Bağıl Değerlendirme Sistemi Tanıtıldı
TÜPRAŞ ile Ar-Ge İşbirliği Toplantısı
Üniversitemizde 2013-2014
öğretim yılında uygulanmaya
başlanan “Bağıl Değerlendirme
Sistemi” tanıtım toplantısı Mavi
Salon’da yapıldı.
Öğretim Üyelerimiz ve TÜPRAŞ
Ar-Ge Merkezi Ekibi, ikili işbirliği
imkanlarını değerlendirmek üzere
Üniversitemizde bir toplantı yaptı.
Sayfa 3
Sayfa 3
HABERLER
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDEN
O C A K -Ş U B AT 2 0 14
K ı r ı k k a l e Ü n i v e r s i t e s i Ya y ı n O r g a n ı
İ k i Ay l ı k B ü l t e n
Prof. Dr. Adnan
Karaismailoğlu’na
Teşekkür Yemeği
Prof. Dr. Ekrem Yıldız Yeniden Rektör
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, Üniversitemiz Rektörlük seçiminde 350
oyla birinci sırada yer alan Prof. Dr. Ekrem Yıldız’ı Rektör olarak yeniden atadı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kırıkkale
Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Prof. Dr. Ekrem Yıldız’ın
yeniden atandığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:
“Sayın Cumhurbaşkanımız, Kırıkkale Üniversitesi
Rektörlüğü’ne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın
130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13
üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun
önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Ekrem Yıldız’ı
yeniden atamışlardır.”
09 Ocak 2013 günü yapılan rektör adayı belirleme
seçiminde Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof.
Dr. Ekrem Yıldız 350, Prof. Dr. Yahya Kemal Yavuz
Gürer 64, Prof. Dr. Mahmut Özdemir 41, Prof. Dr.
Osman Çağlayan 1, Prof. Dr. Mehmet Kutlu 1 ve Prof.
Dr. Nasuh Uslu 1 oy almıştı.
Yükseköğretim Genel Kurulu’nda yapılan seçim
sonucunda da Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Prof. Dr. Yahya
Kemal Yavuz Gürer ve Prof. Dr. Mahmut Özdemir’in
ismi Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmişti.
İki Fakültemize Dekan Ataması Yapıldı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na
Prof. Dr. Ahmet Bilgin
yeniden, yeni kurulan İslami
İlimler Fakültesi Dekanlığı’na
Prof. Dr. Eyup Baş atandı.
Üniversitemiz, Avrupa
Komisyonu Tarafından
‘Diploma Eki’ Etiketi İle
Ödüllendirildi
Bologna
süreci
kapsamında
Üniversitemiz tarafından yürütülen
Uluslararasılaşma
ve
Tanınırlık
çalışmaları
Avrupa
Komisyonu
tarafından verilen “Diploma Eki
Etiketi” ile ödüllendirildi.
Sayfa 2
Sayfa 2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Devir Teslim
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Zuhal Kazak’ın yerine Yrd. Doç.
Dr. Muhammed İsmail Varol’un
atanması nedeniyle 20 Şubat
2014 Perşembe günü devir
teslim töreni gerçekleştirildi.
Sayfa 2
Yeni Doktora ve
Tezsiz Yüksek Lisans
Programları Açıldı
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimleri
Enstitülerinde yeni Tezsiz Yüksek
Lisans ve Doktora Programları
YÖK onayı ile açıldı.
Sayfa 6
2010-2014
yılları
arasında
Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı
görevini yürüten Prof. Dr. Adnan
Karaismailoğlu görevinden ayrıldı.
Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanlığı ve Öğretim Üyeliği
görevine devam edecek olan Prof.
Dr. Karaismailoğlu için Üniversite
Konukevinde
teşekür
yemeği
verildi. Karaismailoğlu, kendisi için
düzenlenen yemeğe katılan Kırıkkale
Üniversitesi
Yönetim
Kurulu
Üyelerine teşekkür etti.
“Paylaşacak Yeni Şeyler
Biriktirebilmek İçin Dosttan Ayrı
Kalınabilir”
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu’nun
Rektör yardımcılığı görevinde yapmış
olduğu çalışmalardan memnuniyetini
dile getiren Rektör Prof. Dr. Ekrem
Yıldız, “Paylaşacak yeni şeyler
biriktirebilmek için dosttan ayrı
kalınabilir. Görevindeyken bize
gösterdiği katkı, dostluk, yakınlık,
samimiyet ve uyum için teşekkür
ediyorum. Üniversitemizde yapacağı
bundan sonraki bilimsel, sosyal ve
kültürel çalışmalarında başarılar
diliyorum.” diye konuştu.
“Üniversitemize Katkı
Sağlamaya Devam Edeceğim”
Rektör Prof. Dr. Yıldız’ın ardından
konuşma yapan Prof. Dr. Adnan
Karaismailoğlu, yaptığı konuşmadan
ötürü Rektör Prof. Dr. Yıldız’a ve
yemeğe katılan Kırıkkale Üniversitesi
Yönetim
Kurulu
Üyelerine
katılımlarından dolayı teşekkür
etti. Bunun bir ayrılık olmadığını
Üniversitemiz Fars Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkanlığı ve Öğretim
üyeliği görevindeki çalışmalarıyla
üniversiteye katkı sağlamaya devam
edeceğini dile getirdi.
Konuşmanın ardından Rektör Prof.
Dr. Ekrem Yıldız, Rektör Yardımcısı
olarak yaptığı özverili çalışmalar ve
üstün hizmetlerinden ötürü Prof. Dr.
Adnan Karaismailoğlu’na plaket ve
hediye takdim etti.
2
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda
Devir Teslim Töreni Yapıldı
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Zuhal Kazak’ın
yerine Yrd. Doç. Dr. Muhammed İsmail
Varol’un atanması nedeniyle 20 Şubat
2014 Perşembe günü devir teslim töreni
gerçekleştirildi.
Düzenlenen
törene
Rektörümüz
Prof.
Dr.
Ekrem
Yıldız,
Rektör
Yardımcılarımız Prof. Dr.
Osman Çağlayan, Prof.
Dr. Hakan Kocamış, Genel
Sekreter
İsmail
Altan
Akgün, müdür yardımcıları
ve öğretim elamanları
katıldı.
Törende kısa bir konuşma
yapan Rektör Prof. Dr. Ekrem
Yıldız, Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu’nun
üniversitemizin en cazip
ve bir çok istihdam alanı
bulunan yüksekokullarından
biri olduğunu ve kendisine
ait müstakil bir binada 650
öğrenciye eğitim verebilecek
Ocak-Şubat 2014
Rektörümüz Öğrenci Konseyi ile Bir Araya Geldi
Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız,
Konukevi’nde öğrenci temsilcileri ile
bir araya geldi. Öğrencilerin ihtiyaç ve
sorunlarının konuşulduğu ve çözümler
konusunda yapılabilecek çalışmaların
dile getirildiği toplantıda öğrenci
temsilcileri görüşlerini Prof. Dr.
Yıldız’a iletti.
Prof. Dr. Yıldız, “Öğrenci Konseyi,
öğrencilerin ihtiyaç ve sorunlarına
çözümler bulmak ve daha huzurlu bir
ortamda eğitim almalarına yardımcı
olmak adına çalışmalar yapmalıdır. Renk
ve sınıf ayrımı gözetmeden herkese
eşit yaklaşan bir anlayışla çalışmalar
yürütmek gerektiği inancındayım.
Öğrencilerin üniversitelerin kurumsal
varlık sebebi olduğunu vurgulayan Prof.
