DTTV Headends
SISTEM
ZA DTTV DISTRIBUCIJU
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
1
DTTV Headends
Ići digitalno ?
Ići DTT?
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
2
DTTV Headends
Logična evolucija...
Analogni TV
prijemnik
VSB
modulacija
LCD/plazma
TV prijemnik
sa integrisanim
DVB-T
tjunerom
COFDM
modulacija
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
3
DTTV Headends
Digitalno ili analogno ? Izbor je na vama.
Da li analogna TV slika može
izgledati ovako loše?
Can a digital television
look
this
Da li picture
digitalnareally
TV slika
može
izgledati beautiful?
ovako dobro?
Zašto izabrati COFDM?
COFDM je odličan izbor za digitalnu TV distribuciju! Kvalitet
digitalne slike je superioran u odnosu na analogne sisteme, ali
ima i niz drugih prednosti...
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
4
DTTV Headends
Perfektan kvalitet slike u celoj zgradi pomoću DTT!
DTT kvalitet na vašem TV
• Gašenje analognog prenosa
• Eliminacija interferencije u slici
vašeg TV
• Korišćenje širokog formata vašeg
displeja
• Potrebno je zameniti stare
SMATV (Satelite Master Antenna)
distribucione mreže
Digital To TV zadržava originalni digitalni format i distribuira signal
perfektnog kvaliteta, sa svim prednostima DTT technologije.
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
5
DTTV Headends
COFDM naspram Analognog !
COFDM sistem ima niz prednosti:
•Robustniji:
Kanal podeljen na subkanale.
Svaki konstelacioni simbol moduliše
jedan podnosilac
Analog
8 MHz
1 program
COFDM
8 MHz
4 ili 5
programa
•Efikasniji sistem:
Potreban manji opseg po
kanalu u odnosu na druge
sisteme
•Praktičnost:
TV sa ravnim ekranom sadrži DVB-T
dekoder, te korisnik ne treba da ima
set-top box, niti dodatni daljinski
upravljač
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
6
DTTV Headends
PROMAX-ov prvi digitalni sistem
za DTTV distribuciju
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
7
DTTV Headends
•
Kvalitet: originalni kvalitet sačuvan 100%
•
Ekonomičnost: Kombinovanje UHF “of air” prijema sa DTTV
•
“Krojenje” kanala: Pozicioniranje kanala bilo gde u spektru
•
Visoka rezolucija: Podržava DVB-S i DVB-S2 (HD) kanale.
•
Spektralna efikasnost: Više programs po kanalu; štednja spektra
•
Kompatibilnost: Korišćenje postojećeg RF kabliranja.
•
Jednostavno korišćenje: Korisniku treba samo TV daljinski ako ima DTT tjuner
•
Proširivost: Sistem se može proširiti koliko god je to potrebno
•
Kodovani i slobodni kanali: Mogućnost dekodovanja ugrađenim CAM
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
8
DTTV Headends
DVB-T (COFDM)
DVB-S2 (8PSK) HD
DVB-S (QPSK)
Različiti formati ulaznih signala se prevode u
jedinstveni DTTV izlazni signal
IP-ASI-IP
ASI-TS iz prijemnika
(QAM, IP, itd.)
ASI-TS iz servera
“Video na zahtev”
Trans-modulacija
u COFDM pomoću
DT familije
Multipleks po
standardu TV
difuzije
Video/Audio iz STB
Video/Audio iz DVD
Video/Audio iz CCTV
i sistema kontrole ulaza
Trebinje 18-20.05.2011
VHF ili UHF plan kanala
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
9
DTTV Headends
DTTV je univerzalno rešenje za bilo koju instalaciju
Transfer bilo kog video izvora u
DTT
V/A izlaz iz tarifiranog dekodera
Kanal za korporativno informisanje
Privatni video kanali
Bezbednosne kamere
Video interfonski sistem
Digital To TV je dovoljno fleksibilan da digitalizuje sve navedene signale i da ih
pakuje u rupe od po četiri po kanalu. Dovoljno je samo podesiti TV prijemnik !
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
10
DTTV Headends
Promene programa sa bilo kog kompjutera
Struktura hotelskih gostiju se menja sezonski.
Zašto paralelno ne uraditi TV programe ?
Korišćenjem softvera za
daljinsko upravljanje ,
moguće je rekonfigurisati
sistem dodavanjem,
brisanjem kanala
korišćenjem namenskog
softvera .
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
11
DTTV Headends
Prelazak na digitalizaciju – CATV operateri
Analogna TV nestaje između 2012-2015. CATV
operateri moraju naći najlakši način da ponude
potpuno digitalizovanu TV
Prebaciti analogne kanale na
DVB-T.
 Optimizacija spektra.
