DVC IP® video nadzor
www.alarmautomatika.com _ 1
DVC IP® video nadzor
godina brinemo o zaštiti
Serija: DVC® IP video nadzor
Audio ulazi
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
IP (PoE)
DVC-NVR5216/1080p/200fps/
PoE
RS485 PTZ
upravljanje
DVC-NVR5216/1080p/200fps
DVC-NVR5208/1080p/100fps/
PoE
DVC-NVR5208/1080p/100fps
DVC-NVR5204/1080p/50fps/
PoE
DVC-NVR5204/1080p/50fps
IPV-NVR5204/1080p/50fps/
PoE
UPRAVLJANJE, ARHIVIRANJE
HDMI 1080p
PERIFERNE JEDINICE
HDMI
Alarmni ulazi x broj kanala
Alarmni izlaz x 1
Audio izlaz x 1
MREŽNI PRISTUP
PRISTUP MOBILNIM UREĐAJEM
Internet Explorer: Pregled uživo, reprodukcija,
arhiviranje, podešavanje
PDA Viewer, 3G Viewer, BB
Viewer, Android Viewer,
iPhone Viewer
NVMC 1000: Istovremeni pregled jednog snimača;
Pregled uživo, reprodukcija, arhiviranje
Katalog proverenih rešenja zaštite 2013 - 2014. _ 2
Prednosti DVC IP® mrežnih snimača
godina brinemo o zaštiti
Dual Core Cortex A9 procesor
Jednostavna i brza pretraga instaliranih IP
kamera
U roku od samo nekoliko minuta moguće je sve priključene
kamere prijaviti na snimač sa samo par klikova u meniju. DVC
IP® mrežni snimači podržavaju DVC IP®, HIKVISION, DAHUA
i VIVOTEK kamere bez dodatnih podešavanja, za razliku od
snimača mnogih drugih proizvođača koji automatski pronalaze
samo svoje IP kamere dok im je za sve kamere drugih proizvođača
potrebno ručno unositi kameru po kameru znajući sve parametre
(IP adresa, user name i password, port i protokol).
Dvostruko veći Bitrate
Bitrate snimanja je jedan od najvažnijih parametara kod mrežnih
snimača koji pokazuje koliko podataka u jedinici vremena može
snimač procesuirati kako bi se video materijal mogao snimati. Što
je veći bitrate to je snimak kvalitetniji i sa manje prekida tokom
pregleda. DVC IP® mrežni snimači imaju maksimalni ukupni
bitrate od 32Mbps koji se raspodjeljuje po kamerama u ovisnosti o
broju priključenih kamera. sa maksimalnim brojem priključenih
kamera Bitrate po kameri je kod DVC IP® snimača maksimalno
4Mbps. DVC IP® snimači imaju u specifikaciji “Half Real Time
fps” po kanalu i to je stvarna vrednost za razliku od snimača nekih
drugih proizvođača koji deklarišu “puni fps” odnosno “Real Time
fps” međutim ta karakteristika stoji samo ako se Bitrate na tim
snimačima za svaki kanal drastično spusti što utiče na kvalitet
snimljenog materijala.
Jednostavna ugradnja diskova
Kvalitetno izveden hardver i dovoljno mjesta za ugradnju diskova
još je jedna karakteristika DVC IP® NVR-ova koja će sigurno
povećati zadovoljstvo instalatera naviklih na razne prepreke unutar
kućišta različitih snimača koje rezultiraju i mogućim pucanjem
SATA konektora tokom korišćenja. Ovde su SATA konektori i
napajanje diskova smešteni tako da je ugradnja jednostavna i
pouzdana.
Kvalitetan snimak i pregled uživo bez
pikselizacije
Kvalitetan pregled uživo i pregled snimka osnovna je karakteristika
svakog mrežnog snimača. Mnogi korsinici IP video rešenja se
žale da im je u određenim momentima prisutna pikselizacija i
deformacija slike što se jednostavno rešava upotrebom DVC IP®
snimača koje odlikuje vrlo kvalitetan snimak i pregled uživo.
www.alarmautomatika.com _ 3
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
Throughput (propusnost) je najvažniji parametar u
određivanju kvaliteta svakog mrežnog snimača. Kod
DVC IP® snimača on iznosi 12Mbps i direktno je
vezan za snagu procesora. Naime da bi se velikom
brzinom dekompresovao snimak sa IP kamera te
da bi se taj snimak i obradio, prikazao na monitoru,
snimao i slao putem mreže na CMS i ostale klijente,
procesor mora imati dovoljan kapacitet da izvede sve
te operacije. DVC IP® mrežni snimači koriste Dual
Core Cortex A9 procesor, jedan od najmoćnijih
procesora koji se koristi kod mrežnih snimača,
kamera, ručnih računara i smartphone-a (Samsung
Galaxy SII). Sa 64 bitnom obradom podataka i
mogućnošću rada sa do 4 jezgra, ovo je ključni deo
NVR-a u brzom i kvalitetnom procesiranju video
streama.
