Uputstvo za instalaciju i korišćenje
kartice UCC4 za video nadzor
2007 - Jun
Sadržaj:
Tehničke karakteristike ...................................................................3
Standardne mogućnosti..................................................................4
Instaliranje hardvera........................................................................5
Raspored konektora na zadnjoj strani računara ...........................6
Instaliranje softvera .........................................................................8
Pokretanje programa za video nadzor .........................................13
Korisničko okruženje PICO2000 ...................................................21
Pregled snimljenog materijala (PLAYBACK) ...............................24
Tehničke karakteristike
OZNAKA:
UCC4 v2.0
SLOT:
33 M, 32 bit PCI
OPERATIVNI SISTEM:
WINDOWS 98SE/2000/NT/XP
VIDEO:
PAL (1 - 25 fps) - NTSC (1 - 30 fps)
VIDEO REZOLUCIJA:
PAL (768x576 25 fps) - NTSC(640x480 30 fps)
VIDEO ULAZ:
75 ohm, Vp-p = 1.0 V
AUDIO ULAZ:
600 ohm, Vp-p = 2.0 V
VIDEO BIT RATE:
64 kbps - 2000 kbps
AUDIO BIT RATE:
5.3 kbps / 6.3 Kbps
VIDEO ULAZ:
BNC
AUDIO ULAZ:
Mikrofonski ulaz na zvučnoj kartici!
DIMENZIJE:
120 mm x 100 mm
DETEKCIJA POKRETA:
DA
ALARM I/O INTERFACE:
DA
NADZOR I SNIMANJE:
LAN, PSTN, ISDN i Internet sa web browserom
PAN/TILT/ZOOM KONTROLA:
KALATEL,
PELCO,
ULTRAK, VICON
UNIVISION,
PHILIPS,
Standardne mogućnosti
Opšte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DSR obezbeđuje višekanalni video rekorder, multiplekser i video transmisijske funkcije
servera
Podržava oba standarda PAL i NTSC
Podržava video pune rezolucije (768x576 PAL, 640x480 NTSC)
Omogućava digitalnu video kompresiju u realnom vremenu.
Omogućava konfigurisanje
Omogućava status za auto-start
Lak za korišćenje grafički inrefejs
Lako se proširuje softverskom nadgradnjom i integracijom sistema
Višejezička podrška
Nadgledanje kamerom i snimanje
•
•
•
•
•
•
•
Podržava do 16 ulaza za kamere sa multi displej režimom rada
Prikaz u realnom vremenu i snimanje pod optimalnim uslovima do 4 kanala
Programabilni tajmer za snimanje
Omogućava režim kružnog snimanja za ponovno korišćenje uređaja za snimanje
Omogućava arhivsko snimanja na određeni promenljivi disk
Audio snimanje sa izabranom kamerom
Pan/Tilt/Zoom kontrola (izabrani protokol)
Video playback i pretraživanje
•
•
•
Simultani playback i snimanje
Playback sa sofisticiranim funkcijama
datumu/vremenu)
Snap shoot sa štampanjem i snimanjem
pretraživanja
(po
kameri,
događaju,
Alarm i detektor pokreta
•
•
•
•
Alarm I/O priključak za alarmni okidač snimanja
Snimanje na detekciju pokreta
Pre-alarmno snimanje
Planiranje funkcija alarma i detektora pokreta
Daljinski playback i on-line pregled
•
•
•
•
•
Inteligentni daljinski plejer preko telefonskog poziva, lokalne mreže ili konekcijom na
internet
Funkcije servera za video transmisiju omogućavaju on-line pregled uživo sa lozinkom i
snimanje “događaja”
Snimanje na udaljenom klijent uređaju
Playback snimljenog materijala ( i lokalno snimljenih fajlova i fajlova snimljenih na
serveru)
Funkcija za alarmna upozorenja
Opcione mogućnosti
•
•
Video prikaz na SVGA monitoru i podržavanje sekundarne jedinice za prikazivanje
Brza video kompresija/dekompresija (opcionalno izabran CODEC)
Instaliranje hardvera
1. Isključite svoj PC (računar) i otvorite kućište.
2. Uklonite vijak i poklopac neiskorišćenog PCI slota.
3. Ubacite pažljivo UCC4 karticu u slobodan PCI slot.
4. Ako imate više od jedne UCC4 kartice u vašem sistemu, ponovite gornje
korake dok ne ubacite sve kartice.