Dr. Yıldız, “Üniversiteler gençlerin
sadece eğitim ve öğretim gördüğü
alanlar değil aynı zamanda araştırma,
proje ortaya koyma ve topluma
hizmet uygulamaları gibi çalışmaların
yürütüldüğü,
ülkenin
gençliğinin
yetiştirildiği, gençlerin meslek sahibi
olma ve ülkenin geleceğini hazırlama
konusunda bilgi ve öngörü sahibi
olduğu kurumlarıdır ve bu nedenle
stratejik bir öneme sahiptir.” dedi.
Taraf olmaktan çok tarafsız olarak
hizmet
etmeniz
gerekmektedir.
Sizlerin de bu görüşle çalışacağınıza
inanıyorum. Sık sık bir araya gelerek
öğrencilerin nabzı tutulmalı ve bu
doğrultuda çalışmalar yapılmalıdır.
Bizler her zaman size destek vermeye
ve gerekli imkanları sağlamaya devam
edeceğiz. Üniversitemiz Türkiye’nin
en huzurlu üniversitelerinden biridir
ve öğrencilerin kendilerini rahat ifade
ettikleri, çeşitlilik içeren bir üniversite
olmaya devam edecektir.” dedi.
“Üniversitemiz Çeşitlilik İçeren
Bir Üniversite Olmaya Devam
Edecek”
Toplantıda Öğrenci Konseyi Başkanı
Baybars Ali Kazancı’nın konsey
faaliyetleri hakkında bilgi vermesinin
ardından öğrenci sorunları dile
getirilerek, çözüme yönelik neler
yapılabileceği konuşuldu.
kapasitede olduğunu dile getirdi.
Özverili ve başarılı çalışmalarından
dolayı Doç. Dr. Zuhal Kazak’a teşekkür
eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız,
Yrd. Doç. Dr. Muhammed İsmail
Varol’a yeni görevinde başarılar diledi.
Öğrenci Konseyi’nin öğrencilerin
tercihleriyle seçildiğinin altını çizen
Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı’na
Prof. Dr. Eyup Baş Atandı
Üniversitemizde yeni kurulan İslami İlimler Fakültesi’ne
dekan ataması yapıldı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24/02/2014 tarihli ve 192/11128 sayılı yazısı ile 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16’ncı maddesinin (a) fıkrası gereğince, 20 Şubat 2014
tarihli ve 2014/13 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlık kararı ile Üniversitemiz İslami
İlimler Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. Eyup Baş’ı atadı.
1992’de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ni bitiren Prof. Dr. Baş, sahasıyla ilgili araştırma ve uygulamalarda
bulunmak üzere 1999-2000 öğretim yılında Ürdün Üniversitesi’nde; 2003-2004 öğretim yıllarında da Kırgızistan
Oş Devlet Üniversitesi’nde görevlendirildi. 2005-2006 Öğretim yılında ise Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak hizmet verdi. Prof. Dr. Baş, halen Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
İslâm Tarihi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.
Üniversitemiz, Avrupa Komisyonu Tarafından
‘Diploma Eki’ Etiketi İle Ödüllendirildi
Bologna süreci kapsamında Üniversitemiz tarafından yürütülen
Uluslararasılaşma ve Tanınırlık çalışmaları Avrupa Komisyonu tarafından
verilen “Diploma Eki Etiketi” ile ödüllendirildi.
Kırıkkale Üniversitesi, Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi tarafından
koordine edilen ve tüm üniversite çapında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda
1 Haziran 2013 tarihinde “Diploma Eki” için Türk Ulusal Ajansına müracaat
edilmişti. Ön kontrolden geçen Diploma Eki Etiketi başvurumuz, daha sonra
Türk Ulusal Ajansı tarafından nihai onay için Avrupa Komisyonu’na gönderildi.
Avrupa Komisyonu uzmanlarınca yapılan değerlendirmenin sonucunda
18 Aralık 2013 tarihinde Kırıkkale Üniversitesinin “Diploma Eki Etiketi”ni
(Diploma Supplement Label) almaya hak kazandığı açıklanmıştır.
“Diploma Eki Etiketi” belgesi, öğrencilerin diplomalarına ek olarak verilen
tamamlayıcı nitelikte bir belge olup uluslararası akademik ve mesleki tanınırlığı
destekleyen bir “mükemmellik” belgesidir.
Üniversitemiz Hukuk
Fakültesi Dekanlığı’na
Prof. Dr. Ahmet Bilgin
Yeniden Atandı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
24/02/2014 tarihli
ve 192/11128 sayılı
yazısı ile 2547 sayılı
Yükseköğretim
Kanunu’nun 16’ncı
maddesinin
(a)
fıkrası gereğince, 20
Şubat 2014 tarihli
ve 2014/13 sayılı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlık kararı
ile Üniversitemiz Hukuk Fakültesi
Dekanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Bilgin
atandı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunu olan Prof. Dr. Bilgin, Almanya,
Belçika, Hollanda, İngiltere ve
Japonya’da uzun yıllar görev yaptı.
1994-1999
yıllarında
Diyarbakır
Büyükşehir
Belediye
Başkanlığı
yaptı. Dünya Su Konseyi, AD-NET,
Minoritres Rights gibi kuruluşlarda
görev yapan Prof. Dr. Bilgin, halen
üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu
Hukuku Bölüm Başkanlığı görevini
yürütmektedir.
3
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Ocak-Şubat 2014
Bağıl Değerlendirme Sistemi Tanıtıldı
Üniversitemizde 2013-2014 öğretim yılında uygulanmaya
başlanan “Bağıl Değerlendirme Sistemi” tanıtım toplantısı
Mavi Salon’da yapıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Prof. Dr. Adnan
Karaismailoğlu, Rektör Yrd. Prof. Dr. Hakan Kocamış,
Dekanlar, Yüksekokul Müdürleri, Bölüm Başkanları,
Danışman Öğretim Elemanları, Fakülte Sekreterleri ve
Bölüm Sekreterlerinin katıldığı Bilgilendirme Toplantısı’nın
açılış konuşmasını Prof. Dr. Karaismailoğlu yaparak Rektör
Prof. Dr. Yıldız’ı kürsüye davet etti.
“Öğrencilerimizle Tecrübe ve Deneyimlerimizi Paylaşmalıyız”
Öncelikle yaptıkları çalışmalardan ötürü Öğretim Üyelerine teşekkür eden Prof.
Dr. Yıldız, başarıya giden yolda birlikte daha çok çalışma yapmaları gerektiğini
vurguladı. Aynı zamanda
Ulusal ve Uluslararası
Eğitim hakkında öğrenci
teşviğinin
önemini
belirten Prof. Dr. Yıldız,
“Mezun öğrencilerimiz
ile yakın temasta bulunup
ne
iş
yaptıklarını,
nerelerde çalıştıklarını
öğrenerek şu anki mevcut
öğrencilerimizi motive
etmeliyiz. Yeri geldiğinde
öğrencilerimizle tecrübe ve deneyimlerimizi paylaşmalıyız. Yine Çift Anadal ve
Yan Anadal hakkında öğrencilerimize bilgi vermeliyiz. Üniversitemiz bugün çok
güzel bir noktada ancak hep birlikte daha güzel bir hale getirmek için çalışmaya
devam edeceğimize inanıyorum.” diye konuştu.
Rektörümüz Prof. Dr. Yıldız’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Prof.
Dr. Karaismailoğlu, Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Öğrenci İşleri Otomasyon
Sistemiyle ilgili detayları sinevizyon eşliğinde akademik ve idari personele anlattı.