DVC IP® video nadzor
godina brinemo o zaštiti
Poređenje DVC IP® mrežnih video snimača
DVC DIGITALNI IP SNIMAČI (NVR) SA PoE
NAPAJANJEM KAMERA
DVC DIGITALNI IP SNIMAČI (NVR)
IP VIDEO DIGITALNI SNIMAČI (NVR) SA PoE
NAPAJANJEM KAMERA
Brand
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
Segment
Kompresijski
algoritam (CODEC)
Max. Throughput
Preview Performance
HDMI izlaz
Broj HDD diskova
PoE
Rack mount kućište
Napajanje
Audio ulazi/izlazi
Alarmni ulazi/izlazi
RS485
Rezolucija
Mrežni pristup
H.264
12Mbps/po kanalu
[email protected] (16 Ch) / [email protected] (8 Ch) / [email protected] (4 Ch)
Da(1080p)
Da(1080p)
Da(1080p)
2
2
1
DA
NE
DA
DA
DA
NE
DC 12V / PoE napajanje kamera
DC 12V
DC 12V / PoE napajanje kamera
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
1080p
1080p
1080p
IE, CMS
IE, CMS
IE, CMS
16 digitalnih IP
kanala
Oznaka
Cena*
DVC-NVR-5216/1080p/200fps/PoE
599,00
DVC-NVR-5216/1080p/200fps
379,00
DVC-NVR-5208/1080p/100fps/PoE
399,00
DVC-NVR-5208/1080p/100fps
279,00
DVC-NVR-5204/1080p/50fps/PoE
219,00
DVC-NVR-5204/1080p/50fps
179,00
8 digitalnih IP kanala
Oznaka
Cena*
4 digitalna IP kanala
Oznaka
Cena*
*
IPV-NVR-5204/1080p/50fps/PoE
199,00
Cene navedene u ovom katalogu su orijentacione, izražene u EUR i ne sadrže PDV. Ne sadrže troškove izvođenja električnih instalacija kao ni
ugradnje, povezivanja, programiranja i puštanja u rad uređaja što se dodatno naplaćuje. Detaljnije informacije o ovim i svim ostalim uređajima iz
IDEA Classic® ponude možete pronaći na www.alarmautomatika.com ili u mreži ovlašćenih partnera.
Throughput – propusnost sistema
Količina podataka koja se u jedinici vremena može slati kroz mrežu od jednog do drugog uređaja naziva se Throughput
a meri se u bitovima u sekundi, obično u Mbit/s, dok se kod switcheva u pravilu definiše u pps (packet per second). U
IP video nadzoru Throughput je karakteristika koja pokazuje snagu procesora IP snimača i što je taj broj veći, veći
je i kvalitet pregleda i snimanja video materijala.
Throughput se najlakše može
opisati analogijom sa automobilima
i tunelom, gde propusnost sistema
odgovara broju automobila koji mogu
istovremeno proći kroz tunel u jedinici
vremena za razliku od Bandwidtha
koji se može definisati kao teoretski
maksimalna propusnost a po
analogiji se može opisati kao ukupan
broj automobila koji mogu proći
kroz tunel popunjavajući ceo presek
tunela (automobil na automobilu).
Katalog proverenih rešenja zaštite 2013 - 2014. _ 4
DVC IP® video nadzor
godina brinemo o zaštiti
Poređenje DVC IP® kamera
Brand
Segment
Rezolucija (Mpx)
2.1 Mpx (1080p) VARIFOCAL
2.1 Mpx (1080p)
1.3 Mpx (720p) / 960p***
Kamere u klasičnom
kućištu
DVC-CAMN-SC526-1080p-WDN
219,00
(bez objektiva)
IPV-CAM-SC531-960p-WDN***
149,00
(bez objektiva)
Kompaktne spoljašnje IR
kamere
Oznaka
Cena*
DVC-CAMN-OC533-1080p-IR-DN
299,00
DVC-CAMN-OC527-1080p-IR-DN
229,00
DVC-CAMN-OC5211-1080p-IR-DN
179,00
IPV-CAM-OC529-720p-IR-DN
139,00
DVC-CAMN-VC532-1080p-IR-DN
179,00
IPV-CAM-VC5210-720p-IR-DN
139,00
Kamere u dome kućištu
/ Kamere u antivandal
dome kućištu
Oznaka
Cena*
DVC-CAMN-VC528-1080p-IR-DN
249,00
Upravljive kamere
Oznaka
Cena*
DVC-PTZN-D5213X20-1080p-DN
USKORO
Istovremeni pregled do 100 kamera (na svakom priključenom monitoru) sa neograničenog broja snimača
Jedinstvena CMS mrežna aplikacija za upravljanje i pregledanje više snimača odjednom (svi analogni DVR-ovi iz serija DVCneo® i SD Video, DVC HD®
DVR-ovi, kao i NVR-ovi iz serija DVC IP® i IP video) je besplatna softverska aplikacija koja se isporučuje uz svaki snimač iz navedenih serija. Broj snimača
različitih tehnologija (analogni, HD i IP) povezanih na CMS je neograničen, a istovremeno se može pregledavati do maksimalno 100 kamera (na svakom
od priključenih monitora) nezavisno sa kojeg se snimača i koliko kamera pregleda. U praksi to
znači da korisnici vrlo brzo i jednostavno pomoću miša, „drag and drop“ funkcijom, mogu odabrati
samo željene kamere sa pojedinog snimača (zavisno od aplikacije i potrebe pregleda), odnosno
nije potrebno imati sve kamere sa svakog snimača na ekranu.