5. Koristite vijak da učvrstite UCC4 karticu na zadnjoj strani PC-a.
6. Zatvorite kućište vašeg računara.
7. Sada ste spremni da povežete vaše kamere sa karticom (karticama), ali
prvo proverite da li su svi kontakti bezbedni (osigurani).
8. Instalacija hardvera je završena.
Raspored konektora na zadnjoj strani računara
1ch, 2ch, 3ch, 4ch:
Konektori za povezivanje kamera
VGA:
Konektor za povezivanje monitora
TV out:
Konektor RCA za TV izlaz (ako se slika sa monitora vodi
na neki eksterni TV). Konektor može da bude i drugog
oblika (S-Video) zavisno od vrste grafičke kartice
MIC:
Konektor za povezivanje mikrofona (jedan kanal). U
programu za video nadzor se kasnije može birati uz koji
ćemo video signal snimati zvuk
LAN:
Konektor za računarsku mrežu, ako se računar za video
nadzor povezuje sa nekom računarskom mrežom ili sa
drugim računarom
RS232:
Serijski interfejs za povezivanje uređaja za kontrolu Pan
Tilt jedinice i za kontrolu optike
Tastatura:
Konektor za povezivanje tastature
Miš:
Konektor za povezivanje miša
Instaliranje softvera
Upozorenje: Ako već imate kartice za video nadzor u sistemu, prvo uklonite
drajvere za taj uređaj pre nego što ga i fizički uklonite.
1. Uključite računar i pokrenite Windows XP.
2. Ubrzo nakon podizanja sistema, pojaviće se dijalog sa porukom “Add New
Hardware Wizard”, a nakon toga će se pojaviti prozor “Multimedia Video
Controller” na ekranu. Kliknite na “NEXT” .
3. Ubacite PICO2000 disk koji ste dobili sa UCC4 karticom u disk jedinicu.
4. Kliknite mišem na opciju “Install from a list or specific location
(Advanced)”.
5. Klinknite na “NEXT”. Sada izaberite opciju “Don’t search. I will choose the
driver to install”.
6. Kliknite na “NEXT”. Na sledećem prozoru skrolujte mišem do stavke
“Sound, video and game controllers”.
7. Kliknite na “NEXT”. Kliknite na “Have Disk…” i na sledećem prozoru
kliknite na “Browse…”.
8. Na prozoru pod “Look in:”, izaberite CD drajv i otvorite direktorijum “driver”
i u njemu otvorite direktorijum “WinXPDriver”. Sada kliknite na “Open”.
9. Označite model uređaja “Sky-104 Video Capture” i kliknite na “NEXT” da
instalirate drajver. Nakon toga će se pojaviti ekran na kojem piše da
sačekate dok se instalira drajver.
10. Kada se drajveri instaliraju, pojaviće se prozor “Completing the Found
New Hardware Wizard”. Sada kliknite “Finish”
11. Ponovite gornju proceduru još jednom da bi se instalirao i Sky-104 Audio
Capture driver. Kada instalirate sve drivere restartujte računar.
12. Kada se računar ponovo pokrene, možete proveriti da li je računar
prihvatio sve drajvere. Otvorite Control Panel i kliknite na ikonicu System
i odaberite jezičak “Hardware” pa kliknite “Device Manager”. Na sledećem
prozoru se spustite mišem do stavke “Sound, video and game controllers”.
Kliknite na “+” znak ispred i proverite dali imate za svaku karticu po jednu
Sky-104 Video Capture i Sky-104 Audio Capture drajver.
13. Sada ste spremni da instalirate aplikaciju za video nadzor.
14. Ubacite “Pico2000 CD” u CD-ROM drajv. Pokrenite SETUP.EXE sa CD-a.
15. Kliknite na “NEXT” dva puta.
16. Birajte način instaliranja programa shodno tome koliko imate kartica za
video nadzor na raspolaganju:
•
Jedna UCC4 kartica:
104 PAL Application,
•
Dve UCC4 kartice:
208 PAL Application,
•
Četiri UCC4 kartice:
416 PAL Application,
•
Inteligent remote module služi za pristup računaru za video nadzor
sa udaljenog računara.
