intelligence
innovation
imagination
Super Modular Multi Sistemi –
predstavljanje proizvoda
Novi TOSHIBA
VRF-sistem
Sadržaj
Prednosti SMMSi sistema
Spoljašnje jedinice
Fleksibilnost u vođenju cevovoda
Unutrašnje jedinice
Koeficijent efikasnosti u radu
maksimalnim opterećenjem
Koeficijent efikasnosti u radu pri
delimičnom opterećenju
Laka montaža i održavanje
Trostruki “i-kvalitet”
inovativnost
inteligencija
imaginacija
Obveza inovativnosti i napredno razmišljanje stvaraju kreativnost kojom
ţelimo ponuditi punu vrednost sistema za klimatizaciju.
intelligence
innovation
imagination
PREDNOSTI
Vodeće mesto u branši
po uštedi energije
100%-tni inverter sistemi postižu najbolje rezultate
u branši: EER od 6,26 i COP od 6,41 pri 50%
opterećenja.
8HP
4,52
16HP
3,52
8HP
4,15
16HP
3,28
Nova inteligentna
VRF-regulacija
SMMSi isporučuje pravilnu (zaista potrebnu)
količinu rashladnog fluida kako bi se zadovoljile
potrebe svake prostorije.
SMMSi omogućuje visoku pouzdanost i komfor
zahvaljujući regulaciji koja kontinualno varira.
Vodeće mesto u branši i u
fleksibilnosti postavljanja cevi
Zadovoljava potrebe zgrade od 11 spratova samo
jednim sistemom – zahvaljujući visinskoj razlici do
40 m između unutrašnjih jedinica i dužini 235 m do
najudaljenije unutrašnje jedinice
A:15
m
A:165
m
Vodeće mesto u branši po
fleksibilnosti montaţe
Zahvaljujući novoj, većoj spoljašnjoj jedinici od
14/16 KS, bolje je iskorišćenje raspoloživih
površina za montažu.
- 40 %
PoreĊenje kompresora (VRF)
Tip kompresora
Kompresor 1
Kompresor 2
100% inverter
INV COMP
INV COMP
Single Inverter
INV COMP
--
Inverter + Fix speed
INV COMP
FIX speed COMP
Digital Scroll
FIX speed
digital scroll COMP
FIX speed COMP
TOSHIBA je jedinstvena s INV+INV kompresorom u VRF
klimatizacionim sistemima
3 invertera +
3 kompresora za 14/16 KS
(14, 16 KS)
3 prednosti
inverterskih
kompresora
High
Efficiency
Prednost nije samo u inverter
tehnologiji, već u tehničkom
rešenju sistema.
High
Reliability
Stable
Operation
Visokoefikasni dvostruki rotacioni
(“twin-rotary”) kompresori
Poboljšanje energetske efikasnosti u srednjem i niskom
području rada (opterećenja) pri manje od 70 Hz.
SMMSi vodi svaki kompresor u
njegovom optimalnom podruĉju rada
Opterećenje
1 inverter + 2 kompresora
s fiksnom brzinom
učinak>opter.
INV nizak o/m
3 inverter
kompresora
Učinak =
opterećenje
Svaki inverter u
srednjem
području broja
obrtaja
Visoka efikasnost
INV visok o/m
učinak=opter.
INV srednji o/m
Nizak nivo buke
SMMSi Stvarni podaci ispunjavaju
sva oĉekivanja
EER
SMMSi, očigledna prednost
pri radu s delimičnim
opterećenjem
SMMSi, 100% inverteri
mogu stabilno regulisati
do najnižeg opterećenja
14 KS sistemi, EER
pri različitom
opterećenju
Tri najnovije tehnologije iz firme TOSHIBA
Novi
DC Twin-rotary kompresor
Novi vektorski upravljani,
brzi računski inverter
Najpreciznije promenljivo
upravljanje
Novi dvostruki rotacioni klipni
(“twin-rotary”) kompresor
Prve visokoučinske spoljašnje jedinice u branši s 3
kompresora i 3 invertera.
Poboljšana
efikasnost motora
U spoljašnjim jedinicama od 14 i
16 KS rade tri nova DC twinrotary kompresora, izvanredne
efikasnosti u području rada s
delimičnim opterećenjem, dok su
druge spoljašnje jedinice
opremljene sa dva kompresora.
Novi oblik
vođenja kompresije
Preciznije
komponente
Procepi
Poboljšan koeficijent
iskorišćenja motora
Povećanje površina rotorskih magneta i dodatni
procepi omogućuju veću efikasnost.
Magneti
Nov rotor
Dosadašnji
rotor
Popreĉni presek (crtež)
Nov rotor
Procepi
Magneti
Dosadašnji
rotor
Novi oblik voĊenja
kompresije
Izlaz
Ležaj
Dosad
Novo
L1
Cilinder
L2
L1 < L2
Optimizacija položaja izlaznog otvora smanjuje gubitke pri kompresiji i
štetni prostor.
Novi kompresori poboljšavaju i energetsku efikasnost i komfor.
Dvostruki rotacioni
klipni kompresor
Smanjena debljina ploče
opterećenje
na pritisak
Smanjena zadnja površina ploče
Smanjenje opterećenja na pritisak
Otpor
trenja
Ploča
Smanjenje otpora trenja
Povećanje efikasnosti motora
Poređenje s dosadašnjim kompresorom
Rotacioni klip
Twin-rotary
kompresor u odnosu
na scroll-kompresor
Ovde se nalazi razlog
uštede energije
Područje
delimičnog
opterećenja
Efikasnost kompresora (%)
(najčešći rad)
Frekvenca kompresora (o/s)
Nominalno
područje
(80%)
Twin-rotary kompresor
Stepen kompresije u prostoru cilindra je promenljiv
Izlaz
Ulaz
Promena odnosa pritisaka u spoljašnjem
rashladnom krugu
Stepen kompresije u cilindru proporcionalan je
broju obrtaja
Ne dolazi do prevelike kompresije, a i gubici su vrlo
mali
Dobar koeficijent efikasnosti u celom
području rada
Scroll kompresor
Stepeni kompresije u spirali su konstantni
Izlaz
Ulaz
Promena odnosa pritisaka u spoljašnjem
rashladnom krugu
Nastaje razlika između odnosa pritisaka u spiralama
i spoljašnjem rashladnom krugu
Ulaz
Posledica su gubici pritiska između spirala i
spoljašnjeg rashladnog kruga
Zbog toga je teško održati dobar koeficijent
efikasnosti u celom području broja obrtaja
Ušteda energije
Twin-rotary
Scroll
U celom području rada
Samo u jednoj tački
Visokoučinske spoljašnje jedinice s 3
kompresora i 3 invertera
Regulacija svih kompresora inverterom omogućuje precizniju regulaciju rada, kako
bi se opterećenje prilagodilo potrebama sistema.