Svakom prijavljenom snimaču je moguće pristupiti direktno u podešavanja snimača, te se na taj
način mogu daljinski (remote) podešavati svi parametri snimača što znatno olakšava i skraćuje
vreme instalacije sistema. Korisnici mogu pregledavati snimljeni materijal na dva načina:
pregledanje snimljenog materijala sa samog snimača i pregledanje snimka snimljenog lokalno
na PC-u na kojem je instaliran CMS (uz uslov da je uključena opcija snimanja na lokalnom PC-u).
Važno je napomenuti da postoji i NVMS-1200 PC aplikacija koja omogućuje daljinsko praćenje i
kontrolu sistema video nadzora zasnovanih na svim nabrojenim snimačima i to direktno, putem
Apple Mac računara, a dostupna je za besplatno preuzimanje na našem B2B-u i to na stranicama
snimača serije 52**. Ovaj softver je kompatibilan sa Mac OS X 10.6 ili višima što omogućuje
jednostavan pregled kamera na objektima sa bilo kojeg mesta u svetu, putem interneta, gde
korisnik ima pristup nekom Apple Mac računaru,
Svi navedeni snimači takođe podržavaju i jedinstvenu besplatnu mobilnu aplikaciju SuperCam
Pro dostupnu za iPhone/iPad na App Store-u a za Android platforme na B2B stranicama Alarm
Automatike. Aplikacija služi za pregled kamera sa snimača uživo, lokalno snimanje na SD karticu
mobilnog telefona i pregled snimljenog snimka sa SD kartice, kao i alarmiranje korisnika o
događajima iniciranima detekcijom kretanja ili samim alarmnim ulazima na snimaču. Uslov
za pristup snimačima je da se ili putem spoljašnje IP adrese ili putem DynDNS servera DVR
prethodno spoji u Internet mrežu.
www.alarmautomatika.com _ 5
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
Oznaka
Cena*
DVC IP® video nadzor
godina brinemo o zaštiti
Poređenje DVC IP® mrežnih video snimača
16 KANALNI DVC DIGITALNI IP
SNIMAČI (NVR)
8 KANALNI DVC DIGITALNI IP
SNIMAČI (NVR)
4 KANALNI DVC DIGITALNI IP SNIMAČI (NVR)
Slika
Brand
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
Segment
Marketinške
karakteristike
Model
Video
ulazi
DVC-NVR-5216
/1080p/200fps/
PoE
Max. br.
kamera
Rezolucija
Rezolu- Kompresija
cije
Rezolucija
snima- snimanja
nja
Max.