Konuşmanın devamında Prof. Dr. Karaismanoğlu, Bilgisayar Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Erbay ve Öğrenci İşleri Şube Müdürü Etem
Başer’le birlikte katılımcılardan gelen soruları cevapladılar.
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Bahar Dönemi Öğrenci Çalışmaları Sergisi
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Merkez
Kütüphane Sanat Galerisi’nde düzenlenen “25
Şubat-12 Mart Bahar Dönemi Öğrenci Çalışmaları
Sergisi” il protokolünün de katıldığı bir törenle
açıldı.
Güler, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gençer, Yrd. Doç Dr.
Hüda Yücel Sayın ve Yrd. Doç. Şuayyip Yücel’in
başkanlığında Desen ve Resim atölyelerinde
çalışan 2. Sınıf öğrencilerinin yaklaşık 80 çalışması
sergilendi.
“Öğrencilerimizin Sanatsal Değerleri
Sorgulayıp Bireysel Yaratıcılıklarını
Geliştirmelerini Amaçlamaktayız”
Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz,
Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Yıldız, İl Jandarma
Komutanı Jan. Alb. Harun Karabulut, İl Emniyet
Müdürü Hasan Onar, Rektör Yardımcılarımız
Prof. Dr. Hakan Kocamış ve Prof. Dr. Osman
Çağlayan, dekanlar, müdürler, öğretim üyeleri ve
öğrencilerin katıldığı sergi açılışı büyük ilgi gördü.
Sergide, Öğretim Üyelerimiz Yrd. Doç. Dr. Ayşe
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Güler, “Çalışmalar arasında
lawi, sulu boya, pastel boya, karakalem, natürmort
ve figüratif çalışmalar bulunmaktadır. Bölüm olarak
öğrencilerimize tasarımcı kişilik, bilimsel düşünme
ve üretme alışkanlıklarının kazandırılması,
öğrencilerin sanatsal değerleri sorgulayıp bireysel
yaratıcılıklarını yoğun uygulama çalışmalarıyla
geliştirmelerini amaçlamaktayız. Bu amaç
doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek.” diye
konuştu.
TÜPRAŞ ile Ar-Ge İşbirliği Toplantısı
Öğretim Üyelerimiz ve TÜPRAŞ Ar-Ge Merkezi Ekibi
ikili işbirliği toplantısı yaptı.
TÜPRAŞ Ar-Ge Merkez Müdürü Dr. Murat Yıldırım ve
ekibinin katıldığı toplantı, Rektör Yardımcımız Prof. Dr.
Hakan Kocamış önderliğinde yapıldı. Ar-Ge konusunda
ikili işbirliği ile ortak çalışmalar yapmak için düzenlenen
toplantıya Üniversitemizden Prof. Dr. Burak Birgören, Prof.
Dr. İlhami Tüzün, Prof. Dr. Sedat Ağan, Prof. Dr. Ediz Polat,
Prof. Dr. Yahya Doğu, Doç. Dr. Muhammet Işıklan, Doç. Dr.
Mustafa Yüzükırmızı, Doç. Dr. Erdem Kamil Yıldırım ve
Yrd. Doç. Dr. Metin Arslan katıldı.
Resimlerin sahibi öğrenci ailelerinin de katıldığı
sergi, klasik müzik eşliğindeki kokteyl ile sona erdi.
Ortaklaşa Ar-Ge Çalışmaları Yapılacak
Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve TÜPRAŞ Ar-Ge
Merkezi çalışanlarından oluşan toplam 150 kişilik bir ekip bu
toplantılar sonucunda yeni ürün geliştirilmesi, mevcut ürün
ve süreçlerin iyileştirilmesi ve petrol analizi gibi konularda
bilgi birikimini birleştirerek ortaklaşa Ar-Ge çalışmaları
yapacaklar.
4
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Ocak-Şubat 2014
İnsan Kurtaran Köpekler ve K9 Köpekleri Konferansı Yapıldı
Üniversitemiz Hayvan Psikolojisi ve Eğitimi
Topluluğu tarafından 17 Şubat 2014 Pazartesi günü
‘İnsan Kurtaran Köpekler ve Arama Kurtarma
Dernekleri Federasyonu (AKDF) – İnsan Kurtaran K9
Köpekleri’ konferansı düzenlendi. Çok sayıda öğretim
üyesi ve öğrencinin katıldığı program Veteriner
Fakültesi Sarı Amfide yapıldı.
“Afetlerin Getireceği Maddi ve Manevi Zararı
En Aza İndirmek İçin Çalışıyoruz”
Konferansta,
Arama
Kurtarma
Dernekleri
Federasyonu Genel Sekreteri Nevzat Çetin, Federasyon
hakkında bilgi verdi. Arama Kurtarma Dernekleri
Federasyonu’nun; arama kurtarma çalışmalarını
yürütmek amacıyla kurulan dernekleri bir araya
getiren bir kuruluş olduğunu vurgulayan Çetin,
“Federasyonumuzun amacı ulusal ve uluslararası
düzeyde deprem, sel yangın, orman yangını, dağ,
çevre, ulaşım ve benzeri kaza ve afet gerçeklerinden
yola çıkarak; refleks ve inisiyatif gücüne sahip,
müdahale hızı yüksek il ve ilçe düzeyinde kurulmuş
gönüllü arama ve kurtarma dernekleri bünyesinde,
birlikte çalışacak ekipler oluşturarak afetlerin
getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmektir.
Bu doğrultuda, üye olsun olmasın tüm derneklerin,
kurum ve kuruluşların afetler ve kazalar karşısında
iletişim sağlanması, dil birliğinin oluşturulması, ilçe,
il, bölge ve ülke ve komşu ülkeleri içine alan planlar
üzerinde çalışmalar için gereken çalışma ortamlarını
yaratmak için çalışmalar yapmaktayız.” dedi.
Eğitim programları hakkında bilgi veren Çetin, son
olarak üniversiteyle ortak çalışmalar yürütülebileceğini
belirtti.
“Bir İnsanın Hayatını Kurtarmak Tüm
İnsanlığın Hayatını Kurtarmak Gibidir”
Nevzat Çetin’in ardından söz alan K9 Operasyonel
Arama ve Eğitim Derneği Başkanı Uzman K9
Eğitmeni Mustafa Kavrama, K9 köpekleri hakkında
bilgi verdi.
Sadakat ve itaat duyguları ile K9 köpeklerinin
eğitildiğinin altını çizen Kavrama, “K9 köpeklerinin
eğitimi; arama kurtarma, koruma, narkotik, bomba,
mayın, asayiş, iz takibi ve diğer askeri ve polis köpeği
Yırtıcı Kuşlar Üniversitemizde
Tedavi Ediliyor
Keskin’de yol kenarında vatandaş
tarafından bulunan erişkin bir kartal,
Üniversitemiz Veterinerlik Fakültesi
Eğitim Hastanesinde tedavi altına
alındı.
Kırıkkale ili Keskin ilçesinde
vatandaşın yol kenarında bulduğu
6 kg. ağırlığında erişkin bir kartal
Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Serkal Gazyağcı tarafından
Veteriner Fakültesi Araştırma ve
Uygulama
Hastanesinde
tedavi
ediliyor.
“Çeşitli Yırtıcı Kuşları Tedavi
Edip Doğaya Bıraktık”
Genellikle kışın yırtıcı kuşların
yiyecek bulamadıkları için aç kalıp
halsiz kalması nedeniyle enfeksiyonel
rahatsızlıklar
geçirebildiğini
ifade eden Doç. Dr. Gazyağcı,
“Hastanemizde daha önce de baykuş,
şahin, atmaca, doğan gibi yırtıcı
kuşları tedavi edip doğaya bıraktık.
