3LEDEêIæVIZIJUæOæMOêNOJæPOLJOPRIVREDIæKAOæPROlTABILNOJæPRIVREDNOJæ
GRANIæ3RBIJEæUæKOJOJæêEæPROIZVOîAéIæBITIæZADOVOLJNIæREZULTATIMAæ
SVOGæRADAæAæKLIJENTIæKVALITETOMæPROIZVODAæ%LIXIRæ'ROUPæDOOæ
IZæÀAPCAæJEæPOéETKOMææGODINEæOSNOVAOæNOVUæKOMPANIJUæ
éLANICUææ%LIXIRæ.ATURAæDOO
Prva faza razvoja naše kompanije bazirana je na proizvodnji gaziranih i negaziranih
OSVEãAVAJUêIHèNAPITAKAèKOJIèVOLUMENSKIèNAJVIÜEèUéESTVUJUèUèUKUPNOJèPOTROÜNJIèPIêAèIèBELEãEè
KONSTANTANèRASTèKAKOèNAèDOMAêEMèTRãIÜTUèTAKOèIèNAèGLOBALNOMèNIVOUè
0ROIZVODNIèPROGRAMèJEèRAZVIJANèUèSARADNJIèSAèRENOMIRANIMèMULTINACIONALNIMèKOMPANIJAMAè
AèKROZèVIÜEèINVESTICIONIHèCIKLUSAèBIêEèPOKRENUTIèNOVIèPOGONIèZAèPROIZVODNJUèNAJÜIREèPALETEè
PROIZVODAèODèDOMAêEGèVOêAèIèPOVRêAèKOJEèJEèPOèSVOJIMèSVOJSTVIMAèMEîUèNAJKVALITETNIJIMèIè
NAJCENJENIJIMèPOLJOPRIVREDNIMèPROIZVODIMAèNAèSVETSKOMèTRãIÜTU
Elixir
Natura
deo
Elixir
Grupe
%LIXIRæ'ROUP je zasnovan na savremenoj organizaciji poslovanja i jasnoj profilaciji delatnosti svih
kompanija članica, čija međusobna povezanost kreira nove razvojne cikluse usmerene ka potpunom
zaokruživanju sistema poslovanja, daje dodatni kvalitet i doprinosi osvajanju vodeće pozicije na tržištu.
%LIXIRæ&EEDæ!DDITIVES
lider u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini
komponentama i aditivima za stočnu hranu i
premikse.
%LIXIRæ!GRODISKONT
organizovana mreža prodaje i kooperacije u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji svojom
ponudom najšireg asortimana proizvoda i usluga
podmiruje sve potrebe svakog poljoprivrednog
proizvođača.
%LIXIRæ!GRAR
nosilac u segmentu intenzivnog razvoja sopstvene
voćarske proizvodnje kroz podizanje novih
modernih plantaža voća i povrća.
%LIXIRæ&OOD
otkupljuje, prerađuje i izvozi najkvalitetnije voće
i povrće proizvedeno u Srbiji u najsavremenijoj i
po kapacitetima najvećoj fabrici za preradu voća i
povrća ne samo kod nas, već i u regionu.
%LIXIRæ.ATURA
ambiciozan i značajan razvojni projekat matične
kompanije koji je pokrenut predstavljanjem tržištu
krajnjih potrošača široke palete osvežavajućih
napitaka proizvedenih od odabranih najkvalitetnijih
sirovina.
Visoko postavljeni ciljevi u
sistemu koji je organizovan po
najvišim standardima su realno
ostvarivi, kako zbog dosadašnjeg
iskustva i ostvarenih uspeha,
tako i zbog koncepcije poslovanja
u kojoj svaka kompanija članica
brine ne samo o sopstvenom
razvoju, već i o pružanju pune
podrške svim delovima
Elixir Grupe.
