Unapređenje preduzetništva u Srbiji
Mikro grantovi za započinjanje malog biznisa
Program „P kr!ni s! z" p s" !“ d 2009. g din! Þn"nsir" kompanija Philip Morris u Srbi%i
" spr v di g" NVO N C! iz Niš". Pr gr"m %! u p tpun s# us"gl"š!n s" N"ci n"ln m i
L k"ln m str"t!gi% m z" !k n mski r"zv % k %" s! b"zir" n" m"l m i p r di$n m biznisu
k" p"kr#t$%im$ budu&#g #k"n"msk"g r$zv"'$. Pr gr"m %! "tv"r#n z$ s$r$dnju s"
l k"lnim s"m upr"v"m" i "g!nci%"m" z" l k"lni !k n mski r"zv % k"k bi d"br$ pr$ks$
stv"r"nj" n vih r"dnih m!st" n$st$vil$ d$ s# širi u Srbi%i.
D s"d"šnji r!zult"# pr gr"m":
•
•
•
U poslednje 3 godine, u okviru programa„P kr!ni s! z" p s" !“, osnovano je ili
unapre&eno 160 malih i porodi%nih preduze&a, koja upošl%avaju preko 600 l'udi
Uspešnost i ekonomska održivost Programa do sada je u potpunos# realizovana i svi
preduzetnici podržani putem ovog Programa i dal%e uspešno posluju
U prv! tri g din! Pr gr"m %! bi usm!r!n n" niš"vski r!gi n, " 2012. g din! pr šir!n
%! n" t#rit"ri'u c#l# Srbi'#
Pr gr"m „P"kr#ni s# z$ p"s$"!“ b!zb!&u%!:
•
•
•
bespovratna sredstva u vidu neophodne opreme p tr!bn! z" pokretanje ili
un"pr!&!nj! preduzetni$ke delatnos#
poslovnu i stru%nu obuku
stalnu savetodavnu pomo& od strane ekonomskih stru$njaka
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Program „P kr!ni s! z" p s" !“ ima za cilj da pomogne smanjenje nezaposlenos# kroz
dodelu mikro grantova za pokretanje malog biznisa. Program je usmeren na osobe koje
imaju dobru poslovnu ideju i koje kr"si pr!duz!tni$ki duh, "li im zb g s ci%"ln g st"tus"
nisu d stupni kr!di# k m!rci%"lnih b"n"k".
1
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Agencija za marke(ng Jug info
Preduzetnik: Maja Pavi'
Delatnost: Usluge reklame i propagande
2
Autoservis Vlada
Preduzetnik: Vladimir Stojanovi'
Delatnost: Održavanje I opravka motornih vozila
Frizerski salon Gabi & S
Preduzetnik: Gabrijela Gabrovska
Delatnost: frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje
Frizersko kozme(%ki studio Lidija
Preduzetnik: Lidija Staniši' Nedeljkovi'
Delatnost: frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje
Kozme(%ki salon Biljana
Preduzetnik: Biljana (or&evi'
Delatnost: Tretmani za ulepšavanje
Radnja Nataša Style
Preduzetnik: Nataša (or&evi'
Delatnost: Kozme#$ki salon
Poljoprivredno gazdinstvo Blagojevi&
Preduzetnik: Marjan Blagojevi'
Delatnost: proizvodnja cve'a
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Igraonica Bajka
Preduzetnik: Milica Radulovi'
Delatnost: Zabavne i rekrea#vne delatnos#
3
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Poljoprivredno gazdinstvo Damnjanovi&
Preduzetnik: Aleksandar Damnjanovi'
Delatnost: mešano farmerstvo
4
Poljoprivredno gazdinstvo Petrovi&
Preduzetnik: Saša Petrovi'
Delatnost: p$elarstvo
Poljoprivredno gazdinstvo Stamenkovi&
Preduzetnik: Dušan Stamenkovi'
Delatnost: mešovito farmerstvo
Poljoprivredno gazdinstvo Goci&
Preduzetnik: Boban Goci'
Delatnost: proizvodnja vo'a
Poljoprivredno gazdinstvo Nikoli&
Preduzetnik: Gordana Nikoli'
Delatnost: proizvodnja vo'a
Sara%ka radnja Nebojša
Preduzetnik: Jelena Vlaisavljevi'
Delatnost: Izrada kožne galanterije
Radnja So)ex
Preduzetnik: Danijel Perkovi'
Delatnost: Proizvodnja predmeta od papira
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Poljoprivredno gazdinstvo Jankovi&
Preduzetnik: Dragan Jankovi'
Delatnost: mešano farmerstvo
5
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Poljoprivredno gazdinstvo Petrovi&
Preduzetnik: Zoran Petrovi'
Delatnost: mešovito farmerstvo
6
Poljoprivredno gazdinstvo Ran*elovi&
Preduzetnik: Saša Ran&elovi'
Delatnost: mešovito farmerstvo
MIKAL PRINT DOO
Preduzetnik: Marija Mar# novi'
Delatnost: Usluge fotokopiranja