 Koegzistencija DVB-T i DVB-C

Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
12
DTTV Headends
Prelazak na digitalizaciju – CATV operateri
Prednosti izbora DVB-T rešenja:
•Pružanje potpunog digitalnog kvaliteta korisniku
• Ponuda SD i HD kanala
• Korišćenje postojeće instalacije bez potrebe za
dodatnim investicijama
• Decriptovanje svih kanala u glavnoj stanici
• Koriste se ugrađeni TV tjuneri (nepotrebno nabavljati
skupe HD set-top boksove za svakog korisnika
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
13
DTTV Headends
DTTV je modularan sistem
DT-800
Kontrolni modul i izvor napajanja
Kontrola i napajanje za do 7 modula
• Ugrađeni tasteri i displej omogućuju
rekonfigurisanje prijemnika, modulatora i
transmodulatora
• Zaštita lozinkom
• Ethernet port za programiranje pomoću PC
• Funkcija: “COPY Configuration” kopira
konfiguraciju sa jednog na drugi sistem radi uštede
vremena
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
14
DTTV Headends
DT-301 / DT-302
DTTV je modularan sistem
Jednostruki/dvostruki DVB-S/S2
prijemnik sa CAM i ASI izlazom
DT-302 čine 2 x DT-301 i ima dva satelitska
ulaza i četiri ASI-TS izlaza
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
15
DTTV Headends
DT-311 / DT-312
DTTV je modularan sistem
Jednostruki/dvostruki DVB-T
prijemnik sa dvostrukim ASI izlazom
DT-312 čine 2 x DT-311 i ima dva DVB-T ulaza i
dva ASI-TS izlaza
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
16
DTTV Headends
DT-101 / DT-102
DTTV je modularan sistem
Jednostruki/dvostruki DVB-T
modulator
DT-102 čine 2 x DT-101 i ima dva ASI-TS i
jedan izlaz sa dva DVB-T kanala
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
17
DTTV Headends
Primer primene
2 DVB-S/S2 kodovana transpondera u nekodovane
DTT kanale
Za 8-10 SD ili 2-4 HD (SAT kodovanih) kanala
DT-302 Dual DVB-S/S2 prijemnik sa CAM, ASI-TS izlazom
DT-102 Dual DVB-T modulator.
DT-800 Kontrolna jedinica i napajanje
DT-900 Montaža na zid
DT-902 Power CAM moduli za smart kartice
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
18
DTTV Headends
DT-202
DTTV je modularan sistem
Dvostruki DVB-S na DVB-T
transmodulator
Može se podesiti da primi 2xDVB-S SAT
transpondera i da isporučir 2xDVB-T kanala na
izlazu
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
19
DTTV Headends
DT-212
DTTV je modularan sistem
Dvostruki DVB-T na DVB-T
transmodulator
• Prijem DVB-T multipleksa i re-modulacija u drugi DVB-T
• Kompletna obnova kvaliteta slabih kanala
• DVB-T kanali se mogu pomeriti na drugu frekvenciju radi
izbegavanja degradacije i preklapanja sa drugim kanalima
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
20
DTTV Headends
Primer primene
2 DVB-S transpondera prebačena u DTT
Za 8-10 (SAT “Free to air”) SD kanala
DT-202 Dual DVB-S na DVB-T transmodulator sa kombinovanim UHF izlazom
DT-800 Kontrolna jedinica i napajanje
DT-900 Montaža na zid
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
21
DTTV Headends
DT-504
DTTV je modularan sistem
Četvorostruki Video/Audio encoder,
multiplekser i DVB-T modulator
• Omogućava umetanje video signala koji potiču od
prijemnika, plejera, CCTV kamera, sistema video
nadzora ulaza, itd. u TV distribucionu mrežu
• Pakovanje 4 V/A ulazna signala u jedan DVB-T kanal
• Sadrži 4 nezavisna V/A MPEG-2 kodera, multiplekser i
DVB-T modulator.
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
22
DTTV Headends
Primer primene
4 video signala kodovana i multipleksirana u DVB-T kanal
Za 4 SD kanala
DT-504 Četvorostruki koder V/A ulaza i multiplekser sa DVB-T UHF izlazom
DT-800 Kontrolna jedinica i napajanje
DT-900 Montaža na zid
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
23
DTTV Headends
DT-710/DT-722
DTTV je modularan sistem
Osmoulazni DVB-T kombajner sa pojačavačem
• DT-710 kombinuje 8 ulaza u 1 izlaz
• DT-710 daje izlazni signal od 114 dBμV (+6 dBm)
(tipična vrednost za SMATV sisteme)
• DT-722 daje izlazni signal od 130 dBμV (+22 dBm)
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
24
DTTV Headends
DT-700
DTTV je modularan sistem
16-ulazni kombajner na 4 izlaza
• DT-700 je pasivni modul sa 4 kombajnera od po 4 ulaza
svaki
• Dodavanje izlaza iz DVB-T modulatora i transmodulatora
postojećim DTT kanalima u području
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
25
DTTV Headends
Primer sistema
8 DVB-T kanala sa najmanje 32 programa/sadržaja
Za 32 kodovana programa
DT-302 Dual DVB-S/S2 prijemnik sa CAM, ASI-TS izlazom
DT-102 Dual DVB-T modulator. ASI-TS ulaz, DVB-T UHF izlaz
DT-700 4x1 četvorostruki DVB-T kombajner
DT-800 Kontrolna jediniva i napajanje
DT-900 Montaža na zid
DT-902 Power CAM moduli za smart kartice
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
26
DTTV Headends
DTTV je modularan sistem
Novi moduli za potpunu IP intergraciju
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
27
DTTV Headends
Primeri primena
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
28
DTTV Headends
Neke reference
U hotelu Best Western Plaza Elysées se može uživati u digitalnom
kvalitetu sa sistemom PROMAX na LCD ekranu 32” u svakoj sobi
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
29
DTTV Headends
Neke reference
U svih 80 soba u hotelu Offenbacher Hof , Nemačka se dobija signal
najboljeg kvaliteta bez ikakve izmene instalacija
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
30
DTTV Headends
Hvala na pažnji
Kontakt informacije
Milivoje Ostojić, dipl. Inž.
CRONY doo
Surčinski put 1M
Tel: +381 11 260 77 58
Fax: +381 11 260 77 60
Mob: *381 64 826 44 11
[email protected]
Trebinje 18-20.05.2011
UKORAK SA TELEKOMUNIKACIJAMA
31
Download

DTTV Headends SISTEM ZA DTTV DISTRIBUCIJU