kandidat sposoban da motiviše druge, kao i njegovu uspešnost
interaktivine forme, sve usmereno prema potrebama učenika.
u polju prodaje i marketinga.
• CTPI-R Test - je alat koji vam omogućava procenu veština specifičnih za vršenje nadzora ili
74 KURSA - kada kandidat prepozna svoje mane i slabe ocene vezane za neku veštinu, može da
menadžerskih funkcija. Preporučuje se za regrutovanje i evaluaciju unutrašnjih menadžera i ruko-
pohađa kurs koji mu pomaže u poboljšanju i razvijanju pomenute veštine. Neki od kurseva odnose
vodilaca.
se na: fleksibilnost, inovativnost, liderstvo, komunikaciju, objektivnost, optimizam, samokontrolu,
*svi testovi su na Engleskom jeziku
osećajnost, samomotivisanost, poverenje, radnu okolinu, adaptabilnost i mnogo drugih.
4
5
WWW.BIPBELGRADE.COM
WWW.BIPBELGRADE.COM
PREDSELEKCIJA KANDIDATA
INTERVJU I NJEGOVA EVALUACIJA
Intervju pokazuje šta imate da ponudite poslodavcu. Prezentujte sebe u najboljem svetlu u 20 minuta.
Naše tehnike su renomirane i služe kao pomoć HR menadžerima i osoblju koje obavlja intervjue da
Ovo vam pomaže da se zaposlite brže i da ostavite bolji utisak na poslodavca. Takođe pomaže pos-
otkriju pravi karakter kandidata. Sa našom evaluacijom intervjua, naći ćete samo one ljude koji će
lodavcu da vas lakše zapamti.
da doprinesu razvoju vaše kompanije.
• Lično savetovanje u pripremi za intervju - pomaže vam da se u najboljem svetlu predstavite poslodavcu, kao i da se najlakše predstavite na otvorenom tržištu zapošljavanja. Dizajniran je za kandidate
svih nivoa i sve poslove većeg dela privrede. Ovo je osnova koja vam pomaže da razvijete veštine
komunikacije i budete ubedljivi prilikom intervjua za posao. Savetovanje u vezi sa zapošljavanjem
vam pomaže da otkrijete svoje prednosti i slabosti i iskoriste ih da napravite strategiju za intervju.
• Neograničeno vežbanje - znaćete koja pitanja možete očekivati, tako da možete da se pripremite.
Zbog toga ćete tokom intervjua sa poslodavcem biti ubedljiviji i sigurniji u sebe.
SUMIRANI PREGLED KANDIDATA
Budite primećeni u moru sličnih CV-jeva i aplikacija za posao. Inovativan, jedinstven, kreativan i
veoma koristan način prezentovanja Vas poslodavcu. Poslodavac umesto standardnog CV-ja dobija
elektronsku knjižicu gde su koncizno i pregledno naglašene sve Vaše veštine, kroz CV, testove, slike
i video.
6
7
WWW.BIPBELGRADE.COM
WWW.BIPBELGRADE.COM
PAKETI KOJE PREPORUČUJEMO
UNAPREDI SE paket Vam omogućava da pomoću psihometrijskih testova utvrdite slabosti Vaših
(za veći broj kandidata)
Ova usluga obuhvata:
zaposlenih i pomoću profesionalnih kurseva poboljšate njihove osobine i rezultate.
• Psihometrijsko testiranje zaposlenih i napredni testovi za viši menadžment
• Paket od deset različitih profesionalnih kurseva za unapređenje potrebnih veština. Koristi se online
ZAPOSLI ME je paket koji će vam pomoći da uštedite vreme i novac u regrutovanju time što ćete
platforma Skillsoft.com koja je jedna od vodećih platformi za e-learning i ima preko 6000 klijenata
nas angažovati da taj posao uradimo za vas.
od malih preduzeća do velikih globalnih korporacija.
Usluga obuhvata:
• Određivanje kriterijuma za odabir kandidata u saradnji sa klijentom
• Kreiranje i postavljanje oglasa na više portala za zapošljavanje (Infostud, Lako do posla, Klik do
posla, Centar za razvoj karijere)
• Prikupljanje biografija kandidata
• Filtriranje biografija i kreiranje užeg kruga kandidata (najčešće od 10 do 20 najadekvatnijih biografija)
• Psihometrijsko testiranje užeg kruga kandidata (5 različitih testova + test engleskog) i dostavljanje
detaljnog izveštaja o kandidatima na engleskom, kao i portfolio kandidata u pdf i html formatu koji
sadrži sve informacije o kandidatu i najbitnije rezultate testova
PREDSTAVI ME usluga obuhvata predstavljanje kompanije na sajmovima zapošljavanja:
• Prezentacija kompanije
• Prikupljanje biografija kandidata
• Filtriranje biografija i kreiranje užeg kruga kandidata
• Psihometrijsko testiranje kandidata i dostavljanje detaljnog izveštaja o njima, kao i njihov portfolio
8
9
www.BIPBELGRADE.COM
BE INTERNATIONAL PEOPLE
+381 64 586 0790
PARTIZANSKA 63
[email protected]
11307, BEOGRAD
bipbelgrade.com
Download

BE INTERNATIONAL PEOPLE