HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
1. YIL
I. YARIYIL (GÜZ)
a
No
Kodu
Optik
kod
Şube
1.
BES 105
361105
001
2.
BES 185
361185
001
3.
BES 186
361186
001-002
4.
KİM 133
333133
5.
KİM 137
6.
T
U
K
AKTS
Mesleki Oryantasyon
1
0
1
1
Beslenme İlkeleri-I
2
0
2
3
Beslenme İlkeleri Uygulaması-I
0
3
1
3
001
Temel Kimya-I
3
0
3
3
333137
001
Temel Kimya Laboratuvarı-I
0
3
1
2
MAT 117
804117
001
Temel Matematik
3
0
3
3
7.
İNG 127
301127
86-87
Temel İngilizce-I
2
2
3
3
8.
TKD 103
490103
108-109
Türk Dili-I
2
0
2
2
ZORUNLU OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
13
8
16
20
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKTS
Optik
kod
Şube
Zorunlu Dersler
No
Kodu
1.
BES103a
361103
001
Beslenme Bilimlerinde Temel
İlkeler-I
1
0
1
3
2.
BES 107
361107
001
Beslenme Antropolojisi
1
0
1
3
3.
BES 115
361115
001-002
Türk Mutfak Kültürü
1
0
1
3
4.
BES 117
361117
001
Dünyada Su ve Besin Kaynakları
1
0
1
3
5.
İLT 100
563100
002
İletişim
3
0
3
4
6.
SOS 103
345103
001
Toplum Bilim
2
0
2
4
7.
EKO 115
347115
008
Genel İktisat
3
0
3
4
SEÇMELİ OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
10
1. YARIYILDA ALINMASI GEREKEN TOPLAM AKTS
30
Ders ingilizcedir.
1. YIL
II. YARIYIL (BAHAR)
Kodu
Optik
kod
1.
BES 187a
361187
001
2.
BES 188a
361188
3.
KİM 134
4.
T
U
K
AKT
S
Beslenme İlkeleri-II
2
0
2
3
001002
Beslenme İlkeleri Uygulaması-II
0
3
1
3
333134
001
Temel Kimya-II
3
0
3
3
KİM 138
333138
001
Temel Kimya Laboratuvarı-II
0
3
1
2
5.
MEB 102
388102
001
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
3
0
3
3
6.
BES 108
361108
001
Demografik Yapı ve Sağlık
2
0
2
2
7.
ING 128b
301128
86-87
Temel İngilizce-II
2
2
3
3
8.
TKD 104
490104
108109
Türk Dili-II
2
0
2
2
9.
BEB 650
629650
199
Temel Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Kullanımı
0
2
1
2
14
10
18
23
No
Şube
Zorunlu dersler
ZORUNLU OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
No
Kodu
Optik
kod
Şube
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKT
S
1.
ANT 105
352105
001
Antropolojiye Giriş
3
0
3
4
2.
BES 104c
361104
001
Beslenme Bilimlerinde Temel
İlkeler- II
1
0
1
3
3.
BES 120
361120
001
Sağlıklı Besin Seçimi
1
0
1
3
4.
İLT 100
563100
002
İletişim (web yok)
3
0
3
3
5.
PSİ 108
344108
001
Temel Psikoloji
2
0
2
4
SEÇMELİ OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
2. YARIYILDA ALINMASI GEREKEN TOPLAM AKTS
a
Ön koşul: BES 185 ve BES 186
Ön koşul: ING 127
c
Ders ingilizcedir.
b
7
30
2. YIL
III. YARIYIL (GÜZ)
No
Kodu
Optik
kod
1.
BES 221a
361221
2.
BES 250a
361250
3.
BES 251a
361251
4.
ANA 211
304211
001002
001
001003
001
5.
FZY 211
340211
6.
MİK 203
7.
ING 237
8.
AİT 203
Şube
Zorunlu Dersler
T
U
K
AKTS
Beslenme Biyokimyası-I
3
0
3
4
Besin Kimyası ve Analizleri -I
Besin Kimyası ve Analizleri
Uygulamaları-I
Anatomi-I
2
0
2
3
0
3
1
3
2
0
2
2
001
Fizyoloji-I
2
0
2
2
309203
001
Genel Mikrobiyoloji
2
2
3
5
301237
86-87
İngilizce-III
3
0
3
3
305203
096
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
2
0
2
2
16
5
18
24
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKTS
1
0
1
3
1
0
1
3
1
2
2
4
1
0
1
3
1
0
1
3
3
0
3
5
ZORUNLU OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
No
Kodu
1.