Zoka S(l
Preduzetnik: Zorica Stojanovi'
Delatnost: Proizvodnja ode'e
S&I DESIGN
Preduzetnik: Slavica Madi'
Delatnost: Proizvodnja rublja za doma'instvo
Udruženje samohranih majki
Kontakt: Pariske komune 11a, Niš,
+381 64 159 13 71 Miroslava Jovanovic
Radnja Tref Co
Preduzetnik: Slaviša Lazarevi'
Delatnost: Proizvodnja predmeta za sportske potrebe
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Knjigowood
Preduzetnik: Milan Nikoli'
Delatnost: obrada drveta
7
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Radnja Auto Puls
Preduzetnik: Zoran Vu$kovi'
Delatnost: Održavanje i popravka motornih vozila
8
Poljoprivredno gazdinstvo Petrovi&
Preduzetnik: Dragan Petrovi'
Delatnost: mešano farmerstvo
Radnja za izradu narodne nošnje
i umetni%ki vez Etno-Zona
Preduzetnik: Mimica Petrovi'
Delatnost: proizvodnja ode'e
Stolarska radnja Kurjak
Preduzetnik: Ratomir Rajkovi'
Delatnost: proizvodnja nameštaja
Radnja Slon
Preduzetnik: Aca (uri'
Delatnost: Proizvodnja proizvoda od drveta
Radnja Vitraž
Preduzetnik: Dragan Peki'
Delatnost: Proizvodnja standardnih metalnih proizvoda
Respect Group doo
Preduzetnik: Jovica Ristovi'
Delatnost: Završni radovi u gra&evinarstvu
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Radnja Jež
Preduzetnik: Svetlana Stoši'
Delatnost: Konsultantske ak#vnos# u vezi
s poslovanjem i ostalim upravljanjem
9
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Radnja za izradu papirne galanterije Acqua Sistemi
Preduzetnik: Tanja Dimitrijevi'
Delatnost: proizvodnja toaletne galanterije
10
Radnja za izradu ukrasnih predmeta NO MORE
Preduzetnik: Nenad Stoši'
Delatnost: proizvodnja proizvoda od drveta
Radnja za servisiranje elektri%nih mašina Elmag
Preduzetnik: Milorad Stankovi'
Delatnost: opravka elektri$nih mašina
Radnja za izradu predmeta od metala Manufaktura Stil
Preduzetnik: Aleksandar Stojanovi'
Delatnost: proizvodnja predmeta od metala
Radnja Poliprodukt Stankovi&
Preduzetnik: Ivan Stankovi'
Delatnost: Proizvodnja ambalaže od plas#$nih masa
Principessa
Preduzetnik: Natalija Stojanovi'
Delatnost: frizerski salon
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Radnja Unija Glass
Preduzetnik: Zla#bor Zeki'
Delatnost: Oblikovanje i obrada ravnog stakla
11
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
My style
Preduzetnik: Verica Markovi'
Delatnost: frizerski salon
12
Markoni AG
Preduzetnik: Slavko Mi#'
Delatnost: industrijska i profesionalna elektronika
Malprom
Preduzetnik: Milena Mitrovi'
Delatnost: proizvodnja praškas#h proizvoda
Poljoprivredno gazdinstvo Boji&
Preduzetnik: Miodrag Boji'
Delatnost: uzgoj vinove loze
Poljoprivredno gazdinstvo Petkovi&
Preduzetnik: Tanja Petkovi'
Delatnost: proizvodnja cve'a
Poljoprivredno gazdinstvo Petrovi&
Preduzetnik: Predrag Petrovi'
Delatnost: proizvodnja povr'a
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Poljoprivredno gazdinstvo +or*evi&
Preduzetnik: Miodrag (or&evi'
Delatnost: proizvodnja povr'a
13
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
ProÞl
Preduzetnik: Nenad (or&evi'
Delatnost: radnja za izradu limenih proÞla
14
Finising
Preduzetnik: Dragan Koci'
Delatnost: radnja za izvodjenje završnih radova
u gra&evinarstvu
Linija projekt
Preduzetnik: Goran Živkovi' i Andrija Bojovi'
Delatnost: radnja za štampanje i projektovanje
Total Green Solu(on
Preduzetnik: Sanja Stevanovi'
Delatnost: radnja za projektovanje
Aqua Balans
Preduzetnik: Bra#slav Pej$i'
Delatnost: vodoinstalaterska radnja
Autoservis Joca
Preduzetnik: Jovica Blagojevi'
Delatnost: izvo&enje autolimarskih radova
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
BN Tehnika
Preduzetnik: Boban Novakovi'
Delatnost: radnja za servisiranje i ugradnju
klima ure&aja
15