Brzo računanje vektorski upravljanog invertera
TOSHIBA SMMSi je prvi VRF u branši, koji upravlja
sa sva 3 kompresora pomoću invertera, kako bi se
iskoristio pun potencijal kompresora i obezbedio
ravnomerniji rad.
Visokoučinske spoljašnje jedinice s
3 kompresora i 3 invertera
Glatka sinusna kriva
Brzi računski, vektorski upravljani inverter
produkuje glatku (jednoličnu) sinusnu krivu koja
poboljšava radnu efikasnost.
Jednolična sinusna kriva
Štampana ploĉa
Vektorski upravljani inverter brzo pretvara
električnu struju u jednoličnu sinusnu krivu,
kako bi se postigao ravnomeran rad
kompresorskih DC motora.
Štampana ploča
SMMSi
Visokouĉinske spoljašnje jedinice
s 3 kompresora i 3 invertera
0.1Hz
Ultra precizna regulacija 0.1 Hz broja obrtaja
kompresora
Kontinualno promenljiva regulacija
Kontinualno promenljiva regulacija podešava broj obrtaja
kompresora u koracima od po 0.1 Hz, takoreći
neprimetno.
Tačno usklađena s trenutno potrebnom snagom, ova
regulacija minimizira gubitke energije pri promeni
frekvencije, i stvara komforne uslove u prostoru uz
minimalna temperaturska odstupanja.
SMMS
Poboljšana pouzdanost zahvaljujući rotaciji u radu kompresora
12000
10000
INV INV INV
Tri kompresora u spoljašnjoj
jedinici 14 i 16 KS SMMSi,
imaju identična vremena rada.
Time se sprečava prekomerno
mehaničko trošenje kao i dugi
periodi stajanja.
8000
3 Inverter
6000
1 Inverter
4000
1 INV+2
FIX
2000
0
COMP.1
COMP.2
Rezultati studije: Vreme rada: 10.000 sati
COMP.3
Havarijski
reţim rada
Pretpostavka: 1 sistem, 1 kompresor neispravan.
Različiti VRF sistemi bi, zbog broja i tipa kompresora i
upravljanja protokom ulja, imali različit učinak:
Neispravan
kompresor
Br.1
Br.2
Br.3
Učinak u odnosu na nominalni
3 invertera
1 inverter
1 inverter + 2 fix
Br.1
67%
0%
0%
Br.2
67%
-
66%
Br.3
67%
-
?
Kod SMMS-i je svaki kompresor mali i upravlja se pomoću invertera.
U slučaju kvara jednog kompresora može se ostvariti 67% učinka.
Stabilan rad pri malom opterećenju
Pretpostavka:
1 sistem, u radu je samo 1 unutrašnja jedinica s
malim učinkom.
Dosadašnja situacija i konkurencija
Problemi
1. Minimalna snaga kompresora veća je od
potrebne snage hlađenja. Potrebno je više
energije i dolazi do temperaturskih kolebanja.
2. Otežan je povratak ulja, pa je potrebna
dodatna energija da bi startovali kompresori
koji trenutno nisu u upotrebi. Kompresor u
pogonu radi s malom efikasnošću.
Stabilan rad pri malom opterećenju
Zahvaljujući brzom računskom inverteru,
Twin-rotary kompresor može raditi s
mnogo manjim brojem obrtaja i malim
kapacitetom.
Ovde se nalazi razlog
uštede energije
Područje
delimičnog
opterećenja
(najčešći rad)
Nominalno
područje
(80%)
U sistemu nije samo jedan kompresor. Ovaj
kompresor može povući ulje i rashladni
fluid od drugih kompresori ili moduli u
svako doba. Brzo i bez dodatne potrošnje
energije.