vizija i
ciljevi
è0RVIèRAZVOJNIèCIKLUS
ulazak na tržište osvežavajućih
bezalkoholnih napitaka
proizvedenih od visokokvalitetnih
sirovina u saradnji sa vodećim
multinacionalnim kompanijama u
ovoj industriji
è$RUGIèRAZVOJNIèCIKLUS
širenje tržišnog učešća kroz
uvođenje novih proizvoda i
pakovanja iz palete
voćnih nektara i sokova od
najkvalitetnijeg voća i povrća
3LEDEêIæVIZIJUæMATIéNEæKOMPANIJEæCILJEVIæ%LIXIRæ.ATUREæSUæ
DUGOROéNOæPOSTAVLJENIæIæORIJENTISANIæNAæRAZVOJæSOPSTVENEæ
PREHRAMBENEæINDUSTRIJEæKOJAæêEæKORISNICIMAæUæ3RBIJIæIæREGIONUæ
è4REêIèRAZVOJNIèCIKLUS
OBEZBEDITIæNAJÜIRUæPALETUæKVALITETNIHæPREHRAMBENIHæPROIZVODAæ ekspanzija proizvodnog
asortimana na slatki, slani i kiseli
ODæODABRANOGæVOêAæIæPOVRêAæPROIZVEDENIHæSAVREMENOMæ
program proizvoda iz
tople prerade domaćeg voća i
TEHNOLOGIJOMæPOæRECEPTURIæTRADICIONALNEæDOMAêEæKUHINJEæIæ
povrća (džemovi, kompoti, salate,
CENOVNOæPRIHVATLJIVIæNAJÜIROJæKATEGORIJIæPOTROÜAéA
zimnice i drugo)
proizvodni
program
OSVEãAVAJUêIè
GAZIRANIèNAPICI
OSVEãAVAJUêIè
NEGAZIRANIèNAPICI
LEDENIèéAJEVI
.AèTRãIÜTUèNAèKOJEMèDOMINIRAèPOTROÜNJAèGAZIRANIHèPIêAè
&ESHTAèJEèNEZAOBILAZANèNAPITAKèZAèSVEèVELIKEèIèMALEèFEÜTEè
IèISPUNJAVAèOéEKIVANJAèSVIHèKORISNIKAèKOJIèãELEèODLIéANè
KVALITETèPOèPRIHVATLJIVOJèCENI
GAZIRA
ANIèO
OSVE
EãAVVAJUêIè
BEZZALKO
OHOLLNIèN
NAPICI
U OKVIRU OVOG ASORTIMANA KREIRANI SU STARTNI FESHTA UKUSI - COLA, ORANGE I EXOTIC,
ODABRANI U SKLADU SA UKUSIMA KOJI IMAJU NAJVEĆE UČEŠĆE U UKUPNOJ KONZUMACIJI
KATEGORIJE GAZIRANIH NAPITAKA, A TOKOM 2011-E U PLANU SU I NOVI UKUSI.
LINIJJAèGA
AZIRA
ANIH
HèOSVEãAVVAJUCIH
HèBEZALLKOHOLN
NIHèNAPITAKA
Feshta je gazirani napitak koji gasi žeđ i
predstavlja kvalitetno i ekonomično rešenje
za svakodnevno osveženje i efikasan izvor
energije. Feshta proizvodi su proizvedeni od
najkvalitetnijih sirovina koji podrazumevaju
najkvalitetniji šećer, voćne arome i
zdravstveno ispravnu vodu iz sopstvenog
bunara sa najsavremenijom tehnološkom
pripremom pre procesa gaziranja.
&E
ESHTAè#
#OLA
A
kao savršeno i ekonomično osveženje za
svaki dan i svaku priliku kreiran je ovaj
napitak koji sadrži optimalnu mešavinu
arome kole, kofeina, citrusne kiselosti,
najkvalitetnijeg šećera i gazirane
slabomineralne vode. Na tržištu je
ponuđen u PET ambalaži od 2l i 0,5l.
FESHTA COLA
Neto zapremina
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući gazirani bezalkoholni napitak
2L
0,5 L
8600102045118
8600102045125
Paket
Paket
6 kom
16 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
64 paketa
72 paketa
384 kom
1.152 kom
768 L
576 L
6 meseci
6 meseci
Proizvod upotrebiti do datuma označenom na zatvaraču boce.
&E
ESHTA
Aè/RA
ANG
GE
FESHTA ORANGE
Neto zapremina
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući gazirani bezalkoholni napitak
2L
0,5 L
8600102045132
8600102045149
Paket
Paket
6 kom
16 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
64 paketa
72 paketa
384 kom
1.152 kom
768 L
576 L
6 meseci
6 meseci
kao savršeno i ekonomično osveženje
za svaki dan i svaku priliku kreiran
je ovaj napitak koji sadrži optimalnu
mešavinu prirodne arome narandže,
citrusne kiselosti, najkvalitetnijeg šećera
i gazirane slabomineralne vode. Na
tržištu je ponuđen u PET ambalaži od 2l
i 0,5l.
