NOVO
NutriMAP
NutriMAP
AZOT (N) Amonijačni azot (N-NH )
4
FOSFOR (V)-OKSID (P2O5)
KALCIJUM (Ca)
SUMPOR (S)
CINK (Zn)
Granulometrijski sastav:
10.0%
40.0%
3.0%
4.0%
0.1%
TOTAL
57.1%
2-5 mm min. 95.0%
MAKSIMALNI PRINOSI,
VEĆA PROFITABILNOST!
NutriMAP
KLJUČNIH RAZLOGA
za upotrebu NutriMAP-a
1. Tehnološki unapređena formulacija za izbalansiranu ishranu većine
useva
2. Sadrži efikasniji azot koji je odmah dostupan korenovom sistemu
Doprinosi značajnom povećanju iskorišćenosti fosfora u godini primene
4.
Odlično rešenje za kulture koje imaju naglašene potrebe za fosforom
5.
Pozitivno deluje na proces oplodnje i fertilnost polena
6.
Povoljno utiče na sintezu proteina i kvalitet proizvoda
7.
Osigurava ujednačen porast i fizičku stabilnost useva
8.
Podstiče sintezu auksina, prirodnih hormona rasta
9.
Povećava tolerantnost biljaka prema najznačajnijim gljivičnim
obolenjima
3.
10. Maksimalni prinosi, veća profitabilnost
NutriMAP
NutriMAP je novo mineralno đubrivo proizvedeno sa ciljem da poljoprivrednim proizvođačima ponudi kompletno
rešenje kada je u pitanju ishrana najvećeg broja ratarskih kultura. Odlikuje ga izbalansiran odnos najvažnijih
hranjivih elemenata: azota, fosfora, kalcijuma, sumpora i cinka. Homogen hemijski i ujednačen granulometrijski
sastav ove formulacije, omogućava ravnomernu distribuciju hranjivih elemenata na zemljištu, čime se povećava
efikasnost ishrane gajenih biljaka. NutriMAP predstavlja jedinstvenu visokokoncentrovanu formulu čijom se
primenom podstiču pozitivne interakcije između najvažnijih hranjivih elemenata i njihovo racionalno korišćenje.
Sinergija gradivnih elemenata AZOT-FOSFOR-KALCIJUM-SUMPOR-CINK
Da bi se predupredio nedostatak hranjivih materija i izbegla nepravilna ishrana useva, potrebno je dobro sagledati
prirodu odnosa između najvažnijih hraniva. Novija agrohemijska istraživanja ukazuju na interaktivan odnos
esencijalnih gradivnih elemenata, čime se povećava važnost racionalnog i izbalansiranog unosa mineralnih
đubriva a prema biološkim zahtevima gajenih biljaka.
Optimalno snabdevanje sa azotom obezbeđuje optimalno usvajanje fosfora i cinka
Optimalna obezbeđenost sa kalcijumom i cinkom poboljšava usvajanje fosfora
Optimalna obezbeđenost sa sumporom poboljšava usvajanje cinka
Nedostaci azota i fosfora kao ograničavajući
faktor prinosa
Nedostatak cinka kao ograničavajući faktor
prinosa
Prinos pšenice
t/ha
6.0
3.0
NutriMAP
EFIKASNIJI AZOT, MANJI GUBICI
Kompleksno mineralno đubrivo NutriMAP sadrži kao osnovni izvor azotne komponente amonijačni oblik, koji
je odmah dostupan korenovom sistemu. Amonijačni jon nije pokretan u zemljištu jer se vezuje u međuslojne
razmake minerala gline. Za bilans azota u zemljištu fiksacija amonijačnog azota je koristan proces jer
sprečava gubitke azota isparavanjem, ispiranjem i denitrifikacijom. Istraživanja ukazuju da prisustvo
amonijačnih jona u zoni korenovog sistema, povećava usvajanje fosfora od strane biljaka.
MAKSIMALNO KORIŠĆENJE FOSFORA
NutriMAP predstavlja odličan izvor visoko vodorastvorljivog fosfora koji je veoma brzo dostupan biljkama
za usvajanje nakon primene. Svaka granula ovog đubriva u kontaktu sa vlažnom sredinom veoma brzo
započinje proces razgradnje.
Fosfor je jedan od najvažnijih makronutrijenata i čini 0.2% suve materije svake biljke.
Odgovarajući nivo fosfora u ishrani biljke
podstiče:
Dobro ukorenjavanje i jačanje korenovog sistema
Proces oplodnje i formiranje prinosa
Bolju fotosintetsku aktivnost
Usvajanje i transport hranjivih materija
Pregled iznošenja P kod najznačajnijih
ratarskih kultura:
Biljna
vrsta
Kukuruz
Šećerna repa
Pšenica
Suncokret
Soja
Prinos
(t/ha)
10
60
6
3
2.5
Izneti P
(kg/ha)
90-125
80-100
45-65
45-60
45-60
SUMPOR
se ubraja u grupu makrohranjivih konstitucionih elemenata. Prilikom nedostatka sumpora
smanjuje se ugrađivanje azota u proteine, što za posledicu ima slabiji porast useva i sporije sazrevanje,
naročito je ova pojava izražena kod žitarica.
