.PORTFOLIo.
MIRZA MULIĆ SPEC.SCI.ARH.
Mirza Mulić spec.sci.arh.
Rođen sam 03.07.1988. godine u Bijelom Polju.
Osnovnu školu, kao i srednju elektrotehničku školu završio sam u Bijelom Polju.
Studije Arhitekture upisao sam 2007. godine u Podgorici. Osnovne trogodišnje studije završio sam u junu 2010. godine, sa
prosjekom 8.49 (C ) , kada upisujem specijalističke akademske studije na projektantskom smjeru. Diplomirao sam u Novebru
2011.godine na temu "Kulturni centar u Bijelom Polju" , sa ocjenom 10 ( A ) , čime stičem zvanje specijaliste arhitekture (
spec.sci.arh ) .
Nakon završetka studija sticao sam praktična iskustva u arhitektonskim kancelarijama "BUILDING BIRO" i "ARHING Inzenjering"gdje
sam učestvovao u izradi idejnih i glavnih projektata stambenih i poslovnih, obrazovnih objekata, kao i enterijera.
U toku studija učestvovao sam na studentskim izložbama, kao i međunarodnim konkursima
- član prvonagrađenog rada “EPICENTAR” na međunarodnom konkursu za uređenje
gradskog trga u Bijelom Polju 2010. godine;
- član trećenagrađenog rada “KASKADA” na međunarodnom konkursu za idejno rješenje
osnovne škole Dušan Korać, u Bijelo Polju 2010. godine;
- član otkupnog rada “LIBERTY” na studentskom konkursu za uređenje gradskog trga
grada Žabljaka, 2011. godine );
- član drugonagrađenog rada “strelica” na međunarodnom konkursu za skulpturu "nulti kilometar"
u baru, 2013. godine ).
Jedan sam od osnivača NVO Društvo mladih arhitekata Bijelog Polja, koje za cilj ima podizanje svijesti građana toga grada o
arhitekturi i urbanizmu.
kontakt
tel. 069/ 60-14-14 ; e-mail. [email protected]
SINTEZNI PROJEKTI....
projekat: ADMINISTRATIVNA ZGRADA
mjesto: PODGORICA
godina studija: III
profesor: BOŽIDAR MILIĆ, dipl.ing.arh
projektant: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh
project: ADMINISTRATIVE BUILDING
place: PODGORICA
year of study: III
professor: BOŽIDAR MILIĆ, arh.
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh.
projekat: FABRIKA KOZNE OBUCE
mjesto: PODGORICA
godina studija: III
profesor: RIFAT ALIHODzIC, dipl.ing.arh
projektant: MIRZA MULIC, spec.sci.arh
project: MANUFACTORY OF LEATHER SHOES
place: PODGORICA
year of study: III
professor: RIFAT ALIHODzIC, arh.
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh.
projekat: OLIMPISKI BAZEN
mjesto: BIJELO POLJE
godina studija: III
profesor: RIFAT ALIHODzIC, dipl.ing.arh
projektant: MIRZA MULIC, spec.sci.arh
project: OLYMPIC POOL
place: BIJELO POLJE
year of study: III
professor: RIFAT ALIHODzIC, dipl.ing.arh.
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh.
projekat: FAKULTET DRUŠTVENIH NAUKA
mjesto: PODGORICA
godina studija: II
profesor: SVETISLAV POPOVIĆ, dipl.ing.arh
projektant: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh
project: FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
place: PODGORICA
year of study: II
professor: SVETISLAV POPOVIĆ, arh.
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh.
projekat: GRADSKA GARAŽA
mjesto: PODGORICA
godina studija: IV
profesor: NIKOLA DRAKIĆ, dipl.ing.arh
projektant: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh
project: CITY GARAGE
place: PODGORICA
year of study: IV
professor: NIKOLA DRAKIĆ, dipl.ing.arh
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh.
projekat: KULTURNI CENTAR
mjesto: BIJELO POLJE
godina studija: IV
mentor: RIFAT ALIHODzIC, dipl.ing.arh
projektant: MIRZA MULIC, spec.sci.arh
project: CULTURAL CENTAR
place: BIJELO POLJE
year of study: IV
mentor: RIFAT ALIHODzIC, arh.
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh.
STAMBENI OBJEKTI....
projekat: PORODICNA KUĆA - MULIĆ
mjesto: BIJELO POLJE
project: FAMILY HOUSE - MULIC
povrsina: 265,00 m2
floor area: 265,00 m2
projektant: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh.
place: BIJELO POLJE
projekat: VILA "ĆETKOVIĆ"
mjesto: BIJELO POLJE
project: VILLA "CETKOVIC"
povrsina: 300,00 m2
floor area: 300,00 m2
projektant: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh.
place: BIJELO POLJE
projekat: EKO VIKENDICA
mjesto: PLAV
project: ECO HOLIDAY HOUSE
place: PLAV
povrsina: 53,00 m2
floor area: 53,00 m2
projektant: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh.
osnova prizemlja
OSTAVA
SPRAT
F
PRIZEMLJE
osnova sprata
projekat: vila "BULjARICA"
mjesto: BAR
project: villa "BULjARICA"
povrsina: 290,00 m2
floor area: 290,00 m2
projektant: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh.
place: BAR
M
9 x 17.5 cm
8 x 30 cm
F
9 x 17.5 cm
8 x 30 cm
4 x 17.5 cm
3 x 30 cm
40
+ 1.90
+ 1.90
+ 1.20
+ 1.20
8 x 15 cm
7 x 30 cm
osnova prizemlja
+ 1.20
+ 1.20
±0.00
projekat: Vila "CIKIC"
mjesto: BIJELO POLjE
project: RESIDENTAL HOUSE "CIKIC"
place: BIJELO POLjE
povrsina: 460,00 m2
floor area: 460,00 m2
projektant: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh.