Hastane donanımımızı güçlendirirken
bu tarz hastaların artmasını da göz
önünde bulunduruyoruz. Yırtıcı
kuşlarında diğer hayvanlara verilen
teşhis ve tedavilere ihtiyacı olduğunu
unutmamalıyız. Söz konusu kuşların
beslenmeleri ve diğer ihtiyaçlarının
karşılanmasında Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’ndan yardım görüyoruz.
Ülkemizin sayılı başarılı hastaneleri
arasında yer alan Evcil Hayvan
Kliniğimiz, yırtıcı kuşların da
tedavilerini gözeterek donanımını
artırmaya gidiyor.” diye konuştu.
Doç. Dr. Gazyağcı, yaklaşık bir hafta
sürecek tedavi sonrasında kartalın
doğaya bırakılacağını belirtti.
eğitimlerini konu
alır. Teknolojinin
geliştiği yerlerde
köpekler
bu
alanlarda
çok
kullanılan bir yöntem olmaktadır. Bizler oyunla
köpeğin eğitildiği alandaki maddeyi bağdaştırıyoruz
ve köpeğe maddeyi tanıtıyoruz.
K9 Operasyonel Arama ve Eğitim Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi K9 Eğitmeni Zeynel Abidin Parin ise
arama kurtarma noktasında eğitilmiş köpeklere dikkat
çekti ve bir insanın hayatını kurtarmanın tüm insanlığın
hayatını kurtarmak olduğunu dile getirdi.
Program, katılımcıların sorularının cevaplanması ve
konuşmacılara hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.
İş Dünyasında Sizi Neler Bekliyor?
Matematik ve Oyun Topluluğu
tarafından “İş Dünyasında Sizi
Ne Bekliyor?” konulu bir seminer
düzenlendi.
İzgören
Akademi
Karadeniz Bölge Müdürü Salih
Özgür’ün konuşmacı olarak katıldığı
programda Salih Özgür, “Hayatın
gerçekleri nelerdir? Biz bu gerçeklerin
neresindeyiz? İş hayatına atıldığımızda
bizim sahip olduğumuz bilgi, birikim ve
tecrübe ne işe yarar? Acaba iş dünyası
bizden neler istiyor?” sorularının
cevaplarını aramak için öğrencilerle
biraraya geldi.
Öğrencilerin
iş
dünyasındaki
yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olması
gerektiğini dile getiren Salih Özgür,
alışılmış yaklaşım örnekleri, sıra dışı
yaklaşım örnekleri, kişiyi bekleyenler
fırsatlar, beklenmeden gelen fırsatlar ve
yol haritası hakkında bilgi verdi.
“Başarı Hiçbir Zaman Tesadüf
Değildir”
İş hayatına atılan herkesin zayıf
ve güçlü yönlerinin farkında olması
gerektiğini
vurgulayan
Özgür,
“Öğrenci arkadaşlarımız kendilerini
geleceğe hazırlama noktasında kendi
imkânlarını, kabiliyetlerini, bilgi ve
birikimlerini arttırmaya çalışırken,
diğer tarafta hayatın kendilerinden
neler istediğini okumalı ve ona iyi
bakmalı, bu denkleşme ve örtüşme iyi
sağlanmalıdır.” dedi.
Aşık Veysel’in gözleri görmediği
halde Kırşehir’e meyve ağaçları
dikmesi, LÖSEV’in kurucusu Üstün
Ezer’in başarı öyküsü ve Üsküdar da
Semt sakinleri ve esnaf tarafından çok
sevilen ve heykeli dikilen çöpçü Gazi
Ceran’ın hayatı hakkında bilgi veren
Özgür başarının hiçbir zaman tesadüf
olmadığını dile getirdi.
Program katılımcılarının sorularının
cevaplanması
ve
konuşmacıya
hediyesinin verilmesiyle sona erdi.
Üniversitemizde Şok Alışveriş Merkezi Açıldı
Şok Marketler
zincirinin yeni
şubesi
Üniversitemiz kampüsü
içerisinde açıldı. Residorm öğrenci
yurdunun yanında açılan şok market
kampüs içerisinde çalışanlarımızın
ve öğrencilerimizin rahat bir şekilde
alışveriş yapabilmelerini sağlayacak.
5
Engelsiz Yaşam Birimi, Engelli Öğrencilerle Toplandı
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Ocak-Şubat 2014
Engelsiz
Yaşam
Birimi
“Engelsiz Üniversite” sloganıyla
çalışmalarına
hızla
devam
ediyor. 27 Şubat Perşembe
günü Rektör Yardımcısı ve
Engelsiz Yaşam Birimi Başkanı
Prof. Dr. Osman Çağlayan’ ın
katılımı ile üniversitede öğrenim
gören engelli öğrencilerle öğle
yemeğinde biraraya gelindi.
Engelli öğrencilerin taleplerinin dinlendiği ve
engelsiz üniversite için devam edecek çalışmaların
konuşulduğu yemekli toplantıda Kırıkkale
Üniversitesi’nin yanı sıra Kırıkkale ilinde de
engellilere yönelik yapılacak düzenlemelerin
temel bir hak olduğunun altı çizildi.
“Öğrencilerimizin Yol Göstericiliği Önemli”
Eğitim-öğretim
öğrencilerimize
ortamlarının
uyarlanmasının
engelli
zorunlu
olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çağlayan,
“Bu anlamda Kırıkkale Üniversitesi çağdaş
çizgisinde tüm öğrencilerimiz için ulaşılabilir
ve erişebilir eğitim-öğretim ortamlarının
oluşturulması için gereken çalışmaları
yapmaktadır. Bu anlamda henüz yolun
başındayız, mevcut eksikliklerimizi gidermek
için siz öğrencilerimizin yol göstericiliği
önemli olacaktır.” dedi.
Üniversitemizde tüm paydaşların engelli
farkındalığını ve duyarlılığını artırmak için
Mart ayı içerisinde tüm birimlerimizde
“Farkındalık Toplantılarının” başlayacağını
dile getiren Engelsiz Yaşam Birimi Başkanı
Prof. Dr. Çağlayan, Kırıkkale Üniversitesi’nin
gerek öğrencileri gerekse akademik ve idari
personeli ile engelsiz bir üniversite için her
zaman birlik içinde olmaya devam edeceğini
söyleyerek yemeğe katılan öğrencilere
teşekkür etti.
Çocuk İstismarı ve Ensest Tıbbi,
Hukuki ve Sosyolojik Boyutlarıyla İncelendi
Üniversitemizde Enerji
Zirvesi Toplantısı Yapıldı
Ahiler Kalkınma Ajansı Doğrudan
Faaliyet
Destekleri
Programı
kapsamında desteklenen, MÜSİAD
Kırıkkale Şubesi ve Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından
yürütülen “Rüzgar ve Biyomas
Potansiyeli
Fizibilite
Projesi”
kapsamında Üniversitemiz Anafartalar
Salonu’nda enerji zirvesi düzenlendi.
Zirvenin açılışına Vali Ali Kolat’ın
yanı sıra, Kırıkkale Belediye Başkanı
Veli Korkmaz, Kırıkkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, İl
Jandarma Komutanı Albay Harun
Karabulut, İl Emniyet Müdürü Hasan
Onar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdür
Vekili Okan Şahin, MÜSİAD Kırıkkale
Şube Başkanı Haşim Baloğlu, Rektör
Yardımcımız Hakan Kocamış, öğretim
üyeleri, ilgililer ve öğrenciler katıldı.
