RADIMPEX SOFTWARE
Cenovnik
Poštovani,
u ovom dokumentu cene naših programa su izražene u evrima. Iznos za uplatu se dobija tako što se cene programa pretvore u dinare prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije, i na iznos doda PDV. Za istovremenu
kupovinu dva različita programa odobravamo popust od 5%, a za istovremenu kupovinu tri i više različitih
programa odobravamo popust od 10% na ukupnu sumu. Za fakultete odobravamo specijalan popust od 30%.
Odloženo plaćanje (odnosi se samo na kupovinu novih programa)
Bez obzira da li se radi o fizičkim ili pravnim licima, postoji i opcija plaćanja na rate. Naime, 40% odabrane cene programa se plaća odmah (avans), nakon čega se programi dobijaju na korišćenje, dok se ostalih 60% uvećava za 1,5%
mesečne kamate i plaća u 3 jednake dvomesečne rate. Ovo ćemo pojasniti na primeru kupovine programa Tower
(konfiguracija “Professional” sa modulima za beton, čelik i dinamiku, u vrednosti od 2500€):
Avans (40%)
0.4 x 2500€
= 1000€ + PDV
1. rata (posla 2 meseca)
0.6 x 2500€ x 1.09 / 3 = 545€ + PDV
2. rata (posla 4 meseca)
0.6 x 2500€ x 1.09 / 3 = 545€ + PDV
3. rata (posla 6 meseca)
0.6 x 2500€ x 1.09 / 3 = 545€ + PDV
Zakup programa na određeno vreme
Zakup na 6 meseci:
plaća se 20% cene odabranih programa + 100€ depozita
Zakup na 12 meseci:
plaća se 35% cene odabranih programa + 100€ depozita
Po isteku zakupa i vraćanju dobijenog hardloka, korisniku se vraća depozit od 100€.
U slučaju da se umesto zakupa odlučite za kupovinu trajne verzije odabranih programa, cena se umanjuje za 70%
prethodno plaćenog iznosa zakupa.
Nove verzije programa
Većina novih verzija programa je potpuno besplatna. U slučajevima velikih izmena i poboljšanja programa, stari korisnici ih mogu dobiti plativši samo određenu nadoknadu koja zavisi od složenosti i značaja implementiranih novina.
Isporuka programa
Programi se isporučuju na instalacionom disku, sa odgovarajućim hardlokom. Na instalacionom disku nalaze se instalacije svih naših programa, uputstva za korišćenje programa, lekcije za učenje u PDF formatu, primeri, itd. Nove verzije
programa se mogu slobodno preuzimati sa našeg sajta www.radimpex.rs (stranica “Download”).
Tower 7 - program za statičku i dinamičku analizu konstrukcija
Osnovni programi za proračun konstrukcija po teoriji I i II reda (obavezna je jedna od tri ponuđene varijante)
Tower 7 - Lite (2D modeli neograničene složenosti, 3D modeli do 500 čvorova).................................................................1000€
Tower 7 - Professional (2D i 3D modeli bez ograničenja)...............................................................................................................1500€
Tower 7 - Expert (2D i 3D modeli bez ograničenja, višestruko povećan kapacitet proračuna, 64-bitna verzija).......1900€
Moduli (opciono)
Modul za dinamički i seizmički proračun............................................................................................................................................400€
Modul za dimenzionisanje betonskih konstrukcija.........................................................................................................................300€
Modul za dimenzionisanje čeličnih konstrukcija..............................................................................................................................300€
Modul za dimenzionisanje drvenih konstrukcija..............................................................................................................................300€
Mrežne verzije programa
- do 10 radnih mesta: 1.n x (cena pojedninačne verzije programa) + 150€ (n - broj radnih mesta)
Primer: kupovina mrežne verzije programa Tower (Professional, beton, čelik, dinamika - 2500€):
2 radna mesta:
1.2 x 2500€ + 150€ = 3150€
3 radna mesta:
1.3 x 2500€ + 150€ = 3400€
Doplata za korisnike starih verzija
Doplata za korisnike pojedinačne verzije programa Tower 6 (nezavisno od kupljenih modula)............ 600€
Doplata za korisnike mrežne verzije programa Tower 6 (nezavisno od kupljenih modula)...................... 1.n x 600€
Doplata za korisnike pojedinačne verzije programa Tower 5 (nezavisno od kupljenih modula)............ 800€
Doplata za korisnike mrežne verzije programa Tower 5 (nezavisno od kupljenih modula)...................... 1.n x 800€
ArmCAD 6 - program za izradu detalja armiranja
Cena programa za nove korisnike
Pojedinačna verzija za AutoCAD..................................................................................................................................... 1600€