Proizvod upotrebiti do datuma označenom na zatvaraču boce.
&ESHTAè%XXOTICC
FESHTA EXOTIC
Neto zapremina
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući gazirani bezalkoholni napitak
2L
0,5 L
8600102045156
8600102045163
Paket
Paket
6 kom
16 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
64 paketa
72 paketa
384 kom
1.152 kom
768 L
576 L
6 meseci
6 meseci
Proizvod upotrebiti do datuma označenom na zatvaraču boce.
kao savršeno i ekonomično osveženje
za svaki dan i svaku priliku kreiran
je ovaj napitak koji sadrži optimalnu
mešavinu aroma egzotičnog voća,
citrusne kiselosti, najkvalitetnijeg šećera
i gazirane slabomineralne vode. Na
tržištu je ponuđen u PET ambalaži od 2l
i 0,5l.
&ESHTAè,EMO
ONADE
kao savršeno i ekonomično osveženje za
svaki dan i svaku priliku kreiran je ovaj
napitak koji sadrži optimalnu mešavinu
prirodne arome limuna, citrusne
kiselosti, najkvalitetnijeg šećera i
gazirane slabomineralne vode.Na tržištu
je ponuđen u PET ambalaži od 2l i 0,5l.
FESHTA LEMONADE
Neto zapremina
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući gazirani bezalkoholni napitak
2L
0,5 L
8600102045644
8600102045651
Paket
Paket
6 kom
16 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
64 paketa
72 paketa
384 kom
1.152 kom
768 L
576 L
6 meseci
6 meseci
Proizvod upotrebiti do datuma označenom na zatvaraču boce.
&ESHTAè0
0IN
NKè'
'RAPEFRUIT
kao savršeno i ekonomično osveženje za
svaki dan i svaku priliku kreiran je ovaj
napitak koji sadrži optimalnu mešavinu
prirodne arome grejpfruta, citrusne
kiselosti, najkvalitetnijeg šećera i
gazirane slabomineralne vode.Na tržištu
je ponuđen u PET ambalaži od 2l i 0,5l.
FESHTA PINK GRAPEFRUIT
Neto zapremina
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući gazirani bezalkoholni napitak
2L
0,5 L
8600102045576
8600102045583
Paket
Paket
6 kom
16 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
64 paketa
72 paketa
384 kom
1.152 kom
768 L
576 L
6 meseci
6 meseci
Proizvod upotrebiti do datuma označenom na zatvaraču boce.
0OTROÜNJAèNEGAZIRANIHèVOêNIHèNAPITAKAèSVAKEèGODINEèBELEãIè
SVEèZNAéAJNIJIèRASTè:BOGèSVOJEèEKONOMIéNOSTIèPRAKTIéNEè
AMBALAãEèIèKVALITATIVNIHèSVOJSTAVAèVOêNIèNAPICIèPREDSTAVLJAJUèè
SVAKODNEVNIèIZVORèHIDRATACIJEèENERGIJEèIèOSVEãENJAèLAKOè
DOSTUPANèUèSVAKOJèPRILICIèIèNAèSVAKOMèMESTU
KVALITETANèOSVEãAVAJUêIèVOêNIèNAPITAK
PEHAR PROIZVODI SU KONCIPIRANI KAO PREMIJUM KVALITET U KATEGORIJI OSVEŽAVAJUĆIH VOĆNIH
NAPITAKA. ZAHVALJUJUĆI SARADNJI SA RENOMIRANIM MULTINACIONALNIM KOMPANIJAMA KOJE
OBEZBEĐUJU BAZNE SIROVINE PROIZVEDENE OD NAJKVALITETNIJIH SASTOJAKA - PEHAR PROIZVODI SU
IZUZETAN SPOJ KVALITETA I OSVEŽENJA.