network
input
throughput
Preview
Performance
Brzina D1
snima- 720p
nja
1080p
Video BNC
izlazi
VGA
HDMI
Audio (ulaz/izlaz)
Alarm (ulaz/izlaz)
HDD
DVDRW
PTZ
LAN
Mobilni pristup
Napajanje
Dimenzije (vxšxd)
Podržani proizvođači
IP kamera
Mrežni pristup
OS
CPU
RAM
HDD
LAN
Dobavljivost
Cena*
DVC-NVR-5216
/1080p/200fps
DVC-NVR-5208
/1080p/100fps/
PoE
DVC-NVR-5208
/1080p/100fps
DVC-NVR-5204
/1080p/50fps/
PoE
DVC-NVR-5204
/1080p/50fps
IPV-NVR-5204 /1080p/50fps/ PoE
16
8
4
4
1080p/12fps
720p/25fps
D1/25fps
H.264
1080p/12fps
720p/25fps
D1/25fps
H.264
1080p/12fps
720p/25fps
D1/25fps
H.264
1080p/12fps
720p/25fps
D1/25fps
H.264
1080p/720p/D1
1080p/720p/D1
1080p/720p/D1
1080p/720p/D1
12Mbps/po kanalu
12Mbps/po kanalu
12Mbps/po kanalu
12Mbps/po kanalu
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
400
400
200
DA
1920 x 1080
1080p
200
200
100
DA
1920 x 1080
1080p
100
100
50
DA
1920 x 1080
1080p
100
100
50
DA
1920 x 1080
1080p
1/1
1/1
1/1
1/1
16/1
2 x SATA, (2x4TB max)
DA (opcija)
RS485
10/100 Mbps RJ-45
iPhone, Android, BlackBerry, Win
Mobile
12V DC/8 x
PoE napajanje
12V DC
kamera
430 x 300 x 55 mm
8/1
2 x SATA, (2x4TB max)
DA (opcija)
RS485
10/100 Mbps RJ-45
iPhone, Android, BlackBerry, Win
Mobile
12V DC/8 x
PoE napajanje
12V DC
kamera
430 x 300 x 55 mm
4/1
2 x SATA, (2x4TB max)
DA (opcija)
RS485
10/100 Mbps RJ-45
iPhone, Android, BlackBerry, Win
Mobile
12V DC/4 x
PoE napajanje
12V DC
kamera
430 x 300 x 55 mm
4/1
1 x SATA, (4TB max)
NE
RS485
10/100 Mbps RJ-45
iPhone, Android, BlackBerry, Win
Mobile
Onvif
Onvif
Onvif
IE, CMS**
C
599,00
A
379,00
IE, CMS**
IE, CMS**
Minimalne karakteristike računara
WinXP/Vista/Win7
INTEL CORE 2 DUO 2.4GHz
2GB
2TB
10/100/1000 Mbps RJ-45
B
A
B
399,00
279,00
219,00
12V DC/4 x PoE napajanje kamera
300 x 270 x 58 mm
Onvif
IE, CMS**
IE, CMS**
A
179,00
A
199,00
*
Cene navedene u ovom katalogu su orijentacione, izražene u EUR i ne sadrže PDV. Ne sadrže troškove izvođenja električnih instalacija kao ni
ugradnje, povezivanja, programiranja i puštanja u rad uređaja što se dodatno naplaćuje. Detaljnije informacije o ovim i svim ostalim uređajima iz
IDEA Classic® ponude možete pronaći na www.alarmautomatika.com ili u mreži ovlašćenih partnera.
**
IP CMS za ove uređaje je isti CMS koji se koristi za analogne digitalne snimače serija SD video, DVCneo i DVC HD
Katalog proverenih rešenja zaštite 2013 - 2014. _ 6
DVC IP® video nadzor
godina brinemo o zaštiti
Poređenje DVC IP® kamera
IP video kamere u klasičnom
kućištu
Kompaktne spoljašnje IP video kamere
IP kamere u antivandal dome kućištu
Upravljive
kamere
Slika
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
Brand
Segment
Marketinške
karakteristike
Model
CCD
Rezolucija
Frame
Rate
Kompresija
Objektiv
Osetljivost
(Lux)
Dan/noć
funkcija
IR
SD/SDHC
Audio
Antivandal
kućište
IP zaštita
Napajanje
DVC-CAMNSC5261080p-WDN
IPV-CAMSC531-960pWDN
DVC-CAMNOC5331080p-IR-DN
DVC-CAMNOC5271080p-IR-DN
DVC-CAMNOC52111080p-IR-DN
IPV-CAMOC529-720pIR-DN
DVC-CAMNVC5281080p-IR-DN
DVC-CAMNVC5321080p-IR-DN
IPV-CAMVC5210720p-IR-DN
PANASONIC
1/3'' CMOS
PANASONIC
1/3'' CMOS
PANASONIC
1/3'' CMOS
PANASONIC
1/3'' CMOS
PANASONIC
1/3'' CMOS
APTINA 1/3''
CMOS
PANASONIC
1/3'' CMOS
PANASONIC
1/3'' CMOS
APTINA 1/3''
CMOS
1080p/720p/
VGA/QVGA
960p/720p/
VGA/QVGA
1080p
(2MPx)
1080p
(2MPx)
1080p
(2MPx)
720p
(1.3MPx)
1080p/720p
(2MPx)
1080p
(2MPx)
720p
(1.3MPx)
1080p (2Mpx)
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
25 fps @ 720p
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
H.264
H.264
H.264
H.264
H.264
H.264
H.264
H.264
H.264
CS/C dosjed
CS/C dosjed
3,3 - 12mm
3,3 - 12mm
4mm
4mm
3,3 - 12mm
4mm
4mm
0,1 lux
0,1 lux
0,1 lux/0 lux
IR ON
0,1 lux/0 lux
IR ON
0,1 lux/0 lux
IR ON
0,1 lux/0 lux
IR ON
0,1 lux/0 lux
IR ON
0,1 lux/0 lux