Mrežna verzija za AutoCAD............................................................................................................................................... 1600€ + n x 300€*
Pojedinačna verzija za BricsCAD i AutoCAD................................................................................................................ 1800€
Mrežna verzija za BricsCAD i AutoCAD......................................................................................................................... 1800€ + n x 300€*
Nadogradnja starijih verzija na ArmCAD 6 za AutoCAD
sa pojedinačne verzije ArmCAD 2005 A10/A13......................................................................................................... 400€
sa mrežne verzije ArmCAD 2005 A10/A13................................................................................................................... 400€ + n x 40€
sa pojedinačne verzije ArmCAD 2005........................................................................................................................... 500€
sa mrežne verzije ArmCAD 2005..................................................................................................................................... 550€ + n x 40€
sa pojedinačne verzije ArmCAD 2000........................................................................................................................... 600€
sa mrežne verzije ArmCAD 2000..................................................................................................................................... 300€ + n x 300€*
Nadogradnja starijih verzija na ArmCAD 6 za BricsCAD i AutoCAD
sa pojedinačne verzije ArmCAD 2005 A10/A13......................................................................................................... 600€
sa mrežne verzije ArmCAD 2005 A10/A13................................................................................................................... 600€ + n x 60€
sa pojedinačne verzije ArmCAD 2005........................................................................................................................... 700€
sa mrežne verzije ArmCAD 2005..................................................................................................................................... 750€ + n x 60€
sa pojedinačne verzije ArmCAD 2000........................................................................................................................... 800€
sa mrežne verzije ArmCAD 2000..................................................................................................................................... 500€ + n x 300€*
Napomena: U datim izrazima vrednost ‘n’ predstavlja broj radnih mesta
* Cena radnog mesta zavisi od ukupnog broja kupljenih radnih mesta: od 1 do 5: 300€ , od 6 do 10: 200€, od 11 do 50: 100€
Metal Studio - program za crtanje metalnih konstrukcija
Cena programa za nove korisnike
Pojedinačna verzija programa.......................................................................................................................................... 1200€
Mrežna verzija programa.................................................................................................................................................... 1200€ + n x 200€
Napomena: U datim izrazima vrednost ‘n’ predstavlja broj radnih mesta
Normabase Plus - program za izradu predmera, predračuna i kalkulaciju cena
Cena programa za nove korisnike
Pojedinačna verzija programa.......................................................................................................................................... 700€
Mrežna verzija programa.................................................................................................................................................... 700€ + n x 200€*
Doplata za korisnike starih verzija
Pojedinačna verzija programa.......................................................................................................................................... 300€
Mrežna verzija programa.................................................................................................................................................... 300€ + n x 200€*
Napomena: U datim izrazima vrednost ‘n’ predstavlja broj radnih mesta
* Cena radnog mesta zavisi od ukupnog broja kupljenih radnih mesta: od 1 do 5: 200€ , od 6 do 10: 150€, od 11 do 50: 100€
KONTAKT
RADIMPEX SOFTWARE
Brsjačka 3
11000 Beograd
Tel: 381 11 3809 158
Fax: 381 11 3809 159
email: [email protected]
web: www.radimpex.rs
Download

Cenovnik - Radimpex Software