Pogon
Ulje iz druga 2 kompresora
STOP
STOP
Ulje iz drugih modula preko kompenzacione cevi
intelligence
innovation
imagination
SPOLJAŠNJE JEDINICE
Spoljašnje jedinice
21 kombinacija
Standardni model
Rashladni
Grejni učinak
učinak (kW)
(kW)
MAP0804HT8-E
22.4
10
MAP1004HT8-E
12
Rashladni
Grejni
KS
Oznaka (MMY-)
25.0
30
AP3014HT8-E
85.0
95.0
28.0
31.5
32
AP3214HT8-E
90.0
100.0
MAP1204HT8-E
33.5
37.5
34
AP3414HT8-E
96.0
108.0
14
MAP1404HT8-E
40.0
45.0
36
AP3614HT8-E
101.0
113.0
16
MAP1604HT8-E
45.0
50.0
38
AP3814HT8-E
106.5
119.5
18
AP1814HT8-E
50.4
56.5
40
AP4014HT8-E
112.0
127.0
20
AP2014HT8-E
56.0
63.0
42
AP4214HT8-E
118.0
132.0
22
AP2214HT8-E
61.5
69.0
44
AP4414HT8-E
123.5
138.0
24
AP2414HT8-E
68.0
76.5
46
AP4614HT8-E
130.0
145.0
26
AP2614HT8-E
73.0
81.5
48
AP4814HT8-E
135.0
150.0
28
AP2814HT8-E
78.5
88.0
KS
Oznaka (MMY-)
8
*5 KS / 6 KS kao dosadašnji SMMS-modeli
Izgled
učinak (kW) učinak (kW)
izgled
Spoljašnje jedinice
14 kombinacija
Visokouĉinski modeli
Oznaka
Rashladni učinak
Grejni učinak
(MMY-)
(kW)
(kW)
16
AP1624HT8-E
45.0
50.0
24
AP2424HT8-E
68.0
76.5
26
AP2624HT8-E
73.0
81.5
28
AP2824HT8-E
78.5
88.0
30
AP3024HT8-E
85.0
95.0
32
AP3224HT8-E
90.0
100.0
34
AP3424HT8-E
96.0
108.0
36
AP3624HT8-E
101.0
113.0
38
AP3824HT8-E
106.5
119.5
40
AP4024HT8-E
112.0
127.0
42
AP4224HT8-E
118.0
132.0
44
AP4424HT8-E
123.5
138.0
46
AP4624HT8-E
130.0
145.0
48
AP4824HT8-E
135.0
150.0
KS
Izgled
Specifikacija
8-12 KS
14-16 KS
Izgled
Spoljne
dimenzije
Visina
Širina
Dubina
Širina
Razmak
između
Dubina
pričvršćenja
Dubina, uključujući montažne šine
Težina
Snaga motora
Ventilator
Prečnik
parna faza
Priključci
tečna faza
Kompenzaciona cev
Količina punjenja
1,830 mm
990 mm
1,210 mm
755 mm
700 mm
920 mm
780 mm
790 mm
241 kg
329 kg
1,000 W
ø 740 mm
8-10 KS: ø 22.2mm / 12-16 KS: ø 28.6 mm
ø 12.7 mm
ø 15.9 mm
ø 9.5 mm
11.5 kg (R410A)
PoreĊenje dimenzija
10 KS
16 KS
10 KS
1.800
mm
1.830
mm
1.210
mm
990
mm
780
mm
990
mm
750
mm
Smanjenje prostora za montaţu
Površina za postavljanje
Zapremina*
2.000mm
1.800mm
SMMSi
750mm
8KS
SMMS
SMMS
2,70 m3
SMMSi
1,69 m3
8KS
SMMS
1,50 m2
16KS
780mm
1.210mm
Smanjenje 40%
Kompaktna jedinica ne samo da zahteva manji prostor za montažu,
već se smanjuje i vreme potrebno za isporuku i montažu
SMMSi
0,94 m2
Primer
32 KS
16 KS
2.440mm
1.210mm
SMMSi
SMMS
16HP
8HP
16HP
8HP
2.000mm
8HP
780
mm
16HP
8HP
8HP
8HP
4.020mm
Sistem 16 KS zahteva samo 2/3 površine za montažu i ima 2/3 težine u poređenju s 2 jedinice koje
su dosad bile potrebne.
780
mm
Temperaturske granice upotrebe
SMMSi
-5℃ do 43℃
Raspon spoljašnjih temperatura za hlađenje
Raspon spoljašnjih temperatura za grejanje
SMMS
-20℃ do 15℃
-15℃ do 15℃
SMMSi
SMMS
-20℃
-15℃
0℃
15℃
Pomoću SMMSi moguć je reţim grejanja i u hladnim oblastima.
intelligence
innovation
imagination
FLEKSIBILNO
VOĐENJE CEVI
Fleksibilno voĊenje cevi
Oznaka serije
Ukupna dužina
1. Najveća ekvivalentna dužina
2. Najveća dužina od 1. račve
3. Visinska razlika između unutrašnje i
spoljašnje jedinice (unutrašnja jedinica
viša/niža)
4. Visinska razlika između
unutrašnjih jedinica
SMMSi
SMMS
500 m*
300 m
235 m
175 m
90 m**
65 m
70m***
50 m /
/ 40 m
40 m
40 m
30 m
*
: 34 KS sistem ili veći
** : 65 m ako je visina između spolj. i najviše unut. jed. preko 3 m
*** : 50 m ako je visina između unutrašnjih jedinica preko 3 m
Fleksibilno voĊenje cevi – duži cevovod za fleksibilnije projektovanje
Maksimalna ekvivalentna dužina cevi između spoljašnje jedinice i najudaljenije
unutrašnje jedinice iznosi 235 metara.
Najveća ekvivalentna duţina
235 m
SMMS
Pokrivenost s dva sistema
60 m
175 m
SMMSi
Pokrivenost samo s jednim sistemom
Fleksibilno voĊenje cevi–
Duži cevovod
za fleksibilnije projektovanje
Visinska razlika
izmeĊu
unutrašnjih i
spoljašnjih
jedinica
Visinska razlika između
spoljašnjih i unutrašnjih
jedinica iznosi kod SMMSi
70 m, kako bi se mogle
zadovoljiti potrebe i visokih
zgrada
Računato s 3.5 m po spratu
70 m
SMMS
50 m
Fleksibilno voĊenje cevi–
Duži cevovod
za fleksibilnije projektovanje
TOSHIBA SMMSi, zahvaljujući
mogućoj visinskoj razlici između
unutrašnjih jedinica do 40 metara u
jednom sistemu, zauzima vodeće
mesto na tržištu.
To je dovoljno za zadovoljenje
potrebe zgrade od 11 spratova.