IR ON
0,1 lux/0 lux
IR ON
H.264
20xZum, 4.794mm
0.5Lux(Dan),
0.1 Lux(noć),
0.005(uključen
DSS)
ICR
ICR
ICR
ICR
ICR
ICR
ICR
ICR
ICR
DA
/
DA
DA
/
DA
DA
DA (30-50m)
NE
DA
DA (20-30m)
NE
DA
DA (20-30m)
NE
DA
DA (10-15m)
NE
/
DA (20-30m)
NE
DA
DA (10-20m)
NE
DA
DA (10-15m)
NE
DA
NE
DA
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
NE
NE
NE
12VDC /
24Vac / PoE
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
IP66
12VDC / PoE
12VDC / PoE
12VDC / PoE
12VDC / PoE
12VDC / PoE
12VDC / PoE
12VDC / PoE
12VDC/24VAC
12VDC
Potrošnja
Radna
temperatura
Dimenzije
(šxvxd)
Onvif
Dobavljivost
Cena*
*
DVC-PTZND5213X201080p-DN
1/3’’ Progressive
CMOS
Panasonic
4,3W
4,3W
8,2W IR ON
8,2W IR ON
8,2W IR ON
5,2W IR ON
8,2W IR ON
4,4W IR ON
4,4W IR ON
9W, 24W sa
uključenim
grijačem
-20°C+ 50°C
-20°C+ 50°C
-20°C+ 50°C
-20°C+ 50°C
-20°C+ 50°C
-20°C+ 50°C
-20°C+ 50°C
-20°C+ 50°C
-20°C+ 50°C
-10°C+ 50°C
70x145x60
mm
DA
70x145x60
mm
DA
∅112x326
mm
DA
∅87x219
mm
DA
∅87x219
mm
DA
∅64x183
mm
DA
∅150x128
mm
DA
∅116x91
mm
DA
∅113x90
mm
DA
∅219,94 x
310,38 mm
NE
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
219,00
149,00
299,00
229,00
179,00
139,00
249,00
179,00
139,00
USKORO
Cene navedene u ovom katalogu su orijentacione, izražene u EUR i ne sadrže PDV. Ne sadrže troškove izvođenja električnih instalacija kao ni
ugradnje, povezivanja, programiranja i puštanja u rad uređaja što se dodatno naplaćuje. Detaljnije informacije o ovim i svim ostalim uređajima iz
IDEA Classic® ponude možete pronaći na www.alarmautomatika.com ili u mreži ovlašćenih partnera.
Onvif kompatibilni snimači i kamere
www.alarmautomatika.com _ 7
DVC IP® video nadzor
godina brinemo o zaštiti
DVC-NVR-5216/1080p/200fps/PoE
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
Stand-alone 16 kanalni IP NVR, rezolucije 1080p/12fps po kanalu, H.264 kompresija, 12Mbps/po
kanalu throughput, SATA interfejs, 2 x HDD, audio, alarmni ulaz/izlaz, napajanje 12V DC/ 8 x PoE
napajanje kamera, Onvif kompatibilan.
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
•
Stand-alone 16 kanalni IP NVR
Kompresija H.264
Max. throughput 12Mbps/po kanalu
Video izlazi HDMI, VGA 1080p
Rezolucija 1080p/12fps, 720p/25fps po kanalu
Rezolucija snimanja 1080p/720p
Brzina snimanja 400/720p, 200/1080p
Audio ulaz/izlaz 1/1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alarmni ulaz/izlaz 16/1
HDD: 2 x SATA maksimalno 3TB
RS485 x 1
Mobilni pristup: iPhone, Android, Windows Mobile, Symbian
PC klijent: CMS
Onvif kompatibilan
Napajanje 12V DC
Dimenzije: 430 x 300 x 55 mm
mrežni port 10/100 Mbps RJ-45
DVC-NVR-5216/1080p/200fps
Stand-alone 16 kanalni IP NVR, rezolucije 1080p/12fps po kanalu, H.264 kompresija, 12Mbps/po
kanalu throughput, SATA interfejs, 2 x HDD, audio, alarmni ulaz/izlaz, napajanje 12V DC, Onvif kompatibilan.
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
•
Stand-alone 16 kanalni IP NVR
Kompresija H.264
Max. throughput 12Mbps/po kanalu
Video izlazi HDMI, VGA 1080p
Rezolucija 1080p/12fps, 720p/25fps po kanalu
Rezolucija snimanja 1080p/720p
Brzina snimanja 400/720p, 200/1080p
Audio ulaz/izlaz 1/1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alarmni ulaz/izlaz 16/1
HDD: 2 x SATA maksimalno 4TB/po HDD
RS485 x 1
Mobilni pristup: iPhone, Android, Windows Mobile, Symbian
PC klijent: CMS
Onvif kompatibilan
Napajanje 12V DC
Dimenzije: 430 x 300 x 55 mm
mrežni port 10/100 Mbps RJ-45
Katalog proverenih rešenja zaštite 2013 - 2014. _ 8
DVC IP® video nadzor
godina brinemo o zaštiti
DVC-NVR-5208/1080p/100fps/PoE
Stand-alone 8 kanalni IP NVR, rezolucije 1080p/12fps po kanalu, H.264 kompresija, 12Mbps po
kanalu throughput, SATA interfejs, 2 x HDD, audio, alarmni ulaz/izlaz, napajanje 12V DC/ 8 x PoE
napajanje kamera, Onvif kompatibilan.
