Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
Београд
СЕКТОР ЗА СПОРТ
дп
Jednačina za izračunavanje definitivne tel.visine po Bejliju
Preuzeto iz ’’Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine’’-prof.dr.D.Ugarkovic,FSFV Beograd
Predvideti buduću telesnu visinu deteta sportiste, može dovesti do kvalitetnije selekcije informacija
koje upućuju na određene odluke. Pa je tako savim normalno da dete koje je predisponirano na visok rast,
odabere sportove u kojima će moći da se ostvari.
Ali nevezano za selekciju u sportu, poznavanje ovakvih činjenica, mogu roditeljima sugerirati da je vreme za
određene inicijative, vezano za dečije odrastanje.
DEFINITIVNA VISINA
starost
6 meseci
1 godina
2 godine
3 godine
4 godine
5 godina
6 godina
7 godina
8 godina
9 godina
10 godina
11 godina
12 godina
13 godina
14 godina
15 godina
16 godina
17 godina
18 godina
Izmerena TV x 100
==========================
Procenat dostignute TV
devojčice
39,8
44,8
52,2
57
61,5
66
71
74
77,5
81
84
87,2
91,7
95,5
98
99
100
/
/
dečaci
38
42
48,6
53
57,6
61,7
65,5
69,3
72
75
78,1
81
83,8
87,3
91,5
95,5
98,8
99,6
100
U proceni potencijalne definitivne TV važnu ulogu igraju antropometrijski faktori kao sto su : širina ramena,
raspon ruku,obim glave,veličina stopala....
Download

starost devojčice dečaci 6 meseci 39,8 38 1 godina 44,8 42 2