Visinska razlika
izmeĊu
unutrašnjih jedinica
40m
Jedan
sistem
intelligence
innovation
imagination
UNUTRAŠNJE
JEDINICE
4-smerne
kasetne jedinice
Kompaktne
4-smerne
kasetne jedinice
2-smerne
kasetne jedinice
1-smerne
Visokopritisne
Kanalske jedinice
kasetne jedinice
kanalske jedinice
Tanke kanalske
jedinice
Rashladni učinak
Unutrašnje jedinice
Ukupno 96 modela
2.2kW (0.8KS)
MMU-AP0071MH MMU-AP0072WH
MMU-AP0071YH
MMD-AP0071BH
MMD-AP0071SPH
2.8kW (1.0KS)
MMU-AP0092H
MMU-AP0091MH MMU-AP0092WH
MMU-AP0091YH
MMD-AP0091BH
MMD-AP0091SPH
3.6kW (1.25KS)
MMU-AP0122H
MMU-AP0121MH MMU-AP0122WH
MMU-AP0121YH
MMD-AP0121BH
MMD-AP0121SPH
4.5kW (1.7KS)
MMU-AP0152H
MMU-AP0151MH MMU-AP0152WH
MMU-AP0152SH
MMD-AP0151BH
MMD-AP0151SPH
5.6kW (2.0KS)
MMU-AP0182H
MMU-AP0181MH MMU-AP0182WH
MMU-AP0182SH
MMD-AP0181BH
MMD-AP0181H
7.1kW (2.5KS)
MMU-AP0242H
MMU-AP0242WH
MMU-AP0242SH
MMD-AP0241BH
MMD-AP0241H
8.0kW (3.0KS)
MMU-AP0272H
MMU-AP0272WH
MMD-AP0271BH
MMD-AP0271H
9.0kW (3.2KS)
MMU-AP0302H
MMU-AP0302WH
MMD-AP0301BH
11.2kW (4.0KS)
MMU-AP0362H
MMU-AP0362WH
MMD-AP0361BH
MMD-AP0361H
14.0kW (5.0KS)
MMU-AP0482H
MMU-AP0482WH
MMD-AP0481BH
MMD-AP0481H
16.0kW (6.0KS)
MMU-AP0562H
MMU-AP0562WH
MMD-AP0561BH
22.4kW (8.0KS)
MMD-AP0721H
28.0kW (10KS)
MMD-AP0961H
MMD-AP0181SPH
Plafonskee
jedinice
Kompaktne zidne
jedinice serije 2
Kompaktne zidne Parapetna jedinica
Parapetne jedinice
jedinice serije 3
s maskom
Samostojeće
jedinice
Kanalske jedinice s
dovodom svežeg
vazduha
Unutrašnje jedinice
Ukupno 96 modela
Rashladna učinak
2.2kW (0.8KS)
MMK-AP0072H
MMK-AP0073H
MML-AP0071BH
MML-AP0071H
2.8kW (1.0KS)
MMK-AP0092H
MMK-AP0093H
MML-AP0091BH
MML-AP0091H
3.6kW (1.25KS)
MMK-AP0122H
MMK-AP0123H
MML-AP0121BH
MML-AP0121H
4.5kW (1.7KS)
MMC-AP0151H
MMK-AP0153H
MML-AP0151BH
MML-AP0151H
MMF-AP0151H
5.6kW (2.0KS)
MMC-AP0181H
MMK-AP0183H
MML-AP0181BH
MML-AP0181H
MMF-AP0181H
7.1kW (2.5KS)
MMC-AP0241H
MMK-AP0243H
MML-AP0241BH
MML-AP0241H
MMF-AP0241H
8.0kW (3.0KS)
MMC-AP0271H
MMF-AP0271H
11.2kW (4.0KS)
MMC-AP0361H
MMF-AP0361H
14.0kW (5.0KS)
MMC-AP0481H
MMF-AP0481H
9.0kW (3.2KS)
16.0kW (6.0KS)
MMD-AP0481HFE
MMF-AP0561H
22.4kW (8.0KS)
MMD-AP0721HFE
28.0kW (10KS)
MMD-AP0961HFE
14 TIPOVA – 94 MOGUĆNOSTI
od 2,2 do 28 kW
2-smerna
kasetna
jedinica
Nova 2-smerna kasetna
jedinica
• Standardizovana širina plafonskih panela,
680 mm
• Uključena pumpa za kondenzat
• Upotreba u prostorijama visine do 3,8 m (za
4 KS do 6 KS)
• Laka montaža pomoću “prilaznog poklopca”
u panelu
• “Prilazni poklopac” za fino podešavanje
nakon montaže
Prethodni
Poređenje s prethodnim modelom (1,7 KS)
Visina
Širina
- 103 mm
398
Prethodni
1350
295
Novi
Novi
815
- 535 mm
Nova 2-smerna kasetna jedinica
Modeli i dimenzije
KS
0.8
Spoljne
dimenzije:
jedinica
(panela)*
1
1.25
Visina (mm)
295 (20)*
Širina (mm)
815 (1050)*
1.7
2.5
3
3.2
4
5
6
345 (20)*
1.180 (1.415)*
Dubina (mm)
1.600 (1.835)*
570 (680)*
Težina (kg)
19
26
36
Panel
RBC-UW177PG-E
RBC-UW327PG-E
RBC-UW607PG-E
Parna faza (mm)
Priključci
2
Tečna faza (mm)
Kondenzat (mm)
* Podaci u zagradama važe za panel
ø 9.5
ø 12.7
ø 15.9
ø 6.4
ø 9.5
25 (PVC cev)
Nova
Parapetna
jedinica
VRF – parapetna jedinica
Karakteristike:
• Bi-flow (sa 2 istrujavanja)
• Proizvodi se u 5 veličina
• Infracrveni IR-daljinski upravljač, uklj.
• Elegantan dizajn
• Grejanje poda malim protokom vazduha
• Vrlo tih rad za bolji komfor
• Efikasan „pure-flow“ filterski sestem
Modeli:
MML-AP0072NH
MML-AP0092NH
MML-AP0122NH
MML-AP0152NH
MML-AP0182NH
(2,2
(2,8
(3,6
(4,5
(5,6
/
/
/
/
/
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3
kW)
kW)
kW)
kW)
kW)
u prodaji od marta 2011.
VRF – parapetna jedinica
“Bi-flow”
2 istrujna otvora (gore i dole) na jedinici omogućuju najkomforniju raspodelu vazduha i
klimatizaciju. Moguće je odabrati najbolji smer strujanja vazduha za hlađenje i grejanje
(videti sliku). Posebno, topao vazduh u blizini poda predstavlja jedinstvenu karakteristiku,
novih TOSHIBA parapetnih jedinica. Topao vazduh pri podu održava ugodan osećaj kakav
stvara kamin.