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Duo dent
Preduzetnik: Bojana (or&evi'
Delatnost: stomatološka praksa
16
Rincha agency
Preduzetnik: Dejan Rinci'
Delatnost: agencija za graÞ$ku delatnost
Krastav%e
Preduzetnik: Dragan Cvetkovi'
Delatnost: otkup i prerada poljoprivrednih i
šumskih plodova
Poljoprivredno gazdinstvo Krs(&
Preduzetnik: Dragan Krs#'
Delatnost: mešovito farmerstvo
MIM
Preduzetnik: Lidija Bogdanovi'
Delatnost: proizvodnja igra$aka od drveta
Petrovi& plus
Preduzetnik: Ljubinka Petrovi'
Delatnost: proizvodnja rublja za doma'instvo
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Poljoprivredno gazdinstvo Vidanovi&
Preduzetnik: Sonja Vidanovi'
Delatnost: proizvodnja vo'a
17
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
AVM Mechanik
Preduzetnik: Tatjana (or&evi'
Delatnost: radnja za proizvodnju mašinskih sistema
18
Agrarservis (m
Preduzetnik: Maja Živanovi'
Delatnost: usluge u uzgoju živo#nja
Vinarija Elgra
Preduzetnik: Ana Peji'
Delatnost: proizvodnja vina
Smiley
Preduzetnik: Aleksandra Stojanovi'
Delatnost: frizerski salon
Poljoprivredno gazdinstvo Vu%kovi&
Preduzetnik: Sr&an Vu$kovi'
Delatnost: mešovito farmerstvo
Poljoprivredno gazdinstvo Marinkovi&
Preduzetnik: Ivan Marinkovi'
Delatnost: mešovito farmerstvo
Poljoprivredno gazdinstvo Markovi&
Preduzetnik: Branislav Markovi'
Delatnost: uzgoj krava i goveda, proizvodnja mleka
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Poljoprivredno gazdinstvo Stefanovi&
Preduzetnik: Ljubisa Stefanovi'
Delatnost: uzgoj krava i goveda, proizvodnja mleka
19
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Poljoprivredno gazdinstvo Todorovi&
Preduzetnik: Vlada Todorovi'
Delatnost: uzgoj za$inskog i lekovitog bilja
20
Profesional make up studio
Preduzetnik: An&elina Stamenkovi'
Delatnost: profesionalna i scenska šminka
Jugan
Preduzetnik: Marko An&elkovi'
Delatnost: radnja za izradu predmeta od keramike
Mimiglass
Preduzetnik: Milan Mitrovi'
Delatnost: usluzno zastakljivanje i uramljivanje
Maja Style
Preduzetnik: Marina Stojanovi'
Delatnost: frizerski salon
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Auto centar +or*evi&
Preduzetnik: Branko (or&evi'
Delatnost: servis automobila
21
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Miss beauty
Preduzetnik: Jadranka Popovi'
Delatnost: frizerski salon
22
Zanatska radnja Milenkovi&
Preduzetnik: Ivan Milenkovi'
Delatnost: proizvodnja ograda i predmeta od
kovanog gvoždja
Salcom
Preduzetnik: Saša Milosavljevi'
Delatnost: molersko farbarska radnja
Nelcom
Preduzetnik: Ivana Coli'
Delatnost: proizvodnja i veleprodaja elektro materijala
Milena
Preduzetnik: Milena Lazarevi'
Delatnost: radnja za menja$ke poslove i
usluge fotokopiranja
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Mila
Preduzetnik: Veljko Veljkovi'
Delatnost: pranje tepiha i automobila
23
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Vidanovi& studio
Preduzetnik: Dragan Vidanovi'
Delatnost: proizvodnja predmeta od gline i keramike
24
Etno food
Preduzetnik: Jasmina Petrovi'
Delatnost: proizvodnja zrnas#h proizvoda
Eduka Plus
Preduzetnik: Olivera Mitrovi'
Delatnost: škola preduzetništva i knjigovodstva
Constan(nus
Preduzetnik: Igor Aleksi'
Delatnost: centar za muzi$ku edukaciju
Vr(& - igraonica Mrvicica
Preduzetnik: Ljiljana Dimani'
Delatnost: ustanova za $uvanje dece
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Kart Impex
Preduzetnik: Ivica Gudži'
Delatnost: štamparija
25
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
ZR Kamen
Preduzetnik: Nebojša Živkovi'
Delatnost: umetni$ka obrada kamena
26
Predškolska ustanova Eci Peci Pec
Preduzetnik: Lidija Ili'
Delatnost: Predškolsko obrazovanje
Scale,a J.D. d.o.o.