17. Izaberite i kliknite na model i opcije sa liste i kliknite na “NEXT”. Kliknite
još dva puta na “NEXT”. Primetićete da će se na računar instalirati
aplikacija. Kada računar prikaže poruku o uspešnom instaliranju programa
(amovie.ocx succeeded) kliknite na “OK” i ponovo na “OK”. Kada računar
prikaže poruku da se računar restartuje, izaberite opciju “No, I will restart
my computer later”.
18. Sada je neophodno sa CD-ROM-a pokrenuti ENGLISH PACK.EXE da bi
se instalirala podrška za latinično pismo. Nakon instalacije potrebno je
ponovo restartovati računar, kako bi sistem bio spreman za upotrebu.
Pokretanje programa za video nadzor
Za fino štelovanje programa u Control Panel-u kliknite na “DSR
Configuration”, kliknite na “OK” dok je User Name: SUPER, a pod Password
ostavite prazno.
Najbitnija
podešavanja
su
Alarm
File
Overwrite
(potvrđivanjem
omogućujemo da program prebriše stare video zapise pri cikličnom snimanju),
Hide DSR (potvrđivanjem omogućujemo mogućnost da se program minimizira i
da se računar koristi za još neke stvari), Select Drive to Record (pod ovom
stavkom biramo disk na koji će se smeštati video zapisi koji se snimaju), Time
Stamp (potvrđujemo uz koje kamere će se prikazivati vreme i sat)
Ako želite da se program za video nadzor automatski pokreće, potrebno je
sa PICO2000 CD-a prekopirati PicoStarter.exe u direktorijum gde je aplikacija
instalirana. Po podrazumevanim podešavanjima, aplikacija se instalira u
C:\ProgramFiles\Univision
Canada
Limited\Pico2000
PicoStarter.exe treba kopirati u taj direktorijum.
direktorijum.
Posle kopiranja potrebmo je postaviti prečicu (Shortcut) PicoStartera u Start
Meni\Programs\Startup. Pri sledećem pokretanju računara pojaviće se prozor koji
će automatski pokrenuti aplikaciju za video nadzor posle 30 sekundi
Kada se program prvi put pokreće na ekranu se pojavljuje sledeća slika
Kliknite “Logon” ostavite User Name: SUPER, a za Password nemojte uneti
ništa. Potvrdite sa “OK” i program će dozvoliti ulaz i u ostala podešavanja
programa. Kliknite na dugme “Utility” i pojaviće se sledeći prozor:
Klikom na “Option Setting” otvaramo prozor za štelovanje opcija sistema.
Glavna štelovanja se nalaze na jezičku “Operation Setting”. Potrebno je
selektovati sledeće opcije
Status retain:
Mora se označiti, kako bi program zapamtio sva vaša
podešavanja.
Auto Start:
Pri podizanju program se automatski uloguje kao
korisnik sa najviše mogućnosti (SUPER) ili (OPERATOR) sa ograničenim
mogućnostima.
Allow operator to exit: Opcija koja dozvoljava korisniku (OPERATOR) da
ugasi program za video nadzor.
At Logoff:
Kada se korisnik odjavi iz programa za video nadzor,
možemo izabrati opcije da program nastavlja da snima, a postoji i opcija da
prikazuje sve slike dok su korisnici odjavljeni.
Date/Time Display:
(AM/PM)
Prikaz tačnog vremena u formatu 24 sata ili 12 sati
Na jezičku “Audio Setting” možete uključiti i podesiti način snimanja zvuka.
Na primer ako žetite da uključite snimanje zvuka na kameri broj 4 treba uraditi
sledeće:
Kliknite na strelicu u ravni “Camera 4” i izeberite opciju “Sound Card” ako se
zvuk povezuje na mikrofonski ulaz zvučne kartice ili “Card 1” ako je zvuk
povezan na samu karticu za video nadzor. Sa ovom opcijom treba biti pažljiv jer
neke kartice nemaju povezane mikrofonske ulaze i one nisu u funkciji. Te kartice
mogu da snimaju samo jedan zvuk i to preko mikrofonskog ulaza zvučne kartice.
Ako dodajemo više zvukova, npr koristimo dve UCC4 kartice sa dva mikrofona,
biramo “Card 2” uz kameru koju želimo snimiti sa drugim zvukom. U svakom
trenutku možemo snimljeni zvuk pridružiti bilo kojoj slici tako što na “Camera 4”
selektujemo “No Audio”, a kod neke druge kamere selektujemo “Sound card”
prema gore navedenom načinu.
