BILTEN
Broj 1 n DECEMBAR 2012. n Eksterni list Monte Credit-a
a.
teCredit Bilten
izdavanjem Mon
sa
o
sm
li
če
po
,
ju
dio
Dragi partneri, m pružimo bolju i kvalitetniju saradn
, koji je sastavni
va
da
m
ro
je
m
uštvenom učinku
na
lje
dr
bo
Sa
m
o
še
št
na
di
o
ra
a,
isključivo
tivnostim
bilten je nastao
avati o našim ak
aj
št
Ov
je
a.
av
od
ob
zv
o
oi
vn
vas redo
ponudi pr
u našem radu i
U biltenu ćemo
o i o novostima
ka
,
ja
an
ov
sl
a.
po
našeg
m klijentim
jentima, da
ije svega sa naši
o vama, našim kli
im
komunikacije, pr
liž
ib
pr
e
viš
š
se jo
Nastojaćemo da
ama.
o velike planove.
ge vašim potreb
am
lu
im
us
e
nu
oj
di
sv
go
o
.
m
di
go
ila
Za 2013
pr
da
želje i potrebe i
poslušamo vaše
dicu!
onteCredit poro
M
o
m
ni
či
o
dn
E!
Svi mi zaje
IŠNJE PRAZNIKOM I DA BUDETE
D
O
G
O
V
O
N
I
U
PLIN
ODIN
VOLJSTVOM, TO
REĆNU NOVU G
ŽELIMO VAM S13. BUDE ISPUNJENA ZADO
MONTE CREDIT
NEKA VAM 20NI PROSPERITETOM!
BLAGOSLOVE
POSLOVANJE MONTE CREDIT-A KARAKTERIŠE
SIGURNOST - mi štitimo svoje klijente u potpunosti, kroz
procedure koje će im osigurati „miran san”, u skladu sa međunarodnim
standardima.
STABILNOST - mi radimo u okviru realnih mogućnosti tržišta
Crne Gore i u skladu sa internacionalnim načinom poslovanja.
POUZDANOST - ne obećavamo ništa šta je nemoguće i nerealno.
PARTNERSTVO - učinićemo sve da pomognemo klijentu, ali
tako da njegova prava i interesi budu maksimalno zaštićeni - štitimo
integritet svojih klijenata jer ga i sami imamo i visoko vrednujemo.
Ulažemo i u lokalnu zajednicu - naš cilj je ekonomski napredak na
„zdrav” način.
SREĆNU NOVU GODINU
I PREDSTOJEĆE PRAZNIKE
VAM ŽELI VAŠ
MONTE CREDIT!
DA VAS PODSJETIMO…
O NAMA…
Osnivači MonteCredita su World Vision International
(WVI) i Vision Fund International (VFI), koji su jedni od
najvećih međunarodnih organizacija koje širom sveta
pomažu ekonomski razvoj najsiromašnijih i najugroženijih
slojeva društva - WVI, kroz humanitarni rad, a VFI kroz
mikrokreditne institucije pomaže razvoj preduzetništva.
Misija kompanije je pružanje finansijskih usluga i jačanje porodica
koje žive siromašnije, obezbeđujući im visoko-kvalitetne usluge
i socijalne programe. Tokom skoro četrnaest godina rada u Crnoj
Gori, uspostavljani su bliski odnosi sa klijentima, kroz jednostavne i
dostupne finansijske usluge, kao i socijalne programe u cilju poboljšanja
lokalne zajednice. Od 2004. godine, kompanija je na teritoriji Crne
Gore, kroz projekat Happy Child, Srećno dijete donirala 515. 910, 00
eura u škole, crkve, bolnice..
Ciljnu grupu Monte Credit-a čine siromašna domaćinstva i
ona sa nižim primanjima, domaćinstva koja posjeduju manji privatni
posao, mikro preduzeća koja se bave trgovinom, poljoprivrednom
proizvodnjom/preradom/prodajom, manji i srednji proizvođači, kao i
vlasnici skromnijih turističkih objekata.
Kada su u pitanju proizvodi, mi nudimo preduzetničke zajmove
za osnivanje i poboljšanje malih poslovanja, trgovinu, usluge,
poljoprivredu, rekonstrukciju i popravku poslovnih objekata, za male
preduzetnike koji nemaju, ili imaju ograničen pristup zajmovima
koje odobravaju poslovne banke. Trenutno nudimo proizvode do
maksimalnog iznosa od 10.000,00 eura.