Režim rada
Hlađenje
gore i dole
gore
Grejanje
gore i dole
gore
dole
Smer
istrujavanja
vazduha
* U režimu hlađenja s 2 smera istrujavanja (gore i dole), donji
smer istrujavanja automatski se zaustavlja u trenutku
postizanja postavne vrednosti temperature
only
DX Pribor
DX-pribor
Koncept
Upravljanje
(u nadležnosti Investitora)
DX pribor
___ 220-240 V, 50 Hz
strujno napajanje
Ekspanzioni ventil zalemljen na
registru za DX
Komandni
kabl
PMV-upravljanje + senzori
Cevi za rashladni
fluid
Spoljašnja jedinica
Daljinski
upravljač
Unutrašnje jedinice
Senzori na registru za
direktnu ekspanziju
Daljinski
upravljač
Sistem ventilacije
(u nadležnosti Investitora)
KOEFICIJENT EFIKASNOSTI
intelligence
innovation
imagination
PRI RADU PUNIM
OPTEREĆENJEM
Veliki uĉinak ureĊaja – Poređenje SMMS - SMMSi
COP
EER
100% opterećenje
100% opterećenje
4.5
4,1
4.3
4,52
4,25
4.1
3,9
4,15
3,95
3.9
3,7
3,5
Primer jedinice od 8 KS MMY-MAP0804HT8-E
Visoke vrednosti efikasnosti u nominalnim uslovima
PoreĊenje EER i COP
Standardni model
KS
Oznaka (MMY-)
EER
COP
KS
Oznaka (MMY-)
EER
COP
8
MAP0804HT8-E
4.15
4.52
30
AP3014HT8-E
3.37
3.65
10
MAP1004HT8-E
3.78
4.20
32
AP3214HT8-E
3.28
3.52
12
MAP1204HT8-E
3.51
3.68
34
AP3414HT8-E
3.55
3.78
14
MAP1404HT8-E
3.48
3.81
36
AP3614HT8-E
3.49
3.66
16
MAP1604HT8-E
3.28
3.52
38
AP3814HT8-E
3.47
3.72
18
AP1814HT8-E
3.93
4.34
40
AP4014HT8-E
3.41
3.57
20
AP2014HT8-E
3.78
4.20
42
AP4214HT8-E
3.39
3.65
22
AP2214HT8-E
3.63
3.90
44
AP4414HT8-E
3.34
3.55
24
AP2414HT8-E
3.46
3.62
46
AP4614HT8-E
3.34
3.61
26
AP2614HT8-E
3.46
3.76
48
AP4814HT8-E
3.28
3.52
28
AP2814HT8-E
3.38
3.57
PoreĊenje EER i COP
Visokoefikasni model
KS
Oznaka (MMY-)
EER
COP
16
AP1624HT8-E
4.13
4.52
24
AP2424HT8-E
4.10
4.45
26
AP2624HT8-E
3.99
4.39
28
AP2824HT8-E
3.87
4.29
30
AP3024HT8-E
3.74
4.18
32
AP3224HT8-E
4.13
4.52
34
AP3424HT8-E
4.00
4.37
36
AP3624HT8-E
3.93
4.34
38
AP3824HT8-E
3.85
4.26
40
AP4024HT8-E
3.78
4.17
42
AP4224HT8-E
3.68
4.04
44
AP4424HT8-E
3.61
3.90
46
AP4624HT8-E
3.52
3.76
48
AP4824HT8-E
3.48
3.68
intelligence
innovation
imagination
KOEFICIJENT EFIKASNOSTI
PRI RADU S DELIMIĈNIM
OPTEREĆENJEM
VRF klasifikacija
2 (3) inverter kompresora
100% inverter
Single Inverter
Inverter + fix-speed
Digital Scroll
INV kompresor
INV kompresor
INV kompresor
--
INV kompresor
Fix-speed komp.
FIX-speed
Digital Scroll
kompresor
Scroll
kompresor
Šta znaĉi rad pri delimiĉnom opterećenju?
Primena:
U slučaju da:
Radi samo nekoliko
unutrašnjih jedinica.
Primer: uključeno je u
kancelarijama, konferencijska
sala je isključena
Temperatura spoljašnjih
jedinica je niža od
standardnih uslova.
Primer: noću
Smanjeno unutrašnje
opterećenje nakon izvesnog
vremena rada.
Primer: poslovna zgrada
ISKLJ
Apartman, vila
Poslovna zgrada
Koeficijent efikasnosti pri radu s
delimiĉnim opterećenjem
Nizak nivo
buke
• 4-strana razmena
toplote
Visoki koeficijent
efikasnosti
• Svi kompresori
inverter
• Novi DC
motor ventilatora
• 4-strana
razmena toplote
• Upravljanje
protokom ulja
• Regulacija
rashladnog
fluida
• PMV regulacija
• Cevi
Stabilna
regulacija
Sa SMMSi je, zbog više inverter kompresora, uvek moguće obezbediti idealne
kapacitete (učinke) uređaja
Visoki
koeficijent
efikasnosti
Najveća ušteda energije u branši
EER, opterećenje 100%
4,15
3,95
Primer jedinica od 8 KS MMY-MAP0804HT8-E
EER/COP pokazuju efikasnosti za samo dve različite spoljne temperature
 za spoljnu temperaturu od 35°C i uĉinak (kapacitet) od 100%
Međutim, važnija je potrošnja energije tokom cele godine
Zbog promenljivih spoljnih temperatura, kao i promeniljvih opterećenja unutrašnjih
jedinica, VRF sistemi rade najvećim delom pri delimiĉnom opterećenju.
Kod spoljnih
temperatura < 35°C
Pri opterećenju manjem
od 100%
Delimiĉno
opterećenje
IPLV: Integrated Part Load Value
Integrisani koeficijent efikasnosti pri radu s delimiĉnim
opterećenjem
Novi trend u EU za proraĉun koeficijenta efikasnosti:
Za potrebe EU tržišta, Tehnički komitet CEN radi na novom standardu za proračun klimauređaja s kompresorima na električni pogon, koji su namenjeni za grejanje odnosno
hlađenje prostorija – Testiranje i određivanje SEER i SCOP pri delimičnom opterećenju.
Ovaj novi standard definiše radne uslove i metode ispitivanja koeficijenta efikasnosti
klima-uređaja u radu pri delimičnom opterećenju koje zavisi od karakteristika zgrade.
