SOOP[TENIE
ZA ZAVERKA NA ZIMSKI SEMESTAR I
ZAPI[UVAWE NA LETEN SEMESTAR VO U^EBNATA
2013/2014 godina ZA SITE REDOVNI STUDENTI SO
ZAPI[AN I, III, V i VII SEMESTAR NA
FAKULTETOT ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA VO
SKOPJE
1. ZAVERKATA, ODNOSNO ZAPI[UVAWETO NA
NAREDNIOT SEMESTAR ZA SITE REDOVNI
STUDENTI NA SITE STUDISKI PROGRAMI I
GODINI ]E SE VR[I:
31.01.2014 godina
- DO 07.02.2014 godina
-
OD
- Pri zaverkata, odnosno zapi{uvaweto na semestarot
potrebno e podnesuvawe na prijaven dupli list za
zapi{uvawe na semestar so administrativna marka (PP
obrazec) od 50,00 denari i popolnet semestralen list za
prethodniot (zimski) semestar.
- Zaverka i zapi{uvawe posle predvideniot rok (vo
period od najmnogu 7 rabotni dena) }e se vr{i so
nadomestok od 10 Evra (vo denarska protivvrednost)
uplateni na `iro smetka na Fakultetot.
- Studentite koi od opravdani pri~ini zadocnile
pomalku od 30 dena od po~etokot na redovniot rok za
zapi{uvawe na studentite, istoto mo`at da go
napravat so zadol`itelno podnesuvawe na barawe,
potkrepeno
so
soodvetna
dokumentacija
za
opravdanoto otsustvo.
- Posle
predvideniot
rok,
studentite
nemo`at da zapi{at semestar.
1
2.
Redovnite studenti, zapi{ani na site studiski
programi, koi imaat ostvareno uslov za
zapi{uvawe na nareden semestar (minus eden
predmet od prethodniot semestar) imaat obvrska
pri zapi{uvaweto na letniot semestar da ja
uplatat vtorata rata (II rata) od 100,00 Evra, (vo
denarska protivvrednost) na `iro smetkata na
FAKULTETOT ZA ZEMJODELSKI NAUKI I
HRANA VO SKOPJE, so naznaka - vtora rata za
zapi{uvawe na godina odnosno leten semestar za
redovnite studenti zapi{ani vo dr`avna kvota,
odnosno 200,00 evra (II rata), (vo denarska
protivvrednost) za redovnite studentite so
kofinansirawe.
3.
Redovnite studenti na site studiski programi,
koi ne gi ispolnuvaat uslovite od to~ka 2,
zaklu~no so januarskata ispitna sesija, mo`at da
zapi{at nareden II, IV, VI i VIII semestar, so
nadomest od 3,33 evra za sekoj kredit od
prezapi{an
ili
nepolo`en
predmet
od
prethodniot semestar (6 krediti x 3,33 evra=19,98
evra od predmet, vo denarska protivvrednost),
uplateni na `iro smetka na Fakultetot.
4.
Vonrednite studenti, koi gi ispolnuvaat
uslovite za zapi{uvawe na nareden semestar
(minus eden predmet od prethodniot semestar)
zapi{uvaat semestar/godina so nadomestok od
200,00 Evra (vo denarska protivvrednost)
uplateni na `iro smetka na Fakultetot, so
naznaka - vtora rata za zapi{uvawe na godina.
Vonrednite studenti, koi ne gi ispolnuvaat
uslovite od ovaa to~ka, zaklu~no so januarskata
ispitna sesija, mo`at da zapi{at nareden II, IV,
VI i VIII semestar, so nadomest od 3,33 evra za
sekoj kredit od prezapi{an ili nepolo`en
predmet od prethodniot semestar (6 krediti x 3,33
2
evra=19,98 evra od predmet, vo denarska
protivvrednost), uplateni na `iro smetka na
Fakultetot.
5.
Apsolventite po vtor ili pove}e pati, mo`at da
zapi{at apsolventski sta` so participacija od
1000,00 denari od semestar i so nadomest od 3,33
evra za sekoj kredit od prezapi{an ili nepolo`en
predmet od prethodniot semestar (6 krediti x 3,33
evra=19,98 evra od predmet, vo denarska
protivvrednost), uplateni na `iro smetka na
Fakultetot.
PRI
ZAVERKA
I
ZAPI[UVAWE
NA
SEMESTAROT, STUDENTITE [email protected]
DA PODIGNAT OD STUDENTSKI PARLAMENT
(soba br. 38 A):
- POTVRDA ZA UPATUVAWE NA PRAKTI^NA
NASTAVA ZA SITE REDOVNI STUDENTI NA FZNH
VO SOSTAV NA UKIM VO SKOPJE (30 dena prakti~na
nastava, koja e zadol`itelna zakonska obvrska i koja
studentite treba da ja realiziraat najdocna do upisot na
narednata u~ebna godina, odnosno 14.9.2014 godina, a bez koja
studentite nemo`at da zapi{at naredna u~ebna godina)
- SITE REDOVNI STUDENTI VO III, V I VII semestar
[email protected] PODIGNUVAAT I POPOLNUVAAT
STUDENTSKA ANKETA ZA ZIMSKIOT I LETNIOT
SEMSTAR VO U^EBNATA 2012/2013 godina I ZIMSKOT
SEMESTAR VO U^EBNATA 2013/2014 godina.
SITE
REDOVNI
STUDENTI
VO
I
semestar
[email protected] PODIGNUVAAT I POPOLNUVAAT
STUDENTSKA ANKETA ZA ZIMSKIOT ZIMSKOT
SEMESTAR VO U^EBNATA 2013/2014 godina.
- STUDENTITE KOI ZAPI[UVAAT VIII SEMESTAR
[email protected] PODIGNUVAAT UPATSTVO I
FORMULARI ZA PRIJAVUVAWE NA DIPLOMSKI
TRUD (diplomskit trud se prijavuva koga studentite }e
osvojat minimum 200 EKTS krediti, a naslovite na temite
se objaveni na oglasnata tabla i veb stranata na FZNH).
3
N A P O M E N A:
СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА СИТЕ
СТУДИСКИ ПРОГРАМИ КОИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР НЕ
ОБЕЗБЕДИЛЕ ЕДЕН ИЛИ ПОВЕЌЕ ПОТПИСИ, ЌЕ МОЖАТ ДА
ГО ЗАВЕРАТ СЕМЕСТАРОТ СО НАДОМЕСТОК ОД 19,98 Evrи
(vo denarska protivvrednost) ЗА СЕКОЈ НЕРЕАЛИЗИРАН
ПОТПИС,
УПЛАТЕНИ
НА
ЖИРО
СМЕТКАТА
НА
ФАКУЛТЕТОТ.
@IRO SMETKATA NA FAKULTETOT E:
FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANA-
160010454578810, so TREZORSKA
SMETKA 100000000063095 i POVIKUVA^KI BROJ
723012, PROGRAMA 41, NA^IN 2, SO NAZNAKA: ZA
SKOPJE, @.S.
ZAPI[UVAWE, PRIMA^: NARODNA BANKA NA RM.
СИТЕ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ И УПЛАТНИЦИ СО
НАЗНАЧЕНА
ЖИРО
СМЕТКА
НА
ФАКУЛТЕТОТ
СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО
ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.
4
Download

Soopstenie za zaverka na zimski semestar i upis na leten Skopje