Regionalna kancelarija Monte Credit-a je smještena u
Podgorici i upravlja radom 10 ekspozitura – od kojih 5
filijala (Podgorica, Berane, Nikšić, Bar i Budva) , sa drugih
5 koje su pod-kancelarije. (Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac,
Herceg Novi i Ulcinj). Za sve pozicije, sa specijalnim akcentom na
strateške, angažovani su kvalifikovani profesionalci.
BILTEN
MONTE CREDIT PORODICA
O ČLANU MONTE
CREDIT PORODICE,
našem klijentu, Radomanu
Radetu Deleviću
Da sunce sija i kad je nevreme,
da novembar u Beranama ne
mora da bude samo mjesec
obojen
poznim
jesenjim
bojama ogrnutim maglom i
injem, u kojem je do skoro,
samo deceniju prije, na
sjeveru Crne Gore bilo nezamislivo sresti ratara na njivi, dokaz je Rado
man Rade Delević iz sela Buca kod Berana, sa suprugom Milunkom i
njihovo troje djece.
Rade i njegova supruga Milunka su početkom devedesetih ostali bez posla, kada su
vec imali troje male djece i temelje za novu kuću. Rade je našao rješenje za tešku
situaciju u kojoj se našao - preuzimanje odgovornosti na sebe, pa je zajedno sa svojom
suprugom, uzeo svoj prvi kredit kod nas u kompaniji, početkom 2000. godine. U
tom periodu, sa samo 120m2, Rade je uspio da se prezentuje tržištu putem svojih
proizvoda - kvalitetnih rasada, paradajza, paprike, kupusa, spanaća i krastavca. Pošto
je prodaja proizvoda krenula planiranim tempom, Rade je nastavio sa podizanjem
novih kredita kod naše kompanije, tako da je tokom decenije svoje plastenike
proširio na preko 2200m2.
Uz prostorno povećanje ovog malog porodičnog dobra, Rade je proširio i asortiman
prozvoda pa sada, pored gore pomenutih, Rade uzgaja i žitarice. Ipak, nije se
“zaustavio”. Napravio je i sušaru voća koja mu je važna i donosi mu prihod tokom
sezone otkupa šumskih plodova jer se bavi preradom istih, a počeo je i sa uzgojem
svinja.
Odrastajući uz vrijedne i radne roditelje, koji “se ne predaju”, već samo idu napred,
Radetovo i Milunkino troje djece su završili fakultete i danas su visokoobrazovani
intelektualci.
Rade Delević nastavlja da razvija svoj, sada već nemali, porodični posao, ima jasne
planove za budućnost koje će ostvariti uz podršku naše kompanije. Nikada nije kasnio
sa otplatom rata, kvalitet svojih proizvoda kontinuirano razvija. Mi u MonteCredit-u
smo ponosni što imamo takvog člana porodice!
O ČLANU
MONTE CREDIT
PORODICE, našem
kreditnom službeniku,
Nikoli Martinoviću,
kancelarija Budva
Rođen i odrastao u Beranama,
naš kreditni službenik, Nikola
Martinović, radi u kancelariji
u Budvi i pokriva teritorije
Kotora i Budve. Smatra da uz
podršku porodice možemo
imati sve šta zamislimo.
Nikola Martinović radi u Monte
Credit-u od 2007. godine. Rođen
je i odrastao je u Beranama u
tradicionalnoj crnogorskoj porodici
koja mu je utemeljila zdrav i pošten
odnos prema samom sebi, kao i
prema okolini. Od svog djetinjstva
uvidjeo je značaj razvoja cjelokupne teritorije Crne Gore. Pre nego što
je počeo da radi za Monte Credit, radio je u firmama čije su djelatnosti
povezane sa razvojem lokalnih zajednica i na taj način „davao svoj mali
doprinos“ cjelokupnom razvoju društva.
Oženjen je i ponosan otac dva sina, Veljka i Mihaila. Živi da bi njima
obezbjedio bolju budućnost, ali mu je najvažnije da njih dvojica porastu
u časne i vrijedne ljude. Slobodno vrijeme provodi sa porodicom, bavi se
sportom i vodi se sloganom „Radi dobro, dobrom se nadaj“.
PREDSTAVLJAMO VAM FILIJALU
NIKŠIĆ
MonteCredit filijala u Nikšiću posluje i pomaže svoje klijente više od jedne
decenije. Ova kancelarija sledi sve tradicije grada u kojem posluje - duhovnost,
čovekoljublje, čast i tradicija.
