DS NVs
DIGITAL SENTRY® MREŽNO VIDEO SOFTV ERSKO REŠENJE
Karakteristike proizvoda
• Softversko rešenje video menadžmenta
• Podržava do 128 Video kanala po serveru (Zavisi od konfiguracije hardvera i
podešavanja IP kamere)
• Uključuje 4 IP Licence za Pelco-ve ili IP kamere/enkodere nezavisnog proizvođača
• ONVIF Conformant
• Otvorena arhitektura omogućava instalaciju na standardnim industrijskim serverima
koji rade na Microsoft® Windows®-u
• Upravlja Videom sa IP kamera, enkodera, DVR-ova DX Serije i drugim DS NVs
serverima preko cele mreže
• Kompatibilan je sa Pelco Sarix® Analitikom
• Sposoban da snima zvuk sa Pelco-vih IP kamera
• Podržava snimanje MJPEG, MPEG-4, i H.264 prenosa sa Pelco-vih i kamera nezavisnih
proizvođača
• Podržava SQL Server® 2008 Express R2
• Podesiva brzina snimanja za pojedinačne kamere
(MONITOR NIJE UKLJUČEN)
• Podržava LDAP (protokol za dodavanje i modifikaciju podataka unutar adresacione
baze podataka) autorizaciju
• Daljinska administracija, monitoring i menadžment videima
• Brz pregled u trajanju do 90 Minuta videa i podataka
• Uključuje umanjeni prikaz, vremensku liniju i metode pretrage putem menija za
navigaciju reprodukcije
• Štampani i HTML izveštaji sistemskih podešavanja i promena
• Opcionalna podrška uslužnog programa arhive za 32- i 64-Bitne operativne sisteme
konfiguracije
• Lako i brzo postavljanje
• Logično grupisanje kamera
DS NVs je softversko rešenje menadžmenta koje podržava do 128 video kanala
po serveru.
DS NVs je sposoban da snima i prikazuje izuzetno visok kvalitet slika snimljenih
Pelco-vim IP kamerama i raznim megapikselnim kamerama nezavisnih proizvođača.
Ovakva tesna integracija između proizvoda i tehnologije čini DS NVs robusnim
rešenjem sa omogućenim HD-om.
DS NVs obezbeđuje korisnicima fleksibilnost instaliranja softvera Digital Sentry na
bilo kom serveru. Mušterije sa standardnim računarima ili serverskim platformama
mogu da smanje cenu vlasništva uklapanjem već postojećih platformi. Zato što
je Digital Sentry zasnovan na otvorenoj arhitekturi, DS NVs daje mušterijama
slobodu da biraju računarsku/serversku platformu i IP kamere koje najbolje
pristaju njihovim potrebama.
DS NVs uključuje podrški za Pelco analitiku bez dodatnih troškova licenciranja
kada koristite Sarix® seriju kamera ili Net54xxT seriju enkodera. Sposobnosti
forenzike su poboljšane sa umanjenim prikazom, vremenskom linijom i
metodama pretrage putem menija za navigaciju reprodukcije.
DS NVs omogućava mušterijama da iskoriste svoje investicije u analognoj
infrastrukturi da migriraju do IP tehnologije. DS NVS ControlPoint klijent može
pristupiti kamerama sa drugih DS NVS servera, mrežnih video snimača zasnovanih
na DS SRV-u, i DX serije DVR-ova, pružajući DX mušterijama sposobnost
tranzicije u potpuno IP VMS rešenje, nastavljajući da koriste investicije u DVR
tehnologijama. DS NVS je kompatibilan sa DX8000/8100, DX4500/4600/4700/4800
i DX4700/4800HD.
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
VAŽNA NAPOMENA. MOLIMO, PROČITAJTE. Mrežne implementacije su prikazane samo kao opšte reprezentacije i nisu predviđene da prikažu detaljnu mrežnu topologiju. Vaša
stvarna mreža će se razlikovati, tražiće promene ili možda dodatnu mrežnu opremu da prilagodi sisteme kao što je prikazano. Molimo, pozovite Vašeg lokalnog Pelco distributera da
razgovarate o Vašim specifičnim zahtevima.