.ARANDãAè!#%è-ULTIVITAMINèIè*ABUKALIMUNè
nèOSVEãAVAJUêIèNAPICIèSAèMEÜAVINOMèVOêNIHèSOKOVAè
OBOGAêENIèVITAMINIMA
Pehar voćni napici su potpuno izbalansirani u pogledu sadržaja neophodnih vitamina, hranljivih
sastojaka i tečnosti. Pored svog osvežavajućeg karaktera omogućavaju našim potrošačima da održe
odgovarajući nivo hidratacije organizma i potrebne energije, čime doprinose uspostavljanju ravnoteže
za zdrav i ujednačen način života.
PEHAR MULTIVITAMIN
0EHA
ARè-ULTIVVITAMIN
izvanredan osvežavajući voćni napitak
sa mešavinom voćnih sokova od 12% i
kompleksom od 10 najvažnijih vitamina
ponuđen je na tržištu u PET ambalaži od
1,5l i 0,5l.
Neto zapremina
Voćni sadržaj
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući negazirani bezalkoholni napitak sa mešavinom
voćnih sokova i kompleksom od 10 vitamina
1,5 L
0,5 L
12%
12%
8600102045231
8600102045248
Paket
Paket
6 kom
16 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
84 paketa
72 paketa
504 kom
1.152 kom
756 L
576 L
6 meseci
6 meseci
Proizvod upotrebiti do datuma označenog na zatvaraču boce.
PEHAR NARANDŽA ACE
Neto zapremina
Voćni sadržaj
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući negazirani bezalkoholni napitak sa voćnim
sokom narandže obogaćen kompleksom ACE vitamina
1,5 L
0,5 L
8%
8%
8600102045255
8600102045262
Paket
Paket
6 kom
16 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
84 paketa
72 paketa
504 kom
1.152 kom
756 L
576 L
6 meseci
6 meseci
0EH
HARè.ARRAND
DãA
Aè!
!#%
izvanredan osvežavajući voćni napitak
sa 8% voćnog soka i kompleksom ACE
vitamina ponuđen je na tržištu
u PET ambalaži od 1,5l i 0,5l.
Proizvod upotrebiti do datuma označenog na zatvaraču boce.
PEHAR JABUKA-LIMUN
Neto zapremina
Voćni sadržaj
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući negazirani bezalkoholni napitak sa mešavinom
voćnih sokova jabuke i limuna
1,5 L
0,5 L
12%
12%
8600102045279
8600102045286
Paket
Paket
6 kom
16 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
84 paketa
72 paketa
504 kom
1.152 kom
756 L
576 L
6 meseci
6 meseci
Proizvod upotrebiti do datuma označenog na zatvaraču boce.
0EHARè*A
ABU
UKA
Aèè,,IM
MUN
izvanredan osvežavajući voćni napitak
sa 12% voćnog soka jabuke i limuna
ponuđen je na tržištu
u PET ambalaži od 1,5l i 0,5l.
è
#è
V
ITA
M
IN
NOVO!
PEHAR BRESKVA
Neto zapremina
Pe
ehar Bresskvva
Rok trajanja
Proizvod upotrebiti do datuma označenog na zatvaraču boce i doypak ambalaži.
CIJ
KA
L
AROMATIZOVANI OSVEŽAVAJUĆI
NAPICI U ATRAKTIVNIM VOĆNIM
UKUSIMA PONUĐENI SU NA
TRŽIŠTU U PET AMBALAŽI OD 1,5L I
DOYPAK KESICAMA OD 180ML
Zbirno pakovanje
è
KVVALITE
ETANè
OSVVEããAVVAJUêIè
APIITAKè
NA
UèNOVVIM
MèVO
OêN
NIMè
UKU
USIM
MA
Tip pakovanja
UM
je na tržištu ponuđen u jedinstvenoj
aromi breskve u PET ambalaži od 1,5l i
doypak kesicama od 180ml za najmlađe
potrošače gde je dodatno obogaćen C
vitaminom.
Bar kod proizvoda
Osvežavajući negazirani bezalkoholni napitak sa ukusom
breskve
1,5 L
180 ml
Obogaćen C vitaminom
8600102045880
8600102045767
Paket
Karton kutija
6 kom
30 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
84 paketa
77 kutija
504 kom
2.310 kom
756 L
416 L
6 meseci
6 meseci
PEHAR ANANAS
Neto zapremina
0EHARè!
!NAN
NAS
je na tržištu ponuđen u jedinstvenoj
aromi ananasa u PET ambalaži od 1,5l i
doypak kesicama od180 ml za najmlađe
potrošače gde je dodatno obogaćen
kalcijumom.