Vlasnik: Jadran Dopu&
Delatnost: Završni radovi u gra&evinarstvu
Radnja za opravku motornih vozila Milorad Stefanovi&
Preduzetnik: Milorad Stefanovi'
Delatnost: Održavanje i opravka motornih vozila
Poljoprivredno gazdinstvo Manasijevi&
Preduzetnik: Goran Manasijevi'
Delatnost: Uzgoj stoke
Preduzetni%ka radnja Žarko
Preduzetnik: Žarko Ignjatovi'
Delatnost: Narezivanje klju$eva
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Poljoprivredno gazdinstvo Stojanovi&
Preduzetnik: Miljan Stojanovi'
Delatnost: Proizvodnja povr'a
27
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Auto servis Milanovi&
Preduzetnik: Vladimir Milanovi'
Delatnost: Servis i ugradnja auto klima
28
Poljoprivredno gazdinstvo Peri&
Preduzetnik: Vladica Peri'
Delatnost: Proizvodnja povr'a
Poljoprivredno gazdinstvo Petrovi&
Preduzetnik: Vladan Petrovi'
Delatnost: Proizvodnja meda
Nameštaj Vu%kovi&
Preduzetnik: Violeta Vu$kovi'
Delatnost: Proizvodnja nameštaja
Radnja Nedex-ProÞglas
Preduzetnik: Suzana Veselinovi'
Delatnost: Uramljivanje slika
Dugan Trade d.o.o.
Preduzetnik: Stevan Ignjatovi'
Delatnost: Pranje tepiha i automobila
Automehani%arska radnja
Preduzetnik: Sr&an Stojiljkovi'
Delatnost: održavanje i popravka motornih vozila
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Urban Star
Preduzetnik: Violeta Furunovi'
Delatnost: Proizvodnja konfekcijske ode'e
29
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Bellissima
Preduzetnik: Savina Petkovi'
Delatnost: Izrada cvetnih aranžmana i pakovanje
poklona u balone
30
Stomatološka ordinacija Moja zubarka
Preduzetnik: Sanja Stankovi' Mi$i'
Delatnost: Stomatološka praksa
Poljoprivredno gazdinstvo Mladenovi&
Preduzetnik: Rumenka Mladenovi'
Delatnost: Proizvodnja mleka i mle$nih proizvoda
Poljoprivredno gazdinstvo Drami&anin
Preduzetnik: Rade Drami'anin
Delatnost: Proizvodnja povr'a
Pres(ž Plus
Preduzetnik: Predrag Stevanovi'
Delatnost: Bojenje i zastakljivanje
Peda i Caki
Preduzetnik: Predrag Jovanovi'
Delatnost: Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kola$a
Renato-Line
Preduzetnik: Ninoslav Nikoli'
Delatnost: Proizvodnja obu'e
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Autoperionica Pekom
Preduzetnik: Predrag Stojanovi'
Delatnost: Servis za pranje automobila
31
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Make Up Studio Nikola
Preduzetnik: Nikola Mirkovi'
Delatnost: Profesionalna šminka
32
Radnja N&N Cvetanovi&
Preduzetnik: Nenad Cvetanovi'
Delatnost: Proizvodnja gra&evinskog materijala
VNV dizajn
Preduzetnik: Nataša Pej$i'
Delatnost: Radnja za proizvodnju nameštaja
Poljoprivredno gazdinstvo Ili&
Preduzetnik: Miša Ili'
Delatnost: Proizvodnja vo'a
MIS-ENTERIJERI
Preduzetnik: Miroslav Veljkovi'
Delatnost: radnja za završne radove u gra&evinarstvu
Vitality centar
Preduzetnik: Dr Mirka Stanojevi'
Delatnost: lekar opšte prakse
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
CLEAN UP!
