Download

specifičnosti strukture treninga kod sportista sa oštećenim vidom