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
•
Stand-alone 8 kanalni IP NVR
Kompresija H.264
Max. throughput 12Mbps/po kanalu
Video izlazi HDMI, VGA 1080p
Rezolucija 1080p/12fps, 720p/25fps po kanalu
Rezolucija snimanja 1080p/720p
Brzina snimanja 200/720p, 100/1080p
Audio ulaz/izlaz 1/1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alarmni ulaz/izlaz 8/1
HDD: 2 x SATA maksimalno 4TB/po HDD
RS485 x 1
Mobilni pristup: iPhone, Android, Windows Mobile, Symbian
PC klijent: CMS
Onvif kompatibilan
Napajanje 12V DC/ 8 x PoE napajanje kamera
Dimenzije: 430 x 300 x 55 mm
mrežni port 10/100 Mbps RJ-45
DVC-NVR-5208/1080p/100fps
Stand-alone 8 kanalni IP NVR, rezolucije 1080p/12fps po kanalu, H.264 kompresija, 12Mbps/po
kanalu throughput, SATA interfejs, 2 x HDD, audio, alarmni ulaz/izlaz, napajanje 12V DC, Onvif kompatibilan.
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
•
Stand-alone 8 kanalni IP NVR
Kompresija H.264
Max. throughput 12Mbps/po kanalu
Video izlazi HDMI, VGA 1080p
Rezolucija 1080p/12fps, 720p/25fps po kanalu
Rezolucija snimanja 1080p/720p
Brzina snimanja 200/720p, 100/1080p
Audio ulaz/izlaz 1/1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alarmni ulaz/izlaz 8/1
HDD: 2 x SATA maksimalno 4TB/po HDD
RS485 x 1
Mobilni pristup: iPhone, Android, Windows Mobile, Symbian
PC klijent: CMS
Onvif kompatibilan
Napajanje 12V DC
Dimenzije: 430 x 300 x 55 mm
mrežni port 10/100 Mbps RJ-45
www.alarmautomatika.com _ 9
DVC IP® video nadzor
godina brinemo o zaštiti
DVC-NVR-5204/1080p/50fps/PoE
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
Stand-alone 4 kanalni IP NVR, rezolucije 1080p/12fps po kanalu, H.264 kompresija, 12Mbps/po kanalu throughput, SATA
interfejs, 2 HDD, audio, alarmni ulaz/izlaz, napajanje 12V DC/ 4xPoE napajanje kamera, Onvif kompatibilan.
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
Stand-alone 4 kanalni IP NVR
Kompresija H.264
Video izlazi HDMI, VGA 1080p
Max. throughput 12Mbps/po kanalu
Rezolucija 1080p/12fps, 720p/25fps po kanalu
Rezolucija snimanja 1080p/720p
Audio ulaz/izlaz 1/1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alarmni ulaz/izlaz 4/1
HDD: 2 x SATA maksimalno 4TB
RS485 x 1
Mobilni pristup: iPhone, Android, Windows Mobile
PC klijent: CMS
Onvif kompatibilan
Napajanje 12V DC/ 4 x PoE napajanje kamera
Dimenzije: 430 x 55 x 300 mm
mrežni port 10/100 Mbps RJ-45
DVC-NVR-5204/1080p/50fps
Stand-alone 4 kanalni IP NVR, rezolucije 1080p/12fps po kanalu, H.264 kompresija, 12Mbps/po kanalu throughput, SATA
interfejs, 2 HDD, audio, alarmni ulaz/izlaz, napajanje 12V DC, Onvif kompatibilan.
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
Stand-alone 4 kanalni IP NVR
Kompresija H.264
Video izlazi HDMI, VGA 1080p
Max. throughput 12Mbps/po kanalu
Rezolucija 1080p/12fps, 720p/25fps po kanalu
Rezolucija snimanja 1080p/720p
Audio ulaz/izlaz 1/1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alarmni ulaz/izlaz 4/1
HDD: 2 x SATA maksimalno 4TB
RS485 x 1
Mobilni pristup: iPhone, Android, Windows Mobile
PC klijent: CMS
Onvif kompatibilan
Napajanje 12V DC
Dimenzije: 430 x 55 x 300 mm
mrežni port 10/100 Mbps RJ-45
IPV-NVR-5204/1080p/50fps/PoE
Stand-alone 4 kanalni IP NVR, rezolucije 1080p/12fps po kanalu, H.264 kompresija, 12Mbps/po kanalu throughput, SATA
interfejs, 2 HDD, audio, alarmni ulaz/izlaz, napajanje 12V DC/ 4 x PoE, Onvif kompatibilan.