Propisuju se i metode za proračun sezonskog koeficijenta hlađenja (SEER) i sezonskog
koeficijenta grejanja (SCOP). Procenjuje se da će ovaj standard biti uveden u EU
najkasnije 2013 godine.
Koeficijent efikasnosti
u radu s delimiĉnim
opterećenjem
IPLV: Integrated Part Load Value
Integrisani koeficijent efikasnosti pri radu s
delimiĉnim opterećenjem
SEER=(A*EERA)+(B*EERB)+(C*EERC)+
(D*EERD)
EERA : EER pri opt. od 100% (spoljna temp. 35°C)
EERB : EER pri opt. od 75% (spoljna temp. 30°C)
EERC : EER pri opt. od 50% (spoljna temp. 25°C)
EERD : EER pri opt. od 25% (spoljna temp. 20°C)
Ponderisanje prema temperaturskim
uslovima u EU:
A:4%, B : 26%, C : 40%, D : 30%
Ponderisanje
100% pri
35°C
75% pri
30°C
50% pri
25°C
25% pri
20°C
Koeficijent efikasnosti
u radu s delimiĉnim
opterećenjem
Primer: MMY-MAP0804HT8-E
EER pri opterećenju od 100% (spoljna temp. 35°C) = 4,15
EER pri opterećenju od 75% (spoljna temp. 30°C) = 6,20
EER pri opterećenju od 50% (spoljna temp. 25°C) = 8,36
EER pri opterećenju od 25% (spoljna temp. 20°C) = 7,46
SEER = (4% x 4,15) + (26% x 6,20) +
(40% x 8,36) + (30% x 7,46)
SEER = (0,166 + 1,615 + 3,344 + 2,238) =
SEER = 7,36
Werte teilweise interpoliert
Koeficijent efikasnosti
u radu s delimiĉnim
opterećenjem
Toshiba MMS 22,4 kW (R407C):
SEER= 3.54
Toshiba SMMS 22,4 kW:
SEER= 6,65
Toshiba SMMSi 22,4 kW:
SEER= 7,36
Koeficijent efikasnosti
u radu s delimiĉnim
opterećenjem
Primer proračuna: 22,4 kW
500 sati režim hlađenja
Ponderisanje 4/26/40/30% pri
učinku od 100/75/50/25%
Rashladna energija: ukupno 5.712 kWh
SEER 7,36
Potrošnja el. energije: 776 kWh
Ukupni troškovi struje: € 122,-
SEER 3,54
Potrošnja el. energije: 3.164 kWh
Ukupni troškovi struje: € 497,-
- 75,44%
Cena struje € 0,1572/kWh; Cene struje u 3. kvartalu 2010.;
prosečna cena 9 distributera električne energije
Koeficijent efikasnosti pri radu s delimiĉnim
opterećenjem – hlaĊenje
MMY-MAP0804HT8-E
Spoljna temperatura 20°C
Spoljna temperatura 25°C
Spoljna temperatura 30°C
Spoljna temperatura 35°C
Rashladni učinak
Ulazna snaga
Koeficijent hlađenja
30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
6,72 8,96 11,20 13,44 15,68 17,92 20,16
0,9
1
1,24 1,53 1,88 2,31 2,82
7,47
8,62
9,03
8,78
8,34
7,76
7,15
Rashladni učinak
Ulazna snaga
Koeficijent hlađenja
6,72 8,96 11,20 13,44 15,68 17,92 20,16
0,95 1,10 1,34 1,66 2,06 2,54 3,10
Rashladni učinak
Ulazna snaga
Koeficijent hlađenja
6,72 8,96 11,20 13,44 15,68 17,92 20,16
1,07 1,26 1,54 1,93 2,42 3,00 3,68
Rashladni učinak
Ulazna snaga
Koeficijent hlađenja
6,72 8,96 11,20 13,44 15,68 17,92 20,16
1,19 1,43 1,79 2,27 2,87 3,60 4,44
7,07
6,28
5,65
8,15
7,11
6,27
8,36
7,27
6,26
8,10
6,96
5,92
7,61
6,48
5,46
7,06
5,97
4,98
6,50
5,48
4,54
100%
22,40
3,4
6,59
22,40
3,75
5,97
22,40
4,47
5,01
22,40
5,40
4,15
Koeficijent efikasnosti pri radu s delimiĉnim
opterećenjem – hlaĊenje
MMY-MAP0804HT8-E
10
9,03
+118%
9
MMY-MAP0804HT8-E
20°C OD
MMY-MAP0804HT8-E
25°C OD
MMY-MAP0801HT8-E
30°C OD
MMY-MAP0801HT8-E
35°C OD
7
6
5
4
3
4,15
2
Podaci iz kataloga:
90
%
70
%
50
%
30
%
EER = 4,15
10
%
Koeficijent hlaĊenja EER
8
Unutrašnja temp. 27°C ST/19°C VT
Spoljna temp. 35°C ST
Opterećenje 100%
Koeficijent efikasnosti pri radu s delimiĉnim
opterećenjem – hlaĊenje
MMY-MAP1604HT8-E
Spoljna temperatura 20°C
Spoljna temperatura 25°C
Spoljna temperatura 30°C
Spoljna temperatura 35°C
Rashladni učinak
Ulazna snaga
Koeficijent hlađenja
30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
13,50 18,00 22,50 27,00 31,50 36,00 40,50 45,00
2,17
2,3
2,74 3,46 4,43 5,63 7,02 8,58
6,22
7,83
8,21
7,80
7,11
6,39
5,77
5,24
Rashladni učinak
Ulazna snaga
Koeficijent hlađenja
13,50 18,00 22,50 27,00 31,50 36,00 40,50 45,00
2,26 2,44 2,96 3,78 4,88 6,22 7,77 9,49
Rashladni učinak
Ulazna snaga
Koeficijent hlađenja
13,50 18,00 22,50 27,00 31,50 36,00 40,50 45,00
2,50 2,76 3,43 4,45 5,79 7,41 9,27 11,30
Rashladni učinak
Ulazna snaga
Koeficijent hlađenja
13,50 18,00 22,50 27,00 31,50 36,00 40,50 45,00
2,74 3,14 4,02 5,31 6,98 8,97 11,20 13,70
5,97
5,40
4,93
7,38
6,52
5,73
7,60
6,56
5,60
7,14
6,07
5,08
6,45
5,44
4,51
5,79
4,86
4,01
5,21
4,37
3,62
4,74
3,98
3,28
Koeficijent efikasnosti pri radu s delimiĉnim
opterećenjem – hlaĊenje
MMY-MAP1604HT8-E
9
8
8,21
+150%
MMY-MAP1604HT8-E
20°C OD
MMY-MAP1604HT8-E
25°C OD
MMY-MAP1604HT8-E
30°C OD
MMY-MAP1604HT8-E
35°C OD
6
5
4
3
2
10
%
20
%
30
%
40
%
50
%
60
%
70
%
80
%
90
%
10
0%
Koeficijent hlaĊenja EER
7
3,28
Podaci iz kataloga:
EER = 3,28
Unutrašnja temp. 27°C ST/19°C VT
Spoljna temp. 35°C ST
Opterećenje 100%
Koeficijent efikasnosti pri radu
s delimiĉnim opterećenjem
Grejanje - COP pri delimičnom opterećenju od 50%
6,2
5,92
5,8
SMMS-i
5,81
5,59
5,44
5,4
5
1 INV+ Fix
4,6
Digital scroll
4,2
3,8
3,4
3
Single
Inverter
10HP
20HP
30HP
40HP
Efikasnost
Visokouĉinski kompresori
Učinak
Poboljšana efikasnost u srednjem i niskom podruĉju opterećenja – ispod 70 Hz.
