SAOPŠTENJEZAMEDIJE


dm u Srbiji slavi deceniju uspešnog poslovanja Odlični poslovni rezultati u poslovnoj 2013/14. godini, uz 20% rasta prometa  Rastprometaza20%−na4,96milijardiRSD
 UspešnaproslavadesetogodišnjiceradauSrbiji
 Otvoreno70novihradnihmesta
 VrednostdonacijastanovništvuiinstitucijamaupoplavljenimpodručjimauSrbiji−
21milijardaRSD
 Visoknivodruštvenoodgovornogposlovanjakrozrazličiteaktivnosti
Beograd, 27.10.2014. Uspešna poslovna politika kompanije dm drogerie markt d.o.o.
rezultovala je nastavkom pozitivnog poslovnog trenda, a uz natprosečan rast u odnosu na
razvojdrogerijskogsektoraunašojzemlji.Uzavršenojposlovnojgodini(1.oktobar2013-
30. septembar 2014.), kompanija je u 57 prodavnica širom Srbije poslovala s ukupnim
prometom od 4,96 milijardi RSD, što predstavlja rast od 20,06% u odnosu na prethodnu
poslovnugodinu.
Prodajna mreža obogaćena je sa sedam novih prodavnica, čime je pokriveno 20 gradova
širom Srbije. U istom periodu je u Srbiji otvoreno 70 novih radnih mesta, čime je broj
zaposlenihpovećanna480.

Uvek okrenuti potrebama kupaca Više informacija o dm drogerie markt d.o.o. dmsenatržištuRepublikeSrbijepojavioujanuaru2004.godineotvaranjemprvedmprodavnicenaTerazijama,
ucentruBeograda.Odtadadodanas,premavisokimdmstandardimauređenoje57prodavnicau20gradova
širomzemlje.ZadesetgodinanatržištuSrbije,dmsepozicioniraokaojednaodvodećihkompanijaukategoriji
drogerija. U dm robne marke spadaju brendovi Balea, alverde, Das gesunde Plus, s.he stylezone, Denkmit,
babyloveimnogedruge.

Sa skoro 13.000 proizvoda u asortimanu, dm se na tržištu etablira kao mesto kupovine
kvalitetnih proizvoda po povoljnim cenama. Dodatni benefit za kupce predstavlja činjenica
da kao trgovinski lanac može da ponudi najveći izbor privatne robne dm marke na tržištu
Srbije, sa preko 3.000 proizvoda iz segmenta lepote, prirodne kozmetike, lične higijene,
proizvoda za domaćinstvo, nege beba, pa do wellness proizvoda, kao i hrane za kućne
ljubimce.PosebansegmentuasortimanupredstavljainajvećiizbororganskehraneuSrbiji.

Stalno nastojanje da pratimo i reagujemo na potrebe naših kupaca omogućava ponudu
kompetentnog asortimana kao i kvalitetnu uslugu u prodajnim objektima, a u prilog tome
govoriipreko6milionazadovoljnihkupacauproteklojposlovnojgodini.

U 2014. godini, dm drogerie markt pod sloganom „10 godina zajedno“ sa ponosom
proslavlja deceniju rada u Srbiji. Kao znak zahvalnosti za poverenje koje su nam kupci u
Srbiji pružili, tokom cele godine smo organizovali posebne pogodnosti, sa željom da
obezbedimonajkvalitetnijuponuduiuslugu.

Natprosečno zadovoljstvo zaposlenih 
Uspeh kompanije leži u kontinuiranim ulaganjima u zaposlene, kako u domenu stručne
edukacije, tako i njihovog opšteg zadovoljstva i poboljšanja uslova rada. Ove navode
potvrđuju i rezultati anonimnog Upitnika za zaposlene o zadovoljstvu radnika, gde 93%
zaposlenih u Srbiji izjavljuje da je ponosno što radi u dm-u, a 91% vidi sebe u okviru dm
tima i u narednom dugoročnom periodu, što govori u prilog tome da je zadovoljstvo
zaposlenihnavrlovisokomnivou.

Velika pomoć ugroženima od poplava 
Više informacija o dm drogerie markt d.o.o. dmsenatržištuRepublikeSrbijepojavioujanuaru2004.godineotvaranjemprvedmprodavnicenaTerazijama,
ucentruBeograda.Odtadadodanas,premavisokimdmstandardimauređenoje57prodavnicau20gradova
širomzemlje.ZadesetgodinanatržištuSrbije,dmsepozicioniraokaojednaodvodećihkompanijaukategoriji
drogerija. U dm robne marke spadaju brendovi Balea, alverde, Das gesunde Plus, s.he stylezone, Denkmit,
babyloveimnogedruge.
Vodećisesloganom„Tusamčovek“,dmkonstantnopodržavarazličitesocijalneustanove,
kao i  projekte za dobrobit zajednice. Ove godine smo, nažalost, imali prilike da osetimo
koliko priroda ume da bude nepredvidiva i susreli smo se sa do sada nezapamćenim
poplavamakojesupogodilenašuzemlju.Prirodasenijemoglaobuzdatialisedmdrogerie
markt,kao društvenoodgovornakompanija,potrudila dapomogneublažavanjuposledica.
Shodno tome, usmerili smo značajne direktne donacije robe ugroženom stanovništvu u
iznosuodpreko21milijardeRSD.Uzpomoćkolegaizdrugihzemalja,omogućilismodase
zaposlenima u dm-u u Srbiji,  koji su pretrpeli posledice poplava, takođe pravovremeno
uputipomoćiomogućinormalizacijaživota.