Karakteristike
•
•
•
•
•
Stand-alone 4 kanalni IP NVR
Kompresija H.264
Video izlazi HDMI, VGA 1080p
Max. throughput 12Mbps/po kanalu
Rezolucija 1080p/12fps, 720p/25fps po
kanalu
• Rezolucija snimanja 1080p/720p
• Audio ulaz/izlaz 1/1
• Alarmni ulaz/izlaz 4/1
• HDD: 1 x SATA maksimalno 4TB
• RS485 x 1
• Mobilni pristup: iPhone, Android,
Windows Mobile
• PC klijent: CMS
• Onvif kompatibilan
• Napajanje 12V DC/ 4 x PoE napajanje
kamera
• Dimenzije: 300 x 270 x 58 mm
• mrežni port 10/100 Mbps RJ-45
Katalog proverenih rešenja zaštite 2013 - 2014. _ 10
DVC IP® video nadzor
godina brinemo o zaštiti
DVC-CAMN-SC526-1080p-WDN
Kompaktna IP kamera, rezolucije [email protected], bez objektiva, kompresija H264,CS/C navoj objektiva, osetljivost 0,1 lux, audio ulaz/izlaz, napajanje 12VDC
•
•
•
•
•
•
•
•
IP kamera u klasičnom kućištu
PANASONIC 1/3’’ CMOS
Rezolucija 1080p
Kompresija H.264/MJPEG
CS/C navoj
Frame rate [email protected], [email protected]
Audio ulaz/izlaz
Ugrađen SD Slot
•
•
•
•
•
•
ICR filter
Napajanje 12V DC
Potrošnja 4.3W
Dimenzije 70 x 145 x 60 mm
Radna temperatura -20°C+ 50°C
Onvif
IPV-CAM-SC531-960p-WDN
Kompaktna IP kamera, rezolucije [email protected], bez objektiva, kompresija H264,CS/C navoj objektiva,
osetljivost 0,1 lux, audio ulaz/izlaz, napajanje 12VDC, PoE, 24VAC
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
IP kamera u klasičnom kućištu
PANASONIC 1/3’’ CMOS
Rezolucija 960p
Kompresija H.264
CS/C navoj
Frame rate [email protected], [email protected]
Audio ulaz/izlaz
•
•
•
•
•
•
•
Ugrađen SD Slot
ICR filter
Napajanje 12V DC/24vAC/PoE
Potrošnja 4.3W
Dimenzije 70 x 145 x 60 mm
Radna temperatura -20°C+ 50°C
Onvif
www.alarmautomatika.com _ 11
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
Karakteristike
DVC IP® video nadzor
godina brinemo o zaštiti
DVC-CAMN-OC533-1080p-IR-DN
Spoljašnja kompaktna IP video kamera, 25fps/1080p, 3.3 - 12 mm, H.264, ICR, IC LED 30-50m, audio ulaz, 12VDC/PoE
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spoljašnja kompaktna IP kamera
PANASONIC 1/3’’ CMOS
Rezolucija 1080p
Kompresija H.264
Objektiv 3.3 - 12 mm
Frame rate [email protected]
Audio ulaz
IP66 zaštita
ICR filter
IC LED (30-50m)
Onvif
•
•
•
•
Napajanje 12V DC/PoE
Potrošnja 8.2W
Dimenzije 112x326mm
Radna temperatura -20°C+ 50°C
DVC-CAMN-OC527-1080p-IR-DN
Spoljašnja kompaktna IP video kamera, 25fps/1080p, 3.3 - 12 mm, H.264, ICR, IC LED 20-30m, audio ulaz, 12VDC/PoE
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spoljašnja kompaktna IP kamera
PANASONIC 1/3’’ CMOS
Rezolucija 1080p
Kompresija H.264
Objektiv 3.3 - 12 mm
Frame rate [email protected]
Audio ulaz
IP66 zaštita
ICR filter
•
•
•
•
•
•
IC LED (20-30m)
Onvif
Napajanje 12V DC/PoE
Potrošnja 8.2W
Dimenzije 87x219mm
Radna temperatura -20°C+ 50°C
DVC-CAMN-OC5211-1080p-IR-DN
Spoljašnja kompaktna IP video kamera, 25fps/1080p, 4 mm, H.264, ICR, audio ulaz/izlaz, 12VDC/PoE.