Opterećenje
Raspodela kapaciteta
Kada se postigne učinak kompresora od 80%,
startaje sledeći kompresor u cilju podele
opterećenja.
Kada se učinak (kapacitet) kompresora smanji
ispod 30%, jedan kompresor se zaustavlja radi
prilagođavanja opterećenju drugog kompresora.
Tako kompresori uvek rade u svom
optimalnom području – između 30% i 80%
učinka.
Rad kompresora
Glavni razlog je i u poboljšanju razmenjivača toplote
Upotrebom dodatnog razmenjivača toplote dolazi do stabilizacije pritiska rashladnog
fluida i temperature u području rada s delimičnim opterećenjem.
○
◎
○
○
○
◎
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
◎
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◎
○
○
○
○
○
◎
○
○
○
○
●
○
◎
○
○
○
◎
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
◎
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
◎
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
○
◎
○
○
○
○
○
○
Glavni
razmenjivač
toplote
○
○
◎
○
○
○
◎
○
●
●
○
◎
○
○
●
○
○
◎
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
Dodatni
razmenjivač
toplote
4-strana razmena toplote za ravnomerno strujanje vazduha
Razmenjivač
toplote
Razmenjivač
toplote
Prostor
kompresora
Prostor
kompresora
Konstrukcija razmenjivaĉa toplote
Optimizacijom veličine (površine) i razmaka lamela,
pad pritiska se smanjuje za 10%.
Time se omogućuju mala brzina vazduha i manja buka
pri radu.
Nizak nivo
buke
Nizak nivo buke pri radu spoljašnjih jedinica
Rad uz smanjenu buku
Nominalne vrednosti
KS
8 KS
10 KS
12 KS
14 KS
16 KS
Režim
SMMS-i
SMMS
Hlađenje
55
57
Grejanje
56
58
Hlađenje
57
58
Grejanje
58
59
Hlađenje
59
59
Grejanje
61
60
Hlađenje
60
Grejanje
62
Hlađenje
61
Grejanje
63
Jedinica: dB(A)
SMMS-i
SMMS
50
50
50
50
50
50
53
53
Nivo buke pri delimiĉnom opterećenju
Inverterska regulacija ventilatora:
64 stepena (No 1 u branši)
Regulacija broja obrtaja motora ventilatora
do 60 o/m, što je 1/3 broja obrtaja konvencionalnih
DC motora.
16 KS
Svi kompresori rade sa slično niskim brojevima obrtaja što ima
za posledicu smanjenje buke spoljašnje jedinice.
Vreme (h/god)
Buka pri radu
spoljašnje jedinice (dB)
Auto silent mode
Spoljna temperatura (℃)
do
10 dB(A)
PoreĊenje nivoa buke
SMMSi zahvaljujući oplati u prostoru
kompresora stvara nizak nivo buke.
Razmenjivač
toplote
Razmenjivač
toplote
Prostor
kompresora
Prostor
kompresora
3-strani
razmenjivač toplote
Buka pri radu može
biti veća od nominalne
vrednosti ukoliko buka
kompresora “probija”
kroz razmenjivač
toplote.
Stabilna
regulacija
Upravljanje protokom ulja
Kod velikih spoljašnjih jedinica koje se sastoje iz modula,
kada je opterećenje malo u radu je samo jedan modul.
Tada je potrebno ostvariti povratak ulja i izjednačenje
nivoa.
Kritiĉna taĉka
Dosadašnja situacija i konkurencija
1. Ulje i rashladni fluid ostaju u spoljašnjim jedinicama
koje ne rade i ne mogu se “povući” bez pokretanja
kompresora u zaustavljenim jedinicama.
2. Ulje i rashladni fluid ostaju akumulisani u
unutrašnjim jedinicama koje su u režimu grejanja.
Upravljanje protokom ulja
Kompenzaciona cev omogućuje sistemu SMMSi:
1.
2.
3.
Brzo vraćanje ulja iz zaustavljenih modula.
Brzo vraćanje rashladnog fluida iz zaustavljenih
modula.
Visoku pouzdanost u radu kompresora.
Cevi za rashladni fluid
Zahvaljujući kompenzacionoj cevi, moguća je
fleksibilnost u vođenju cevovoda između
spoljašnjih jedinica.
Najduža cev max. 25 m
Max. 10 m između modula
I pri radu s delimičnim
opterećenjem i velikim visinskim
razlikama između spoljašnjih i
unutrašnjih jedinica, moguće su
sve varijante račvi (odvajanja).