Osobine po kojima je poznat ovaj crnogorski grad, odlikuje i zaposlene u Filijali - Biljana
Ugren i Mirjana Delić, administratori, kao i Milica Vuković, recepcioner, uz pokretački
polet kreditnih službenika Nikole Delića, Mirka Mijuškovića, Radojke Kadović, Branke
Backović i Bosiljke Pešut, koji su stalno sa klijentima, na terenu, gde obilaze domaćinstva
i „svim svojim snagama” daju podršku klijentima. Da bi neiscrpna energija ove kancelarije
imala svoju „dodatnu vrijednost” i uvijek davala više od maksimamu, tu su i menadžer
filijale, Nebojša Damjanović, kao i menadžer naplate za cijelu Crnu Goru, Tanja Milatović oboje „ponikli” sa terena, drugim rečima, iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo radeći kao
kreditni službenici, pa i sada, kao menadžeri, „dišu i razmišljaju terenski”.
Kancelarija slijedi misiju kompanije MonteCredit i uspješno pomaže ljudima koji žive na selu
da otpočnu svoje male biznise. Zaposleni u kancelariji u Nikšiću znaju imena i prezimena
svojih klijenata, kao i njihove životne i poslovne planove jer su i međusobno i sa klijentima
jedna velika „porodica na raskrsnici puteva istoka i zapada”.
KREDITI U KAŠNJENJU I NJIHOVE NEGATIVNE POSLJEDICE
„Kredit bez stroge discipline pri otplati nije ništa drugo nego milostinja. Milostinja ne pomaže pojedincu da prevaziđe nemaštinu i
da postane finansijski nezavistan, već ga samo čini zavisnim i inferiornim u odnosu na davaoca milostinje.” nepoznat autor.
U užem smislu, pod pojmom krediti u kašnjenju se podrazumijeva kada klijent u cijelosti ne plati ratu kredita na dan dospjeća po planu otplate kredita,
odnosno takav kredit je kredit u kašnjenju.
U širem smislu, klijent je u kašnjenju kada ne plati ratu u toku mjeseca u kome ista dospijeva. Na ovaj način, klijenti koji otplaćuju sa kašnjenjem,
otežavaju proceduru i za klijente koji redovno izvršavaju svoje obaveze, zato što celokupan rizik za izdavanje kredita postaje veći, a to povećava cenu
proizvoda i kompanija mora da pooštri svoje procedure.
Klijenti koji redovno izmiruju svoje finansijske obaveze uvek dobijaju prednost u odnosu na neredovne platiše, kako kroz povoljniji tretman u
odobravanju kredita, tako i kroz uslove pod kojima se krediti odobravaju.
BILTEN
SOCIJALNI PROGRAM I DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE
Od našeg samog početka, naše aktivnosti smo usmjeravali u pravcu dugotrajnih pozitivnih efjekata u zajednicama u kojima poslujemo.
Mi smo posvjećeni poslovnoj etici koja doprinosi ekonomskom prosperitetu i poboljšanju života naših klijenata, zaposlenih i članova
njihovih porodica, lokalne zajednice i društva u cjelini.
SREĆNO DIJETE
Naš socijalni program pod nazivom Srećno dijete započeo je 2004. godine. Projekti su lokalni i za cilj imaju poboljšanje zdravlja, obrazovanja i uslova
života djece u seoskim zajednicama gdje kompanija posluje. Od njegovog početka, sprovedeno je preko 700 projekata Srećno dijete u 17
opština, koji su uticali na živote preko 50.000 djece sa ukupnom donacijom u vrijednosti od 562 hiljade eura.
Projekti obuhvataju rekonstrukciju škola, dječjih vrtića, crkava i domova; izgradnju igrališta, instaliranje personalnih računara i druge opreme za škole;
obezbjeđivanje medicinskih sredstava i opreme za liječenje za djecu sa invaliditetima i pokrivanje medicinskih / hirurških troškova za djecu oboljelu od
bolesti koje zahtijevaju skupo liječenje ili koje su teško izlječive.
SREĆNO DIJETE U 2012.
Preko Programa Srećno dijete, 14. marta 2012. godine, Monte Credit je donirao spirometar
opštoj bolnici “Dr Nika Labović” u Beranama.
Spirometar je medicinsko sredstvo koje se koristi za dijagnostikovanje respiratornih problema
kod djece predškolskog i školskog uzrasta. Posebno je važno istaći da na čitavom sjeveru Crne
Gore postoji jedan subspecijalista pulmolog, doktorka Zoja Joksimović, koja ističe da je ovaj
aparat od velikog značaja ne samo za bolnicu “Dr Nika Labović” već i za kompletnu
dječju populaciju na sjeveru Crne Gore.
Kolektiv Opšte bolnice nam se iskreno zahvalio na donaciji aparata, a mi smo zadovoljni što
radimo u skladu sa našom misijom šta ćemo nastaviti i ubuduće.