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući negazirani bezalkoholni napitak sa ukusom
ananasa
1,5 L
180 ml
Obogaćen Kalcijumom
8600102045927
8600102045804
Paket
Karton kutija
6 kom
30 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
84 paketa
77 kutija
504 kom
2.310 kom
756 L
416 L
6 meseci
6 meseci
Proizvod upotrebiti do datuma označenog na zatvaraču boce i dojpak ambalaži.
LCI
KA
è
JU
M
PEHAR BOROVNICA
Neto zapremina
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući negazirani bezalkoholni napitak sa ukusom
borovnice
1,5 L
180 ml
Obogaćen kalcijumom
8600102045903
8600102045781
Paket
Karton kutija
6 kom
30 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
84 paketa
77 kutija
504 kom
2.310 kom
756 L
416 L
6 meseci
6 meseci
Proizvod upotrebiti do datuma označenog na zatvaraču boce i doypak ambalaži.
0EHARè"
"ORO
OVN
NICA
A
je na tržištu ponuđen u jedinstvenoj
aromi borovnice u PET ambalaži od 1,5l i
doypak kesicama od 180ml za najmlađe
potrošače gde je dodatno obogaćen
kalcijumom.
è
UM
J
LCI
KA
PEHAR ŠUMSKO VOĆE
Neto zapremina
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući negazirani bezalkoholni napitak sa ukusom
šumskog voća
1,5 L
180 ml
Obogaćen kalcijumom
8600102045934
8600102045811
Paket
Karton kutija
6 kom
30 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
84 paketa
77 kutija
504 kom
2.310 kom
756 L
416 L
6 meseci
6 meseci
Proizvod upotrebiti do datuma označenog na zatvaraču boce i doypak ambalaži.
0E
EHA
ARèÀU
UMSSKOèVVOêE
je na tržištu ponuđen u jedinstvenoj
aromi šumskog voća u PET ambalaži
od 1,5l i doypak kesicama od180 ml
za najmlađe potrošače gde je dodatno
obogaćen kalcijumom.
IN
M
ITA
#è
V
è
PEHAR Narandža
0EHA
ARè.
.ARRAN
NDãA
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Proizvod upotrebiti do datuma označenog na doypak ambalaži.
è
#è
VIT
AM
IN
je na tržištu ponuđen u jedinstvenoj
aromi narandže u doypak kesicama od
180ml za najmlađe potrošače gde je
dodatno obogaćen C vitaminom.
Neto zapremina
Bar kod proizvoda
Osvežavajući negazirani bezalkoholni napitak sa
ukusom narandže obogaćen C vitaminom
180 ml
8600102045750
Karton kutija
30 kom
Euro paleta 80x120
77 kutija
2.310 kom
416 L
6 meseci
PEHAR Jabuka
0EHARè**AB
BUKKA
je na tržištu ponuđena u jedinstvenoj
aromi jabuke u doypak ambalaži od
180ml za najmlađe potrošače gde je
dodatno obogaćena C vitaminom.
Neto zapremina
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući negazirani bezalkoholni napitak sa
ukusom jabuke obogaćen C vitaminom
180 ml
8600102045774
Karton kutija
30 kom
Euro paleta 80x120
77 kutija
2.310 kom
416 L
6 meseci
Proizvod upotrebiti do datuma označenog na doypak ambalaži.
NOVO!
PROBUŠI I
!
0EHARæU èVOêNIHèUKUSAèKOJIèJEèDODATNOèOBOGAêENè
SAè#èVITAMINOMèILIèKALCIJUMOMè
UèDOYPAKèKESICAMAèODèMLèSAæSLAMéICOMæ
NAMENJENæJEæNAÜIMæNAJMLAîIMæPOTROÜAéIMA
0RATEêIèPOTREBEèTRãIÜTAèRAZVILIèSMOèLINIJUèLEDENIHèéAJEVAèKOJIè
SVAKIMèDANOMèPOSTAJUèSVEèPOPULARNIJIèNAPICIèZAèOSVEãENJEè
ÜIROMèSVETSKIHèTRãIÜTAè
HARMONIJAèUKUSAèIèOSVEãENJA
POGODAN ZA SVE TRENUTKE I SITUACIJE, FRESH TEA JE NOVI LAGAN I PRIJATAN IZBOR ZA OSVEŽENJE
U SVAKOJ PRILICI. OVAJ NEGAZIRANI OSVEŽAVAJUĆI BEZALKOHOLNI NAPITAK KREIRALI SMO OD
VISOKOKVALITETNIH SASTOJAKA U TRI OSNOVNA UKUSA –BRESKVE, LIMUNA I JEDINSTVENOG UKUSA SVE
POPULARNIJE BRUSNICE.