Klikom na jezičak “Password” otvara se prozor za definisanje šifri za
korisnike. U sistemu su definisana dva korisnika, SUPER i OPERATOR. SUPER
je korisnik sa najviše prava, dok OPERATOR je korisnik koji može samo da
gleda kamere i da pregledava snimljeni materijal i može da ugasi program ako je
to dozvoljeno na jezičku “Opreration Setting” (Allow Operator to Exit).
Prilikom definisanja šifre za korisnika moramo biti prijavljeni u program kao
korisnik SUPER. Šifra se menja tako što se dva puta upiše nova šifra. Ispod
“PASSWORD” i “CONFIRM” u ravni korisnika “SUPER” ili “OPERATOR”. Za
svaku promenu podešavanja je neophodno da to potvrdimo sa dugmićem “Apply”
(Primeni)
Jezičak “Recording” služi za podešavanje rezolucije i načina snimanja. U
programu su definisana tri rezolucije snimanja:
LOW:
192x144 (PAL), 160x120 (NTSC)
HIGH:
384x288 (PAL), 320x240 (NTSC)
SUPER:
768x576 (PAL) ili 640x480 (NTSC)
Kako povećavamo rezoluciju snimka tako raste i zahtev za slobodnim
prostorom na čvrstom disku računara.
“Recording Mode” služi za definisanje načina snimanja. Podrazumevani
način snimanja je “Circular” što znači da kada se čvrsti disk napuni sa podacima,
program briše najstarije zapise iz arhive snimljenog materijala. Opcija “Linear”
znači da kada se čvrsti disk napuni snimanje se zaustavlja i korisnik se
upozorava da je čvrsti disk pun i da treba ručno da arhivira ili da obriše zapise.
Jezičak “Display” služi da definišemo koje će se kamere prikazivati u
sekvencijalnom prikazivanju i koliko će se zadržavati na pojedinačnoj kameri.
Sekvencijalni prikaz uključujemo klikom na dugme “SEQ” koji se nalazi u gornjem
desnom uglu u samom programu Pico2000.
Posle potvrđivanja promena (Apply) možemo kliknuti na dugme “OK” da bi
zatvorili prozor “Operation Setting”
Klikom na “Camera Setting” pojavljuje se prozor u kojem možete odrediti
koje će kamere biti uključene, a koje isključene. Ako želimo snimanje u realnom
vremenu (25 slika u sekundi), moramo ugasiti sve kamere, a ostaviti samo jednu
uključenu kameru. To možemo uraditi tako da kliknemo na svaku kvačicu u
koloni “Active” za svaku kameru koju želimo ugasiti i to potvrdimo sa “Apply”. Sa
“OK” možemo zatvoriti prozor.
Dugme “Recorder Setting” služi za podešavanje planskog snimanja. Svakoj
kameri možemo zadati jedan određeni interval u kome će snimati planski. Postoji
štelovanje planskog snimanja za dane u nedelji (Ponedeljak – Petak) i za vikend
(Subota – Nedelja). Kada je plansko snimanje uključeno na prozoru programa
Pico2000 sa desne strane ispod odeljka “RECORD” broj kamere koja snima
planski je zelene boje.
Korisničko okruženje PICO2000
Pri pokretanju sistema za video nadzor, otvara se program Pico2000 i
vidimo sliku kao što izgleda gornja slika. Ekran je podeljen na više delova. Deo
za prikaz kamera zauzima najveći deo ekrana i dok kamere nisu priključene one
su prikazane kao plavi pravougaonici. Drugi deo je deo sa statusnim tasterima u
gornjem desnom uglu i pruža se prema dole i podeljena je u dve grupe. Grupu
“DISPLAY” i “RECORD”. Treći deo je deo sa tasterima za podešavanje i gašenje
programa.
1.
Tasteri za podešavanje režima prikaza kamera 1, 2x2,
4x4
2.
Taster za sekvencijalni prikaz. Ako se prikazuje
pojedinačna kamera i ako ima više priključenih kamera
na system, tada se one menjaju u zavisnosti kolika je
vrednost upisana pod Utility – Operation Setting –
Display – Dwell time (in sec).
3.
Tasteri koji prikazuju koji su od raspoloživih ulaza
aktivni. Aktivne kamere su žute boje.