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
Spoljašnja kompaktna IP kamera
PANASONIC 1/3’’ CMOS
Rezolucija 1080p
Kompresija H.264
Objektiv 4 mm
Frame rate [email protected]
Audio ulaz/izlaz
•
•
•
•
•
•
•
•
IP66 zaštita
ICR filter
IC LED (20-30m)
Napajanje 12V DC/PoE
Potrošnja 8.2W
Dimenzije 87x219mm
Radna temperatura -20°C+ 50°C
Onvif
Katalog proverenih rešenja zaštite 2013 - 2014. _ 12
DVC IP® video nadzor
godina brinemo o zaštiti
IPV-CAM-OC529-720p-IR-DN
Spoljašnja kompaktna IP video kamera, 25fps/720p, 4 mm, H.264, ICR, audio ulaz, 12VDC/PoE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spoljašnja kompaktna IP kamera
APTINA 1/3’’ CMOS
Rezolucija 720p
Kompresija H.264
Objektiv 4 mm
Frame rate [email protected]
Audio ulaz
IP66 zaštita
ICR filter
IC LED (10-15m)
Napajanje 12V DC/PoE
Potrošnja 5.2W
Dimenzije 64x183mm
Radna temperatura -20°C+ 50°C
Onvif
DVC-PTZN-D5213X20-1080p-DN
IP pokretna video kamera, 25fps/1080p, 4.7-94 mm, H.264, WDR, 12VDC/24VAC. Auto, manual i
timeing dan/noć funkcija, IP66 Spoljašnja zaštita, 4 Alarmnih ulaza, 1 alarmni izlaz, 255 preseta, Pan
range 360°(endless rotation), Pan Speed 0.5-120°/s,Pelco-D i Pelco-P protokol.
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IP pokretna kamera
PANASONIC 1/3’’ CMOS
Rezolucija 1080p
Kompresija H.264
Objektiv 4.7-94 mm (20x optički zum) F1.6-F3.5
Frame rate [email protected]
DWDR
0.5Lux(Dan), 0.1 Lux(noć), 0.005(uključen DSS)
Audio ulaz/izlaz
Alarmni ulazi/izlazi 4/1
RJ45 mrežni port
Protokoli: TCP/IP, UDP/, DHCP, NTP, RSTP, SMTP, FTP, PPPoE
Slot za SD karticu
IP66 zaštita
Analogni video izlaz
Alarm na pokret i alarm na senzor
•
•
•
•
Napajanje: 12VDC/24VAC
Potrošnja: 9W, 24W sa uključenim grejačem
Radna temperatura -20°C+ 50°C
Dimenzije: 219,94 x 310,38mm
www.alarmautomatika.com _ 13
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
Karakteristike
DVC IP® video nadzor
godina brinemo o zaštiti
DVC-CAMN-VC528-1080p-IR-DN
KLASIČNI I IP VIDEO NADZOR
Antivandal IP video kamera u dome kućištu, 25fps/1080p, 3.3 - 12 mm,
H.264, ICR, audio ulaz, 12VDC/PoE.
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
Antivandal IP kamera u dome kućištu
PANASONIC 1/3’’ CMOS
Rezolucija 1080p
Kompresija H.264
Objektiv 3.3 - 12 mm
Frame rate [email protected]
Audio ulaz
•
•
•
•
•
•
•
•
IP66 zaštita
ICR filter
IC LED (20-30m)
Napajanje 12V DC/PoE
Potrošnja 8.2W
Dimenzije 150x128mm
Radna temperatura -20°C+ 50°C
Onvif
DVC-CAMN-VC532-1080p-IR-DN
IP video kamera u dome kućištu, 25fps/1080p, 4 mm, H.264, ICR, audio ulaz,
12VDC/PoE.
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
IP kamera u dome kućištu
PANASONIC 1/3’’ CMOS
Rezolucija 1080p
Kompresija H.264
Objektiv 4 mm
Frame rate [email protected]
Audio ulaz
•
•
•
•
•
•
•
•
IP66 zaštita
ICR filter
IC LED (10-20m)
Onvif
Napajanje 12V DC/PoE
Potrošnja 8.2W
Dimenzije fi 116x91mm
Radna temperatura -20°C+ 50°C
IPV-CAM-VC5210-720p-IR-DN
Antivandal IP video kamera u dome kućištu, 25fps/720p, 4 mm, H.264, ICR,
audio ulaz, 12VDC/PoE.
Karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
Antivandal IP kamera u dome kućištu
APTINA 1/3’’ CMOS
Rezolucija 720p
Kompresija H.264
Objektiv 4 mm
Frame rate [email protected]
Audio ulaz
•
•
•
•
•
•
•
•
IP66 zaštita
ICR filter
IC LED (10-15m)
Napajanje 12V DC/PoE
Potrošnja 4.4W
Dimenzije 113x90mm
Radna temperatura -20°C+ 50°C
Onvif
Katalog proverenih rešenja zaštite 2013 - 2014. _ 14
Download

DVC IP® video nadzor - D