Društveno odgovorno poslovanje 
Po prvi put smo u Srbiji sproveli jedinstvenu kampanju „Deca sunca“, sa željom da
informišemo i edukujemo javnost o pravilnoj zaštiti kože od štetnog uticaja sunca, što je
pratilaiaktivnostbesplatnihpregledamladežanabeogradskombazenu11.aprilinajvećem
kupalištu, Adi Ciganliji, a uz podelu proizvoda za zaštitu od sunčanja i UVA/UVB merača
najmlađima.
Deoprihodaodprodajepreparatazasunčanjeuprvojpolovinijuladoniranjedomovimaza
decubezroditeljskogstaranjauPančevuiNišu.

dmse,uokvirucelogkoncerna,obavezaodaćesmanjitiemisijuugljen-dioksidaza15%iu
tomciljujediniuSrbijiuveopamučnetorbekojepredstavljajutrajnoekološkorešenje,jerse
kupcima nudi mogućnost besplatne zamene za novu dm pamučnu torbu ukoliko se
prvobitnokupljenatorbapocepa.Naovajnačin,auzslogan„Boljetorbaurucinegokesa
na grani“, uspešno utičemo na smanjenje potrošnje plastičnih kesa u svakodnevnoj
kupovini.

Kroz internu kampanju „Oplemeni život“, zaposleni dm-a mogu da obavljaju volonterski
radzadobrobitzajedniceiokoline,zakojiimkompanijaomogućavaplaćenslobodandan.
Natajnačin,zaposlenikrozdruštvenokoristanradimajuujednoiprilikuzadaljiličnirazvoj.
Više informacija o dm drogerie markt d.o.o. dmsenatržištuRepublikeSrbijepojavioujanuaru2004.godineotvaranjemprvedmprodavnicenaTerazijama,
ucentruBeograda.Odtadadodanas,premavisokimdmstandardimauređenoje57prodavnicau20gradova
širomzemlje.ZadesetgodinanatržištuSrbije,dmsepozicioniraokaojednaodvodećihkompanijaukategoriji
drogerija. U dm robne marke spadaju brendovi Balea, alverde, Das gesunde Plus, s.he stylezone, Denkmit,
babyloveimnogedruge.

Poklon paket pelena svakoj novorođenoj bebi u Srbiji 
Poseban ponos kompanije predstavlja Babybonus, kao  jedinstveni program lojalnosti, u
okviru koga je prijavljeno skoro 30% novorođenih beba u Srbiji. U sklopu programa, svim
prijavljenimbebamauzrastado6mesecidmpoklanjapaketbesplatnihpelenaisredstava
zanegu,aprijavljenimbebamauzrastadogodinudana−knjižicusasavetimaivaučereza
pogodnostiprilikomkupovinesapopustimaido50%.

dmdrogeriemarktd.o.o.jedeonajvećegdrogerijskoglancauEvropikojiuspešnoposlujeu
12 evropskih zemalja, o čemu svedoči 8,3 milijardi evra ostvarenog prometa u 2013/14.
poslovnoj godini, sa otvorenih preko 3.000 prodajnih objekata širom Evrope i sa preko
50.000zaposlenih.
„Proteklih 10 godina poslovanja dm-a u Srbiji potvrđuju da se uspešno suočavamo sa
konkurencijom na drogerijskom tržištu i da ga aktivno oblikujemo. U narednoj poslovnoj
godini, planiramo da investiramo u otvaranje novih i preuređenje postojećih objekata u
Srbiji, da nastavimo društveno odgovorno delovanje u zajednici putem različitih projekata,
kaodaidaljepodržavamonašezaposlenekrozrazličiteprogrameusavršavanja.Želimoda
potvrdimo i da ojačamo svoju poziciju na srpskom tržištu“, zaključio je Manfred Kuhner,
direktordmSrbije.
Više informacija o dm drogerie markt d.o.o. dmsenatržištuRepublikeSrbijepojavioujanuaru2004.godineotvaranjemprvedmprodavnicenaTerazijama,
ucentruBeograda.Odtadadodanas,premavisokimdmstandardimauređenoje57prodavnicau20gradova
širomzemlje.ZadesetgodinanatržištuSrbije,dmsepozicioniraokaojednaodvodećihkompanijaukategoriji
drogerija. U dm robne marke spadaju brendovi Balea, alverde, Das gesunde Plus, s.he stylezone, Denkmit,
babyloveimnogedruge.
Download

Preuzmi - dm-drogerie markt Srbija