“Üniversitemiz de Bu Çalışmalarda
Bizim İçin Öncü Kuruluşlardan Biri”
Zirvenin açılışında konuşan Vali Ali
Kolat, Türkiye’de kalkınma ajanslarının
kuruluşunun 2009 yılında başladığını
belirterek, 2011 yılından itibaren de
mali ve altyapı desteği ile çeşitli eğitim
desteklerinin verildiğini kaydetti.
Ahiler Kalkınma Ajansının kurulduğu
zamanlarda Kırıkkale’nin 5 il içerisinde
en az desteği alan bir kent olduğunu
ifade eden Vali Kolat, şöyle konuştu:
“Kırıkkale, nüfusu, sanayisi ve eğitim
durumu ile iyi bir kent konumunda
ancak yeterince destek alamaması bizi
harekete geçirdi. Bu anlamda elimizden
gelen tüm çabayı gösterdik. Hem teknik
destek, hem doğrudan faaliyet desteği
hem de mali destek konusunda Kırıkkale
alt sıralardan kurtuldu, şunu büyük
bir memnuniyetle ifade ediyorum ki
gerek teknik destek bakımından gerek
doğrudan faaliyet destek bakımından ve
eğitim desteği açısından Kırıkkale ilk
sıralarda yer alıyor. Esas amacımız mali
destek projelerini daha da arttırabilmek.
Üniversitemiz de bu çalışmalarda bizim
için öncü kuruluşlardan biri.” diye
konuştu.
“Üniversitemiz Son Yıllarda
Üniversite-Sanayi İşbirliği Noktasında
Gerçekten Çok Ciddi Faaliyetler,
Atılımlar İçinde”
Üniversitemiz
Rektörü
Prof.
Dr. Ekrem Yıldız konuşmasında
Kırıkkale Üniversitesi’nin son yıllarda
Üniversite- Sanayi işbirliği noktasında
gerçekten çok ciddi faaliyetler, atılımlar
içinde olduğunu vurguladı. Prof. Dr.
Yıldız, “Bizim hem yasal, hem de
insani anlamda bu bölge inanına,
ekonomisine karşı sorumluluklarımızın
olduğu bilincindeyiz. Özellikle Sayın
Valimizin ilimize gelmesinden ve
Ahiler Kalkınma Ajansının Dönem
Başkanlığı’nı üstlenmesinden sonra
AHİKA’nın desteklediği proje sayısında
ve meblağında çok önemli artışlar
meydana geldi.” dedi.
“Hedef Çevreye Zarar Vermeden
Enerji Üretimi”
Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Kırıkkale Şube
Başkanı Haşim Baloğlu ise dünya
nüfusunun kentleşmenin ve sosyal
hayattaki refah düzeyinin artması,
sanayinin hızlı bir gelişme göstermesi
ve yeni teknolojiler gibi faktörlerin
enerji sektörünü günümüzün en önemli
sektörlerinden biri haline getirdiğini
kaydetti.
Baloğlu,
günümüzün
geleneksel enerji üretim ve tüketim
teknolojilerinin insan, çevre ve doğal
kaynaklar üzerinde yerel, bölgesel
ve küresel seviyede olumsuz etkilere
neden olduğunu ve bu nedenle enerjinin
çevreye zarar verilmeden üretilmesi
amacının ön plana çıktığını belirtti.
Kırıkkale Üniversitesi Türk Tıp
Öğrencileri
Topluluğu-TURKMSIC
tarafından ‘Çocuk İstismarı ve Ensest’
konulu bir panel düzenlendi. 27 Şubat
2014 Perşembe günü düzenlenen
programda Çocuk İstismarı ve
Ensestkonusu; Tıbbi, Hukuki ve
Sosyolojik boyutlarıyla incelendi.
Moderatörlüğünü
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Murat Kaçmaz’ın
yaptığı birinci oturumda ilk olarak
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma
Selda Bülbül ‘Çocuk İstismarı Nedir’
konusu hakkında bilgi verdi.
“İstirmarcıların Çoğu Çocuğun
Tanıdığı Kişilerden Oluşur”
Böyle toplantıların yapılmasının umut
verici bir gelişme olduğunu dile getiren
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Murat Eke çocuk istismarının
dünyanın en lanetli suçları arasında
olduğunu dile getirdi. Yrd. Doç. Dr.
Eke, “Duygusal istismar bütün istismar
türlerini içinde barındırmaktadır. Bu
durumun temelinde yatan duygu bireyin
ayrı biri olarak değerlendirilmemesi
ve ihtiyaçların göz ardı edilmesidir.
İstismarın kısa ve uzun süreli etkileri
vardır ve çocuklar hiçbir zaman
istismarı unutmazlar. Her ekonomik
düzeydeki ve sosyo-kültürel yapıdaki
“Toplumun ve Kadının Bilinç
Düzeyini Artırmak İstismarı
Azaltmak İçin Önemli Bir Adım
Olacaktır”
insan bunu gerçekleştirebilir.” diye
konuştu.
İstismarın bilinçsizce aile, toplum,
devlet tarafından yapılabileceğine
değinen Prof. Dr. Bülbül, “Çocuklar
merak, ilgi ve sevgi ihtiyacı,
yönlendirilebilmeleri,
savunmasız
olmaları, olayı gizleme ihtiyacı
hissetmeleri ve büyükler tarafından
inandırıcı bulunmamaları nedeniyle
istismara uğrar. Ne yazık ki
istismarcıların %96’sı erkeklerden
% 80’i tanıdıklardan çıkmaktadır.
Bu durum öğrenildiğinde istismarı
durdurarak kişiyi ortamdan ve
durumdan uzaklaştırmak lazım. Bunlar
gerçekleştikten
sonra
yetkililere
bildirilmesi gerekmektedir.” dedi.
Çocuk istismarının az gelişmişliğin
bir göstergesi olduğunu dile getiren
Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Dolunay Şenol
istismar türleri hakkında bilgi verdi.
Prof. Dr. Şenol, “İstismar fiziksel,
duygusal, sosyal, ekonomik, cinsel
istismar şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de çocuk istismarı önemli
bir toplumsal sorun. Ancak bu konu
toplum tarafından genellikle görmezden
geliniyor. Vakaların çoğu kayıt altına
dahi alınamıyor.” dedi.
“Türkiye’de Çocuk İstismarı
Önemli Bir Toplumsal Sorun”
İkinci oturumunda istismarın hukuki
boyutlarının değerlendirildiği panel
katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
6
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Ocak-Şubat 2014
Dişeti Hastalıklarında Daha Etkin Tedavi Yöntemleri Araştırılıyor
Diş
Hekimliği
ve
Veteriner
Fakültesi öğretim
üyelerinin yaptığı
“Ratlarda Deneysel
Periodontitis
Modelinde Folik
Asit Uygulamasının
Endotelyal
Fonksiyonun Yeni
Biobelirteçleri
Üzerine Etkisinin Araştırılması” isimli
proje, Araştırma Destek Programı
kapsamında TÜBİTAK tarafından
desteklendi.
Kronik
periodontitisin
dişeti
iltihabının daha derin dokulara yayılmış
ve dişetinde ve destek kemikte erime/
yıkım ile sonuçlanmış bir tür olduğunu
ifade eden Proje Koordinatörü Diş
Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ebru Olgun Erdemir, dişeti
sağlığının bozulmasının vücuttaki diğer
organları da etkilediğini söyleyerek
proje hakkında bilgi verdi.