DS NVS KAO DEO VEĆE DIGITAL SENTRY MREŽE
ANALOGNE KAMERE
DS NVs
VIDEO ENKODER
TCP/IP
DX4700/DX4800
DSSRV
ENC5416
IP KAMERE
ENC5416
DS NVs
IP KAMERE
RAID STORAGE
DSSRV
ANALOGNE KAMERE
GUARD
GUARD
SUPERVISOR
DS CONTROLPOINT CLIENTS
DS NVS KAO STAND-ALONE IP SISTEM VIDEO MENADŽMENTA
DS NVs
IP KAMERE
SYSTEM
ADMINISTRATOR
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
SISTEM
DS ControlPoint
Korisnički interfejs
VIDEO
NTSC/PAL
MPEG-4, MJPEG, H.264
Do 10 megapiksela, na osnovu
mogućnosti kamere
Do 128
Video standardi
Video dekodiranje
Video rezolucije
Kapacitet IP kamera
PREPORUČENI ZAHTEVI SERVERA
Operativni sistem
Procesor
Memorija
Grafička karta
Optički drajv
Hard drajv
Dedicated server
Microsoft®Windows®7Ultimate 32 ili 64bita,
Windows 7 Professional 32 ili 64 bita,
Windows Vista® SP2,
Windows XP® SP3,
Windows Server® 2003 SP2,
Windows Server 2008 SP2
2nd Generation Intel® Core i7™ Sandy Bridge
tehnologija 3.4 GHz ili jači
4 GB DDR3 ili više
512 MB ili više
DVD
7200 RPM
Zahteva se
PREPORUČENI ZAHTEVI KLIJENTA*
Operativni sistem
Processor
Windows XP Professional SP2,
Windows Vista (32 ili 64 bita),
Windows 7 (32 ili 64 bita)
2nd Generation Intel® Core™ i7 3.4
GHz ili jači
4 GB DDR3 ili više
Memory
Grafička karta
512MB ili više
*
DS ControlPoint klijent se može pokretati na serveru, to može znatno uticati na
performanse DSSRV. Za optimalan učinak, koristite klijentsku stanicu za DS ControlPoint.
SERTIFIKOVANE PLATFORME
DS SRV - 2RU server sa internim skladištem, sa unapred upakovanim DS NVS
Pivot3 CloudBank™
Pivot3 MiniBank™
Pivot3 HardBank™
Pivot3 DataBank™
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
MODEL
DS-NVS-NC
Osnovni softver, softversko rešenje
video snimanja, dostupan na DS USB
ključu; najnoviju verziju softvera
možete besplatno preuzeti sa sajta
www.pelco.com
LICENCA IP KAMERE
Licenca IP kamere za IP kamere ili za
svaku analognu kameru povezanu na
IP enkoder
Napomena: Prve četiri IP licence za Pelco-ve ili kamere/enkodere nezavisnih
proizvođača (jednak početnoj podrazumevanoj konfiguraciji) ćete dobiti bez dodatnih
troškova. Licence kamera su potrebne zbog unapređenja kamera od početne
konfiguracije.
DS SW-CAM
SERTIFIKATI/REJTING/PATENTI
• ONVIF 1.02
OPCIONALAN SOFTVER I HARDVER
AUSVR-SW-1L
AUS 2-10L
AUS-1L
Licencira softvera servera
korisnosti arhiva za prvu
DVMS jedinicu (neophodan)
Licencira softvera servera
korisnosti arhiva za drugu do
desete jedinice DVMS
Licencira softvera servera korisnosti
arhiva za jedanaestu i kasnije
DVMS jedinice
OBAVEŠTENJE: Presuda o prikladnosti proizvoda korisnikovim namenama je
isključivo odgovornost korisnika. Korisnici će odrediti pogodnost proizvoda njihovim
namenjenim primenama, i podešavanjima slike. U slučaju da korisnici planiraju da
koriste video u svrhe dokaza u sudskom postupku ili drugo, korisnici bi trebalo da se
konsultuju sa svojim advokatom u vezi bilo kojih zahteva za takvu upotrebu.
Download

DS NVs Digital Sentry (srpski)