Professional and broadcast video/audio equipment
Živka Davidovića 48 • 11050 Beograd • Srbija • +381 11 3806 253; +381 11 2402 212 • [email protected] • www.sams.rs
HD/SD VIDEO DISTRIBUCIONI POJAČAVAČ
HDVA1M
- Visok kvalitet
- 1RU 8.5” x 100mm kućište
- Izbegnuto je dodatno ožičenje
- Automatski EQ i rekloking
- SMTPE: 1.5Gb/s, 540, 360, 270, 177, 143 Mb/s
- DVB-ASI na 270Mb/s
- 6 izlaza
- Indikacija vrste i prisustva video signala na ulazu
HDVA-1m je 8.5” široko kućište sa nezavisnim napajanjem koje
omogućavaja ujednačavanje i rekloking video signala na velikim
razdaljinama (za HD sa kablom 1694A do 100m, za SDI sa kablom
1694A do 200m). Uređaj je sposoban da sam prepozna vrstu signala na
ulazu (HD/SDI) i tada prilagodi svoj rad prema prisutnoj vrsti signala.
Uređaj podržava HD (1.5 Gb/s) i SDI ( do 540Mb/s), eliminišući potrebu
za više vrsta digitalnih distribucionih pojačavača. Uređaj ima led
indikaciju napajanja, kao i vrste i prisustva video signala na ulazu.
DIGITALNI VIDEO DISTRIBUCIONI POJAČAVAČ SA EQ I REKLOKINGOM
489€
DVA104erm
- Visok kvalitet
- Automatska ekvivalizacija kabla i rekloking signala
- SMPTE: 540, 360, 270, 177, 143 Mbit
- 4 izlaza
- Automatsko biranje SMPTE
- Indikacija prisustva signala na ulazu
DVA-104erm je uređaj iz mini serije video distribucionih pojačavača
sa modulom DVA-106er. Pojačavač omogućava ujednačavanje i
rekloking video signala na velikim razdaljinama (do 300m kompozitni
ili 200m za komponentni serijski video) na beldenovom video kablu
1694A. Prihvata oba kompozitna (143 i 147 Mb/s) kao i komponentni
serijski standard (270 Mb/s), stoga eliminiše potrebu za različitim
kompozitnim ili komponentnim karticama. Projektovan je da podrži
“wide screen” 16:9 360Mb/s i 4:4:4:4 540Mb/s standarde. Distribucija
je DVB-ASI kompatibilna.
DIGITALNI VIDEO DISTRIBUCIONI POJAČAVAČ SA EQ
270€
DVA104em
- Visok kvalitet
- Niska cena
- 4 digitalnih izlaza
- Automatska ulazna ekvivalizacija
- Idealan za kratke razdaljine (<25m)
- Propustljiv za sve digitalne video formate
DVA-104em je uređaj iz mini serije video distribucionih pojačavača sa
modulom DVA-106e. Uređaj je namenjen za prenos serijskog digitalnog
video signala na kratkim razdaljinama (do 25m sa Belden 1694A) gde
rekloking signala nije potreban. Podržava različite formate dolaznog
signala od 143 do 540Mb/s, uključujući i DVB-ASI signale.
2
220€
VA6eqlm
ANALOGNI VIDEO DISTRIBUCIONI POJAČAVAČ SA EKVIVALIZACIJOM
- Visok kvalitet
- 6 izlaza
- Diferencijalni ulaz sa prolazom
- 30 MHz frekventni opseg
- Ekvivalizacija kabla do 300m na 8 MHz
- Indikacija prisutnosti dolaznog signala
- Mogućnost rada u klamp modu
- Distribucija u 1RU kućištu 8.5”
Mini serija video distribucionih pojačavača kao samostalne jedinice
sa nezavisnim napajanjem koje omogućavaju otklanjanje gubitaka
u video signalu na kablu dužine do 300m, spakovane u 8.5” kućište.
Pogodna je za kompozitne i komponentne signale.
285€
ANALOGNO U DIGITALNI KONVERTOR
- Broadcast quality
- Konvertuje YUV, RGB, YC ili CVBS u digitalni video
- 12/10bit procesiranje
- Petolinijski adaptivni 3D “comb” filter
- Processing delay - 1line
- Integrisana tri 54MHz: Noise Shaped Video, 12-bit AD
konvertor i 4 x Oversampling
- Integrisana automatska kontrola pojačanja sa adaptivnim
“peak white mode”
- CTI / DNR / EDH
- Automatsko podešavanje YUV pixel timing
- Detekcija prisutnosti dolaznog signala
- Propušta ili emituje test u slučaju nekorektnog video ulaza
- Integrisan test generator (Black, Color Bar)
- Jednostavno podešavanje na lokalnoj kontroli sa LCD
displejom
- Dva SDI izlaza
- Eksterno napajanje DC 12V/1A
AD12M
599€
AD-12m konvertuje kompozitni ili komponentni analogni video u SDI. Sa oba dostupna, kompozitnim i komponentnim (Y, Cr, Cb ili RGB ili YC) ulazima,
ovaj uređaj je idealan za konvertovanje svih tipova analognog videa. Napredni i veoma prilagodljiv digitalni izlaz, omogućava kvalitetno konvertovanje.
“12bit 4x oversampling” omogućava A/D konverziju visokih performansi za 10bit izlaz. Inteligentan sistem podešavanja digitalnih filtera obezbeđuje
pun frekventni odziv, čak i kod kompozitnog signala. Fiksna 54MHz frekvencija ADC-a i magistrale za sve opcije, omogućava veoma preciznu obradu i
digitalno filtriranje. Uređaj je malih dimenzija i kao takav je pogodan za korišćenje na terenu.