osnova prizemlja
projekat: apartmani "MARELICA"
mjesto: BAR
project: apartmens "MARELICA"
povrsina: 290,00 m2
floor area: 290,00 m2
projektant: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh.
place: BAR
projekat: zgrada "NOVA GRADNjA" P+15
mjesto: BAR
project: building "NOVA GRADNjA"
povrsina: 16.700,00 m2
floor area: 16.700,00 m2
projektant: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh.
place: BAR
ENTERIJERI....
projekat: ENTERIJER STAMBENE JEDINICE
mjesto: BOKEŠKA ULICA, PODGORICA
project: INTERIOR OF THE HOUSING UNITS
površina: 160,00 m2
floor area: 160,00 m2
projektanti: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh
planners: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh.
place: GOLUBOVCI, PODGORICA
projekat: ENTERIJER DNEVNE SOBE "MULIĆ"
mjesto: BIJELO POLjE
godina : 2014
projektant:MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh
project: INTERIOR OF LIVING ROOM "MULIC"
place: BIJELO POLjE
year: 2014
planner: MIRZA MULIC, spec.sci.arh
projekat: RESTORAN "GOLUBOVCI"
mjesto: GOLUBOVCI, PODGORICA
project: RESTORAN "GOLUBOVCI"
površina: 230,00 m2
floor area: 230,00 m2
projektanti: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh / NIKOLA PANTOVIĆ, spec.sci.arh.
planners: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh / NIKOLA PANTOVIĆ, spec.sci.arh.
place: GOLUBOVCI, PODGORICA
KONKURSI....
projekat: OSNOVNA SKOLA "DUSAN KORAĆ"
mjesto: BIJELO POLjE
povrsina: 5.819,00 m2
nagrada: TREĆA NAGRADA
godina : 2010
projektni tim: RIFAT ALIHODzIĆ, dipl.ing.arh / MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh /
EMA ALIHODzIĆ, spec.sci.arh. / IMER FRANCA, spec.sci.arh.
project: PRIMARY SCHOOL "DUSAN KORAC"
place: BIJELO POLjE
floor area: 5.819,00 m2
prize: THIRD PRIZE
year: 2010
project team: RIFAT ALIHODzIĆ, dipl.ing.arh / MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh /
EMA ALIHODzIĆ, spec.sci.arh. / IMER FRANCA, spec.sci.arh.
projekat: GRADSKI TRG U "BIJELOM POLJU"
mjesto: BIJELO POLjE
površina: 10.000,00 m2
nagrada: PRVA NAGRADA
godina : 2010
projektni tim: RIFAT ALIHODžIĆ, dipl.ing.arh / MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh /
EMA ALIHODžIĆ, spec.sci.arh. / IMER FRANCA, spec.sci.arh.
project: CITY SQUARE IN BIJELO POLJE
place: BIJELO POLjE
floor area: 10.000,00 m2
prize: FIRST PRIZE
year: 2010
project team: RIFAT ALIHODžIĆ, dipl.ing.arh / MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh /
EMA ALIHODžIĆ, spec.sci.arh. / IMER FRANCA, spec.sci.arh.
projekat: UREDENjE TRG GRADA "ŽABLJAKA"
mjesto: ŽABLjAK
površina: 7.000,00 m2
nagrada: OTKUPNI RAD
godina : 2011
projektni tim:MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh / NIKOLA PANTOVIĆ, spec.sci.arh.
TEODORA GOJŠINA, bech.arh. / ELDIN KANALIĆ, bech.arh.
project: SQUARE ARRANGEMENT OF "ZABLJAK"
place: ZABLjAK
floor area: 7.000,00 m2
prize: REPURCHASE
year: 2011
project team: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh / NIKOLA PANTOVIĆ, spec.sci.arh.
TEODORA GOJŠINA, bech.arh. / ELDIN KANALIĆ, bech.arh.
projekat: KONKURS "NULTA TAČKA"
mjesto: BAR
nagrada: DRUGA NAGRADA
godina : 2013
projektni tim:JASMINA SALKOVIĆ, spec.sci.arh
/ MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh /
GORDANA ROVČANIN, spec.sci.arh.
project: COMPETITION "ZERO POINT"
place: BAR
prize: SECOND PRIZE
year: 2013
project team: JASMINA SALKOVIĆ, spec.sci.arh / MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh /
GORDANA ROVČANIN, spec.sci.arh.
razvoj IDEJE
B=1.618 A
AF
Dimenzionalno rjeöenje ZNAKA
a
ARHITEKTONSKI
F A K U L T E T
p o d g o r i c a
ARHITEKTONSKI
F A K U L T E T
p o d g o r i c a
Dimenzionalno rjeöenje LOGOTIPA
b
c
3
b
ARHITEKTONSKI
F A K U L T E T
PO D G O R I CA
ARHITEKTONSKI
F A K U L T E T
PO D G O R I CA
ARHITEKTONSKI
F A K U L T E T
PO D G O R I CA
b
projekat: KONKURS "LOGO Arhitektonskig fakulteta"
mjesto: PODGORICA
nagrada: godina : 2014
projektni tim:MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh / NIKOLA PANTONIĆ, spec.sci.urb.
project: COMPETITION "LOGO for architecture school"
place: podgorica
prize: year: 2014
project team: MIRZA MULIĆ, spec.sci.arh / NIKOLA PANTONIĆ, spec.sci.urb.
design by
Mirza Mulic
Download

P O R T F O L I o - Mirza Mulic spec. sci. arh.