“Dişeti Rahatsızlığı Olanlarda
Kalp-Damar Hastalığı Olma Riski
Daha Fazla”
Prof. Dr. Erdemir, “Dişeti hastalıkları,
dişi çevreleyen dişetleri ve destek
kemikte görülen iltihabi hastalıklardır.
Dişler neredeyse bütün sistemleri
olumsuz etkileyen sürekli enfeksiyon
odağı haline gelebilir ve özellikle
kalp gibi organlarda önemli sağlık
sorunlarına yol açabilen enfeksiyonlara
kaynaklık edebilir. Dişeti hastalıkları,
dişler üzerinde plak birikmesi ile
rahatsızlığı
olanlarda
kalp-damar
hastalığı olma riskinin daha fazla olduğu
klinik araştırmalarla gösterilmiştir.”
dedi.
hasar oluşup oluşmadığını anlamak
için kan dolasımı içinde damar hasarını
gösteren bazı biyolojik belirteçlere
bakılacaktır. Eğer bu belirteçler ile
damar hasarı ve periodontitis arasında
bir ilişki bulunursa bu belirteçlerin
ileride kinikte periodontitisli hastalarda
kalp hastalığı ile ilişkili bir sorun olup
olmadığını gösteren rutin taramalarda
kullanılabileceği kanıtlanmış olacaktır.”
şeklinde konuştu.
“Elde Edilen Sonuçlarla Dişeti
Hastalıklarında
Daha
Etkin
Tedaviler Yapmayı Hedefliyoruz”
oluşmaktadır, plağın temizlenmediği
durumlarda plak içindeki bakterilere ve
bu bakterilerin oluşturduğu toksinlere
karşı vücudumuzun bağışıklık sistemi
uyarılmaktadır ve iltihabi bir yanıt
oluşmaktadır. Oluşan iltihabi yanıt ile
birlikte bakteriler ve toksinleri diş ve
dişetini çevreleyen dokularda yıkıma
neden olmaktadır. Aynı zamanda bu
ürünler ve bakteriler kanama yolu
ile vücudumuzun diğer bölgelerine
gidebilmektedirler. Bu durum ise kalp
krizi ve hatta ölümle sonuçlanabilen
kalp-damar
hastalıklarına
neden
olmaktadır. Günümüzde artık dişeti
“Folik Asit Vitaminin Dişeti
Hastalığı Varlığında Damar Hasarı
Üzerinde Düzeltici Etkisi Olup
Olmadığını Araştıracağız”
Prof. Dr. Erdemir, “Bizim yaptığımız
çalışmada;
ratlarda
deneysel
olarak oluşturulan dişeti hastalığı
(periodontitis) modeli kullanılarak, bu
hastalığın damar ve kalp gibi vücudun
uzak bölgelerinde oluşturduğu hasarlar
araştırılacak ve farklı dozlarda folik asit
takviyesi yapılarak folik asit vitamininin
damar hasarı üzerinde düzeltici etkisinin
olup olmadığı araştırılacaktır. Damarda
Şimdiye kadar yapılan bilimsel
çalışmalarla folik asit kullanımının
kalp damar hastalık riskini azalttığını
ifade eden Prof. Dr. Ebru Erdemir,
yaptıkları projede şimdiye kadar
periodontal alanda değerlendirilmemiş
damar
hasarını
gösteren
yeni
biyolojik
belirteçler
kullanılarak
inceleyeceklerini belirtti. Prof. Dr.
Erdemir, elde edecekleri değerlendirme
sonucunda folik asit desteği ile bu
parametrelerde etkili bir değişim
olması beklendiğini ve bu vitaminin
periodontal hastalıkta damar hasarı
üzerine etkisi ile ilgili yeni araştırmalar
için örnek oluşturabileceğini ve elde
edilen sonuçlar ile ileride bu vitaminin
dişeti hastalığı varlığında rutin bir
şekilde kullanılarak daha başarılı ve
etkin tedaviler yapılabileceğini söyledi.
El Morarması Raynaud
Hastalığının Habercisi Olabilir
Üniversitemiz Tıp
Fakültesi Göğüs
Cerrahisi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Berkant
Özpolat,
soğuk
veya stresli bir
uyaran neticesinde
el
ve
ayak
parmaklarında
solukluk, morarma,
kızarıklık
ve
üşüme ile kendini
gösteren “Raynaud” hastalığı hakkında bilgi verdi.
Son günlerde mevsimsel soğuklar nedeniyle,
hastaneye başvuran hastalarda sıklıkla Raynaud
Hastalığı ile karşılaştıklarını belirten Doç. Dr.
Özpolat, ilaç tedavisine cevap vermeyen ileri aşama
raynaud hastalarında, video yardımlı torakoskopik
sempatektomi (VTS) ameliyatlarını başarı ile
uyguladıklarını, bu sayede hastanın ellerinde ısı
artışının olduğunu ve şikayetlerinin büyük ölçüde
azaldığını söyledi.
“Soğuk veya Stresli Bir Uyaran Bu
Hastalığı Tetikler”
Doç. Dr. Özpolat, “Raynaud Hastalığı, soğuk
veya stresli bir uyaran neticesinde el ve ayak
parmaklarında solukluk morarma, kızarıklık ve
üşüme ile kendini gösteren bir klinik tablodur.
Raynaud hastalığı damarların spazmı, kasılması
sonucunda el ve ayak parmaklarının renginin
değişmesi ve soğuk olması durumudur. Buna
neden olan sempatik sistemin aktivasyonudur.
Bu hastalarda soğuğa direnç düşüktür ve soğuk
hastalığı tetikler. Hastalığın çeşitli aşamaları
mevcuttur. Başlangıçta soğuğa bağlı el ve ayak
parmakları beyaz ve mora çalan renk alırlar
ve geçici uyuşmalar olur. Daha ileri seviyelerde
dokularda yaralar görülebilir.” diye konuştu.
“Hastalar Stresten Uzak Durmalı”
Bu hastalarda tedavide dikkat edilmesi gereken
önemli konuların bulunduğunu belirten Doç. Dr.
Özpolat, hastanın kışın eldiven, kalın çorap giymesi,
soğuk su ile temastan kaçınması gerektiğini ve
hastaların, ayaklarını soğuk zemine basmamaları
ve
yaralanmalara karşı da dikkatli olmaları
gerektiğini, belirterek, şunları anlattı: “Raynaud
hastaları kesinlikle sigara kullanmamalı ve içilen
yerde bulunmamaları gerek. Hastalar, stresten
uzak durmalıdır, bu durumun damar spazmını
tetiklediği gözlemlenmiştir. Tansiyon ve migren ilacı
kullanılacaksa mutlaka doktora danışılmalı. Çünkü
bazı ilaçlar damar spazmını arttırabilir. Göğüs
Cerrahisi Bölümünde bu tarz ameliyatlar tek delikli
yöntemle 3,5 milimetrelik bir kamera kullanılarak
yapılmaktadır. Gerek estetik kesisi, gerekse
sonuçları ile hastaların tamamında memnuniyet
verici olmaktadır.”
Yeni Doktora ve Tezsiz Yüksek Lisans
Programları Açıldı
Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri ve
Sosyal Bilimleri Enstitülerinde yeni Tezsiz
Yüksek Lisans ve Doktora Programları
açılması talebimiz Yükseköğretim Kurulu’nca
kabul edildi.
Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsünün mevcut 11 Yüksek Lisans
Programına ek olarak, İlk Öğretim Anabilim
Dalı Fen Bilgisi Eğitimi 2. Öğretim Tezsiz
Yüksek Lisans Programının açılması uygun
görüldü. Yine toplamda 7 Doktora Programının
bulunduğu Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
ise Selçuk Üniversitesi ile Ortak Sosyoloji
Doktora programı açılması ve programın
üniversitemiz tarafından yürütülmesi kabul
edildi.