BES 201b
Optik
kod
361201
361203
Şube
5.
BES 216a
361216
001
Beslenmeye Giriş-I
İşçi Beslenmesi
Standart Yemek Tarifeleri
Geliştirme
Besin Tüketim Durumunun
Değerlendirmesinde Temel
Yaklaşımlar
Egzersiz ve Beslenme
6.
BİS 201
516201
004
Bilgisayar Bilimi
2.
3.
BES 203
a
BES 205
a
361205
001
001
001002
BES 207a
4.
361207
001
SEÇMELİ OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
3. YARIYILDA ALINMASI GEREKEN TOPLAM AKTS
a
Ön koşul: BES 185, BES 186, BES 187, BES 188
Ders ingilizcedir.
b
6
30
2. YIL
IV. YARIYIL (BAHAR)
No
Kodu
Optik
kod
1.
BES 220a
361220
2.
BES 222b
361222
3.
BES 252c
361252
4.
BES 253c
361253
5.
ANA 212
304212
001004
001004
001004
001006
001
6.
FZY 212
340212
001
7.
MİK 222
309222
001
8.
ING 238
301238
86-87
9.
No
1.
2.
Şube
Zorunlu Dersler
T
U
K
AKTS
Anne ve Çocuk Beslenmesi
2
1
2
2
Beslenme Biyokimyası-II
3
0
3
4
Besin Kimyası ve Analizleri-II
2
0
2
3
0
3
1
3
2
0
2
2
Fizyoloji-II
2
0
2
2
Besin Mikrobiyolojisi
2
2
3
4
3
0
3
3
2
0
2
2
18
6
20
25
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKTS
004
Bilgisayar Bilimi web yok
3
0
3
5
Besin Kimyası ve Analizleri
Uygulamaları-II
Anatomi-II
İngilizce-IV
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp TarihiAİT 204
305204
96
II
ZORUNLU OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
Optik
kod
516201
Kodu
BİS 201
361248
001
Beslenme Ekolojisi
1
0
1
3
d
BES 202
BES 204a
361202
361204
001
0
1
3
001
Beslenmeye Giriş-II
Yaşlılıkta Beslenme
1
4.
1
0
1
3
5.
BES 206e
361206
001
Besin Toksikolojisi
1
0
1
3
6.
BES 217
a
361217
001
Sporcu Beslenmesi
1
0
1
3
BES 208
f
361208
001
Besin-Besin Ögesi Etkileşimi
1
0
1
3
8.
BES 210
a
361210
001
Besin İşleme Yöntemleri
1
0
1
3
9.
BES 200
361200
001
Sağlığın Geliştirilmesi
1
0
1
3
3.
7.
BES 248
Şube
SEÇMELİ OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
4. YARIYILDA ALINMASI GEREKEN TOPLAM AKTS
a
Ön koşul: BES 185, BES 186, BES 187, BES 188
Ön koşul: BES 221
c
Ön koşul: BES 250, BES 251
d
Ders ingilizcedir.
e
Ön koşul: Genel Toksikoloji
f
Ön koşul:Temel biyokimya veya BES 221 dersini almış olmak
b
5
30
3. YIL
V. YARIYIL (GÜZ)
No
Kodu
Optik
kod
1.
BES 350a
361350
001
2.
BES 351a
361351
001
3.
BES 321b
361321
001
4.
BES 343b
361343
5.
BES 360b
361360
6.
BES 361b
361361
7.
BES 347b
361347
Şube
001002
001004
001006
001
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
2
0
2
3
0
3
1
2
3
0
3
3
3
0
3
3
2
0
2
3
0
3
1
2
2
0
2
2
12
6
14
18
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKTS
1
0
1
3
1
1
2
3
1
0
1
3
1
0
1
3
1
1
2
3
1
0
1
3
Çocuk Hastalıklarında Beslenme
Tedavisi-I
Çocuk Hastalıklarında Beslenme
Tedavisi Uygulaması-I
Toplumda Beslenme Durumunun
Saptanması
Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda
Beslenme-I
Hastalıklarda Diyet Tedavisi -I
Hastalıklarda Diyet Tedavisi
Uygulaması-I
Beslenme Eğitimi
ZORUNLU OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
No
Kodu
1.