SDI U MULTIFORMAT ANALOGNI VIDEO KONVERTOR
MDA844M
- 4 kanala za monitoring
- Podržava PAL i NTSC
- 8-bit konverzija sa 10-bit DAC sa specijalnim filterima za
redukciju grešaka
- Dostupan kolor bar test sa ispravnim dolaznim signalom
- Indikator dolaznog signala (po kanalu)
- Ulazna ekvivalizacija za kabl 1694A do 300m
MDA-844m konvertuje digitalni signal u kompozitni ili YC video.
Namenjen je za monitoring digitalnog signala na analognim
monitorima. Sa 4 kompozitna ili 2 YC izlaza, uređaj je idealan za
konverziju digitalnog video signala. Za proveru trase, uređaj ima
integrisan kolor bar test, koji se može koristiti samo ako je ispravan
dolazni signal. Prisutnost dolaznog signala indikovana je preko
LED dioda. 10/8 bit procesiranje omogućava da se uređaj koristi u
najzahtevnijim emiterskim i profesionalnim sistemima. Digitalno
filtriranje osigurava pun frekventni opseg čak i za kompozitni signal.
719€
3
SDI U MULTIFORMAT ANALOGNI VIDEO KONVERTOR
DAM3
- Multiformat analogni video izlazi
- 10-bit konverzija sa 8-bit DAC kao i sa specijalnim izlaznim
filterom za sprečavanje smetnji
- Kolor bar test mod dostupan sa ispravnim ulaznim signalom
- LED dioda za indikaciju statusa
- Ulazna ekvivalizacija za 200m kabla
- EDH (Error detection and handling)
- Eksterno napajanje DC 12V/1A
DAM-3 konvertuje SDI u 3x CVBS, CVBS i YC, RGB ili YUV analogni video.
Pored automatske ekvivalizacije i reklokinga, uređaj ispravlja greške u
dolaznom video signalu. Zbog svojih dimenzija, uređaj je pogodan za
korišćenje na terenu.
SDI VIDEO SA EMBEDOVANIM AUDIOM I AES AUDIO SIGNAL GENERATOR
299€
MSG2DAM
- Broadcast quality (10bit extended)
- Desktop video / audio signal generator
- Digitalni izlaz sa embedovanim audiom
- AES/EBU digitalni audio izlaz
- Interni precizni master klok 1ppm
- Vrhunske džiter performanse
- 26 različitih testova
- Jednostavno podešavanje na lokalnoj kontroli sa LCD
displejom
- Eksterno napajanje DC 12V/1A
MSG-2dam je signal generator. Može biti i sistemska referenca, zato što
poseduje interni precizni temperaturno i naponski stabilan master klok
od 1ppm. Testovi su: bars 75%, bars+red 75%, bars 100%, bars+red
100%, red, green, blue, black, 50% field, 100% field, convergence,
pluge, bounce, activeline, 10 steps, 10 mod steps, ramp, mod ramp, 2t
10t bar, pulse bar, sin(x)/x, multiburst 60%, sweep, check field, eq i pll.
Audio podešavanja su: frekvencija (0Hz do 20Khz), izlazni nivo za svaki
kanal (-63dbFS do 0dbFS) i audio klik vreme za svaki kanal.
MULTIFORMAT ANALOGNI VIDEO / DIGITALNI VIDEO & AUDIO SIGNAL GENERATOR
- Broadcast quality (10bit extended)
- Analogni komponentni Y, Cr, Cb ili RGB ili YC i kompozitni
CVBS izlaz
- Digitalni izlaz sa embedovanim audiom
- AES/EBU digitalni audio izlaz
- Digitalni ili analogni eksterni dženlok
- Interni precizni master klok 1ppm
- Vrhunske džiter performanse
- 26 različitih testova
- Automatska ekvivalizacija kabla do 200m (sa kvalitetnijim
kablom do 300m)
- Pal CVBS kolor frejmovanje i podešavanje faze
- Jednostavno podešavanje na lokalnoj kontroli sa LCD
displejom
- 8.5” kućište, pogodno za rad na terenu
- Sigurnosna šipka sprečava lomljenje kablova
699€
MSG2AM
1200€
MSG-2am je multiformat signal generator. Uređaj sinhroniše izlaze na eksterni analogni ili digitalni dženlok izvor. Takođe može biti i sistemska referenca,
zato što poseduje interni precizni temperaturno i naponski stabilan master klok od 1ppm. Sa oba, digitalna i analogna - kompozitnim i komponentnim
(Y, Cr, Cb ili RGB ili YC) izlazima, ovaj uređaj je savršen kao glavna video referenca u kombinovanim analognim i digitalnim sistemima. Podešavanja
za analogni video su: Horizontalna i vertikalna pozicija, SC Phase i Color Framing. Testovi su: bars 75%, bars+red 75%, bars 100%, bars+red 100%,
red, green, blue, black, 50% field, 100% field, convergence, pluge, bounce, activeline, 10 steps, 10 mod steps, ramp, mod ramp, 2t 10t bar, pulse bar,
sin(x)/x, multiburst 60%, sweep, check field, eq i pll. Audio podešavanja su: frekvencija (0Hz do 20Khz), izlazni nivo za svaki kanal (-63dbFS do 0dbFS)
i audio klik vreme za svaki kanal. Zbog svojih dimenzija, pogodan je za rad na terenu. Sigurnosna šipka osigurava lomljenje kablova.
4
* cene su bez PDV. Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne Banke.
Download

Professional and broadcast video/audio equipment