Söz konusu iki yeni Tezsiz Yüksek Lisans ve
Doktora Programlarına 2014-2015 akademik
yılında öğrenci alımına başlanacaktır.
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Ocak-Şubat 2014
Masa Başı Çalışanları Dengeli Beslenmeye Dikkat!...
Üniversitemiz
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Bölümü Başkanı Doç.
Dr. Fatma Nişancı Kılınç,
günlük
mesailerinin
çoğunu masa başında
oturarak geçiren ve yoğun
iş temposu nedeniyle
öğünlerini masa başında
yemek zorunda kalan
bireylere
önerilerde
bulundu.
Doç. Dr. Nişancı özellikle ofis çalışanlarında obezite
görülme sıklığının her geçen gün artmakta olduğunun
altını çizerek, “Bu tip bireylerde Obezitenin yanı
sıra insülin direnci-diyabet, kolesterol yüksekliği,
hipertansiyon, kas-iskelet sistemi hastalıkları, bel
fıtığı, D vitamini eksikliği, osteoporoz, yetersiz
beslenme ve kabızlık (konstipasyon) gibi sorunlar
görülmektedir. Ayrıca kapalı ofis ortamında
çalışmak, oksijensiz ve güneşsiz gün geçirmek ve
bununla birlikte hareketsizlik bireyin kendini yorgun
hissetmesine neden olabilmekte ve işteki verimini
azaltabilmektedir.” diye konuştu.
“Düzenli Egzersiz İşteki Verimi Artırır”
Düzenli egzersiz, hareketli bir günün yaşam
kalitesini ve işteki verimi artırdığının altını çizen Doç.
Dr. Nişancı Kılınç, “Sağlıklı beslenme ve düzenli
egzersizi yaşam tarzı haline getirmek gerekmektedir.
Masa başında uzun çalışma saatlerini oturarak
geçirenlerin doğru beslenmeleri, fazla kilolardan
kurtulmaları ve ideal vücut ağırlığında kalabilmeleri
mümkündür. Bunun için temel ilke günlük enerji
harcamasını artırarak sağlıklı beslenme ve düzenli
egzersizi yaşam tarzı haline getirmektir. Bu nedenle
çalışırken mümkün olduğu kadar hareket etmek ve
düzenli fiziksel aktivite yapmak gerekir.” dedi.
“Yüksek Miktarda Alınan Karbonhidrat İş
Verimliliğini Düşürür”
Çalışan bireylerin kilo almalarına yol açan en
önemli nedenlerden biri yoğun iş temposu sırasında
öğün atlanılması olduğunu belirten Doç. Dr. Nişancı
Kılınç, “Genellikle en çok atlanan ve önemsenmeyen
kahvaltı, aslında günün en önemli öğününü oluşturur.
Kahvaltıyı atlamak, iş yerinde poğaça, simit, bisküvi,
çikolata gibi kan şekerini hızla yükseltip düşüren
besinlere yönelmeye neden olur. Bu besinler, içerdiği
yüksek kalori ile kısa zamanda kilo alımına yol
açar. Kahvaltı yaparak güne başlamak, kahvaltıda
karbonhidratla protein karışımı olan tam buğday
ya da çavdar ekmeğiyle peynir, mevsim yeşillikleri
tüketmek yerinde olacaktır. Benzer şekilde ofiste
çalışanlarda kilo artışına yol açan ihmallerden biri
de, ara öğün atlamak veya yanlış ara öğün seçimi
yapmaktır. Öğün aralarında tüketilen çikolata,
bisküvi, poğaça, cips gibi besinler, bir anda aşırı kalori
alımına neden olurlar. Ayrıca yüksek miktarda alınan
karbonhidrat da, dikkat dağınıklığına, uyku hâline
yol açar ve iş verimini büyük oranda düşürür. Uzun
süreli toplantılarda da benzer durumlar gözlenebilir.
Bu durumun önüne geçmek, bireylerin tamamen
kendi ellerindedir.” şeklinde konuştu.
“Atıştırmalıkları Masanızdan Uzak Tutun”
Kahvaltıyı evde yapmak ya da evde hazırlanan bir
sandviçi iş yerine götürmek; ara öğünlerde de makul
miktarlarda taze meyve, kuru meyve, badem, fındık
ve ceviz gibi doğal ve uzun süre tok tutan besinler
7
seçmekle sağlıklı bir beslenme programı izlenmiş
olunacağından iş verimini artıracağını söyleyen
Doç. Dr. Nişancı Kılınç, “Ara öğünler özellikle
uzun süre aç kalmayı engelleyerek kan şekerinin
düzenlenmesini, o esnada vücut için gerekli enerjinin
sağlanmasını ve metabolizma hızının artmasını sağlar.
Böylece gün içerisinde daha dinç, daha zinde bir
vücuda kavuşarak, konsantrasyon bozukluğu, uyku,
yorgunluk gibi problemlerin de önüne geçilmiş olur.
Ancak çalışma masasının etrafındaki atıştırmalıklar
bireyin daha fazla yemesine neden olabileceği
unutulmamalıdır. Bu nedenle bu tür atıştırmalıkları
fazla bulundurmamak veya atıştırmalık seçiminde
dikkatli olmak gerekir.” diye konuştu.
“Telefonla Yemek Siparişine Son”
Mesaisini masa başında geçirenler için yapılması
gerekenin mümkünse öğle yemeğini telefon ile
sipariş etmek yerine yemekhane veya bir restorana
giderek yemek olduğunun önemini vurgulayan Doç.
Dr. Nişancı Kılınç, “ Böylece hem hareket edilmiş
hem de daha sağlıklı beslenme sağlanmış olur. Ofis
çalışanlarının yaptığı en büyük hatalardan biri de
çalışırken yemek yemektir. Bu davranış biçimi, alınan
kalori yeterli olsa bile kişiyi tam tatmin etmez. Bu
sebeple yemek yemek için zaman ayırmak, yemeği
oturarak yemek, sindirim ve tokluk hissi için yavaş
yavaş yemek, iyi çiğnemek ve yenilenin farkında
olunması gerekir. İşyerinden ayrılamama durumunda
telefonda sipariş edilecek yemeklerin yüksek yağ ve
kalori içeren pizza, hamburger gibi menüler yerine
kepekli sandviç, ton balıklı salata, ızgara köfte,
ayran gibi menüleri tercih etmek, hem daha sağlıklı
bir beslenme örüntüsünün oluşmasına, hem de iş
veriminin arttırılmasına katkı sağlayacağı için tercih
edilmesi daha uygun olacaktır.” dedi.
Diş Hekimliği Fakültesi’nden Evde Bakım Hizmeti
“Evde bakım hizmetleri ile ağız ve diş sağlığı hizmetlerini hastaların evine
götürüyoruz. Bununla birlikte kişiye özel ağız ve diş sağlığı bakımı sağlayarak
aile fertlerini bu konularda bilgilendiriyoruz. Dolayısıyla bizim sunduğumuz evde
diş bakımı hizmeti kişinin yaşam kalitesini artırmasının yanı sıra periyodik ağız
ve diş sağlı bakımına olanak tanıyor. Bu hizmet ile evinden çıkamayıp diş bakımı
yaptıramayan hasta ve yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.” diye
konuştu.