Fresh Tea JEæNEGAZIRANIæ
OSVEãAVAJUêIæNAPITAKæKOJIæPREDSTAVLJAæ
SAVRÜENIæSPOJæEKSTRAKTAæéAJAæVOêNIHæ
AROMAæIæTEéNOSTIæ/VAJæLEDENIæéAJæ
DONOSIæAUTENTIéNEæAROMEæBRESKVEæ
LIMUNAæIæBRUSNICEæKOJEæOKREPLJUJUæ
DUHæIæTELOæIæPREDSTAVLJAæIDEALNOæ
OSVEãENJEæUæVRELIMæLETNJIMæDANIMAæ
ALIæIæTOKOMæCELEæGODINE
Frresh
h Te
ea Bre
eskva
je optimalno izbalansirana kombinacija
ekstrakta crnog čaja i arome breskve.
Prateći trendove koje diktiraju navike
naših potrošača, na tržištu su ponuđeni
u PET ambalaži od 1,5l i 0,5l.
FRESH TEA BRESKVA
Neto zapremina
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući negazirani bezalkoholni napitak
1,5 L
0,5 L
8600102045941
8600102045958
Paket
Paket
6 kom
16 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
84 paketa
72 paketa
504 kom
1.152 kom
756 L
576 L
6 meseci
6 meseci
Proizvod upotrebiti do datuma označenog na zatvaraču boce.
FRESH TEA LIMUN
Neto zapremina
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući negazirani bezalkoholni napitak
1,5 L
0,5 L
8600102045965
8600102045972
Paket
Paket
6 kom
16 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
84 paketa
72 paketa
504 kom
1.152 kom
756 L
576 L
6 meseci
6 meseci
&RESHè4EA
Aè,IIMU
UN
je optimalno izbalansirana kombinacija
ekstrakta crnog čaja i arome limuna. Na
tržištu su ponuđeni u PET ambalaži od
1,5l i 0,5l
Proizvod upotrebiti do datuma označenog na zatvaraču boce.
FRESH TEA BRUSNICA
Neto zapremina
Bar kod proizvoda
Tip pakovanja
Zbirno pakovanje
Rok trajanja
Osvežavajući negazirani bezalkoholni napitak
1,5 L
0,5 L
8600102045989
8600102045996
Paket
Paket
6 kom
16 kom
Euro paleta 80x120
Euro paleta 80x120
84 paketa
72 paketa
504 kom
1.152 kom
756 L
576 L
6 meseci
6 meseci
Proizvod upotrebiti do datuma označenog na zatvaraču boce.
&RESH
Hè4EA
Aè"RRUSSNICCA
je optimalno izbalansirana kombinacija
ekstrakta čaja šipka i arome brusnice.
Na tržištu su ponuđeni u PET ambalaži
od 1,5l i 0,5l.
kvalitet
Za proizvodnju naših proizvoda koristimo zdravstveno ispravnu vodu iz sopstvenog bunara koja se pre upotrebe
u proizvodnji tehnološki priprema kroz više faza. Prva faza je mehanička filtracija, potom omekšavanje na
jonoizmenjivačkoj koloni i na kraju demineralizacija u koloni za reversnu osmozu. Kombinovanjem navedenih
tehnoloških postupaka dobija se odgovarajući kvalitet vode u zavisnosti od zahteva pojedinih proizvoda.
Da bi se obezbedio visok kvalitet naših proizvoda u proizvodnji koristimo najkvalitetnije sirovine domaćih i
inostranih proizvođača. Tehnološka priprema i proizvodni proces vode se u skladu sa sertifikovanim HACCP
sistemom, po propisanim recepturama i registrovanim proizvođačkim specifikacijama.