Grejni uĉinak pri delimiĉnom opterećenju
Problemi bez aktivnog upravljanja protokom ulja:
Temperatura
pare
rashladnog
fluida
30℃
Ulje
Vrema
Skupljanje ulja i rashladnog fluida u
neaktivnim unutrašnjim jedinicama
Ulje
U radu pri delimičnom
opterećenju smanjuje se
količina ulja u
kompresoru koji radi, a i
aktivna količina
rashladnog fluida je
mala.
Ulje
Rashladni fluid
Neki proizvođači VRF sistema ostavljaju PMV na unutrašnjim jedinicama u režimu
grejanja koje nisu aktivne stalno malo otvorene radi povratka rashladnog fluida, čime
se povećava potrošnja energije.
Regulacija protoka rashladnog fluida (PMV upravljanje)
U režimu grijanja
5 Sp
Ventil s impulsnim motornim pogonom (PMV)
Cev za paru rashladnog fluida
4 Sp
Cev za tečnost
Senzor temperaturske razlike
Unutrašnja jedinica
3 Sp
2 Sp
Para
Tečnost
1 Sp
Regulacija protoka rashladnog fluida (PMV upravljanje)
5 Sp
Dosadašnja situacija / konkurencija
Kritiĉna taĉka
1. Poremećaj strujanja tečnog rashladnog
fluida u donjim etažama.
2. Manji učinak uređaja u donjim etažama.
4 Sp
Gravitacija
3 Sp
2 Sp
1 Sp
Regulacija protoka rashladnog fluida (PMV upravljanje)
5 Sp
Regulacija protoka rashladnog fluida po unutrašnjim jedinicama
Sprat
Otvaranje ventila
5 Sp
malo
4 Sp
srednje
3 Sp
srednje
2 Sp
srednje i veliko
1 Sp
veliko
4 Sp
Gravitacija
3 Sp
2 Sp
1 Sp
Ova regulacija omogućava stabilne
temperature u prostorijama.
Spoljašnja jedinica
Tok rashladnog fluida
Para
Unutrašnje jedinice
Kada se isključi neka unutrašnja jedinica, u nju
se više ne dovodi rashladni fluid.
Razmenjivač toplote
Max
Sred
Pri radu pojedinačnih unutrašnjih jedinica
nema obilaznog voda kroz isključene jedinice.
Tečnost
Mini
Stop
Visokoefikasan rad
PMV
Temperaturski
senzori
Prema unutrašnjim
jedinicama
Prema spoljašnjim
jedinicama
Tečnost
Cevi za rashladni fluid
Y-račva za spoljašnje jedinice
(RBM-BT14E, RBM-BT24E)
Usisna cev
Para
Izmena
Mesto lema izvođača
Cev za tečnost
Koleno
(uključeno)
Kompenzaciona cev
Izmena sa T-račve na Y-račvu
na usisnoj strani.
Nov
ventilator
Novorazvijeni visokouĉinski ventilator
4-lopatiĉni
propeler
velikog preĉnika
Veliki protok vazduha zahvaljujući
najnovijim razvojnim dostignućima
Visokouĉinski
motor 1 kW
Visokouĉinska
inverter regulacija
Novorazvijeni visokouĉinski ventilator
Model
SMMS
Izgled
Prečnik
Broj lopatica
Eksterni statički
pritisak
ø 740 mm
ø 710 mm
4
3
8 do 10 KS
60 Pa
12 KS
50 Pa
14 do 16 KS
40 Pa
30 Pa
intelligence
innovation
imagination
LAKA MONTAŢA I
ODRŢAVANJE
Upravljaĉka kutija (otvor za odrţavanje)
Otvor za održavanje, tzv. “Inverter box window” u upravljačkoj
kutiji.
Upravljaĉka kutija (otvor za odrţavanje)
Otvor za održavanje olakšava rad u mnogim
situacijama, a da pritom nije potrebno skinuti
prednju masku.
•
•
•
•
probni rad
održavanje
otklanjanje smetnji
podešavanje adresa, itd.
SMMSi je u saglasnosti sa
“Novom evropskom direktivom za uređaje”
(2006/42/EC)
VoĊenje cevovoda i kablova (pogled spreda)
3
2
1
1
2
1
Prethodno izbušen otvor za električno ožičenje (ø 48 mm)
2
Prethodno izbušen otvor za komandno ožičenje (ø 27 mm
3
Prethodno izbušen otvor za BUS-oţiĉenje izmeĊu spoljaših jedinica (ø 27 mm)
 ø 35 mm)
Dodatak!
Prihvatne taĉke za transport
Kod SMMS-a su za podizanje korišćeni
pravougaoni otvori
Trake za podizanje nalaze se vrlo blizu
sredine spoljašnje jedinice.
Tako da postoji opasnost od gubitka ravnoteže.
Prihvatne taĉke za transport
Dodatni otvori za prihvat
viljuškarom.
Trake ne mogu skliznuti.
Siguran transport.
Prihvatne taĉke za transport
Povećane dimenzije
SMMSi
2 - 60x200 pravougaonik
SMMS
2 - 60x150 pravougaonik
Dodatna zaštita
Jedinica: mm
Prikljuĉak strujnog napajanja
Stezaljke su postavljene koso kako bi se olakšalo priključenje.
Pribor
Funkcija
Oznaka
Komentar
Dosadašnji model
Dojavni modul
TCB-PCIN4E
Dodatna funkcija: Dojava rada
kompresora
TCB-PCIN2E
Rasterećenje-modul
ograničenja
TCB-PCDM4E
TCB-PCDM2E
Modul za daljinsko
UKLJ/ISKLJ
TCB-PCMO4E
TCB-PCMO4E
Spoljašnje jedinice –
povezivanje
cevovoda
RBM-BT14E
Ukupan kapacitet: ispod 26 KS
RBM-BT13E
RBM-BT24E
Indikacija rada
kompresora
Ukupan kapacitet : 26 KS i više
TCB-PCIN4E
intelligence
innovation
imagination
DIMENZIONISANJE
Engineering Data Book
Design Manual
Piping Design Program
Selection Tool 2010
120
intelligence
innovation
imagination
Hvala na paţnji
Download

Prezentacija VRF SMMSi sistema