Preduzetnik: Miroslava Stojanovi'
Delatnost: usluge ostalog $iš'enja
33
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Poljoprivredno gazdinstvo Jovanovi&
Preduzetnik: Miodrag Jovanovi'
Delatnost: Proizvodnja meda
34
Cosmotech
Preduzetnik: Miloš Stamenovi'
Delatnost: Radnja za servis i prodaju ra$unarskih
komponen#
Stomatološka ordinacija Keep your smiles
Preduzetnik: Milena Petrovi'
Delatnost: Stomatološka praksa
Dani electronic
Preduzetnik: Milena Damjanovi'
Delatnost: izrada elektronskih podsklopova
DR PANCAKER
Preduzetnik: Milan Miljkovi'
Delatnost: ugos#teljska radnja
Poljoprivredno gazdinstvo Mar(novi&
Preduzetnik: Mar#n Mar#novi'
Delatnost: Proizvodnja meda
Frizerski salon Marija +oki&
Preduzetnik: Marija (oki'
Delatnost: Frizerski salon
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Poljoprivredno gazdinstvo Raši&
Preduzetnik: Milan Raši'
Delatnost: Proizvodnja jagoda
35
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Sidro Dva
Preduzetnik: Katarina Milivojevi'
Delatnost: Proizvodnja ode'e
36
Perfect Lady – Miss Beauty
Preduzetnik: Jelena Lepojevi'
Delatnost: frizerski i kozme#$ki salon
ICA
Preduzetnik: Ivica Kos#'
Delatnost: Održavanje i popravka motornih vozila
ProÞlium doo
Vlasnik: Ivan Milovanovi'
Delatnost: izrada dekora#vnih panela za ulazna vrata
Poljoprivredno gazdinstvo Stanojevi&
Preduzetnik: Goran Stanojevi'
Delatnost: Proizvodnja povr'a
Frigoled Plus
Preduzetnik: Dragoslava Gavrilovi'
Delatnost: Proizvodnja smrznutog peciva
Max Papir 018 doo Niš
Preduzetnik: Dragan Orlovi'
Delatnost: proizvodnja predmeta od papira za li$nu
upotrebu u upotrebu u doma'instvu
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Kroja%ki salon
Preduzetnik: Gordana Staji'
Delatnost: Proizvodnja ode'e
37
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Vulkanizerska radnja Milojkovi&
Preduzetnik: Dejan Milojkovi'
Delatnost: Održavanje i popravka motornih vozila
38
Teletronic
Preduzetnik: Dejan Grozdanovi'
Delatnost: Postavljanje elektri$nih instalacija
Maximum plus
Preduzetnik: Dejan Djordjevi'
Delatnost: ženski frizer
Radnja za opravku ra%unarskih mašina Nacional
Preduzetnik: Danijela (or&evi'
Delatnost: Reciklaža toner kaseta
Tehnokos
Preduzetnik: Branislav Kosjer
Delatnost: Radnja za proizvodnju, servis i promet roba
i usluga – izrada grejnih tela
Poljoprivredno gazdinstvo Kari&
Preduzetnik: Blaženka Kari'
Delatnost: proizvodnja cve'a
Radnja Zla&ana ribica
Preduzetnik: Biljana Stevanovi'
Delatnost: Radnja za pripremu i prodaju ribe
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Poljoprivredno gazdinstvo Stojkovi&
Preduzetnik: Danijel Stojkovi'
Delatnost: proizvodnja jagoda
39
UNAPREĐENJE PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI MIKRO GRANTOVI ZA ZAPOČINJANJE MALOG BIZNISA
Škola stranih jezika Preciuos gi)
Preduzetnik: Ana Dobrosavljevi'
Delatnost: Škola stranih jezika
40
Kozme(%ki salon Manikir plus
Preduzetnik: Aleksandra Spasi' Dini'
Delatnost: Kozme#$ki salon
Stomatološka ordinacija Dental Room
Preduzetnik: Aleksandra Filipovi'
Delatnost: Stomatološka praksa
Poljoprivredno gazdinstvo Dimi&
Preduzetnik: Nikola Dimi'
Delatnost: mešovita poljoprivredna proizvodnja
Download

Pokreni se za posao