BES 301c
Optik
kod
361301
2.
BES 305d
361305
001
3.
BES 307
361307
001
4.
BES 309b
361309
001
5.
BES 313
361313
001
6.
BES 317
361317
001
Diyetetik-I
Beslenme ve Diyetetik Alanına
Yönelik Bilgisayar Uygulamaları
Beslenme Durumu Tarama Testleri
Enerji Harcaması ve Fiziksel
Aktivite Düzeyini Saptama
Yöntemleri
Toplu Beslenme Hizmetlerinde
Kalite Sistemleri
Kanser ve Beslenme
361325
001
Fonksiyonel Besinler ve Sağlık
1
0
1
3
355331
004
İşletme Bilgisi
2
0
2
4
7.
BES 325
8.
İYB 331
e
Şube
001
SEÇMELİ OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
12
5. YARIYILDA ALINMASI GEREKEN TOPLAM AKTS
30
a
Ön koşul: BES 220
Ön koşul: BES 185, BES 186, BES 187, BES 188
c
Ders ingilizcedir.
d
Ön koşul: BIS 201
e
Ön koşul: BES 252, BES 253
b
3. YIL
VI. YARIYIL (BAHAR)
No
Optik
kod
Kodu
Şube
1.
BES 352a
361352
001
2.
BES 353a
361353
001
3.
BES 322b
361322
001
4.
BES 334
361334
5.
BES 344c
361344
6.
BES 362d
361362
001
001002
001
7.
BES 363d
361363
001
8.
HAS 302
382302
001
Dersin Adı
T
U
K
AKTS
2
0
2
3
0
3
1
2
3
0
3
3
2
0
2
2
3
0
3
3
2
0
2
3
0
3
1
2
2
0
2
2
14
6
16
20
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKTS
Diyetetik-II
Besin ve Besin Ögesi ile İlaç
Etkileşimi
Beslenme Antropometrisi
1
0
1
3
1
0
1
3
1
0
1
2
Gıda Katkı Maddeleri
Diyetetik Uygulamalarında İlke ve
Sorunlar
Çocukluk ve Adolesan Dönemde
Beslenme
Engelli Bireylerde Beslenme
Acil ve Afet Durumlarında
Beslenmenin Yönetimi
1
0
1
2
1
1
2
3
1
0
1
3
1
0
1
3
1
0
1
2
1
1
2
3
Çocuk Hastalıklarında Beslenme
Tedavisi- II
Çocuk Hastalıklarında Beslenme
Tedavisi Uygulaması- II
Toplumda Beslenme Sorunları ve
Epidemiyolojisi
Besin Kontrolü ve Mevzuatı
Toplu Beslenme Yapan
Kurumlarda Beslenme -II
Hastalıklarda Diyet Tedavisi-II
Hastalıklarda Diyet Tedavisi
Uygulaması-II
Toplum ve Sağlık
ZORUNLU OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
No
1.
2.
Kodu
BES 302e
BES 306
3.
BES 308
4.
BES 310
5.
6.
8.
9.
10
.
BES 315
Optik
kod
361302
Şube
001
f
361306
001
361308
001
361310
001
361315
001
361316
001
361318
001
361326
001
g
BES 316h
BES 318h
BES 326
BES 328c
001Özel Gruplarda Menü Planlama
003
SEÇMELİ OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
361328
6. YARIYILDA ALINMASI GEREKEN TOPLAM AKTS
a
Ön koşul: BES 350, BES 351
Ön koşul: BES 321
c
Ön koşul: BES 343
d
Ön koşul: BES 360, BES 361
e
Ders ingilizcedir.
f
Temel biyokimya veya BES 221 ve BES 222
g
BES 350, BES 351
h
BES 220, BES 350, BES 351
b
4. YIL
10
30
VII. YARIYIL (GÜZ)
No
Optik
kod
Kodu
1.
BES 421
361421
2.
BES 435
361435
2.
BES 448ab
361448
3.
BES 449
ab
361449
4.
BES 450ab
361450
5.
BES 451ab
361451
6.
BES 453a
361453
ZORUNLU OLARAK
Şube
001020
001010
001
001
2.
BES 401
361401
001
3.
BES 403d
361403
4.
BES 405
361405
5.
BES 407
361407
6.
BES 411
361411
7.