Pored stalnog nadzora i kvalitativne kontrole stručnog tima Elixir Nature, zdravstvena ispravnost i kvalitet
sirovina, vode i gotovih proizvoda se redovno kontrolišu i u ovlašćenim akreditovanim laboratorijama.
kapaciteti i
tehnologija
Kapacitet fabrike na godišnjem nivou iznosi oko 40 miliona litara osvežavajućih napitaka koji čine naš
proizvodni asortiman u ovom trenutku.
Proizvodni proces se odvija na najsavremenijoj opremi za proizvodnju:
r oprema za tehnološku pripremu vode - jonoizmenjivačka kolona i kolona za reversnu osmozu
r oprema za formiranje PET ambalaže prema usvojenom prepoznatljivom dizajnu različitih proizvoda i
zapremina
r linija za proizvodnju i punjenje gaziranih i negaziranih osvežavajućih bezalkoholnih pića u PET ambalažu
r linija za proizvodnju i punjenje negaziranih osvežavajućih bezalkoholnih pića u doypak ambalažu
r oprema za etiketiranje, pakovanje i paletizaciju gotovih proizvoda.
distribucija i
logistika
Iako mladi na tržištu, naši proizvodi su već našli svoje mesto u najsnabdevenijim prodajnim objektima,
supermarketima i manjim privatnim radnjama širom Srbije, ali i na tržištima Crne Gore i BIH.
Sarađujemo sa preko 100 distributera i key account prodajnih lanaca, kojima proizvode dostavljamo
sopstvenim voznim parkom u roku od najviše 48 sati od porudžbine.
Tržište Srbije smo logistički podelili na 5 regionalnih celina o kojima brinu regionalni menadžeri prodaje kroz
usmeravanje rada svojih regionalnih prodajnih timova, organizovanje kompletnog customer servisa na svim
mestima prodaje, uključujući uređivanje primarnih i sekundarnih prodajnih pozicija, sprovođenje periodičnih
prodajnih akcija, različitih promotivnih aktivnosti i animiranje krajnjih potrošača degustacijama i promotivnim
poklonima za izvršenu kupovinu.
Geografska i logistička podela domaćeg tržišta je funkcionalno definisana:
r Region Mačva, Kolubara i Srem – koji geografski gravitiraju Šapcu, kao administrativnom i proizvodnom sedištu
kompanije
r Region Beograd i južni Banat - zbog svoje logističke povezanosti
Region Bačka, severni i srednji Banat – koji predstavlja zaokruženu logističku celinu
r Region istočne Srbije – koji gravitira saobraćajnom pravcu autoput Beograd - Niš
Region Zapadne Srbije - koji gravitira saobraćajnom pravcu Ibarska magistrala
r
Pored regionalnih prodajnih timova, razvoju prodajne mreže značajno doprinose:
Key account tim – brine o unapređenju prodaje u nacionalnim key account lancima na domaćem tržištu
r Export tim – pruža podršku distributerima u unapređenju prodaje na izvoznim tržištima u regionu
Tokom 2011. godine planira se dalja ekspanzija prodaje na postojećim tržištima, kao i na novim tržištima u
regionu.
kontakti
Elixir Natura d.o.o.
Sedište firme:
ul. Agroindustrijska zona bb
15000 Šabac, Srbija
Tel/centala: +381 15 368 100 * fax: +381 15 368 127
Proizvodni pogon:
tel/fax: +381 15 390 399
Kancelarija u Beogradu:
ul. Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd
tel/fax: +381 11 228 06 19 * +381 11 228 40 19
h.AÜæENTUZIJAZAMæISKUSTVOæIæUMEêEæUSMERENOæJEæKAæ
VRHUNSKOMæKVALITETUæPROIZVODAæ%NERGIJAæSAæKOJOMæPRISTUPAMOæ
PROIZVODNOMæPROCESUæREmEKTUJEæSEæNAæSVEæOSTALEæSEGMENTEæ
NAÜEGæPOSLOVANJAæ-IæSMOæDINAMIéNAæKOMPANIJAæMLADAæ
DUHOMæOTVORENAæZAæNOVEæIDEJEæ3PREMNIæSMOæZAæSARADNJUæIæ
OTKRIVANJEæNOVIHæRAZVOJNIHæMOGUêNOSTIv
WWWELIXIRNATURACORS
Download

0EHARè-ULTTIVITAMIN