PROIZVODI PO MJERI MALIH PREDUZETNIKA
U Novu godinu sa novim proizvodima!
Pred sam ulazak u Novu godinu, na osnovu istraživanja u direktnom razgovoru sa klijentima, Monte Credit je pripremio niz novih proizvoda. Kroz
nove proizvode, “krojene” po mjeri naše ciljne grupe, ponovo smo pokazali oprijedjeljenost podršci razvoja malog biznisa kroz finansiranje malih
preduzetnika i poljoprivrednika, te brojne pogodnosti i vrhunsku uslugu - smanjena kamata i do 0,99% u promotivnom periodu u trajanju od tri
mjeseca. U 2013. vas očekuje još novih proizvoda!
Primjeri iznosa mjesečnih rata promotivnih proizvoda za nove klijente:
POLJOPRIVREDNI KREDIT (primjer otplate kredita):
Visina kredita
2500 EUR
Broj rata
36
Visina rate
98,06 EUR
NKS*
2,1%
VISINA RATE U PRVA TRI MJESECA JE
82,76 EUR!
TURISTIČKI KREDIT
(primjer otplate kredita):
Visina kredita
2400 EUR
Broj rata
36
Visina rate
95,53 EUR
NKS*
2,2%
VISINA RATE U PRVA TRI MJESECA JE
79,45 EUR!
*NKS na mjesečnom nivou od 1,5% do 2,1% EKS već od 19,90% na godišnjem nivou.
RURALNI KREDITI ZA PREDUZETNIKE (primjer otplate kredita):
Visina kredita
1800 EUR
Broj rata
24
Visina rate
97,13 EUR
NKS*
2,3%
VISINA RATE U PRVA TRI MJESECA JE
89,64 EUR!
*NKS na mjesečnom nivou od 1,8% do 2,3% EKS već od 24,59% na godišnjem nivou.
Za sve dodatne informacije, obratite se najbližoj filijali Monte Credit-a!
*NKS na mjesečnom nivou od 1,7% do 2,2% EKS već od 22,45% na godišnjem nivou.
OGLASNI PROSTOR ZA KLIJENTE
Dragi klijenti,
kako bismo vam pomogli pri oglašavanju i proširjenju vašeg posla, u svakom biltenu ćemo imati dio za promociju vaših
proizvoda i usluga, u vidu oglasa. Ukoliko želite da se vaš oglas nađe u slijedećem broju, slobodno kontaktirajte vašeg
kreditnog službenika. Vaš prosperitet je naš primarni cilj!
PROIZVODNJA I PRODAJA BUKOVAČE I ŠAMPINJONA
Duško Bogdanović, Farmaci BB, 068 012 069
PROIZVODNJA VOĆA I POVRĆA
Milica Čolović, Milka Bajić. Poderegin bb, Pljevlja, 067 570 919
OVDJE MOŽE BITI PROSTOR ZA VAŠU REKLAMU
KONTAKTIRAJTE VAŠEG KREDITNOG SLUŽBENIKA!
KORISNE, OPŠTE INFORMACIJE
U OVOM BROJU,VJERSKI I DRŽAVNI PRAZNICI - NERADNI DANI U CRNOJ GORI
Nova godina - 1. i 2. januar
Pravoslavni Vaskrs - 3. i 6. maj
Pravoslavni Božić - 7. i 8. januar
Dan nezavisnosti - 21. i 22. Maj
Praznik rada - 1. i 2. maj
Dan državnosti - 13. i 15. jul
PODGORICA, Zabjelo, 27 Mart bb G7 S13, Tel. 020/ 643 520, Fax. 020/ 643 455 • BERANE, Polimska P+7, Tel. 051/ 230 290, Fax.
051/ 230 291 • BIJELO POLJE, Voja Lješnjaka bb, Tel. 050/ 430 176 • BAR, Jovana Tomaševića E- 5, Tel. 030/ 315 995 • BUDVA,
Rozino bb, Tel. 033/ 403 512, 033/ 403 513 • NIKŠIĆ, Vuka Mićunovića 31, Tel. 040/ 220 004, 220 008, 067/ 202 025 • PLJEVLJA,
III Sandžačke bb, Tel. 052/ 300 320, 067/ 202 029 • HERCEG NOVI, Zemunska 36, Tel/fax 031/ 345 541, 067/ 212 080 • ULCINJ,
Bratstva I jedinstva bb, Tel. 030/411 522 • MOJKOVAC, Trgovačka bb, Tel. 050/ 470 104
Download

file