OBAVEŠTENJE
Imamo saznanje da se na tržištu regiona jugoistočne Srbije (područje Niša, Leskovca,
Vranja i okoline), pojavio falsifikat VENDOKSIN KAPI. Falsifikat je spakovan u veoma
sličnoj ambalaži, zbog čega je proizvođač originalnog proizvoda "ALTERNATIVA
MEDICA" uradio novu ambalažu za svoj proizvod čime bi pomogao korisnicima da
prepoznaju razliku. Original proizvod - VENDOKSIN KAPI, je specijalno celofaniran i ima
zaštitnu crvenu traku sa nazivom proizvođača.
Upoznati smo i sa pokušajima da se u skladu sa recepturama koje kruže internetom „u
domaćoj radinosti“ napravi falsifikat našeg proizvoda.
"ALTERNATIVA MEDICA" d.o.o. Loznica, je nakon više od jedne decenije stasala u
renomiranog i savremenog proizvođača kvalitetnih, bezbednih i efikasnih biljnih lekovitih
proizvoda. Sve lekovite biljke koje ulaze u sastav VENDOKSIN KAPI opisane su u stručnoj
i naučno relevantnoj literaturi. Proizvodnja se odvija u kontrolisanim uslovima, usaglašena sa
svim zahtevima zakona i međunarodnih standarda i po definisanim, originalnim tehnološkim
postupcima, kojim pod nadzorom kvalifikovanih stručnjaka, izdvajamo najvredniji deo
biokompleksa čime dobijamo visoko sadržajan, bezbedan i efikasan prirodni biljni proizvod VENDOKSIN KAPI, koji se bitno razlikuje u pogledu kvaliteta delovanja od svih falsifikata
i improvizovanih preparata.
Upozoravamo naše potrošače i ukazujemo na sledeće:
Improvizacija proizvodnje falsifikata VENDOKSIN KAPI i biljnih ekstrakata u
kućnim uslovima nosi veliki rizik po zdravlje: upotreba lekovitog bilja lošeg kvaliteta,
neadekvatan tehnološki postupak izrade, kontaminacija mikroorganizmima. Posebno
naglašavamo da upotreba/ekstrakcija lekovitog bilja od strane nekompetentnih lica nosi
mogućnost korišćenja bilja sa toksičnim sastojcima koji mogu da dovedu do akutnog ili
hroničnog trovanja.
S poštovanjem,
Beograd, 25.02.2014.
Download

OBAVEŠTENJE Imamo saznanje da se na tržištu regiona