Uloga sumpora u biljkama je višestruka:
Doprinosi boljem iskorišćenju unetog azota
Povoljno utiče na sintezu proteina i kvalitet proizvoda
Povećava tolerantnost biljaka prema
najznačajnijim gljivičnim bolestima
Omogućava biljkama veću tolerantnost na niske temperature
Pregled iznošenja S kod najznačajnijih
ratarskih kultura:
Biljna
vrsta
Šećerna repa
Kukuruz
Uljana repica
Soja
Pšenica
Suncokret
Prinos
(t/ha)
67
13
2.2
4
5.4
3.9
Izneti S
(kg/ha)
50
17
13
13
8
7
NutriMAP
KALCIJUM je jedan od bitnih nutrijenata u vegetativnom ciklusu biljke i odgovoran je za funkcionisanje
brojnih biohemijskih procesa. Dobro ishranjen korenov sistem sa kalcijumom dublje prodire u zemljište i
obezbeđuje bolju snabdevenost biljke vodom i hranjivim materijama.
Prednosti primene kalcijuma:
Neophodan je u procesu izgradnje ćelijskog zida
Podstiče fizičku stabilnost gajenog useva
Povećava prodornu moć korenovog sistema
Pregled iznošenja Ca kod najznačajnijih
ratarskih kultura:
Biljna
vrsta
Uljana repica
Šećerna repa
Kukuruz
Pšenica
Ječam
Veća adaptibilnost useva na visoke temperature
Prinos
(t/ha)
2.2
67
13
5.4
5.4
Izneti Ca
(kg/ha)
85
65
65
21
21
CINK
je aktivator mnogih enzimatskih procesa u biljci, a posebno je važan u sintezi hormona rasta
auksina, te u metabolizmu proteina. On takođe utiče na usvajanje i transport fosfora, povećava tolerantnost
prema bolestima i naglim klimatskim promenama. Mnogobrojnim istraživanjima, dokazan je pozitivan uticaj
cinka na rast prinosa kukuruza i to na različitim tipovima zemljišta. Dodatna ishrana sa cinkom postaje
neizostavan tehnološki zahvat u visokoproduktivnoj proizvodnji kukuruza.
Prednosti primene cinka:
Omogućava efikasniju fotosintetsku aktivnost gajenih biljaka
Osigurava maksimalno ispoljavanje genetskog potencijala
Utiče na formiranje polena i njegovu fertilnost
Pospešuje sintezu ugljenih hidrata i konverziju šećera u skrob kod žitarica
Sadržaj cinka i njegova povezanost sa visinom
prinosa pšenice
Izvor: Takkar
Nedostaci cinka se najčešće ispoljavaju kod:
Zemljišta neutralne do alkalne reakcije
Visokih vrednosti fosfora u zemljištu
Izrazito karbonatnih i peskovitih zemljišta
Hladnog i vlažnog vremena tokom proleća
NutriMAP
ZNAČAJ IZBALANSIRANE ISHRANE U POSTIZANJU VISOKIH PRINOSA
U intenzivnoj ratarskoj proizvodnji izbalansirana ishrana sa neophodnim mineralnim hranivima, predstavlja
garanciju ostvarenja visokih prinosa i maksimalnog korišćenja genetskog potencijala.
Nedostatak bitnih hranjivih elemenata i nepravilna ishrana useva onemogućava pravilan rast i razvoj, koji
dovodi do smanjenja profitabilnosti proizvodnje. Primenom NutriMap-a obezbeđujemo biljkama sve neophodne
gradivne materije u optimalnom odnosu, prema biološkim potrebama.
Najznačajniji agronomski benefiti NutriMapa-a su:
Kukuruz: stabilniji prinosi i viši kvalitet zrna
Žitarice: brže ukorenjavanje i bolji startni porast useva
Uljarice: veći sadržaj ulja i proteina
PREPORUKE ZA PRIMENU:
Pšenica
150-250 kg/ha
Kukuruz
150-250 kg/ha
Suncokret
150-250 kg/ha
Uljana repica
150-200 kg/ha
Ječam
150-250 kg/ha
Raž
150-200 kg/ha
Voće
200-300 kg/ha
Povrće
200-300 kg/ha
NutriMAP se preporučuje u ishrani velikog broja kultura, kao odličan izvor azota i fosfora, uz visoku
efikasnost u primeni sumpora, kalcijuma i cinka. Naročito se preporučuje kod kultura koje imaju naglašene
potrebe za fosforom.
Primenjuje se na svim tipovima zemljišta, u osnovnoj obradi
predsetveno ili zajedno sa setvom.
radi bolje razgradnje žetvenih ostataka,
Način unošenja : ravnomernim rasturanjem po celoj površini ili unošenjem u zonu redova.
PAKOVANJE
PVC 25 kg
Big Bag 600 kg
Elixir Zorka - Mineralna đubriva doo
Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac
Telephone: +381 15 352 707; +381 21 662 14 55
+381 21 661 15 99; +381 21 661 13 00
[email protected]
www.elixirzorka.rs
Download

NutriMap brošura