4.
Taster za indikaciju statusa kamere (kanala). Ako
kamera snima:
5.
a)
Ručno
Žuta boja
b)
Pokret
Crvena boja
c)
Planski
Zelena boja
Taster za pokretanje ručnog snimanja na svim
kamerama “REC”. Svi tasteri dobijaju žutu boju i dok ne
kliknemo ponovo na dugme “REC” one će snimati.
6.
Taster za uključivanje prikaza preko celog ekrana.
7.
Taster za izlaz iz sistema za video nadzor. U ovom
slučaju program se gasi i prestaje svako dalje snimanje,
sve dok ne startujemo ponovo aplikaciju pico2000.
8.
Prikaz trenutnog sistemskog datuma i vremena na
računaru.
9.
Indikator preostalog slobodnog prostora na disku
prikazan u donjem delu ekrana prikazuje količinu
zauzetog prostora i prostora dostupnog za snimanje.
Boja indikatora progresa će se postepeno promeniti iz
plave (prazno) u crvenu (puno).
10.
Korisnik koji je prijavljen u sistem.
Klikom sa desnim tasterom miša na jednu od kamera pojavljuje se panel za
detekciju pokreta za tu kameru. Na samoj slici kamere iscrtava se rešetkasta
podela senzora pokreta na slici. Klikom levim tasterom miša na kvadratić rešetke
detekcije pokreta, aktivira se pojedini kvadratić. Sve kvadratiće aktiviramo klikom
na dugme “Select All”. Osetljivost se šteluje povećavanjem vrednosti ispod
“Sensitivity setup”. Vrednost ispod “Post Motion Rec (sec)” označava sekunde
koliko će program još snimati nakon prestanka pokreta na slici. Klikom na “Close”
zatvaramo panel za detekciju pokreta za kameru.
Pregled snimljenog materijala (PLAYBACK)
Taster “PLAYBACK” služi za uključenje plejera sa kojim možemo
pregledavati snimljeni materijal. Klikom na njega otvara se prozor kao na slici.
Prva opcija koja se podešava kod ovog prozora je izbor servera sa koga se
otvaraju snimljeni meterijali. “Remote” – ako je zapis na nekom mrežnom
računaru, ili “Local” – ako je snimljeni materijal na računaru na kojem koristimo
program za video nadzor. “Server” ime računara (u ovom slučaju lokalni računar)
“Camera” predstavlja identifikacioni broj kamere koji želimo pregledati. “Date”
nam daje listu datuma koji su dostupni za prethodno izabranu kameru. Kada
izaberemo dan (datum) koji nas interesuje dobijamo na donjem levom uglu
grafički prikaz rasporeda snimaka. Listu raspoloživih snimaka dobijamo klikom na
dugme “File Record”. Kod ove vrste pregleda nam je lakše pregledati raspoložive
snimke. Kada izaberemo snimak označimo plavom bojom njeno ime i kliknemo
na žutu ikonicu iznad tastera “File Record”. Razlikujemo dve ikonice “Open File”
– Otvara označeni fajl i “Open Multiple Files” – otvara označeni fajl i sve ostale
fajlove koji su snimljeni posle označenog fajla. Pregled materijala možemo
ubrzati pomeranjem klizača ispod oznake „Speed“.
Pico2000 u podrazumevanom režimu koristi kompresiju Indeo v5.0. Bolji
kvalitet snimka možemo postići korišćenjem MPEG4 kompresije, koji se aktivira
preko regedit aplikacije u Start Menu-u preko naredbe Run.
Pre početka operacije treba ugasiti program za video nadzor i treba
napraviti bezbednosnu kopiju registri baze Windows-a preko regedit aplikacije.
Nakon toga trebamo locirati slog HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE >
Univision Canada Limited > Pico2000. Potrebno je označiti naziv CODEC i treba
kliknuti dva puta na njega. Kada se otvori prozor “Edit String”, treba da
prepravimo vrednost IV50 u MP42. Sada možemo da zatvorimo regedit i da
ponovo pokrenemo program za video nadzor. Snimci će sada biti u MPEG4
formatu i zauzimaće manje mesta na čvrstom disku računara, a time i
produžavati ukupno vreme snimanja.
Download

Uputstvo za instalaciju i korišćenje kartice UCC4 za video nadzor