Engelli Çocuklar da Bu Hizmetten Faydalanabiliyor
Evde bakım hizmetinden yararlanan çocuklardan biri olan 4 yaşındaki Yasin
Taha Kaya’nın annesi Sibel Kaya, oğlunun ağız bakımını sürekli yaptığını ancak
“Serebral Palsi” hastalığı nedeniyle çocuğunun profesyonel bakıma ihtiyacı
olduğunu ve evde bakım hizmetin hayatını kolaylaştırdığını dile getirdi.
Hizmetten yararlanmak isteyen, evde yatağa bağımlı hastalar, Diş Hekimliği
Fakültesi’nin 0 318 224 49 27-0 318 224 49 13 no’lu telefon numaralarını
arayarak ya da hasta yakınlarının fakülteye müracaatı ile evde bakım hizmetini
talep edebilirler. Evde bakım programına alınan hastalar randevu sistemi ile ve
mesai saatlerinde takip edilmektedir.
OCAK - ŞUBAT AYLARINDA YAPILAN ETKİNLİKLER
TARİH
PROGRAMI DÜZENLEYEN
17 Şubat 2014
Hayvan Psikolojisi ve
Eğitimi Topluluğu
21 Şubat 2014
Tıp Fakültesi
25 Şubat 2014
Sayokan Topluluğu
Kemer Kuşanma Töreni
25 Şubat 2014
GSF Resim Bölümü
25 Şubat-12 Mart Bahar Dönemi
Öğrenci Çalışmaları Sergisi
“Çocukların ve İleri Yaşta Hastaların Daha Sık Koruyucu Bakıma
İhtiyacı Vardır”
27 Şubat 2014
Matematik ve Oyun
Topluluğu
İş Dünyasında Sizi Ne Bekliyor?
Özel bakım gereksinimleri sebebiyle çocukların ve ileri yaştaki hastaların daha sık
koruyucu bakıma ihtiyaç duyduklarının altını çizen Prof. Dr. Ç. Türksel Dülgergil,
27 Şubat 2014
TURKMSIC
Evde Bakım Hizmeti ile kronik hastalığa veya yaşlılığa bağlı olarak Diş Hekimliği
Fakültesi’ne gelemeyecek durumda olan hastalara kendi ev ortamlarında ağız ve
diş sağlığı hizmetleri veriliyor.
PROGRAM KONUSU
İnsan Kurtaran Köpekler ve AKDF
"İnsan Kurtaran K9 Köpekleri"
İstanbul'dan Ürdün Akabe Körfezine
Bir Kültür Yolculuğu
Çocuk İstismarı ve Ensest-Tıbbi,
Hukuki ve Sosyolojik Boyutlarıyla
İncelenmesi-
8
Kırıkkale Üniversitesi’nden Haberler
Ocak-Şubat 2014
Sayokan Topluluğu Kemer Kuşanma Töreni Yapıldı
Sayokan
Topluluğu
tarafından 25 Şubat 2014
Salı günü ‘Kemer Kuşanma
Töreni ve Sayokan Gösterisi’
yapıldı.
Besyo Spor Salonu’nda
gerçekleşen törene Vali Ali
Kolat, Belediye Başkanı
Veli Korkmaz, Rektörümüz
Prof. Dr. Ekrem Yıldız, İl Jandarma Komutanı Jand.
Alb. Harun Karabulut, İl Emniyet Müdürü Hasan
Onar, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hakan Kocamış,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Turgut Çiçek, Yahşihan
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abidin Aslan, dekanlar,
müdürler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
“Kırıkkale Üniversitesi Olarak Her Zaman
Sporun ve Sporcunun Destekçisi Olmaya
Devam Edeceğiz”
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. Ali Ahmet Doğan program açış konuşmasında
“Sayokan ata sporumuzdur. Felsefesi ön planda olan
sporlarda bu sporla uğraşan kişiyi diğer kişilerden ayırt
edebilirsiniz. Bu sporu yapanların hayata bakışları ve
insan ilişkileri farklıdır. Hem kendilerine hem de etrafa
katkı sağlamaktadırlar. Kırıkkale Üniversitesi olarak
her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olmaya
devam edeceğiz.” dedi.
“Gelenek ve Göreneklerimizi Yaşatırken
Kişinin Kendini Savunma Sanatını
Geliştiriyoruz”
Sayokan Topluluğu olarak iki yıldır öğretim üyelerine
ve öğrencilere ders verdiklerini söyleyen antrenör
Sedat Bozlak, “Sayokan Sporu Türk medeniyetleri,
geleneklerine göre kurgulanmış destanlarından
etkilenmiş, yeni Türk neslinin de tarihimizdeki
kahramanlıkları, yiğitlikleri hatırlamaları, ruhsal
boyutunu yaşamaları, akıl ve beden gücünün ortak
kullanımının kazandırdığı zevki tatmalarını ilke
edinmiştir. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatırken
kişinin kendini savunma sanatı ilkesi ve düsturuna
göre eğitimlerimiz devam etmektedir. Geçen yıl 55
öğrenciye kemer ve sertifika vermiştik. Bu sene de
geleneğimizi devam ettiriyoruz. Katılımınız için
hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Program Sayokan Topluluğu’nun gösterisi, kemer
kuşanma töreni ve sporculara sertifikalarının
verilmesiyle sona erdi.
Zaman Yönetimi Eğitimi Verildi
Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Birimi tarafından üniversite
personeline “Zaman Yönetimi Eğitimi”
verildi.
aynı anda birkaç işi birden bitirmeye
çalışılmamalı. Tüm zamanı tek bir işe
vermek daha çok başarı getirir. Ancak iş
bittikten sonra değerlendirme için zaman
ayırmak gerekli.” diye konuştu.
Psikolog Ayşe Önem tarafından verilen
eğitimlerin ilki 7 Ocak 2014 Salı günü
gerçekleşti. Psikolog Önem, bu eğitimlerle
kişilerde zaman yönetimi becerisinin
geliştirilmesini ve zamanın aktif ve
doğru kullanımını hedeflendiklerini
dile getirerek, “Çalışma hayatında
insanlar genellikle işlerini vaktinde
yetiştirememekten şikayetçi. Bu anlamda
Toplamda
4
oturum
şeklinde
gerçekleşecek olan eğitimlerin ilkinde
katılımcılara, zamanın tanımı ve önemi
hakkında bilgi verildi. Diğer oturumlarda
Zaman Yönetiminin Tanımları, Zaman
Tuzakları ve Zaman Kaybının Nedenleri,
Etkili ve Verimli Zaman Yönetimi
Tekniklerinin Öğretilmesi konuları ele
alınacak.
AKADEMİK YÜKSELMELER
Kırıkkale Üniversitesi Adına Sahibi
Rektör Prof. Dr. Ekrem YILDIZ
Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Hakan KOCAMIŞ
Yayına Hazırlayanlar
Tasarım
Uzm. Rengim SİNE
Serkan YALÇIN
Döndü Betül ÇETİN
Fotoğraf
Ganime Çisel SÜLEYMANOĞLU
Adres: Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Yerleşke 71450 Yahşihan / KIRIKKALE
Tel: 0 318 357 42 42 pbx Faks: 0 318 357 36 94
www.kku.edu.tr
Yrd. Doç. Dr.
Si̇ nan Yasi̇ n ERTEM
Diş Hekimliği Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Şule ÇELİKKAN
Fen-Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Ali BOLAT
Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet KABALCI
Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
M. İsmail VAROL
Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Seli̇ m ÇOLAK
Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Tevfi̇ k OĞUREL
Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.
Yüksel IŞIK
Tıp Fakültesi
Download

Prof. Dr. Ekrem Yıldız Yeniden Rektör