BES 425
361425
BİS 401
SEÇMELİ OLARAK
U
K
AKTS
Proje Planlama İlkeleri
0
2
1
1
Seminer Hazırlama
0
2
1
1
Klinik Beslenme Çocuk Stajı
0
14
6
7
0
14
6
7
0
14
6
7
0
14
6
7
0
35
9
6
0
67
23
22
T
U
K
Klinik Beslenme Erişkin Stajı
Toplu Beslenme Sistemleri
Stajı
H.Ü.Dışı Hastane ve Kurum
Stajı
Toplum Sağlığında
001
Beslenme Stajı
ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
c
1.
Kodu
T
001
001003
001006
Optik
kod
516401
No
Dersin Adı
Şube
Seçmeli Dersler
Biyoistatistik
Uygulamalı Beslenme-I
Doğumsal Metabolizma
001
Hastalıklarında Beslenme
Tedavisi
Diyetetikte Araştırma
001
Planlama
001
Besin Güvenliği
Beslenme ve Diyetetik
001
Alanında Etik
001Beslenme ile İlintili
002
Hastalıkların Biyokimyası
ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
7. YARIYILDA ALINMASI GEREKEN TOPLAM AKTS
a
Ön koşul: 1, 2 ve 3. sınıftaki tüm BES kodlu dersler
Bir yarıyılda öğrenci yalnızca 2 staj dersi kodlayabilir.
c
Ders İngilizcedir.
d
Ön koşul: BES 350, BES 351, BES 352, BES 353
b
4. YIL
3
0
3
6
1
0
1
3
1
1
2
4
1
0
1
3
1
0
1
2
1
0
1
2
2
0
2
5
8
30
VIII. YARIYIL (BAHAR)
1.
BES 450ab
Optik
kod
361450
2.
BES 449ab
361449
No
3.
4.
5.
6.
No
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
Kodu
Şube
001
Dersin Adı
Klinik Beslenme Çocuk Stajı
001
Klinik Beslenme Erişkin Stajı
001BES 450ab
361450
Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
003
001H.Ü.Dışı Hastane ve Kurum
BES 451ab
361451
006
Stajı
001BES 422c
361422
Proje Çalışması
020
001BES 436d
361436
Seminer Sunma
010
ZORUNLU OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
Kodu
BES 402e
Optik
kod
361402
Şube
Seçmeli Dersler
001
Uygulamalı Beslenme-II
Beslenme ve Diyetetik Alanında
BES 404f
361404 001
Danışmanlık Hizmeti
Beslenme ve Diyetetik Alanında
BES 406
361406 001
Branşlaşma
Beslenme Davranışı
g
BES 408
361408 001
Bozuklukları
Besin Duyarlılığı ve Alerjilerinde
BES 410h
361410 001
Beslenme
Yetişkinlerde Enteral ve
BES 412i
361412 001
Parenteral Beslenme
Pediatride Enteral ve Parenteral
BES 414j
361414 001
Beslenme
BES 416
361416 001
Beslenme ve Genetik
001Beslenme ile İlintili Hastalıkların
BES 425
361425
002
Biyokimyası
SEÇMELİ OLARAK ALINMASI GEREKEN AKTS TOPLAMI
T
U
K
0
14
6
AK
TS
7
0
14
6
7
0
14
6
7
0
14
6
7
0
3
2
5
0
2
1
3
0
33
15
22
T
U
K
1
0
1
AK
TS
3
1
0
1
2
1
0
1
2
1
0
1
2
1
0
1
2
1
1
2
4
1
1
2
4
1
0
1
2
2
0
2
5
8. YARIYILDA ALINMASI GEREKEN TOPLAM AKTS
8
30
PROGRAM AKTS ÖZPROGRAM AKTS ÖZETİ
a
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi
174
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi
66
PROGRAMDAN MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ AKTS KREDİLERİNİN TOPLAMI
240
Ön koşul: 1, 2 ve 3. sınıftaki tüm BES kodlu dersler
Bir yarıyılda öğrenci yalnızca 2 staj dersi kodlayabilir.
c
Ön koşul: BES 421
d
Ön koşul: BES 435
e
Ders ingilizcedir.
f
Ön koşul: BES 347
g
Ön koşul: BES 360, BES 361, BES 362, BES 363
h
Ön koşul: BES 350, BES 351, BES 352, BES 353
i
Ön koşul: BES 360, BES 361, BES 362, BES 363
j
Ön koşul: BES 350, BES 351, BES352, BES 353
b
Download

2014-2015 Ders Listesi ve Kodları